Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall studiepoeng Emneansvarlig Førsteamanuensis Tore Mysen 5. Antall timer 144 timer 6. Læringsutbytte Kunnskap Etter endt emne skal studentene ha innsikt i og forståelse for de arbeidsbetingelser som norske bedrifter og organisasjoner møter når de internasjonaliseres og de prosesser og valg en bedriftsledelse bør kjenne til når man skal ekspandere ut av hjemmemarkedet og/eller videre globalt. I dette arbeidet er det sentralt å kjenne til kulturelle forskjeller og de utfordringer slike skaper for planlegging, gjennomføring av planer og forhandlinger. Studentene skal ha godt kjennskap til de viktigste forskjellene mellom industri- og digitalt nettsamfunn, samt kunne anvende prinsippene fra den digitale økonomien i utvikling av digitale tjenester. De skal ha kjennskap til de viktigste komponentene i e-marketing, slik som digitale annonsesystemer, søkemotorer og sosiale medier. Ferdigheter Studentens analytiske evne skal øves, og det er viktig at man i stor grad kan knytte en situasjonsanalyse til en anbefaling av begrunnede konkrete valg som en bedrift står overfor i globaliseringen, kunne sette disse valg i en innbyrdes sammenheng slik at den valgte strategi er konsistent, og kunne IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 1 av 6

2 planlegge og gjennomføre forhandlinger på engelsk. Studentene skal kunne etablere sine egne digitale tjenester gjennom å bruke åpent tilgjengelige løsninger. De skal også kunne bruke tjenester for effektivt samarbeid og kunnskapsdeling. Generell kompetanse I en stadig mer globalisert verden er det viktig at studentene opparbeider en positiv holdning til andre lands kulturer, ulike målgruppers kjøpsatferd og andre forhold som innvirker på beslutninger og prosesser som inngår i internasjonal markedsføring. Gjennom refleksjon over ny kunnskap og praktiske ferdigheter i bruk av digitale medier, skal deltakerne utvikle forståelse av kompleksiteten bak digitale tjenester. Det er viktig at studenten selvstendig skal kunne identifisere, finne, vurdere kritisk, og anvende relevant teori for å utvikle praktiske og teoretiske analyser, problemstillinger og konklusjoner, samt at studenten kan framstille en argumentasjonsrekke på en klar og logisk måte. 7. Innhold Økende globalisering eller regionalisering? Trender og kritiske faktorer i utviklingen. Behov for internasjonalisering av norsk næringsliv. En oversikt over beslutningsområder i internasjonal markedsføring. Hvordan bedrifter internasjonaliseres ut fra et vare-, tjeneste-, og reiselivsperspektiv. Motiver og prosesser. Vekststrategier ut fra interne og eksterne arbeidsbetingelser, internasjonaliseringsevne og industriens-/bransjens globalitet. Det digitale nettsamfunnet og vekststrategi Entreprise20: Hvordan samarbeide på andre måter med Web20 teknologier Sourcing: outsourcing og insourcing. Transaksjonskostnader, nettverkseffekter og commodities IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 2 av 6

3 Valg av marked(er). Vedtatt i UUV-sak 30/11 Hvordan etablere seg og drive på et nytt marked: ekspansjon på egen hånd og/eller bruk av strategiske allianser. Relasjonsbygging, kontroll og styring av egne avdelinger og alliansepartnere. Posisjonering, standardisering og/eller tilpasning av markedsføring. Kulturelle forskjeller, mekanismer i interkulturell kommunikasjon og hvordan gå fram for å lykkes i en multikulturell arbeidssituasjon. BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) blir spesielt vektlagt. Det nye mediesamfunnet, fra proprietære tjenester til plattform og apps Bruk av sosiale medier i internasjonal markedsføring. Oppmerksomhet og opplevelser som øknomiske parametre Særtrekk ved effektive, operative nettsteder/nettbutikker. Søk, søkemotorer og juks Digitale annonsesystemer Relasjonsbygging og kundelojalitet på Internett Digital strategi Hvordan organisere den internasjonale virksomheten. Betalingsformer og logistikk i en internasjonal sammenheng. Forhandlinger og forretningskommunikasjon på engelsk. Suksesskriterier for å lykkes internasjonalt ut fra et vare-, tjeneste-, og reiselivsperspektiv. 8. Gjennomføring I løpet av emnet er det innlagt øvelser, diskusjoner, rollespill og aktiv bruk av cases/oppgaver både i individuelt og i grupper. Studentene må påregne en betydelig egeninnsats og ulike former for gruppeprosjekter, rollespill, presentasjoner av egne arbeider IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 3 av 6

4 og aktiv bruk av sosiale medier. Vedtatt i UUV-sak 30/11 Som en del av studentenes egeninnsats skal studentene gruppevis gjennomføre en casestudie av egenvalgt bedrift/organisasjon hvor bruk av pensum står sentralt i studentenes vurderinger, forslag og begrunnelser av beslutningene som inngår i internasjonal markedsføring og i øvingen av internasjonale forhandlinger. Forelesninger, arbeid med oppgaver, egeninnsats, veiledning og evaluering blir integrert. I løpet av emnet gjennomføres én ekskursjon/casestudie som studentene skal organisere selv, og det trekkes inn gjesteforelesere fra norske virksomheter innen vare-, tjeneste- og reiselivsorienterte virksomheter og som har lykkes i sin internasjonalisering. Det legges opp til intensive perioder med undervisning og jevnlige workshops i perioden. I tillegg vil det bli lagt inn enkelte perioder med intensiv undervisning/aktivitet hvor det påregnes at studentene er tilstede hele tiden. Det vil være særlig aktuelt når rollespillet vedrørende forhandlinger foregår, og når bruk av sosiale medier er det aktuelle temaet. 9. Vurdering Underveiseksamen 1: Ekskursjon/hjemmeeksamen 2-12 uker, i gruppe på inntil 3 personer. Vekt 40 %. Underveiseksamen 2: Muntlig eksamen, i gruppe på inntil 3 personer. Vekt 20 %. Slutteksamen: Skriftlig individuell eksamen, 3 timer. Vekt 40 %. 10. Pensumlitteratur Bøhn, Henrik og Magne Dypedahl Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Sider: 153. (Hele, bortsett fra kap. 10) Pris: 275,- Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in. 2. utg. London: Random House. ISBN: Sider: 207. Pris: 429,- Krokan, Arne Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. [Oslo]: Cappelen akademisk IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 4 av 6

5 forlag. ISBN: Sider: 281. Pris: 398,- Mysen, Tore Sourcing. I Døving og Svensson (red.) Leksjoner i markedsvitenskap, Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: Pris: 425,- Rodgers, Drew English for international negotiations: A cross-cultural case study approach. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: Sider: 160. Pris: 139,- Solberg, Carl Arthur Internasjonal markedsføring. 8. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Sider: 512. Pris: 499,- Kompendium: Internasjonal markedsføring selges på Norli Kirkegata, og inneholder: Carlsson, Johan, Axel Nordegren og Fredrik Sjöholm International experience and the performance of Scandinavian firms in China. International Business Review, 14(1): Ganesan, Shankar, Morris George, Sandy Jap, Robert W. Palmatier og Barton Weitz Supply chain management and retailer performance: Emerging trends, issues, and implications for research and practice. Journal of Retailing, 85(1): Horppu, Marianne, Olli Kuivalainen, Anssi Tarkiainen og Hanna- Kaisa Ellonen Online satisfaction, trust and loyalty, and the impact of the offline parent brand. Journal of Product & Brand Management, 17(6): Kristoffersen, H Hva er det Kinesiske? I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, Oslo: Universitetsforlaget Kinesisk forretningskultur og kommunikasjon. I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, Oslo: Universitetsforlaget. Moran, Robert T., Philip R. Harris og Sarah V. Moran Brazil. I Managing cultural differences: Global leadership strategies for cross-cultural business success, utg. Elsevier Science & Technology India. I Managing cultural differences: Global leadership strategies for cross-cultural business success, IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 5 av 6

6 utg. Elsevier Science & Technology Russia. I Managing cultural differences: Global leadership strategies for cross-cultural business success, utg. Elsevier Science & Technology. Mukherjee, Avinandan og Prithwiraj Nath Role of electronic trust in online retailing. European Journal of Marketing, 41(9/10): Nygaard, Arne Strategiske allianser. I Alliansebygging, Bergen: Fagbokforlaget Identifiser strategisk rasjonale. I Alliansebygging, Bergen: Fagbokforlaget. Styles, Chris, Paul G. Patterson og Farid Ahmed A relational model of export performance. Journal of International Business Studies, 39(5): Svensson, Göran, Tore Mysen og J. Payan The key role of opportunism in business relationships. Marketing Intelligence & Planning, (i kommende utgave). Ca. 20 sider. Sun, T The rising star of China. I Inside the Chinese business mind, 1-9. Santa Barbara, Calif.: Praeger. 11. Anbefalt litteratur Hollensen, Svend Global marketing. 5. utg. Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN: Keegan, Warren J. og Mark C. Green Global marketing. 6. utg. Upple Saddle River, N. J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: Kennedy, Gavin Kennedy on negotiation. Hampshire: Gower. ISBN: IMA2100 Internasjonal markedsføring Side 6 av 6

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse (BAH2) Bachelor i HR og personalledelse (BAP2) Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2) Bachelor

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper

Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Antall semestre 1 Vurderingssemester Undervisningsspråk Opptak til mastergrad i Serviceledelse Forkunnskaper FILOSOFI OG SERVICELEDELSE (Master i Serviceledelse) --- FAKTA Emnenavn Filosofi og serviceledelse Emnekode FXFSL100 Studiepoeng (SP) 20 Undervisningstart Vår Antall semestre 1 Vurderingssemester Vår Undervisningsspråk

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer