MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS"

Transkript

1 SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08 VALG AV MEDLEMMER TIL 17. MAI KOMITEEN PÅ MALMHEIM FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE SØKNAD OM GAPAHUK PÅ GNR 60 BNR 17, TODNEM Sak 4/08 TV-AKSJONEN 2008 Sak 5/08 Sak 6/08 SØKNAD OM STØTTE TIL ELEVFORESTILLING V/SKEIENE UNGDOMSSKOLE HEFTE OM JULEBYGDA EVENTUELT MELDINGER Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 18. februar 2008 Magne David Malmin leder Britt Sandven sentral sekretær Side 1 av 1

2 MELDINGER 3. MARS 2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG Nr. 1/08 Bydelsutvalgene Suppleringsvalg. Nr. 2/08 Melding om vedtatt kommuneplan for Sandnes Nr. 3/08 Godkjent møteplan Nr. 4/08 Godkjent plan Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv241 Heigreveien Plan

3 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: 033 Saksbehandler: Kirsten Vatne Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda /07 Bystyret /07 BYDELSUTVALGENE SUPPLERINGSVALG Innstillingen fra valgnemnda i møte ble enstemmig vedtatt. MALMHEIM BYDELSUTVALG Arbeiderpartiet Varamedlemmer Kristelig Folkeparti 3. Karen Irene Stangeland Varamedlemmer 1. Hans Erik Bø 2. Margunn Synnøve Kro Håland Senterpartiet Varamedlemmer 1. Lars Folkvord 2. Ingrid Fjotland 3. Kristine Edland 4. Einar Brunes Sandnes, 18. desember 2007 Rett utskrift: Kirsten Vatne formannskapssekretær

4 Malmheim bydelsutvalg Sentral sekretær Malmheim bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Malmheim bydelsutvalg 8/ /07 MØTEPLAN 2008 Bydelsutvalget ble enige om å flytte møtedatoene en dag frem og ha møtene på mandager i stedet for tirsdager. (Møte i desember blir flyttet frem 2 uker) Nye møtedatoer blir: , , , , , , Malmheim bydelsutvalg gikk enstemmig inn for å flytte datoene for møte en dag frem. Alle møter blir holdt på mandager i stedet for tirsdager. Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Mandag Mandag Rett utskrift Sandnes, 7. januar 2008 Malmheim bydelsutvalg Magne David Malmin leder Britt Sandven sekretær

5 PROTOKOLL Malmheim bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Malmheim bydelsutvalg 01/ /08 Tilstede: Forfall: Annvor Elin Tjelta (Frp) Jarle Folkvord (Frp) Christian Tjelta (Frp) Ingen Ingeborg Fjotland (H) Wenche Årsvold Haugland (Ap) Magne David Malmin (Krf) Morten Malmin (Sp) Astrid Lund Folkvord (Sp) Bjarte Folkvord (Ungd.repr.) Joar Mæland (Ungd.repr.) Leder Magne David Malmin (Krf) ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 1/08 VALG AV MEDLEMMER TIL 17. MAI KOMITEEN PÅ MALMHEIM Astrid Lund Folkvord (Sp) ble foreslått som medlem til 17. mai komiteen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Malmheim bydelsutvalg valgte Astrid Lund Folkvord (Sp) som medlem til 17. mai komiteen på Malmheim for 2008 og Sak 2/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Bydelsutvalget har ingen merknader til navn på hovedrutetettet for sykkel. Sak 3/08 SØKNAD OM GAPAHUK PÅ GNR 60 BNR 17, TODNEM Bydelsutvalget stiller seg positive til gapahuk på gnr 60, bnr 17. Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Malmheim bydelsutvalg stiller seg positive til at det blir gitt dispensasjon fra kommuneplanen til oppføring av gapahuk på gnr 60, bnr 17, Todnem.

6 PROTOKOLL FRA MØTE I MALMHEIM BYDELSUTVALG 3. MARS 2008 Sak 4/08 TV-AKSJONEN 2008 Magne David Malmin (Krf) ble foreslått som leder for innsamlingen. Forslag fra Christian Tjelta (Frp): Malmheim bydelsutvalg mener kommunen bør heve bevilgningen til kr 1,- pr. innbygger som en godtgjørelse til den organisasjonen som påtar seg ansvaret for innsamlingen i bydelen, slik at bydelsutvalgene slipper å betale ut noe mer utover det kommunen gir. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Malmheim bydelsutvalg valgte Magne David Malmin (Krf) som leder for TV-aksjonen Malmheim bydelsutvalg mener kommunen bør heve bevilgningen til kr 1,- pr. innbygger som en godtgjørelse til den organisasjonen som påtar seg ansvaret for innsamlingen i bydelen, slik at bydelsutvalgene slipper å betale ut noe mer utover det kommunen gir. Sak 5/08 SØKNAD OM STØTTE TIL ELEVFORESTILLING V/SKEIENE UNGDOMSSKOLE Bydelsutvalget er positive til elevforestillingen, men viser til reglement for økonomisk tilskudd, og avslår søknaden fordi den er innsendt etter søknadsfristen. Videre er elevforestillingen i 2008 allerede gjennomført, og et underskudd fra 2007 er tatt med i budsjettet for Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Malmheim bydelsutvalg avslår søknad om støtte fordi søknaden er innsendt etter søknadsfristen, men er positive til å vurdere ny søknad til neste års elevforestilling, dersom den er innsendt innen søknadsfristen. Sak 6/08 HEFTE OM JULEBYGDA Forslag fra Magne David Malmin (Krf): Malmheim bydelsutvalg bør lage et hefte om Julebygda, som bør plasseres ut i lokale butikker, servicetorget i kommunen o.l., og kan delvis finansieres med sponsorer og reklame i hefte. Forslag fra Christian Tjelta (Frp): Kommunen bør være flinkere til å markedsføre kulturtilbud i bydelene. Bydelsutvalget ønsker mer informasjon om kulturtilbud i bydelen. Et eget hefte for bydelen er tids- og kostnadskrevende, og bydelsutvalget ønsker derfor i første omgang at kommunen blir flinkere til å markedsføre/publisere kulturtilbud i bydelene, i tillegg til informasjon om lag og foreninger. Videre bør kommunen opprette/tilrettelegge hjemmeside på internett der bydelsutvalg og kommunale instanser kan legge ut informasjon om bydelene. Malmheim bydelsutvalg gjorde følgende Side 2 av 3

7 PROTOKOLL FRA MØTE I MALMHEIM BYDELSUTVALG 3. MARS 2008 Kommunen bør bli flinkere til å markedsføre/publisere kulturtilbud i bydelene, i tillegg til informasjon om lag og foreninger. Kommunen bør opprette/tilrettelegge hjemmeside på internett der bydelsutvalg og kommunale instanser kan legge ut informasjon om bydelene. Sak 07/08 KULTURPRISEN 2008 Forslag fra Wenche Haugland (Ap): Viking 4-H er en organisasjon som har lagt ned stort arbeid for kulturlivet i Sandnes over lang tid. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Malmheim bydelsutvalg foreslår Viking 4-H som mottaker av kulturprisen Astrid Lund Folkvord (Sp) skriver en kort redegjørelse for det arbeidet Viking 4-H har betydd for kulturlivet i Sandnes, samt informasjon om organisasjonen, og sender denne videre til kommunen. Redegjørelsen fra Astrid Lund Folkvord (Sp) vil bli ettersendt direkte til kultur v/ Liv M. R. Pedersen. EVENTUELT Gang- og sykkelstier / gatelys i bydelen Wenche Haugland (Ap) etterlyser litt mer informasjon og framdriftsplanar til gang- og sykkelstier i bydelen, mellom annet hva som ligger i trinn 1 og 2 på Årsvollveien. Christian Tjelta (Frp) etterlyser om det tidligere er gjort vedtak om gatelys i bydelen. Malmheim bydelsutvalg ønsker at en representant fra kommunalteknikk blir invitert med på neste møte, for å informere om planer og fremdrift for gang- og sykkelstier, gatelys og lignende i bydelen. Møtet slutt. Malmheim, Magne David Malmin leder Morten Malmin sekretær Side 3 av 3

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for plan, areal og miljø Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTELEDER Ramberg, Ivar (SV) DISSE MØTTE Norvang, Eldbjørg (AP) Kaworek,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 06. februar 2006 kl. 18.30 Sekretariat: Anne-Sissel Slaatsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer