Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte"

Transkript

1 Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte

2 Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Rekrutteringsprosessen er i mange virksomheter basert på tenkning og teknologi fra tiden før nettbaserte løsninger. Ny teknologi gjør det i dag mulig å redusere den administrative belastningen samtidig som rekrutteringsarbeidets kvalitet og effektivitet økes. I arbeidet med profesjonalisering av rekrutteringsprosessen kan det være vanskelig å få oversikt over de mange mulighetene den nye teknologien byr på. Videre er det en utfordring å definere de krav som må stilles til teknologi for at disse mulighetene skal kunne utnyttes. Ved vurdering av rekrutteringsløsninger velger beslutningstagere i økende grad å legge vekt på å teste forskjellige løsninger opp mot hverandre. Dette gir et langt bedre beslutningsgrunnlag enn leverandørpresentasjoner isolert. Hensikten er å hjelpe personalledere og andre involverte i rekrutteringsprosesser å identifisere og evaluere de prosesser en rekrutteringsløsning må støtte.

3 Employer branding Rekrutteringsprosessen er en del av kandidatens førsteinntrykk av din organisasjon. Både prosess og kommunikasjon gjenspeiler på godt og vondt din organisasjons identitet. Dette dreier seg ikke bare om merkevarebygging i tradisjonell forstand. Det dreier seg søkeropplevelsen om følelsen av å bli behandlet på en profesjonell og personlig måte, vissheten om at konfidensialitet er ivaretatt og følelsen av å ha oversikt over hvor man er i søknadsprosessen. Rekrutteringsprosessen må gjenspeile og understøtte de forventninger kandidaten har til organisasjonen som arbeidsgiver. Det er også viktig at de som ikke når opp har en positiv opplevelse som søker, slik at de blir gode ambassadører for din organisasjon. Med en solid plattform for din rekrutteringsprosess vil du oppleve at din organisasjon kan konkurrere mer effektivt om de beste kandidatene i et trangt arbeidsmarked. Kandidater forventer å bli behandlet på en effektiv og profesjonell måte. Heldigvis trenger ikke dette være en uoverkommelig utfordring med en velfungerende teknologisk plattform. Relasjonsledelse Ett av de grunnleggende prinsippene bak strategisk rekruttering, er ideen om å etablere og vedlikeholde en relasjon med potensielle kandidater. På samme måte som løsninger for kunderelasjonsledelse (CRM) danner grunnlaget for nære og velfungerende kundeforhold er det mulig å kultivere nære og konstruktive relasjoner med potensielle arbeidstagere. Relasjonsledelse for rekruttering innebærer personlig og informert oppfølging av den enkelte kandidat. Det innebærer også automatisering av kandidatkommunikasjon der det er mulig, for eksempel i form av e-postbaserte jobbagenter som forteller kandidaten om nye relevante jobbmuligheter. Ved å utvikle en relasjon til interesserte søkere vil organisasjonen alltid ha kostnadseffektiv tilgang til en relevant og interessert kandidatbase. Dette er ikke bare et godt alternativ til å sette inn stillingsannonser i avisen hver gang en ny jobb blir ledig. Det er også en unik mulighet til å bygge en merkevare som arbeidsgiver og kommunisere de mange fordeler ved å jobbe i nettopp din organisasjon. Løpende kandidatrekruttering Ideen bak løpende rekruttering er å unngå kostbare ad hoc rekrutteringsprosesser hver gang det dukker opp behov for nye kandidater. I tillegg til stillingsannonser for konkrete stillinger kan din organisasjon dra nytte av å ta imot åpne søknader og slik opparbeide en database med kandidater som av forskjellige årsaker har en interesse for å jobbe i nettopp din organisasjon. Løpende rekruttering er kanskje den ene viktigste ideen organisasjoner kan ta i bruk for å redusere rekrutteringskostnader og øke kandidatenes kvalitet en idé som er grunnleggende for etableringen av kandidatdatabasen som en organisatorisk ressurs. Konfidensialitetskontroll For mange stillinger og for organisasjoners interne jobbmarked, er ivaretagelse av konfidensialitet et absolutt krav. Det er ofte nødvendig å begrense tilgang til ansettelsesprosesser og kandidaters søknader ved å skjerme data fra brukere som ikke er direkte involvert i prosessen. Teknologiske løsninger må tilby slik skjerming av data. Hvis man ikke som arbeidsgiver kan garantere konfidensialitet i rekrutteringsprosessen vil man oppleve at kvalifiserte søkere velger å ikke eksponere seg, og slik ofte gå glipp av de beste kandidatene. Spesielt i interne jobbmarkeder er det viktig at ansatte blir gjort oppmerksomme på de mekanismer som sikrer deres konfidensialitet i det de søker å utnytte de muligheter organisasjonen tilbyr innen intern mobilitet. Kandidatkommunikasjon Lite er mer frustrerende for en jobbsøker enn manglende informasjon om egen søknadsprosess. For arbeidsgivere er det et velkjent administrativt mareritt å holde kandidater informert, å holde orden på bekreftelser for mottatte søknader, utsendelse av intervjuinnkallelser, avslagsbrev og bekreftelser på stillingsbesettelse.

4 Kvalitetssikret kandidatkommunikasjon er kjennetegnet av automatisering, men løsninger for kandidatkommunikasjon må også åpne for personlig kommunikasjon og tilpasning av kommunikasjon til den enkelte stilling og avdeling. Det er viktig at all kommunikasjon med kandidater logges automatisk og er enkelt tilgjengelig for alle involverte. Automatisering av kandidatkommunikasjon reduserer bruk av tid og ressurser på rutinemessige administrative oppgaver. Saksbehandling Rekrutteringsprosessen er en sammensatt prosess som favner en rekke oppgaver, roller og ressurser. En lite overveid og standardisert prosess kan gjøre hverdagen vanskelig for alle involverte kandidater, rekrutteringsansvarlig, personalledelse, linjeledere og samarbeidspartnere. Teknologi kan tilby mye i form av struktur og kvalitetssikring for rekrutteringsprosessen, og gjøre det mulig for involverte parter å kommunisere, dele informasjon, koordinere oppgaver og ta beslutninger på en effektiv og strukturert måte. Når all informasjon er tilgjengelig på ett sted i et nettbasert system, og er knyttet til de relevante personer og prosesser, blir det mulig å samarbeide uavhengig av tid og sted, og på tvers av avdelinger og organisasjonsenheter. Med en felles plattform for rekrutteringsarbeidet vil man oppleve at det oppstår færre konflikter og misforståelser, at man unngår koordinasjonsproblemer og problemer med informasjonsflyt, og at bedre beslutninger kan tas raskere. Annonseadministrasjon Stillingsannonsen er sentral i rekrutteringsprosessen og representerer ofte formaliseringen av en ansettelsesprosess. Kommer man feil ut fra start kan det være vanskelig å ta seg inn igjen. Det er viktig at innhold og form kvalitetssikres og at publiseringsprosessen er effektiv. For å sikre godt innhold er det nødvendig å tilby brukere støtte i utforming av annonsetekst, slik at både profesjonelle rekrutterere og linjeledere på en optimal måte beskriver og kommuniserer spesifikasjoner for stillingen, de krav som stilles til søkere og annen relevant informasjon. Løsningen må ivareta virksomhetens krav til en enhetlig grafisk profil, for eksempel ved å tilby maler for publisering på egne nettsider, interne nettsider, annonseportaler og på trykk. Løsningen må tillate effektiv krysspublisering til nett og trykte medier uten at dette fører til dobbeltarbeid. Den må inneholde bibliotek for tidligere stillinger, stillingsmaler, standardiserte tekster og bibliotek for bilder og logo. I Norge er det viktig at løsningen kommuniserer direkte med aktører som FINN, Zett, Monster og NAVs stillingsdatabaser, mens det internasjonalt er viktig at løsningen enkelt kan integreres mot lokale og globale jobbsøkerressurser. Med effektiv og kvalitetssikret publisering av stillingsannonser vil organisasjonen snart dra fordel av redusert ressursbruk, reduserte kostnader og viktigst av alt organisasjonen vil motta gode søknader fra riktig målgruppe, fra kandidater med en korrekt forståelse av og realistiske forventninger til stillingen. Pre-screening av kandidater Screening av søknader gjør det mulig å automatisere utsortering av kandidater som av åpenbare grunner ikke er relevante for stillingen. Screeningprosessen sparer tid og ressurser både for kandidat og organisasjon. Det er for eksempel mulig å screene ut kandidater som ikke har førerkort, kandidater som ikke har lang nok relevant arbeidserfaring eller som mangler autorisasjoner, sertifiseringer eller ferdigheter. Med pre-screening av kandidater slipper rekrutteringsansvarlig å lese CVer og søknader fra søkere som av åpenbare grunner ikke er kvalifiserte. Slik sparer organisasjonen tid som kan brukes på de riktige kandidatene. Screening, rangering og utvelgelse For alle som noen gang har hatt 100 søknader på pulten vil utvelgelsesfunksjonaliteten i moderne rekrutteringsløsninger fremstå som en betydelig administrativ fordel. En jobb som tidligere kunne ta dager eller uker vil i dag ta minutter eller timer. Rekrutteringsansvarlige kan enkelt sortere ut aktuelle kandidater basert på utdannelse, erfaring og andre relevante kriterier, og ta i bruk avanserte filtre. Kandidater kan også

5 scores og rangeres basert på testresultater. Utvelgelse og sortering av kandidater ved hjelp av strukturerte kandidatdata reduserer bruk av tid og ressurser i utvelgelsesprosessen drastisk samtidig som prosessens kvalitet bedres. Testing av kandidater Det er i dag langt enklere å teste kandidater enn det har vært tidligere. Kandidater testes i økende grad både med personlighets-, ferdighets, evne- og egnethetstester. Med testfunksjonalitet integrert i rekrutteringsløsningen er det både kostnadseffektivt, enkelt og raskt å teste kandidater. Tester kan brukes som et element i pre-screening eller for verifisering av utvalgte kandidater. På den måten etableres et godt grunnlag for sortering og utvelgelse. Tester er også nyttige som grunnlag for jobbintervjuer og for tilrettelegging av opplæring. Integrert testfunksjonalitet i rekrutteringsløsningen gjør det mulig å sikre kvaliteten på kandidater og legge grunnlaget for langsiktige og lønnsomme ansettelsesforhold. Intervjugjennomføring Jobbintervjuet er kanskje den viktigste delen av rekrutteringsprosessen, og det er viktig at alt fungerer som det skal i forberedelsene til, gjennomføringen av og oppfølgingen av intervjuet. Jobbintervjuet er i sin natur en prosess som i større grad er styrt av mennesker enn av teknologi, og det er derfor viktig at intervjuere har tilgang til maler og guider for intervjugjennomføring som kan kvalitetssikre og optimalisere den ofte korte tiden man har ansikt til ansikt med en kandidat. Løsninger må kunne håndtere intervjuinnkallelser og administrasjon av avtalesetting. De må tillate samarbeid og deling av informasjon både i for- og etterkant av intervjuet, og hvis ønskelig bruk av resultater fra gjennomførte tester som underlag for intervjuer. Et godt planlagt intervju etterfulgt av god deling og utnyttelse av innhentet informasjon, danner grunnlaget for det riktige valget. Selvbetjening for kandidater For at kandidater enkelt skal kunne presentere korrekt og oppdatert informasjon om seg selv, er det viktig å tillate selvbetjening i form av tilgang til egen profil også etter at søknaden er sendt inn. Dette gjør det mulig for kandidater å legge til eller oppdatere informasjon om utdanning, arbeidserfaring, referanser, interesser og så videre. Selvbetjening for kandidater er en hjørnesten i arbeidet med å bygge en kandidatdatabase med relevant, korrekt og oppdatert informasjon. Selvbetjening gjør det også mulig for kandidater å sørge for at deres registrerte jobbagenter er oppdaterte og relevante i forhold til deres aktuelle preferanser. Erfaring viser seg at tilgang til selvbetjening bidrar til å sikre kvaliteten på informasjonen i kandidatdatabasen og derfor er helt sentralt for investeringens nytteverdi. Med sikring av datakvalitet gjennom selvbetjening sparer rekrutteringsansvarlig en mengde telefoner for å kartlegge og bekrefte kandidaters oppdaterte status. Kvalitetssikring av kandidatdata Kandidatdatabasen er nervesenteret i alle rekrutteringsløsninger, og løsningens muligheter og begrensninger tar alle sitt utgangspunkt i en velfungerende database. Nøkkelen til en velfungerende kandidatdatabase er strukturerte data. Ved å sikre kvaliteten på informasjonen som blir registrert og tilpasse informasjonen til den enkelte organisasjon, kan brukere i rekrutteringsorganisasjonen enkelt hente ut og analysere kandidatinformasjon ved hjelp av forskjellige filtre og søkekriterier. Samarbeid med eksterne byråer Det blir mer og mer vanlig å benytte eksterne samarbeidspartnere i rekrutteringsprosesser. Følgelig er det viktig at løsningen åpner for å samarbeide på en trygg og effektiv måte med rekrutteringsbyråer og rådgivere. Det må være enkelt å gi eksterne samarbeidspartnere begrenset tilgang til aktuelle ansettelsesprosjekter og dele relevant informasjon om stillinger, kandidater og prosesser. På denne måten kan man dra nytte av eksterne leverandørers nettverk og kunnskap uten å ta i bruk eksterne løsninger og med det beholde kontroll over prosessen og organisasjonens kandidatdatabase.

6 Drift av interne jobbmarkeder Intern mobilitet er en av hjørnestenene for strategisk personal- og organisasjonsutvikling. Det kan ofte være vanskelig å stimulere intern mobilitet. Rekrutteringsløsninger må tilrettelegge en arena for vertikale og horisontale forflytninger. Stillingsutlysninger kun utlyst internt får ofte ikke den oppmerksomhet de fortjener. Man opplever også ofte at gode kandidater lar være å søke stillinger av frykt for at informasjon om søknaden skal komme i feil hender. Det er viktig at rekrutteringsløsninger effektivt kan offentliggjøre interne utlysninger i hele organisasjonen, og at kandidater er sikret den nødvendige konfidensialitet. I en verden hvor prosjektbasert arbeid i økende grad er vanlig, og jobbrotasjon i form av forflytning mellom stillinger internt er ønskelig, er en velfungerende plattform for drift av det interne jobbmarkedet uunnværlig. Organisasjoner med høy intern mobilitet nyter godt av kunnskapsutveksling mellom avdelinger og divisjoner, ansatte og ledere med bred forståelse for organisasjonens forskjellige funksjoner og lojale ansatte som ikke trenger å lete etter nye muligheter utenfor organisasjonen. Drift av jobbportal Jobbportalen er sentral i organisasjonens kandidatkommunikasjon. Portalen må i likhet med andre nettsteder gjenspeile din organisasjons grafiske profil og være lett å vedlikeholde og oppdatere. En statisk portal kan ikke tilfredsstille alle brukergrupper, og det er derfor viktig at portalelementer som for eksempel stillingsannonser kan brukes fritt både på organisasjonens nettsted, på interne nettsider, hos samarbeidspartnere og i kampanjesammenheng. Med en lettdrevet jobbportal og fleksible portalelementer vil du oppleve at dine gode ideer ikke hindres av teknologiske begrensninger. Samkjøring med personal- og økonomisystemer Større organisasjoner har behov for samspill mellom organisasjonens egne teknologiske løsninger. I forhold til rekrutteringsløsninger dreier det seg ofte om to-veis datautveksling med systemer for lønn- og personal, og eventuelle løsninger for kompetansestyring. Personalia og annen registrert informasjon kan da automatisk flyttes over i tilstøtende løsninger ved ansettelse. Med god integrasjon mellom rekrutteringsløsning og tilstøtende løsninger vil organisasjonen dra nytte av effektiv informasjonsflyt og se store administrative forenklinger, redusert ressursbruk og en enklere hverdag for nye ansatte. Arkivering og dokumentasjon Med økende krav til og behov for dokumentasjon både i offentlig og privat sektor, er det viktig å stille krav til arkiverings- og dokumentasjonsmekanismer i rekrutteringsprosessen. Rent bortsett fra formelle krav og viktigheten av god dokumentasjon i tilfelle konflikter, overser mange de praktiske bruksområdene for dokumentasjon. Det er for eksempel mulig å hente opp informasjon om kandidater som er blitt kvalitetssikret i tidligere rekrutteringsprosesser. Når en tidligere kandidat søker på ny stilling i samme organisasjon, kan man slik spare mye tid og ressurser. Integrasjon med sak-/arkivløsninger gir store effektivitetsgevinster, økt sikkerhet og bedret prosesskontroll. Dokumentasjon av rekrutteringsprosessen, en oppgave som tidligere var nærmest uoverkommelig, er med nye teknologiske løsninger blitt en enkel sak. En rekrutteringsløsning må kunne logge alle aktiviteter i rekrutteringsprosessen og overføre denne informasjonen til sak-/arkivløsning ved ansettelsestidspunktet. I den forbindelse er det viktig at alle delprosesser i rekrutteringsprosessen, for eksempel utsendelse av avslagsbrev, er godkjent avsluttet. Innebygde kvalitetssikringsmekanismer kan overvåke dette. Slik representerer dokumentasjonsprosessen ikke bare et formelt krav, men også et nyttig verktøy for kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen. Internrapportering For kontinuerlig forbedring av rekrutteringsarbeidet er det viktig å få oversikt over ressursbruk og rekrutteringsaktiviteter. Gode rapporter gjør det mulig å kartlegge hvor de gode kandidatene kommer fra, slik at du kan analysere annonseinvesteringer og samarbeidspartnere. De gir oversikt over kostnader og ressursbruk og innblikk i muligheter og utfordringer i organisasjonens rekrutteringsprosess.

7 Med gode rutiner for analyse ved hjelp av interne rapporter vil man fort kunne redusere kostnader og arbeide strategisk med bedringer og fjerning av flaskehalser. Gode rapporter utgjør et uvurderlig styringsverktøy i det personalavdelingen kultiverer den strategiske og langsiktige form for rekrutteringsarbeid som er nødvendig i dagens arbeidsmarked. Eksternrapportering Kravene til rapportering i offentlig sektor føles for mange som en belastning. Også i privat sektor blir det vanligere å innberette om for eksempel arbeidsstyrkens sammensetning til bransjeorganisasjoner og i forskningsøyemed. Krav om innrapportering av for eksempel kandidaters kjønn og opphavsland kan fortone seg som en uoverkommelig administrativ byrde, men med rapporteringsfunksjonaliteten i moderne rekrutteringsløsninger kan jobben være gjort med få museklikk. Med mindre fokus på administrative utfordringer kan personalavdelingen fokusere på strategiske og praktiske oppgaver som driver organisasjonen fremover. Overordnede krav til teknologi Overordnede krav til leverandør Fleksibilitet Teknologien bak rekrutteringsløsningen må støtte flere språk, forskjellige måter å jobbe på og være skalerbar. Sikkerhet Løsninger må tilby sikkerhet i form av dataskjerming på bruker- og brukergruppenivå og gjennom sikring av data mot driftsbrudd, datatyveri, tap av data og andre nettbaserte trusler på driftsnivå. De må støtte bruk av krypterte linjer for trygg utveksling av informasjon. Dette oppnås enklest med en sentralisert modell. Tilgjengelighet Løsningen må være tilgjengelig uavhengig av hvor og når man ønsker å bruke denne. Tilgang må være nettbasert og støtte vanlige nettlesere. En tjenestebasert løsning (ASP) gjør dette mulig. Åpenhet Rekrutteringsløsninger kan ikke arbeide i isolasjon, og løsningen må sikre enkel integrasjon med økonomi, personal og kompetanseløsninger, samt samkjøring med sak-/arkivløsninger. Brukervennlighet Teknologien må være gjennomprøvd, og løsningen må være enkel å ta i bruk både for rekrutteringspersonell, samarbeidspartnere, linjeledere og kandidater. Opplæring For all organisasjonsteknologi er tilgang til opplæring og brukerstøtte nødvendig for å sikre effektiv og utbredt bruk. Rekrutteringsløsninger er ikke noe unntak. Løsningspartnere For å sikre enkel og trygg integrasjon med andre systemer er det viktig at organisasjonen har et godt nettverk av løsningsleverandører og etablerte løsningssamarbeid med ledende programvareprodusenter. Tjenestepartnere Ingen løsning dekker alle behov og det er derfor viktig at rekrutteringsløsningen støtter tilstøtende tjenester fra ledende aktører i markedet kandidattesting, HR-tjenester, portaler og tilsvarende tjenester.

8 Norges ledende leverandør av rekrutteringsløsninger WebCruiter har sitt utspring fra et av Norges største fagmiljøer innen rekruttering. Organisasjonen er kjent for sin rekrutteringsfaglige tyngde og en vilje og evne til å yte service utover det som forventes. WebCruiter tilbyr sine løsninger direkte samt gjennom samarbeidspartnere som ErgoGroup, Software Innovation, Dossier Solutions og cut-e. Teknologien er tilpasset offentlig og privat sektor samt profesjonelle rekrutteringsmiljøer gjennom løsningene; Standard, Mid-size, Enterprise og Professional. WebCruiter kan vise til kunder som: Helse Vest, ExxonMobil, Statsbygg, Halliburton, Petoro, Leif Höegh & Co, Rolls Royce Marine, Departementene, Manpower Professional Executive, ElanIT, Adecco Select Nordic, Kristiansand kommune, Sandnes kommune, Politiet, Mesta, Trolltech, m.fl. For mer informasjon om profesjonalisering av din rekrutteringsprosess, ta gjerne kontakt med våre partnere eller WebCruiters salgsavdeling på

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører Arbeidsgivere har de siste årene

Detaljer

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Dekanmøte medisin 2. juni 2014 Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Bakgrunn Gammel turnusordning for leger var ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater

Detaljer

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen.

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Tom Steen HR Sjef, Bærum Kommune tom.steen@baerum.kommune.no Litt om kommunen Kommunen kort sagt 12000 ansatte Helsestasjoner, primærhelsetjeneste,

Detaljer

STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL

STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL NO.1.1 BESKRIVELSER AV KOMPETANSE FOR REKRUTTERINGSPERSONELL JANUAR 2011 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE 1 1 Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

REKRUTTERING I STATSBYGG

REKRUTTERING I STATSBYGG REKRUTTERING I STATSBYGG STATSBYGG - HVA REKRUTTERER VI TIL? 830 ansatte lokalisert over hele landet Forvalter for 600 eiendommer (2350 bygg) i inn- og utland leieinntekter på ca. 3,5 mrd. kroner Byggherre

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp NYHET 1 NYHET Nå lanserer vi ekstrahjelp.no Ekstrahjelp er Budstikkas nye tjeneste for bedrifter på jakt etter ung arbeidskraft. Mange unge i Asker og Bærum er på jakt etter små og store jobber. Vi har

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE STANDARD FOR REKRUTTERINGSPERSONELL - KOMPETANSE DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS BUSINESS ASSURANCE Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-03 1 of 4 Contents 1 Bakgrunn for standardisering av rekrutteringskompetanse...

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

*BEST BEST Headhunting

*BEST BEST Headhunting BEST Headhunting Lederutvelgelse og Spesialistutvelgelse Ledelse Salg og Markedsføring Assosierte Partnere BEST Headhunting BEST Career Transition M A R K E D / K U N D E R *BEST samarbeider i teams. I

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Ny turnusordning for leger Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Disposisjon: 1.Bakgrunn og mål for ny turnusordning 2.Samarbeid om ansettelsene mellom helseforetak og kommune(r) 3.Autorisasjon

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no

Startfolie. God rekruttering: Betydningen av en god start. Espen Skorstad. www.cut-e.no Startfolie God rekruttering: Betydningen av en god start Espen Skorstad Hvem er jeg? Spesialist i arbeids- og organisasjons-psykologi Leder cut-e Agenda Hvorfor er mangfold viktig? Hva er en jobbanalyse?

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede.

KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede. KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede. Bedriftspresentasjoner Stillingsdatabase Traineeprogrammer Internships / praksisplasser Bransjeguider KarriereStart.no

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT

Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012. rådgiver Marina Malgina, NOKUT Godkjenningsordning for flyktninger pilotprosjekt 2011-2012 rådgiver Marina Malgina, NOKUT Oppdrag april 2010: KD signaliserte at NOKUT skulle være ansvarlig for et pilotprosjekt for personer som ikke

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift?

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? www.kompetanseoversikt.no Bruksområder Få oversikt over kritisk kjernekompetanse Definer bedriftens kompetanseområder og

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL OM BLUEGARDEN Bluegarden er ikke et stort teknologiselskap. Vi leverer riktignok avanserte løsninger innen lønn og personal gjennom internett-teknologi, men er mer opptatt av

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Nøkkelen til suksess i rekruttering 21. Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22. Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23

Nøkkelen til suksess i rekruttering 21. Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22. Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23 INNHOLD HODELØS REKRUTTERING 19 Nøkkelen til suksess i rekruttering 21 Ansatte er dyrt, men feilansatte er dyrere! 22 FASE 1: BEHOVET 39 Utviklingen krever større rekrutteringsfokus 23 Rekruttering blir

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Tverrfaglig samarbeid Roller og funksjon Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Når flere faggrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser og tilstreber en helhetlig tilnærming for å

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret Rapport fra ELMER-prosjektet 24. juli 2001 Et

Detaljer

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Å komme inn på arbeidsmarkedet

Å komme inn på arbeidsmarkedet Å komme inn på arbeidsmarkedet Hvordan mobilisere til økt overgang fra trygdeytelser til arbeid for personer med redusert funksjonsevne? 03.11.2009 Inger Lise Skog Hansen Fafo Funksjonshemmede og arbeidsmarked.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer