Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet Sist oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE STV2100 Strategi for vekst Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall studiepoeng Emneansvarlig Førstelektor Patrick Verde 5. Antall timer 144 timer 6. Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal etter endt emne ha tilegnet seg innsikt i utvikling av en konkurransestrategi, med særlig vekt på hhv posisjonering og vekst. Studentene skal ha tilegnet seg innsikt i de muligheter og spilleregler som er etablert med Internett. Videre skal studentene ha innsikt i vilkår og virkemidler i alliansebygging og internasjonal markedsføring. Ferdigheter Studenten skal etter endt emne kunne gjennomføre forretningsmessige vurderinger av resurssmessige og markedsmessige forutsetninger for vekst. Generell kompetanse Studenten skal etter endt emne ha tilegnet seg forståelse for nødvendigheten av systematisk analyse, samt kravet til integrasjon av alle strategiske elementer og konsekvent fokus i all ressursbruk som grunnlag for realisering av en vekststrategi. 7. Innhold Emnets helhet bygges opp omkring forståelsen av de krav som stilles til integrasjon av forretningskonseptet for realisering av vekst. Som del av dette vektlegges en kriterier for valg av en innovasjon mht skalerbarhet, innsikt i forståelsen av forskjellig STV2100 Strategi for vekst Side 1 av 5

2 bransjedynamikk og markedsmessige forutsetninger og især utfordringer som møter innovative og invaderende aktører, avstemning av ressursbruk og arbeidsformer i hhv utvikling og salg samt de særlige prinsipper for personalrekruttering og utvikling som gjelder. Det vektlegges en inngående gjennomgang av de muligheter og utfordringer som har utviklet seg med Internett. For å sikre mot konvensjonelle oppskriftsbaserte feil i strategiforståelsen vektlegges innsikt i særlige forutsetninger for strategiutvikling under turbulente forutsetninger ikke minst vektlegges innsikt i feil i forståelsen av grunnlaget for kjente suksesser. Vi vektlegger utover det de spesielle tilnærmingene som kreves ved markedsføring av innovative tjenester og produkter, innsikt i forutsetninger for internasjonaliseringsevne, sourcing og strategiske allianser, samt valg, forhandling med og styring av samarbeidspartnere. 8. Gjennomføring Undervisning gjennomføres som en blanding av forelesning, diskusjon og studentpresentasjoner. Studenten må påregne en betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med et konkret prosjekt som rettes mot en analyse av et utvalgt vekstprosjekt. Flere studentgrupper vil samles i seminargrupper som er organisert ut fra fellestrekk ved prosjektene for eksempel bransjefellesskap. Den endelige prosjektporteføljen vil først foreligge ved semesterstart, men det forsøkes utviklet en prosjektportefølje som omfatter en rekke forskjellige bransjer og tjenesteområder heriblant reiseliv, rene Internettjenester (SaaS), retail og aktuelle tjeneste og produktområder. Alle prosjekter bygger på innovasjonsprosjekter. Ca. 20 % av undervisningstilbudet vil bli organisert i mindre seminargrupper. Seminargruppene vil især rettes mot oppfølging og grupperes etter de konkrete prosjektområdene. Studentene (i gruppe) skal gjennomføre to presentasjoner fra prosjektet og én presentasjon av relevante artikler. STV2100 Strategi for vekst Side 2 av 5

3 9. Vurdering En av presentasjonene er obligatorisk (se Gjennomføring) og denne vurderes til bestått/ikke bestått. Hjemmeeksamen over 12 uker (i grupper på inntil 3 personer) basert på tildelt prosjektoppgave teller 40 % av endelig karakter i emnet. Individuell skriftlig eksamen teller 40 % av karakteren i emnet. Individuell muntlig eksamen teller 20 % av karakter i emnet. 10. Pensumlitteratur Dahle, Yngve, Patrick Verde og Sjur Dagestad Vekstbedriften: Forretningsidé, forretningsmodell, forretningsplan. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Sider: 372. Pris: 429,- Ghemawat, Pankaj Strategy and the business landscape. 3. utg. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: Sider: 182. Pris: 320,- Krokan, Arne Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: Sider: 281. Pris: 398,- Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand og Joseph Lampel Strategy safari: The complete guide through the wilds of strategic management. 2. utg. Harlow: FT/ Prentice Hall. ISBN: Sider: 441. Pris: 349,- Moore, Geoffrey A Crossing the chasm: Marketing and selling high-tech products to mainstream customers. Rev. ed. New York: HarperCollins. ISBN: Sider: 227. Pris: 279,- Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. New Jersey: Wiley. ISBN: Sider: 276. Pris: 269,- Prahalad, C. K. og Venkat Ramaswamy The future of competition: Co-creating unique value with customers. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. ISBN: Sider: 257. Pris: Solberg, Carl A Internasjonal markedsføring. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Kap: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 og 14. Sider: ca Pris: 499,- STV2100 Strategi for vekst Side 3 av 5

4 Kompendium i STV2100 Strategi for vekst kan fås kjøpt på Norli i Kirkegata og inneholder følgende: Albertsen, Ann-Mari, Göran Roos og Johan Roos Endring i bransjer. I Roos, von Krogh og Roos (red.) Strategi som konkurransefortrinn, Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget. Albertsen, Ann-Mari, Nicola Carlo Dragonetti, Göran Roos og Johan Roos Forretningsrelasjoner. I Roos, von Krogh og Roos (red.) Strategi som konkurransefortrinn, Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget. Carlsson, Johan, Axel Nordegren og Fredrik Sjöholm International experience and the performance of Scandinavian firms in China. International Business Review, 14(1): Clemons, Eric K. og Michael C. Row Sustaining IT advantage: The role of structural differences. MIS Quarterly, 15(3): Lee, Chung-Shing An analytical framework for evaluating e-commerce business models and strategies. Internet Research, 11(4): March, James G. og Robert I Organizational performance as a dependent variable. Organization Science, 8(6): Mintzberg, Henry Five Ps for strategy. I Mintzberg, Quinn, Lampel og Ghoshal (red.) The strategy process: Concepts, contexts, cases, 3-9. Rev. utg. London: Prentice Hall. Mysen, Tore Sourcing. I Døving og Svensson (red.) Leksjoner i markedsvitenskap, Oslo: Abstrakt forlag. Mysen, Tore og Nils Høgevold Hva skaper gode og Dårlige relasjoner mellom kjeder og leverandører? Magma, 2: Nygaard, Arne Identifiser strategisk rasjonale. I Alliansebygging: Strategi, nettverk, marked, Bergen: Fagbokforlaget. STV2100 Strategi for vekst Side 4 av 5

5 Nygaard, Arne Strategiske allianser. I Alliansebygging: Strategi, nettverk, marked, Bergen: Fagbokforlaget. Porter, Michael E How competitive forces shape strategy. I Mintzberg, Quinn, Lampel og Ghoshal (red.) The strategy process: Concepts, contexts, cases, Rev. utg. London: Prentice Hall. Rognes, Jørn K Integrasjonsforhandlinger. I Forhandlinger, utg. Oslo: Universitetsforlaget. Svensson, G., Mysen, T. og Payan, J The key role of opportunism in business relationships. Marketing Intelligence & Planning, (i kommende utgave). Sider: 20. Vargo, Stephen L. og Lush, Robert F Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1):1-17. Walsh, Steven T., Bruce A. Kirchhoff og Scott Newbert Differentiating market strategies for disruptive technologies. IEEE Transactions on Engineering Management, 49(4): Anbefalt litteratur Normann, Richard Reframing business: When the map changes the landscape. Chichester: Wiley. ISBN Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Fernström Strategi: En innføring. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN STV2100 Strategi for vekst Side 5 av 5

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse (BAH2) Bachelor i HR og personalledelse (BAP2) Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2) Bachelor

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper FILOSOFI OG SERVICELEDELSE (Master i Serviceledelse) --- FAKTA Emnenavn Filosofi og serviceledelse Emnekode FXFSL100 Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Vår Antall semestre 1 Vurderingssemester Vår Undervisningsspråk

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F

Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F MAGMA 0814 FAGARTIKLER 35 Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F TORE HILLESTAD er dr.oecon fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er for tiden

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE ELI2101

EMNEBESKRIVELSE ELI2101 EMNEBESKRIVELSE ELI2101 Endringsledelse og innovasjon ELI2101-B Endringsledelse og innovasjon Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim

SNF-RAPPORT NR. 28/2000. av Torstein Nesheim SNF-RAPPORT NR. 28/2000 Samarbeid mellom bedrifter innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting: Teoretiske perspektiver og et case av Torstein Nesheim SNF- prosjekt nr.: 6215 "Hvordan skape

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Master i interkulturelt arbeid MIKA

Master i interkulturelt arbeid MIKA Master i interkulturelt arbeid MIKA 2015-2016 Innholdsfortegnelse Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsutbytte... 3 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse Side 1/16 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV FORFATTERPRESENTASJONER SAMMENDRAG. Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FINAL 29-11-06

SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV FORFATTERPRESENTASJONER SAMMENDRAG. Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FINAL 29-11-06 FINAL 29-11-06 SELSKAPET SOM ET KNIPPE PRODUKTSYKLUSER: ORGANISERING AV INTRAPRENØRSKAP I DET INNOVATIVE FORETAK Atle Midttun og Nils-Otto Ørjasæter FORFATTERPRESENTASJONER Atle Midttun er professor i

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014 IT Spillprogrammering 2013 2014 Innhold Dataspillbransjen har blitt en stor, internasjonal industri. Blant de best utdannede ansatte er programmererne. Disse har likevel sjelden en skreddersydd utdannelse

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer