MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS"

Transkript

1 Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK FRADELING AV 2 BEBYGDE PARSELLER, GNR 54 BNR 26 OG 27 Sak 2/07 KULTURPRIS 2007 Sak 3/07 SØKNAD OM Å BYTTE NAVN FRA MALMHEIM TIL JULEBYGDA BYDELSUTVALG MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 23. januar 2007 Magne David Malmin leder Sissel Hellevik sentral sekretær Side 1 av 1

2 Utvalg for kultur og oppvekst Bydelsutvalg Sandnes Musikkråd Sandnes Idrettsråd KULTUR Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Liv R. Pedersen Arkivkode : E: 076 C00 Kulturprisen 2007 Utvalg for kultur og oppvekst skal, på bakgrunn av innkomne, begrunnede forslag, tildele Kulturprisen Formålet med prisen er å hedre personer eller organisasjoner som har lagt ned et særlig stort arbeid for kulturlivet i Sandnes over lang tid. Den kan også tildeles personer som har utmerket seg på et nasjonalt eller internasjonalt nivå det siste året. Prisen kan kun deles ut én gang til samme person eller organisasjon. Kulturprisen består av et diplom, et grafisk blad eller lignende og en gavesjekk på kr ,-. Frist for innlevering av forslag på kandidater til årets kulturpris er 15. mars. VIKTIG: Forslagene skal inneholde en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes. Grunngitte forslag kan fremsettes av både organisasjoner og enkeltpersoner, herunder Utvalg for kultur og oppvekst. Med vennlig hilsen Per-Harald Nilsson kultursjef Liv M.R. Pedersen kulturkonsulent Kopi: Politisk sekretariat Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon / Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes E-post:

3 Oversikt over tildelinger av Sandnes kommunes kulturpris År Navn Felt 1981 Harald Tjølsen Amatørmusiker 1982 Rakel Lapin 1983 Odd Fladen Idrettsadministrator 1984 Sverre Haugland Kunstformidling / initiativtaker div. foreninger 1985 Olav Oftedal Musikk / kulturarbeid for pensjonister 1986 Ragnhild Hetland Sang og musikk 1987 Gunnhild Anda Barne- og ungdomsarbeid / søndagskole 1988 Kristine Juul Høiland Sandnes Kunstforening / Sandnes Folkeakademi 1989 Bent Jørgen Andersen Sang og musikk 1990 Aksel Eggebø Byhistorie 1991 Ågot Rovik / Aksli Østvold Frivillig arbeid innen organisasjoner, institusjoner 1992 Bjørn A Stangeby Innsats for Rogaland Arboret 1993 Konrad Korneliussen Byhistorie / trimleder for pensjonister 1994 Alf I. Hansen Idrett 1995 Anfinn Sægrov Aktiv i motstandsarbeide / museumsarbeid 1996 Stein Emanuel Simonsen Pottemaker / har arbeidet for å få etablert potteri-museum 1997 Barnabas Palko Opplæring av unge i Sandnes på slagverkinstrumenter 1998 Otto Dag Olsson Lokalhistorisk arbeid / slektsgranskning 1999 Terje Brodal Innsats for musikklivet i kommunen 2000 Liv Hugstmyr Særheim For sitt arbeid med kor og korvirksomhet 2001 Sandnes Idrettslag For sitt mangeårige og viktige rolle i utviklingen av idrett og friluftsliv i Sandnes kommune 2002 Torbjørg Sægrov og Per Øglænd For deres aktive arbeid med henholdsvis Sandnesmuseet og Øglændsmuseet Per Odd Årrestad For sin kunstneriske virksomhet over mange år 2004 Liv Gramstad og Thomas Dybdahl For deres arbeid innen musikk. Liv Gramstad er innehaver av Skei Musikk og har en unik interesse for musikk og et beundringsverdig minne når det gjelder kunstnere og innspillinger i mange musikksjangre. Thomas Dybdahl er en av landets fremste låtskrivere og sanger Bjørn-Arne Dahl For sin innsats i byens kulturliv gjennom 25 år, ikke minst som leder av operakafeene i Sandnes kulturhus Julius Aakvik For sitt engasjement for eldre. felles/sekretariat/oversikt kulturpris

4 MELDINGER 6. FEBRUAR 2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG Nr. 1/07 Nr. 2/07 Samarbeidsutvalg skoler/barnehager mandat for SU ved skolene. Referat fra møtet mellom Malmheim bydelsutvalg og lag og foreninger i Julebygda. Nr. 3/07 Møteplan Nr. 4/07 Tilskuddbudsjett pr 18. desember 2006.

5 Referat fra møtet mellom Malmheim bydelsutvalg og lag og foreninger i Julebygda. Fremmøtte repr. I bydelsutvalget: Wenche Å. Haugland, Njål Folkvord, Magne David Malmin, Per Nese, Annvor Tjelta, Lars Folkvord og Einar Årsvold. Fravær: Aslag Todnem. Møtet åpnet med en presentasjon av bydelsutvalget og fremmøtte for lag og foreninger i bygda. En del spørsmål og frustrasjoner ble luftet. Leder av FAU var opptatt av å redde Malmheim skole. Det var særlig besparelsen ved å slå rektorstillingene ved Sandved og Malmheim sammen som var tema. Regnskap over besparelsen av rektorstillingen ble etterlyst. Problem med å komme igjennom på telefon på Malmheim skole fordi ingen svarer på telefonen. Det ble sagt fra flere hold at Malmheim godtar alfor mye. Det er økt trafikk på de fleste veier gjennom bygda, det mangler gatelys og veistanderen er elendig. Det ble stilt spørsmål om hvor lenge skal vi være i den mørke avkroken. Per Nese mente at de som har gjort vedtaket om Malmheim skole må ha visst konsekvensene for bygda. Bygda ble ikke informert før prosessen var komt for langt. Han mente at vi nå må henvende oss til politikerene med praktiske og funksjonelle argument. Ellers ble det ytret ønske om et møte med vegvesenet for å legge frem problemet med den økte trafikken gjennom bygda. Gang og sykkelsti må prioriteres. Per Sigve Hansen fortalte om slitasje på grendahuset. Det er ønske om dugnad på vedlikehold av huset. Driftstilskuddet er gått ned og strømprisene har økt. Det er ingen midler til nyanskaffelse. Han ytret ønske om at unge kan få hjelpe til på kjøkkenet siden det er liten aktivitet fra lag og foreninger til dugnad. Det må være voksne tilstede sammen med de unge. Det vanskeligste er brylluper. En trenger da 3-4 voksne pers. fra kl 16 til Må vurdere bar hvis en har unge med i serveringen. Ådne Malmin mente at foreldre som har barn som bruker huser bør stille til dugnad. Flere av lagene er interesserte i dugnad. Bjarne Mæland mente at lag og foreninger må gjøre mer på dugnad. Hansen sa at den økonomiske situasjonen er slik nå at hvis ikke dugnad, så må alle som bruker huset betale for bruken. Det er bryllupsesong til våren og sommeren (booket 1 år på forhånd) og det mangler folk til å servere. Det er også sagt nei til utleie pga mangel på folk. Ståle Håkull som rep. bok-komiteen for bygdeboka informerte om arbeidet med boka. Han beklaget at det tok lengre tid enn forventet. Grendahuset fikk tilbud om å tjene penger på salg av bilder fra boken. Det ble takket nei og begrunnet med at det ikke er rett at ett lag fikk dette uten at de andre laga ble forespurt. Hvis det er noen som er interesserte, kan de ta kontakt med bokkomiteen. De som vil selge får da en CD med alle bildene (ca 200stk).Dvs at de kjøper rettighetene til bildene. Ellers ble det ytret ønske om fartsdumper utenfor bedehuset. Noen foreslo miljøgate a la som på Voll. Det ble nevnt at bydelsutvalget hadde stilt betingelser til kommunen om gang og sykkelsti for å støtte utbyggingen av boliger hos Magne David Malmin. Det kom kritikk til politikere som ikke tar bydelen vår på alvor. Vi kommer med mange forespørsler til kommunen, men det er lite svar eller tilbakemeldinger. Det var bred enighet om at ny plan for gang og sykkelsti må ut på høring.

6 Einar Brunes orienterte om evt. navnebytte på bydelsutvalget ( fra Malmheim til Julebygda). Dette var vedtatt tidligere, men ikke hørt noe fra kommunen. Det ble stilt spørsmål om argumentet for navnebytte. Ingen lag eller foreninger må føle seg forpliktet til navneskifte. For korpset vil det by på problemer siden de nettopp har anskaffet seg nye uniformer. Det ble stilt spørsmål om det er interesse for Julebygddager. Kulturutvalget v/ Dagrun Lea kom med forslag om hobbyutstilling annen hvert år i forbindelse med arrangering av Julebygddager. Prøve å få det til nov Det ble informert om forslagskassen til bydelsutvalget som henger hos Joker. Ellers så ble det bestemt at bydelsutvalget arrangerer nytt møte med lag og foreninger i bygda årlig. Annvor Elin Tjelta ( ref.)

7 Malmheim bydelsutvalg Malmheim bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Malmheim bydelsutvalg /06 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2007 Sentral sekretær har i skriv datert foreslått følgende Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Mandag Mandag VEDTAK Bydelsutvalget går inn for å bytte møtedag til tirsdag i plassen for mandag (en dato frem), unntatt tirsdag , som endres til Møtedato Frist for innlevering av saker til bydelsutvalgenes sekretariat Tirsdag Mandag Rett utskrift Sandnes, 18. desember 2006 Malmheim bydelsutvalg Magne David Malmin leder Sissel Hellevik sentral sekretær

8 Malmheim bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett pr. 18. desember A106 Økonomisk støtte Budsjett Rest 2005 kr 6 742,10 Tilskudd 2006 kr 9 758,00 Til disposisjon 2006 kr ,10 Gave til avgått rektor Malmheim skule (sak 14/ ) kr 700, sak 24/06 tilskudd Malmheim skulekorps kr 3 500, sak 25/06 tilskudd Bokkomiteen for Julebygdboka kr 5 000, sak 26/06 tilskudd Gand menighet kr 5 000, sak 28/06 matservering fellesmøte lag og foreninger kr 850,00 Totalt forbruk kr ,00 Rest kr 1 450,10

9 PROTOKOLL Malmheim bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Malmheim bydelsutvalg 01/ /07-03/07 Tilstede: Forfall: Aslag Todnem (Frp) Christian Tjelta (Frp) Per Nese (Frp) Njål Folkvord (H) Magne David Malmin (Krf) Lars Folkvord (Sp) Einar Aarsvold (Sp) Wenche Årsvold Haugland (Ap) Anders Klingsheim Folkvord (ungd. repr.) Marie Mæland (Ungd. repr.) Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokoll fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK FRADELING AV 2 BEBYGDE PARSELLER, GNR 54 BNR 26 OG 27 Malmheim bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende Bydelsutvalget har ingen innvendinger. VEDTAK: Sak 2/07 KULTURPRIS 2007 Malmheim bydelsutvalg gjorde følgende VEDTAK: John Mæland er født i 1929, og har vært aktiv i kulturlivet i Sandnes i hele sitt voksne liv. Han var leder for Ganddal musikklag i begynnelsen på 60 talet, til han flyttet til Lea i Da han kom til Lea overtok han heimegarden. Han startet Malmheim musikklag og Malmheim yngres og var leder for disse laga.. Han var og rundt og sang duett sammen med Ottar Nilsen på forskjellige tilstelninger. Han har også representert Krf i Jordstyret i Sandnes. I 1985 var han med og startet Ten In på Malmheim og var med som leder der i 8 år og bygde opp et lydstudio på Malmheim bedehus. Side 1 av 3

10 Etter at han ble pensjonist startet han med dreiing og har vært leder for mange kurs som voksenopplæringen i Sandnes har hatt. Han har en kreativ evne og har utvikla og lært bort mange teknikker, og fått mange av Sandnes sine innbyggere interessert i dreiing. Han har også laget en utstilling på dreide ting som kan imponere alle til tross for sin høye alder. På hans hjemmeside kan en se et utvalg av de dreide tinga han har laget. Hans hjemmeside har adresse: Eddie Andresen er fødd i 1964 og oppvokst i Oslo. Han og Elisabeth flyttet til Julebygda for ca. 10 år siden. Med seg brakte de et sterkt engasjement for kultur, og da spesielt musikk, som er blitt lagt merke til her i bygda og ellers. Sammen driver de blant annet Barnas kulturverksted. Eddie er utdannet slagverker og har drevet som musiker og pedagog i mange år. Han turnerer jevnlig for Rikskonsertene og med egne prosjekt, i tillegg til studiereiser og annet i utlandet. Eddie driver eget musikkstudio i Julebygda, han har gitt ut egen CD, samt medvirket i 17 andre utgivelser. Han blir regnet som en av landets beste slagverkere. Eddie har over 60 komposisjoner bak seg som spenner fra musikk til diktsamlinger og bestillingsverk til arrangement som Mai-Jazz, nyttårsfeiring av Stavanger 2000 og i forbindelse med oljemessen (ONS). I kulturåret 2008 skal han ha et eget prosjekt med instrumenter laget i keramikk. Eddie sin kompetanse og kreativitet har vi også nytt godt av i Julebygda. I forbindelse med åpning av ballbingen skrev Eddie en heftig åpningsfanfare med innlagte målscoringer, fremført av medlemmer i korpset. Det bidro til en flott ramme rundt arrangementet. For øvrig bidrar Eddie stadig vekk for korpset, som instruktør, inspirator og ikke minst under marsjeringsøvingene før 17. mai hvert år. Korpset har også fått smaken på gehørspilling, dvs. spilling uten noter, takket være Eddie. Et bidrag som alle i Julebygda har gleden av, men som kanskje ikke er så synlig, er at Eddie har sørget for at alle nå hører hva som blir sagt på Grendahuset og i Kapellet. Det er nemlig han som har levert og montert nytt lydanlegg til de to viktigste bygningene vi har i bygda. Også her så han et behov og tok et initiativ som kommer alle til gode. Vi setter stor pris på Eddie sitt engasjement, han er virkelig en god ressurs å ha i bygda vår. Sak 3/07 SØKNAD OM Å BYTTE NAVN FRA MALMHEIM TIL JULEBYGDA BYDELSUTVALG Malmheim bydelsutvalg gjorde med 7 mot 1 stemme, følgende VEDTAK: Bydelsutvalget søker derfor om å endre navn til Julebygda bydelsutvalg fra ny valgperiode Side 2 av 3

11 MELDINGER Ifm behandling av melding nr 1/07 - Samarbeidsutvalg skoler/barnehager - mandat for SU ved skolene, ber Malmheim bydelsutvalg om at referat fra samarbeidsutvalgene sendes på mail til sentral sekretær som legges disse fram som melding i møtene. Møtet slutt. Jutland Magne David Malmin leder Christian Tjelta sekretær Side 3 av 3

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer