Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater"

Transkript

1 Unique SamPro En individuell plan som gir resultater

2 En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens. For kommunale etater og tjenester innebærer Unique SamPro en mulighet til å holde seg oppdatert om status og om hvilke tiltak som gjennomføres i egen og andres regi. Den gjensidige informasjonsutvekslingen og koordineringen representerer også et betydelig effektiviseringspotensial og mulighet til kostnadsreduksjoner for kommunene.» I samarbeid med ansvarsgruppen og koordinator definerer planeier hovedmålene for arbeidet. Disse danner retningslinjer for det videre arbeidet. Problemer med papir I følge Forskrift om individuelle planer har pasienter og andre med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP). Planen innholder blant annet oversikt og kontaktinformasjon til alle som er involvert i behandling og oppfølging, hvilke tiltak som skal gjennomføres og planeierens evaluering av disse. Problemet med papirbaserte planer er at de ofte blir liggende ubrukt etter at de er fylt ut første gang. De ulike involverte aktørene er ikke sikre på hvilken versjon de sitter på, oppdateringer blir en omstendelig prosess og planeieren blir usikker på hvem som forholder seg til planen og hvem som ikke vet at den finnes. Alle på ett lag Unique SamPro er et web-basert program som setter planeier i førersetet i sitt eget liv. Kommunale etater får en unik oversikt over alle involverte, vedtatte tiltak og helheten i et opplegg. Og fordi det er like frustrerende for de som prøver å hjelpe som for den som skal motta hjelpen å føle at samarbeidet svikter, har løsningen verdi for alle involverte. Individuell plan legger til rette for informasjonsdeling og samarbeid på tvers av etater og nivå. Gjennom meldingssystemet i løsningen er det lett for de involverte å holde hverandre oppdatert på det som skjer, mens de overordnede ansvarlige i kommunen lett henter ut anonymisert informasjon om aktiviteten på tvers av de enkelte planene. Lønnsomt samarbeid I en tradisjonell behandling og oppfølging, der flere aktører er involvert, er møtekollisjoner, dobbeltbookinger, misforståelser og forsinkelser ikke uvanlig. Dette sliter på de involverte, men det spiser også ressurser fra kommunens budsjetter. Unique SamPro med Individuell plan gir en oversikt over alle planlagte tiltak, møter og behandlinger, med kontaktinformasjon og tidspunkter. På den måten kan man ikke bare unngå kostnadene knyttet til dobbeltarbeid og forsinkelser, men legge til rette for en effektiv behandling som tjener både planeier, kommunen og samfunnet. Unique SamPro et samarbeid med Helse Midt-Norge Visma Unique har i samarbeid med Helse Midt-Norge utviklet en web-basert, elektronisk versjon av Individuell plan. Unique SamPro tilfredsstiller alle kravene som stilles i forskriften, og er over lang tid pilottestet i 5 utvalgte kommuner i Midt-Norge. Den endelige løsningen er blant annet basert på erfaringene fra denne piloten.

3 Brukeren i fokus Individuell plan er planeierens personlige verktøy knyttet til sin egen behandling og oppfølging. I samarbeid med sin koordinator kan han eller hun selv registrere deltagere og tiltak og benytte evalueringsfunksjonaliteten til å gi tilbakemelding på hvordan tiltakene oppleves. En person eller instans får ikke tilgang uten godkjenning fra planeier, som på denne måten blir mer aktiv og deltagende i sitt eget opplegg. Sikkert som banken Individuell plan inneholder sensitiv og personlig informasjon. Derfor er løsningen bygget rundt velprøvd og solid teknologi, der sikkerheten har første prioritet. Unique SamPro er i praksis like sikkert som en nettbank. Hver enkelt planeier styrer selv rettigheter og tilgang til sin egen plan, der roller og nivå avgjør hva slags type informasjon den enkelte deltaker har tilgang til. Planeier kan involvere eget nettverk i sin egen oppfølging ved å slippe disse inn i Unique SamPro og gi dem relevante roller der. Da vil de også bli informert om hva som skjer og utviklingen rundt de tiltak som settes inn. Denne kontrollen over eget opplegg gir en trygghet som også har en helsemessig effekt. Samtidig fungerer Individuell plan forpliktende i forhold til de instanser som skal gjennomføre enkelttiltakene og gir planeier noe å vise tilbake på, hvis ting ikke fungerer som de skal. Enkel bruk for alle involverte Unique SamPro skal være et verktøy for alle involverte, på tvers av sektorgrenser, etater og enheter. Løsningen er overordnet, ikke for detaljert, og erstatter på ingen måte andre journaler og saksdokumenter som utgjør helheten i et opplegg. Den web-baserte løsningen er bygget rundt en kjent trestruktur, med et logisk og intuitivt grensesnitt som gjør den enkel i bruk. Det krever minimalt med opplæring for å komme i gang, og det er laget en praktisk veiviser som hjelper planeier/koordinator å etablere selve planen.

4 Dekker alle behov Med utgangspunkt i innholdet knyttet til den lovpålagte Individuell plan har Visma Unique utviklet en løsning som både tilfredsstiller kravene og tilfører en helt ny dimensjon til arbeidet med planen. Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende verktøy som utnytter de mulighetene et web-basert dataverktøy gir. Startside Etter innlogging får alle brukere tilgang på en startside der endringer siden sist er flagget. Ved å klikke på varselet, går brukeren rett ned på nivået der endringen har skjedd. I tillegg vil det alltid ligge beskjed hvis det er nye meldinger i innboksen. Internt meldingssystem Unique SamPro inneholder et plan-internt meldingssystem for plandeltakerne. Dette systemet kan alle deltakerne bruke til å sende beskjeder om møteendringer, innkallinger, avlysninger, tiltaksendringer eller andre forhold. Meldingssystemet sender en SMS eller en epost til de på forhånd definerte mottagerne, med beskjed om at en melding ligger i innboksen i Unique SamPro. Ingen konfidensiell informasjon blir kommunisert ut, og meldingen finner en ved å logge seg på. Avsender vil alltid kunne sjekke om meldingen har blitt lest av mottagerne. Kalender Kalenderen er planeiers verktøy for å holde oversikt over tiltak, møter og avtalte behandlinger. Den benyttes også av de andre i gruppen med tilgang, for oppdatering, effektiv planlegging og samkjøring med de andre aktørene. Rettighetsstyring og innbakt samtykke Individuell plan eies og styres av planeier. Det gjenspeiler seg også i rettighetsstyringen og tilgangskontrollen. Planeier bestemmer selv hvem som skal få se hva, og når noen eventuelt skal ut av gruppen som til sammen utgjør oppfølgingsteamet. Dette gir planeier en god kontroll over egen situasjon. BUP sykehus trygdeetat sosialetat aetat Vil du vite mer? Les mer om Unique SamPro på: vismaunique.no

5 Unique SamPro legger til rette for en effektiv behandling som tjener både planeier, kommunen og samfunnet. Hovedmål I samarbeid med ansvarsgruppen og koordinator definerer planeier hovedmålene for arbeidet. Disse danner retningslinjer for hvem som deltar i oppfølgingen og hvilke tiltak som er aktuelle i forskjellige sammenhenger. fastlege skole PPT barnevern PRO Kartlegging av livsområder Ved oppstarten av en Individuell plan går planeier og ansvarsgruppen igjennom en rekke definerte livsområder for å kartlegge behovet for hjelpetiltak og støtte. Det kan dreie seg om jobb, utdanning, helserelaterte spørsmål og sosialt nettverk. På hvert område formuleres mer detaljerte mål, forankret i hovedmålene, samt tiltak og oppgaver som skal bidra i planeiers prosess. Tiltak Dette er en oversikt som gir svaret på hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når tiltaket skal gjennomføres. I praksis blir denne oversikten, med kobling mot kalenderen, en form for forpliktelse eller løfte fra de ansvarlige i kommunen til planeier. Evaluering Denne funksjonaliteten gir planeier mulighet til å tenke igjennom og sette ord på behandlingen og tiltakene så langt, og formulere forventninger for det kommende arbeidet. Her gis det rom for å reflektere overordnet. For de som har tilgang til evalueringene, vil dette være verdifull input i prosessen med planlegging av nye tiltak. Individuell plan legger til rette for informasjonsdeling og samarbeid på tvers av etater og nivå, og gir brukeren en oppdatert oversikt over alle planlagte tiltak, møter og behandlinger, med kontaktinformasjon og tidspunkter. Lenkebibliotek Det er lett å samle Internett-adresser til relevante etater, lovtekster og annen informasjon som planeier ønsker å ta vare på. Denne funksjonaliteten blir en informasjonsressurs og en snarvei, også for andre deltagere i arbeidet. Overordnet samlestatistikk Programmet legger til rette for statistikk på overordnet nivå, som anonymisert viser omfanget av bruken av Unique SamPro; hvor mange individuelle planer er i aktiv bruk til en hver tid og hvor mange er passive. Hvordan fordeler planene seg i forhold til alder, kjønn, livsområder m.v. Dette kan danne utgangspunkt for et viktig oppfølgingsarbeid i kommunen.

6 Dette er Visma Unique Visma Unique AS er et datterselskap i Visma Software ASA, Nordens ledende programvareleverandør. Selskapet utvikler og eier egne løsninger innenfor bl.a. web, økonomi, innkjøp, lønn, personal, helse & omsorg, velferd & integrering og oppvekst. Mer enn ansatte i over 500 virksomheter bruker i dag produkter fra Visma Unique. Ved å kombinere moderne webteknologi med tradisjonell administrativ programvare, klarer vi å gi våre kunder en betydelig forbedring av arbeidsprosesser og informasjonsflyt. Resultatet er en smidigere og mer effektiv organisasjon og forretning. Alltid oppdatert på nettet! vismaunique.no Visma Unique AS Biskop Gunnerusgt. 6 PB 774, Sentrum 0106 Oslo Norge Tel: Fax: Visma Software ASA tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne brosjyren, og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel. Det henvises forøvrig til systemdokumentasjonen, samt lisens- og vedlikeholdsavtale som medfølger det enkelte systemet.

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer