HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker"

Transkript

1 HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker

2 Vinteren vi har sett fram til! 2 Større og større andel av befolkningen drar til fjells på vinteren, bl.a. for å oppleve natur, aktivitet og skiglede. Dette er en klar trendøkning, i Norge og utland, som dokumenteres av at de fleste vinterdestinasjonene stadig øker sitt besøkstall, samtidig som hyttebyggingen fortsetter. For Vågslid/Haukelifjell er dette ikke noe unntak; antall gjestedøgn hos Haukelifjell Booking ble doblet sist vinter, og billettomsetningen til Haukelifjell Skisenter økte med 46 % i samme periode. Med sist vinter friskt i minne; Dette var en riktig flott vinter med mange flotte uker og helger, og riktig passelig med snø! Møte med brune, blide og friske vinteransikter vitnet om fine dager i skisporet, i alpinbakkene, eller på hytteterrassen. Muligheten til å komme seg opp fra byen eller andre sjønære områder, fra gråvær og våte marker, til hvite vidder, tørr og kald luft, og forhåpentligvis fine soldager med ski eller annen snøaktivitet, den er tilstede. Enten for de mange som ønsker dette på egen hytte/leilighet, eller for de som selv ikke har dette, står Haukelifjell Booking til disposisjon med utleie. Vi opplever også at flere og flere bedrifter etablerer seg med firmaleilighet/hytte, og at dermed mange mennesker på denne måten får tilgang til fjellet, på en enkel og relativt rimelig måte. Dagens medier er mer opptatt av, enn noen gang før, å formidle vinterlige forhold i fjellet og har bl.a. livsstil- reportasjer som bl.a. omhandler hytteliv, skitrening og alpinaktiviteter. Destinasjonene satser mye på tidlig-preparerte langrennsløyper, og det satses betydelige ressurser på snøanlegg og tidligproduksjon av snø som igjen fører til tidligere åpning av alpinanleggene. Slik flyttes vinteren fremover i tid, og befolkningen kommer tidligere i vintermodus. Alt dette påvirker enkeltpersoner, familier og mange forskjellige segmenter til å få et tettere forhold til fjell og vinterlige aktiviteter. FJELLET, har så mange betydninger, avhengig av hvem en spør! og uansett hvem du spør så har fjellet en egen betydning for de aller, aller fleste. Utgangspunktet er hvilket forhold den enkelte har hatt med fjellet oppover i sin barndom, ungdom eller voksen alder! Fjellets dimensjoner; kraftighet, skummelhet, mykhet, hardhet, stillhet osv. påvirker så mange sanser i vårt indre! Fjellet er rett og slett et stimuli som har større påvirkning på vår personlighet, enn hva de aller fleste er klar over. Kombinasjonen av alpinkjøring i brede preparerte bakker, frikjøring i åpent terreng eller i skogsterreng, langrenn i brede preparerte spor, fjellturer i eget spor til egendefinerte mål, toppturer til INNHALDSLISTE: Utgiver: Haukelifjell Skisenter AS ansv. H. Vinje de mest ekstreme topper, eller en akebretttur fra barnebandet, gjør at destinasjon Haukelifjell/Vågslid er godt tilrettelagt både for familie og ungdom som har som formål å benytte sitt opphold her til ski aktivitet. Vi håper leserne av vintermagasinet vil ha ett, eller flere, fortreffelige opphold i løpet av vinteren 2010, på vårt fjell ; Haukelifjell. - Det er sosialt å ta en vinterhelg eller fler på fjellet, enten det er med familie eller venner!! Vegen vestover... 4 Vågslid-Haukelifjell, et villmarksområde for helårsaktivitet... 6 Haukelirennet Stølsdrift på Haukelifjell Booking leiligheter/hytter Haukelifjell skisenter Hardangervidda vinn på verdiskaping Nye tunneler over Haukelifjell Preparerte langrennsløyper/ løypenett Bakkekart Tokkeverkene. Et kraftfullt energieventyr Viddetur på ski i høstferien Plogen Skiklubb Panoramaheisen Fjellbutikken Stor interesse for selvbyggertomter Nytt frå Vågslid grunneigarlag Haukeliseterfestivalen Haukeliseter Fjellstue; en bebodd utpost Været og værstasjonen Tidligpreparering av langrennsløyper Sportsfiske i Vågslid... 67

3 Snøkanoner på rekke og rad 3

4 VEGEN VESTOVER Høyrer Vinje til Austlandet, Sørlandet eller Vestlandet? - Til Austlandet, vil sikkert dei fleste svara. Telemark er då eit austlandsfylke, sjølv om det langs grensa mot Aust-Agder er ein glidande overgang til Sørlandet, og trass i at me høyrer til same bispedømet som Agderfylka. Men vinbyggjane kjenner seg korkje som austlendingar eller sørlendingar, og vestlendingar er det vel ingen som har funni på å kalle oss. Me likar betre å vera «noko for kon sjave». Det heng slett ikkje saman med at Vinje (og Vest-Telemark, som er det kulturgeografiske området kommunen er del av) har vori isolert gjennom tidene. Tvert i mot: så langt attover me kan sjå, har det vori kontakt og handel mellom fjellbygdene på sørsida av Hardangervidda og andre område, både i og utanfor Noreg. Særpreget i Vest- Telemark kan derfor like godt forklarast med måten området har teki i mot impulsar frå mange kantar på, og bygt vidare på dei. Vasskiljet i Vinje I Vinje renn dei store vassdraga mot søraust, til Grenland og Skagerrak. I hundrevis av år har dei knytt leverandørane av jern, brynestein og tømmer i dei øvre bygdene saman med industri- og eksportinteressene langs kysten, i ein slags lagnadsfellesskap. I dag er elektrisk kraft den viktigaste råvara frå vassdraga; og samstundes er områda der vatnet kjem frå blitt viktige rekreasjonsområde for folk i Grenland og store delar av Austlandet elles. Vinje er i dag den største hyttekommunen i Telemark. Men ikkje alle kjem frå aust. I reiselivet går det nærast eit vasskilje gjennom Vinje: Austlandet dominerer i Rauland, Vestlandet i Vågsli. Kontakten vestover er utvilsamt like gamal som den mot aust, det syner så vel arkeologiske funn som slektskapstilhøve, byggeskikk og andre kulturdrag. Og ikkje minst alle spora etter ferdsla over fjellet gjennom mange tusen år, frå smale stigar og holvegar via fint opparbeidde køyrevegar til dagens E134, som gjer transporten mellom aust og vest til noko heilt anna enn han var for berre hundre år sidan. Halvvegs til Haugesund I dag er dette sambandet avgjerande for samfunnsutviklinga både lokalt, regionalt og nasjonalt, vil eg påstå. Vinje ligg sentralt til mellom landsdelane, og ein av dei viktigaste stamvegane mellom aust og vest går gjennom kommunen. E134 med sidegreiner knyter sentrale delar av Austlandet, m.a. store eksport- og importterminalar, saman med dei økonomisk ekspansive regionane i Rogaland og Hordaland. Denne posisjonen i midten gjev både føremonar og ulemper. Ein sterkt trafikkert veg blir ofte opplevd som eit lokalt miljøproblem, ikkje minst der vegen er bratt, svingut og med mange hus i kring. Det er fleire slike strekningar gjennom Vinje der me arbeider for trafikksikring eller omlegging. Andre utfordringar møter me der vegen går Ordførar Arne Vinje tek gjerne ein skitur på Haukelifjell. Her frå ein vårtur med Storenup i bakgrunnen. 4

5 Foto: Haukeliseter Fjellstue i høgfjellet. E134 delar faktisk det største villreinområdet i Noreg i to: Hardangervidda i nord og Ryfylkeheiane og Setesdalsheiane i sør. Hadde det ikkje vori for tunnelane vestover frå Dyreskar, ville vegen ha vori ein effektiv barriere for kryssande reinsdyr. Nye tunnelar I dette området er det no planar om ei omlegging som kjem til å bli svært viktig for alle brukarane av vegen så vel som for reinsdyra. På kvar side av Røldal er det prosjektert ein ny, lang tunnel som vil avløyse alle dei eksisterande, og redusere stigningane vesentleg. Tungtransportane vil spara store utgifter til drivstoff, utsleppet av CO 2 vil bli tilsvarande redusert, regulariteten om vinteren vil bli mykje betre og villreinen får eit trygt og skjerma liv oppå fjellet. For bygdene i Vest-Telemark vil dette prosjektet redusere avstandsulempene vesentleg, knyte oss endå sterkare til det vestafjellske og såleis gjeva viktige vekstimpulsar for kultur- og næringslivet. Går det som me vonar, kan bygginga av tunnelane starte i Haukeli. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité gjorde i vår eit prinsippvedtak om at regjeringa skal utgreie ein høgfartsbane med sikte på bygging, og dei tre regjeringspartia stadfester dette i regjeringsfråsegna si. Selskapa Norsk Bane og Deutsche Bahn har kvar for seg komi fram til at traséalternativet aust-vest over Haukeli er det samfunnsøkonomisk mest lønsame, og både banen og driftsopplegget er planlagt på eit svært detaljert nivå. Rutetabellen syner at toget vil bruke ein time og fem minuttar frå Stavanger til Haukeli stasjon! Ein kan nok velje å vende ryggen til eit så nyskapande prosjekt, men risikerer samstundes å vende ryggen til framtida. Lyntog har i mange år trafikkert strekningar i Europa med eit mykje veikare trafikkgrunnlag enn mellom Oslo, Bergen og Stavanger. Det er med andre ord ein velprøva transportteknologi det dreiar seg om og det er billigare å byggje på og i norsk granitt enn på kontinental leire. planane og om organisasjonen som har bori dei fram. Så får me sjå om gamle, gode Dyreskard om nokre år vil opne sine steinmassar for eit nytt steg i kommunikasjonsutviklinga! Arne Vinje Ordførar i Vinje Eit endå meir grensesprengjande prosjekt er planane om ein ny høgfartsbane over Saman med ei rekkje andre kommunar har derfor Vinje støtta heilhjarta opp om desse 5

6 VÅGSLID - HAUKELIFJELL - et villmarksområde for helårsaktiviteter Villmarksmagasinet har fått et leserinnlegg fra en av stamgjestene i området, en av de hytteeierne som er over middels interessert i tur, vidde, bær, fiske, dyreliv og jakt. Vi takker for et illustrativt bidrag, som bør kunne gi ideer for mange nivåer av friluftsinteresse. Vågslidvatn-Fossen Elgen og beverens rike Terreng : Kupert skogsterreng Vinter/Vår: Preparerte skiløyper Sommer/Høst: Bading, fisking, kanopadling og bærplukking Fra Kjelavatnet i nordvest renner Kjela. Sommerstid kan du fra Gamle-veien som går over Vågslidtunnelen, kjøre inn til Vesle Kjelavatn. Dette er et flott utgangspunkt for turer videre oppover i høyden. Kjelatind kan da på en godværsdag være et av målene. Tar du deg derimot en tur nedover Kjelavassdraget mot Løyningsvatnet, vil du oppleve et kupert terreng hvor det er mulig å finne en lun krok for alle vindretninger. Her oppe starter elva sin ferd nedover dalen. Kjela kommer bokstavelig talt brølende ut av berget det blå øverst, men legger seg snart til hvile i sitt første lille vann. Etter en pause får elva igjen farten opp der den skumhvit hiver seg over blanke berget videre nedover, før den liksom på nytt må trekke pusten i det den legger seg til hvile i et aldri så lite vann. Og slik fortsetter det nedover om og om igjen. Som perler på en snor legger elva igjen det ene naturskjønne vannet etter det andre nedetter dalen langs E-134. Løyningsvatn er den første perla der den ligger lunt og vakkert til omkranset av bjørkeskog på den ene siden og det flate deltalignende landskapet Finnvollen - på den andre siden. Har du kano, bør du utforske holmene og alle småvikene dette lille vannet har å by på. Følg med, kanskje får du også øye på spor etter bever. 6 Høstflora Dessverre er det ikke mulig å padle vassdraget sammenhengende videre nedover. Neste sjøsetting anbefales derfor like nedenfor Arbuvollenbutikken, i Arbuvatnet. Vannet er som skapt for padling der det som en slange snor seg nede i dalbunnen. Naturen omkring kommer tett inn på en. Bjørketrærne fra Løyningsvatn er nå erstattet med furutrær, og noen av disse er så gamle at de var godt voksne da den første bilen la i vei over fjellet. Du skal ikke gå lange turen inn i området mot Fossen, før du finner spor etter elgen. Se etter sporavtrykk i myrområdene. Har du øynene med deg, vil du stadig vekk finne den karakteristiske elglorten der den ligger som småhauger med klinkekuler. Vinterstid finner du i dette kuperte gammelskogsområdet et herlig velpreparert løypenett. Spor etter hare og rev er vanlig å finne i snøen, men også vinterstid hender det at en elg eller to legger veien gjennom terrenget, selv om de fleste trekker ned til mindre snørike områder. Det er imidlertid ikke bare elgen som stortrives her. I dette området har også beveren sin hytte og sitt spiskammer. Om vinteren kan du finne områder hvor avgnagde bjørketrær stikker opp av snøen og nærmest minner om store tannstikker. Det er ikke vanskelig å bli fasinert av denne tømmerhoggeren, men her som alltid i møte med ville dyr, gjelder regelen om at vi ikke skal forstyrre. Skal du padle videre fra Arbuvatn og ned til Vågslidvatnet med kano, må du ved normal vannstand enten bære eller dra kanoen gjennom bekken. Ved mye vannføring kan bekken padles, men dette er kun for den viderekomne. Vel nede i Vågslivatnet får du en ny herlig padleopplevelse gjennom trange sund og inn og ut av små viker. Er det sommer og varmt kan en oppleve behagelige temperaturer i hele vassdraget. Flotte og usjenerte badesteder er det mange av, men i Vågslivatnet finnes den aller vakreste badestranda. Midt i vannet ligger nemlig en flott holme med en langgrunn sandstrand i le for vestavinden.

7 Venemodammen- Haukeliheii-Gjøsløysdalen Gaupas rike Terreng : Kupert skogsterreng Sommer/Høst : Bading, fisking, kanopadling og bærplukking Like nord for Edland ligger Venemodammen. Et lite vann som ligger lett tilgjengelig dersom en skal sjøsette en kano. Gårdsvei som går langs den ene siden av veien, vises knapt fra vannet når en padler inn mot den gamle nedlagte gården Gjøsløys i enden av vannet. Skogen står tett ned til vannet, og skaper et inntrykk av villmark selv om vannet er regulert. Dette er gaupeland. Gaupa er sky, og det er ikke mange som får oppleve å se ei gaupe. Men her langs Venemodammen er det gjort observasjoner av gaupe. Mens gaupemora var ute og jaktet, kunne en høre gaupeungenes lengtende skrik etter mora. Neste gang du hører noe som først kan minne om en skrikende fugl, lytt bedre etter kan det være gaupeskrik? Fra gården Gjøsløys kan du gå på god sti gjennom Gjøsløysdalen til Bordalsvatn. Mange vil hevde at dette er et av de flotteste turområdene vi har i området sommerstid. Terrenget er lettgått, og følger elva Bora som skaper liv i landskapet. Ta gjerne av stien og følg selve elveløpet (dersom det er lite vannføring) der det presser seg gjennom de smaleste passasjene i berget. Her kan du finne bortgjemte spennende badekulper og småfosser. Med utgangspunkt i Venemodammen kan du også legge veien vestover og inn på Haukeliheii. Inn i gaupas og elgens rike. Her er det mange flotte turmuligheter. Skåfonntjønni-Langesæ- Holmavatn-Dyrskard Reinsdyras rike Terreng : Høyfjell Sommer/Høst : Fisking og bærplukking Vinterstid treffer man ofte på spor etter reinsdyr på sørsiden av riksvei 134. Dette gjelder hele beltet langs riksveien fra Midtlægir ved Dyrskard til heia sør for Vågslid hotell. Det er sjelden at dyra går like fram til riksveien. Som regel bøyer de av når de er 2-3 km fra veien. Navn i kartet vitner om at dette er reinsdyras rike; Simlefonn og Simleskjåen. Og lengre inne i heia finner vi Sommerdyrskard med sin Dyrskardnut og Vinterdyrskard med sin Vinterdyrskardnut. Gamle navn, men fortsatt er det slik at det nettopp er i disse områdene at en oftest treffer på spor eller kan være heldig å få øye på reinsdyr. Noen ganger en enslig bukk, andre ganger småflokker på opptil 30 dyr. Mindre flokker har vinterstid de siste årene stadig blitt sett helt ned i området mellom Simleskjåen og Skåfonntjønni. At jakt på reinsdyr har en lang tradisjon vitner dyregravene om. Det gjør sommerfjellturen ekstra spennende når en kan lete seg fram til en dyregrav som er anmerket i kartet. Men langt fra alle dyregravene er merket av på kartet. 3 km i luftlinje sørvest for Haukelifjell Skisenter ligger et lite vann med navn Nordre Skåfonntjønni. Tar du en tur langs dette vannets østside, må du nærmest hoppe over ei flott dyregrav for ikke å ramle ned i grava selv. På snørike somre er graven skjult i ei snøfonn. Kanskje er grava av den grunn fra en tid hvor klimaet var varmere? Går du ca. 500m fra denne dyregrava mot Skåfonntjønni, kommer du til en stor hidler. Om denne i tidligere tider ble brukt av de samme jegerne som voktet dyregrava, kan en jo bare fantasere om. På samme vis som dyregrava, er denne hidleren også skjult av snø enkelte somre. 7

8 Men dette fjellområdet har også flere andre spor etter en nærmere tidsepoke i vår historie. I heia her var den lokale hjemmefronten under krigen svært aktiv. Inne ved Holmavatnet ligger i tillegg også skjulestedet Bamsebu som ble brukt i forbindelse med tungtvanns-aksjonen på Rjukan. I tillegg til at Bamsebu er restaurert, finner du spor etter den illegale aktiviteten på nordøstsiden av Skåfonntjønni. Her vil du finne flere drop-containere liggende i terrenget. Disse inneholdt våpen og utstyr, og ble sluppet fra fly fra England under krigsårene. Det er ikke mange jervene igjen, og det er svært sjelden at en er så heldig at en får sett en jerv i sitt rette element. Sporene derimot dukker opp i snøen hos oss hver vinter. Ta en nøyere kikk på de store sporene med en målbevist kurs, neste gang. Dersom det ikke finnes skispor i området, øker sjansene for at det ikke er hundespor, men jervespor du ser. Langesæ-Holmavatn- Ståvatn-Dyrskard- Sandfloeggen Jervens rike Jente - frosk /foto; Hans Dieter Fleger) Terreng : Høyfjell Sommer/Høst : Fisking og bærplukking Jerven er en skikkelig vandrer. Det hender at den tar turen gjennom vårt område. Sporene er betydelig større enn revespor. Men ikke la deg lure av gamle revespor som sola har utvidet. Revens vandring bærer ellers preg av større nysgjerrighet enn jerven der den krysser seg framover i terrenget, og må bortom enhver lyngdått som stikker opp av snøen. Jerven derimot er mer målbevist. Når den har stukket ut kursen, skal det mer enn en lyngdått til for at den bøyer av. Molter /foto; Hans Dieter Fleger) Nupsdalen mot Ståvatn 8 VINTERMAGASINET

9 Biler tilgjengelig for levering i XC60 DRIVe 175 HK FRA KR ,- XC60 2,4 AWD 163 HK FRA KR ,- XC60 D5 AWD 205 HK FRA KR ,- Spannavn Haugesund Tlf Åpningstider: Man-fre Torsdag Lørdag GLAVA - det suverene isolasjonsproduktet til hytta tar vare på miljøet 9

10 HAUKELIRENNET 2010 Tida hadde kome for å tenkje nytt - både større og nyskapande... Stad, løype og namn vart endra frå Sigurdsbuløypa til Haukelirennet. Dette skjedde etter initiativ frå IL Rein og Haukelifjell Skisenter. Målet var og er, å lage ei ny, årleg hending i bygda. Rennet er for alle; både bygdefolk, tilreisande, turentusiastar, hytteinnbyggjarar og eliteløparar. På sikt er målet at Haukelirennet verkeleg vert ein marknadsføringskanal for Edland/Haukeli/Vågslid og omegn. Haukelirennet april 2009 vart Haukelirennet arrangert for fyrste gong. Dette viste seg å bli eit svært vellukka renn, der det vart registrera 500 betalande deltakarar! I tillegg var det mange ute i løypene som ikkje var registrert. Veret var særdeles flott denne dagen - strålande sol og vindstille! Alle fekk deltakarbevis då dei kom i mål, og det var også premiering av Statkraftspurten, som gjekk etter om lag 12 km. Starten av rennet var lagt til ein flate like vest for toppen av Haukeliheisen (T-kroken). Løypa strekte seg over 32 km, og dette såg ut til å vere ein passande distanse for dei fleste. Målgang framom Tyrvelidhallen til Haukelifjell Skisenter. Det var mykje folk i målområdet, og speakertjenesta sørgde for at alle vart godt informera om utviklinga i løpet. Toppløparar i Haukelirennet To av dei mest profilera løperane på damefronten, Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira, deltok i rennet. Dei var svært nøgde med både løype, naturomgjevnader og stemning. Steira saman med Anders Aukland stakk av med seieren, høvesvis i dame- og herreklassa. Stor afterski-stemning ute etter målgang, med bakande ettermiddagssol og mykje godt humør. Dagen blei avslutta med live musikk der Glenn Lyse m/band inntok scena. Dette gjekk føre seg på kvelden i eit telt på 500m2, og stemninga var framleis på topp. Rennet for 2009 blei suksess. Gode preparerte skiløyper for skøyting og klassisk, flott terreng på taket av Telemark, strålande sol, entusiastiske arrangørar, applauderande publikum langs løypa, og nøgde deltakarar, gjorde dagen uforgløymeleg... Endring i 2010 Med er faringar frå rennet i 2009 starta arbeidet med å planleggje 2010-rennet kort tid etter rennet i fjor. Løypa vil som i fjor vera 32 kilometer, med start frå toppen av Haukeliheisen og målgang i Haukelifjell skisenter. Traseen blir endra noko, og det blir ikkje fullt så dramatiske utforkøyringar undervegs i løypa. Blant anna vil ikkje løypa gå nedom Havradalen. Løypa vil likevel gå i eit fantastisk høgfjellsterreng og me er sikre på at det vert ei fantastisk skioppleving for deltakarane. Rein skileik er slagordet til arrangementet, og me vonar at dette skal vere ei helg der ikkje berre eliteutøvarar og konkurransesugne hobbyløperar ser fram til, men også ei helg der familiar og leikelystne ungar i alle aldrar kan ha det moro med ski, i og ikring løypene. Klassisk og skøyting Løypene blir preparera både for skøyting og klassisk, og sjølv om eliteløparar og andre i aktive klassar velgjer å skøyte, så er det gode klassiske spor for mosjonistar og andre som ikkje velgjer å skøyte dei 32 kilometrane. Deltakarane kan velje mellom ulike klassar, elite, aldersbestemte, bedriftsklasse, samt turklasse. Nytt av året er at alle turgåarane også får startnummer, og utfrå startnummera blir det trekt ut premier, blant anna gåvekort på reise. Difor må alle løparar registrere seg og få startnummer. Deltakarar i trim/turklassa betalar berre 100 kroner for å delta. Frist for ordinær påmelding er 14. april. Aukland og Steira; vinnarar Haukelirennet

11 Like etter startskotet for Haukelirennet 2009 Løypekart Haukelirennet

12 Verdenstoppane kjem også i år Både Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira og Anders Aukland har takka ja til å delta i rennet også i år. Dei var alle med i fjor, og det var Anders og Kristin som vann eliteklassane. Dei var alle tre frå seg av begeistring for rennet og opplevingane dei hadde, denne fantastiske helga i fjor. Saman med familie og vener leikte dei i løyper og ikkje minst bakkar heile helga. Dei kunne i ettertid fortelje på sine eigne nettstader at dei hadde nytt denne helga, der dei budde i flotte leiligheiter midt i bakken, og i eit stålande vårver kunne velje mellom toppturar på taket av Telemark, eller skileik i puddersnø i bakkane til Haukeli skisenter. Betre reklame kan me ikkje ynskje oss, og me vonar at dei får med seg fleire toppløparar etter kvart. Premiar Alle som deltek vil få deltakarbevis når dei kjem i mål. Det blir endå flottare premiar i år - og fleire! Statkraftspurten vil ha spurtpremiar! Aukland i fullt driv mot målgang Pris Tur/ trimklasse: kr 100,- Aktive klassar: Dersom ein melder seg på innan fristen: kr 300,- Dersom ein melder seg på etter fristen: kr 400,- Dersom ein melder seg på sjølve renndagen: kr 500,- Sats eventuelt på ei familiehelg med overnatting. Mange gode alternativ for overnatting i nye, flotte leiligheitar ved Haukelifjell skisenter. For meir info om Haukelifjell Skisenter og Haukelifjell Booking, sjekk online booking på For meir informasjon om renn, påmelding, samt kontaktinfo, sjå Med ivrige arrangørar og deltakarar ser me ingen grunn til at Haukelirennet ikkje blir vellukka i år også! Det vil bli fleire aktivitetar i år, og borna vil få ei overrasking...!! [] Dette er 32 km Rein skileik... VELKOMEN TIL HAUKELIRENNET 2010! Helsing Marknadsføringsgruppa Haukelirennet 2010 IL Rein IL Rein er Edland/Haukeli og omegn sitt lokale idrettslag. Dette er eit kreativt og engasjert lag som har mange ildsjeler og stor dugnadsånd. Laget har også avla fram fleire dyktige skiløparar som har hevda seg - både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 12 Seierspallen i kvinneklassa

13 13

14 Stølsdrift på Haukelifjell På langsletta over Ulevå, mellom Haukeliseter og Haukelitunnelen, ligg 2 geitestøylar der det er drift kvar sommar. Begge har geiter og det vert ysta geitost der. På den innarste støylen er det Jan Haslemo, frå Øvre Vats, som driv. Jan har, i ein alder av 34 år, allereie støla her i 13 sommarar og har ingen planar om å gi seg med det fyrste. Han driv til vanleg gard i Øvre Vats, med 250 mjølkegeit, 100 kje og 250 sauer. Geitene frå garden i Vats har lange tradisjonar med sommarbeite på Haukelifjell, og før Jan tok til var det Anna Walle frå Røldal som var stølsbudeie for Haslemofamilien. Anna støla i området i om lag 36år, og i ein stor del av denne tida var det Løyningroe, aust for Vågslidtunnelen, som var geitestøylen. Jan har hektiske dagar, og lite fritid gjennom den korte sommarsesongen, som stort sett varer frå 1.juli til 15.september. Her er det mjølking både morgon og kveld, og frå 250 geit vert det ca 600 ltr mjølk pr dag Om lag ein tredjepart av mjølkeproduksjonen vert levera til ysteriet i Haukeli, som nyttar Ysting denne geitemjølka til å lage den etterkvart så populære Chevré osten Den øvrige mjølka vert ysta til geitost, på støylen til Hoslemo. Mjølka vert koka i ei STOR gryte der temperaturen ligg på ca 95grader. Etter om lag 7 timar er 90% av mjølka fordampa, og det ligg igjen ei kompakt karamell-liknande masse, som det heile tida vert rørt rundt i. Den flytande ostemassen vert så fylt i runde former. Jan fortel at han stort sett ystar ostar, kvar dag, heile sommaren! Avsetninga er det ikkje problem med, han har mange faste kundar som kjem igjen, år etter år, og dei same kan vera innom fleire gonger i løpet av sommaren. Støylen 14

15 Ein skulle kanskje tru at det vart einsamt å bu åleine på ein støyl midt oppe på Haukelifjell? Men, nei; Jan trekker fram at ein av dei positive sidene med opphaldet på fjellet kvar sommar, er at det er så mange å snakke med. Når ein likar å prate med folk, og er glad i fortelje om arbeidet sitt, så er alt berre triveleg. Jan legg til at han ynskjer alle velkomen innom for å sjå og spørje, utan at det dermed er kjøpeplikt av ost. Det kan vera mangt slags ver i løpet av sommaren, og det er ikkje like idyllisk kvar dag, men Jan klagar ikkje over det. Skal han trekke fram negative sider, så er det at arbeidet vert einsformig og at han ikkje har fritid. I skuleferien derimot, har han mykje besøk av familien sin og då er dei fleire til å dele på arbeidet og har kjekke dagar saman. Mykje ved støylsdrifta har sjølvsagt vorte mykje lettare med åra. Før mjølka dei for hand, ein heilt annan verden enn den ein har i dag, med moderne mjølkemaskinanlegg. På støylen har dei nå dieselaggregat, og gass har overtatt fyringa av ystegryta, i staden for ved. Geitene er ute på beite heile dagen, men kjem stort sett heim av seg sjølv når det lir mot mjølketid. Jan fortel at han ikkje har trafikkproblemer med geitene. Vassdraget skil dei vekk frå E134 og hans buskap er ikkje tunnelgeiter, som mange har opplevd å møte på i tunnelåpningane. På spørsmål om kva som er spesielt med geitosten hans, så trekker han fram, at det er særpreget frå plassen, som påverkar smaken. Dessutan vert kvaliteten bra, sidan han alltid ystar på heilt fersk mjølk. Og Mattilsynet? Ja, dei er innom no og då, og kontrollerer at alt er som det skal! Den ekta geitosten har eit feittinnhald på 38-40% og kan lagrast i kjøleskap i 3-4 mndr. Den kan også frysast utan at dette forringar smaken. Vintermagasinets redaksjon kan skrive under på at osten har ein fortreffeleg smak, og er populær blant frukostgjester i alle aldrar! Geitosten Geitestølen-mjølking 15

16 HAUKELIFJELL BOOKING Vi har et bredt utvalg av utleie-enheter å tilby deg. Store fine laftehytter og flere forskjellige leilighetstun. Råsali og Råsehallet ligger midt i alpinbakken med ski inn/ut til Haukeli Skisenter. Det er også gode varierte tilbud for de som vil ligge nærme skisenteret, midt i bakken i Råsali og Råsehallet Apartments. Enhetene har flott utsikt over området og har topp moderne standard. Leilighetene kan romme alt fra 2-12 personer. Beliggenheten er bare fantastisk, med langrennsløyper få meter unna, mens alpinbakken ligger rett utenfor. Sommerstid ligger leilighetene helt inne i jakt- og turterrenget. Det er en mengde varierte fiskemuligheter i Vågslid og innover mot Hardangervidda. Hos oss kan du ha en koselig hytteleilighet som utgangspunkt for turer i flott høyfjellsnatur. Velkommen til oss! Hilsen jentene i bookingen 16

17 Råsehallet Apartments - midt i bakken - Hytteleilighetene i Råsehallet ligger på et høydenivå meter over havet. Strategisk beliggenhet midt i bakken med en fantastisk utsikt. Tilkomst via 850 meter lang tunnel hvor du kan parkere bilen din under hele oppholdet. Råsehallet Apartments har veldig moderne interiør og høy standard. Det er sengeplasser fra 2 til 12 personer. Det skal være koselig når du tar ferie. Du har alt du trenger i leilighetene. Her kan du lage flotte familiemiddager etter en lang dag ute i snøen. 17

18 Råsali Apartments Råsali Apartments ligger fantastisk til med ski in/ski out ned til Haukelifjell Skisenter. Biltilkomst kun via tunnel. og her kan du parkere bilen din under hele oppholdet. Leilighetene i Råsali har svært høy standard og har flotte interiør. Det er sengeplasser fra 2 til 12 personer, størrelsen er fra 47 m² til 95 m² + hems. Du kan lett komme deg til og fra Råsali Apartments vinterstid. Flott tun med fantastisk utsikt over fjellene. Her kan du virkelig nyte vinterdagene i moderne leiligheter med sentral beliggenhet til alt. Hvorfor ikke prøve en natt eller to i en ny leilighet midt i terrenget like inntil Hardangervidda? 18

19 PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out Leilighet 47: 2-4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Leilighet U47; 2-4 personer,47m2+ terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. (8 enheter) PRISLISTE 2009 Priser spesifikt uke for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie uke dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Jul Nyttår 1-7 Vinterf Påske pr.uke * 2700 * Hel: Leilighet U47; 2-4 søn-fre personer,47m aug. 18. des des. 1. jan feb mars mars fre-ons: april mai terasse. Funksjonell weekend 1000 dato leilighet des. med des. -1. jan feb mars mars ons-man: april mai aug. soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel sovesofa pr. terasse. i Funksjonell stue. ukebod i tillegg leilighet Velutstyrt pr. døgn med 2 pr. døgn Hel: kjøkkenkrok soverom; ett med med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og fre-ons: oppvaskmaskin. med køyeseng. Delikat Velutstyrt bad m/dusj og søn-fre WC. kjøkkenkrok Kabel-TV, med enkelte kjøleskap, leil. har komfyr bredbånd. og oppvaskmaskin.delikat (8 enheter) bad m/dusj PRISLISTE 2009 ons-man: og WC. weekend Kabel-TV, ukeenkelte 1000 leil. har Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug bredbånd. (8 enheter) pr.uke * 2700 * Hel: søn-fre fre-ons: Leilighet U47; 2-4 uke personer,47m Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie weekend ons-man: terasse. Funksjonell dato leilighet med 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3000 * Hel: soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel søn-fre sovesofa terasse. Funksjonell i stue. Bod i leilighet tillegg. Velutstyrt med fre-ons: weekend ons-man: kjøkkenkrok soverom; ett med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og oppvaskmaskin. med Leilighet køyeseng. H68: Velutstyrt Delikat 5 pers i bad en 68m2 m/dusj og WC. kjøkkenkrok leilighet. Kabel-TV, Funksjonell med enkelte kjøleskap, leilighet leil. har komfyr med 2 bredbånd. og soverom. oppvaskmaskin.delikat (8 Velutstyrt enheter) kjøkkenkrok bad m/dusj med og kjøleskap, WC. Kabel-TV, komfyr og enkelte oppvaskmaskin. leil. har PRISLISTE 2009 uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. Delikat bad (8 med enheter) dusj og sauna. Flott Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og romslig leilighet pr.uke med koselig stue( * 2700 * Hel: enheter). søn-fre uke Jul Nyttår til til til 14 fre-ons:6500 Påskeferie Leilighet U47; weekend 2-4 dato personer,47m2+ 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2000 ons-man: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 900 uke pr.uke36-51 Jul 3500 Nyttår 1800 * * Vinterf Påske Hel: terasse. Leilighet Funksjonell H47; 4 uke personer, leilighet 47m2+ med Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie soverom søn-fre fre-ons: terasse. Funksjonell med dobbeltseng weekend datoleilighet 30. aug. og dobbel med aug-18des des des des. 26.des-1.jan jan. 1.jan-13.feb 19. feb feb-1.mars 8. mars mar-3.apr ons-man: apr mars 13.apr-3.mai 6. april mai-30.aug sovesofa soverom; i dato stue. ett med Bod pr.uke dobbeltseng - i tillegg. 18. des. Velutstyrt og ett des jan. * feb. * mars mars Hel:16500 april mai aug. kjøkkenkrok Leilighet H68: søn-fre 5 pers i en 68m2 med køyeseng. med Velutstyrt kjøleskap, komfyr og fre-ons oppvaskmaskin. leilighet. pr. Funksjonell ukeweekend leilighet med 2 kjøkkenkrok med Delikat kjøleskap, bad 3500 m/dusj komfyr og pr. døgn 1400 pr. døgn Hel: ons-man WC. soverom. Velutstyrt kjøkkenkrok med og oppvaskmaskin.delikat Kabel-TV, enkelte leil. bad har m/dusj Leilighet H68; 4-6 personer, 68m2+ fre-ons: bredbånd. kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. og WC. Kabel-TV, (8 enheter) terasse. Delikat søn-fre enkelte Funksjonell bad med dusj leilighet og 2250 leil. har sauna. med Flott uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. (8 enheter) soverom; og romslig ett leilighet med dato dobbeltseng med koselig og stue(3 ett 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.aprons-man: 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug med enheter). 1 eller 2 køyesenger. pr.uke Velutstyrt * 2700 * Hel: weekend uke Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie kjøkkenkrok med søn-fre dato kjøleskap, komfyr og 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3000 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2000 oppvaskmaskin.delikat weekend pr.uke bad m/dusj,wc Jul * Nyttår 3000 * til til ons-man:7500 til 14 Påskeferie Hel: og Leilighet badstue H47; + bod. søn-fre 4 dato Kabel-TV personer, 47m2+ i enkelte 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3750 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2250 leiligheter terasse. Funksjonell (5 enheter). weekend pr.ukeleilighet med * 3300 * ons-man:9500 Hel: soverom; Leilighet ett H68: med søn-fre 5 uke pers dobbeltseng i en 68m2 og ett Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til med weekend dato leilighet. køyeseng. Funksjonell Velutstyrt leilighet med 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2600 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 1100 pr.uke * 3600 * Hel: kjøkkenkrok soverom. Velutstyrt med kjøleskap, kjøkkenkrok komfyr med Leilighet H68; 4-6 søn-fre personer, 68m fre-ons og kjøleskap, oppvaskmaskin.delikat komfyr terasse. Funksjonell weekend og oppvaskmaskin. bad m/dusj leilighet med ons-man og Delikat WC. bad Kabel-TV, med dusj enkelte og sauna. leil. Flott har soverom; Leilighet ett H68H; med dobbeltseng 6-8 personer, og ett bredbånd. og romslig (8 leilighet enheter) med koselig stue(3 med 68m2+hems 1 eller 2 køyesenger. 31m2+ balkong. Velutstyrt enheter). Funksjonell kjøkkenkrok leilighet med med 2 soverom; kjøleskap, uke ett komfyr med og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett dato med bad 1 eller m/dusj,wc 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og køyesenger.+hems badstue + bod. pr.uke Kabel-TV og innv.bod. i enkelte Jul * Nyttår 3000 * til til til 14 Påskeferie Hel: dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug leiligheter Velutstyrt uke (5 kjøkkenkrok enheter). søn-fre pr.uke med kjøleskap, Jul 2250 Nyttår 1-7 Vinterf Påske fre-ons: * 3300 * Hel: weekend komfyr og oppvaskmaskin. uke Delikat bad Jul Nyttår til til til 14 ons-man:9500 Påskeferie til søn-fre fre-ons dato30. aug aug-18des des des des. 26.des-1.jan 1. jan. 1.jan-13.feb 19. feb. 13.feb-1.mars 8. mars 1.mar-3.apr apr mars 13.apr-3.mai 6. april 3.mai-30.aug 2. mai m/dusj,wc Leilighet H68: og weekend badstue 5 pers i (5 en enheter). 68m ons-man pr.uke * 3600 * Hel: leilighet. dato Funksjonell leilighet des. med des. -1. jan feb mars mars - 6. april - 2. mai aug. søn-fre fre-ons Leilighet soverom. pr. H68; Velutstyrt uke4-6 personer, kjøkkenkrok 68m2+ weekend uke 4200 med pr. døgn pr. døgn Jul Nyttår til til til 14Hel: ons-man Påskeferie til terasse. kjøleskap, Funksjonell komfyr og leilighet oppvaskmaskin. med 2 Leilighet H68H; dato 6-8 personer, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug soverom; Delikat bad ett med pr.uke dobbeltseng dusj og sauna. og Flott ett fre-ons: * 4770 * Hel: med 68m2+hems og romslig 1 eller søn-fre 2 leilighet 31m2+ køyesenger. balkong. Funksjonell søn-fre med 2500 Velutstyrt koselig stue( fre-ons kjøkkenkrok leilighet enheter). med med 2 soverom; ett med weekend kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett med bad 1 eller m/dusj,wc 2 ons-man: og køyesenger.+hems badstue weekend + bod. Kabel-TV og innv.bod uke i enkelte Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie leiligheter Velutstyrt (5 kjøkkenkrok enheter). dato med kjøleskap, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug komfyr og oppvaskmaskin. pr.uke Delikat bad Jul * Nyttår 3300 * til til til 14 Påskeferie Hel: til m/dusj,wc og badstue søn-fre dato (5 enheter). 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4000 fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug 2500 weekend pr.uke * 3600 * ons-man Hel: søn-fre fre-ons Leilighet H68; weekend 4-6 uke personer, 68m Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug terasse. Leilighet Funksjonell H68H; pr.uke 6-8 leilighet personer, med * 4770 * Hel: soverom; 68m2+hems ett med 31m2+ søn-fre dobbeltseng balkong. og Funksjonell ett fre-ons med leilighet 1 eller med 2 køyesenger. 2 weekend soverom; ett Velutstyrt med ons-man kjøkkenkrok dobbeltseng med og ett kjøleskap, med 1 eller komfyr 2 og oppvaskmaskin.delikat køyesenger.+hems og innv.bod. bad m/dusj,wc og Velutstyrt badstue kjøkkenkrok + bod. Kabel-TV med i kjøleskap, enkelte leiligheter komfyr og (5 oppvaskmaskin. enheter). Delikat bad. dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan7 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 1413.apr-3.mai 3.mai-30.aug m/dusj,wc og badstue uke (5 enheter). uke Jul Jul Nyttår Nyttår 1-1 til 7 Vinterf 8 til til Påskeferie Påske 16 til pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre uke30. aug. 18. des des. 1. jan. Jul Nyttår feb. til mars til til 14 fre-ons mars Påskeferie april til mai datoweekend des aug-18des des des jan. 26.des-1.jan feb. 1.jan-13.feb mars 13.feb-1.mars mars 1.mar-3.apr ons-man apr april apr-3.mai mai-30.aug aug. Leilighet H68H; pr.uke 6-8 personer, * 4770 * Hel: pr. uke søn-fre 4900 pr. døgn 4000 pr. døgn Hel: fre-ons m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell weekend ons-man leilighet med 2 soverom; ett med fre-ons: dobbeltseng søn-fre og ett med eller køyesenger.+hems og innv.bod. ons-man: Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr weekend og oppvaskmaskin Delikat bad m/dusj,wc og badstue (5 enheter). Leilighet 47: 4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med køyseng.. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. Leilighet 68: 5 personar, 68 m². Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og sauna. Flott og romslig leilighet med koselig stue. Leilighet 68: 4-6 personar, 68 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj, WC og badstue + bod. Kabel-TV i enkelte leiligheter. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel:

20 leiligheter (5 enheter). uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre fre-ons weekend ons-man Leilighet personar, 68 m² + hems Leilighet H68H; 6-8 personer, 31 m² + balkong. Funksjonell leilighet med 2 soverom; leilighet ett med med 2 soverom; dobbelseng ett med og ett med 1 eller dobbeltseng 2 køysenger og ett med + hems 1 eller 2 og innv. bod. Velutstyrt køyesenger.+hems kjøkkenkrok og innv.bod. med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj, WC og badstue. 68m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad. m/dusj,wc og badstue (5 enheter). PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out 20 uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-1.jan-13.feb 7 Vinterf 13.feb-1.mars 101.mar-3.apr -12 Påske apr 13.apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel: søn-fre 30. aug des. 26. des. 1. jan feb mars 5250 fre-ons 26. mars april mai dato weekend- 18. des des. -1. jan feb mars mars 3200 ons-man - 6. april mai aug. pr. uke 5600 pr. døgn pr. døgn Hel: søn-fre weekend fre-ons: ons-man: Leilighet 95: 8-10 personar, 95 m² + Leilighet H95: 8-10 personer. terasse. Stor fin hall, stort bad med WC + 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad separat. 3 soverom med WC derav + seperat. 1 rom 3 soverom med dobbelseng. derav 1 Stor fin rom stue med dobbelseng. med peis, Stor kabel-tv fin stue og enkelt eleil. med har peis, breibånd. kabel-tv Kombinert og enkelte leil. Har bredbånd. Kombinert spisestue og spisestue og kjøkken. Stor terasse og kjøkken. Stor terrasse og meget fin meget fin utsikt. utsikt (6 enheter). Leilighet H95: 8-10 personer. 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til med WC uke + seperat. dato soverom derav 1 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr 1413.apr-3.mai mai-30.aug- 35 rom med dobbelseng. pr.ukestor fin stue * 5400 * Hel: med peis, kabel-tv søn-fre og 30. enkelte aug. leil. 18. des des. 1. jan feb mars fre-ons mars april mai Har bredbånd. datoweekend Kombinert spisestue des. og des jan feb mars mars ons-man 6. april mai aug. kjøkken. Leilighet Stor H95: terrasse 10 personer, og meget 95 fin m2 pr. uke 7000 pr. døgn utsikt med terrasse. (6 enheter). Flotte leiligheter med pr. døgn Hel: Leilighet utsøkt utsikt H95: over 8-10 skianlegg. personer. 3 soverom fre-ons: 95m2+terrasse. med enten søn-fre dobbeltseng Stor fin hall, eller 4500 stort bad uke Jul Nyttår til til til Påskeferie til med familiekøyer. WC + seperat. Velutstyrt dato 3 soverom kjøkken derav og 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug rom koselig med dobbelseng. stue med ons-man: pr.uke kabel Stor TV. fin stue Kombinert * 5400 * Hel: med kjøkken peis, weekend kabel-tv og spisestue. søn-fre og enkelte 2200 leil fre-ons Har Stor bredbånd. fin gang, Kombinert weekend stort og fint spisestue bad. Dyr og ons-man Leilighet 95: kjøkken. 10 personar, 95 m² med Leilighet ikke tillatt! Stor H95: terrasse Ski 10 in ski personer, og out meget (2 95 enheter) fin m2 terasse. Flotte utsikt med leiligheter (6 terrasse. enheter). Flotte med leiligheter utsøkt utsikt med over skianlegg. utsøkt 3 soverom utsikt med uke skianlegg. enten 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug dobbelseng eller med enten familiekøyer. dobbeltseng uke Velutstyrt eller pr.uke Jul 3750 * Nyttår 5550 * 1 til til til Påskeferie Hel: til familiekøyer. Velutstyrt kjøkken og koselig stue med dato søn-fre kjøkken og kabel TV. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr fre-ons apr-3.mai mai-30.aug 3600 koselig stue med pr.uke weekend kabel TV. Kombinert * 5400 * Hel:23500 ons-man Kombinert kjøkken og og spisestue. spisestue. søn-fre fre-ons Leilighet H95H: Stor fin gang, Stor stort fin fint gang, weekend bad. stort Dyr og fint ikke bad. tillatt! Ski in ski Leilighet ikke out. tillatt! H95: Ski 10 in personer, ski out (295 enheter) m2 Dyr ons-man personer.95m2+hems 47m2. Stor gang, bod, stort bad m/wc og med terrasse. Flotte leiligheter med separat WC. Stor fin stue med peis. utsøkt utsikt over skianlegg. uke 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV uke og enkelte dato leil. har 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-71.jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr apr-3.mai mai-30.aug med enten dobbeltseng eller bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: familiekøyer. Velutstyrt kjøkken. Stor terrasse. 30. kjøkken Hems aug. og søn-fre med 18. des des. 1. jan feb mars fre-ons mars april mai koselig stue stor felles dato med loftstue/soverom weekend kabel - TV. 18. Kombinert des. (8-26. des jan feb mars mars 3700 ons-man - 6. april mai aug. kjøkken og spisestue. Leilighet enheter). pr. H95H: uke Stor fin gang, stort og fint bad Dyr pr. døgn pr. døgn Hel: personer.95m2+hems 47m2. Stor ikke tillatt! Ski in ski out (2 enheter) gang, bod, stort bad ukem/wc og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 fre-ons: Påskeferie 16 til separat søn-fre WC. Stor dato aug-18des des des-1.jan jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr 13.apr-3.mai mai-30.aug ukefin stue med peis Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV og pr.uke * 5700 * Hel: dato enkelte leil. har 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug søn-fre ons-man: fre-ons bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: weekend weekend ons-man kjøkken. Stor søn-fre terrasse. Hems med fre-ons stor felles loftstue/soverom weekend ( ons-man Leilighet personar, 95 m² + Leilighet enheter). H95H: hems 47 m². personer.95m2+hems * Stor Under gang, jul bod, og stort 47m2. nyttårs bad Stor m/ feiring er det booking på minimum 3 døgn. Wc og separat gang, WC. bod, Stor stort bad fin uke m/wc stue med og peis Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV og separat enkelte WC. leil. Stor fin dato har stue bredbåns. med peis. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: Kombinert spisestue Kabel-TV og Alle utleieleiligheter og enkelte kjøkken. leil. har søn-fre Stor som har sauna 5000 har ett pristillegg på kr ,- pr døgn (30/ /5) fre-ons bredbånd. Kombinert spisestue og terasse. Hems Det med gjelder stor felles weekend alle loftstue/ ons-man kjøkken. Stor terrasse. Hems leilighetene med på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. soverom. stor felles loftstue/soverom (8 enheter). * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan1-71.jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars 10 1.mar-3.apr -12 Påske apr apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: Alle utleieleiligheter søn-fre 30. aug. som har 18. sauna des har 26. ett des. pristillegg 1. på jan. kr ,- 19. pr feb døgn 8. (30/8 mars /5) fre-ons 26. mars april mai Det gjelder dato weekend alle leilighetene des på des Råsali som -1. jan. er fra m2 feb og oppover mars mars 3800 ons-man - 6. april mai aug. pr. uke 7700 pr. døgn pr. døgn Hel: * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. fre-ons: søn-fre Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ons-man: Alle utleieleiligheter weekend 2400 som har sauna har ett pristillegg på 3300 kr 100,- pr 4860 døgn (30/ /5) Det gjelder alle leilighetene på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. *Under jul og nyttårsfeiring er det booking på minimum 3 døgn. Alle utleigeleiligheter Det er 7 leiligheter som i Råsali har sauna som tillater har eit dyrehold. pristillegg på kr. 100,- pr. døgn. Det gjelder alle leiligheter på Råsali og Råsehallet som er fra 68 m² og oppover. Alle leiligheter Alle leiligheter har forskjellig har forskjellige særpreg, særpreg, men vi men har vi her har kommet her kommet med med en realistisk en realistisk framvisning.

VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL

VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL Haukelifjell AKTIV SKIFERIE VINTERMAGASINET VÅGSLID - HAUKELIFJELL 2008-2009 Haukelifjell VINTERMAGASINET Vintermagasinet for Vågslid - Haukelifjell Omsider, kan destinasjonen Vågslid/Haukelifjell presentere

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell 11-13 juli 2014 Fjelløpet i Vinje - Rauland & Sommerløpet - i Øyfjell JWOC 2015 Rauland - Norway Flott natur og ekte fjellorientering Naturskjønne opplevelser ved foten av Hardangervidda Gode overnattingsmuligheter

Detaljer

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil.

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Draumen om hytte på høgfjellet er bare ein kort biltur frå Sørlandskysten. Satsar du på hytte på Hillestadheia

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE 2015 OPPLEVELSER FOR ALLE RAULAND TELEMARK Velkommen til Vierli På Vierli (1010 m.o.h) har vi lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det begynte for mer enn 40 år siden med

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk TETTERE PÅ NATUREN, NÆRMERE LEDEN. VELKOMMENT TIL SMØLÅSEN HYTTEREND NÅ MED EEN VINTERPARKERIN!

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no Høyfjellsleilighet midt i bakken www.kikutsikten.no Morgenkaffe i luftige omgivelser? Tanken har vært der lenge En kombinasjon av klassisk høyfjell stemning og en funksjonell fritids leilighet like ved

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE Rauland Telemark 2014 OPPLEVELSER FOR ALLE Camp Vierli Voss Bergen r18 Haugesund E134 E134 Oslo Rjukan Haukeligrend Rauland Drammen E134 Åmot Seljord Kongsberg Notodden Bø E18 r36 Stavanger Skien Sandefjord

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Sirdalsposten. Aktuelt frå Sinneshyttå. God jul

Sirdalsposten. Aktuelt frå Sinneshyttå. God jul Sirdalsposten Årgang 11 Sirdalsposten 2015 Sirdalsposten fortsetter sin høgst uregelmessige gang! Nå er det igjen juletid og det passer godt med ei julehelsing og ønsker om eit godt nytt år til alle våre

Detaljer

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske

Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske Velkommen til vår hjemmeside abha-casa.no/lysern. I det etterfølgende vil du finne de fleste opplysninger om vår hytte. Dersom du skulle ønske ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte oss på mailadresse:

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve dette selv... Ved Rondane [A.O.

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken»

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken» Marsnytt på Månen. Ruben Tobias leker i kjøkkenkroken da pappaen hans kommer for å hente. «Spise is», sier Ruben Tobias og på den måten spør han om pappa vi ha. «Kan jeg få?» spør pappa. Ruben Tobias bøyer

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit /

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit / Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhald Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

OPPLEVELSER FOR ALLE

OPPLEVELSER FOR ALLE Rauland Telemark 2013 OPPLEVELSER FOR ALLE Velkommen til Vierli 1010 m.o.h. På Vierli har vi lange tradisjoner for å ta imot gjester fra alle verdens kontinenter. Det begynte for mer enn 40 år siden med

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

camping hytter butikk kafé

camping hytter butikk kafé Fjellets knutepunkt og porten til Jotunheimen andsverk camping hytter butikk kafé JOTUNHEIMEN NASJONALPARK Skandinavias høyeste fjell BESSEGGEN GLITTERTINDEN Nasjonalsymboler i særklasse MASSEVIS AV AKTIVITETER

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Utgave nr. 1 PRISLISTE. HOTELL, HYTTER OG LEILIGHETER FERIE OG FRITID 1. utgave

Utgave nr. 1 PRISLISTE. HOTELL, HYTTER OG LEILIGHETER FERIE OG FRITID 1. utgave Utgave nr. 1 PRISLISTE 2011 HOTELL, HYTTER OG LEILIGHETER FERIE OG FRITID 1. utgave BARDØLA PRISLISTE 2011 1. utgave Halvpensjon Inkluderer middag og frokost. Til lunsj anbefaler vi Sofias Cafè & Bar eller

Detaljer

Etter innlegget håpar villreinen at de reflekterer over:

Etter innlegget håpar villreinen at de reflekterer over: Etter innlegget håpar villreinen at de reflekterer over: Det er summen av alle inngrep og all ferdsel som tvingar reinen til stadig meir avgrensa områder. Me må få i gang prosessane omkring dei store grepa

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

HELSE - TRIVSEL - IDRETT

HELSE - TRIVSEL - IDRETT HELSE - TRIVSEL - IDRETT HELSE,TRIVSEL OG IDRETT TAKK FOR 1,2 MILL! Me er ein grunnstein i samfunnet Me er innovative => Det gir resultat 1.2 mill. kr utløyste full effekt av 30 mill. kr Ringverknader

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang.

Oppsumering hytteiegarundersøking. Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Oppsumering hytteiegarundersøking Utarbeida av Innovangsjon i samarbeid med velforeinigar i Vang. Kvar bur du? Vestafjells: Nærområdet Vestafjells: Anna område Austafjells: Oslo og omegn Vestafjells: Bergen

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden hotell og Feriesenter ligger idyllisk til i Setesdalen, omgitt av vakre fjell og fosser. Her kan du slappe av i rolige omgivelser, nyte den flotte naturen,

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Løypenettet på Vågslid. Info frå Løypelaget Vågslid

Løypenettet på Vågslid. Info frå Løypelaget Vågslid Løypenettet på Vågslid Info frå Løypelaget Vågslid 2 Løypelaget kva og kven er det? Vågslid Grunneigarlag (GL) har ansvaret for løypenettet og løypekøyringa på Vågslid GL har invitert hytteeigarforeiningane

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh)

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh) 1 Kvithøvd (1001 moh) Parkerer ned for Finneberg, følg stølsvegen opp til Slidrestøladn. Vidare følgjer du traktorvegen som går over til Volbu til denne flatar ut. Her står det skilta til Kvithøvd inn

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

Skinnarbu Nasjonalparkhotell Skinnarbu Nasjonalparkhotell Fantastisk beliggenhet, og hotellet er omgitt av enestående natur Skinnarbu Nasjonalparkhotell har en fantastisk beliggenhet med utsikt over Dra på fjellturer, jakt eller fiske.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer