Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull 2011-14"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE IMA2101 Internasjonal markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Markedsføring og salgsledelse Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall studiepoeng Emneansvarlig Førsteamanuensis Tore Mysen 5. Antall timer 144 timer 6. Læringsutbytte Kunnskap Etter endt emne skal studentene ha innsikt i og forståelse for de arbeidsbetingelser som norske bedrifter og organisasjoner møter når de internasjonaliseres. De får også kjennskap til prosesser og valg en bedriftsledelse gjennomfører når man skal ekspandere ut av hjemmemarkedet og/eller videre globalt. Det er sentralt å kjenne til kulturelle forskjeller og de utfordringer slike skaper for planlegging, valg og tilpasning av strategier. Studentene skal kunne identifisere, beskrive og vurdere faktorer som påvirker i hvilken grad en bedrift kan lykkes i sin internasjonale markedsføring. Studentene skal ha godt kjennskap til de viktigste forskjellene mellom industri- og digitalt nettsamfunn, samt kunne anvende prinsippene fra den digitale økonomien i utvikling av digitale tjenester. De skal ha kjennskap til de viktigste komponentene i e-marketing, slik som digitale annonsesystemer, søkemotorer og sosiale medier. Ferdigheter Studentens analytiske evne skal øves, og det er viktig at man i stor grad kan knytte en situasjonsanalyse til en anbefaling av begrunnede konkrete valg som en bedrift står overfor i globaliseringen, samt å kunne sette disse valg i en innbyrdes sammenheng slik at den valgte strategi er konsistent. Studentene skal kunne etablere sine egne digitale tjenester gjennom å bruke åpent tilgjengelige løsninger. De skal også kunne bruke tjenester for effektivt samarbeid og kunnskapsdeling. Generell kompetanse I en stadig mer globalisert verden er det viktig at studentene opparbeider en positiv holdning til andre lands kulturer, ulike VALGFAG IMA2101 Internasjonal markedsføring Side 1 av 5

2 målgruppers kjøpsatferd og andre forhold som innvirker på beslutninger og prosesser som inngår i internasjonal markedsføring. Gjennom refleksjon over ny kunnskap og praktiske ferdigheter i bruk av digitale medier, skal deltakerne utvikle forståelse av kompleksiteten bak digitale tjenester. Det er viktig at studentene selvstendig skal kunne finne og bruke relevant teori i sine analyser og argumentasjon. 7. Innhold Økende globalisering eller regionalisering? Trender og kritiske faktorer i utviklingen. Behov for internasjonalisering av norsk næringsliv. En oversikt over beslutningsområder i internasjonal markedsføring. Hvordan bedrifter internasjonaliseres ut fra et vare-, tjeneste-, og reiselivsperspektiv. Motiver og prosesser. Vekststrategier ut fra interne og eksterne arbeidsbetingelser, internasjonaliseringsevne og industriens-/bransjens globalitet. Det digitale nettsamfunnet og vekststrategi Sourcing: Bortsetting og tilbakeføring av funksjoner (outsourcing-backsourcing) Valg av marked(er). Hvordan etablere seg og drive på et nytt marked: ekspansjon på egen hånd og/eller bruk av strategiske allianser. Relasjonsbygging, kontroll og styring av egne avdelinger og alliansepartnere. Posisjonering, standardisering og/eller tilpasning av markedsføring. Kulturelle forskjeller, mekanismer i interkulturell kommunikasjon og hvordan gå fram for å lykkes i en multikulturell arbeidssituasjon. BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) blir spesielt vektlagt. Det nye mediesamfunnet, fra proprietære tjenester til plattform og apps Bruk av sosiale medier i internasjonal markedsføring. Oppmerksomhet og opplevelser som økonomiske parametre Særtrekk ved effektive, operative nettsteder/nettbutikker. Søk, søkemotorer og juks Digitale annonsesystemer Relasjonsbygging og kundelojalitet på Internett Digital strategi Hvordan organisere den internasjonale virksomheten. Betalingsformer og logistikk i en internasjonal sammenheng. Suksesskriterier for å lykkes internasjonalt ut fra et vare-, tjeneste-, og reiselivsperspektiv. VALGFAG IMA2101 Internasjonal markedsføring Side 2 av 5

3 8. Gjennomføring Det legges opp til at studentene gruppevis skal gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet opp til egenvalgt bedrift og relatert til pensum (jfr. «mappe-evaluering» under punktet «Vurdering»). I løpet av spesialiseringen er det innlagt øvelser, diskusjoner, aktiv bruk av sosiale medier og presentasjoner av egne arbeider. Undervisningen vil foregå som forelesninger, workshops, og i seminarform. Således må studentene påregne en betydelig egeninnsats gjennom kurset. I tillegg gjennomføres én ekskursjon hvor studentene deltar i organisering og gjennomføring. Det trekkes inn gjesteforelesere innen vare-, tjeneste-, og reiselivsorienterte virksomheter som har lykkes i sin internasjonalisering. 9. Samfunns-/ næringslivkontakt Studentene skal i gruppe velge og ta kontakt med konkret bedrift innen vare-, tjeneste- og/eller reiselivs-relatert virksomhet. Bedriften som velges skal enten være etablert på markeder utenfor Norge og/eller rette seg mot målgrupper utenfor Norges grenser. I tillegg inviteres gjesteforelesere fra næringsliv og bransjeorganisasjoner for å illustrere og utdype sentrale beslutningsområder i internasjonal markedsføring. Det skal gjennomføres bedriftsbesøk i internasjonaliserte bedrifter lokalisert i Norge og/eller utlandet. 10. Vurdering Underveiseksamen: Mappeevaluering. Flere gruppearbeid underveis blir vurdert samlet til slutt. Vekt 40 %. Slutteksamen: Skriftlig individuell eksamen, 5 timer. Vekt 60 %. Ingen hjelpemidler tillatt. 11. Pensumlitteratur 1 Bøhn, Henrik og Magne Dypedahl Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Sider: 153. (Hele, bortsett fra kap. 10) Pris: 285,- Mysen, Tore Sourcing. I Døving og Svensson (red.) Leksjoner i markedsvitenskap, Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Pris: 435,- Kompendium: Internasjonal markedsføring selges på Norli Kirkegata, og inneholder: Carlsson, Johan, Axel Nordegren og Fredrik Sjöholm International Experience and the Performance of Scandinavian Firms in China. International Business Review, 14(1): Med forbehold om prisendringer. VALGFAG IMA2101 Internasjonal markedsføring Side 3 av 5

4 Hollensen, Svend Chapter 2: Initiation of internationalization. I Global Marketing: a decisionoriented approach, Harlow: Financial Times Prentice Hall Chapter 4: Development of the firm s international competitiveness I Global Marketing: a decision-oriented approach, Harlow: Financial Times Prentice Hall. Kristoffersen, Henning Hva er det Kinesiske? I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, utg. Oslo: Universitetsforlaget Kinesisk forretningskultur og kommunikasjon. I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, utg. Oslo: Universitetsforlaget. Moran, Robert T., Philip R. Harris og Sarah V. Moran Doing business in Central and South America I Managing cultural differences: Leadership Skills and Strategies for Working in a Global World, utg. Elsevier Science & Technology China. I Managing Cultural Differences: World, utg. Elsevier Science & Technology India. I Managing Cultural Differences: World, utg. Elsevier Science & Technology East Europe/Russia. I Managing cultural differences: Leadership Skills and Strategies for Working in a Global World, utg. Elsevier Science & Technology Southern Africa. I Managing Cultural Differences: World utg. Elsevier Science & Technology. Mukherjee, Avinandan og Prithwiraj Nath Role of electronic trust in online retailing. European Journal of Marketing, 41(9/10): Mysen, Tore Inngangsstrategier. Tekst skrevet spesielt for kompendiet i IMA Oslo: Markedshøyskolen(20 sider) VALGFAG IMA2101 Internasjonal markedsføring Side 4 av 5

5 Internasjonalisering av stedsavhengig turisme. Tekst skrevet spesielt for kompendiet i IMA Oslo: Markedshøyskolen (16 sider) Nygaard, Arne Kapittel 2: Strategiske allianser. I Alliansebygging: strategi, nettverk, marked, Bergen: Fagbokforlaget Kapittel 3: Identifiser strategisk rasjonale I Alliansebygging: strategi, nettverk, marked, Bergen: Fagbokforlaget. Solberg, C.A Strategiutvikling i globaliserende markeder. Kap. 5. s I Internasjonal markedsføring. Oslo: Universitetsforlaget Sousa, C.M.P., Martínez-Lopéz, F.J. og Coelho, F The determinants of export performance: a review of the research in the literature between 1998 and International Journal of Management Reviews, 10(4), Styles, Chris, Paul G. Patterson og Farid Ahmed A relational model of export performance. Journal of International Business Studies, 39(5): Sun, Ted The rising star of China. I Inside the Chinese business mind: a tactical guide for managers, 1-9. Santa Barbara, Calif.: Praeger. Theodosiou, M. og Leonidou, L.C Standardization versus adaptation of international marketing strategy: an integrative assessment of the empirical research. International Business Review, 12(2), Anbefalt litteratur Hollensen, Svend Global marketing: a decision-oriented approach. 5. utg. Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN: Keegan, Warren J. og Mark C. Green Global marketing.7. utgave. Upple Saddle River, N. J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: VALGFAG IMA2101 Internasjonal markedsføring Side 5 av 5

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse (BAH2) Bachelor i HR og personalledelse (BAP2) Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2) Bachelor

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper FILOSOFI OG SERVICELEDELSE (Master i Serviceledelse) --- FAKTA Emnenavn Filosofi og serviceledelse Emnekode FXFSL100 Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Vår Antall semestre 1 Vurderingssemester Vår Undervisningsspråk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer