FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE"

Transkript

1 Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09 FIGGJOS HISTORIE GRØNTOMRÅDER I SANDNES KOMMUNE SØKE KOMMUNE OG STATENS VEGVESEN OM ALL STOPP FORBUDT- SKILTER PÅ BEGGE SIDER VED FIGGJO SKOLE GRØFT TVERS OVER VEIEN MELLOM SÅTAVEIEN OG KVITLYNGVEIEN EVENTUELT MELDINGER Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 12. januar 2009 Erling Eknes leder Britt Sandven sentral sekretær

2 sak 1/09 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: 7/ Eventuelt Figgjos historie Torvald Nevland (Krf), som er vara i, foreslår for utvalget å finne frem til noen som kan skrive ned Figgjos historie. finner dette også viktig og ønsker at Nevland innformerer mer om sine tanker om hvordan dette skal gjøres på neste møte i Sandnes, 19. desember 2008 Rett utskrift: Erling Eknes leder Britt Sandven sentral sekretær

3 FIGGJOS HISTORIE Tenkte meg at bydelsutvalget kan være en pådriver til et prosjekt som dette, uten at representantene direkte trenger være med. Men ser for meg å lage til ei entusiastisk gruppe som primært samler inn fotografi og intervjuer Figgenfolk da tenker jeg på selvfølgelig de eldste som bor på Figgen nå, men også de som har flyttet ut og ikke forglemme personer som har hatt tilknytting til Figgen for eksempel rektor, lærere, ansatte på DFU, Fajansen og lignende. Foreslår at prosjektet geografisk holder seg til Figgen skolekrets. Tidsmessig er jeg mer usikker, men kanskje en milepæl på Figgen var da Figgen A/S ble starte rundt 1870? Det må bli en slags dugnad, men de utgiftene som kommer kan kanskje dekkes (sponses) av bydelsutvalget og Figgjo A/S? Det finnes dataprogrammer som er beregnet for dette. Som resultat håper jeg at det kan gis ut noe i bokform slik andre bygder / bydeler her i Sandnes har gjort tidligere. Kan komme innom på møtet hvis du ønsker det. Hilsen Torvald

4 sak 2/09 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: 7/ /08 GRØNTOMRÅDER I SANDNES KOMMUNE gjorde enstemmig følgende På grunn av mange saker ble det bestemt at denne saken utsettes til neste møte. Sandnes, 19. desember 2008 Rett utskrift: Erling Eknes leder Britt Sandven sentral sekretær

5 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: 6/ /08 GRØNTOMRÅDER I SANDNES KOMMUNE s medlemmer var enige om at Figgjo gror over, spesielt gatelangs og langs sykkel- og gangstien gjennom bydelen. Det ble her også nevnt den store forskjellen mellom Gjesdal og Sandnes kommune. Sykkel- og gangstien er mye flottere i Gjesdal kommune. Noen områder i Figgjo bydel bør også få en ansiktsløftning. Erling Eknes (Ap) foreslo følgende: Medlemmene i sjekker sitt nærområde og gir tilbakemelding på møtet i desember. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Medlemmene i sjekker sitt nærområde og gir tilbakemelding på møtet i desember. Sandnes, 6. november 2008 Rett utskrift: Erling Eknes leder Britt Sandven sentral sekretær

6 sak 3/09 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: 7/ /08 SØKE KOMMUNE OG STATENS VEGVESEN OM ALL STOPP FORBUDT- SKILTER PÅ BEGGE SIDER VED FIGGJO SKOLE gjorde enstemmig følgende På grunn av mange saker ble det bestemt at denne saken utsettes til neste møte. Sandnes, 19. desember 2008 Rett utskrift: Erling Eknes leder Britt Sandven sentral sekretær

7 Side 1 av 1 Fra: Erling Eknes Sendt: 6. november :23 Til: Sandven, Britt I. Emne: En sak i tillegg til møtet 8.desember. Søke kommune og Statens vegvesen om all stopp forbudt skilter på begge sider ved Figgjo skole. Ved utallige anledninger kveldstid, og hver eneste morgen og ettermiddag ved skolestart og skoleslutt, har skolens ansatte store problemer når foreldre og foresatte setter av / henter sine skolebarn. Sist gang om kvelden under Hei Verden aksjonen ble veien, som er en trafikkert Fylkesvei, halvveis stengt helt ned til innkjørselen til Torvald Nevland. Dette selv om foreldre / foresatte i brev ble innformert at skolens uteområde var stengt. Foreldre / foresatte ble i brevet oppfordret til å parkere ved Figgjohallen og bedehus og lignende. Rektor ved skolen forteller også om flere episoder der det er nestenulykker ukentlig, og at en ansatt MÅ stå utenfor skolens bygg fra før og når det er skoleslutt. Dette forplikter oss til å handle. Personlig tror leder at skilt med All stopp forbudt skilt på begge sider er den eneste løsningen for dette problemet. Parkering i korttidsparkeringsplassen utenfor skolen skal fremdeles være lovlig, men denne bør være forbeholdt første- og andreklassinger foreldre som kjører sine barn til skolen. Det har forslagsstiller forståelse for. Men at friske barn fra tredje klasse og oppover, når vi ser i alle statistikker at barn i den alderen har en vektøkning som bekymrer leger og helsepersonell. Vennlig hilsen Leder Kvednaholen Figgjo Mobil: Privat: e-post: Jeg bruker gratisversjonen av SPAMfighter. Den har inntil videre fjernet 1699 spamposter. Privatbrukere får SPAMfighter gratis! Prøv gratis SPAMfighter PRO her

8 sak 4/09 Emne: GRØFT TVERS OVER VEIEN MELLOM SÅTAVEIEN OG KVITLYNGVEIEN Hei Britt. En sak Kjell Gjerdrum ønsker å ta opp, som vi må ta opp som sak på prinsipielt grunnlag på hvordan entreprenører oppfører seg, og at kommunen ikke følger opp arbeidet de gjør. Bjelland utfører grave arbeidet for kommunen i Rossåsen. I svært lang tid nå har det vært en 1m bred grøft tvers over veien mellom Såtaveien og Kvitlyngveien. Denne grøfta blir ikke vedlikeholdt, og er etter hvert blitt dyp med skarpe kanter mot asfalten. Dette kan gå hardt utover dekk og felger på bilene som må passere over. Dette bør Bjelland få asfaltert. Da det har gått alt for lang tid siden de gravde grøfta. Vennlig hilsen Leder Kvednaholen Figgjo Mobil: Privat: e-post:

9 MELDINGER 26. JANUAR 2009 FIGGJO BYDELSUTVALG Nr. 1/09 Godkjent møteplan 2009 for bydelsutvalgene.

10 Melding 1/09 MØTEPLAN 2009 FOR BYDELSUTVALGENE I SANDNES Bydelsutvalg Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Austrått bydelsutvalg Ganddal bydelsutvalg Hana bydelsutvalg Høle bydelsutvalg Lura bydelsutvalg Malmheim bydelsutvalg Riska bydelsutvalg Sandved bydelsutvalg Soma bydelsutvalg Stangeland bydelsutvalg Sviland bydelsutvalg Trones og sentrum Bydelsutvalgenes ledere (etter behov) Uke 9, februar 2009 Vinterferie i grunnskolen i Sandnes Uke 15, april 2009 Påskeferie i grunnskolen i Sandnes 21. mai 2009 Kr. Himmelfartsdag 1. juni pinsedag 23. juni St. Hans aften 14. september 2009 valgdag

11 PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: 1/ /09 Tilstede: Tron Håland (Frp), Kjell Gjerdrum (Frp), Eivin Strømland (Frp), Martin Chr. Lea (H), Erling Eknes (Ap), Hilde Vassbø (Ap), Torvald Nevland (Krf) (møtte for Sveinung Skretting (Krf)), Ole Topnes (Sp) (møtte for Øystein Sviland (Sp)), Aleksander Boge Nilssen (Ungd.repr.), Keven Huyn Eknes (Ungd.repr.). Leder Erling Eknes (Ap) ledet møtet som startet kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 1/09 FIGGJOS HISTORIE gjorde enstemmig følgende Bydelsutvalget stiller seg positiv til forslaget fra Torvald Nevland (Krf). Torvald Nevland tar på seg oppdraget med å få i gang en arbeidsgruppe. Sak 2/09 GRØNTOMRÅDER I SANDNES KOMMUNE gjorde enstemmig følgende Vedlikehold av kommunale grøntområder har blitt neglisjert av Sandnes kommune de siste årene. Frivillig innsats og private donasjoner har gjort at områdene likevel har blitt vedlikeholdt. Bydelsutvalget ber om at rette instanser i kommunen opparbeider rutiner som medfører jevnlig vedlikehold. Sak 3/09 SØKE KOMMUNE OG STATENS VEGVESEN OM ALL STOPP FORBUDT- SKILTER PÅ BEGGE SIDER VED FIGGJO SKOLE gjorde enstemmig følgende Bydelsutvalget drøftet «Stopp forbudt skilt» og konkluderte med at oppsett av slike skilt kun vil forskyve og ikke løse problemet med opphopning av trafikk ved skolestart / slutt. Bydelsutvalget besluttet derfor ikke å gå videre med denne saken.

12 PROTOKOLL FRA MØTE I FIGGJO BYDELSUTVALG 26. FEBRUAR 2009 Sak 4/09 GRØFT TVERS OVER VEIEN MELLOM SÅTAVEIEN OG KVITLYNGVEIEN gjorde enstemmig følgende Kjell Gjerdrum (Frp) tar kontakt med entreprenør Bjelland og gjør oppmerksom på forholdet. Bydelsutvalget ser med bekymring på flere anleggsområder i kommunen der entreprenører ikke sørger for godt nok vedlikehold rundt anleggsområdet samt at fremkommeligheten over lengre tid er redusert. Bydelsutvalget ber kommunens instanser stille større krav om vedlikehold og tilgjengelighet til entreprenører som får oppdrag. EVENTUELT Figgjo Auto / Busstopp Figgjo Auto har i dag busstopp på sitt område. Figgjo Auto opplever hærverk fra ventende busspassasjerer. Mange ventende trekker inn under halvtak på bedriftens eiendom. Det er også en del trafikk av biler på eiendommen og Figgjo Auto er bekymret for de ventende busspassasjerenes sikkerhet. Bydelsutvalget vil søke Statens vegvesen om å flytte nåværende busstopp ca 150 meter nordover til rett ovenfor Figgjo skole. Møtet slutt. Sandnes, Erling Eknes leder Eivin Strømland sekretær Side 2 av 2

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 9/09 HØRINGSBREV

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19. Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Bystyresalen Sandnes rådhus 18. november 2010 Ordfører Norunn Ø. Koksvik og Richard Gramstad Ekstrøm, leder av Sandnes ungdomsråd, åpnet det 14. Barn og Unges Bystyre

Detaljer

PROTOKOLL Hana bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Hana bydelsutvalg 6/2013 21.11.2013 27/13-34/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (H), Reidun Mattingsdal (H), Anne Grethe Brandal (H), Trond Furenes

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE MANDAG 3. DESEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2007 Sak 19/07 Sak

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 23. september 2011 Åsbråten borettslags websted. Vi har fått en del spørsmål fra beboere som ikke finner nettsidene til borettslaget. De er her: www.asbratenborettslag.no.

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA Historien om Esther er sann. Tidsmessig går vi fra oktober 2011 og frem til idag 2014. Det er en historie om en lut-fattig familie og hvordan vi steg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer