KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006"

Transkript

1 Kontrollutvalgets møte Møtet startet kl og ble avsluttet kl Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet møtte fung. sekretær Hans Blø. Fra revisjonen møtte revisor Tore Kvisvik. Økonomisjef Kjell Rasmussen og controller Vibeke Grønvik møtte i sakene 06/44 06/48. Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende saker ble behandlet: SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 06/44 PS 06/45 PS 06/46 PS 06/47 REFERAT OG ORIENTERINGER NYTT ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT UTTALELSE (utsatt sak) REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND HAVN KF - REVISJONSBERETNING REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND HAVNEKASSE - REVISJONSBERETNING PS 06/48 REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF - REVISJONSBERETNING PS 06/49 EVENTUELT Saksprotokollen er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer Ordføreren Rådmannen Økonomisjefen Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Underskrift:

2 KONTROLLUTVALGET Saknr: PS 06/44 Saksbeh: Hans Blø Arkivsaknr: Møtedato: Arkivkode: Brev av: REFERAT OG ORIENTERINGER På oppfordring av lederen kommenterte økonomisjef Rasmussen saksframlegget til driftsutvalget vedr. Revisjonsberetning og revisors kommentar til årsoppgjør og årsregnskap 2005, og svarte på spørsmål fra medlemmene. I saksframlegget hadde rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak i driftsutvalget: Regnskapskommentarene ovenfor tas til orientering. Uavklarte punkt tas opp med revisjonen for å finne en løsning innen utgangen av Rutinene for angjeldende områder gjennomgås med revisor med sikte på forbedringer. Lederen foreslo at kontrollutvalget tok rådmannens forslag til vedtak i driftsutvalget til orientering. VOTERING Forslaget fra lederen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget har da fattet følgende VEDTAK Kontrollutvalget tar rådmannens forslag til vedtak i driftsutvalget i saksframlegget Revisjonsberetning og revisors kommentar til årsoppgjør og årsregnskap 2005 til orientering. Kontrollutvalget i Kristiansund kommune, Gjenpart: Ordføreren Rådmannen Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Georg Lie leder

3 KONTROLLUTVALGET Saknr: PS 06/45 (utsatt sak) Saksbeh: Hans Blø Arkivsaknr: Møtedato: Arkivkode: Brev av: / REVIDERT ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT UTTALELSE (utsatt sak) Saken var utsatt fra møtet 30. mai. Økonomisjef Kjell A. Rasmussen kommenterte i korte trekk enkelte endringer i reglementet, og svarte på spørsmål fra medlemmene. Lederen foreslo at kontrollutvalget fremmet følgende forslag til tillegg i reglementet, i pkt 3.5, siste avsnitt (tillegget uthevet i kursiv): Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret, og senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges driftsutvalget. VOTERING Forslaget fra lederen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget har da fattet følgende UTTALELSE: Kontrollutvalget har ikke generelle merknader til det reviderte økonomi- og finansreglementet, men vil spesielt be om at følgende tillegg tas inn i pkt. 3.5, siste avsnitt (tillegg uthevet i kursiv): Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret, og senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges driftsutvalget. Kontrollutvalget i Kristiansund kommune, Georg Lie leder

4 Gjenpart: Ordføreren Rådmannen Distriktsrevisjon Nordmøre IKS

5 KONTROLLUTVALGET Saknr: PS 06/46 06/ 48 Saksbeh: Hans Blø Arkivsaknr: Møtedato: Arkivkode: Brev av: / REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND HAVN KF - REVISJONSBERETNING REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND HAVNEKASSE REVISJONS- BERETNING REGNSKAP 2005 FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF - REVISJONSBERETNING Lederen orienterte om at det pr. dato ikke forelå noe regnskap for de tre virksomhetsområdene til behandling, og dermed heller ikke noen revisjonsberetning. Lederen refererte brev fra distriktsrevisjonen av 9. juni 2006 til kommunen, hvor grunnene til at det ikke foreligger revisjonsberetning blir gjort rede for. Økonomisjef Kjell A. Rasmussen kommenterte den oppståtte situasjonen og opplyste om at det bebudede styremøtet i Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF den 14. juni var utsatt til den 22. juni, og dermed ville ikke regnskapet for dette foretaket kunne bli behandlet i bystyret den 20. juni. Revisor Tore Kvisvik opplyste om at fristen for avleggelse av regnskap i kommunale foretak etter regnskapsforskriften er 1. mai. Lederen beklaget at regnskapene ikke forelå til behandling til dette møtet, som var innkalt ekstraordinært nettopp for å kunne behandle de aktuelle regnskapene i tide for å avgi uttalelse til driftsutvalgets møte den 13. juni. Lederen foreslo at man etter dette avventet regnskapsavslutning og revisjonsberetning og når dette var klarlagt, fastlegger i hvilket møte sakene skal behandles i kontrollutvalget. Uansett var det klart at Sundbåtvesenets regnskap ikke ville komme til behandling før etter ferien. VOTERING Forslaget fra lederen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget har da fattet følgende VEDTAK

6 Sak 06/46 06/48 utsettes inntil det foreligger regnskapsdokumentasjon og revisjonsberetning. Kontrollutvalget i Kristiansund kommune, Vedlegg: Brev fra distriktsrevisjonen av 9. juni 2006 Gjenpart: Ordføreren Rådmannen Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Georg Lie leder

7 DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS Aure Averøy Frei Halsa Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll Kristiansund kommune V/Vibeke Grønvik Kristiansund, 9. juni 2006 REVISJON AV FØLGENDE REGNSKAPER: 1. Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF 2. Kristiansund Havn KF mottatt Kristiansund havnekasse mottatt Kristiansund kommunale Sundbåtvesen: Regnskapet er i hovedsak ferdig revidert, men styret for selskapet har ikke behandlet regnskapet. Ifølge de opplysninger vi har mottatt, så skal styret behandle regnskapet den 14. d.m. Vår beretning vil foreligge etter at møtet er avholdt. Kristiansund Havn KF: Regnskapet er ikke ferdig revidert. Vi mottok det i går, og fikk innhentet bilagene i dag, men har ikke hatt tid til å revidere regnskapet. Kristiansund havnekasse: Regnskapet er stort sett ferdig revidert, men vi må se dette i sammenheng med regnskapet for Kristiansund Havn KF. Med vennlig hilsen Distriktsrevisjon Nordmøre Bjarne Dyrnes Kopi til: Kontrollutvalget

8 KONTROLLUTVALGET Saknr: PS 06/49 Saksbeh: Hans Blø Arkivsaknr: Møtedato: Arkivkode: Brev av: EVENTUELT Det var enighet om å flytte det ordinære møtet den 22. juni fram til 19. juni kl Det var videre enighet om at orienteringen om personalpolitikken m.m. ble utsatt og tatt på et senere møte. Peder Kanestrøm meldte forfall til møtet den 19. juni. Kontrollutvalget i Kristiansund kommune, Georg Lie leder

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006 Driftsutvalget 13.06.2006 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002 212 PS 06/81 PS 06/82 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 05.06.2014, (utsatt fra 21.5) Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/17-14/23 Frammøte:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag den 4. desember 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 12/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer