KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 85 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/4 ETTER KONSTITUERING TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE PS 07/22 PS 07/23 INNFØRING AV STATLIG SATS FOR SOSIALHJELP FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE ETABLERING AV NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS 223 F PS 07/24 SENIORPLAN KRISTIANSUND KOMMUNE 400 PS 07/25 MØTEREGLEMENT FOR BYSTYRET, FORMANNSKAPET OG SAKSFORBEREDENDE KOMITÉER 080 PS 07/26 MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET. PS 07/27 PS 07/28 PS 07/29 JAMROCK AS - SØKNAD OM UTESERVERING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FASTING DRIFT AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ FASTIN PUB ORIENT CAFE V/MARIAN LINDHOLM-SOLHEIM - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING U63 &18 U63 U63 &18 PS 07/30 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL JULEGATER I SENTRUM PS 07/31 SØKNAD OM MIDLERTIDIG PERMISJON - SIDSEL SÆTERØY 033 PS 07/32 PS 07/33 OPPNEVNING AV FORMANNSKAPETS REPRESENTANT I ELDRERÅDET KRAVSPESIFIKASJON NORDMØRSPAKKEN - UTTALELSER FRA KRISTIANSUND KOMMUNE 033 N33

2 Side 2 av 85 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1602/11790/ Harald Bergdal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /19 BETALINGSSATSER 2008 Betalingssatsene mellom gamle Frei og Kristiansund er samordnet. Dette har medført en del justeringer av regulativet. I utgangspunktet er det brukt en justeringsfaktor på 4,5 %, men enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få til en fornuftig samordning. Avgiftene innen vann, avløp, renovasjon og feiing, er fastsatt med utgangspunkt i beregningen av selvkost som danner grunnlaget for betalingssatsene. Innen område pleie og omsorg, samt barnehagene er det statlige føringer som regulerer satsene. Disse satsene var også harmonisert allerede fra Når det gjelder satsene for kulturskolen, er disse beholdt på samme nivå som Kristiansund kommune har hatt i Det følger av vedlegg hvilke satser som har vært gjeldende for 2007 i henholdsvis Kristiansund og Frei. Betalingssatsene i denne saken er brukt som grunnlag i rådmannens utarbeidelse av budsjett og økonomiplan Forslag til VEDTAK Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagt oversikt. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning, jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Rådmann

3 Side 3 av 85 OVERSIKT OVER BETALINGSSATSER PR KRISTIANSUND KOMMUNE* Oversikten er ikke fullstendig. Ta kontakt med den enkelte virksomhet for mer detaljerte opplysninger. Enkelte satser kan bli justert i løpet av Det tas forbehold om feil.

4 Vedtatt i Kristiansund bystyre sak 07/XX Side 4 av 85

5 Side 5 av 85 KULTUR- OG UTDANNINGSTJENESTER KOMMUNALE BARNEHAGER : Priser 2007 Priser 2008 Foreldrebetaling helplass (pr. mnd) 2.330, ,- 90 % plass 2.152, ,- 80 % plass 1.919, ,- 70 % plass 1.686, ,- 60 % plass 1.453, ,- 50 % plass 1.220, ,- 40 % plass 987,- 987,- Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn nr % moderasjon for barn nr 3, 4 osv. Kost Faktisk kostnad Faktisk kostnad Det kan søkes om reduksjon begrunnet med lav inntekt og lav betalingsevne. KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Priser 2007 Priser 2008 Standardtilbud: Heldag: kl (pr mnd) 1.420, ,- Tidsperiode: kl (pr mnd) 330,- 345,- kl (pr mnd) 330,- 345,- kl (pr mnd) 660,- 690,- kl (pr mnd) 990, ,- kl (pr mnd) 1 320, ,- (Månedsbeløp betales 10 mnd pr kalenderår.) Ukesopphold (brukere) ca (pr uke) 810,- 845,- Ukesopphold (ikke brukere) ca (pr uke) 1.270, ,- Jule-, påske- og sommerferie. (brukere) (pr dag) 180,- 190,- Jule-, påske- og sommerferie. (ikke brukere) (pr dag) 300,- 315,- Enkeltdager for øvrig (brukere) (pr dag) 115,- 120,- Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) (pr dag) 160,- 170,- Enkelttimer (pr time) 40,- 40,- Enkelttimer (ikke bruker) (pr time) 60,- 65,- CAROLINE KONFERANSESENTER Priser 2007 Priser 2008 Helan stor sal 340 plasser Grunnleie til kl.1600 på midtukedager Tillegg ut over kl.1600 og på helg og helligdager pr time pr time Ved dobbel forestilling + 20 % påslag + 20% påslag Halvan liten sal 50 plasser Grunnleie til kl.1600 på midtukedager Tillegg ut over kl.1600 og på helg og helligdager pr. time pr. time Klubba 220 kvm. Grunnleie møter til kl.1600 på midtukedager Tillegg ut over kl.1600 og på helg og helligdager pr. time pr. time Goma 68 kvm.

6 Side 6 av 85 Grunnleie møter til kl.1600 på midtukedager 900,- 925,- Tillegg ut over kl.1600 og på helg og helligdager pr. time pr. time Priser 2007 Priser 2008 Heinsa 60 kvm. Grunnleie møter (8 timers periode) 500,- 500,- Vestibyle 180 kvm. Grunnleie utstillinger o.l. til kl.1600 på midtukedager 2.600,- Alt pr utstiller 2.665,- Alt pr utstiller Tillegg ut over kl.1600 og på helg og helligdager 300,- pr time 320,- pr time Annet: Musikkinstrument Piano på forespørsel Piano på forespørsel PC inkl. oppmontering pr. dag Personalbistand til kl.1600 på midtukedager- pr. 300,- 320,- time/min. 2 timer må avtales Personalbistand ut over kl.1600 og på helg og 425,- 450,- helligdager pr. time/min 2 timer må avtales LCD-prosjektor med tilhørende utstyr På forespørsel På forespørsel I enkelte tilfeller benyttes priser pr. person inkl. div. tjenester. Dvs. glideskala +/- de gjeldende priser på inntil 80% begge veier. 37,- pr pers min 15 pers 38,- pr pers min 15 pers FESTIVITETEN Priser 2007 Priser 2008 *Storsalen: A) Grunnleie enkel forestilling 7 timer 5.000, ,- B) Som a) inkl. foajé og balkong 6.500, ,- C) Grunnleie dobbel forestilling samme dag + 20% påslag + 20% påslag D) Prøver/rigging ut over utleieperioden samme dag På forespørsel På forespørsel E) Prøver/rigging på ekstra dag pr. time 650,- 665,- F) Prøver/rigging ved langtidsleie - pr. dag 2.500, ,- G) Selskaper inkl. anretning og dekketøy pr. pers. Kr pr pers. min Kr pr pers. min Foaje: Grunnleie enkel forestilling/konsert - 7 timer 2.500, ,- *Klubben: Grunnleie møter 1.500, ,- Selskaper inkl. anretning og dekketøy. Pakkeløsning pr. pers min min Mindre og enkle selskaper 1 dag. (Inn og ut av lokalet samme dag) 60.- pr. pers. min ,- Annet: Platter for oppsett av cat-walck, ekstra scene, amfi i 150,- 155,- sal o.l. (2 x 1 m) inkl. oppsett - pr. platt Konsertflygel Bösendorfer (stemming ikke inkludert) 1.500, ,- Piano (stemming ikke inkludert) 575,- 600,-

7 Side 7 av 85 Priser 2007 Priser 2008 Lysanlegg v/operaen i Kristiansund På forespørsel På forespørsel Lydanlegg leies inn På forespørsel På forespørsel Personalbistand lys/lyd - inkl. i forespørsel På forespørsel På forespørsel Annen personalbistand til kl.1600 på midtukedager - 300,- 320,- pr. time/min 2 timer Annen personalbistand ut over kl.1600 og på helg og 450,- 450,- helligdager pr time/ min 2 timer Tillegg på noen utleiepriser i perioden På forespørsel På forespørsel * Ved leie av hhv Storsalen og/ eller Klubben til bryllup / barnedåp vil leieforholdet gjelde fra fredag klokken til søndag klokken Utvidet leie må avtales på forhånd, og faktureres med kr ,00 pr dag. Utleie på helligdager gir et tillegg på leieprisen på kr ,00 pr dag. (Dette grunnet økte ugifter til ansatte i renhold og tiltrettelegging.) Betalingssatser kultur K-Forum VIKEN GARD Priser 2007 Priser 2008 Hovedhuset kun i spesielle tilfeller etter egen avtale NAUSTET For skoler og barnehager fra kl Kr 300,- Kr 500,- Overnatting for skoleklasser som fortsetter etter Kr 400,- dagsopplegg ( neste dag) Overnatting for skoleklasser i regi av FAU etc Kr 700,- Andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner Kr 600,- Kr 1.200,- pr.dag Bedrifter private arrangementer pr. dag. Kr 1.200,- Kr 2.500,- Sikkerhetsinstruktør til skoleklasser. Inntil 6 timer pr. instruktør - Pr instruktør (Krav om 1 instruktør pr 10 elever) Sikkerhetsinstruktører til andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner. Inntil 6 timer. - Pr instruktør Sikkerhetsinstruktører til bedrifter private arrangementer. Inntil 6 timer. - Pr instruktør Kr 1.250,- Kr 2.000,- Kr 1.500,- Kr 2.500,- Kr 2.500,- Kr 3.500,- Utleie av kanoer / kajakker samt lavvo til andre enn skoleklasser bortfaller inntil oppgradering foreligger.

8 Side 8 av 85 BETALINGSREGULATIV FOR ATLANTERHAVSBADET NB! Helgepriser for sommer -, høst -, jul -, vinter - og påskeferie Voksen (18 år ) Ungdom (10-17 år) Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang kr 85,- kr 105,- kr 75,- kr 95,- kr 65,- kr 85,- Gjester i bad som ikke bader kr 20,- kr 20,- kr 20,- Ledsager Gratis Gratis Gratis Morgenbadere tirs og tors kr 60,- kr 60,- kr 60,- Siste time kr 60,- kr 60,- kr 60,- 10 ganger (ett klipp pr. gang) kr 765,- kr 675,- kr 585,- 25 ganger (ett klipp pr. gang) kr 1 870,- kr 1 650,- kr 1 430,- Halvårskort kr 1 900,- kr 1 700,- kr 1 500,- Helårskort kr 3 300,- kr 3 000,- kr 2 600,- Halvårskort morgenbading kr 1.400,- kr 1.400,- kr 1.400,- Avtalegiro pr. mnd. Kr 275,- kr 250,- kr 220,- Avtalegiro pr. mnd. Kr 275,- Chipgebyr kr 50,- Gebyr må innbetales hvis chip mistes av kunde Barn (0-3år) Inkl. gratis bleie kr 30,- * Studenter og honnør - ungdomspris Pakkeløsninger for familier Man-fre Lør-søn Tekst Min:1 voksen og barn/ungdom Totalt 10 % rabatt Barnebursdag (5-30 stk) (pr pers) Kr 120,- Kr 140,- Kun pizza på helg Grupperabatter 10 % ved mer enn 10 mennesker Ved mer enn 20 mennesker ta kontakt for avtale For priser i 2007, se vedlegg.

9 Side 9 av 85 Bedrifts eller lagspakker Avtalegiro pr. mnd Firmabilletten (pakke à 20 stk) kr 1.400,- Chipgebyr kr 50,- Gebyr må innbetales hvis chip mistes av kunde Trening Kurs Stevne Svømmeklubbene i idrettsbasenget Hverdager - pr. bane kr 35,- Pr. time kr 60,- Pr. time Helg - pr. bane kr 50,- Pr. time kr 100,- Pr. time Svømming etter trening kr 40,- Pr. pers Ved babykurs - vanntettbleie påkrevd kr 30,- pr. stk Kursdeltakere må forlate bassenget etter endt kurs I skoleferien er det helgepris i åpningstiden Svømmeklubber søker spesielt i skoleferien Terapi/varmvannsbassenge t kurs 1/1 2/3 1/2 Tekst I åpningstiden kun (hverdag) kr 610,- kr 410,- kr 310,- Pr. time Voksne har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. Skolesvømming idrettsbassenget Sats Tekst Kommune kr 520,- Pr. skoletime Andre kommuner kr 570,- Pr. skoletime Instruktør svømming kr 420,- Pr. skoletime Ekstra livredder kr 270,- Pr. skoletime * Over 15 elever aktiveres ekstra livredder mht. sikkerhet fra vaktrom ** Over 30 elever så aktiveres ekstra livredder på kanten av bassenget i tillegg til livredder i vaktrom For andre leieløsninger ta kontakt for tilbud Fakturagebyr kr 50,- For priser i 2007, se vedlegg

10 Side 10 av 85 Idrettshallen (pr time): Priser 2007 Priser 2008 Skoler 1 sal 160,- 165,- Idrettslag pr. salenhet (1/4 sal) 40,- 45,- Bedriftslag og mosjonsgrupper 60,- 65,- Treninger lørdag og søndager 210,- 215,- Helligdager + 50 % av leiesats + 50 % av leiesats Stevne / cup arrangementer 310,- 330,- Kamper (pr. kamp) 310,- 330,- Bedriftsfotballkamper 170,- 190,- Større arrangement Etter avtale Etter avtale Møterom (pr time): Klasserom/undervisningsrom 105,- 120,- Nedre vestibyle 105,- 120,- Kunstgressbanen (pr. kamp): Seniorlag alle div. inkl. damer 1.520, ,- Oldboys og junior 11-er 820,- 850,- Veteran og bedrift 1/2 bane 420,- 450,- Øvrige aldersbestemte klasser 405,- 425,- Lille - og minputt 1/2 bane 50,- 60,- Helligdager + 50 % av leiesats + 50 % av leiesats Stevne / cup arrangementer (pr time) 220,- 230,- Trening (pr. time) 205,- 225,-

11 Side 11 av 85 Priser 2007 Priser 2008 Stormyra (pr time): Trening 165,- 230,- Stevne / cup arrangementer 220,- 290,- Større arrangement (pr time) Etter avtale Etter avtale Garderobeutleie 50,- Tivoliområdet (pr døgn): inkl. toaletter 1.550, ,- Atlanten stadion (pr. kamp): Seriekamper junior 1.600, ,- Seriekamper senior 1.700, ,- Aldersbestemte for øvrig 1.100, ,- Stevne / cup arrangementer (pr time) 300,- 400,- Større arrangement (pr time) Etter avtale Etter avtale Trening (pr time) 250,- 350,- Garderobeleie se under idrettshallen 50,- Løpebanen (pr time): Friidrettsstevner 350,- 400,- Garderobeleie 50,- Gymsalene: på skoler / brannstasjonen (pr time): Idrettslag 25,- 30,- Mosjonsgrupper og bedriftsidrettslag 55,- 60,- Tjeneste Pris pr. time eks. mva Leie av mann u / maskin kr 380,- Pr. time Intern kr 270,- Pr. time Leie av mann m / Lundberg 345 og utstyr (Sandskuffe, skjær, pallegafler) kr 600,- inkl. drivstoff Leie av mann m / lastebil kr 600,- inkl. drivstoff Leie av mann m /John Deere m/ utstyr * Klipp u / oppsamling Klipp m/ oppsamling Gjødsling og sprøyting Sandutlegging Vertikalskjæring Beitekutt Snerydding / snefres kr 500,- inkl. drivstoff Leie av mann m / John Deere snøfres kr 500,- inkl. drivstoff Leie av mål kr 300,- Pr. døgn Leie av stillas kr 300,- Pr. døgn Leie av henger kr 250,- Pr. døgn Leie av transporthenger kr 400,- Pr. døgn Torvskjærer kr 300,- Pr. døgn Administrasjon gebyr Kr 50,- Forbruk av gjødsel / sprøytemidler kommer i tillegg

12 Side 12 av 85 KRISTIANSUND MUSIKK- OG Priser 2007 Priser 2008 KULTURSKOLE Elevavgift (pr år) 1.500,-/1.950, ,-/1.950,- Elevavgift musikk for eldre (pr år) 1.200, ,- Leie av instrument (pr år) 200,- 200,- ERSTATNINGSSATSER BIBLIOTEKET Priser 2007 Priser 2008 Erstatningssatser for voksne: DVD/video 200,- 200,- Bøker 350,- 350,- Lydbøker 350,- 350,- Enkeltkassetter/cd 125,- 125,- CD-plater - musikk 200,- 200,- Mikrofilm 450,- 550,- CD-ROM 400,- 400,- Enkle tegneserier 100,- 100,- Små billedbøker 100,- 100,- Tidsskrifter 75,- 75,- Pr. purrebrev sendt** 30,- 30,- Gebyr erstatningskrav 50,- 50,- Nytt lånekort 20,- 20,- Kopier pr ark A4/A3 2,-/4,- 2,-/4,- Erstatningssatser for barn (tom 13 år): DVD/Video 200,- 200,- Bøker 200,- 200,- Lydbøker 250,- 250,- Enkeltkassetter/cd 125,- 125,- CD-plater 200,- 200,- Mikrofilm 450,- 550,- CD-ROM 400,- 400,- Enkle tegneserier 100,- 100,- Små billedbøker 100,- 100,- Tidsskrifter 75,- 75,- 1. purrebrev 10,- 10,- Gebyr erstatningskrav 50,- 50,- Nytt lånekort 10,- 10,- Kopier pr ark A4/A3 2,-/4,- 2,-/4,- Verdifullt eller sjeldent materiale blir taksert i hvert enkelt tilfelle, lydbøker med mange cd-er vurderes spesielt. **Ved for sein levering sendes to varsel før erstatningskrav sendes.

13 Side 13 av 85 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Priser 2007 Priser 2008 Langtidsopphold i institusjon (lovbestemt sats): Egenandel fastsettes etter fast prosentandel av følgende inntekter: Folketrygdens grunnbeløp (G) fratrukket fribeløp 75 % 75 % Andre inntekter (renter og avkastninger) 85 % 85 % Krigspensjon 63 % 63 % Korttidsopphold i institusjon (lovbestemt sats): Dagopphold 59,- 59,- Døgnopphold 118,- 118,- Dagsenteropphold (ny tjenetse )* 79,- 79,- Praktisk bistand (Hjemmehjelp - beløp pr mnd): For inntekt under 2G (pt kr lovbestemt sats) 150,- 150,- For inntekt 2G til 4G (pt kr kr ) 833,- 870,- For inntekt over 4G (pt kr ) 1.423, ,- Timepris 186,- 194,- Trygghetstelefon: Leiepris pr mnd. 130,- 136,- Middagsombringing: Stor porsjon 51,- 53,- Vaksinasjon: Influensavaksine 100,- 105,- * Foreslår ingen økning i 2008, da pris er fastsatt pr

14 Side 14 av 85 TEKNISKE TJENESTER Vann- og avløpsgebyrer Priser 2007 Priser 2008 Utregning av stipulert (antatt) forbruk (kun boliger uten vannmåler) Stipulert forbruk = Bruksareal BRA [m 2 ] x 1,5 [m 3 /m 2 ] Forbr. x forbr.gebyr Forbr. x forbr.gebyr Vann Abonnementsgebyr 1,65 kr/m 2 2,27 kr/m 2 Forbruksgebyr 4,57 kr/m 3 6,45 kr/m 3 Avløp Abonnementsgebyr 2,58 kr/m 2 2,66 kr/m 2 Forbruksgebyr 8,55 kr/m 3 8,60 kr/m 3 Andre gebyrer relatert til vann og avløp Vannmålerleie (inntil 26mm) 262 kr pr måler 285 kr pr måler Vannmålerleie (27-51 mm) 429 kr pr måler 467 kr pr måler Vannmålerleie (52 med mer og større kr pr måler kr pr måler (flensemålere) Spesielle målere (kombimålere) kr pr måler kr pr måler Avlesningsgebyr 330 kr pr måler 360 kr pr måler (dersom byingeniøren må lese av vannmåler) Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) 1,21 kr/m 3 1,32 kr/m 3 Engangsgebyr for tilknytning - Vann 5,50kr./m 2 6,00kr./m 2 Engangsgebyr for tilknytning - Avløp 5,50kr/m 2 6,00kr/m 2 Gebyr for midlertidig tilknytning (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) Pris for vann pr år kr. 550 kr. 600 Pr for avløp pr år kr kr Slamgebyr Bolig, tankvolum inntil 4 m 3, pr. år kr kr Hytte, tankvolum inntil 4 m 3, pr. år kr. 880 kr. 885 Tankvolum over 4 m 3, pr. m 3 tømming kr. 880 kr. 885 Merverdiavgift kommer i tillegg

15 Side 15 av 85 Avfallsgebyrer husholdningsavfall Priser 2007 Priser 2008 Årsgebyr 14. dagers tømming: Husholdningsavfall Kr ,- Kr ,- Rene masser, stein, jord, betong, pr tonn Kr. 50,- Kr. 50,- Asbestholdig avfall Kr ,- Kr ,- Minstegebyr husholdninger, pris inntil 100 kg Kr. 40,- Kr. 48,- Avfall, levert selvsortering etter vekt, pris pr tonn Kr. 403,- Kr. 480,- Hageavfall, pris pr tonn kr. 403,- kr. 480,- 120 liter grå dunk kr ,- kr ,- 120 liter grønn dunk kr. 700,- kr. 730,- 140 liter grå dunk kr ,- 140 liter grønn/blå dunk kr. 730,- 240 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 240 liter grønn/blå dunk Kr.1.200,- Kr.730,- 370 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 370 liter grønn/blå dunk Kr ,- Kr ,- 660 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 660 liter grønn/blå dunk Kr ,- Kr ,- Fritidshus Kr ,- Kr. 600,- Hus på Grip Kr. 800,- Kr. 600,- Byttegebyr kr.200,- kr. 220,- Hjemmekompostering Reduksjon for hjemmekompostering kr. 300,- kr.-300,- Reduksjon for hjem.komp egen binge kr. 500,- Kr.-500,- Merverdiavgift kommer i tillegg. Avfallsgebyr næringsavfall Priser 2007 Priser 2008 Årsgebyr 14. dagers tømming: Næringsavfall, pris pr tonn Kr ,- Kr ,- Hageavfall, pris pr tonn Kr. 403,- Kr. 480,- Minstegebyr næring Kr. 40,- Kr. 48,- Sandblåsesand, pr. tonn Kr. 350,- Kr. 350,- Asbestholdig avfall Kr ,- Kr ,- Glass fra annen kommune, pr. tonn Kr. 300,- Kr. 300,- EE-avfall fra næring pr. tonn Kr. 350,- Kr. 350,- Stålull, pr. tonn Kr. 800,- Kr. 800,- Asfalt, pr. tonn Kr. 50,- Kr. 65,- Asfalt salg Kr. 35,- Klær fra annen kommune, pr. tonn Kr. 700,- Kr. 700,- 120 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 120 liter grønn dunk Kr. 700,- Kr. 730,- 140 liter grå dunk Kr ,- 140 liter grønn/blå dunk Kr. 852,- 240 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 240 liter grønn dunk Kr ,- Kr ,- 370 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 370 liter grønn dunk Kr ,- Kr ,- 660 liter grå dunk Kr ,- Kr ,- 660 liter grønn dunk Kr ,- Kr ,- Byttegebyr Kr. 200/bytte Kr. 220/bytte

16 Side 16 av 85 Merverdiavgift kommer i tillegg. Ihht endringer i forurensingsloven fra som forutsetter at lokale forskrifter og gebyrberegninger skiller mellom husholdningsavfall og næringsavfall, viser prisoversiktene ovenfor at det innføres egne priser for husholdnings- og næringsavfall fra Priser på vannfylling Priser 2007 Priser 2008 Pris pr m 3 /tonn vann i intervall Tilrigging dag (mandag-fredag) kr. 385,- kr. 550,- Tilrigging for øvrig Ny kr. 800, m 3 kr 38,50 kr 42, m 3 kr 33,- kr 36, m 3 kr 27,50 kr 30, m 3 kr 20,90 kr 23, m 3 kr 16,50 kr 18,- Merverdiavgift kommer i tillegg. Tømming fettavskiller Priser 2007 Priser 2008 Tømming fettavskiller (mand Ny Kr. 2500,- fredag) Tømming fettavskiller forøvrig Ny Kr ,- Merverdiavgift kommer i tillegg. Priser for tjenester vei Priser 2007 Priser 2008 Behandlingsgebyr gravemelding kr ,- kr ,- Forringelsesgebyr asfalt, pris pr m 2 kr. 50,- kr. 80,- Behandlingsgebyr for planer for Priser 2007 Priser 2008 disponering av bygge- og anleggsavfall Tiltak fra m 2 kr ,- kr ,- Tiltak over 1000m 2 kr ,- kr ,- EIENDOMSSKATT Priser 2007 Priser 2008 Eiendomsskatt, generelt 3,14 3,14 Eiendomsskatt gårdsbruk 3,14 3,14 Eiendomsskatt Frei 2,00 LEIEPRISER FOR TORGPLASS Priser 2007 Priser m 2 pr. dag 125,- 130,- 15 m 2 pr. dag 70,- 75,-

17 Side 17 av 85 BETALINGSREGULATIV MED HJEMMEL I Priser 2007 Priser 2008 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 109 OG LOV OM EIERSEKSJONER 7. Behandling av alle kategorier nybygg m.v.: Inntil 50 m 2 (pr m 2 BRA) 49,- 50,- Fra 50 m 2 til 200 m 2 (pr m 2 BRA) 45,- 46,- Fra 200 m 2 til 400 m 2 (pr m 2 BRA) 35,- 35,- Fra 400 m 2 til 600 m 2 (pr m 2 BRA) 29,- 29,- Over 600 m 2 (pr m 2 BRA) 23,- 23,- Minstegebyr i hvert tilfelle 710,- 720,- Ombyggingsarbeider, måles etter bruksareal: Inntil 50 m 2 (pr m 2 BRA) 24,50 25,- Fra 50 m 2 til 200 m 2 (pr m 2 BRA) 22,50 23,- Fra 200 m 2 til 400 m 2 (pr m 2 BRA) 17,50 17,50 Fra 400 m 2 til 600 m 2 (pr m 2 BRA) 14,50 14,50 Over 600 m 2 (pr m 2 BRA) 11,50 11,50 Minstegebyr i hvert tilfelle 710,- 720,- Kontroll med arbeider etter 93, minstegeb. 710,- 720,- For meldingsarbeider etter Plan- og bygningslovens 86a betales gebyr etter samme satser som ovenfor. Kontroll med arb. 84, 85, 91 a, 107, minstegebyr. 710,- 720,- Spes. kompliserte arbeider ilegges gebyr etter skjønn. Dispensasjon fra Plbs bestemmelser ihht / / Kontroll av statistiske beregn., vent. anlegg, tilfluktsrom. 710,- 720,- Delingssøknader søknadspliktige tiltak etter pbl. 93 pkt. h For søknad om deling av grunneiendom som er i samsvar med fastsatt reguleringsplan. For søknad om deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastsatt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan pr tomt som søkes fradelt For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering: Unntak: Dersom søknaden om fradeling forutsetter disp. eller mindre vesentlig reguleringsendring betales kun gebyr for dette. Priser 2007 Priser ,- 720, , , , , , ,- Utarbeidelse av situasjonskart og kartriss: Utarbeidelse av situasjonskart inntil m2. Tillegg for hver påbegynt m2 derover kr 497,- Utarbeidelse av kartriss til m2. Tillegg for hver påbegynt m2 derover kr 204, , ,- 404,- 408,-

18 Side 18 av 85 Påkrevet utstikking/ innmåling av tiltak i terrenget: Priser 2007 Priser 2008 Bygning med inntil 400 m2 BRA , ,- Bygning over 400 m2 BRA , ,- Minstegebyr 766,- 774,- Trafoer, El-skap, stolper. En gangs utsetting (pr.pkt) 309,- 312,- Bruk av tradisjonelle kart: A4 transparent 153,- 155,- A3 transparent 309,- 312,- A2 transparent 766,- 774,- A1 transparent 1.228, ,- A0 transparent 1.535, ,- A4 Papir 77,- 78,- A3 Papir 121,- 122,- A2 Papir 296,- 299,- A1 Papir 440,- 444,- A0 Papir 750,- 758,- Bruk av kart i digital form (i tillegg kommer 8 x areal i daa): Kart i digital form SOSI format Hel plate 577,- 583,- Kart i digital form SOSI format Utsnitt 1.010, ,- Bruk av fastmerker: Egenkontroll 1-3 pkt, x,y og z verdier med ref pkt 3.070, ,- Tillegg for hvert nytt punkt 1.535, ,- Kontrollerte pkt 1-2 pkt, x,y og z verdier med ref pkt 4.604, ,- Tillegg for hvert nytt punkt 1.535, ,- Punkter uten z-verdi (høyde) reduserer gebyret med -748,- -755,- Priser 2007 Priser 2008 Målebrev: Utarbeidelse av målebrev 1.978, ,-

19 Side 19 av 85 PRIVATE REGULERINGS- OG Priser 2007 Priser 2008 BEBYGGELSESPLANER Behandlingsgebyrer: Behandlingsgebyr: , ,- For planforslag som avviker fra kommuneplanens arealdel skal det betales et gebyr på 5.282, , , ,- Arealgebyr detaljert reguleringsplan: Regulert areal inntil m ,- Regulert areal inntil m ,- Regulert areal inntil m , ,- Regulert areal over m 2 - tillegg pr m 2 inntil m 2 Regulert areal over m 2 - tillegg pr m 2 881,- 890,- Flatereguleringsplan: For flatereguleringsplan beregnes et gebyr på 75% av satsene for arealgebyr detaljert reguleringsplan. Bebyggelsesplan: For bebyggelsesplan utarbeidet med grunnlag i flatereguleringsplan eller kommuneplan beregnes 50% av satsene for detaljert reguleringsplan. Tomtedelingsplan: For tomtedelingsplan i henhold til plan- og bygningslovens 28-1 pkt 3 skal det betales gebyr som behandling av bebyggelsesplan. Tillegg til arealgebyret: Gebyrfastsettelsen er basert på digitale planer i SOSI-format i henhiold til SOSI-standard for koding av planer. For planer som ikke er utarbeidet i SOSI-format kreves et tillegg i arealgebyret på 20%, men minimum kr ,- for kommunens merarbeid med å innarbeide disse planer i kommunens digitale arkiv. Tilleggsgebyr for bebyggelse: Det skal betales et tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse der planen hjemler for ombygging og/eller bruksendring skal medregnes. Arealet beregnes av forslagsstiller i tråd med tekniske forskrifter 3-5 og skal foreligge ved søknad. Bruksareal under terreng skal også medregnes. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Fort de deler hvor det er satt krav om behandling av bebyggelsesplan, skal gebyr for bruksareal beregnes når bebyggelsesplanen behandles. - For hver 100 m2 bruksareal (BRA) Kr. 562,-

20 Side 20 av 85 Endring av reguleringsbestemmelser: Dersom søknaden/forslaget bare gjelder vesentlig endring av gjeldende reguleringsbestemmelser, skal det i tillegg til behandlingsgebyret betales følgende gebyr før saken tas opp til administrativ behandling. Priser 2007 Priser , ,- Mindre vesentlig reguleringsendring: Ved søknad/forslag som vurderes som mindre vesentlig i henhold til Plan- og bygningslovens 28-1 pkt 2 skal det før saken tas opp til administrativ behandling betales et behandlingsgebyr etter størrelse på areal Regulert areal inntil 2000 m , ,- Regulert areal inntil 5000 m , ,- Regulert areal over 5000 m , ,- For planer som ikke er utarbeidet i digitalt SOSI-format kreves et tillegg i ovennevnte gebyr på kr ,- for kommunens merarbeid med å innarbeide planen i kommunens digitale planarkiv jfr. tillegg i arealgebyret. Reguleringsforespørsler Ved behandling av reguleringsforespørsler etter planog bugningslovens 30 skal det betales et gebyr på kr ,- før saken tas opp til behandling Dispensasjoner: Før søknad om varig eller midlertidig dispensasjon i 5.282, ,- henhold til Plan- og bygningslovens 7 og 8 fra gjeldende reguleringsplan/ bestemmelser tas opp til administrativ behandling, skal det betales et behandlingsgebyr på For dispensasjon av lite krevende og enkel karakter settes gebyret til kr 2.668,- Delingssøknader: for søknadspliktige tiltak etter pbl pkt. h. For søknad om deling av grunneiendom med grenser som er i samsvar med fastsatt reguleringsplan For søknad om deling av enkelttomter hvor hvor tomtedeling ikke er fastsatt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan pr tomt som søkes fradelt For søknad om fradeling av tilleggsparsell og grensejustering Unntak: Dersom søknad om fradeling forutsetter dispensasjon eller mindre vesentlig reguleringsendring betales kun gebyr for dette 710,- 720, , , , , , ,- Annet: Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/bygnings- og reguleringssjefen fastsette passende gebyr.

21 Side 21 av 85 FEIE- OG TILSYNSGEBYR Priser 2007 Priser 2008 Pipetype: 1 etasje 200,- 2 etasjer 250,- 3 etasjer 305,- 4 etasjer 333,- 5 etasjer 365,- 6 etasjer 435,- Bolighus pr. eierseksjon 335,- Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 435,- 560,- Feiing rør og kanaler annet enn bolig 172,- 300,- Kamerainspeksjon pr. time inkl. mann 714,- 750,- Fresing pipeløp pr. time inkl. mann 570,- 570,- Merverdiavgift kommer i tillegg. SLOKKEHJELP, UTLÅN AV MATERIELL, Priser 2007 Priser 2008 UTSTYR, ETC. Mannskapsbil m/pumpe, pr. time inkl. sjåfør 924,- 926,- Stigebil, pr. time inkl. sjåfør 803,- 805,- Tankbil, pr time inkl sjåfør 680,- 695,- Tilhengersprøyte pr. time 302,- 309,- Bærbar motorsprøyte pr. time 221,- 226,- Vannsuger pr. time 142,- 149,- Elektriske pumper pr. time 105,- 110,- Høytrykkspyler pr. time 142,- 149,- Brannslanger a 25 meter, pr. stk/pr. time 105,- 110,- Temperaturkamera. pr time inkl person 714,- 750,- Forbruksmateriell Forbruk Forbruk Personell i tjeneste pr. mann/time 347,- 364,- Tjenestefritt personell, pr. mann/time 462,- 485,- Kursinstruktører, pr. inst./time 462,- 500,- Unødig utrykning 3.000, ,- Merverdiavgift kommer i tillegg. PRISER ALARMSENTRALENS TJENESTER Priser 2007 Priser 2008 Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang 3.780, ,- (pr. år) Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere 6.300, ,- alarminngang (pr. år) Brannalarm fra enebolig grunnpakke (pr. mnd) 250,- Brannalarm fra bygning med flere leiligheter (pr. mnd) Etter avtale Merverdiavgift kommer i tillegg. PRISER TRYGGHETSALARMER Priser 2007 Priser 2008 Trygghetsalarmer til private leide (pr. mnd.) 210,- 220,- Trygghetsalarmer til private egenkjøpt (pr. mnd.) 86,- 90,- Denne type alarmer er avgiftsfri..

22 Side 22 av 85 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1602/12746/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens utkast til budsjett- og økonomiplan for følger i eget hefte. Dette er det første budsjett og økonomiplan for Kristiansund kommune etter sammenslåing med Frei kommune. Rådmannen legger frem et budsjett og en økonomiplan i balanse. Arbeidet har vært utfordrende og resultatet vurderes som realistisk selv om det er et stramt økonomisk opplegg som ligger til grunn. Rådmannen har arbeidet aktivt og godt sammen med enhetsledere og administrasjonen for øvrig. I tillegg har tillitsvalgte vært invitert til å komme med innspill, og det har vært avhold møter med tillitsvalgte. De folkevalgte har vært løpende involvert i prosessen blant annet gjennom orientering av status i fellesnemndas møter. Innholdet er beskrevet nærmere i heftet, og blir ikke kommentert i saksfremlegget. Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende Forslag til VEDTAK 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele den del av kommunen som var tidligere Kristiansund kommune og med 2,00 i hele den del av kommunen som var tidligere Frei kommune. 2. LÅNEOPPTAK Det opptas lån med inntil kr ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør 36,1 mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 15 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer