LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL. 19.00 I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS"

Transkript

1 Lura bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 2. MAI 2011 KL I KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Innledningsvis vil arkitekt Sunniva Idsø fra byplan orientere om områdeplanen for Lura bydelssenter SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 2. MAI 2011 Sak 10/11 Sak 11/11 Sak 12/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD LURA MENIGHET SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD DEN NORSKE KIRKE TIRSDAGSTREFF FOR DE OVER 60 ÅR SØKNAD OM ØKONOMISK TIL SKUDD LURA BOAS VELFORENING (Ettersendt) MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 11. april 2011 Henning Løland leder Britt Sandven sentral sekretær

2 Lura bydelsutvalg sak 10/11

3

4 Lura bydelsutvalg sak 11/11

5

6 Lura bydelsutvalg sak 12/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Midlene skal i følge reglement for bydelsutvalgene brukes etter egen prioritering til de tiltak som bydelsutvalgene mener bydelene er best tjent med, men ikke som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger. Søknad til: Lura bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks Sandnes E-post adresse: Søknadsfrist 1. april Navn på lag/organisasjon: Lura boas- Velforening Adresse: Somaveien 88 Postnr Poststed: Sandnes Bank-/postgironummer: Internett adresse: Kontaktperson: Kari Aaltvedt, aktivitør, Ivar Nes, ass. omsorgssjef Telefon: (a) (p) Telefaks: E-post adresse: Kasserer: Kari Aaltvedt Sandnes, 26. april 2011 Kari Aaltvedt, sign. /Ivar Nes, sign. dato signatur leder/kasserer

7 Beskrivelse av søknaden: Vi sparer til bil med 7 seter og med feste til rullestol, som brukerne/pasientene på Lura boas kan ha nytte av til å reise på tur, handle etc. Bilen vil være en stor trivselsfaktor for de som bor her. Ved Lura boas har vi 82 beboere og daggjester, så det er mange som kan få glede av bilen. Vi har skaffet til veie ca. kr , men trenger minst det dobbelte for å kunne gå til innkjøp av bil. For å skaffe tilveie midler arrangerer vi blant annet basar og selger diverse håndarbeid. Vi søker om kr (Bruk gjerne eget vedlegg, maks 5 sider) Budsjett/finansieringsplan: Inntekter Kroner Utgifter Kroner SUM SUM (Benytt eventuelt eget ark for utfyllende opplysninger) Vedlegg: Reglement for økonomisk tilskudd

8 MELDINGER 2. MAI 2011 LURA BYDELSUTVALG Nr. 13/11 Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Porsholen barnehage Nr. 14/11 Godkjent plan - Reguleringsplan for utvidelse av E 39 til 4 felt fra Sandved til Hove plan nr

9 Melding til Lura bydelsutvalg /11 REFERAT SU-MØTE PORSHOLEN BARNEHAGE Tilstede: Pål Kvam, eiers representant, Åshild Steinberg, foreldrerepresentant, Katrine Hognestad, foreldrerepresentant, Anita Børve, ansattrepresentant, Katrine Lie Benhamida, ansattrepresentant, Siri Minde, styrer Forfall: Tommy Reime, barnas verneombud. Saker: 1 Status Quo i barnehagen. Personalet jobber med LØFT. God stemning på huset og vi er glad for å ha ansatt to førskolelærere i ped lederstillinger. Og vi har ansatt en barne- og ungdomsarbeider. Personalkabalen for neste barnehageår er så å si ferdig lagt. Gøril, styrer, kommer tilbake i august. Siri slutter 15. august. Vi har nå tatt opp det 19 barnet som ble pålagt etter innsparingsvedtak i kommunen. Og opptaket i barnehagen for øvrig er også klart. Foreldre i SU samt eiers representant mener hele prosessen ved å ta opp det 19. barnet har vært spesiell. Fra informasjonen og rådmannens forslag kom til SU har det vært lite tid til å drøfte og sette i gang tiltak for å forhindre opptak av flere barn. Prosessen hadde antakelig kommet så langt at Su`s kommentarer/synspunkter ang dette ikke ville vunnet fram uansett. Det er bemerkelsesverdig at dette har gått gjennom i bystyret uten at noen har stusset ved at kommunen tar opp flere og flere barn uten å øke personalnormen. Mulig politikerne ikke har forståelse for barns hverdag og barnehagedrift. 2 Barnas verneombud reagerer på at sjekklisten for uteområdet ikke er utfylt for hver dag. Han har lagt merke til ved opptelling at det er dager gjennomsnittlig pr måned som er sjekket. Styrer opplyser om at tallet nok er noe høyere fordi ansatte sjekker ute men glemmer å signere på sjekklisten. Vi skjerper oss på dette. 3 Det blir tilsyn i barnehagen fredag 29.april.kl Varighet to timer. Åshild Steinberg og Pål Kvam blir med fra SU. 4 SU i Porsholen ønsker en bedre avklaring av AU`s oppgaver. Det savnes et større engasjement. Vi har hatt julefest. Og planen er at de skal arrangere sommerfesten og dugnaden som blir 8. juni. Utenom dette ønsker SU at de arrangerer andre typer arrangement. Eksempel på dette er kurs for foreldre, foredrag, turer, førstehjelpskurs. Katrine Hognestad tar dette videre til AU neste møte. Det er også et ønske å bidra til at foreldre i barnehagen blir mer engasjerte. Hvordan kan barnehagens ansatte, SU og AU bidra til dette. Åshild vil drøfte dette med styrer Gøril Petersen når hun er tilbake. Det er ønskelig at foreldre har informasjon om barnehagens drift. Slik at det faglige og målsetting kommer mer fram. SU ønsker også å få innsyn i høringer og saker som angår barnehagene. 5 Planleggingdagene neste barnehageår. SU tillater oss å velge mellom alle dagene. Men de syns det er fint hvis vi kan knytte det opp til en ferie/friperiode. Flott om det kan være to dager etterhverandre. Personalet avgjør på neste planleggingsdag. 6 Barnehagens hjemmeside vil oppdateres når det nye inter og intranettet i kommunen er ferdig. Dette er forsinket men vil antakelig være oppe å gå før sommeren.

10 7 Tilbakemeldinger angående brukerundersøkelsen som pågår nå. Foreldre mener det burde være en enklere innlogging. Det burde også vært link til siden via barnehagenes nettside. Det er en bøyg for foreldre å utføre pga de har en travel hverdag, det blir stress. Det er antakelig grunnene til lav svarprosent. Forslag: hva med å sende ut kode på sms? Mange har mistet den bittelille lappen de fikk med kode på. 8 Neste møte i SU blir mandag 6. juni kl Da skal årsplanen godkjennes. Lura, Siri Minde Styrer

11 PROTOKOLL Lura bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Lura bydelsutvalg 3/ /11 Tilstede: Bjørg Tove Skjæveland (Frp), Kjetil Sirevåg (Frp) møtte for Gunnar Sirevåg (Frp), Henning Løland (H), Pål Kvam (H), Margunn Fjetland Sjølyst (Ap), Torill Irene Hølland Herigstad (Ap), Mari Anne W. Næsheim Hall (Ap), Jan Stokka (Krf), Bjørg Jørgensen (Pp), Maren Lunde Egeland (Ungd.repr.), Ninna Nes Otterå (Ungd.repr.). Forfall: Gunnar Sirevåg (Frp), Kjell Østrått (H). Leder Henning Løland (H) ledet møtet som startet kl og sluttet kl Innledningvis orienterte arkitekt Sunniva Idsø fra byplan om områdeplanen for Lura bydelssenter. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 10/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD LURA MENIGHET ET Lura bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Lura bydelsutvalg innvilger søknad fra Lura menighet med kr ,-. Sak 11/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD DEN NORSKE KIRKE TIRSDAGSTREFF FOR DE OVER 60 ÅR Lura bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Lura bydelsutvalg innvilger søknad fra Tirsdagstreffet - Lura kirke med kr. 1000,-. Sak 12/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD LURA BOAS VELFORENING (Ettersendt) Lura bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Lura bydelsutvalg innvilger søknaden fra Lura boas- velforening med støtte på kr. 5000,- til innkjøp av 7-seter bil. Dersom bilkjøpet ikke blir foretatt, må tilskuddet tilbakeføres til Lura bydelsutvalg.

12 PROTOKOLL FRA MØTE I LURA BYDELSUTVALG 2. MAI 2011 Sak 13/11 FARLIGE TRAFIKKRYSSINGER PÅ TURSTIER PÅ LURA (utenom kartet) Jan Stokka (Krf) foreslo følgende: Lura bydelsutvalg vil uttrykke tilfredshet med "Tur og Bydelskartet" som er laget over Lura bydel. Å gå tur på " fredelige turveier med barnevogn" er noe mange setter pris på. Bydelsutvalget har imidlertid mottatt henvendelser fra brukere av turtraseene som har anmerket trafikkfarlige veikryssinger, med tildels stor trafikkbelastning. Den ene gjelder turtrase over Stokka ved Kvadrat. Her er fotgjengerovergang delvis utslitt, og fotgjengerskilt finnes ikke. Den andre er Stokkaveien, kryssing med Løwenstrasse. Denne mangler fotgjengerovergang. Lura bydelsutvalg ber kommunen iverksetter tiltak som sikrer trygge trafikkryssinger på de anmerkede turstiene. Lura bydelsutvalg ber også om at det blir satt opp anvisningsskilt som markerer de forskjellige turtraseene i bydelen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Lura bydelsutvalg vil uttrykke tilfredshet med "Tur og Bydelskartet" som er laget over Lura bydel. Å gå tur på " fredelge turveier med barnevogn" er noe mange setter pris på. Bydelsutvalget har imidlertid mottatt henvendelser fra brukere av turtraseene som har anmerket trafikkfarlige veikryssinger, med tildels stor trafikkbelastning. Den ene gjelder turtrase over Stokka ved Kvadrat. Her er fotgjengerovergang delvis utslitt, og fotgjengerskilt finnes ikke. Den andre er Stokkaveien, kryssing med Løwenstrasse. Denne mangler fotgjengerovergang. Lura bydelsutvalg ber kommunen iverksetter tiltak som sikrer trygge trafikkryssinger på de anmerkede turstiene. Lura bydelsutvalg ber også om at det blir satt opp anvisningsskilt som markerer de forskjellige turtraseene i bydelen. Møtet slutt. Stokka, Henning Løland leder Jan Stokka sekretær Side 2 av 2

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 SYKKELSTAMVEG NORD-JÆREN,

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

PROTOKOLL Bogafjell bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bogafjell bydelsutvalg 3/2013 29.04.13 10/13-17/13 Tilstede: Guttorm Stangeland (H), Åshild Martens (H), Hans Terje Helgaland (H), Olav

Detaljer

PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/2013 21.11.2013 27/13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 2/2010 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. MARS 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. MARS 2010 Sak 6/10 KOMMUNEPLAN FOR SANDNES

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7.

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7. Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 4/2010 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 7. JUNI 2010 Sak 14/10 TV-AKSJONEN

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

SU Representanter 2014/ 2015

SU Representanter 2014/ 2015 SU Representanter 2014/ 2015 Navn Tel Mobil Mail adresse Hilde Solberg Foreldrerepresentant, mor på Andedammen. Kristian Øen Foreldrerepresentant far på Pinnsvinkroken. Silje Waktskjold Bolstad Foreldrerepresentant

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19. Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer