Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data"

Transkript

1 Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

2 Et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører Arbeidsgivere har de siste årene vært nødt til å ta stilling til et i utgangspunktet banalt spørsmål: skal vi be jobbsøkere registrere alle relevante CV-data i vår database eller skal vi nøye oss med å be om CV som vedlegg? Mange som for første gang tar i bruk en rekrutteringsløsning velger det siste; hvorfor be jobbsøkere bruke tid på å registrere CV-data når det er enklere for dem å laste opp et vedlegg? Erfarne brukere av rekrutteringsløsninger velger på den annen side å be jobbsøkere om å registrere CV-data i deres CV-database. Hvorfor? Hva er strukturerte CV-data? Strukturerte data er data som ligger i faste felter i et register eller i en fil. Regneark og databaser er eksempler på strukturerte data. Selv om XML-filer ikke ligger i et fast felt som i tradisjonelle databaser er de allikevel strukturerte fordi dataene er identifiserbare gjennom bruk av merkelapper. Med strukturerte CV-data kan datamaskiner som utveksler eller søker i data vite hvilke data de arbeider med: Er i en CV fødselsdato, startdato for universitetsutdannelse eller første arbeidsdag i nåværende jobb? Er C++ (et programmeringsspråk) i en CV en del av en akademisk bakgrunn, arbeidserfaring, en del av nåværende stilling, et fokusområde for en virksomhet kandidaten har jobbet for eller et tema i et prosjekt kandidaten er involvert i? Ustrukturerte data er på den annen side data som ikke ligger i faste felter, og som ikke kan identifiseres ved bruk av merkelapper, for eksempel fritekst i e-post, Word eller PDF-dokumenter. Det vil si at dersom du søker på for eksempel kompetansen regnskap, kan kompetansen i søket dukke opp som hobby, utdannelse, interesse eller erfaring dersom kandidaten førte regnskapet for skoleavisen. CV-er som legges ved som et vedlegg til en jobbsøknad inneholder typisk kun ustrukturerte data. 2

3 Kort fortalt Ny teknologi (databaser, internett og XML) gjør at den strukturerte CV-en har større verdi enn den tradisjonelle ustrukturerte CV-en (for eksempel CV som vedlegg) både for arbeidsgiver og jobbsøker. Med løsninger som støtter strukturerte CV-data kan arbeidsgiver; Realisere verdien av virksomhetens CV-database Gjøre bedre utvelgelsesbeslutninger Samarbeide enklere Finne og sammenligne kandidater raskere Unngå vedleggsrelaterte problemer, herunder sikkerhetsproblematikk Arbeide strategisk med rekruttering Øke intern mobilitet Enkelt overføre CV-data til tilstøtende interne systemer som onboarding, lønn, sak-/arkiv, m.fl. Med løsninger som støtter strukturerte CV-data kan jobbsøkere; Effektivt gjenbruke CV-data Bli kontaktet om andre relevante stillinger Bli vurdert riktig med god sammenlignbarhet Slippe å vente lenge på svar Vedlikeholde kun én CV som ansatt Benytte gode retningslinjer for oppsett av CV Med strukturerte CV-data er det derfor lettere både for arbeidsgivere og jobbsøkere å opptre profesjonelt i henhold til dagens forventninger til en profesjonell rekrutteringsprosess Ustrukturerte CV-data blir fort tidkrevende og upresist. Strukturerte CV-data representerer derfor fremtiden og et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører 3

4 CV-en i et historisk perspektiv Leonardo Da Vinci er kjent for å ha forfattet hva som nok kan kalles den første CV-en i Da Vincis CV er i hovedsak en oppsummering av hva han er i stand til å gjøre for sin fremtidige arbeidsgiver og det er ingen beskjeden liste! Det var først i tiden etter første verdenskrig at CV-en slik vi kjenner den i dag så dagens lys, og CV-en ble en alminnelig del av rekrutteringsprosessen etter andre verdenskrig. CV-en ble normalt forfattet med skrivemaskin og sendt med post eller levert for hånd. internett Tidlig på nittitallet så internett dagens lys, og det ble etter hvert mulig å be kandidatene om å søke elektronisk. Denne muligheten representerte et kvantesprang for arbeidsgivere men en utfordring og et irritasjonsmoment for jobbsøkere som måtte bruke mye tid og energi på gjentatt registrering og vedlikehold av CV-data i databaser både hos kommersielle jobbportaler og hos forskjellige arbeidsgivere. Samtidig med ble det vanlig å laste opp eller sende CV som vedlegg (ofte som Microsoft Word eller PDF) med e-post. For arbeidsgivere og teknologileverandører ble et dilemma født; skulle man insistere på detaljerte CV-data og på den måten skyve en uønsket arbeidsbyrde over på jobbsøkeren eller skulle man akseptere CV som vedlegg til e-post eller som del av registreringsprosessen i nettbaserte jobbsøkerløsninger, og slik godta redusert effektivitet og kvalitet i utvelgelsesprosessen? På 80-tallet ble det vanlig å benytte tekstbehandlingsprogram som WordPerfect på datamaskin og utskrift med skriver. Mot slutten av 80-tallet kom også muligheten til å sende CV-en via telefaks. Så kom databasen På 80-tallet ble det også vanlig å benytte databaseteknologi for å holde styr på kunder, produkter jobbsøkere og jobbsøknader. Slike isolerte databaser hvor nødvendige data måtte legges inn manuelt av rekrutterer hadde av åpenbare årsaker begrenset verdi. og nå XML I 1998 ble XML-standarden født. XML-standarden er et språk som gjør det mulig for datamaskiner å kommunisere med hverandre over internett. Gjennom strukturering og merking av relevante felter gjør den det mulig for en datamaskin å vite hva en annen datamaskin snakker om, og slik utveksle data uten at mennesker må være involvert i transaksjonen. Før tusenårsskiftet så HR-XML Consortium verdens lys. Deres HR-XML CV standard gjorde det mulig for datamaskiner å utveksle CV-data uten at mennesker måtte involveres i transaksjonen. XML gjorde det teoretisk mulig for en jobbsøker å registrere sin CV ett sted, en gang og så la datamaskiner gjøre jobben hvis denne informasjonen skulle deles korrekt med andre. 4

5 Ikke gjør jobbsøkeren en bjørnetjeneste Med strukturerte data: Unngår jobbsøkere å bli diskvalifisert på feil beslutningsgrunnlag Slipper jobbsøkere å vente lenge på svar fordi utvelgelsesprosessen tar lengre tid Kan jobbsøkere effektivt gjenbruke CV-data Kan jobbsøkere få innsikt i fremtidige relevante stillinger Slipper ansatte (interne jobbsøkere) å vedlikeholde to CV-er Den første institusjonen som benyttet seg av HR XML CV- standarden var den Europeiske Union (CEDEFOP), som i 2004 lanserte Europass CV et standard format for CV-er basert på HR XML CV-standarden. I skrivende stund har en rekke CV-formater basert på HR-XML-standarden sett dagens lys: Europass CV German Standard CV PortableCV Det er ingen grunn til å la seg forvirre av de mange CVtypene det viktige er at samtlige av disse sparer tid for jobbsøkeren ved at det er mulig for teknologileverandører som arbeider med CV-data å automatisere arbeidet med å flytte CV-data mellom sine mange adskilte systemer. Det finnes også andre XML CV-er som ikke er basert på HR-XML standarden, herunder LinkedIn CV. Disse støtter ikke HR XML CV standarden men f.eks. den alternative hresume standarden, og har et applikasjonsgrensesnitt som på tilstrekkelig måte kan kommunisere hva som er hva for leverandører som jobber med HR XML standarden. Det er altså to viktige trender som har sett dagens lys de siste ti årene: XML tillater utveksling av CV-data mellom maskiner uten at mennesker gjentatte ganger må bruke tid eller energi på dette. XML-baserte standarder konkurrerer om å gjøre det stadig enklere for teknologileverandører å la datamaskiner å snakke sammen. Med disse trendene som en realitet stilles det stadig nye krav til teknologileverandører, og jobbsøkere går en enklere fremtid i møte: Jobbsøkere vil i løpet av kort tid oppleve at det blir vanlig å: Overføre strukturerte CV-data fra en løsning til en annen med ett klikk. Vedlikeholde flere CV-profiler på tvers av flere teknologiske løsninger. Dette åpner døren for en rekke nye muligheter: Med CV-profiler tilgjengelig på tvers av flere rekrutteringsløsninger kan jobbsøkere bokstavelig talt søke jobb med ett klikk. Dette er ikke minst relevant for brukere av mobile enheter Fremtiden er altså uten tvil strukturerte CV-data. Men er det akseptabelt at arbeidsgivere og teknologileverandører aksepterer ustrukturerte CV-data i dag? 5

6 Fremtiden med ett klikk Jobbsøkere krever det samme fokus på brukeropplevelse, enkelthet og effektivitet som andre brukere av elektroniske løsninger. Dette er ikke minst fordi den til en hver tid største andelen aktive jobbsøkere, unge nyutdannede, til en hver tid stiller størst krav til digital kommunikasjon. Jobbsøkere ønsker å kunne holde seg oppdatert om en virksomhet ved å følge den på Twitter eller Linkedin med ett klikk. De forventer å kunne kjøpe en Blu-Ray fra Amazon - med ett klikk. Å betale for tilgang til Wi-Fi på flyplassen med Skype Credits - med et klikk. Å ta i bruk en ny applikasjon med innlogging via Facebook med ett klikk. Å sette opp videosamtale med en venn i Australia med Facetime - med ett klikk. Å behandle e-faktura med et klikk. Det er ingen grunn til at det skal kreves mer en ett klikk for å søke en jobb selv om et ønske om å skrive inn søknadstekst eller tilpasse CV noen ganger kan og bør føre til en mer omstendlig prosess. Ettklikksprosesser er mulige fordi tjenesteleverandører i bakgrunnen hver for seg eller i samspill med andre bestemmer seg for å gjøre det enkelt for sluttbrukeren. For rekrutteringsprosessen er dette i ferd med å bli en realitet og det er en realitet hvor ustrukturerte data ikke har noen plass. Hvorfor strukturerte data? Strukturerte CV-data bidrar til en effektiv og profesjonell rekruttering og utvelgelse. Med strukturerte CV-data er det mulig å realisere verdien av virksomhetens CV-database. Med presise søk er det lettere å finne relevante kandidater ved søk. Det gir mulighet til å realisere verdien av åpne søknader... og til gjenbruk av kandidater fra tidligere prosesser. Videre er det mulig å sette opp overvåking som sender relevante varslingsrapporter til rekrutterer/linjeleder ved registrering av relevante CV-er. Søk blir mer presise og går mye raskere. Med strukturerte CV-data er det lettere å sammenligne jobbsøkere. Det er mulig å bla mellom sammenlignbare CV-data. Rekrutterer/linjeleder slipper å finne, åpne/lukke, skrive ut og vurdere CV-data som vedlegg. Økt sammenlignbarhet fører til bedre beslutningskvalitet. Med strukturerte CV-data vurderes ofte søkere riktigere og med fokus på relevante ferdigheter kunnskap/egenskaper i henhold til kravspesifikasjonen og mindre på basis av CV-design/presentasjon. Sammenligning av CV-er er ryddig, og tar kortere tid. Med strukturerte CV-data kan arbeidsgivere bidra til å unngå diskriminering ved å skille personalia fra CV-data. Med strukturerte CV-data er det lettere å samarbeide om utvelgelse. Arbeidsgiver slipper deling som fordrer gjentatte utskrifter og kommentarer/ vurderinger på en rekke isolerte dokumenter. Med strukturerte data slipper arbeidsgiver en rekke vedleggsrelaterte problemer. Arbeidsgivere mottar CV-er i flere forskjellige formater (Word, PDF, HTML, ZIP, m.fl) og må kunne åpne og behandle diss e på en effektiv måte. Disse formatene representerer ofte en sikkerhetsutfordring gjennom kjøring av makroer, script og eksekverbare filer på ansattes datamaskiner. Med strukturerte CV-data er det mulig å arbeide strategisk med rekruttering. Det er mulig å gjøre analyser av tilgjengelig kandidatmasse. Med innsikt i tilgjengelig kandidatmasse er det mulig å identifisere et presist rekrutteringsbehov som basis for rekrutteringsplan. Med strukturerte data er det mulig å identifisere kandidatsegmenter og dermed også mulig å kommunisere målrettet med de respektive segmentene. Det er også mulig å analysere kandidatmassen med tanke på dens sammensetning vis-a-vis alder, bakgrunn, utdanningsretning, utdanningsnivå, geografi, med mer. 6

7 Med strukturerte CV-data er det mulig å overføre CV data sømløst frem og tilbake mellom kompetansedatabase og CV-database. Slik kan kompetanseløsning og løsning for intern rekruttering/mobilitet integreres og virksomheten kan oppleve økt intern mobilitet og mindre gjennomtrekk. Med strukturerte CV-data er det også enklere å overføre informasjon til interne løsninger som f.eks. onboarding, lønn, sak-/arkiv, med flere. Strukturerte CV-data fører til en totalt sett bedre kandidatopplevelse Det er enklere for jobbsøkere å kun legge ved CV-en som vedlegg. Men de få minuttene jobbsøkeren sparer har en uakseptabel pris: Uten strukturerte data kan jobbsøkere bli diskvalifisert på feil beslutningsgrunnlag Det er sannsynlig at jobbsøkeren blir sammenlignet med andre søkere uten direkte sammenlignbarhet i vurderingsgrunnlaget. Videre vurderes kandidater ofte feilaktig på bakgrunn av CV- design med ustrukturerte CV-data. Uten strukturerte data må jobbsøkere ofte vente lenger på svar fordi utvelgelsesprosessen normalt tar lengre tid. Det tar lengre tid per CV å lese CV-er med ulike innholdsrekkefølge, format, bokstaver og layout Uten strukturerte data kan ikke jobbsøkere effektivt gjenbruke CV-data Forskjellige arbeidsgivere krever forskjellige formater (PDF, Word, HTML, med mer) og jobbsøkeren må derfor ofte vedlikeholde egen CV i flere formater Det er uansett som regel behov for å skrive inn nye forskjellige data i forskjellige løsninger. At det ikke kreves strukturerte CV-data betyr ikke at det ikke kreves data i det hele tatt jobbsøkere må som regel uansett fylle ut mye - uten at det har noen verdi i utvelgelsessammenheng Uten strukturerte data går jobbsøkere glipp av muligheten til å bli kontaktet om relevante fremtidige stillinger Jobbsøkere går glipp av jobbmuligheter basert på søk i CV-database Jobbsøkere går glipp av relevant informasjon basert på søk/segmentering i CV-database, for eksempel informasjon om jobbmesser eller arbeidsgivers fremtidige behov Uten strukturerte CV-data er det ikke mulig å overføre CV-data sømløst frem og tilbake mellom kompetansedatabase og CV-database. Ansatte (interne jobbsøkere) må derfor vedlikeholde to CV-er én i rekrutteringsløsningen og én i kompetanseløsningen. Et ufravikelig krav for arbeidsgivere Med strukturerte data: Er det mulig å realisere verdien av virksomhetens CV-database Reduseres feil i utvelgelsesprosessen grunnet svakt/feilaktig sammenligningsgrunnlag Er det lett å samarbeide om utvelgelse Tar det kortere tid å finne og sammenligne kandidater Unngår man vedleggsrelaterte problemer, herunder sikkerhetsproblematikk Kan virksomheten arbeide strategisk med rekruttering Kan rekrutteringsløsning og kompetanseløsning dele data Er det enklere å overføre data til andre HR- og administrative løsninger Ustrukturerte data hører fortiden til Endringstakten for rekrutteringsteknologi er høy, og valg av standarder og arkitektur er avgjørende for leverandører som ønsker å henge med i årene fremover. I økende grad vil det være forventet at CV-data skal kunne flyttes enkelt mellom løsninger, og at løsninger skal være så enkle og intuitive at mobiltelefonen blir et naturlig valg for hele jobbsøkerprosessen. Arbeidsgivere vil oppleve at noen teknologier er bygget med tanke på fremtiden og at andre ikke er det. Det er fristende å ta den enkle veien og akseptere at noen jobbsøkere gjerne vil sende CV som vedlegg. Men det finnes en korsvei hvor det ikke lenger er hensiktsmessig for hverken arbeidsgiver eller jobbsøker å gjøre ting slik det alltid har blitt gjort, når det finnes bedre måter å gjøre det på. Hva angår ustrukturerte CV-data som i tilfellet CV som vedlegg ser vi i WebCruiter denne korsveien i bakspeilet. Dette hører fortiden til. Vi ser at noen valgte å tilpasse seg hvordan ting var mens vi selv opplever å ha gjort de riktige valgene slik at våre kunder kan dra fordel av hva som er mulig i dag og i fremtiden. Nordiske jobbsøkere er ledende i å ta i bruk ny teknologi. WebCruiter og WebCruiters kunder opplever at vi lever i en ny tid, hvor teknologileverandører som tilbyr åpne løsninger med strukturerte data er posisjonert for å utnytte de mange spennende mulighetene arbeidsgivere og jobbsøkere vil dra fordel av i overskuelig fremtid. 7

8 Det handler om å ta rekruttering på alvor Ny teknologi gjør at den strukturerte CV-en fungerer bedre enn den tradisjonelle ustrukturerte CV-en både for arbeidsgiver og jobbsøker. Uten strukturerte CV-data er det derfor vanskeligere både for arbeidsgivere og jobbsøkere å opptre profesjonelt i henhold til dagens forventninger til en profesjonell rekrutteringsprosess. Strukturerte CV-data representerer derfor et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører. Hva kjennetegner en rekrutteringsløsning som effektivt støtter strukturerte CV-data? CV-data som strukturerte data der dette er mulig Rapporterings- og overvåkingsfunksjonalitet som gjør det mulig å realisere verdien av de strukturerte dataene Integrasjonsvennlighet vis-a-vis tilstøtende løsninger, herunder HR- og kompetanseløsninger Boolske (og/eller) søk i strukturerte data i CV-database Mulighet til å bla mellom CV-er med høy sammenlignbarhet Støtte for samarbeid uten utskrift av dokumenter Standard CV-design som sikrer at utforming av CV ikke feilaktig danner grunnlag for sammenligning Støtte for HR XML standarden Støtte for import/eksport av CV-data basert på HR-XML Web Services orientert arkitektur som kan understøtte uteksling av CV-data basert på formater som PortableCV, Europass CV, LinkedIn, m.fl Gjenbruk av CV for jobbsøkere Fokus på brukeropplevelse uten kompromiss med datakvalitet 3 myter om CV som vedlegg 1. Krever du strukturerte CV-data mister du gode kandidater Motiverte og relevante kandidater vil som regel ta seg tid til å fylle ut den informasjonen du ber om hvis du kommuniserer tydelig hvem du ser etter og hva du har å tilby. Dette gjelder også for passive kandidater. Det sagt må arbeidsgivere belage seg på en verden hvor jobbsøkere i økende grad vil søke jobb med ett klikk nettopp på grunn av muligheten til utveksling av strukturerte CV-data mellom løsninger. Med langt større søkervolumer vil strukturerte data være viktigere enn noensinne for å sikre en rettferdig og effektiv screening- og rangeringsprosess. Som rekrutterer befinner du deg ved en korsvei men uansett hvordan du analyserer situasjonen er strukturerte data svaret nå og i fremtiden. 2. Ny søketeknologi gjør strukturerte data overflødige Tvert imot begynner det å danne seg en tydelig skillelinje mellom de horisontale søkemotorene som søker i ustrukturerte data og de mange vertikale leverandørene av søk i strukturerte data som for eksempel rubrikk, reiser, sosiale nettverk og ikke minst CV-er og ledige stillinger. Hos de vertikale leverandørene er det ofte nettopp bruken av strukturerte data som representerer merverdi. 3. Parsingteknologi gjør vedlegg til et akseptabelt alternativ Parsingteknologi leser CV-er som fritekst og oversetter denne til strukturerte data. Mens denne teknologien bidrar til at CV som fritekst kan konverteres til strukturerte data er det ikke en effektiv måte å gjøre dette på sammenlignet med XML-baserte tilnærminger. Videre er det en teknologi som krever manuell gjennomgang for å sikre den nødvendige kvalitet og da er man på mange måter stort sett like langt. En ledende leverandør av rekrutteringsløsninger For mer informasjon se eller ta kontakt på

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer