Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data"

Transkript

1 Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

2 Et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører Arbeidsgivere har de siste årene vært nødt til å ta stilling til et i utgangspunktet banalt spørsmål: skal vi be jobbsøkere registrere alle relevante CV-data i vår database eller skal vi nøye oss med å be om CV som vedlegg? Mange som for første gang tar i bruk en rekrutteringsløsning velger det siste; hvorfor be jobbsøkere bruke tid på å registrere CV-data når det er enklere for dem å laste opp et vedlegg? Erfarne brukere av rekrutteringsløsninger velger på den annen side å be jobbsøkere om å registrere CV-data i deres CV-database. Hvorfor? Hva er strukturerte CV-data? Strukturerte data er data som ligger i faste felter i et register eller i en fil. Regneark og databaser er eksempler på strukturerte data. Selv om XML-filer ikke ligger i et fast felt som i tradisjonelle databaser er de allikevel strukturerte fordi dataene er identifiserbare gjennom bruk av merkelapper. Med strukturerte CV-data kan datamaskiner som utveksler eller søker i data vite hvilke data de arbeider med: Er i en CV fødselsdato, startdato for universitetsutdannelse eller første arbeidsdag i nåværende jobb? Er C++ (et programmeringsspråk) i en CV en del av en akademisk bakgrunn, arbeidserfaring, en del av nåværende stilling, et fokusområde for en virksomhet kandidaten har jobbet for eller et tema i et prosjekt kandidaten er involvert i? Ustrukturerte data er på den annen side data som ikke ligger i faste felter, og som ikke kan identifiseres ved bruk av merkelapper, for eksempel fritekst i e-post, Word eller PDF-dokumenter. Det vil si at dersom du søker på for eksempel kompetansen regnskap, kan kompetansen i søket dukke opp som hobby, utdannelse, interesse eller erfaring dersom kandidaten førte regnskapet for skoleavisen. CV-er som legges ved som et vedlegg til en jobbsøknad inneholder typisk kun ustrukturerte data. 2

3 Kort fortalt Ny teknologi (databaser, internett og XML) gjør at den strukturerte CV-en har større verdi enn den tradisjonelle ustrukturerte CV-en (for eksempel CV som vedlegg) både for arbeidsgiver og jobbsøker. Med løsninger som støtter strukturerte CV-data kan arbeidsgiver; Realisere verdien av virksomhetens CV-database Gjøre bedre utvelgelsesbeslutninger Samarbeide enklere Finne og sammenligne kandidater raskere Unngå vedleggsrelaterte problemer, herunder sikkerhetsproblematikk Arbeide strategisk med rekruttering Øke intern mobilitet Enkelt overføre CV-data til tilstøtende interne systemer som onboarding, lønn, sak-/arkiv, m.fl. Med løsninger som støtter strukturerte CV-data kan jobbsøkere; Effektivt gjenbruke CV-data Bli kontaktet om andre relevante stillinger Bli vurdert riktig med god sammenlignbarhet Slippe å vente lenge på svar Vedlikeholde kun én CV som ansatt Benytte gode retningslinjer for oppsett av CV Med strukturerte CV-data er det derfor lettere både for arbeidsgivere og jobbsøkere å opptre profesjonelt i henhold til dagens forventninger til en profesjonell rekrutteringsprosess Ustrukturerte CV-data blir fort tidkrevende og upresist. Strukturerte CV-data representerer derfor fremtiden og et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører 3

4 CV-en i et historisk perspektiv Leonardo Da Vinci er kjent for å ha forfattet hva som nok kan kalles den første CV-en i Da Vincis CV er i hovedsak en oppsummering av hva han er i stand til å gjøre for sin fremtidige arbeidsgiver og det er ingen beskjeden liste! Det var først i tiden etter første verdenskrig at CV-en slik vi kjenner den i dag så dagens lys, og CV-en ble en alminnelig del av rekrutteringsprosessen etter andre verdenskrig. CV-en ble normalt forfattet med skrivemaskin og sendt med post eller levert for hånd. internett Tidlig på nittitallet så internett dagens lys, og det ble etter hvert mulig å be kandidatene om å søke elektronisk. Denne muligheten representerte et kvantesprang for arbeidsgivere men en utfordring og et irritasjonsmoment for jobbsøkere som måtte bruke mye tid og energi på gjentatt registrering og vedlikehold av CV-data i databaser både hos kommersielle jobbportaler og hos forskjellige arbeidsgivere. Samtidig med ble det vanlig å laste opp eller sende CV som vedlegg (ofte som Microsoft Word eller PDF) med e-post. For arbeidsgivere og teknologileverandører ble et dilemma født; skulle man insistere på detaljerte CV-data og på den måten skyve en uønsket arbeidsbyrde over på jobbsøkeren eller skulle man akseptere CV som vedlegg til e-post eller som del av registreringsprosessen i nettbaserte jobbsøkerløsninger, og slik godta redusert effektivitet og kvalitet i utvelgelsesprosessen? På 80-tallet ble det vanlig å benytte tekstbehandlingsprogram som WordPerfect på datamaskin og utskrift med skriver. Mot slutten av 80-tallet kom også muligheten til å sende CV-en via telefaks. Så kom databasen På 80-tallet ble det også vanlig å benytte databaseteknologi for å holde styr på kunder, produkter jobbsøkere og jobbsøknader. Slike isolerte databaser hvor nødvendige data måtte legges inn manuelt av rekrutterer hadde av åpenbare årsaker begrenset verdi. og nå XML I 1998 ble XML-standarden født. XML-standarden er et språk som gjør det mulig for datamaskiner å kommunisere med hverandre over internett. Gjennom strukturering og merking av relevante felter gjør den det mulig for en datamaskin å vite hva en annen datamaskin snakker om, og slik utveksle data uten at mennesker må være involvert i transaksjonen. Før tusenårsskiftet så HR-XML Consortium verdens lys. Deres HR-XML CV standard gjorde det mulig for datamaskiner å utveksle CV-data uten at mennesker måtte involveres i transaksjonen. XML gjorde det teoretisk mulig for en jobbsøker å registrere sin CV ett sted, en gang og så la datamaskiner gjøre jobben hvis denne informasjonen skulle deles korrekt med andre. 4

5 Ikke gjør jobbsøkeren en bjørnetjeneste Med strukturerte data: Unngår jobbsøkere å bli diskvalifisert på feil beslutningsgrunnlag Slipper jobbsøkere å vente lenge på svar fordi utvelgelsesprosessen tar lengre tid Kan jobbsøkere effektivt gjenbruke CV-data Kan jobbsøkere få innsikt i fremtidige relevante stillinger Slipper ansatte (interne jobbsøkere) å vedlikeholde to CV-er Den første institusjonen som benyttet seg av HR XML CV- standarden var den Europeiske Union (CEDEFOP), som i 2004 lanserte Europass CV et standard format for CV-er basert på HR XML CV-standarden. I skrivende stund har en rekke CV-formater basert på HR-XML-standarden sett dagens lys: Europass CV German Standard CV PortableCV Det er ingen grunn til å la seg forvirre av de mange CVtypene det viktige er at samtlige av disse sparer tid for jobbsøkeren ved at det er mulig for teknologileverandører som arbeider med CV-data å automatisere arbeidet med å flytte CV-data mellom sine mange adskilte systemer. Det finnes også andre XML CV-er som ikke er basert på HR-XML standarden, herunder LinkedIn CV. Disse støtter ikke HR XML CV standarden men f.eks. den alternative hresume standarden, og har et applikasjonsgrensesnitt som på tilstrekkelig måte kan kommunisere hva som er hva for leverandører som jobber med HR XML standarden. Det er altså to viktige trender som har sett dagens lys de siste ti årene: XML tillater utveksling av CV-data mellom maskiner uten at mennesker gjentatte ganger må bruke tid eller energi på dette. XML-baserte standarder konkurrerer om å gjøre det stadig enklere for teknologileverandører å la datamaskiner å snakke sammen. Med disse trendene som en realitet stilles det stadig nye krav til teknologileverandører, og jobbsøkere går en enklere fremtid i møte: Jobbsøkere vil i løpet av kort tid oppleve at det blir vanlig å: Overføre strukturerte CV-data fra en løsning til en annen med ett klikk. Vedlikeholde flere CV-profiler på tvers av flere teknologiske løsninger. Dette åpner døren for en rekke nye muligheter: Med CV-profiler tilgjengelig på tvers av flere rekrutteringsløsninger kan jobbsøkere bokstavelig talt søke jobb med ett klikk. Dette er ikke minst relevant for brukere av mobile enheter Fremtiden er altså uten tvil strukturerte CV-data. Men er det akseptabelt at arbeidsgivere og teknologileverandører aksepterer ustrukturerte CV-data i dag? 5

6 Fremtiden med ett klikk Jobbsøkere krever det samme fokus på brukeropplevelse, enkelthet og effektivitet som andre brukere av elektroniske løsninger. Dette er ikke minst fordi den til en hver tid største andelen aktive jobbsøkere, unge nyutdannede, til en hver tid stiller størst krav til digital kommunikasjon. Jobbsøkere ønsker å kunne holde seg oppdatert om en virksomhet ved å følge den på Twitter eller Linkedin med ett klikk. De forventer å kunne kjøpe en Blu-Ray fra Amazon - med ett klikk. Å betale for tilgang til Wi-Fi på flyplassen med Skype Credits - med et klikk. Å ta i bruk en ny applikasjon med innlogging via Facebook med ett klikk. Å sette opp videosamtale med en venn i Australia med Facetime - med ett klikk. Å behandle e-faktura med et klikk. Det er ingen grunn til at det skal kreves mer en ett klikk for å søke en jobb selv om et ønske om å skrive inn søknadstekst eller tilpasse CV noen ganger kan og bør føre til en mer omstendlig prosess. Ettklikksprosesser er mulige fordi tjenesteleverandører i bakgrunnen hver for seg eller i samspill med andre bestemmer seg for å gjøre det enkelt for sluttbrukeren. For rekrutteringsprosessen er dette i ferd med å bli en realitet og det er en realitet hvor ustrukturerte data ikke har noen plass. Hvorfor strukturerte data? Strukturerte CV-data bidrar til en effektiv og profesjonell rekruttering og utvelgelse. Med strukturerte CV-data er det mulig å realisere verdien av virksomhetens CV-database. Med presise søk er det lettere å finne relevante kandidater ved søk. Det gir mulighet til å realisere verdien av åpne søknader... og til gjenbruk av kandidater fra tidligere prosesser. Videre er det mulig å sette opp overvåking som sender relevante varslingsrapporter til rekrutterer/linjeleder ved registrering av relevante CV-er. Søk blir mer presise og går mye raskere. Med strukturerte CV-data er det lettere å sammenligne jobbsøkere. Det er mulig å bla mellom sammenlignbare CV-data. Rekrutterer/linjeleder slipper å finne, åpne/lukke, skrive ut og vurdere CV-data som vedlegg. Økt sammenlignbarhet fører til bedre beslutningskvalitet. Med strukturerte CV-data vurderes ofte søkere riktigere og med fokus på relevante ferdigheter kunnskap/egenskaper i henhold til kravspesifikasjonen og mindre på basis av CV-design/presentasjon. Sammenligning av CV-er er ryddig, og tar kortere tid. Med strukturerte CV-data kan arbeidsgivere bidra til å unngå diskriminering ved å skille personalia fra CV-data. Med strukturerte CV-data er det lettere å samarbeide om utvelgelse. Arbeidsgiver slipper deling som fordrer gjentatte utskrifter og kommentarer/ vurderinger på en rekke isolerte dokumenter. Med strukturerte data slipper arbeidsgiver en rekke vedleggsrelaterte problemer. Arbeidsgivere mottar CV-er i flere forskjellige formater (Word, PDF, HTML, ZIP, m.fl) og må kunne åpne og behandle diss e på en effektiv måte. Disse formatene representerer ofte en sikkerhetsutfordring gjennom kjøring av makroer, script og eksekverbare filer på ansattes datamaskiner. Med strukturerte CV-data er det mulig å arbeide strategisk med rekruttering. Det er mulig å gjøre analyser av tilgjengelig kandidatmasse. Med innsikt i tilgjengelig kandidatmasse er det mulig å identifisere et presist rekrutteringsbehov som basis for rekrutteringsplan. Med strukturerte data er det mulig å identifisere kandidatsegmenter og dermed også mulig å kommunisere målrettet med de respektive segmentene. Det er også mulig å analysere kandidatmassen med tanke på dens sammensetning vis-a-vis alder, bakgrunn, utdanningsretning, utdanningsnivå, geografi, med mer. 6

7 Med strukturerte CV-data er det mulig å overføre CV data sømløst frem og tilbake mellom kompetansedatabase og CV-database. Slik kan kompetanseløsning og løsning for intern rekruttering/mobilitet integreres og virksomheten kan oppleve økt intern mobilitet og mindre gjennomtrekk. Med strukturerte CV-data er det også enklere å overføre informasjon til interne løsninger som f.eks. onboarding, lønn, sak-/arkiv, med flere. Strukturerte CV-data fører til en totalt sett bedre kandidatopplevelse Det er enklere for jobbsøkere å kun legge ved CV-en som vedlegg. Men de få minuttene jobbsøkeren sparer har en uakseptabel pris: Uten strukturerte data kan jobbsøkere bli diskvalifisert på feil beslutningsgrunnlag Det er sannsynlig at jobbsøkeren blir sammenlignet med andre søkere uten direkte sammenlignbarhet i vurderingsgrunnlaget. Videre vurderes kandidater ofte feilaktig på bakgrunn av CV- design med ustrukturerte CV-data. Uten strukturerte data må jobbsøkere ofte vente lenger på svar fordi utvelgelsesprosessen normalt tar lengre tid. Det tar lengre tid per CV å lese CV-er med ulike innholdsrekkefølge, format, bokstaver og layout Uten strukturerte data kan ikke jobbsøkere effektivt gjenbruke CV-data Forskjellige arbeidsgivere krever forskjellige formater (PDF, Word, HTML, med mer) og jobbsøkeren må derfor ofte vedlikeholde egen CV i flere formater Det er uansett som regel behov for å skrive inn nye forskjellige data i forskjellige løsninger. At det ikke kreves strukturerte CV-data betyr ikke at det ikke kreves data i det hele tatt jobbsøkere må som regel uansett fylle ut mye - uten at det har noen verdi i utvelgelsessammenheng Uten strukturerte data går jobbsøkere glipp av muligheten til å bli kontaktet om relevante fremtidige stillinger Jobbsøkere går glipp av jobbmuligheter basert på søk i CV-database Jobbsøkere går glipp av relevant informasjon basert på søk/segmentering i CV-database, for eksempel informasjon om jobbmesser eller arbeidsgivers fremtidige behov Uten strukturerte CV-data er det ikke mulig å overføre CV-data sømløst frem og tilbake mellom kompetansedatabase og CV-database. Ansatte (interne jobbsøkere) må derfor vedlikeholde to CV-er én i rekrutteringsløsningen og én i kompetanseløsningen. Et ufravikelig krav for arbeidsgivere Med strukturerte data: Er det mulig å realisere verdien av virksomhetens CV-database Reduseres feil i utvelgelsesprosessen grunnet svakt/feilaktig sammenligningsgrunnlag Er det lett å samarbeide om utvelgelse Tar det kortere tid å finne og sammenligne kandidater Unngår man vedleggsrelaterte problemer, herunder sikkerhetsproblematikk Kan virksomheten arbeide strategisk med rekruttering Kan rekrutteringsløsning og kompetanseløsning dele data Er det enklere å overføre data til andre HR- og administrative løsninger Ustrukturerte data hører fortiden til Endringstakten for rekrutteringsteknologi er høy, og valg av standarder og arkitektur er avgjørende for leverandører som ønsker å henge med i årene fremover. I økende grad vil det være forventet at CV-data skal kunne flyttes enkelt mellom løsninger, og at løsninger skal være så enkle og intuitive at mobiltelefonen blir et naturlig valg for hele jobbsøkerprosessen. Arbeidsgivere vil oppleve at noen teknologier er bygget med tanke på fremtiden og at andre ikke er det. Det er fristende å ta den enkle veien og akseptere at noen jobbsøkere gjerne vil sende CV som vedlegg. Men det finnes en korsvei hvor det ikke lenger er hensiktsmessig for hverken arbeidsgiver eller jobbsøker å gjøre ting slik det alltid har blitt gjort, når det finnes bedre måter å gjøre det på. Hva angår ustrukturerte CV-data som i tilfellet CV som vedlegg ser vi i WebCruiter denne korsveien i bakspeilet. Dette hører fortiden til. Vi ser at noen valgte å tilpasse seg hvordan ting var mens vi selv opplever å ha gjort de riktige valgene slik at våre kunder kan dra fordel av hva som er mulig i dag og i fremtiden. Nordiske jobbsøkere er ledende i å ta i bruk ny teknologi. WebCruiter og WebCruiters kunder opplever at vi lever i en ny tid, hvor teknologileverandører som tilbyr åpne løsninger med strukturerte data er posisjonert for å utnytte de mange spennende mulighetene arbeidsgivere og jobbsøkere vil dra fordel av i overskuelig fremtid. 7

8 Det handler om å ta rekruttering på alvor Ny teknologi gjør at den strukturerte CV-en fungerer bedre enn den tradisjonelle ustrukturerte CV-en både for arbeidsgiver og jobbsøker. Uten strukturerte CV-data er det derfor vanskeligere både for arbeidsgivere og jobbsøkere å opptre profesjonelt i henhold til dagens forventninger til en profesjonell rekrutteringsprosess. Strukturerte CV-data representerer derfor et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører. Hva kjennetegner en rekrutteringsløsning som effektivt støtter strukturerte CV-data? CV-data som strukturerte data der dette er mulig Rapporterings- og overvåkingsfunksjonalitet som gjør det mulig å realisere verdien av de strukturerte dataene Integrasjonsvennlighet vis-a-vis tilstøtende løsninger, herunder HR- og kompetanseløsninger Boolske (og/eller) søk i strukturerte data i CV-database Mulighet til å bla mellom CV-er med høy sammenlignbarhet Støtte for samarbeid uten utskrift av dokumenter Standard CV-design som sikrer at utforming av CV ikke feilaktig danner grunnlag for sammenligning Støtte for HR XML standarden Støtte for import/eksport av CV-data basert på HR-XML Web Services orientert arkitektur som kan understøtte uteksling av CV-data basert på formater som PortableCV, Europass CV, LinkedIn, m.fl Gjenbruk av CV for jobbsøkere Fokus på brukeropplevelse uten kompromiss med datakvalitet 3 myter om CV som vedlegg 1. Krever du strukturerte CV-data mister du gode kandidater Motiverte og relevante kandidater vil som regel ta seg tid til å fylle ut den informasjonen du ber om hvis du kommuniserer tydelig hvem du ser etter og hva du har å tilby. Dette gjelder også for passive kandidater. Det sagt må arbeidsgivere belage seg på en verden hvor jobbsøkere i økende grad vil søke jobb med ett klikk nettopp på grunn av muligheten til utveksling av strukturerte CV-data mellom løsninger. Med langt større søkervolumer vil strukturerte data være viktigere enn noensinne for å sikre en rettferdig og effektiv screening- og rangeringsprosess. Som rekrutterer befinner du deg ved en korsvei men uansett hvordan du analyserer situasjonen er strukturerte data svaret nå og i fremtiden. 2. Ny søketeknologi gjør strukturerte data overflødige Tvert imot begynner det å danne seg en tydelig skillelinje mellom de horisontale søkemotorene som søker i ustrukturerte data og de mange vertikale leverandørene av søk i strukturerte data som for eksempel rubrikk, reiser, sosiale nettverk og ikke minst CV-er og ledige stillinger. Hos de vertikale leverandørene er det ofte nettopp bruken av strukturerte data som representerer merverdi. 3. Parsingteknologi gjør vedlegg til et akseptabelt alternativ Parsingteknologi leser CV-er som fritekst og oversetter denne til strukturerte data. Mens denne teknologien bidrar til at CV som fritekst kan konverteres til strukturerte data er det ikke en effektiv måte å gjøre dette på sammenlignet med XML-baserte tilnærminger. Videre er det en teknologi som krever manuell gjennomgang for å sikre den nødvendige kvalitet og da er man på mange måter stort sett like langt. En ledende leverandør av rekrutteringsløsninger For mer informasjon se eller ta kontakt på

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Innholdsfortegnelse Din direktelinje til kandidatene... 3 5 gode grunner... 4 Husk... 5 Slik kommer du i gang... 6 Søk i vei...

Detaljer

Kommentarer til kravspesifikasjon

Kommentarer til kravspesifikasjon Kommentarer til kravspesifikasjon 1 Innledning Universitets- og høgskolesektoren(uh-sektoren) har gått sammen om anskaffelse av rekrutteringssystem. Prosjektet har 26 rettighetshavere. Prosessen eies og

Detaljer

Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte

Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Veien til en profesjonell rekrutteringsprosess 20 prosesser rekrutteringsløsninger må støtte Rekrutteringsprosessen

Detaljer

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Kvalitet i praksis Kvalitet på nett-konferansen 2013 Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Utvikling i Sørum over tid 98% 94% 92% 90% 2008 2009 2010 2011 Utfordringene CMS-leverandørene

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp NYHET 1 NYHET Nå lanserer vi ekstrahjelp.no Ekstrahjelp er Budstikkas nye tjeneste for bedrifter på jakt etter ung arbeidskraft. Mange unge i Asker og Bærum er på jakt etter små og store jobber. Vi har

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i studieløpet

Arbeidslivsrelevans i studieløpet Arbeidslivsrelevans i studieløpet Samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret Bakgrunn og mål Eksisterende samarbeidstiltak studentrettede kurs Erfaringer så langt

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

HR MANAGER MED ELEKTRONISKE ANSETTELSESAVTALER BANKID-DAGEN 23. APRIL LARS CHR. RINGDAL, HR MANAGER AS

HR MANAGER MED ELEKTRONISKE ANSETTELSESAVTALER BANKID-DAGEN 23. APRIL LARS CHR. RINGDAL, HR MANAGER AS HR MANAGER MED ELEKTRONISKE ANSETTELSESAVTALER BANKID-DAGEN 23. APRIL LARS CHR. RINGDAL, HR MANAGER AS KORT OM HR MANAGER AS STIFTET I OSLO I 2003 MED FORMÅL Å BLI EN LEDENDE INTERNASJONAL LEVERANDØR AV

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Dekanmøte medisin 2. juni 2014 Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Bakgrunn Gammel turnusordning for leger var ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn.

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. SLIK SØKER DU: For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. Dersom du velger å søke med LinkedIn

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

CV STEG FOR STEG. Dette er viktig, du skal bruke dette senere når du skriver CV en din.

CV STEG FOR STEG. Dette er viktig, du skal bruke dette senere når du skriver CV en din. perfektcv.no Steg for Steg 1 CV STEG FOR STEG Når du skal starte å sette opp CV en din må du først tenke på hva er det arbeidsgiveren etterspør. Aller første steg er å lese nøye gjennom stillingsannonsen

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen.

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Tom Steen HR Sjef, Bærum Kommune tom.steen@baerum.kommune.no Litt om kommunen Kommunen kort sagt 12000 ansatte Helsestasjoner, primærhelsetjeneste,

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter Øystein Hovi Rognerud Samfunnsøkonom USA Landsleder ANSA USA Medisinstudier Ungarn (Budapest) Øystein Hovi Rognerud Turnustjeneste 2009-2011 Lege i spesialisering

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter

MOBIL FORMIDLING. teknologi og muligheter MOBIL FORMIDLING teknologi og muligheter Behov for nye tekniske løsninger Erfaringene så langt Rammer - tid og penger Brukerbehov og ønsker som er avdekket Behov hos partnere og samarbeidspartnere Teknologisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Tema: PDF-håndtering

Tema: PDF-håndtering Tema: PDF-håndtering pdfdocs og pdfcompare praktisk bruk og hvor gir de størst nytteverdi pdfdocs Brukt ca 2 år Omfattende program har ikke brukt alle sider ved det Hovedbruk Spesialbruk Integrasjon edocs,

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

Invaluable information in an instant

Invaluable information in an instant Invaluable information in an instant ZXY Sport Tracking introduserer et revolusjonerende søke- og analyseverktøy for fotballklubber, media, universitet/høyskoler, spillere, agenter o.l. Et radiobasert

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

ByggSøk-byggesak 2010

ByggSøk-byggesak 2010 ByggSøk-byggesak 2010 Kommuneadministrator Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1.juli 2010, og ByggSøk-byggesak 2010 er det nye søknadssystemet som ivaretar byggesøknader iht den nye loven. I dette

Detaljer

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011)

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Rapport innenfor rammen av det europeiske prosjektet Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør

Big Data. Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Big Data Dataforeningen, 13. februar 2013 Ove Skåra, informasjonsdirektør Et ufattelig stort hav av data: 90 prosent av verdens data er produsert de to siste årene alene 247 milliarder eposter daglig 193

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

VEILEDNING. Webrapporter

VEILEDNING. Webrapporter VEILEDNING Webrapporter br9-webrapporter-veiledning.doc Side 1 av 23 VEILEDNING INNHOLD: DOKUMENTSTYRING... 3 ENDRINGSKATALOG... 3 INNLEDNING... 4 FORMÅLET MED DETTE DOKUMENTET... 4 FORUTSETNINGER... 4

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09

Veiledning for administrator STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN. Jan 09 STØTTEMATERIELL TIL KOMPETANSEBASEN Jan 09 Veiledning for administrator Dokumentet gir deg en enkel innføring i hvordan du klargjør og setter opp kompetansebasen for virksomheten. Applikasjonen er klargjort,

Detaljer