Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/ /13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes (H), Glenn Øgreid (Frp), Arne Helliesen (Ap), Richard Alexander Beharie (ungd.repr.), Sven Følgesvold (ungd.repr.) Leder Ellen Karin Moen (H) ledet møtet som startet kl og sluttet kl Trond Furenes ble permittert fra møtet etter behandling av sak 3 under eventuelt. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Protokoll fra møtet ble godkjent uten anmerkninger. Sak 27/13 HØRINGSBREV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK SANDNES KOMMUNE Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende: VEDTAK: Hana bydelsutvalg tar saken til orientering. Sak 28/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV EIENDOM, GNR 1 BNR 170, STRONDAVIKA Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende: VEDTAK: Hana bydelsutvalg støtter forslaget om retting av eiendomskartet For gnr 1, bnr 170, Strondavika og tilbakeføring av arealet til gnr 1, bnr 4. Sak 29/13 OFFENTLIG ETTERSYN PLAN DETALJREGULERING FOR FELT B2 GANGAREN 4-8 Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg tar saken til orientering.

126 PROTOKOLL FRA MØTE I HANA BYDELSUTVALG 21.NOVEMBER 2013 Sak 30/13 BREV TIL SANDNES KOMMUNE FRA FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED HANA SKOLE - VEDRØRENDE PROSJEKT GRILLHYTTE VED HANA SKOLE Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg støtter arbeidet FAU v/hana skole har satt i gang. Hana bydel har ikke vært av de bydelene som er blitt prioritert av Sandnes kommune. Sak 31/13 BILKJØRING LANGS SKOLEVEI - EDDAVEIEN Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg ber kommunen vurdere trafikksikkerheten i Eddaveien. Sak 32/13 BREV ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRING AV VEINAVN FURENESVEIEN Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg ber om å få bakgrunnshistorie/begrunnelse på hvorfor navneendring ble gjort og historien bak den. Bydelsutvalget ber om å få saken på ny til neste møte i bydelsutvalget. Sak 33/13 FORFALL AV FORTAUER I ÅSVEIEN Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg ber kommunen om å prioritere vedlikehold av Åsveien. Sak 34/13 MØTEPLAN 2014 Hana bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Hana bydelsutvalg godkjenner møteplan for 2014 Side 2 av 4

127 PROTOKOLL FRA MØTE I HANA BYDELSUTVALG 21.NOVEMBER 2013 MELDINGER Nr. 27/13 Svar på henvendelse fra Hana bydelsutvalg angående søknad om skilt Til Vatne barnehage Rv 13 Vatne i Sandnes kommune EVENTUELT Hana bydelsutvalg ber om at vegvesenet ser på saken på ny. Barnehagen er ikke privat slik det går fram av svarbrev fra vegvesenet. I sammenheng med eksisterende skilting til skytebanen ser bydelsutvalget ikke at det skal by på problemer å sette opp skilt til Vatne barnehage. Det kan også nevnes at det i området er opphøyde gangfelt så det bør heller ikke by på trafikkfarlige problemer med skilting til barnehagen. 1. Vatne skole Ellen Karin Moen(H) orienterte om Vatne skole. 2. Kommunens representanter i møter i skolemiljøutvalg (SMU) og samarbeidsutvalg (SU) Arne Helliesen (Ap) tok opp følgende: Kommunens representanter blir innkalt til møter i skolemiljøutvalg (SMU) og samarbeidsutvalg (SU) som er lagt til samme dag. Det gis godtgjørelse for 1 møte, dvs for samarbeidsutvalgets møter. Hana bydelsutvalg ønsker en tilbakemelding om kommunens representanter skal delta i skolemiljøutvalgets møter. 3. Ventilasjonsanlegg v/øygard ungdomsskole Det ble gitt bekymringsmelding vedr.ventilasjonsanlegg v/øygard ungdomsskole fra Ellen Karin Moen (H) og ungd.representanter. Deler av ventilasjonsanlegget har i den siste tiden vært ute av drift. Dette har rammet elevenes undervisning. Kommunens representant ved SU Øygard ungdomsskole tok i ettertid kontakt pr mail med rektor på skolen hvor følgende tilbakemelding fra rektor ble gitt: Det stemmer at ventilasjonsanlegget røk i adm.fløyen forrige uke og vi var uten ventilasjon fra mandag til torsdag. Elever kunne ikke dusje, heller ikke lage mat da varmdamp, os ville medføre at brannalarmen gikk. Dette medførte at skoler som har svømming hos oss ikke fikk dette disse dagene. Utleie ble også rammet disse dagene. Skolen meldte saken til komm.direktør, verneombud og eiendom. Ifølge vår driftsoperatør gikk det 4 dager før noen kom og så på anlegget, da det ikke foreligger en serviceavtale med firmaet som leverte anlegget. Da fungerer det slik at firmaer som betaler for ekstra service blir prioritert. Side 3 av 4

128 PROTOKOLL FRA MØTE I HANA BYDELSUTVALG 21.NOVEMBER 2013 Hana bydelsutvalg sender saken over til kommunen for oppfølging. 4. LUKKET SAK: Det var 8 medlemmer i bydelsutvalget tilstede i behandling av denne saken. Hana bydelsutvalg har benyttet Forvaltningsloven og behandlet en bekymringsmelding ang barn i en kommunal barnehage. I forhold til navngitte personer ble Kommunelovens 31 nr 2 benyttet og møtet ble lukket. Medlemmene ble opplyst om Taushetsplikten jf BVL 6-7 første og andre ledd samt Forvaltningsloven 13 første ledd nr 1. Hana bydelsutvalg ser alvorlig på henvendelsen som er kommet inn og valgte 7 mot 1 stemme og sende saken videre for behandling. Saken blir sendt konfidensielt til Torill Kind, Kommunaldirektør i Sandnes kommune. Hana bydelsutvalg forventer at de nødvendige grep blir igangsatt snarest. Møtet slutt. Sandnes, 29. november 2013 Ellen Karin Moen leder Reidun Mattingsdal sekretær Side 4 av 4