MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. OPPMØTE PÅ GRUBEN BARNESKOLE KL ERETTER RAR ALLE TIL KLOKKERHAGEN FOR ORIENTERING OM STESBASERT LÆRING ORIENTERINGSSAKER: - Nasjonale prøver - Framdrift utvikling av strategiplan - SFO-tilbudet i Rana kommune SAKSLISTE Referatsaker: Referater fra samarbeidsutvalgsmøter ved skolene og barnehagene i kommunen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/960 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING 2/13 13/43 REPRESENTANTER TIL ARBEISGRUPPE - STRATEGISK PLAN SKOLEAVELINGEN UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR, 11. JANUAR 2013 Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær

2 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Hauknes skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Alteren skole REFERAT MØTE SAMARBEISUTVALGET / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo barneskole SAMARBEISUTVALGET BÅSMO BARNESKOLE - REFERAT 10/ BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Revelheia barnehage REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET V/REVELHEIA BARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Ytteren skole MØTEREFERAT FRA SAMARBEISUTVALGET YTTEREN SKOLE 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Skonseng skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET / BARNEH/BARNEH/AVO 033 A1 & /12 Ytteren miljøbarnehage REFERAT MØTE I SAMARBEISUTVALGET YTTEREN MILJØBARNEHAGE / UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Båsmo ungdomsskole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEISUTVALGET 10/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 & /12 Selfors barneskole REFERAT FRA MØTET I SAMARBEISUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET

3 REFERERES FRA OKUMENTJOURNAL ato: Utvalg: OPPV Oppvekst- og Kultur Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 13/ UNERV/SKOSJ/JHH 033 A2 &17 429/13 Lyngheim skole REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIUTVALGET - LYNGHEIM SKOLE 7.ES.2012

4

5

6

7

8 Båsmo barneskole Brakkebakken 22, 8616 Mo i Rana Tlf: faks: e post : Samarbeidsutvalg Båsmo barneskole Fredag 23.november kl Allan Berg leder FAU Espen Hagen lærer representant Linda Eide repr.andre ansatte Sara Langvann leder elevrådet Stig Bjarne Haugen politisk representant Rolf Arne Westgaard rektor Peter Walseth poltisk representant meldte frafall, vara stilte opp. Saker: Info om Samarbeidsutvalget og konstituering et ble informert om mandatet til Samarbeidsutvalget og det ble gjort valg: Leder: Sara Langvann (elev representant) Sekretær: Rolf Arne Westgaatd (rektor) Rektor informerte om skoleåret et ble informert og snakket om LESELOS som er et kommunalt initiert prosjekt. et er mange elementer i dette og det skal forbedre lese- og skriveferdighetene. et ble snakket om eksternvurdering og det som ble gjort i uke 44. enne rapporten kommer vi tilbake til senere i SAU. Skolen får også veiledning gjennom Udir (utdanningsdirektoratet), Med spesielt fokus på klare mål for læringsøktene og vurdering Elvrådsleder informerte om elevrådsarbeidet i høst og videre i skoleåret Elevrådet har arrangert Småstjerner i oktober med mange talentfulle elever som fikk vist seg frem. e skal arrangere elevkafè før jul og er aktivt inne i Trivselsleder arbeidet Så på forslag til nytt skolereglement ved Båsmo barneskole SAU leste gjennom forslag/kladd på nytt skolereglement for Båsmo barneskole. et ble diskutert litt frem og tilbake, men fellesnevneren var at alle ønsket større fysisk aktivitet. Sykkelreglene bør ikke hindre slik aktivitet. FAU og skolen skal se litt på reglementet og dette blir sak også på neste møte.

9 Skolemiljøutvalg, hvordan gjør vi det? Vi ble enige om at neste innkalling ville bli med en ekstra FAU-rep. og en ekstra elevrep. Slik at brukerne er i flertall. a kan vi ta opp saker som handler om skolemiljøet o.l Renovering/bygg e ble informert kort om renovering/bygging samt at alle ble invitert til møte om renovering/bygg torsdag klokken på skolen. a kommer byggdriftsjef og prosjektleder i kommunen og orienterer Rapport fra ekstern vurdering ette ble det snakket om. Kommer tilbake til denne ved neste møte Møteplan / melding av saker Saker meldes til sekretær i SAU (rektor) og neste møte er fredag klokken et var et positivt møte der alle bidro Båsmo barneskole Rolf Arne Westgaard Rektor Båsmo barneskole / sekretær i Samarbeidsutvalget Kopi til: eltakere SAU Greta Brendberg (fra Båsmo Samarbeidsutvalg, dato, skolens navn) Inspektør Båsmo barneskole

10

11 YTTEREN SKOLE Per Persav. 20, 8614 Mo i Rana Telefon: , telefax onsdag, 19. desember 2012 Til medlemmene av samarbeidsutvalget Referat fra møte i samarbeidsutvalg Ytteren skole Til stede: J.nr. 352/12 ark.utg.skr kmei/ Elisabeth Stien, Kjel-Widar Jacobsen, Jorun Anna Ludvigsen, Ben Brynlund, Lars Petter Konradsen, Even Smith Nilsen, Julia Finbakk Hassel, Sindre Langfjell, Katherine Meisfjord Forfall: Politisk representant Gro Sæten Salamonsen. Ikke meldt ifra. Vara: Christine S. Antonsen møtte. Sak 1: Konstituering/ valg av leder, nestleder og sekretær Vedtak: Leder ble foreldrerepresentant Lars Petter Konradsen, nestleder elevrådsleder Julia Hassel Finbakk og sekretær rektor Katherine Meisfjord. Sak 2: Samarbeidsutvalgets og skolemiljøutvalgets oppgaver Rektor orienterte om at samarbeidsutvalget er skolens øverste rådgivende organ, og at alle parter i skolen er representert. SU har rett til å uttale seg om saker som angår skolen. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Vedtak: SU tok saken til orientering. Sak 3:Informasjon om skolens økonomi så langt, for 2012 Rektor orienterte om at det foreløpig ser ut til å gå med underskudd. Lønnsmidlene strekker ikke til det antall stillinger skolen er tildelt. Et tiltak her er å ikke sette inn vikar for en assistent som slutter. Skolen får ikke inn så mye på brukerbetalinger og refusjoner som forventet. Pga innbruddet i vår, har skolen vært nødt til å kjøpe inn helt nødvendig utstyr som gikk tapt.

12 Skolen får ingen forsikringspenger, og greier derfor ikke å holde budsjettet for kjøp av varer og tjenester. et ble en diskusjon om hvor skolen kunne spare penger, og det er ikke mange poster det er mulig å redusere kostnader på, fordi skolen har faste avtaler og utgifter som løper. et ble fremmet et forslag om å se på kostnadene for svømmekjøring. Ved å endre på timeplanen i badeland, kan det kanskje være mulig å spare inn noe på svømmekjøring. Vedtak: SU tar saken til orientering. Rektor undersøker muligheten for å få endret timeplanene i Moheia bad, slik at skolen kan redusere noen av sine kostnader til svømmekjøring, til neste skoleår. Sak 4: Informasjon v elevrådet om deres arbeid Elevrådet har jobbet mye med Ytterenløpet. Løpet arrangeres for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Løpet skal gjennomføres onsdag 17.oktober. Elevrådet har opprettet vennepatrulje. Elever fra elevrådet har ansvar for å følge med i skolegården. e skal se etter elever som er mye alene, og forsøke å hjelpe dem. Vennepatruljen har på oransje vester, og er godt synlig i friminuttene. Elevrådet samarbeider med trivselslederne, som sørger for organiserte lekeaktiviteter i langfriminuttene. Elevrådet har også diskutert skolens ordensreglement ang. sykling til og fra skolen. Foreldrerepresentantene kommenterte at saken også har vært diskutert i FAU, og at de ønsket å fremme denne saken for SU. Vedtak: Su tar saken til orientering. Sak 5: Uteklasserom. Informasjon v FAU-leder om hvor prosjektet står i dag. Ytteren vel har fått midler til å sette opp en gapahuk i Heibakken. Gapahuken er snart ferdig. Mange foreldre har stilt opp på dugnad for å få reist bygget. SU fikk se bilder av prosessen. et er et ønske at skolen og elevene kan stille opp å male og hjelpe til med vedlikehold av gapahuken. Skolen får bruke den til uteklasserom, og det er viktig at gapahuken blir tatt vare på av de som bruker den. ette er både skolens elevråd, ansatte og ledelse enige i. Vedtak: SU tar saken til orientering, og gleder seg til at skolen får et flott uteklasserom de kan benytte. ette er et flott tiltak, og rektor er stolt over innsatsen til FAU i denne saken. Skolen vil gjerne delta på en høytidelig innvielse av gapahuken, når alt er ferdig. et er i orden at skolen tar i bruk gapahuken nå, selv om ikke alt er ferdig.

13 Sak 6:Skolemiljøutvalg: Resultater elevundersøkelsen Ytteren skole har gode resultater når det gjelder mobbing. Likevel hender det at elever opplever å bli mobbet. erfor er det viktig at det hele tiden jobbes med å bekjempe mobbing i alle klasser og på skolen. Når det gjelder skolens fysiske forhold, er det veldig mange elever som klager på toalettforholdene. Både rektor og andre tilsatte mener at toalettene på skolen er i god stand. Elevrepresentantene forteller at problemet er at elever tisser på golvene, i søppelbøttene og at det grises med vann. Foreldrerepresentantene er overrasket over at elevene ikke klager på utsyret. Rektor og andre tilsatte mener at det kanskje er lærerne som sliter mest med utdatert og gammelt utstyr, og at elevene ikke legger så mye vekt på det. Vedtak: Undersøkelsen tas til orientering. Elevrepresentantene tar opp i elevrådet hvordan forholdene på toalettene kan forbedres. Sak 7: Skolemiljøutvalg: Informasjon om skolemiljøundersøkelse Rektor informerte om at skolen skal være med i en undersøkelse som dreier seg om psykisk helse og fravær i skolen. ette er et forskingsarbeid i regi av Senter for atferdsforsking i Stavanger. Skolen vil ikke få presentert resultatene, men det kan bli aktuelt å presentere resultater på kommunenivå. Vedtak: Saken tas til orientering. Ytteren skole Katherine Meisfjord Referent

14 RANA KOMMUNE Skonseng skole Langfjellveien Skonseng Tlf e-post: skonseng. Referat fra møte Samarbeidutvalg/skolemiljøutvalg Skonseng skole tirsdag 27 november 2012 kl 1500 Tilstede Gro Sæten Salamonsen Politisk representant Maja Stormo Elevrepresentant (Leder Elevråd ) Jonas Guttormsen Elevrepresentant ( nestleder Elevråd ) May Helen Ruud Lærerrepresentant og kontaktlærer forelevråd AnnJorid Sakrihei Lærerrepresentant Merete Hovind Representant for andre ansatte Trine Aas Foreldrerepresentant Helen Sakrihei Foreldrerepresentant _ Leder Fau Anni Breivik Rektor SAK 11-12/ / / / / / /13 Godkjenning av saksliste og innkalling Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes Godkjenning av referat fra møte 2 okt. Er sendt ut tidligere uten merknader Vedtak: Referat godkjennes Hva er elevene opptatt av nå?(referat fra elevråd ) et manglende gjerdet mot dalen som får fotballene til å trille ned bakken og på veien under spill. et tradisjonelle skoleballet som elevrådet arrangerer i januar Hva er foreldrene opptatt av nå? (Referat fra FAU.) Skal ha møte i neste uke. Har søkt om midler til forskjellige formål. Har fått midler til et sett med trafikkboka ( Holdningsskapende trafikkmidler ) Innspill fra ansatte. Er det spesielle saker som opptar de ansatte nå? Varmestyringa har ikke vært i orden inntil nylig et er slitsomt med vekslende temperaturer i rommene Manglende tid til å få utført oppgavene så godt som man skulle ønske Innspill fra politiker. Hva opptar politisk miljø nå? en kommende kommunebudsjettbehandlingen som blir vanskelig. Sannsynlig strammere budsjett også for skoleverket. et blir en utfordring for politikerne å gjøre rette valg Orienteringer fra Rektor. 7.trinn har deltatt i First lego league i høst og var strålende ambassadører for skolen. Su og SMU Su SMU SU SU SU SU SU og

15 18 12/ /13 Gode resultat på nasjonale prøver i engelsk og regning i 5 trinn. e andre resultatene foreligger foreløpig ikke. Skolen har hatt tilsyn fra kommunen angående søknaden om godkjenning i forbindelse med miljørettet helsevern. en har vært foreløpig godkjent med forbehold om at ventilasjon mv ble i orden etter renoveringa i fjor. Vi går gjennom skolens plan mot mobbing. Trengs fornyinger? Vedtak: Tas opp til endelig behandling i neste møte Forslag til skolebudsjett for Eventuelle konsekvenser for Skonseng skole?orientering fra rektor med bakgrunn i foreliggende budsjettforslag. Vedtak. Orienteringen tas til orientering SMU SU 20 12/13 Eventuelt. Møteplan. et kan bli endringer på oppsatte møter for våren Vedtak: KL 1500 er et greitt tidspunkt for møte. Møteplanen endres etter behov. Skonseng skole 28 november 2012 Anni Breivik Referent Su Smu og

16 Til medlemmer av samarbeidsutvalget; Representanter for foreldre/foresatte. Representanter for de ansatte. Kommunal representant. MØTE I BARNEHAGENS SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL STE YTTEREN MILJØBARNEHAGE Saker; Konstituering. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Generelt om drift. Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Eventuelt. isse sakene er meldt; - skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" - inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også, men der er jeg jo aldri. - dugnad ute (med forefallende arbeid) ersom noen har flere saker til eventuelt, vennligst ta kontakt med meg seinest dagen før møtet. Sak for foreldrerådsrepr; Julefest 2012 (?) Velkommen. Med hilsen Ytteren miljøbarnehage Bjørg Forseng styrer

17 REFERAT FRA MØTE I YTTEREN MILJØBARNEHAGES SAMARBEISUTVALG. TI TORSAG 29.NOVEMBER 2012 KL Tilstede; Heidi Liaklev, Hanne Marit Mikalsen, Kristine Schybaj Ann Kristin Storvik og Bjørg Forseng. Meldt avbud; Hans Olav Åkenes, Eva Bakksjø og Jørgen Pedersen. Konstituering. Leder; Heidi Liaklev N-leder; Hanne Marit Mikalsen Kort informasjon om Lov om barnehager m/forskrifter ( 4) m.v. Satsingsområder miljøarbeid og Grønt Flagg. Bjørg orienterte om fokusområdene; gjenbruk og resirkulering, kildesortering, søppelrydding i nærmiljøet, arbeidsavtale med bl.a. Coop og Kiwi, og Barn hjelper barn. I denne sammenhengen reflekterte vi rundt den slappe holdningen folk flest i Norge hat til det å plukke opp søppel etter seg både på gata og ute i naturen. Vi fant ingen løsning, men dessto viktigere er det at vi som ser dette, er gode forbilder for barna. eretter fulgte en orientering om det planlagte samarbeidet med Ytteren skole som vi ser for oss skal omfatte 4 kvelder med work-shop for å vise hvordan verdiløst kan brukes i fagområdene på skolen. - generell info / utforsking av materialer - med hovedvekt på forming - med hovedvekt på mattematikk - med hovedvekt på konstruksjon Hensikten er at også skolen skal se verdien i det verdiløse; både økonomisk, faglig og pedagogisk. Generelt om drift. Bjørg orienterte generelt om driften; økonomi, personell m.v. Ingenting spesielt el. faretruende (som vi vet om i hvert fall). Hva kan vi bruke samarbeidsutvalget til? Jfr. innmeldt sak nedenfor. Foreldrerepresentantene foreslår at foreldrene kan bidra til forefallende arbeid/rydding f.ex. til våren. Både for å fokusere på viktigheten av å ha det i orden rundt seg, og for å ha en sosial sammenkomst for foreldre og barn i lag. F.ex. fra kl og utover med litt jobbing og litt grilling. N-leder Hanne Marit tar initiativ til organiseringen. Vi ser for oss at dugnaden er gjennomført til 17.mai (hvis vær og føre tillater det).

18 Eventuelt; Skilt på parkeringsplassen hvor det står "Tomgangskjøring forbudt!" I forbindelse med oppgradering av området der søppeldunkene står, ser vi for oss at det kan bli satt opp en skilt med teksten vis hensyn - slå av motoren. Alle er enige om at tomgangskjøring er unødvendig, og spesielt tar det seg ikke ut utenfor en miljøbarnehage. Inneluft på Tusenbeinet (og Regnbuen), og sikkert Knerten også. Inneluften oppfattes som varm og tung, spesielt på Tusenbeinet. Vi tror at for dårlig utlufting (f.ex. midt på dagen) og for høy temperatur kan være hovedårsaken. Barnehagen har moderne ventilasjon og automatisert varmeregulering. Rutinene for lufting må skjerpes. ugnad ute (med forefallende arbeid) Se tidligere pkt. Ute-belysningen er for dårlig både oppe på plassen og nede i dalen. et er tatt grep om dette. Så vil det vise seg om det nytter. (utdrag fra mail); Sak 1; Utebelysning på vegg. Har sjekka med Kalstad/Jamtli om det finnes noe brukt som eg kan overta (kupler, armatur til utebruk) et finnes ikke. Så jeg må ha nytt armatur og elektriker til å ferdigstille det. Strøm hentes lett i nærheten av der utelyset skal være. Hvem bestiller elektriker? Sak 2; Belysning mot uteområdet nede i dalen. Forstår at den saken ligger nærmere Bydrift. Brattli skulle undersøke hva som går an i mitt tilfelle, og se hva som kunne gjøres. et ønskelige er lysstolpe/-mast like utenfor/innenfor gjerdet som kaster lys inn inn på området. Midt på dagen er det bekkamørkt nede i dalen, og hvis ungene stikker seg bort er vi ille ute..(derfor kan vi sjelden bruke det området når det er på det mørkeste). I tillegg sjekker Klæbo allerede eksisterende utlys på bygget/området; kan de justeres, forbedres? Gjerdet rundt barnehagen; Er ikke helt feilfritt, men kan ikke påregne å få nytt gjerde helt rundt. Kommunen utbedrer etter hvert som vi insisterer på det. a argumenteres det med sikkerhet, og barn som kan forsvinne. Kristine (komm.repr.) og Ann Kristin (pers.repr.) kunne forlate møtet. Sak kun for foreldrerådsrepr; JULETREFEST 2012; H og HM startet planleggingen av årets juletrefest som de tenker bør arrangeres i mellomjula. e kontakter de øvrige foreldrerepresentantene for å fordele arbeidsoppgavene. Ref. Bjørg Forseng sekr.

19 . Båsmo Ungdomsskole Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Referat Onsdag 12.des 2012 Til stede: Peter Walseth (Krf), Tommy Hanssen (lærer), Kenneth Johansen (lærer), Rigmor Øijord (FAU), Lars M Høgås (FAU), Berit Lillebryggfjell (renholder), Sindre Østrem (elevrådet), Maja Skjærvik (elevrådet), Ståle Krokstrand (rektor) Tema: 1. Sammensetning av utvalget, og hensikt gjennomgås kort 2. Referat fra sist møte (mai12) kort gjennomgang 3. Status BUS - etter høsttermin - generelt opplever vi å ha hatt en bra høst - lite sykefravær blant de ansatte (snitt på 4% så langt) - organisering i små klasser (ca 20 elever i hver) Sårbart med mange klasser for en skole av vår størrelse - marginalt å få det til å gå rundt ved stort fravær. ette har uansett medført at elevene får mer hjelp, og vi opplever å ha større oversikt (mindre mobbing). Lærerne har og fått en bedre situasjon. et er enstemmig fra alle hold at dette har vært et vellykket tiltak. Allerede neste år kan vi oppleve å må endre dette da det skal kuttes i budsjettene til drift i RK. 4. Satsingsområder BUS skoleåret 12/13 - Leselos (hele kommunen) (lesing i alle fag) - Felles årsplaner - Vurdering (reformen arbeider vi fortsatt mye med) (4 lærere på etterutdanning i høst) - TPO (tilpasset opplæring) - fokus i hele kommunen - Mobbing (opptrappingsplan utarbeidet ved skolen) (stort fokus på dette) - IKT (en del gammelt utstyr, men brukes mye i undervisningen - projectorer i alle klasserom og spesialrom) - Stortingsmeldinga om u-skolen (våren2012) - Valgfag innført for 8.trinn i høst (positivt)

20 januar 11, Nasjonale prøver og kartleggingsprøver resultater - Vi rakk såvidt å se på resultatene fra i høst, i regning og lesing. - Resultatene (søylediagram) legges ved dette referatet. - En foreløpig konklusjon er at vi er tilfreds med resultatene, sammenlignet med Rana, Nordland og nasjonalt nivå. 6. Skolestruktur - Vi kom tidlig i møtet inn på dette temaet. - En ny skole vurderes bygd på Ytteren. En skole som skal favne alle elevene fra Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors. - Bakgrunn for dette er at vi i RK bruker for mye penger på drift, og at vi tvinges til å se på strukturelle endringer for å få mer skole igjen for hver krone. - Samarbeidsutvalget har ikke etablert et felles syn på denne saken, men alle fikk anledning til å lufte sine tanker rundt temaet. - FAU ved Båsmo u-skole har vært i kontakt med politisk nivå for å få vite litt mer om "innholdet" i en slik ny og stor skole. Så langt har de ikke fått noe godt svar på dette. - Noen frykter at selv om vi bygger en ny skole får vi ikke tilført resurser, og at utfordringene vi har i dag mer eller mindre blir de samme. Her tenkes det primært på driftsbudsjetter. 7. Evt. - Vi rakk ikke flere tema i dag. - et innkalles til nytt møte ut på vinteren, om ikke før... Ståle Krokstrand (rektor)

21 januar 11, 2013 Vedlegg I Resultater Nasjonale prøver høsten 2012 Lesing Regning Engelsk

22 januar 11, 2013 Båsmo Ungdomsskole Båsmoveien Mo i Rana NB! 9.trinn har ikke nasjonal prøve i engelsk Båsmo Ungdomsskole MØTE I SAMARBEISUTVALGET BÅSMO UNGOMSSKOLE Onsdag 12.des 2012 Referat Tilstede: Telefon Telefaks Tema:

23 januar 11, 2013 Status BUS - etter høsttermin 2012 o Rektor (organisering i små klasser) o FAU o Elevene o Lærere o Renholder o Politiker Satsingsområder: o Årsplaner o Leselos o Vurdering o TPO o Mobbing o IKT o Stortingsmelding om u-skolen Ståle Krokstrand (rektor) Telefon Telefaks

24

25

26 MØTEPROTOKOLL SKOLEMILJØUTVALGET/ SAMARBEISUTVALGET VE LYNGHEIM SKOLE. 7.desember 2012 på Lyngheim skole kl Tilstede: Line Solfjell Thomas Ildgruben Kaja Mikalsen Natasja Martiniussen Ådne Valle Eliza Andersen Hanne Torrissen Trine Aas Karl-Hans Rønning Forfall: Nils Notler representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles foreldreråds arbeidsutvalg representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra Lyngheim skoles elevråd representant fra de ansatte ved skolen. representant fra de ansatte ved skolen andre tilsatte ved skolen rektor Lyngheim skole representant valgt av Rana kommune SAK 6/2012 Godkjenning protokoll møte 5.okt 2012 Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent SAK 7/2012Referatsaker. Informasjon fra foreldreråd Bomberommet. Sivilforsvaret vært på befaring i bomberommet og stiller seg positiv til FAU planer om renovering. Thomas Ildgruben lager tegninger/planer for bomberommet. Kostnadsoverslag for renovering utarbeides ut fra disse tegninger. Informasjon fra elevråd Elevrådet har arrangert kafe som ga ei inntekt på 5400 kr. isse pengene går til innkjøp av musikkanlegg som skal være med på å gi lyd til dansen i friminuttene. Elevrådet planlegger kanonballturnering. Informasjon fra rektor. Vedlikehold - I løpet av høsten har noen klasserom fått ny etterlengtet maling. Våren 2013 vil bygningsavd. i Rana kommune renovere elevtoaletter. Uteområdet - ingen framdrift mht. renovering av «jungelen».

27 Sak 8/2012 Godkjenning av Lyngheim skole i forbindelse med forskrift miljørettet helsevern Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er kjent med at skolen ikke er godkjent på grunn av at de fra trafikale forhold i forhold til uteområdet ikke er tilfredsstillende. Byggdrift har i sin plan for oppretting av dette avvik tatt høyde for å flytte inn og utkjøring til parkeringsplassen. Videre skal en gjøre utbedringer for av og påstigning for elever som blir kjørt til og fra skolen. Konkrete planer utvikles våren Samarbeidsutvalget v/lyngheim skole ber om å få innsyn i den nye situasjonsplan som byggdrift utvikler for parkeringsområdet og innkjørselen til Lyngheim skole. Enstemmig Sak 9/2012 Uteområdet Lyngheim skole. Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Lyngheim skole er bekymret mht. vedlikeholdet av «jungelen». et har fra skolens ledelse flere ganger i løpet av høsten vært tatt kontakt med de ansvarlige for uteområdet for å få gjennomført vedlikeholdsarbeid på «jungelen». Samarbeids utvalget ved Lyngheim skole ber om at vedlikeholdsarbeid på «jungelen» igangsettes snarest. Enstemmig Sak 10/2012 Eventuelt Ingen saker til behandling Møtet avsluttet kl Karl-Hans Rønning Sekretær

28 RANA KOMMUNE Sak 1/13 KOMMUNEELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE SLUTTBEHANLING Saksbehandler: Pål Homnes Arkiv: 144 C22 Arkivsaksnr.: 12/960 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /13 Oppvekst- og Kultur Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Rana kommunestyre forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv , datert , revidert Rådmannen i Rana, Side 2 av 8

29 Sak 1/13 SAKSUTRENING: INNLENING: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv er utarbeidet for å sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk. Planen ivaretar det krav som er satt for at søkere fra Rana kommune skal kunne få tildelt spillemidler. Planen er utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. Planen er utarbeidet på bakgrunn av økonomiske rammer for planperioden. Gjennomføring av mål og tiltak beskrevet i planen vil være avhengig av et nært samarbeid mellom Rana kommune og eksterne aktører. Planen fokuser på drift av eksisterende anlegg. Rana kommune har gjennom spillemidlene stilt seg som økonomisk garantist for driften av alle bygde idrettsanlegg i Rana i 40 år fra byggedato. ette gjelder anlegg der kommune, lag/foreninger er eier. Planen legger opp til at Rana kommune i løpet av planperioden skal skaffe seg oversikt over situasjonen, slik at de økonomiske konsekvensene av dette kan vurderes. Planen er delt i fire hoveddeler. el 1 formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del 3. el 2 evaluerer tidligere plan samt peker på hovedutfordringer og angir hovedmålet for arbeidet i perioden el 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp. Uten slik oppfølging og planrealisering er planen verdiløs og fastsatte politiske mål for Ranasamfunnet er da ikke mulig å nå. Organisering av planarbeidet: Planarbeidet ble startet våren 2012, og følgende personer har deltatt i planprosessen: PROSJEKTLEELSE: Pål Homnes (Prosjektleder) Ståle Lysfjord Gunnar Brattli ARBEISGRUPPE: Robert Bjugn Trond Olsen Karl Hans Rønning Rainer Bergersen Gro Sæten Knut Berntsen Øyvind Snefjellå Veronica Pedersen Nils Notler : Konsulent idrett og friluftsliv : Bydriftsjef : riftsleder PIF : Rep. Friluftslivet : Rep. Rana Idrettsråd : Rep. Skolene i Rana : Rep. Barnehagene i Rana : Folkehelsekoordinator i Rana : Polarsirkelen friluftsråd : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur : Utvalg for Oppvekst og kultur Side 3 av 8

30 Sak 1/13 I april 2012 ble alle lag og foreninger som driver med idrett og friluftsliv, alle skoler og barnehager og andre aktører som har tilknytning til planarbeidet tilskrevet. ette ble gjort med tanke på å få innspill i oppstartsprosessen. Til sammen kom det 8 innspill. Videre ble det gjennomført to åpne seminar der alle registrerte idrettslag og friluftsforeninger i Rana var invitert. BEHANLING: Planforslaget ble behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur og i Miljø, plan og ressurs utvalget , og det ble fattet vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Etter gjennomført offentlig ettersyn er det registrert 3 uttalelser til planforslaget - 1. Uttalelse fra FAU ved Mo Ungdomsskole (trykt vedlegg 1). 2. Uttalelse fra Rana Turistforeing (trykt vedlegg 2). 3. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd, dat (trykt vedlegg 3). Uttalelsene er gjengitt i trykte vedlegg (1-3) i saken. I forbindelse med gjennomgang av planforslaget med arbeidsgruppa i møte den , ble det satt fram forslag om at gruppa skulle avgi en konkret uttalelse som en ønsket inntatt i saksframstillingen. en aktuelle uttalelsen legges ved saken som trykt vedlegg 4. Etter vår vurdering tar uttalelsen opp forhold som berører økonomiske ressurser og prioriteringer. ette er forhold som ikke direkte berører planprosess eller planforslag, og ut fra dette velger vi å avstå fra å kommentere uttalelsen nærmere. Vi nøyer oss med å konstatere at gruppa påpeker det store dilemmaet mellom planforslagets intensjoner og målsetninger, og de reelle økonomiske rammene som foreligger i vedtatt årsbudjett og er forespeilet i økonomiplanen. Vurdering av innkomne uttalelser: 1. Fra FAU Mo Ungdomsskole. Fra administrasjonens side har vi ingen problemer med å slutte oss til kritikken fra FAU, og vi er helt enige i at uteområdet ved Mo Ungdomsskole burde ha vært rustet opp for lenge siden (samtidig med at bygningsmassen ble rehabilitert). ette synet er også i samsvar med de målsettinger og intensjoner som er nedfelt i planforslaget. Når det likevel legges opp til ( i planforslaget) at det ikke skal gjennomføres konkrete tiltak på det aktuelle uteområdet, har dette sammenheng med manglende resurser. Park Idrett Friluftsliv ved Mo i Rana Bydrift er etter vedtatt budsjett for 2013 fratatt ressurser som ville gjort det mulig å gjennomføre nye tiltak i denne skolegården. enne situasjonen er for øvrig den samme for øvrige uteområder ved kommunale skoler og barnehager. Uttalelsen fra FAU registreres som en frustrert ytring fra foreldre ved skolen, men vi kan ikke se at uttalelsen gir grunnlag for endringer av planforslaget. Uttalelsen relaterer seg til ressurssituasjonen og denne problemstillingen må takles utenfor planbehandlingen som er tema i denne saken. Uttalelsen tas ikke til følge. Side 4 av 8

31 Sak 1/13 2. Fra Rana Turistforening. Uttalelsen fra turistforeninga berører forhold i tilknytning til faktagrunnlaget og målformuleringer. Planforslaget justeres i forhold til faktagrunnlaget, mens øvrig punkt vedrørende målformulering anses ivaretatt i planforslaget slik det er formulert. Uttalelsen anses tatt til følge. 3. Fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavdelinga. Uttalelsen fra fylkeskommunen er basert på en grundig faglig gjennomgang av planforslaget slik det var utformet ved offentlig ettersyn. I gjennomgangen av planforslaget har fylkeskommunen pekt på flere svakheter og mangler, og det er foreslått endringer og tilføyelser på en rekke punkter. Administrasjonen ser uttalelsen som en svært nyttig veiledning til planutformingen, og planforslaget er endret i tråd med de anbefalinger og krav som er kommet fram i uttalelsen. Uttalesen fra Nordland fylkeskommune, Helseavdelingen tas til følge ved at planforslget endres i tråd med de anbefalingene som framkommer i uttalelsen. KONKLUSJON: Av foranstående vurderinger av registrerte innspill framgår det at planforslaget er justert noe i forhold til det forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Justeringene kan grovt listes i følgende punkter: Målsetninger og ambisjonsnivå er tatt ned sammenlignet med vedtatt plan fra forrige planperiode ( ). I dette ligger at planforslaget som nå legges fram i større grad enn tidligere tar hensyn til vedtatte økonomiske rammer. Etter innspill fra Nordland fylkeskommune er planforslaget justert og bearbeidet (flere tilføyelser) slik at det nå tilfredsstiller krav og retningslinjer gitt av Kulturdepartementet (gjelder spesielt forholdet til idrettsanlegg). TRYKTE VELEGG: 1. Uttalelse fra FAU Mo Ungdomsskole, udatert, mottatt Uttalelse fra Rana Turistforening, datert Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Folkehelseavd., brev dat Uttalelse fra referansegruppa, datert Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag revidert Handlingsprogram, spillemidler UTRYKTE VELEGG: 1. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, planforslag datert Saksdokumenter, utvalg for oppvekst og kultur (sak 56/12) møte Saksdokumenter, Miljø-, plan- og ressursutvalget (88/12) møte (vedtak om offentlig ettersyn). 4. Sakens øvrige dokumenter. Teknisk etat, 10. januar Side 5 av 8

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2013 2016 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2013 2016 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 16 Vi legger til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelse Kommunestyrets vedtak 5.2.13. 1 INNHOL Sammendrag s.3 el 1 Plangrunnlaget 1.1 Forord s.3 1.2 Om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Båsmo barneskole, Båsmo barneskole Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 14.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Christine

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2013 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Referat DS DRIFTSSTYRE 2014 Sak nr. Referat fra møte STAVANGER KOMMUNE

Referat DS DRIFTSSTYRE 2014 Sak nr. Referat fra møte STAVANGER KOMMUNE Referat DS 030614 STAVANGER KOMMUNE Tastarustå skole Postadr.: Postboks 4325, 4082 Stavanger Besøksadr.: Gjerdeveien 32, 4027 Stavanger Telefon: 51 83 92 90 Faks: 51 83 92 91 E-post: tastarustaa.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

FAU, Ortun skole. Referent: Jari Jakobsen Referat. Møtedeltakere. Møtekalender. FAU-roller Leder Nestleder. : Katrine Monsen (10D)

FAU, Ortun skole. Referent: Jari Jakobsen Referat. Møtedeltakere. Møtekalender. FAU-roller Leder Nestleder. : Katrine Monsen (10D) FAU, Ortun skole Referent: Jakobsen Referat Møtedato: Tidsrom: Onsdag 16. oktober 2013 Kl. 19:00-21:00 Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr? 9E Repr

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:40 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Christine Schybaj

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-15.

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-15. Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 11:00-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad, Chris Arthur Wiig,, Gro Kristiansen

Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad, Chris Arthur Wiig,, Gro Kristiansen Referat Møtet gjelder: Dalgård skole Dato og tid: 27.05.2015 kl 15 16.30 Sted: Dalgård skole, møterom 3 Deltakere: Referent: Møteinnkaller: Meld forfall til: Karin Hoemsnes, Anneli Tyvold, Petter Alstad,

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: :30(pause) 13:15-13:50

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: :30(pause) 13:15-13:50 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00-10:30(pause) 13:15-13:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole.

Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Styre: Møtested: Samarbeidsutvalget for Kjerringøy skole/barnehage og SFO Skolemiljøutvalget for Kjerringøy skole. Kjerringøy skole. Møterommet. Dato: 23.11.16 Tidspunkt: kl.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 22. OKTOBER 2007 Sak 16/07 ULØSTE SAKER I BYDELSUTVALGET

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: 19.01.2017 Tid: 08:15 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole

Møtereferat FAU TID: 25.08.14. Møterom Tinghaugen, Frosta Skole Møtereferat FAU TID: 25.08.14 STED: Møterom Tinghaugen, Frosta Skole TIL STEDE: Janne Alstad, Magne Vårvik, Jørn Andersen, Eva Hojem, Berit Harbak, Heidi Viken-Aunet, Stig Tore Laugen, Siv Mølnås Elvrum,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

SU- og FAU håndbok for NN barnehage

SU- og FAU håndbok for NN barnehage 1 Innhold 2 Vil du bli FAU/SU Representant?... 1 2.1 Informasjon om SU/FAU... 2 3 SU Samarbeids Utvalget... 2 3.1 Konstituering av SU:... 2 3.2 SU sine oppgaver:... 3 3.3 SU leders oppgaver:... 3 3.4 SU

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole.

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. 1 Foreldrerådsmøtes arbeidsutvalg FAU Alle foreldre / foresatte som har barn på Kråkstad skole, er medlemmer av Foreldrerådet. Dette er nedfelt i opplæringsloven.

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG TIL IDRETT OG FRILUFTSLIV

KOMMUNAL PLAN FOR ANLEGG TIL IDRETT OG FRILUFTSLIV Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.12.2012 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Sak 20/17 MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-5 30.11.2015 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Tid og

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16

Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16 Referat og oppfølgingsskjema FAU ved Sistranda Skole 2015/16 DATO: 19.11.15 Ref.: Siv B. Bekken Løste saker fra forrige møte: TILSTEDE: Arthur Gipling, Monica Fredagsvik, May Tønder Bremnes, Kathrine Moen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 10.00 13.35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl. 18.00 på Alvøen skole Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder & referent 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2017-2020 Nesna kommune Nesna kommune skal legge til rette for å skape aktive og sunne barn og unge Planen skal i tillegg sikre god helse for alle i Nesna.

Detaljer

Vedtakspunkt: Hva skal overskuddet fra skoletur 2015 gå til?

Vedtakspunkt: Hva skal overskuddet fra skoletur 2015 gå til? Referat fra FAU- Møte Engebråten, onsdag 28.10.15, 18:00-20:30 FAU-representanter til stede: Klasse Navn Tilstede 8A1 Are Bjørn Pedersen x 8A2 Håvard Femtehjell x 8B1 Kristina Johansen 8B2 Oddrun Rangsæter

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.01.2017 Tid: 18 30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2016 Tidspunkt: 11:00-14.15 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Notler

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP

Faste representanter som hadde forfall: Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Knut Anders Goderstad MEDL SP Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 18:00 21:00 Faste representanter som møtte: Sveinung Lien LEDER TTL Siw Johannessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.08.2012 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU Ved Riska Ungdomsskole. Vedtekter Revisjon

Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU Ved Riska Ungdomsskole. Vedtekter Revisjon Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU Ved Riska Ungdomsskole Vedtekter Revisjon 1 2016 1 Foreldrerådet Med grunnlag I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova) 11-4. Foreldreråd ved

Detaljer

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene. Dato 3.9.2015 Til stede Hans Kristian Aasland Morten S. Kyllingstad Gunn Anita Breivik Bente Thingbø-Støldal Ludvig Lima Liv Skretting Aas Frode Bjerga Bjørg Nese Møteleder Referent Rektor Knut Norddal

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer