LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS"

Transkript

1 Lura bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Møtet starter med orientering om pågående planarbeid for Gandsfjord bru, ved planleggingsleder Ellen Johnsen Haaberg, Statens vegvesen. SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 25. FEBRUAR 2008 Sak 4/08 Sak 5/08 HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, GNR 69, BNR 158, LURAHAMMEREN, PLAN HOTELL LURAVIKA MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 11. februar 2008 Henning Løland leder Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

2 Mail fra : Index Eiendom AS Gamleveien Sandnes Potensielt hotell i Sandnes? Hei. Vi har en eiendom i Sandnes kommune som vi mener vil egne seg meget bra til hotelldrift utvikling. Vi har derfor tillat oss å tilskrive dem. Vi mener at eiendommen er spesielt egnet til hotell av følgende årsaker : det er mangel på hoteller i Stavanger Sandnes området Eiendommen har kort avstand til Forus. det pr i dag ingen hoteller i Sandnes som ligger i tilknyting /med utsikt til sjøen det er vedtatt etablering av bystrand langs eiendommen. Eiendommen er i nylig vedtatt kommuneplan omregulert fra industri til næring Det vil sannsynligvis komme jernbanestasjon ca 300 meter fra eiendommen Når Gandsfjord bru er på plass vil området bli ett viktig regionalt knutepunkt. Kommunen er åpen for ny reguleringsplan for tomten, da eksisterende plan er fra Eiendommen har adresse Gamleveien Sandnes og består av GNR /BNR 69/1160 og 69/51, til sammen 4500 m 2. Har vedlagt litt diverse info samt bilder. Dersom eiendommen kan være av interesse for Dem, vennligst kontakt oss. Med vennlig hilsen, Index Eiendom AS Øystein Thoresen

3

4 Hei. Henvender meg til Dem vdr eiendommene 69/1160 og 69/51, Gamleveien 25. Reguleringsplan pr i dag er plan 5801 godkjent i Reguleringsplan pr i dag er plan 5801 godkjent i I ny kommuneplan er området avsatt til næring. Har hatt er dialog med med Paul Korsberg som påpeker at det er en del uavklarte forhold, hva angår byggelinjer etc, som tilsier at ett eventuelt tiltak av størrelse vil kreve en plansak / ny reguleringsplan. Hotell Vi ønsker å bygge hotell her og har hatt en positiv dialog med seriøse aktører i dette markedet. Signaler vi er fått fra disse er meget bra, men vi trenger følgelig litt kjøtt på beinet hva angår byggehøyder osv. Jo flere etasjer jo bedre er signalene vi har fått. Lurahammeren ligger 55 meter over havet, og vi mener at ett hotell på mellom 20 og 25 etasjer Burde kunne være mulig uten at det vil ruve for mye i terrenget. Har også diskutert hotellplanene med næringssjefen, som var meget positiv. Vi mener at eiendommen er spesielt egnet til hotell av følgende årsaker : det er mangel på hoteller i Stavanger Sandnes området Eiendommen har meget kort avstand til Forus. det pr i dag ingen hoteller i Sandnes som ligger i tilknyting /med utsikt til sjøen det er vedtatt etablering av bystrand langs eiendommen. Det vil sannsynligvis komme jernbanestasjon ca 300 meter fra eiendommen Når Gandsfjord bru er på plass vil området bli ett viktig regionalt knutepunkt Det er arbeidsplasser i Lura Bydel Flott beliggenhet Bystranden, Lura - mulig fremtidig parkeringskaos. Vi mener at bruk av stranden utvilsomt vil føre til økt trafikk og parkeringsproblemer i området på fin værs dager, muligens kaos. Slik det er nå vil parkering måtte foretas i boligbebyggelsen i nærheten, Henholdsvis gatene Lurastø, Bjørkeveien, Eikeveien og Apalveien. Det er pr dato ingen liknende strender i området, nærmeste blir Vaulen eller Solastranden Og de fleste som har vært der en fin værs dag vet hvordan det er, parkeringsmessig.

5 Vi har forutsatt i våre hotell planer at det i den forbindelse bygges parkeringshall i sokkeletasjen, Muligens 2 etasjer, alt etter hva endelig størrelse på ett eventuelt hotell måtte bli. Parkerings hallen vil eventuelt kunne brukes til messer - utstillinger osv store deler av året. Parkeringshall i underetasjen av ett eventuelt hotell vil etter vår mening kunne avlaste området parkeringsmessig, føre til en økt bruk av stranden og en bedre tilgjengelighet til stranden for byens borgere.

6 MELDINGER 25. FEBRUAR 2008 LURA BYDELSUTVALG Nr. 3/08 Godkjent møteplan Nr. 4/08 Godkjent plan Endret regulering for del av Rossaland, felt B3. Plan Nr. 5/08 Nr. 6/08 Nr. 7/08 Godkjent plan Melding om godkjent plan Bebyggelsesplan for del av felt B14 Forus Næringsområde plan Midlertidig rundkjøring i Vågsgjerdveien Søknad om dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan Melding om vedtak. Tildeling av nytt gatenavn på Hana.

7 Lura bydelsutvalg Lura bydelsutvalg Sentral sekretær UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Lura bydelsutvalg 1/ /08 Sak 3/08 MØTEPLAN 2008 Lura bydelsutvalg vedtar foreslått møteplan for 2008, jamfør sak 42/07. Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Mandag Mandag (onsdag) Sandnes, 18. januar 2008 Rett utskrift: Lura bydelsutvalg Henning Løland leder Britt Sandven sentral sekretær

8 PROTOKOLL Lura bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Lura bydelsutvalg 2/ /2008 Tilstede: Forfall: Henning Lillejord (Uavh.) Gunnar Sirevåg (Frp) Bjørg Tove Sirevåg (Frp) Henning Løland (H) Pål Kvam (H) Kjell Østrått (H) Margunn Fjetland Sjølyst (Ap) Torill Irene Hølland Herigstad (Ap) Mari Anne W. Næsheim Hall (Ap) Jan Stokka (Krf) Karen Johanne Aadnesen (Pp) Sofie Anda (Ungd.repr.) Haavard Vatland Hvidsten (Ungd.repr.) Leder Henning Løland (H) ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. Møtet startet med orientering om pågående planarbeid for Gandsfjord bru, ved planleggingsleder Ellen Johnsen Haaberg, Statens vegvesen. På bordet ble lagt: Sak nr. 09/08 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG TIL FELLESKJØPET ROGALAND OG AGDER, GNR. 69 BNR Sak 4/08 HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, GNR 69, BNR 158, LURAHAMMEREN, PLAN Lura bydelsutvalg har ingen merknader til planen. Sak 5/08 HOTELL LURAVIKA Lura bydelsutvalg ser det som uaktuelt og ikke ønskelig med hotell i Luravika. Hotellet vil også komme i konflikt med friluftsplaner.

9 PROTOKOLL FRA MØTE I LURA BYDELSUTVALG 25. FEBRUAR 2008 Lura bydelsutvalg ser det som mer ønskelig at det stimuleres til hotellutbygging i Sandnes sentrum. Sak 6/08 OFFENTLIG ETTERSYN DISPENSASJON FRA PLANKRAVET KOPPHOLEN 2-4 Lura bydelsutvalg har ingen merknader til planen. Sak 7/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE Lura bydelsutvalg gjorde følgende Lura bydelsutvalg har ingen merknader til forslaget. Sak 8/08 GANDSFJORDFORBINDELSEN, VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING Ut fra kostnadsvurderingene som er gjort av bru og kulvert, mener Lura bydelsutvalg at alt. II i konsekvensutredningen av 2004, tunnel Forus Vatnekrossen, må tas med i det videre planarbeidet. Tunnelen var kostnadsberegnet til 1460 millioner kroner, mens estimatene for bro og kulvert overstiger 2 milliarder kroner ifølge Vegvesenets nettsider. Ved enhver vurdering av gandsfjordkryssing på Lura, mener Lura bydelsutvalg at dette kun er aktuelt hvis gjennomgangstrafikken ledes i kulvert fram til E39. Sak 09/08 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR NYBYGG TIL FELLESKJØPET ROGALAND OG AGDER, GNR. 69 BNR Lura bydelsutvalg støtter byplansjefens uttalelse i saken. Møtet slutt. Stokka Henning Løland leder Jan Stokka sekretær Side 2 av 3

10 PROTOKOLL FRA MØTE I LURA BYDELSUTVALG 25. FEBRUAR 2008 Side 3 av 3

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Innledningsvis vil arkitekt Sunniva Idsø fra byplan orientere om områdeplanen

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 2/2010 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. MARS 2010 Sak 6/10 KOMMUNEPLAN FOR SANDNES

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7.

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7. Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 4/2010 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 7. JUNI 2010 Sak 14/10 TV-AKSJONEN

Detaljer

PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/2013 21.11.2013 27/13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes

Detaljer

PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 3/2013 29.04.13 10/13-17/13 Tilstede: Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H), Hans Terje Helgaland (H), Olav

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 SYKKELSTAMVEG NORD-JÆREN,

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for byutvikling 15.10.08 111/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701820 : O: : L12&21-69 : Svein Erik Røed Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - planprogram 12.03.08 Utvalg for

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19. Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer