HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker"

Transkript

1 HAUKELIFJELL VÅGSLID GRATIS VINTERMAGASIN 2010 for aktive og friluftsinteresserte mennesker

2 Vinteren vi har sett fram til! 2 Større og større andel av befolkningen drar til fjells på vinteren, bl.a. for å oppleve natur, aktivitet og skiglede. Dette er en klar trendøkning, i Norge og utland, som dokumenteres av at de fleste vinterdestinasjonene stadig øker sitt besøkstall, samtidig som hyttebyggingen fortsetter. For Vågslid/Haukelifjell er dette ikke noe unntak; antall gjestedøgn hos Haukelifjell Booking ble doblet sist vinter, og billettomsetningen til Haukelifjell Skisenter økte med 46 % i samme periode. Med sist vinter friskt i minne; Dette var en riktig flott vinter med mange flotte uker og helger, og riktig passelig med snø! Møte med brune, blide og friske vinteransikter vitnet om fine dager i skisporet, i alpinbakkene, eller på hytteterrassen. Muligheten til å komme seg opp fra byen eller andre sjønære områder, fra gråvær og våte marker, til hvite vidder, tørr og kald luft, og forhåpentligvis fine soldager med ski eller annen snøaktivitet, den er tilstede. Enten for de mange som ønsker dette på egen hytte/leilighet, eller for de som selv ikke har dette, står Haukelifjell Booking til disposisjon med utleie. Vi opplever også at flere og flere bedrifter etablerer seg med firmaleilighet/hytte, og at dermed mange mennesker på denne måten får tilgang til fjellet, på en enkel og relativt rimelig måte. Dagens medier er mer opptatt av, enn noen gang før, å formidle vinterlige forhold i fjellet og har bl.a. livsstil- reportasjer som bl.a. omhandler hytteliv, skitrening og alpinaktiviteter. Destinasjonene satser mye på tidlig-preparerte langrennsløyper, og det satses betydelige ressurser på snøanlegg og tidligproduksjon av snø som igjen fører til tidligere åpning av alpinanleggene. Slik flyttes vinteren fremover i tid, og befolkningen kommer tidligere i vintermodus. Alt dette påvirker enkeltpersoner, familier og mange forskjellige segmenter til å få et tettere forhold til fjell og vinterlige aktiviteter. FJELLET, har så mange betydninger, avhengig av hvem en spør! og uansett hvem du spør så har fjellet en egen betydning for de aller, aller fleste. Utgangspunktet er hvilket forhold den enkelte har hatt med fjellet oppover i sin barndom, ungdom eller voksen alder! Fjellets dimensjoner; kraftighet, skummelhet, mykhet, hardhet, stillhet osv. påvirker så mange sanser i vårt indre! Fjellet er rett og slett et stimuli som har større påvirkning på vår personlighet, enn hva de aller fleste er klar over. Kombinasjonen av alpinkjøring i brede preparerte bakker, frikjøring i åpent terreng eller i skogsterreng, langrenn i brede preparerte spor, fjellturer i eget spor til egendefinerte mål, toppturer til INNHALDSLISTE: Utgiver: Haukelifjell Skisenter AS ansv. H. Vinje de mest ekstreme topper, eller en akebretttur fra barnebandet, gjør at destinasjon Haukelifjell/Vågslid er godt tilrettelagt både for familie og ungdom som har som formål å benytte sitt opphold her til ski aktivitet. Vi håper leserne av vintermagasinet vil ha ett, eller flere, fortreffelige opphold i løpet av vinteren 2010, på vårt fjell ; Haukelifjell. - Det er sosialt å ta en vinterhelg eller fler på fjellet, enten det er med familie eller venner!! Vegen vestover... 4 Vågslid-Haukelifjell, et villmarksområde for helårsaktivitet... 6 Haukelirennet Stølsdrift på Haukelifjell Booking leiligheter/hytter Haukelifjell skisenter Hardangervidda vinn på verdiskaping Nye tunneler over Haukelifjell Preparerte langrennsløyper/ løypenett Bakkekart Tokkeverkene. Et kraftfullt energieventyr Viddetur på ski i høstferien Plogen Skiklubb Panoramaheisen Fjellbutikken Stor interesse for selvbyggertomter Nytt frå Vågslid grunneigarlag Haukeliseterfestivalen Haukeliseter Fjellstue; en bebodd utpost Været og værstasjonen Tidligpreparering av langrennsløyper Sportsfiske i Vågslid... 67

3 Snøkanoner på rekke og rad 3

4 VEGEN VESTOVER Høyrer Vinje til Austlandet, Sørlandet eller Vestlandet? - Til Austlandet, vil sikkert dei fleste svara. Telemark er då eit austlandsfylke, sjølv om det langs grensa mot Aust-Agder er ein glidande overgang til Sørlandet, og trass i at me høyrer til same bispedømet som Agderfylka. Men vinbyggjane kjenner seg korkje som austlendingar eller sørlendingar, og vestlendingar er det vel ingen som har funni på å kalle oss. Me likar betre å vera «noko for kon sjave». Det heng slett ikkje saman med at Vinje (og Vest-Telemark, som er det kulturgeografiske området kommunen er del av) har vori isolert gjennom tidene. Tvert i mot: så langt attover me kan sjå, har det vori kontakt og handel mellom fjellbygdene på sørsida av Hardangervidda og andre område, både i og utanfor Noreg. Særpreget i Vest- Telemark kan derfor like godt forklarast med måten området har teki i mot impulsar frå mange kantar på, og bygt vidare på dei. Vasskiljet i Vinje I Vinje renn dei store vassdraga mot søraust, til Grenland og Skagerrak. I hundrevis av år har dei knytt leverandørane av jern, brynestein og tømmer i dei øvre bygdene saman med industri- og eksportinteressene langs kysten, i ein slags lagnadsfellesskap. I dag er elektrisk kraft den viktigaste råvara frå vassdraga; og samstundes er områda der vatnet kjem frå blitt viktige rekreasjonsområde for folk i Grenland og store delar av Austlandet elles. Vinje er i dag den største hyttekommunen i Telemark. Men ikkje alle kjem frå aust. I reiselivet går det nærast eit vasskilje gjennom Vinje: Austlandet dominerer i Rauland, Vestlandet i Vågsli. Kontakten vestover er utvilsamt like gamal som den mot aust, det syner så vel arkeologiske funn som slektskapstilhøve, byggeskikk og andre kulturdrag. Og ikkje minst alle spora etter ferdsla over fjellet gjennom mange tusen år, frå smale stigar og holvegar via fint opparbeidde køyrevegar til dagens E134, som gjer transporten mellom aust og vest til noko heilt anna enn han var for berre hundre år sidan. Halvvegs til Haugesund I dag er dette sambandet avgjerande for samfunnsutviklinga både lokalt, regionalt og nasjonalt, vil eg påstå. Vinje ligg sentralt til mellom landsdelane, og ein av dei viktigaste stamvegane mellom aust og vest går gjennom kommunen. E134 med sidegreiner knyter sentrale delar av Austlandet, m.a. store eksport- og importterminalar, saman med dei økonomisk ekspansive regionane i Rogaland og Hordaland. Denne posisjonen i midten gjev både føremonar og ulemper. Ein sterkt trafikkert veg blir ofte opplevd som eit lokalt miljøproblem, ikkje minst der vegen er bratt, svingut og med mange hus i kring. Det er fleire slike strekningar gjennom Vinje der me arbeider for trafikksikring eller omlegging. Andre utfordringar møter me der vegen går Ordførar Arne Vinje tek gjerne ein skitur på Haukelifjell. Her frå ein vårtur med Storenup i bakgrunnen. 4

5 Foto: Haukeliseter Fjellstue i høgfjellet. E134 delar faktisk det største villreinområdet i Noreg i to: Hardangervidda i nord og Ryfylkeheiane og Setesdalsheiane i sør. Hadde det ikkje vori for tunnelane vestover frå Dyreskar, ville vegen ha vori ein effektiv barriere for kryssande reinsdyr. Nye tunnelar I dette området er det no planar om ei omlegging som kjem til å bli svært viktig for alle brukarane av vegen så vel som for reinsdyra. På kvar side av Røldal er det prosjektert ein ny, lang tunnel som vil avløyse alle dei eksisterande, og redusere stigningane vesentleg. Tungtransportane vil spara store utgifter til drivstoff, utsleppet av CO 2 vil bli tilsvarande redusert, regulariteten om vinteren vil bli mykje betre og villreinen får eit trygt og skjerma liv oppå fjellet. For bygdene i Vest-Telemark vil dette prosjektet redusere avstandsulempene vesentleg, knyte oss endå sterkare til det vestafjellske og såleis gjeva viktige vekstimpulsar for kultur- og næringslivet. Går det som me vonar, kan bygginga av tunnelane starte i Haukeli. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité gjorde i vår eit prinsippvedtak om at regjeringa skal utgreie ein høgfartsbane med sikte på bygging, og dei tre regjeringspartia stadfester dette i regjeringsfråsegna si. Selskapa Norsk Bane og Deutsche Bahn har kvar for seg komi fram til at traséalternativet aust-vest over Haukeli er det samfunnsøkonomisk mest lønsame, og både banen og driftsopplegget er planlagt på eit svært detaljert nivå. Rutetabellen syner at toget vil bruke ein time og fem minuttar frå Stavanger til Haukeli stasjon! Ein kan nok velje å vende ryggen til eit så nyskapande prosjekt, men risikerer samstundes å vende ryggen til framtida. Lyntog har i mange år trafikkert strekningar i Europa med eit mykje veikare trafikkgrunnlag enn mellom Oslo, Bergen og Stavanger. Det er med andre ord ein velprøva transportteknologi det dreiar seg om og det er billigare å byggje på og i norsk granitt enn på kontinental leire. planane og om organisasjonen som har bori dei fram. Så får me sjå om gamle, gode Dyreskard om nokre år vil opne sine steinmassar for eit nytt steg i kommunikasjonsutviklinga! Arne Vinje Ordførar i Vinje Eit endå meir grensesprengjande prosjekt er planane om ein ny høgfartsbane over Saman med ei rekkje andre kommunar har derfor Vinje støtta heilhjarta opp om desse 5

6 VÅGSLID - HAUKELIFJELL - et villmarksområde for helårsaktiviteter Villmarksmagasinet har fått et leserinnlegg fra en av stamgjestene i området, en av de hytteeierne som er over middels interessert i tur, vidde, bær, fiske, dyreliv og jakt. Vi takker for et illustrativt bidrag, som bør kunne gi ideer for mange nivåer av friluftsinteresse. Vågslidvatn-Fossen Elgen og beverens rike Terreng : Kupert skogsterreng Vinter/Vår: Preparerte skiløyper Sommer/Høst: Bading, fisking, kanopadling og bærplukking Fra Kjelavatnet i nordvest renner Kjela. Sommerstid kan du fra Gamle-veien som går over Vågslidtunnelen, kjøre inn til Vesle Kjelavatn. Dette er et flott utgangspunkt for turer videre oppover i høyden. Kjelatind kan da på en godværsdag være et av målene. Tar du deg derimot en tur nedover Kjelavassdraget mot Løyningsvatnet, vil du oppleve et kupert terreng hvor det er mulig å finne en lun krok for alle vindretninger. Her oppe starter elva sin ferd nedover dalen. Kjela kommer bokstavelig talt brølende ut av berget det blå øverst, men legger seg snart til hvile i sitt første lille vann. Etter en pause får elva igjen farten opp der den skumhvit hiver seg over blanke berget videre nedover, før den liksom på nytt må trekke pusten i det den legger seg til hvile i et aldri så lite vann. Og slik fortsetter det nedover om og om igjen. Som perler på en snor legger elva igjen det ene naturskjønne vannet etter det andre nedetter dalen langs E-134. Løyningsvatn er den første perla der den ligger lunt og vakkert til omkranset av bjørkeskog på den ene siden og det flate deltalignende landskapet Finnvollen - på den andre siden. Har du kano, bør du utforske holmene og alle småvikene dette lille vannet har å by på. Følg med, kanskje får du også øye på spor etter bever. 6 Høstflora Dessverre er det ikke mulig å padle vassdraget sammenhengende videre nedover. Neste sjøsetting anbefales derfor like nedenfor Arbuvollenbutikken, i Arbuvatnet. Vannet er som skapt for padling der det som en slange snor seg nede i dalbunnen. Naturen omkring kommer tett inn på en. Bjørketrærne fra Løyningsvatn er nå erstattet med furutrær, og noen av disse er så gamle at de var godt voksne da den første bilen la i vei over fjellet. Du skal ikke gå lange turen inn i området mot Fossen, før du finner spor etter elgen. Se etter sporavtrykk i myrområdene. Har du øynene med deg, vil du stadig vekk finne den karakteristiske elglorten der den ligger som småhauger med klinkekuler. Vinterstid finner du i dette kuperte gammelskogsområdet et herlig velpreparert løypenett. Spor etter hare og rev er vanlig å finne i snøen, men også vinterstid hender det at en elg eller to legger veien gjennom terrenget, selv om de fleste trekker ned til mindre snørike områder. Det er imidlertid ikke bare elgen som stortrives her. I dette området har også beveren sin hytte og sitt spiskammer. Om vinteren kan du finne områder hvor avgnagde bjørketrær stikker opp av snøen og nærmest minner om store tannstikker. Det er ikke vanskelig å bli fasinert av denne tømmerhoggeren, men her som alltid i møte med ville dyr, gjelder regelen om at vi ikke skal forstyrre. Skal du padle videre fra Arbuvatn og ned til Vågslidvatnet med kano, må du ved normal vannstand enten bære eller dra kanoen gjennom bekken. Ved mye vannføring kan bekken padles, men dette er kun for den viderekomne. Vel nede i Vågslivatnet får du en ny herlig padleopplevelse gjennom trange sund og inn og ut av små viker. Er det sommer og varmt kan en oppleve behagelige temperaturer i hele vassdraget. Flotte og usjenerte badesteder er det mange av, men i Vågslivatnet finnes den aller vakreste badestranda. Midt i vannet ligger nemlig en flott holme med en langgrunn sandstrand i le for vestavinden.

7 Venemodammen- Haukeliheii-Gjøsløysdalen Gaupas rike Terreng : Kupert skogsterreng Sommer/Høst : Bading, fisking, kanopadling og bærplukking Like nord for Edland ligger Venemodammen. Et lite vann som ligger lett tilgjengelig dersom en skal sjøsette en kano. Gårdsvei som går langs den ene siden av veien, vises knapt fra vannet når en padler inn mot den gamle nedlagte gården Gjøsløys i enden av vannet. Skogen står tett ned til vannet, og skaper et inntrykk av villmark selv om vannet er regulert. Dette er gaupeland. Gaupa er sky, og det er ikke mange som får oppleve å se ei gaupe. Men her langs Venemodammen er det gjort observasjoner av gaupe. Mens gaupemora var ute og jaktet, kunne en høre gaupeungenes lengtende skrik etter mora. Neste gang du hører noe som først kan minne om en skrikende fugl, lytt bedre etter kan det være gaupeskrik? Fra gården Gjøsløys kan du gå på god sti gjennom Gjøsløysdalen til Bordalsvatn. Mange vil hevde at dette er et av de flotteste turområdene vi har i området sommerstid. Terrenget er lettgått, og følger elva Bora som skaper liv i landskapet. Ta gjerne av stien og følg selve elveløpet (dersom det er lite vannføring) der det presser seg gjennom de smaleste passasjene i berget. Her kan du finne bortgjemte spennende badekulper og småfosser. Med utgangspunkt i Venemodammen kan du også legge veien vestover og inn på Haukeliheii. Inn i gaupas og elgens rike. Her er det mange flotte turmuligheter. Skåfonntjønni-Langesæ- Holmavatn-Dyrskard Reinsdyras rike Terreng : Høyfjell Sommer/Høst : Fisking og bærplukking Vinterstid treffer man ofte på spor etter reinsdyr på sørsiden av riksvei 134. Dette gjelder hele beltet langs riksveien fra Midtlægir ved Dyrskard til heia sør for Vågslid hotell. Det er sjelden at dyra går like fram til riksveien. Som regel bøyer de av når de er 2-3 km fra veien. Navn i kartet vitner om at dette er reinsdyras rike; Simlefonn og Simleskjåen. Og lengre inne i heia finner vi Sommerdyrskard med sin Dyrskardnut og Vinterdyrskard med sin Vinterdyrskardnut. Gamle navn, men fortsatt er det slik at det nettopp er i disse områdene at en oftest treffer på spor eller kan være heldig å få øye på reinsdyr. Noen ganger en enslig bukk, andre ganger småflokker på opptil 30 dyr. Mindre flokker har vinterstid de siste årene stadig blitt sett helt ned i området mellom Simleskjåen og Skåfonntjønni. At jakt på reinsdyr har en lang tradisjon vitner dyregravene om. Det gjør sommerfjellturen ekstra spennende når en kan lete seg fram til en dyregrav som er anmerket i kartet. Men langt fra alle dyregravene er merket av på kartet. 3 km i luftlinje sørvest for Haukelifjell Skisenter ligger et lite vann med navn Nordre Skåfonntjønni. Tar du en tur langs dette vannets østside, må du nærmest hoppe over ei flott dyregrav for ikke å ramle ned i grava selv. På snørike somre er graven skjult i ei snøfonn. Kanskje er grava av den grunn fra en tid hvor klimaet var varmere? Går du ca. 500m fra denne dyregrava mot Skåfonntjønni, kommer du til en stor hidler. Om denne i tidligere tider ble brukt av de samme jegerne som voktet dyregrava, kan en jo bare fantasere om. På samme vis som dyregrava, er denne hidleren også skjult av snø enkelte somre. 7

8 Men dette fjellområdet har også flere andre spor etter en nærmere tidsepoke i vår historie. I heia her var den lokale hjemmefronten under krigen svært aktiv. Inne ved Holmavatnet ligger i tillegg også skjulestedet Bamsebu som ble brukt i forbindelse med tungtvanns-aksjonen på Rjukan. I tillegg til at Bamsebu er restaurert, finner du spor etter den illegale aktiviteten på nordøstsiden av Skåfonntjønni. Her vil du finne flere drop-containere liggende i terrenget. Disse inneholdt våpen og utstyr, og ble sluppet fra fly fra England under krigsårene. Det er ikke mange jervene igjen, og det er svært sjelden at en er så heldig at en får sett en jerv i sitt rette element. Sporene derimot dukker opp i snøen hos oss hver vinter. Ta en nøyere kikk på de store sporene med en målbevist kurs, neste gang. Dersom det ikke finnes skispor i området, øker sjansene for at det ikke er hundespor, men jervespor du ser. Langesæ-Holmavatn- Ståvatn-Dyrskard- Sandfloeggen Jervens rike Jente - frosk /foto; Hans Dieter Fleger) Terreng : Høyfjell Sommer/Høst : Fisking og bærplukking Jerven er en skikkelig vandrer. Det hender at den tar turen gjennom vårt område. Sporene er betydelig større enn revespor. Men ikke la deg lure av gamle revespor som sola har utvidet. Revens vandring bærer ellers preg av større nysgjerrighet enn jerven der den krysser seg framover i terrenget, og må bortom enhver lyngdått som stikker opp av snøen. Jerven derimot er mer målbevist. Når den har stukket ut kursen, skal det mer enn en lyngdått til for at den bøyer av. Molter /foto; Hans Dieter Fleger) Nupsdalen mot Ståvatn 8 VINTERMAGASINET

9 Biler tilgjengelig for levering i XC60 DRIVe 175 HK FRA KR ,- XC60 2,4 AWD 163 HK FRA KR ,- XC60 D5 AWD 205 HK FRA KR ,- Spannavn Haugesund Tlf Åpningstider: Man-fre Torsdag Lørdag GLAVA - det suverene isolasjonsproduktet til hytta tar vare på miljøet 9

10 HAUKELIRENNET 2010 Tida hadde kome for å tenkje nytt - både større og nyskapande... Stad, løype og namn vart endra frå Sigurdsbuløypa til Haukelirennet. Dette skjedde etter initiativ frå IL Rein og Haukelifjell Skisenter. Målet var og er, å lage ei ny, årleg hending i bygda. Rennet er for alle; både bygdefolk, tilreisande, turentusiastar, hytteinnbyggjarar og eliteløparar. På sikt er målet at Haukelirennet verkeleg vert ein marknadsføringskanal for Edland/Haukeli/Vågslid og omegn. Haukelirennet april 2009 vart Haukelirennet arrangert for fyrste gong. Dette viste seg å bli eit svært vellukka renn, der det vart registrera 500 betalande deltakarar! I tillegg var det mange ute i løypene som ikkje var registrert. Veret var særdeles flott denne dagen - strålande sol og vindstille! Alle fekk deltakarbevis då dei kom i mål, og det var også premiering av Statkraftspurten, som gjekk etter om lag 12 km. Starten av rennet var lagt til ein flate like vest for toppen av Haukeliheisen (T-kroken). Løypa strekte seg over 32 km, og dette såg ut til å vere ein passande distanse for dei fleste. Målgang framom Tyrvelidhallen til Haukelifjell Skisenter. Det var mykje folk i målområdet, og speakertjenesta sørgde for at alle vart godt informera om utviklinga i løpet. Toppløparar i Haukelirennet To av dei mest profilera løperane på damefronten, Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira, deltok i rennet. Dei var svært nøgde med både løype, naturomgjevnader og stemning. Steira saman med Anders Aukland stakk av med seieren, høvesvis i dame- og herreklassa. Stor afterski-stemning ute etter målgang, med bakande ettermiddagssol og mykje godt humør. Dagen blei avslutta med live musikk der Glenn Lyse m/band inntok scena. Dette gjekk føre seg på kvelden i eit telt på 500m2, og stemninga var framleis på topp. Rennet for 2009 blei suksess. Gode preparerte skiløyper for skøyting og klassisk, flott terreng på taket av Telemark, strålande sol, entusiastiske arrangørar, applauderande publikum langs løypa, og nøgde deltakarar, gjorde dagen uforgløymeleg... Endring i 2010 Med er faringar frå rennet i 2009 starta arbeidet med å planleggje 2010-rennet kort tid etter rennet i fjor. Løypa vil som i fjor vera 32 kilometer, med start frå toppen av Haukeliheisen og målgang i Haukelifjell skisenter. Traseen blir endra noko, og det blir ikkje fullt så dramatiske utforkøyringar undervegs i løypa. Blant anna vil ikkje løypa gå nedom Havradalen. Løypa vil likevel gå i eit fantastisk høgfjellsterreng og me er sikre på at det vert ei fantastisk skioppleving for deltakarane. Rein skileik er slagordet til arrangementet, og me vonar at dette skal vere ei helg der ikkje berre eliteutøvarar og konkurransesugne hobbyløperar ser fram til, men også ei helg der familiar og leikelystne ungar i alle aldrar kan ha det moro med ski, i og ikring løypene. Klassisk og skøyting Løypene blir preparera både for skøyting og klassisk, og sjølv om eliteløparar og andre i aktive klassar velgjer å skøyte, så er det gode klassiske spor for mosjonistar og andre som ikkje velgjer å skøyte dei 32 kilometrane. Deltakarane kan velje mellom ulike klassar, elite, aldersbestemte, bedriftsklasse, samt turklasse. Nytt av året er at alle turgåarane også får startnummer, og utfrå startnummera blir det trekt ut premier, blant anna gåvekort på reise. Difor må alle løparar registrere seg og få startnummer. Deltakarar i trim/turklassa betalar berre 100 kroner for å delta. Frist for ordinær påmelding er 14. april. Aukland og Steira; vinnarar Haukelirennet

11 Like etter startskotet for Haukelirennet 2009 Løypekart Haukelirennet

12 Verdenstoppane kjem også i år Både Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira og Anders Aukland har takka ja til å delta i rennet også i år. Dei var alle med i fjor, og det var Anders og Kristin som vann eliteklassane. Dei var alle tre frå seg av begeistring for rennet og opplevingane dei hadde, denne fantastiske helga i fjor. Saman med familie og vener leikte dei i løyper og ikkje minst bakkar heile helga. Dei kunne i ettertid fortelje på sine eigne nettstader at dei hadde nytt denne helga, der dei budde i flotte leiligheiter midt i bakken, og i eit stålande vårver kunne velje mellom toppturar på taket av Telemark, eller skileik i puddersnø i bakkane til Haukeli skisenter. Betre reklame kan me ikkje ynskje oss, og me vonar at dei får med seg fleire toppløparar etter kvart. Premiar Alle som deltek vil få deltakarbevis når dei kjem i mål. Det blir endå flottare premiar i år - og fleire! Statkraftspurten vil ha spurtpremiar! Aukland i fullt driv mot målgang Pris Tur/ trimklasse: kr 100,- Aktive klassar: Dersom ein melder seg på innan fristen: kr 300,- Dersom ein melder seg på etter fristen: kr 400,- Dersom ein melder seg på sjølve renndagen: kr 500,- Sats eventuelt på ei familiehelg med overnatting. Mange gode alternativ for overnatting i nye, flotte leiligheitar ved Haukelifjell skisenter. For meir info om Haukelifjell Skisenter og Haukelifjell Booking, sjekk online booking på For meir informasjon om renn, påmelding, samt kontaktinfo, sjå Med ivrige arrangørar og deltakarar ser me ingen grunn til at Haukelirennet ikkje blir vellukka i år også! Det vil bli fleire aktivitetar i år, og borna vil få ei overrasking...!! [] Dette er 32 km Rein skileik... VELKOMEN TIL HAUKELIRENNET 2010! Helsing Marknadsføringsgruppa Haukelirennet 2010 IL Rein IL Rein er Edland/Haukeli og omegn sitt lokale idrettslag. Dette er eit kreativt og engasjert lag som har mange ildsjeler og stor dugnadsånd. Laget har også avla fram fleire dyktige skiløparar som har hevda seg - både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 12 Seierspallen i kvinneklassa

13 13

14 Stølsdrift på Haukelifjell På langsletta over Ulevå, mellom Haukeliseter og Haukelitunnelen, ligg 2 geitestøylar der det er drift kvar sommar. Begge har geiter og det vert ysta geitost der. På den innarste støylen er det Jan Haslemo, frå Øvre Vats, som driv. Jan har, i ein alder av 34 år, allereie støla her i 13 sommarar og har ingen planar om å gi seg med det fyrste. Han driv til vanleg gard i Øvre Vats, med 250 mjølkegeit, 100 kje og 250 sauer. Geitene frå garden i Vats har lange tradisjonar med sommarbeite på Haukelifjell, og før Jan tok til var det Anna Walle frå Røldal som var stølsbudeie for Haslemofamilien. Anna støla i området i om lag 36år, og i ein stor del av denne tida var det Løyningroe, aust for Vågslidtunnelen, som var geitestøylen. Jan har hektiske dagar, og lite fritid gjennom den korte sommarsesongen, som stort sett varer frå 1.juli til 15.september. Her er det mjølking både morgon og kveld, og frå 250 geit vert det ca 600 ltr mjølk pr dag Om lag ein tredjepart av mjølkeproduksjonen vert levera til ysteriet i Haukeli, som nyttar Ysting denne geitemjølka til å lage den etterkvart så populære Chevré osten Den øvrige mjølka vert ysta til geitost, på støylen til Hoslemo. Mjølka vert koka i ei STOR gryte der temperaturen ligg på ca 95grader. Etter om lag 7 timar er 90% av mjølka fordampa, og det ligg igjen ei kompakt karamell-liknande masse, som det heile tida vert rørt rundt i. Den flytande ostemassen vert så fylt i runde former. Jan fortel at han stort sett ystar ostar, kvar dag, heile sommaren! Avsetninga er det ikkje problem med, han har mange faste kundar som kjem igjen, år etter år, og dei same kan vera innom fleire gonger i løpet av sommaren. Støylen 14

15 Ein skulle kanskje tru at det vart einsamt å bu åleine på ein støyl midt oppe på Haukelifjell? Men, nei; Jan trekker fram at ein av dei positive sidene med opphaldet på fjellet kvar sommar, er at det er så mange å snakke med. Når ein likar å prate med folk, og er glad i fortelje om arbeidet sitt, så er alt berre triveleg. Jan legg til at han ynskjer alle velkomen innom for å sjå og spørje, utan at det dermed er kjøpeplikt av ost. Det kan vera mangt slags ver i løpet av sommaren, og det er ikkje like idyllisk kvar dag, men Jan klagar ikkje over det. Skal han trekke fram negative sider, så er det at arbeidet vert einsformig og at han ikkje har fritid. I skuleferien derimot, har han mykje besøk av familien sin og då er dei fleire til å dele på arbeidet og har kjekke dagar saman. Mykje ved støylsdrifta har sjølvsagt vorte mykje lettare med åra. Før mjølka dei for hand, ein heilt annan verden enn den ein har i dag, med moderne mjølkemaskinanlegg. På støylen har dei nå dieselaggregat, og gass har overtatt fyringa av ystegryta, i staden for ved. Geitene er ute på beite heile dagen, men kjem stort sett heim av seg sjølv når det lir mot mjølketid. Jan fortel at han ikkje har trafikkproblemer med geitene. Vassdraget skil dei vekk frå E134 og hans buskap er ikkje tunnelgeiter, som mange har opplevd å møte på i tunnelåpningane. På spørsmål om kva som er spesielt med geitosten hans, så trekker han fram, at det er særpreget frå plassen, som påverkar smaken. Dessutan vert kvaliteten bra, sidan han alltid ystar på heilt fersk mjølk. Og Mattilsynet? Ja, dei er innom no og då, og kontrollerer at alt er som det skal! Den ekta geitosten har eit feittinnhald på 38-40% og kan lagrast i kjøleskap i 3-4 mndr. Den kan også frysast utan at dette forringar smaken. Vintermagasinets redaksjon kan skrive under på at osten har ein fortreffeleg smak, og er populær blant frukostgjester i alle aldrar! Geitosten Geitestølen-mjølking 15

16 HAUKELIFJELL BOOKING Vi har et bredt utvalg av utleie-enheter å tilby deg. Store fine laftehytter og flere forskjellige leilighetstun. Råsali og Råsehallet ligger midt i alpinbakken med ski inn/ut til Haukeli Skisenter. Det er også gode varierte tilbud for de som vil ligge nærme skisenteret, midt i bakken i Råsali og Råsehallet Apartments. Enhetene har flott utsikt over området og har topp moderne standard. Leilighetene kan romme alt fra 2-12 personer. Beliggenheten er bare fantastisk, med langrennsløyper få meter unna, mens alpinbakken ligger rett utenfor. Sommerstid ligger leilighetene helt inne i jakt- og turterrenget. Det er en mengde varierte fiskemuligheter i Vågslid og innover mot Hardangervidda. Hos oss kan du ha en koselig hytteleilighet som utgangspunkt for turer i flott høyfjellsnatur. Velkommen til oss! Hilsen jentene i bookingen 16

17 Råsehallet Apartments - midt i bakken - Hytteleilighetene i Råsehallet ligger på et høydenivå meter over havet. Strategisk beliggenhet midt i bakken med en fantastisk utsikt. Tilkomst via 850 meter lang tunnel hvor du kan parkere bilen din under hele oppholdet. Råsehallet Apartments har veldig moderne interiør og høy standard. Det er sengeplasser fra 2 til 12 personer. Det skal være koselig når du tar ferie. Du har alt du trenger i leilighetene. Her kan du lage flotte familiemiddager etter en lang dag ute i snøen. 17

18 Råsali Apartments Råsali Apartments ligger fantastisk til med ski in/ski out ned til Haukelifjell Skisenter. Biltilkomst kun via tunnel. og her kan du parkere bilen din under hele oppholdet. Leilighetene i Råsali har svært høy standard og har flotte interiør. Det er sengeplasser fra 2 til 12 personer, størrelsen er fra 47 m² til 95 m² + hems. Du kan lett komme deg til og fra Råsali Apartments vinterstid. Flott tun med fantastisk utsikt over fjellene. Her kan du virkelig nyte vinterdagene i moderne leiligheter med sentral beliggenhet til alt. Hvorfor ikke prøve en natt eller to i en ny leilighet midt i terrenget like inntil Hardangervidda? 18

19 PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out Leilighet 47: 2-4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Leilighet U47; 2-4 personer,47m2+ terasse. Funksjonell leilighet med 1 soverom med dobbeltseng og dobbel sovesofa i stue. Bod i tillegg. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. (8 enheter) PRISLISTE 2009 Priser spesifikt uke for "Råsali" og "Råsehallet", med ski-in/ski-ut Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie uke dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug Jul Nyttår 1-7 Vinterf Påske pr.uke * 2700 * Hel: Leilighet U47; 2-4 søn-fre personer,47m aug. 18. des des. 1. jan feb mars mars fre-ons: april mai terasse. Funksjonell weekend 1000 dato leilighet des. med des. -1. jan feb mars mars ons-man: april mai aug. soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel sovesofa pr. terasse. i Funksjonell stue. ukebod i tillegg leilighet Velutstyrt pr. døgn med 2 pr. døgn Hel: kjøkkenkrok soverom; ett med med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og fre-ons: oppvaskmaskin. med køyeseng. Delikat Velutstyrt bad m/dusj og søn-fre WC. kjøkkenkrok Kabel-TV, med enkelte kjøleskap, leil. har komfyr bredbånd. og oppvaskmaskin.delikat (8 enheter) bad m/dusj PRISLISTE 2009 ons-man: og WC. weekend Kabel-TV, ukeenkelte 1000 leil. har Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug bredbånd. (8 enheter) pr.uke * 2700 * Hel: søn-fre fre-ons: Leilighet U47; 2-4 uke personer,47m Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie weekend ons-man: terasse. Funksjonell dato leilighet med 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3000 * Hel: soverom Leilighet med H47; dobbeltseng 4 personer, og 47m2+ dobbel søn-fre sovesofa terasse. Funksjonell i stue. Bod i leilighet tillegg. Velutstyrt med fre-ons: weekend ons-man: kjøkkenkrok soverom; ett med kjøleskap, dobbeltseng komfyr og ett og oppvaskmaskin. med Leilighet køyeseng. H68: Velutstyrt Delikat 5 pers i bad en 68m2 m/dusj og WC. kjøkkenkrok leilighet. Kabel-TV, Funksjonell med enkelte kjøleskap, leilighet leil. har komfyr med 2 bredbånd. og soverom. oppvaskmaskin.delikat (8 Velutstyrt enheter) kjøkkenkrok bad m/dusj med og kjøleskap, WC. Kabel-TV, komfyr og enkelte oppvaskmaskin. leil. har PRISLISTE 2009 uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. Delikat bad (8 med enheter) dusj og sauna. Flott Priser spesifikt dato for "Råsali" og "Råsehallet", 30.aug-18des med ski-in/ski-ut des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og romslig leilighet pr.uke med koselig stue( * 2700 * Hel: enheter). søn-fre uke Jul Nyttår til til til 14 fre-ons:6500 Påskeferie Leilighet U47; weekend 2-4 dato personer,47m2+ 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2000 ons-man: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 900 uke pr.uke36-51 Jul 3500 Nyttår 1800 * * Vinterf Påske Hel: terasse. Leilighet Funksjonell H47; 4 uke personer, leilighet 47m2+ med Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie soverom søn-fre fre-ons: terasse. Funksjonell med dobbeltseng weekend datoleilighet 30. aug. og dobbel med aug-18des des des des. 26.des-1.jan jan. 1.jan-13.feb 19. feb feb-1.mars 8. mars mar-3.apr ons-man: apr mars 13.apr-3.mai 6. april mai-30.aug sovesofa soverom; i dato stue. ett med Bod pr.uke dobbeltseng - i tillegg. 18. des. Velutstyrt og ett des jan. * feb. * mars mars Hel:16500 april mai aug. kjøkkenkrok Leilighet H68: søn-fre 5 pers i en 68m2 med køyeseng. med Velutstyrt kjøleskap, komfyr og fre-ons oppvaskmaskin. leilighet. pr. Funksjonell ukeweekend leilighet med 2 kjøkkenkrok med Delikat kjøleskap, bad 3500 m/dusj komfyr og pr. døgn 1400 pr. døgn Hel: ons-man WC. soverom. Velutstyrt kjøkkenkrok med og oppvaskmaskin.delikat Kabel-TV, enkelte leil. bad har m/dusj Leilighet H68; 4-6 personer, 68m2+ fre-ons: bredbånd. kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. og WC. Kabel-TV, (8 enheter) terasse. Delikat søn-fre enkelte Funksjonell bad med dusj leilighet og 2250 leil. har sauna. med Flott uke Jul Nyttår 1 til 7 7 til 9 10 til 14 Påskeferie bredbånd. (8 enheter) soverom; og romslig ett leilighet med dato dobbeltseng med koselig og stue(3 ett 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.aprons-man: 3.apr-13apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug med enheter). 1 eller 2 køyesenger. pr.uke Velutstyrt * 2700 * Hel: weekend uke Jul Nyttår til til til 14 Påskeferie kjøkkenkrok med søn-fre dato kjøleskap, komfyr og 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3000 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2000 oppvaskmaskin.delikat weekend pr.uke bad m/dusj,wc Jul * Nyttår 3000 * til til ons-man:7500 til 14 Påskeferie Hel: og Leilighet badstue H47; + bod. søn-fre 4 dato Kabel-TV personer, 47m2+ i enkelte 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 3750 fre-ons: apr 13.apr-3.mai mai-30.aug 2250 leiligheter terasse. Funksjonell (5 enheter). weekend pr.ukeleilighet med * 3300 * ons-man:9500 Hel: soverom; Leilighet ett H68: med søn-fre 5 uke pers dobbeltseng i en 68m2 og ett Jul Nyttår til til til 14 fre-ons Påskeferie til med weekend dato leilighet. køyeseng. Funksjonell Velutstyrt leilighet med 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 2600 ons-man apr apr-3.mai mai-30.aug 1100 pr.uke * 3600 * Hel: kjøkkenkrok soverom. Velutstyrt med kjøleskap, kjøkkenkrok komfyr med Leilighet H68; 4-6 søn-fre personer, 68m fre-ons og kjøleskap, oppvaskmaskin.delikat komfyr terasse. Funksjonell weekend og oppvaskmaskin. bad m/dusj leilighet med ons-man og Delikat WC. bad Kabel-TV, med dusj enkelte og sauna. leil. Flott har soverom; Leilighet ett H68H; med dobbeltseng 6-8 personer, og ett bredbånd. og romslig (8 leilighet enheter) med koselig stue(3 med 68m2+hems 1 eller 2 køyesenger. 31m2+ balkong. Velutstyrt enheter). Funksjonell kjøkkenkrok leilighet med med 2 soverom; kjøleskap, uke ett komfyr med og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett dato med bad 1 eller m/dusj,wc 2 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug og køyesenger.+hems badstue + bod. pr.uke Kabel-TV og innv.bod. i enkelte Jul * Nyttår 3000 * til til til 14 Påskeferie Hel: dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug leiligheter Velutstyrt uke (5 kjøkkenkrok enheter). søn-fre pr.uke med kjøleskap, Jul 2250 Nyttår 1-7 Vinterf Påske fre-ons: * 3300 * Hel: weekend komfyr og oppvaskmaskin. uke Delikat bad Jul Nyttår til til til 14 ons-man:9500 Påskeferie til søn-fre fre-ons dato30. aug aug-18des des des des. 26.des-1.jan 1. jan. 1.jan-13.feb 19. feb. 13.feb-1.mars 8. mars 1.mar-3.apr apr mars 13.apr-3.mai 6. april 3.mai-30.aug 2. mai m/dusj,wc Leilighet H68: og weekend badstue 5 pers i (5 en enheter). 68m ons-man pr.uke * 3600 * Hel: leilighet. dato Funksjonell leilighet des. med des. -1. jan feb mars mars - 6. april - 2. mai aug. søn-fre fre-ons Leilighet soverom. pr. H68; Velutstyrt uke4-6 personer, kjøkkenkrok 68m2+ weekend uke 4200 med pr. døgn pr. døgn Jul Nyttår til til til 14Hel: ons-man Påskeferie til terasse. kjøleskap, Funksjonell komfyr og leilighet oppvaskmaskin. med 2 Leilighet H68H; dato 6-8 personer, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug soverom; Delikat bad ett med pr.uke dobbeltseng dusj og sauna. og Flott ett fre-ons: * 4770 * Hel: med 68m2+hems og romslig 1 eller søn-fre 2 leilighet 31m2+ køyesenger. balkong. Funksjonell søn-fre med 2500 Velutstyrt koselig stue( fre-ons kjøkkenkrok leilighet enheter). med med 2 soverom; ett med weekend kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.delikat dobbeltseng og ett med bad 1 eller m/dusj,wc 2 ons-man: og køyesenger.+hems badstue weekend + bod. Kabel-TV og innv.bod uke i enkelte Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie leiligheter Velutstyrt (5 kjøkkenkrok enheter). dato med kjøleskap, 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug komfyr og oppvaskmaskin. pr.uke Delikat bad Jul * Nyttår 3300 * til til til 14 Påskeferie Hel: til m/dusj,wc og badstue søn-fre dato (5 enheter). 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr 4000 fre-ons apr apr-3.mai mai-30.aug 2500 weekend pr.uke * 3600 * ons-man Hel: søn-fre fre-ons Leilighet H68; weekend 4-6 uke personer, 68m Jul Nyttår til til til 14 ons-man Påskeferie til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug terasse. Leilighet Funksjonell H68H; pr.uke 6-8 leilighet personer, med * 4770 * Hel: soverom; 68m2+hems ett med 31m2+ søn-fre dobbeltseng balkong. og Funksjonell ett fre-ons med leilighet 1 eller med 2 køyesenger. 2 weekend soverom; ett Velutstyrt med ons-man kjøkkenkrok dobbeltseng med og ett kjøleskap, med 1 eller komfyr 2 og oppvaskmaskin.delikat køyesenger.+hems og innv.bod. bad m/dusj,wc og Velutstyrt badstue kjøkkenkrok + bod. Kabel-TV med i kjøleskap, enkelte leiligheter komfyr og (5 oppvaskmaskin. enheter). Delikat bad. dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan7 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 1413.apr-3.mai 3.mai-30.aug m/dusj,wc og badstue uke (5 enheter). uke Jul Jul Nyttår Nyttår 1-1 til 7 Vinterf 8 til til Påskeferie Påske 16 til pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre uke30. aug. 18. des des. 1. jan. Jul Nyttår feb. til mars til til 14 fre-ons mars Påskeferie april til mai datoweekend des aug-18des des des jan. 26.des-1.jan feb. 1.jan-13.feb mars 13.feb-1.mars mars 1.mar-3.apr ons-man apr april apr-3.mai mai-30.aug aug. Leilighet H68H; pr.uke 6-8 personer, * 4770 * Hel: pr. uke søn-fre 4900 pr. døgn 4000 pr. døgn Hel: fre-ons m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell weekend ons-man leilighet med 2 soverom; ett med fre-ons: dobbeltseng søn-fre og ett med eller køyesenger.+hems og innv.bod. ons-man: Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr weekend og oppvaskmaskin Delikat bad m/dusj,wc og badstue (5 enheter). Leilighet 47: 4 personar, 47 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med køyseng.. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og WC. Kabel-TV, enkelte leil. har bredbånd. Leilighet 68: 5 personar, 68 m². Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/ dusj og sauna. Flott og romslig leilighet med koselig stue. Leilighet 68: 4-6 personar, 68 m² + terasse. Funksjonell leilighet med 2 soverom; ett med dobbelseng og ett med 1 eller 2 køysenger. Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj, WC og badstue + bod. Kabel-TV i enkelte leiligheter. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel:

20 leiligheter (5 enheter). uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 3600 * Hel: søn-fre fre-ons weekend ons-man Leilighet personar, 68 m² + hems Leilighet H68H; 6-8 personer, 31 m² + balkong. Funksjonell leilighet med 2 soverom; leilighet ett med med 2 soverom; dobbelseng ett med og ett med 1 eller dobbeltseng 2 køysenger og ett med + hems 1 eller 2 og innv. bod. Velutstyrt køyesenger.+hems kjøkkenkrok og innv.bod. med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad m/dusj, WC og badstue. 68m2+hems 31m2+ balkong. Funksjonell Velutstyrt kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Delikat bad. m/dusj,wc og badstue (5 enheter). PRISLISTE 2009 Priser spesifikt for Råsali og Råsehallet, med ski-in/ski-out 20 uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-1.jan-13.feb 7 Vinterf 13.feb-1.mars 101.mar-3.apr -12 Påske apr 13.apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 4770 * Hel: søn-fre 30. aug des. 26. des. 1. jan feb mars 5250 fre-ons 26. mars april mai dato weekend- 18. des des. -1. jan feb mars mars 3200 ons-man - 6. april mai aug. pr. uke 5600 pr. døgn pr. døgn Hel: søn-fre weekend fre-ons: ons-man: Leilighet 95: 8-10 personar, 95 m² + Leilighet H95: 8-10 personer. terasse. Stor fin hall, stort bad med WC + 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad separat. 3 soverom med WC derav + seperat. 1 rom 3 soverom med dobbelseng. derav 1 Stor fin rom stue med dobbelseng. med peis, Stor kabel-tv fin stue og enkelt eleil. med har peis, breibånd. kabel-tv Kombinert og enkelte leil. Har bredbånd. Kombinert spisestue og spisestue og kjøkken. Stor terasse og kjøkken. Stor terrasse og meget fin meget fin utsikt. utsikt (6 enheter). Leilighet H95: 8-10 personer. 95m2+terrasse. Stor fin hall, stort bad uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til med WC uke + seperat. dato soverom derav 1 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr 1413.apr-3.mai mai-30.aug- 35 rom med dobbelseng. pr.ukestor fin stue * 5400 * Hel: med peis, kabel-tv søn-fre og 30. enkelte aug. leil. 18. des des. 1. jan feb mars fre-ons mars april mai Har bredbånd. datoweekend Kombinert spisestue des. og des jan feb mars mars ons-man 6. april mai aug. kjøkken. Leilighet Stor H95: terrasse 10 personer, og meget 95 fin m2 pr. uke 7000 pr. døgn utsikt med terrasse. (6 enheter). Flotte leiligheter med pr. døgn Hel: Leilighet utsøkt utsikt H95: over 8-10 skianlegg. personer. 3 soverom fre-ons: 95m2+terrasse. med enten søn-fre dobbeltseng Stor fin hall, eller 4500 stort bad uke Jul Nyttår til til til Påskeferie til med familiekøyer. WC + seperat. Velutstyrt dato 3 soverom kjøkken derav og 1 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug rom koselig med dobbelseng. stue med ons-man: pr.uke kabel Stor TV. fin stue Kombinert * 5400 * Hel: med kjøkken peis, weekend kabel-tv og spisestue. søn-fre og enkelte 2200 leil fre-ons Har Stor bredbånd. fin gang, Kombinert weekend stort og fint spisestue bad. Dyr og ons-man Leilighet 95: kjøkken. 10 personar, 95 m² med Leilighet ikke tillatt! Stor H95: terrasse Ski 10 in ski personer, og out meget (2 95 enheter) fin m2 terasse. Flotte utsikt med leiligheter (6 terrasse. enheter). Flotte med leiligheter utsøkt utsikt med over skianlegg. utsøkt 3 soverom utsikt med uke skianlegg. enten 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til dato 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug dobbelseng eller med enten familiekøyer. dobbeltseng uke Velutstyrt eller pr.uke Jul 3750 * Nyttår 5550 * 1 til til til Påskeferie Hel: til familiekøyer. Velutstyrt kjøkken og koselig stue med dato søn-fre kjøkken og kabel TV. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr fre-ons apr-3.mai mai-30.aug 3600 koselig stue med pr.uke weekend kabel TV. Kombinert * 5400 * Hel:23500 ons-man Kombinert kjøkken og og spisestue. spisestue. søn-fre fre-ons Leilighet H95H: Stor fin gang, Stor stort fin fint gang, weekend bad. stort Dyr og fint ikke bad. tillatt! Ski in ski Leilighet ikke out. tillatt! H95: Ski 10 in personer, ski out (295 enheter) m2 Dyr ons-man personer.95m2+hems 47m2. Stor gang, bod, stort bad m/wc og med terrasse. Flotte leiligheter med separat WC. Stor fin stue med peis. utsøkt utsikt over skianlegg. uke 3 soverom Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV uke og enkelte dato leil. har 30.aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan 1-71.jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars mar-3.apr Påske apr apr-3.mai mai-30.aug med enten dobbeltseng eller bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: familiekøyer. Velutstyrt kjøkken. Stor terrasse. 30. kjøkken Hems aug. og søn-fre med 18. des des. 1. jan feb mars fre-ons mars april mai koselig stue stor felles dato med loftstue/soverom weekend kabel - TV. 18. Kombinert des. (8-26. des jan feb mars mars 3700 ons-man - 6. april mai aug. kjøkken og spisestue. Leilighet enheter). pr. H95H: uke Stor fin gang, stort og fint bad Dyr pr. døgn pr. døgn Hel: personer.95m2+hems 47m2. Stor ikke tillatt! Ski in ski out (2 enheter) gang, bod, stort bad ukem/wc og Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 fre-ons: Påskeferie 16 til separat søn-fre WC. Stor dato aug-18des des des-1.jan jan-13.feb feb-1.mars mar-3.apr apr 13.apr-3.mai mai-30.aug ukefin stue med peis Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV og pr.uke * 5700 * Hel: dato enkelte leil. har 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug søn-fre ons-man: fre-ons bredbånd. Kombinert pr.uke spisestue og * 5550 * Hel: weekend weekend ons-man kjøkken. Stor søn-fre terrasse. Hems med fre-ons stor felles loftstue/soverom weekend ( ons-man Leilighet personar, 95 m² + Leilighet enheter). H95H: hems 47 m². personer.95m2+hems * Stor Under gang, jul bod, og stort 47m2. nyttårs bad Stor m/ feiring er det booking på minimum 3 døgn. Wc og separat gang, WC. bod, Stor stort bad fin uke m/wc stue med og peis Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Kabel-TV og separat enkelte WC. leil. Stor fin dato har stue bredbåns. med peis. 30.aug-18des des 26.des-1.jan 1.jan-13.feb 13.feb-1.mars 1.mar-3.apr apr 13.apr-3.mai 3.mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: Kombinert spisestue Kabel-TV og Alle utleieleiligheter og enkelte kjøkken. leil. har søn-fre Stor som har sauna 5000 har ett pristillegg på kr ,- pr døgn (30/ /5) fre-ons bredbånd. Kombinert spisestue og terasse. Hems Det med gjelder stor felles weekend alle loftstue/ ons-man kjøkken. Stor terrasse. Hems leilighetene med på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. soverom. stor felles loftstue/soverom (8 enheter). * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. uke Jul Nyttår 1 til 7 8 til 9 10 til 14 Påskeferie 16 til Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ukedato aug-18des Jul Nyttår des 26.des-1.jan1-71.jan-13.feb Vinterf 13.feb-1.mars 10 1.mar-3.apr -12 Påske apr apr-3.mai mai-30.aug pr.uke * 5700 * Hel: Alle utleieleiligheter søn-fre 30. aug. som har 18. sauna des har 26. ett des. pristillegg 1. på jan. kr ,- 19. pr feb døgn 8. (30/8 mars /5) fre-ons 26. mars april mai Det gjelder dato weekend alle leilighetene des på des Råsali som -1. jan. er fra m2 feb og oppover mars mars 3800 ons-man - 6. april mai aug. pr. uke 7700 pr. døgn pr. døgn Hel: * Det Under 7 jul leiligheter og nyttårs i Råsali feiring som er tillater det booking dyrehold. på minimum 3 døgn. fre-ons: søn-fre Alle leiligheter har forskjellige særpreg, men vi har her kommet med en realistisk framvisning ons-man: Alle utleieleiligheter weekend 2400 som har sauna har ett pristillegg på 3300 kr 100,- pr 4860 døgn (30/ /5) Det gjelder alle leilighetene på Råsali som er fra 68 m2 og oppover. *Under jul og nyttårsfeiring er det booking på minimum 3 døgn. Alle utleigeleiligheter Det er 7 leiligheter som i Råsali har sauna som tillater har eit dyrehold. pristillegg på kr. 100,- pr. døgn. Det gjelder alle leiligheter på Råsali og Råsehallet som er fra 68 m² og oppover. Alle leiligheter Alle leiligheter har forskjellig har forskjellige særpreg, særpreg, men vi men har vi her har kommet her kommet med med en realistisk en realistisk framvisning.

Holtardalen. Holtardalen.no. - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE HYTTER BYGGET. - Fjellparadiset som har alt! www.holtardalen.

Holtardalen. Holtardalen.no. - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE HYTTER BYGGET. - Fjellparadiset som har alt! www.holtardalen. Holtardalen - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE 200 HYTTER BYGGET Holtardalen.no - Fjellparadiset som har alt! Eiendom Rauland, Holtardalen Gnr 150, bnr 94 m.fl. Eier/selger Rauland

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32 DNT VALDRES 1982 TINDERANGLER Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 1 2013 Årgang 32 VALDRES gjev ekte opplevingar! Foto: Jan Askildsen Følg med på nettportalen, 52 gode turforslag lanseres, en for hver uke

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur NR 2 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. På vidvanke i Tafjordfjell Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur D-SUNNM UN

Detaljer

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Oppladning til landsstevnet side 6-7 NBU-kartet del 2 side 8-12 Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77.

Detaljer

Telemark. Velkommen til vintereventyret. Masser av snø hvitdekket landskap. Her kan du bo komfortabelt, enten det er i et topp GRATIS FREE

Telemark. Velkommen til vintereventyret. Masser av snø hvitdekket landskap. Her kan du bo komfortabelt, enten det er i et topp GRATIS FREE Velkommen til vintereventyret GRATIS FREE GAUTEFALL Telemark Masser av snø hvitdekket landskap rødblussende kinn knallblå himmel... Det er slik vi ønsker oss vintereventyret; oppleve at ski og kropp harmonerer

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33 god sommer www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr turer på hesteryggen i sommer. Foto:

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9.

Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9. årgang Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater Trøndelagsfylkene har satset mye på å videreutvikle seterbruket

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Gjør papirarbeidet grundig -bli en lykkelig hyttedeler La naturen bestemme

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

ÅR Bergen og omland friluftsråd

ÅR Bergen og omland friluftsråd ÅR Bergen og omland friluftsråd Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Solid håndverk i 60 år

Solid håndverk i 60 år Din lokale HYTTEGUIDE KOMMUNAL INFORMASJON HY T TET I P S AKT I V I T E TER NR. 4-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Bli lykkelig hyttedeler - enten sammen med søsken eller venner Foto Dagfinn

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

I gamle fotefar Mye historie i veggene i Hamrabø

I gamle fotefar Mye historie i veggene i Hamrabø S U L DAL & R Ø L DAL I gamle fotefar Mye historie i veggene i Hamrabø Flatt på Nesflaten Gjennomført sekstitallsretro Naturmat Godsaker til turen Ser alltid stjerner Drømmehytte i Røldal 2 Fri år! SULDAL

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

posten SkeikampenPosten er nå åpnet Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten Spa og velvære på Skeikampen Velkomstsenteret tar form

posten SkeikampenPosten er nå åpnet Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten Spa og velvære på Skeikampen Velkomstsenteret tar form SKEIKAMPEN posten Årgang 12 - Nr. 3-2012 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 SkeikampenPosten Årgang 11 Nr. 3-2011 posten Den første skituren Side 3 Butikkdrift i 90 år Side 6 Høyfjellsjul Side 16 og 17 SkeikampenPosten

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

HUG. www.hovestott.no. vinter 09. Avisa vår heter... Å huge = å rope! Hug e høvele lesestoff frå. me sit og jobba blant tusen hatter.

HUG. www.hovestott.no. vinter 09. Avisa vår heter... Å huge = å rope! Hug e høvele lesestoff frå. me sit og jobba blant tusen hatter. Avisa vår heter... I Høve Støtt e re mykje latter me sit og jobba blant tusen hatter. Som Pål har samla i 30 år rekord i Guiness han kanskje får? Hug e høvele lesestoff frå I Høve Støtt e re bærekraft

Detaljer

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Del seteropplevingane Fleire kan ha glede av dine opplevingar. Nokre ord og foto er nok, Seterbrukaren sine spalter er opne for både smått og stort

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer