O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O-INFO 2014 STORD ORIENTERING"

Transkript

1 O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg også med på Takk til alle sponsorar og støttespelarar!

2 LEIAREN HAR ORDET Ein ny sesong står på trappene, turorienteringspostane er i skogen og forberedelsane til Kristtornløpa fyrste helga i april er godt i gang. Stord IL feirar 100 års jubileum i år og i den anledning blir det ein del ekstra aktivitet både i vår eiga gruppe og i hovudlaget. Me i Stord Orientering har tatt på oss å arrangera Vestlands-mesterskapet august i tillegg til Kristtornløpa. Dette krev difor ein liten ekstra innsats i år for å få arrangementa vel i hamn. Håpar difor at alle er positive og stiller opp når det blir spørsmål om å hjelpa til. Da er veldig kjekt å sjå at etter ein del år med nedgang i antall medlemmar og deltakarar på løp så peikar pila no rett veg. Da er ein fin gjeng av born og unge som trenar fast kvar tysdag og torsdag gjennom heile vinter noko som lovar godt for 2014 og framtida. Eg vil oppfordra alle til å slå av ein prat med og ta vel i mot dei nye løparane som dukkar opp. Tur orienteringa, Storatraven er stadig populær med ca 300 selde posar i fjor. I tillegg blei også nyvinninga Litlatrave ein stor suksess, dei 150 posane som var laga til blei raskt utselde. Litlatraven er mest retta mot unge og barnefamiliar og me satsar på å laga til enda fleire posar i år. Tur-o postane har i år fått refleks på seg så eg vil anbefala alle til å ta med lykt og prøva seg på litt nattorientering. Me vil også i år plukka oss ut nokre løp utanfor Stord der me prøver å med flest mogleg løparar. Eit av dette er Odda 2-dagers, her vil me gjenta opplegget frå i fjor med å leige Lontjørnhytta i lag med Solid og Fitjar. Så sett av helga juni til ein kjekk og sosial tur til Odda. Me håpar også flest mogleg av ungdomsløparane våre i alderen år vil bli med på O-landsleir/Hovedløpet som arrangerast på Verdal i Nord-Trøndelag august. Dette er ei flott oppleving både sosialt og sportsleg der ein møter løparar frå heile landet til trening og konkurranse. Eg vil og retta ei stor takk til alle i Stord Orientering som legg ned mange timar med arbeid for at me skal kunne arrangera treningar, løp og sosiale aktivitetar. Dersom nokon har gode forslag til aktivitetar eller kan tenkja seg å bidra på ein eller annan måte er det berre å ta kontakt. Følg med på Stord Orientering sine aktivitetar via heimasida vår eller facebooksida Stord Orientering. Ha ein flott sesong med mange gode opplevingar i skogen! Helsing Henrik Side 2 av 36

3 TILLITSPERSONAR I STORD ORIENTERING Styret Leiar Henrik Ottesen Høgestølen Kasserar Nina Hagerup Myraskogen 48 B Styremedl. Teknisk Styremedl. Kart Styremedl. Rekrutt. Arnfrid Skjæveland Skarpeteigen 24 E Åge Hovden Håvåsen 37a Sveinung Rykkje Sæbøløkjen 15 Varamedlem Bjarthe Westerheim Kroktjødnev. 40 Andre Tillitspersonar sklbb.no hotmail.com Materialforvaltar sklbb.no Kenneth Westerheim Haga Kartråd Åge Hovden Håvåsen 37a Sveinung Rykkje Sæbøløkjen sklbb.no Johnny Aasheim Eikev Turorientering Arne Henrik Hovden Trodlahaugen kvaerner.com Steinar Slettemark Kårehaugen sklbb.no Jon Magne Bratseth Hadlabrekko sklbb.no Even Rolfsnes Storasletto kvaerner.com Gerda Malene Øen Borggata Jan Ove Øen Borggata Rekruttering Sveinung Rykkje Sæbøløkjen sklbb.no Bjarthe Westerheim Kroktjødnevegen hotmail.com Gunn Kjersti Hjortåsen Røgenes Uttakingskomiteen Jarle Halland Myraskogen applyleirvik.no Bjarthe Westerheim Kroktjødnevegen hotmail.com Linda Rykkje Sæbøløkjen Valnemnd Arne Henrik Hovden Trodlahaugen kvaerner.com Eli Rafdal Nedre Hageby 3 akersolutions.com Tove Agdestein Ås stord.kommune.no Rankingførar Stian Bratseth Kårevikvegen 78 wartsila.com Side 3 av 36

4 TURORIENTERING O-gruppa arrangerer i år «Storatraven» for 42. gong, og «Litlatraven» for 2.gong. Begge «travane» har felles heimeside ( for postregistrering, informasjon og statistikk! I fjor selde me 278 konvoluttar av Storatraven og 150 av nyvinninga Litlatraven. Mange hadde registrert seg i postkassane for månadens post (Storatraven) og kvar trekte vinnar her fekk 300 kr i gåvekort. I år var det 31 deltakarar som hadde vore på alle 5 månadens postar og dermed var med i trekking av gavekort på 1000 kr. Vinnar vart Jacob Bjelland. Storatraven: Dette er eit tilbod til dei som vil variasjon mellom lette og litt meir utfordrande postar. I år er det plassert 20 postar på Hetlesæter, og 40 i området Skjepåsen/Landåsen-Dalheim. Det vert også i år premiering for månadens post. Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 Litlatraven: Dette er eit tilbod til dei som vil ha litt enklare og meir tilgjengelege postar. I år er det 15 postar i Landåsen/Skjepåsen og 15 postar rundt lysløypa på Lundarstølen. Det vil bli trekt gåvekort blant dei som har teke alle postane når sesongen er over. Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 100. Felles: Dei som har registrerer kodar på nett, har rett til Tur-o-merke gratis om ein oppnår nok poeng til bronse, sølv eller gull merke innan respektivt opplegg Tid: Frå slutten av mars til 31. august Tips: Våren er gjerne finaste tida i skogen, med god sikt og lite insekt. Salstader: Sport 1 Stord AS, Stord Senter 3.etg G-Sport - Trygve Dahl A/S Intersport Sykkel og Sport, Heiane ESSO stasjonen i Sæ, Leirvik Kontaktpersonar for turorientering er : Arne Henrik Hovden tlf Storatraven Jon Magne Bratseth tlf , Even Rolfsnes tlf Steinar Slettemark tlf Litlatraven: Gerda Øen tlf Jan Ove Øen tlf Meld frå på tlf om postar er borte! Du kan også sende mail til Side 4 av 36

5 O-LØP PÅ STORD Det vert sprintløp/rankingløp kvar tysdag, - tid og stad står i bladet Sunnhordland måndag før løpet. Følg elles med på heimesida stordo.no for informasjon om løp og trening, samt terminlista i dette heftet. Hugs å kontrollera om/når du skal vera arrangør bytt sjølv med ein annan på lista dersom datoen ikkje passar! Startkontingenten for rankingløp og treningsløp er: Klassane D-16/H-16 og yngre: Kr. 10 Klassane D-17/H-17 og eldre: Kr. 25 Maks. Startkont. pr. familie: Kr. 50 Leige av EKT-brikke: Kr. 20 (Nye løparar får låne brikke gratis fyrste sesongen) NB! Medlemmar kan kjøpe brikke til sterkt redusert pris, kun kr 300,- Løype og klasseoversikt: Løype Lengd Nivå Klassar A-Lang ca 4.0 km A H15-16 H17 H40 H50 D17 B-Kort ca 3.0 km B H13-14 H-Open H60 H70 D13-14 D15-16 D-Open D40 D50 D60 C-Kort ca 2.5 km C H11-12 H13-16C H17C D11-12 D13-16C D17C N-Nyb. ca 2.0 km N N-Open H11-12N H13-16N H17N D11-12N D13-16N D17N N-Open skal t.d. nyttast når løparen har erfaren medhjelpar med seg i løypa. N-Open skal ikkje rangerast i resultatlista. NB! Det skal vera tilbod i alle løyper om å springa/gå gjennom utan tidtaking. Du som skal arrangere løp må hugse: Bruk informasjon under Løp og trening - Løp i Sunnhordland på heimesida! Lysing i avisa Sunnhordland. Hent skjermar, postbukkar og kart hjå materialforvaltaren, og lever dette tilbake ryddig og reint snarast etter løpet. At lettløypa har passeleg nivå. At løypeleggar bør ta omsyn til stigningsforhold og terrengtype for eventuelt å redusera løypelengder, eller å unngå unødig tunge løyper. At nybyrjarløypa er enkel, går langs ledelinjer, har korte strekk, postane ligg lett synleg på tydelege detaljar. Ei nybyrjarløype er ikkje lett å leggja, så bruk litt tid på den. Sett startkontingenten inn på konto adressert til Stord Orientering, PB. 431, 5403 Stord Avtal med rankingførar lever resultatliste og eventuelt referat/bilete til Sunnhordland og kretsen v/kretssekretæren. Lever kvittering og utfylt skjema til kasseraren. VIKTIG! Ta kontakt med grunneigar andsynes samlingsplass/parkering. Side 5 av 36

6 Reglar for premiering av rankingløp: Klassevinnarane har alltid rett til premie dersom dei har minst 3100 poeng i klassane under 15 år, og minst 4100 poeng i dei andre klassane. Løparar som har oppnådd minst 5500 poeng har alltid rett til premie, uansett plassering. Løparar som er blant den beste sjettedel av alle deltakarar i klassen og har oppnådd minst 4000 poeng, har rett til premie. Alle nybyrjarar som har fullført 4 løp får premie. Dei 6 beste løpa til løparen (av 12 moglege) tel. Om løparar då står likt avgjer det 7. beste løpet o.s.b. Gruppekontingenten: Kontingenten for 2014 vert: Medlemmer opp til 17 år kr. 200 Studentar/skuleungdom kr. 250 Andre over 17 år kr. 350 Familiar (born under 20 år) kr. 700 Støttemedlemmer kr. 250 Kontingenten til hovudlaget kjem som eige krav i tillegg. Alderen vert rekna frå det året ein fyller 17 år. Kontingenten kan betalast på bankgiro , Stord Orientering, PB. 431, 5403 Stord. Det er viktig at kasseraren får melding om alle adresseendringar. Dersom du er ny medlem og ikkje har fått bankgiro slik at du får betalt kontingenten, sender du ein mail til til kasserar Vi treng følgjande opplysninger for å kunne registrere deg som medlem: Namn, adresse, fødselsdato, tlfnr. og . Dersom du ønskjer å bli medlem, sender du same info som over til kasserar, eller bruker innmeldingsskjema på Grasrotandelen Når du tippar hos Norsk Tipping, går 5% av innsatsen til lag og organisasjonar. Som registrert spelar, kan du velja å la dette gå direkte til Stord Orientering (org.nr: ). Du får meir informasjon hos tippe-kommisjonæren eller via Side 6 av 36

7 LØP UTANOM STORD For dei som er interessert i fleire løp enn dei som går på Stord, er tilbodet stort, - sjå Terminliste for andre aktuelle løp under, og sjekk via heimesida Me oppmodar Stord-løparane til å slutta opp om Kretsrankingløpa i Hordaland. Påmelding til uteløp Alle løpsinnbydingar til løp utanom Stord finn ein i Eventor, det er link til Eventor på heimesida vår. I Eventor vil ein og sjå kven andre frå Stord som har meldt seg på. Og alle andre som skal delta i løpet Startkontingent/eigenandel til løp utanom klubben Det vil ikkje bli krevd egenandel/startkontigent ved løp utanom Stord i år. Har du ikkje eigen brikke, kan du låne av klubben ved deltaking på løp utanom øya, ta då kontakt på tirsdagsløpet for tildeling av brikke. Ellers dekker du kostnaden med brikkeleige sjølv. Dersom ein påmeld løpar ikkje stiller opp, utan spesiell grunn, sjukdom o.l. må ho/han betala heile kontingenten sjølv. Ved etterpåmelding må det betalast eit tillegg til startkontingenten som løparen må betala sjølv. For ferieløp betalar ein heile startkontingenten sjølv. Ferieløp vert rekna frå siste løp i Hordaland O-krets før ferien, til første løp etter ferien. Storleiken på eigendel ved deltaking i større løp/stafettar, vert avgjort for kvart løp. For å letta arbeidet for oppmannen, vil det ikkje verta kravd inn eigenandel på reisa, men det vil verta sendt ut krav om innbetaling utover sesongen. På bankgiroen vil det berre stå beløpet som skal betalast, ikkje kva for løp det gjeld. Det får kvar einskild halda orden på for seg sjølv. Kravet vert sendt ut i høve til påmeldingslista. Side 7 av 36

8 Reiseutgifter Det er alltid ein føresetnad for utbetaling at skjemaet for reiseoppgjer er fylt ut og levert kasserar. Det skal leverast eit skjema for kvar einskild reise. NB! Lever reiseoppgjersskjemaet til kasseraren snarast etter at reisa er avslutta. Alle billettar/kvitteringar skal heftast saman med skjemaet. Utgifter som ikkje kan dokumenterast, blir ikkje dekka. Ved reiser til løp i Hordaland/Rogaland blir ferjebillettar/bompengar med bil dekka, under føresetnad av at det er minst tre løparar i bilen. Passasjerane i bilen må dela på resten av utgiftene. Kvittering må leverast kasserar før utbetaling skjer. For løparar som kan delta i hovudløp og NM, og løparar som vil kvalifisera seg til elitestatus eller halda på elitestatusen, gjeld følgjande reglar ved slike løp: - Ved bruk av eigen bil med minimum tre løparar blir utgifter til ferje og bompengar dekka heilt Reiseutgifter i samband med hovudløp og NM blir dekka fullt ut ved billegaste reisemåte Reiseutgifter i samband med større løp skal delast mellom O-gruppa og den einskilde deltakaren. Storleiken på eigenandelen blir bestemt av styret, og er avhengig av dei totale kostnadene ved arrangementet. Reiseutgifter til ferieløp blir ikkje dekka av O-gruppa. NB! Meld deg på til løpa i god tid, vent ikkje til siste dagen! Side 8 av 36

9 TIDTAKING OG EKT-BRIKKE PÅ RANKINGLØPA NB! Viktig! Hugs følgjande ved bruk av tidtakingsbrikke: Sørg for å aktivisere brikka skikkeleg på start (hald nede i min 3 sek.) Om du leiger brikke og deltar jamnleg, sparar du rankingførar for mykje arbeid ved å leiga ei brikke for heile sesongen. Spring du med ei brikke du har lånt av andre må du melda klart frå til arrangøren - dette gjeld ALLE som låner, også innan familien! Bruk aldri ei brikke som ein annan løpar har brukt same løpsdag. Hugs å lese av brikka etter målgang. Legg brikka heilt ned i posteininga. Elles risikerer ein at posten ikkje vert registrert elektronisk og at ein blir diska. Start på same tid som du har ført opp på startlista. Hald "køen" etter målgang. - og til deg som er arrangør: Ved feil på ei brikke må du prøva å rekna ut sluttida ut frå startlista og opplysningane frå løparen. I dei fleste tilfeller vil ein kunne rekna seg fram til ei tid som stemmer sånn nokolunde. Denne manuelle tida må førast på startlista. Slå av målklokka etter løpet. Leverer lister, løypekart og klokka til rankingførar Stian Bratseth som legg resultata ut på WEB og sender kopi til aktuelle aviser. Listene må innehalda fullstendige opplysingar om alle som har starta, (- namn, klubb, brikke, klasse)! Side 9 av 36

10 50-talsløp I samband med at Stord Idrettslag fyller 100 år i 2014 vil o-gruppa arrangere eit orienteringsløp på same måte som i 1945 då det første ordinære o-løpet vart arrangert på Stord. På starten får løparane berre vita kor første posten er. Denne må dei teikna inn på kartet sjølv. På første post finn ein kartoppslag for neste post osv. Kartet er det same som dei sprang på då. Målestokk 1:50000 og sparsomt med detaljar. Postane er merkte med postflagg omlag som på turorienteringspostane. Starten vert ved Stuvastølen, om lag på same stad kor det første løpet vart arrangert. Det har skjedd mykje med terrenget sida 1945, men vi har valt å ikkje oppdatere kartet noko særleg. Løypa vert om lag 5,5 km som er kortare enn det som var vanleg før. Løpsdatoen er enno ikkje heilt fastlagd, men det blir sannsynlegvis i samband med Vestlandsmeisterskapen i august. Løypa vert ståande ute ei stund etterpå. Side 10 av 36

11 LEIRVIK HUSNES HAUGESUND Telefon: Heimeside: Frå rankingløpet på Fitjarfjellet i fjor haust. (Foto: Jarle Halland) Side 11 av 36

12 Side 12 av 36 Bare lave priser

13 TERMINLISTE FOR SUNNHORDLAND 2014 Arrangørar: Du må sjølv byta med ein annan på lista om datoen ikkje høver!! Dato Løp Møtestad Løpsleiar Medhjelparar April rankingløp Skytebanen Isdal SOLID IL SOLID IL Harald Gjøsæther 05. Kristtornspretten Rødkleiv idrettsplass, Tove Agdestein Jarle Halland Gruvene 06. Kristtornløpet Rødkleiv idrettsplass, Tove Agdestein Åge Hovden Gruvene sprintløp/ Rossneset FITJAR IL FITJAR IL nybyrjarkarusell rankingløp Heiane Sag Even Rolfsnes Bjørn Saghaug Råmund Hovden rankingløp Fellesstart Tømmervik Arne Henrik Hovden Arnfrid Skjæveland Gunn Kjersti Røgenes Mai sprintløp/ Langeland skule Arne Bjelland Geir Torsnes nybyrjarkarusell rankingløp Skorpekrysset Onarheim Onarheim Jon I. Skjolde rankingløp Presthaugs-havet Edel Slettemark Steinar Slettemark Marie Aasheim rankingløp Ryvarden Sveio OL Sveio OL Juni 03. Sunnhordlandsmesterskap stafett Meatjødno Sveinung Rykkje Stian Bratseth Jonny Huse Asle Skulstad rankingløp Øvre Økland Jan Ove Øen Malene Øen Gerda Øen rankingløp Rødkleiv Frugård,Lars H Kirsti Frugård Irinja Almås August sprintløp/ Vikahaugane Jon Magne Bratseth Jarle Haugland nybyrjarkarusell rankingløp Saneset Anders Ekse Ole Gisle Polden Øyvind Gaute Berg rankingløp Grov Oddmund Roalkvam Wilhelm Engelsen Elisabeth S. Berg tals løp Harald Haugen Jonny Huse 23. Vestlandsmesterskapet Fjellstova parkeringsplass 24. Vestlandsmesterskapet Stafett Fjellstova parkeringsplass 26. Rankingfinale Fitjarstølane FITJAR IL FITJAR IL Jaktstart September sprintløp/ Nordbygda Stig Helge Westerheim Lars Helge Westerheim nybyrjarkarusell Ungdomsskule sprintløp/ Tjødnalio skule SOLID IL SOLID IL nybyrjarkarusell Øyvind Almås 14. Søndag! Sunnhordlandsmesterskap Vikahaugane/ Landåsen Bjarthe Westerheim Atle Irgens Nina Hagerup Desember 26. Romjulsløpet Henrik Ottesen Steinar Røgenes Bente Gjøsæther Side 13 av 36

14 REKRUTTERINGSARBEIDET, O-SKULEN Me har rundt 20 barn 7-15 år på O-skulen kvar tysdag på Leirvik skule. O-skulen drives i samarbeid med Solid. Denne aktiviteten starta september 2012 og pågår frå o-sesongen sluttar på hausten til den startar i april. Her trenar me inne og ute med o-tekniske øvelsar kvar gang. Dei yngste har fokus på karttilvenning, innlæring av kartteikn, retningsforståing og fysisk aktivitet. Dei store har fokus på overgang til vanskelegare løyper i komande sesong. Ref Nivåstigen. Me har arrangert nybyrjarkurs på Leirvik skule vår og haust 2013 og det kjem også eit kurs våren For dei yngste har det vert god deltaking, spesielt for gatesprint-løp i haust, så me har gode forhåpningar for vidare rekruttering Torsdagar trenar ungdomsgruppa frå Vabakken/Yrkesskulen. Her har me o-tekniske økter, men og generell kondisjonstrening i landåsen. Hausten/vinteren 2013/2014 har me fortsatt med deltaking i sprint og nattløp. O- skulen og ungdomsgruppa har god utvikling ved å delta på desse treningsløpa. Det har har vert fokus på skygging av løparar for å gje direkte tilbakemeldingar og for tryggleik på det ein gjer i skogen. Fram mot sesongstart satsar me på litt o-teknikk også i helgane. Ungdomsløparane har delteke på desse arrangementa: Ungdomssamling HOK på Voss. Jukola stafetten. ( Her hadde me med ein ungdomsløpar) Det var diverre ikkje løparar med på Hovedløpet/o-landsleiren i 2013 Me stilte lag i ungdomsklassane for både jenter og gutar under KM og DM (Under Bergen Sprint Camp 2014 hadde me 8 ungdomar frå Stord/Solid) Desse har vore med i utvalet: Bjarthe Westerheim, Arne Bjelland og Sveinung Rykkje. Ingrid, Brita og Kari Side 14 av 36

15 SUNNHORDLANDSRANKINGEN 2013 H17 1 Westerheim,Kenneth Stord Rolfsnes,Even Stord Haugland,Jarle Stord Westerheim,Stig Helge Stord Hovden,Råmund L. Stord Berg,Øyvind G. Stord Rykkje,Håkon Stord Bratseth,Stian Stord Westerheim,Bjarthe Stord Rafdal,Ingvar Stord Rafdal,Asbjørn Stord Field,Bjørn J. NTNUI Bratseth,Morten Stord Polden,Andreas G. Stord D17 1 Slettemark,Edel Stord Agdestein,Tove Stord Skjæveland,Arnfrid Stord Sandberg,Marianne S. Modum Rykkje,Linda Stord Almås,Irinja Stord Hokholt,Gunn-Torill Kolbotn Øen,Malene Stord H40 1 Ottesen,Henrik Stord Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Vedøy,Ove Stord Hovden,Arne Henrik Stord Vassenden,Rune Halsnøy Gjøsæther,Harald Solid Rykkje,Sveinung Stord Bjelland,Arne Stord Saghaug,Bjørn Stord Ekse,Anders Stord H Hovden,Brage Stord Side 15 av 36

16 H50 1 Halland,Jarle Stord Bratseth,Jon Magne Stord Torsnes,Geir Stord Skålevik,Øyvind Fitjar Frugård,Lars H. Stord Irgens,Atle Stord Øen,Jan Ove Stord Hovden,Åge Stord Roalkvam,Oddmund Stord Sævig,Jan Løten Haugland,Jan Årstad Hovden,Leif Halsnøy D40 1 Røgenes,Gunn Kjersti Stord Grimstad,Marit S. Solid Rykkje,Linda Stord H Rykkje,Stian Stord D50 1 Hagerup,Nina Stord H60 1 Westerheim,Lars Helge Stord Huse,Jonny Stord Westerheim,Harald Fitjar Brevik,Reidar Stord Slettemark,Steinar Stord Engelsen,Willhelm Stord Kloster,Per Audun Fitjar Sætre,Sigmund Fitjar Haugland,Johannes Stord Nysæter,Gunnar Stord D60 1 Aasheim,Marie Stord Øen,Gerda Stord Side 16 av 36

17 H70 1 Robberstad,Sigvald Halsnøy Dybvik,Ingolf Solid Haugen,Harald Stord H-Open 1 Westerheim,Ole Andre Fitjar Mortensen,Terje Solid Røgenes,Steinar Stord Skulstad,Asle Stord Fosse,Anders Dybvik Solid Westerheim,Annar Fitjar Sætre,Anders Fitjar Bjelland,Arne Stord Skaten,Stein Olav Onarh Skresæk,Magne Onarh Agdestein,Torbjørn Stord Kjeka,Lars Petter Stord Rykkje,Sveinung Stord Skaten,Ole Onarh Bergsvåg,Jostein Stord D-Open 1 Øen,Malene Stord Berg,Elisabeth S. Stord Bjelland,Hilde Stord Sandberg,Marianne S. Modum Almås,Irinja Stord Bjelland,Irene Stord H Krutikov,Ivan Stord Kloster,Jens Ø. Fitjar H17C 1 Gjøsæther,Sverre Solid D17C 1 Hagerup,Nina Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Helland,Turid Stord Theodorsen,Britt R. Stord Gjøsæther,Bente Stord Agdestein,Ane Stord Rykkje,Linda Stord Side 17 av 36

18 6 Gjøsæther,Anne Solid Gool,Eirin Van Fitjar Skjæveland,Arnlaug Stord H13-16C 1 Jordåen,Arne Stord Stautland,Øystein Solid Gjøsæther,Andreas Stord Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Rykkje,Stian Stord Kvellerstad,Ole C. Stord D13-16C 1 Røgenes,Kari Stord Angeltveit,Brita Stord Skulstad,Guro Stord Grimstad,Ingrid Solid Fosse,Emma G. Stord D17N 1 Kristiansen,Else Marie Fitjar Gool,Eirin Van Fitjar H13-16N 1 Anthonssen,Erling Stord Veum,Sander Stord D13-16N 1 Vedøy,Åsa Solid Nielsen,Ingrid Stord Skulstad,Guro Stord Kobbeltvedt,Stine Stord H11-12N 1 Westerheim,Jørgen Stord Gjøsæther,Morten Solid Turøy,Mathias Fitjar Aarbø,Magnus Fitjar Matre,Mathias Solid Kloster,Jens Ø. Fitjar Ersland,Trym P. Stord Andersen,Johannes Stord Ersland,Olve P. Stord Krutikov,Ivan Stord Aarbø,Håvard Fitjar Side 18 av 36

19 12 Sæbø,Lars Rydland Fitjar Almås,Mats Solid Ersland,Brage P. Stord Torvund,Even Fitjar Mehammer,Magnus Stord D11-12N 1 Gjøsæther,Ingrid Solid Rykkje,Tonje Stord Myhre,Annie Stord Malkenes,Johanne Stord Malkenes,Margrethe Stord Vedøy,Tove Solid Ekse,Ingvild Stord Bekkenes,Mathilde Stord Irgens,Rebekka Solid Westerheim,Frida Stord Vedøy,Hanne Solid Westerheim,Leonora O Stord Haugland,Kristine Stord Bø,Anna Sandvik Fitjar Vestbøstad,Vilde Fitjar Vestbøstad,Linnea Fitjar Ottesen,Ingvild Stord Hjelle,Mari F. Fitjar Hjelle,Eline F. Fitjar Sæbø,Elisabeth Rydla Fitjar Bjørvik,Andrea Kråkene Stord Wathne,Synne Solid Almås,Sara Solid Kloster,Mathilde Ø. Fitjar Skjønberg,Live Stord Spissøy,Aurora T. Stord Olsen,Julie M.T. Stord Side 19 av 36

20 Side 20 av 36 SYKKEL & SPORT Heiane, 5406 STORD Tlf.: Fax.: Epost: Velkommen innom våre butikkar

21 LØYPERANKINGEN 2013 I løyperankingen konkurrerer alle som spring same løypa (uavhengig av klasse). Oversynet viser dei 20 beste i løype A-Lang og i løype B-Kort, og dei 16 beste i løype C-Kort og i løype N-Nybyrjar. A-Lang Klubb Poeng B-Kort Klubb Poeng 1 Westerheim,Kenneth Stord Westerheim,Lars Helge Stord Halland,Jarle Stord Westerheim,Ole Andre Fitjar Rolfsnes,Even Stord Robberstad,Sigvald Halsnøy Ottesen,Henrik Stord Huse,Jonny Stord Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Dybvik,Ingolf Solid Haugland,Jarle Stord Westerheim,Harald Fitjar Bratseth,Jon Magne Stord Rykkje,Stian Stord Westerheim,Stig Helge Stord Brevik,Reidar Stord Torsnes,Geir Stord Slettemark,Steinar Stord Vedøy,Ove Stord Haugen,Harald Stord Hovden,Arne Henrik Stord Røgenes,Gunn Kjersti Stord Vassenden,Rune Halsnøy Engelsen,Willhelm Stord Hovden,Råmund L. Stord Mortensen,Terje Solid Berg,Øyvind G. Stord Aasheim,Marie Stord Frugård,Lars H. Stord Kloster,Per Audun Fitjar Rykkje,Sveinung Stord Øen,Malene Stord Agdestein,Tove Stord Grimstad,Marit S. Solid Skålevik,Øyvind Fitjar Øen,Gerda Stord Gjøsæther,Harald Solid Sætre,Sigmund Fitjar Irgens,Atle Stord Røgenes,Steinar Stord 2481 C-Kort Klubb Poeng N-Nyb. Klubb Poeng 1 Jordåen,Arne Stord Gjøsæther,Ingrid Solid Hagerup,Nina Stord Westerheim,Jørgen Stord Røgenes,Kari Stord Gjøsæther,Morten Solid Angeltveit,Brita Stord Rykkje,Tonje Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Myhre,Annie Stord Skulstad,Guro Stord Malkenes,Johanne Stord Grimstad,Ingrid Solid Malkenes,Margrethe Stord Helland,Turid Stord Vedøy,Tove Solid Theodorsen,Britt R. Stord Turøy,Mathias Fitjar Stautland,Øystein Solid Matre,Mathias Solid Gjøsæther,Andreas Stord Aarbø,Magnus Fitjar Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Ekse,Ingvild Stord Gjøsæther,Bente Stord Bekkenes,Mathilde Stord Krutikov,Ivan Stord Kloster,Jens Ø. Fitjar Gjøsæther,Sverre Solid Vedøy,Åsa Solid Rykkje,Stian Stord Irgens,Rebekka Solid 1909 For fullstendig lista og andre resultater sjå Side 21 av 36

22 Løyperankingen Sprint i Sunnhordland 2013 Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 1 Westerheim,Kenneth Stord Westerheim,Ole André Fitjar Vedøy,Ove Solid Rolfsnes,Even Stord Skålevik,Øyvind Fitjar Slettemark,Edel Stord Ottesen,Henrik Stord Huse,Jonny Stord Halland,Jarle Stord Rykkje,Sveinung Stord Westerheim,Harald Fitjar Gjøsæther,Harald Solid Øen,Malene Stord Rykkje,Stian Adrian Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Torsnes,Geir Stord Saghaug,Bjørn Stord Berg,Øyvind Stord Røgenes,Gunn Kjersti Stord Slettemark,Steinar Stord Westerheim,Stig Helge Stord Grimstad,Ingrid Stord Angeltveit,Brita Stord Field,Bjørn J. NTNUI Haugen,Harald Stord Bjelland,Arne Stord Agdestein,Tove Stord Aasheim,Marie Stord Stautland,Øystein Stord Ekse,Anders Stord Irgens,Atle Stord Øen,Jan Ove Stord Gjøsæther,Bente Stord Røgenes,Kari Stord Robberstad,Sigvald Halsnøy Rafdal,Ingvar Stord Skjæveland,Arnfrid Stord Skulstad,Guro Stord Gjøsæther,Andreas Stord Dybviik,Ingolf Solid Hagerup,Nina Stord Grimstad,Marit S. Solid Haugland,Jarle Stord Almås,Øyvind Solid Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Rykkje,Linda Stord Sandberg,Marianne S. Modum Side 22 av 36

23 48 Bratseth,Jon Magne Stord Fosse,Anders Dybvik Solid Hovden,Brage Stord Bratseth,Stian Stord Halland,Ole F. Stord Grimstad,Marit Stalhei IL Solid Kloster,Frode Fitjar Sætre,Anders Fitjar Agdestein,Torbjørn Stord Dybvik,Ingolf IL Solid Jordåen,Arne Stord Kjeka,Lars Petter Stord Øen,Gerda Stord Kjempenes,Andreas Stord Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Hovden,Amalie Tranøy Stord Matre,Mathias Solid Matre,Randi Solid Vestbøstad,Olga Fitjar IL Bjelland,Irene Stord Bjelland,Hilde Stord Kleppe,Jon Magnus Stord Krutikov,Ivan Stord DELTAKING SUNNHORDLANDSRANKINGEN Løp. nr Gj. snitt Side 23 av 36

24 Arr. Solid Stord Stord Onarheim Stord Stord Stord Stord Stord Solid Stord Fitjar Gj. snitt Ulike Løypeoversikt for 2013 sesongen løparar Lang Kort Kor.c Nyb Tot Side 24 av 36

25 Apply Leirvik Pb 273, N-5402 Stord, Norway Tel: Fax: Side 25 av 36

26 Side 26 av 36

27 Side 27 av 36

28 Side 28 av 36

29 Malene Øen allmenpraktiserande tannlege Jan Ove Øen kjeveortoped Borggata tlf: / Velkomen til oss! Side 29 av 36

30 W. Engelsen Ettf. as Hamnegata 86, 5411 Stord Tlf.: , Fax: Epost: Side 30 av 36

31 Side 31 av 36

32 Side 32 av 36 TOOLS Vest AS Rundehaugen 19 Heiane, 5412 Stord Telefon : Mobil : Fax :

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007 IL Orientering Årsrapportar 2007 Årsrapport Teknisk/arrangement 2007 O gruppa har også i 2007 vore ansvarlege for nokre store arrangement. Eit kristtornløp, Per Magne Kyvik`s minneløp, samt Romjulsløpet

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9.

Handballfestivalen. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til. Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5. Ungdommeleg mot Side 9. Gratis festivalavis 23. årgang. Tillegg til MEDIEHUSET Handballfestivalen 2012 Sjefen på kjøkenet Side 4 og 5 Ungdommeleg mot Side 9 Stortalentet Side 6 og 7 Ekte skåringsglede Side 10 og 11 2 2012 Velkommen

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

K J E R I N G I 2O P E N 2 0 1 1. Kortreiste Leikanger

K J E R I N G I 2O P E N 2 0 1 1. Kortreiste Leikanger K J E R I N G I 2O P E N 2 0 1 1 Leikanger Mannskor inviterer til PALMEREVY med saftige innslag i Saften på Leikanger Premiere 16. april og sidan 17.-18.-19. april. Masse moro for penga sjå innom; www.lmkor.com

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer