5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012"

Transkript

1 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 SKOLEFRITIDSORDNING * Helårsplass uten leksehjelp , ,00 0, ,00 med leksehjelp , ,00 0, ,00 * Skoleårsplass uten leksehjelp , ,00 0, ,00 med leksehjelp , ,00 0, ,00 * 60 % plass uten leksehjelp , ,00 0, ,00 med leksehjelp , ,00 0, ,00 25 % søskenmod. på alle plasser 25 % søskenmod på alle plasser Det betales for 11 mnd Det betales for 11 mnd pr år BARNEHAGER avgift pr. mnd pr. barn * 100 % plass 2330,00 0, , ,00 0, ,00 * 90 % plass 2220,00 0, , ,00 0, ,00 * 80 % plass 2100,00 0, , ,00 0, ,00 * 70 % plass 1870,00 0, , ,00 0, ,00 * 60 % plass 1690,00 0, , ,00 0, ,00 * 50 % plass 1520,00 0, , ,00 0, ,00 * 40 % plass 1290,00 0, , ,00 0, ,00 * 30 % plass 1050,00 0, , ,00 0, ,00 30 % søskenmoderasjom 30 % søskenmoderasjon Kost i barnehager: "All kost" Kosten kommer i tillegg. Kosten kommer i tillegg OMSORGSTJENESTER Betaling for mat fra Ryggeheimen kjøkken:

2 Frokost 25,00 0,00 25,00 26,00 0,00 26,00 Middag 70,00 0,00 70,00 72,00 0,00 72,00 Tilkjørt middag 80,00 0,00 80,00 82,00 0,00 82,00 Kveldsmat 25,00 0,00 25,00 26,00 0,00 26,00 Full kost pr. mnd 3100,00 0, , ,00 0, ,00 Egenbetaling: Hjelp i hjemmet, inntekt inntil 2 G pr mnd 160,00 0,00 160,00 165,00 0,00 165,00 Hjelp i hjemmet inntekt 2g-3 G, pr mnd Hjelp i hjemmet, inntekt 2G-3G pr time 180,00 0,00 700,00 185,00 0,00 721,00 Hjelp i hjemmet, inntekt 3G og over, pr time Hjelp i hjemmet, inntekt 3G-4G pr time 180,00 0, ,00 185,00 0, ,00 Hjelp i hjemmet inntekt 4G og over pr time 180,00 0, ,00 185,00 0, ,00 Dagopphold eldre 80,00 0,00 80,00 82,00 0,00 82,00 Leie av trygghetsalarm pr. mnd. 200,00 0,00 200,00 206,00 0,00 206,00 Leie av trygghetsalarm, inntekt inntil 2 G 200,00 0,00 200,00 206,00 0,00 206,00 Betaling for vask av tøy, pr. kg. 35,00 0,00 35,00 36,00 0,00 36,00 HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE * Foreldreforberedende kurs, pr. deltager 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00 * Utenlandsvaksine, egenandel 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 * Jordmortjeneste og ungdomshelsestasjon Følger folketrygdens satser Følger folketrygdens satser KULTURTJENESTER Bibliotek: * 1. Purrebrev 50,00 0,00 50,00 55,00 0,00 55,00 * 2. Purrebrev 75,00 0,00 75,00 85,00 0,00 85,00 * 3. Purrebrev med krav om erstatning 120,00 0,00 120,00 150,00 0,00 150,00 * Rykkebrev (barn) 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 * Video purringer samme som for bøker Samme som for bøker * Tapte lånekort 20,00 0,00 20,00 25,00 0,00 25,00 * Inkasso ved skjønn v/tapte bøker, kasetter o.a. Hadeland kultursenter:

3 * Leie av peisestua til møter 420,00 0,00 420,00 450,00 0,00 450,00 * Leie av peisestua til arrangementer 1050,00 0, , ,00 0, ,00 Kulturskolen: Elevplass pr. år 3600,00 0, , ,00 0, ,00 Det gis ikke søskenmoderasjon Det gis ikke søskenmoderasjon Grunnskolen: Erstatning for tap av bøker Bokens reelle pris TEKNISKE TJENESTER Bygg og oppmåling: Byggesaksgebyr Eget regulativ Eget regulativ Oppmåling Eget regulativ Eget regulativ Vann og avløp: Vann pr m3 10,00 2,50 12,50 12,40 3,10 15,50 Avløp pr m3 24,00 6,00 30,00 22,30 5,58 27,88 Vann, fast del pr. boenhet 100,00 25,00 125,00 100,00 25,00 125,00 Avløp, fast del pr. boenhet 100,00 25,00 125,00 100,00 25,00 125,00 Tilknytningsavgift pr. m2 vann 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25 Tilknytningsavgift pr. m2 avløp 1,00 0,25 1,25 1,00 0,25 1,25 Renovasjon (ny innsamlingsmodell 2011) Standard abonnement: Beholder papir/papp kr 200, metall/glass kr 200, restavfall kr ,00 460, ,00 Naboabonnement (felles med nabo): Beholder papir/papp kr 200, metall/glass kr 200, restavfall kr ,00 340, ,00 Redusert abonnement: Beholder papir/papp kr 200, metall/glass kr 200, restavfall kr ,00 340, ,00 Kompost-abonnement: Beholder papir/papp kr 200, metall/glass kr 200, restavfall kr ,00 300, ,00 Sommer-renovasjon: 1400,00 350, , ,00 375, , l Restavfall, 52 tømminger pr år 1 500,00 375, , l Restavfall 2 500,00 626, , l Restavfall 3 750,00 937, , l Restavfall 6 100, , ,00

4 240 l Papp og papir 250,00 62,50 312, l Papp og papir 250,00 62,50 312, l Papp og papir 500,00 125,00 625, l Glass og metall 250,00 62,50 312, l Glass og metall 250,00 62,50 312, l Glass og metall 250,00 62,50 312, l Glass og metall 250,00 62,50 312,50 Slamtømmingsgebyr 1930,00 482, , ,00 540, ,00 Forurensningsgebyr ved pålegg om endringer for eneboliger pr. dag 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 Engangsgebyr vedr søknad om utslippstillatelse og endring av denne 3000,00 0, , ,00 0, ,00 Kontrollgebyr, organisert kontroll av renseanlegg, boenhet 1000,00 0, , ,00 0, ,00 Kontrollgebyr organisert kontroll av renseanlegg, hytte 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 Kommunal avlesning av vannmåler 1000,00 0, , ,00 0, ,00 Feieavgift og tilsyn: Feieavgift pr. år pr. pipeløp for helsårsboliger 390,00 97,50 487,50 372,00 93,00 465,00 Feieavgift pr. feiing pr. pipeløp for hytter 390,00 97,50 487,50 Asfaltering pr. kv.m. kommunal vei 370,00 92,50 462,50 370,00 92,50 462,50 Graving for kabel i off.vei pr kvm 20,00 5,00 25,00 20,00 5,00 25,00 EIENDOMSFORVALTNING Leiligheter/Husleie Roth omsorgsboliger Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Myravn. 26 Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Eskelund omsorgsbolig Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Husleie i komm. leiligheter Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Leiligheter i borettslag Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Eldresenter stor leilighet Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Eldresenter liten leilighet Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven Tverrvn "Rekka" inklusive komm. avgifter Økes ihht husleieloven Økes i hht husleieloven

5 Idrettshaller: * Trening av lokale lag pr. time 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 290,00 Gratis for barn/unge under 17 år. Gratis for barn/unge under 17 år * Treningstid lokale lag utenom tildelt tid 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 310,00 * Trening lag utenom kommunen pr. time 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 360,00 * Idrettsarr. kommunens lag, pr. time 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 310,00 * Idrettearr. lag utenom kommunen, pr. time 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 410,00 * Andre arr. av lokale lag/foreninger, pr. time Fastsettes i hvert enkelt tilfelle Fastsettes i hvert enkelt tilfelle * Andre arr. av lag utenom kommunen, pr.time Fastsettes i hvert enkelt tilfelle Fastsettes i hvert enkelt tilfelle * SkoleFritidsOrdning (e.kl ) 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 155,00 * Større arr. (messer, konserter, etc..) Fastsettes i hvert tilfelle Svømmehall: * Barn, billettpris pr. gang 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 * Voksne, billettpris pr. gang 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 55,00 * Svømmehallen til kurs o.l.. 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 400,00 * Svømmehallen varmt vann 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 500,00 Eiendomsskatt: * utskrives i 2011 med 2,9 promille - 4 terminer

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret.

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. Betalingssatser 2015 Generelt Betalingssatser 2015, er et vedlegg til økonomiplanen for 2015-2018, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2014

Prisliste kommunale tjenester 2014 Prisliste kommunale tjenester 2014 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer 20. mars, 20. mai, 20. september, 20. november Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2014 Bolig og fritidseiendom

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014 PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Prisliste for kommunale tjenester 2014 Innhold 1. Sentraladministrasjonen... 4 1.1. Plan- og økonomiavdelingen... 4 1.2. Servicekontoret... 4 1.2.1.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Kommunestyrets vedtak, 11.12.2014 INNHOLD side Stab og støtte Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm 3 Barnehage og skole Barnehage 4 Skolefritidsordning

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Avgiftshefte 2014. Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2014. Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2014 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Rådmannens innstilling, 31.10.2013 AVGIFTSHEFTE 2014 Side 2 INNHOLD Stab og støtte s 4 Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm Kultur og oppvekst

Detaljer

Priser på tjenester i 2015

Priser på tjenester i 2015 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 253 pr. mnd 246 01.01.14 Melkepenger Nei 89 pr. mnd 86 01.01.14 Oppholdstid: Full plass 1/1-30/4 Nei 2 480 pr.

Detaljer

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,-

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,- Lier kommune - avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger (Vedtatt i kommunestyret 13.12.2010) Type Betalingssatser 2010 Betalingssatser 2011 1. Heldagsbarnehage Satser pr måned Satser pr måned Inntektskategori:

Detaljer

Priser på tjenester i 2014

Priser på tjenester i 2014 Betalingsregulativ Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 246 pr. mnd 239 01.01.13 Melkepenger Nei 86 pr. mnd 83 01.01.13 Oppholdstid: Halv plass Nei

Detaljer

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Kommunale gebyrer og betalingssatser 2006 Særlige forhold: 1) Det innføres egenbetaling for mat i barnehagen. Beløpet settes til kr 100,- pr måned 2) Brukerbetalingen i SFO økes med 5,0% 3) Minstebeløpet

Detaljer

Priser på tjenester i 2013

Priser på tjenester i 2013 Betalingsregulativ.xls Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 239 pr. mnd 231 01.01.12 Melkepenger Nei 83 pr. mnd 80 01.01.12 Oppholdstid: Halv plass

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014 PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 SFO OG BARNEHAGE.. 1 Barnehage - Skolefritidsordning HELSE OG OMSORG. 2 Legekontor Institusjonsopphold Trygdebolig Behovsprøvde tjenester..3 Trygghetsalarm Hjemmehjelp Diverse

Detaljer

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015

Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015 Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2015 Løten kommune. Org. Nr: 964 950 679 Generelle opplysninger Faktureringsadresse: Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Besøksadresse: Tingberg, Kildeveien

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 22.12.2014 ajourført etter kommunestyrets vedtak 17.12.14. GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2014 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan 2015-2018 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD:

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ 15 11 2011 Datert : 15.11.11 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer