Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet"

Transkript

1 Oljefri.no informerer og hjelper publikum. Status og utfordringer i arbeidet Klimaforum 25. februar 2011 Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland

2 Naturvernforbundet Hordaland Formål om å jobbe for et samfunn i balanse med naturen og sikre etterkommere muligheten til velfungerene økosystemer som gir rent vann, ren luft og god mat. Stiftet i 1918 av bl. a. Christian Michelsen. Naturvernforbundet Hordalands styret med bakgrunn som teologi, humanetiker, botanikk, filosofi, økonomi, samfunnsviter, språkviter, musiker og sedimentkonsulent medlemmer og 5 lokallag i Hordaland. Nasjonal oppfølging av oljefri.no, utgir magasinet Naturvest til Møre og Romsdal og Hordaland, utvikler Naturvernforbundets nasjonale nettsider og gjennomfører prosjekter for å begrense miljøgifter og lære barn om naturmangfold. Kontorer på Bryggen i Bergen sammen med Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender.

3 Oljefripartnere

4 Klimagassutslipp pr. nordmann blant verdens høyeste Kilde: Gapminder.org

5 Produsere eller redusere? IEA anslår at av det samlede globale energiforbruket i 2006 var 80 % fra fossile energikilder 6,4 % fra kjernekraft 13,6 % fra fornybare energikilder Økt kraftproduksjon og distribusjonsnett kan gjøre energieffektivisering mindre lønnsomt og gi andre miljøproblemer som tap av naturmangfold eller i andre land radioaktivt avfall. Energieffektiviteten må minst fordobles. Vi løser ikke klimautfordringene med å skape nye miljøproblemer.

6 Hvordan få oppvarming?

7 Hvordan få klimavennlig oppvarming?

8

9

10

11

12 Gjør det enklere å gjennomføre viktige klimatiltak 1) Hvor bor du og hvilken type bolig/bygg har du? 2) I kommunen du bor tilbyr disse godkjente bedriftene bioenergi, varmepumper, solvarme, fjerning av oljetank og termografering. 3) Legg inn kontaktinfo og få tilsendt tilbud. 4) Bestem hvordan du vil bli oljefri og energieffektiv

13 Varmepumpesystemer Mest effektivt i bygg med kjølebehov der samme system kan brukes til kjøling og oppvarming. Bruker mindre strøm og reduserer miljøbelastningen. Luft varme hentes fra uteeller avtrekks/ventilasjonsluft. Uteluft er en tilgjengelig, men ustabil varmekilde. Avtrekks/ventilasjonsluft krever betydelige luftmengder Lavere installasjonskostnader, men noe varierende energiutbytte. Best i lokale energisentraler. Avtrekksvarmepumper først og fremst i energieffektive bygg. Vann varme hentes fra sjø/innsjø/kloakk/avløp/ spillvarme Stabile varmekilder med jevnt varmeutbytte. Lavere installasjonskostnader enn f.eks bergvarme. Egnet i lokale energisentraler og til nær- og fjernvarme. Varme fra kloakk og avløp best i større varmeanlegg. Berg varme hentes fra berg (eventuelt grunnvann) gjennom energibrønner. Stabile varmekilder med jevnt varmeutbytte Høyere installasjonskostnader, enn ved å hente varme fra sjø/luft. Egnet i lokale energisentraler og til nær og fjernvarme. Bør velge varmekilde som er lett tilgjengelig og har tilfredsstillende temperatur gjennom størstedelen av fyringssesongen. Varmekilden bør være minst mulig korrosiv og forurenset og bør ikke gi problemer med frost.

14 Bioenergi er i varmeproduksjon forbrenning av fast, flytende eller gassifisert organisk materiale. Biologisk klimagassutslipp blir på sikt tatt opp igjen, men ulik klimaeffekt. Uttak må sikres mot tap av biologisk mangfold. Pellets: Komprimert, sylinderformet trevirke (NS 3165), 4,8 kwh/kg 14 g CO2/kWh (LCA) Homogent brensel Leveres i bulk (ved innblåsning), lagringsdyktig (Produsenter på Geilo og Røros) fra 20 kw kw (1MW) Best egnet i lokale varmesentraler. Homogent, lagringsdyktig brensel gir lavere kostnader til installasjon, drift og logistikk, men høyere brenselskostnader. Brikett: Komprimert, sylinderformet trevirke (ofte ulike avfallsprodukter) 4,8 kwh/kg 14 g CO2/kWh (LCA) Homogent brensel Leveres i bulk (side/baktipp), lagringsdyktig, Lokal leverandør på Osterøy (Brikettfabrikken) fra 100 kw og oppover Best i større lokale varmesentraler og nær- fjernvarmeanlegg. Homogent, lagringsdyktig brensel gir lavere kostnader til installasjon, drift og logistikk, men høyere brenselskostnader. Flis: tørr/rå/grot/retur, varierende kvalitet og energiutbytte. 4 g CO2/kWh (LCA) Heterogent brensel Leveres i bulk (side/baktipp) Tørr flis = lagringsdyktig Rå flis = komposter Lokale leverandører f.eks i skogbruksnæring og trevareindustri. fra 20 kw og oppover I små anlegg med lett brenseltilgang og varmesentraler/nær/fjernvarme. Heterogent brensel gir høyere installasjons- og driftskostnader, men lavere brenselskostnader. Varmesentral består av fyrkjel, brenselslager, mekaniske mateskruer som frakter brenselet fra lager til brenner og varmedistribusjonssystem. Kan være prefabrikkert eller tilpasset eksisterende fyrrom. Varmesentralen tilpasses brenselet som skal benyttes.

15 UTFORDRINGER

16 Solfangere kan kobles opp mot alle typer varmeanlegg og brukes i kombinasjon med alle typer energikilder. Enkelte solfangere kan levere både varme og strøm. Vakumsolfanger : Høyere virkningsgrad ved lavere solinnstråling og lavere varmetap enn platefangere. Er mer sårbar for overoppheting, har kortere holdbarhet og er mer kostbare. Platesolfangere: Rimeligere, mer holdbare enn vakumfangere og mindre sårbare for overoppheting. Dårligere virkningsgrad ved lav solinnstråling, og høyere varmetap enn vakumfangere. I regntunge Bergen får passivhusene Løvåshagen 50 % av energien til oppvarming og tappevann fra solfangere. Solenergi kan brukes i kombinasjon med både varmepumpe- og bioenergiløsninger. Sammen med bioenergi, som gir høy effekt når du trenger varmen mest, utnytter solenergi samspillet mellom vær og varmebehov maksimalt.

17 Tilbydere i Bergen/Fjell Tilbyderne i oljefri har levert gode referanser, har nødvendige godkjenninger og betaler skatter/avgifter.

18 Synlighet

19 Mediaoppslag Groruddalen Avis Dagsavisen Ullern Avis Akersposten Aftenposten Nordstrand Blad Dagbladet Miljømerking.no NOVAP magasin VVS Aktuelt USBL Nytt Norsk VVS ad og Bolig Rørfag VVS Forum Hafslund Magasin Teknisk Ukeblad VVS Forum

20

21

22 Trafikk på nettsiden

23 Henvendelser Antall henvendelser fra Hordaland: 550 stk. fra oppstarten Før 27. august 2010: 50 stk. Etter 27. august 2010: 53 stk. Fra høsten 2010 er det også mulig å måle hvor mange som har gjennomført klimatiltaket.

24 Oljefri pilotprosjekt Samarbeidspartnere i Bergen/Hordaland. BKK: gikk igjennom tekniske og økonomiske sider med å bytte ut oljefyr. Økonomisk støtte og deltakelse i referansegruppe. Bergen kommune: sendte ut brev og brosjyre til alle som var registrert med oljetank i kommune. Økonomisk støtte og deltakelse i referansegruppe. Fjell kommune: sendte brev til alle registrert med oljetank. Økonomisk støtte og deltakelse i referansegruppe i Hordaland fylke: økonomisk støtte og deltakelse i referansegruppe i Utviklet nettløsning for eiere av boliger og fulgte opp eiere av større bygg manuelt for å lære hva det var behov for hos dem. Dannet grunnlag for netttjeneste for større bygg. Resultater: unike brukere, over 500 forespørsler i Bergen som har gått til 14 tilbydere.

25 Oljefri nasjonal plattform Tett prosjektsamarbeide mellom Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet Hordaland, der deler av det nasjonale arbeidet gjøres i Bergen. Utviklet en modell for hvordan oljefri drives med fellesfunksjoner i Bergen/Oslo og lokale prosjekt som driver lokale prosjekt og kampanjer. Har utviklet ny teknisk plattform som er mer robust&søkbar og som tillater flere energi og klimatjenester som kan legges inn i systemet. Siden 2008: unike brukere, over 600 forespørsler i Bergen & Oslo som har gått til 20 tilbydere i Oslo og Bergensområdet.

26 Status og erfaringer Å gjøre det enklere for eiere av boliger og større bygg å redusere klimagassutslippene blir satt pris på av innbyggere. At en miljøvernorganisasjon gir uavhengig informasjon og samarbeider med kommuner og bedrifter for å hjelpe dem å redusere klimagassutslippene virker positivt. Oljefri kobler innbyggere med tilbydere som kan hjelpe dem i en tidligere fase enn vanlig. En utfordring at mange bruker lang tid på å bestemme seg og at tilbyderne skulle hatt flere salg. Brukerundersøkelsen 2009 viser at manglende finansiering er en barriere. Viktig å få finansbransjen med på klimadugnaden. Det tar alt for lang tid å redusere klimagassutslipp og energiforbruk når strøm/olje er billig og støtteordningene er begrensede/kompliserte og energisparingstiltak mest rettet inn mot større aktører. Vil bruke erfaringer fra oljefribrukere til å fremme nasjonal politikk som raskere reduserer klimagassutslipp og energiforbruk.

27 Utfordringer Hver bolig og bygg har utfordringer basert på bygningstype og plassering. Hvordan håndtere ulike klima og miljøeffekt av ulike teknologier og byggets plassering? Hvordan redusere kunnskapsbarriærer mellom bedrifter og eiere. Hvordan gjøre finansiering og nasjonale støtteordninger enklere og mer tilgjengelig De økonomiske ressursene som skaper økt klimaendringer er så mye sterkere enn de som beskytter vårt livsgrunnlag. Dette må endres.

28 Vil du også bli oljefri og energieffektiv? Oljefri.no.mp4