O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O-INFO 2014 STORD ORIENTERING"

Transkript

1 O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg også med på Takk til alle sponsorar og støttespelarar!

2 LEIAREN HAR ORDET Ein ny sesong står på trappene, turorienteringspostane er i skogen og forberedelsane til Kristtornløpa fyrste helga i april er godt i gang. Stord IL feirar 100 års jubileum i år og i den anledning blir det ein del ekstra aktivitet både i vår eiga gruppe og i hovudlaget. Me i Stord Orientering har tatt på oss å arrangera Vestlands-mesterskapet august i tillegg til Kristtornløpa. Dette krev difor ein liten ekstra innsats i år for å få arrangementa vel i hamn. Håpar difor at alle er positive og stiller opp når det blir spørsmål om å hjelpa til. Da er veldig kjekt å sjå at etter ein del år med nedgang i antall medlemmar og deltakarar på løp så peikar pila no rett veg. Da er ein fin gjeng av born og unge som trenar fast kvar tysdag og torsdag gjennom heile vinter noko som lovar godt for 2014 og framtida. Eg vil oppfordra alle til å slå av ein prat med og ta vel i mot dei nye løparane som dukkar opp. Tur orienteringa, Storatraven er stadig populær med ca 300 selde posar i fjor. I tillegg blei også nyvinninga Litlatrave ein stor suksess, dei 150 posane som var laga til blei raskt utselde. Litlatraven er mest retta mot unge og barnefamiliar og me satsar på å laga til enda fleire posar i år. Tur-o postane har i år fått refleks på seg så eg vil anbefala alle til å ta med lykt og prøva seg på litt nattorientering. Me vil også i år plukka oss ut nokre løp utanfor Stord der me prøver å med flest mogleg løparar. Eit av dette er Odda 2-dagers, her vil me gjenta opplegget frå i fjor med å leige Lontjørnhytta i lag med Solid og Fitjar. Så sett av helga juni til ein kjekk og sosial tur til Odda. Me håpar også flest mogleg av ungdomsløparane våre i alderen år vil bli med på O-landsleir/Hovedløpet som arrangerast på Verdal i Nord-Trøndelag august. Dette er ei flott oppleving både sosialt og sportsleg der ein møter løparar frå heile landet til trening og konkurranse. Eg vil og retta ei stor takk til alle i Stord Orientering som legg ned mange timar med arbeid for at me skal kunne arrangera treningar, løp og sosiale aktivitetar. Dersom nokon har gode forslag til aktivitetar eller kan tenkja seg å bidra på ein eller annan måte er det berre å ta kontakt. Følg med på Stord Orientering sine aktivitetar via heimasida vår eller facebooksida Stord Orientering. Ha ein flott sesong med mange gode opplevingar i skogen! Helsing Henrik Side 2 av 36

3 TILLITSPERSONAR I STORD ORIENTERING Styret Leiar Henrik Ottesen Høgestølen Kasserar Nina Hagerup Myraskogen 48 B Styremedl. Teknisk Styremedl. Kart Styremedl. Rekrutt. Arnfrid Skjæveland Skarpeteigen 24 E Åge Hovden Håvåsen 37a Sveinung Rykkje Sæbøløkjen 15 Varamedlem Bjarthe Westerheim Kroktjødnev. 40 Andre Tillitspersonar sklbb.no hotmail.com Materialforvaltar sklbb.no Kenneth Westerheim Haga Kartråd Åge Hovden Håvåsen 37a Sveinung Rykkje Sæbøløkjen sklbb.no Johnny Aasheim Eikev Turorientering Arne Henrik Hovden Trodlahaugen kvaerner.com Steinar Slettemark Kårehaugen sklbb.no Jon Magne Bratseth Hadlabrekko sklbb.no Even Rolfsnes Storasletto kvaerner.com Gerda Malene Øen Borggata Jan Ove Øen Borggata Rekruttering Sveinung Rykkje Sæbøløkjen sklbb.no Bjarthe Westerheim Kroktjødnevegen hotmail.com Gunn Kjersti Hjortåsen Røgenes Uttakingskomiteen Jarle Halland Myraskogen applyleirvik.no Bjarthe Westerheim Kroktjødnevegen hotmail.com Linda Rykkje Sæbøløkjen Valnemnd Arne Henrik Hovden Trodlahaugen kvaerner.com Eli Rafdal Nedre Hageby 3 akersolutions.com Tove Agdestein Ås stord.kommune.no Rankingførar Stian Bratseth Kårevikvegen 78 wartsila.com Side 3 av 36

4 TURORIENTERING O-gruppa arrangerer i år «Storatraven» for 42. gong, og «Litlatraven» for 2.gong. Begge «travane» har felles heimeside ( for postregistrering, informasjon og statistikk! I fjor selde me 278 konvoluttar av Storatraven og 150 av nyvinninga Litlatraven. Mange hadde registrert seg i postkassane for månadens post (Storatraven) og kvar trekte vinnar her fekk 300 kr i gåvekort. I år var det 31 deltakarar som hadde vore på alle 5 månadens postar og dermed var med i trekking av gavekort på 1000 kr. Vinnar vart Jacob Bjelland. Storatraven: Dette er eit tilbod til dei som vil variasjon mellom lette og litt meir utfordrande postar. I år er det plassert 20 postar på Hetlesæter, og 40 i området Skjepåsen/Landåsen-Dalheim. Det vert også i år premiering for månadens post. Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 Litlatraven: Dette er eit tilbod til dei som vil ha litt enklare og meir tilgjengelege postar. I år er det 15 postar i Landåsen/Skjepåsen og 15 postar rundt lysløypa på Lundarstølen. Det vil bli trekt gåvekort blant dei som har teke alle postane når sesongen er over. Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 100. Felles: Dei som har registrerer kodar på nett, har rett til Tur-o-merke gratis om ein oppnår nok poeng til bronse, sølv eller gull merke innan respektivt opplegg Tid: Frå slutten av mars til 31. august Tips: Våren er gjerne finaste tida i skogen, med god sikt og lite insekt. Salstader: Sport 1 Stord AS, Stord Senter 3.etg G-Sport - Trygve Dahl A/S Intersport Sykkel og Sport, Heiane ESSO stasjonen i Sæ, Leirvik Kontaktpersonar for turorientering er : Arne Henrik Hovden tlf Storatraven Jon Magne Bratseth tlf , Even Rolfsnes tlf Steinar Slettemark tlf Litlatraven: Gerda Øen tlf Jan Ove Øen tlf Meld frå på tlf om postar er borte! Du kan også sende mail til Side 4 av 36

5 O-LØP PÅ STORD Det vert sprintløp/rankingløp kvar tysdag, - tid og stad står i bladet Sunnhordland måndag før løpet. Følg elles med på heimesida stordo.no for informasjon om løp og trening, samt terminlista i dette heftet. Hugs å kontrollera om/når du skal vera arrangør bytt sjølv med ein annan på lista dersom datoen ikkje passar! Startkontingenten for rankingløp og treningsløp er: Klassane D-16/H-16 og yngre: Kr. 10 Klassane D-17/H-17 og eldre: Kr. 25 Maks. Startkont. pr. familie: Kr. 50 Leige av EKT-brikke: Kr. 20 (Nye løparar får låne brikke gratis fyrste sesongen) NB! Medlemmar kan kjøpe brikke til sterkt redusert pris, kun kr 300,- Løype og klasseoversikt: Løype Lengd Nivå Klassar A-Lang ca 4.0 km A H15-16 H17 H40 H50 D17 B-Kort ca 3.0 km B H13-14 H-Open H60 H70 D13-14 D15-16 D-Open D40 D50 D60 C-Kort ca 2.5 km C H11-12 H13-16C H17C D11-12 D13-16C D17C N-Nyb. ca 2.0 km N N-Open H11-12N H13-16N H17N D11-12N D13-16N D17N N-Open skal t.d. nyttast når løparen har erfaren medhjelpar med seg i løypa. N-Open skal ikkje rangerast i resultatlista. NB! Det skal vera tilbod i alle løyper om å springa/gå gjennom utan tidtaking. Du som skal arrangere løp må hugse: Bruk informasjon under Løp og trening - Løp i Sunnhordland på heimesida! Lysing i avisa Sunnhordland. Hent skjermar, postbukkar og kart hjå materialforvaltaren, og lever dette tilbake ryddig og reint snarast etter løpet. At lettløypa har passeleg nivå. At løypeleggar bør ta omsyn til stigningsforhold og terrengtype for eventuelt å redusera løypelengder, eller å unngå unødig tunge løyper. At nybyrjarløypa er enkel, går langs ledelinjer, har korte strekk, postane ligg lett synleg på tydelege detaljar. Ei nybyrjarløype er ikkje lett å leggja, så bruk litt tid på den. Sett startkontingenten inn på konto adressert til Stord Orientering, PB. 431, 5403 Stord Avtal med rankingførar lever resultatliste og eventuelt referat/bilete til Sunnhordland og kretsen v/kretssekretæren. Lever kvittering og utfylt skjema til kasseraren. VIKTIG! Ta kontakt med grunneigar andsynes samlingsplass/parkering. Side 5 av 36

6 Reglar for premiering av rankingløp: Klassevinnarane har alltid rett til premie dersom dei har minst 3100 poeng i klassane under 15 år, og minst 4100 poeng i dei andre klassane. Løparar som har oppnådd minst 5500 poeng har alltid rett til premie, uansett plassering. Løparar som er blant den beste sjettedel av alle deltakarar i klassen og har oppnådd minst 4000 poeng, har rett til premie. Alle nybyrjarar som har fullført 4 løp får premie. Dei 6 beste løpa til løparen (av 12 moglege) tel. Om løparar då står likt avgjer det 7. beste løpet o.s.b. Gruppekontingenten: Kontingenten for 2014 vert: Medlemmer opp til 17 år kr. 200 Studentar/skuleungdom kr. 250 Andre over 17 år kr. 350 Familiar (born under 20 år) kr. 700 Støttemedlemmer kr. 250 Kontingenten til hovudlaget kjem som eige krav i tillegg. Alderen vert rekna frå det året ein fyller 17 år. Kontingenten kan betalast på bankgiro , Stord Orientering, PB. 431, 5403 Stord. Det er viktig at kasseraren får melding om alle adresseendringar. Dersom du er ny medlem og ikkje har fått bankgiro slik at du får betalt kontingenten, sender du ein mail til til kasserar Vi treng følgjande opplysninger for å kunne registrere deg som medlem: Namn, adresse, fødselsdato, tlfnr. og . Dersom du ønskjer å bli medlem, sender du same info som over til kasserar, eller bruker innmeldingsskjema på Grasrotandelen Når du tippar hos Norsk Tipping, går 5% av innsatsen til lag og organisasjonar. Som registrert spelar, kan du velja å la dette gå direkte til Stord Orientering (org.nr: ). Du får meir informasjon hos tippe-kommisjonæren eller via Side 6 av 36

7 LØP UTANOM STORD For dei som er interessert i fleire løp enn dei som går på Stord, er tilbodet stort, - sjå Terminliste for andre aktuelle løp under, og sjekk via heimesida Me oppmodar Stord-løparane til å slutta opp om Kretsrankingløpa i Hordaland. Påmelding til uteløp Alle løpsinnbydingar til løp utanom Stord finn ein i Eventor, det er link til Eventor på heimesida vår. I Eventor vil ein og sjå kven andre frå Stord som har meldt seg på. Og alle andre som skal delta i løpet Startkontingent/eigenandel til løp utanom klubben Det vil ikkje bli krevd egenandel/startkontigent ved løp utanom Stord i år. Har du ikkje eigen brikke, kan du låne av klubben ved deltaking på løp utanom øya, ta då kontakt på tirsdagsløpet for tildeling av brikke. Ellers dekker du kostnaden med brikkeleige sjølv. Dersom ein påmeld løpar ikkje stiller opp, utan spesiell grunn, sjukdom o.l. må ho/han betala heile kontingenten sjølv. Ved etterpåmelding må det betalast eit tillegg til startkontingenten som løparen må betala sjølv. For ferieløp betalar ein heile startkontingenten sjølv. Ferieløp vert rekna frå siste løp i Hordaland O-krets før ferien, til første løp etter ferien. Storleiken på eigendel ved deltaking i større løp/stafettar, vert avgjort for kvart løp. For å letta arbeidet for oppmannen, vil det ikkje verta kravd inn eigenandel på reisa, men det vil verta sendt ut krav om innbetaling utover sesongen. På bankgiroen vil det berre stå beløpet som skal betalast, ikkje kva for løp det gjeld. Det får kvar einskild halda orden på for seg sjølv. Kravet vert sendt ut i høve til påmeldingslista. Side 7 av 36

8 Reiseutgifter Det er alltid ein føresetnad for utbetaling at skjemaet for reiseoppgjer er fylt ut og levert kasserar. Det skal leverast eit skjema for kvar einskild reise. NB! Lever reiseoppgjersskjemaet til kasseraren snarast etter at reisa er avslutta. Alle billettar/kvitteringar skal heftast saman med skjemaet. Utgifter som ikkje kan dokumenterast, blir ikkje dekka. Ved reiser til løp i Hordaland/Rogaland blir ferjebillettar/bompengar med bil dekka, under føresetnad av at det er minst tre løparar i bilen. Passasjerane i bilen må dela på resten av utgiftene. Kvittering må leverast kasserar før utbetaling skjer. For løparar som kan delta i hovudløp og NM, og løparar som vil kvalifisera seg til elitestatus eller halda på elitestatusen, gjeld følgjande reglar ved slike løp: - Ved bruk av eigen bil med minimum tre løparar blir utgifter til ferje og bompengar dekka heilt Reiseutgifter i samband med hovudløp og NM blir dekka fullt ut ved billegaste reisemåte Reiseutgifter i samband med større løp skal delast mellom O-gruppa og den einskilde deltakaren. Storleiken på eigenandelen blir bestemt av styret, og er avhengig av dei totale kostnadene ved arrangementet. Reiseutgifter til ferieløp blir ikkje dekka av O-gruppa. NB! Meld deg på til løpa i god tid, vent ikkje til siste dagen! Side 8 av 36

9 TIDTAKING OG EKT-BRIKKE PÅ RANKINGLØPA NB! Viktig! Hugs følgjande ved bruk av tidtakingsbrikke: Sørg for å aktivisere brikka skikkeleg på start (hald nede i min 3 sek.) Om du leiger brikke og deltar jamnleg, sparar du rankingførar for mykje arbeid ved å leiga ei brikke for heile sesongen. Spring du med ei brikke du har lånt av andre må du melda klart frå til arrangøren - dette gjeld ALLE som låner, også innan familien! Bruk aldri ei brikke som ein annan løpar har brukt same løpsdag. Hugs å lese av brikka etter målgang. Legg brikka heilt ned i posteininga. Elles risikerer ein at posten ikkje vert registrert elektronisk og at ein blir diska. Start på same tid som du har ført opp på startlista. Hald "køen" etter målgang. - og til deg som er arrangør: Ved feil på ei brikke må du prøva å rekna ut sluttida ut frå startlista og opplysningane frå løparen. I dei fleste tilfeller vil ein kunne rekna seg fram til ei tid som stemmer sånn nokolunde. Denne manuelle tida må førast på startlista. Slå av målklokka etter løpet. Leverer lister, løypekart og klokka til rankingførar Stian Bratseth som legg resultata ut på WEB og sender kopi til aktuelle aviser. Listene må innehalda fullstendige opplysingar om alle som har starta, (- namn, klubb, brikke, klasse)! Side 9 av 36

10 50-talsløp I samband med at Stord Idrettslag fyller 100 år i 2014 vil o-gruppa arrangere eit orienteringsløp på same måte som i 1945 då det første ordinære o-løpet vart arrangert på Stord. På starten får løparane berre vita kor første posten er. Denne må dei teikna inn på kartet sjølv. På første post finn ein kartoppslag for neste post osv. Kartet er det same som dei sprang på då. Målestokk 1:50000 og sparsomt med detaljar. Postane er merkte med postflagg omlag som på turorienteringspostane. Starten vert ved Stuvastølen, om lag på same stad kor det første løpet vart arrangert. Det har skjedd mykje med terrenget sida 1945, men vi har valt å ikkje oppdatere kartet noko særleg. Løypa vert om lag 5,5 km som er kortare enn det som var vanleg før. Løpsdatoen er enno ikkje heilt fastlagd, men det blir sannsynlegvis i samband med Vestlandsmeisterskapen i august. Løypa vert ståande ute ei stund etterpå. Side 10 av 36

11 LEIRVIK HUSNES HAUGESUND Telefon: Heimeside: Frå rankingløpet på Fitjarfjellet i fjor haust. (Foto: Jarle Halland) Side 11 av 36

12 Side 12 av 36 Bare lave priser

13 TERMINLISTE FOR SUNNHORDLAND 2014 Arrangørar: Du må sjølv byta med ein annan på lista om datoen ikkje høver!! Dato Løp Møtestad Løpsleiar Medhjelparar April rankingløp Skytebanen Isdal SOLID IL SOLID IL Harald Gjøsæther 05. Kristtornspretten Rødkleiv idrettsplass, Tove Agdestein Jarle Halland Gruvene 06. Kristtornløpet Rødkleiv idrettsplass, Tove Agdestein Åge Hovden Gruvene sprintløp/ Rossneset FITJAR IL FITJAR IL nybyrjarkarusell rankingløp Heiane Sag Even Rolfsnes Bjørn Saghaug Råmund Hovden rankingløp Fellesstart Tømmervik Arne Henrik Hovden Arnfrid Skjæveland Gunn Kjersti Røgenes Mai sprintløp/ Langeland skule Arne Bjelland Geir Torsnes nybyrjarkarusell rankingløp Skorpekrysset Onarheim Onarheim Jon I. Skjolde rankingløp Presthaugs-havet Edel Slettemark Steinar Slettemark Marie Aasheim rankingløp Ryvarden Sveio OL Sveio OL Juni 03. Sunnhordlandsmesterskap stafett Meatjødno Sveinung Rykkje Stian Bratseth Jonny Huse Asle Skulstad rankingløp Øvre Økland Jan Ove Øen Malene Øen Gerda Øen rankingløp Rødkleiv Frugård,Lars H Kirsti Frugård Irinja Almås August sprintløp/ Vikahaugane Jon Magne Bratseth Jarle Haugland nybyrjarkarusell rankingløp Saneset Anders Ekse Ole Gisle Polden Øyvind Gaute Berg rankingløp Grov Oddmund Roalkvam Wilhelm Engelsen Elisabeth S. Berg tals løp Harald Haugen Jonny Huse 23. Vestlandsmesterskapet Fjellstova parkeringsplass 24. Vestlandsmesterskapet Stafett Fjellstova parkeringsplass 26. Rankingfinale Fitjarstølane FITJAR IL FITJAR IL Jaktstart September sprintløp/ Nordbygda Stig Helge Westerheim Lars Helge Westerheim nybyrjarkarusell Ungdomsskule sprintløp/ Tjødnalio skule SOLID IL SOLID IL nybyrjarkarusell Øyvind Almås 14. Søndag! Sunnhordlandsmesterskap Vikahaugane/ Landåsen Bjarthe Westerheim Atle Irgens Nina Hagerup Desember 26. Romjulsløpet Henrik Ottesen Steinar Røgenes Bente Gjøsæther Side 13 av 36

14 REKRUTTERINGSARBEIDET, O-SKULEN Me har rundt 20 barn 7-15 år på O-skulen kvar tysdag på Leirvik skule. O-skulen drives i samarbeid med Solid. Denne aktiviteten starta september 2012 og pågår frå o-sesongen sluttar på hausten til den startar i april. Her trenar me inne og ute med o-tekniske øvelsar kvar gang. Dei yngste har fokus på karttilvenning, innlæring av kartteikn, retningsforståing og fysisk aktivitet. Dei store har fokus på overgang til vanskelegare løyper i komande sesong. Ref Nivåstigen. Me har arrangert nybyrjarkurs på Leirvik skule vår og haust 2013 og det kjem også eit kurs våren For dei yngste har det vert god deltaking, spesielt for gatesprint-løp i haust, så me har gode forhåpningar for vidare rekruttering Torsdagar trenar ungdomsgruppa frå Vabakken/Yrkesskulen. Her har me o-tekniske økter, men og generell kondisjonstrening i landåsen. Hausten/vinteren 2013/2014 har me fortsatt med deltaking i sprint og nattløp. O- skulen og ungdomsgruppa har god utvikling ved å delta på desse treningsløpa. Det har har vert fokus på skygging av løparar for å gje direkte tilbakemeldingar og for tryggleik på det ein gjer i skogen. Fram mot sesongstart satsar me på litt o-teknikk også i helgane. Ungdomsløparane har delteke på desse arrangementa: Ungdomssamling HOK på Voss. Jukola stafetten. ( Her hadde me med ein ungdomsløpar) Det var diverre ikkje løparar med på Hovedløpet/o-landsleiren i 2013 Me stilte lag i ungdomsklassane for både jenter og gutar under KM og DM (Under Bergen Sprint Camp 2014 hadde me 8 ungdomar frå Stord/Solid) Desse har vore med i utvalet: Bjarthe Westerheim, Arne Bjelland og Sveinung Rykkje. Ingrid, Brita og Kari Side 14 av 36

15 SUNNHORDLANDSRANKINGEN 2013 H17 1 Westerheim,Kenneth Stord Rolfsnes,Even Stord Haugland,Jarle Stord Westerheim,Stig Helge Stord Hovden,Råmund L. Stord Berg,Øyvind G. Stord Rykkje,Håkon Stord Bratseth,Stian Stord Westerheim,Bjarthe Stord Rafdal,Ingvar Stord Rafdal,Asbjørn Stord Field,Bjørn J. NTNUI Bratseth,Morten Stord Polden,Andreas G. Stord D17 1 Slettemark,Edel Stord Agdestein,Tove Stord Skjæveland,Arnfrid Stord Sandberg,Marianne S. Modum Rykkje,Linda Stord Almås,Irinja Stord Hokholt,Gunn-Torill Kolbotn Øen,Malene Stord H40 1 Ottesen,Henrik Stord Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Vedøy,Ove Stord Hovden,Arne Henrik Stord Vassenden,Rune Halsnøy Gjøsæther,Harald Solid Rykkje,Sveinung Stord Bjelland,Arne Stord Saghaug,Bjørn Stord Ekse,Anders Stord H Hovden,Brage Stord Side 15 av 36

16 H50 1 Halland,Jarle Stord Bratseth,Jon Magne Stord Torsnes,Geir Stord Skålevik,Øyvind Fitjar Frugård,Lars H. Stord Irgens,Atle Stord Øen,Jan Ove Stord Hovden,Åge Stord Roalkvam,Oddmund Stord Sævig,Jan Løten Haugland,Jan Årstad Hovden,Leif Halsnøy D40 1 Røgenes,Gunn Kjersti Stord Grimstad,Marit S. Solid Rykkje,Linda Stord H Rykkje,Stian Stord D50 1 Hagerup,Nina Stord H60 1 Westerheim,Lars Helge Stord Huse,Jonny Stord Westerheim,Harald Fitjar Brevik,Reidar Stord Slettemark,Steinar Stord Engelsen,Willhelm Stord Kloster,Per Audun Fitjar Sætre,Sigmund Fitjar Haugland,Johannes Stord Nysæter,Gunnar Stord D60 1 Aasheim,Marie Stord Øen,Gerda Stord Side 16 av 36

17 H70 1 Robberstad,Sigvald Halsnøy Dybvik,Ingolf Solid Haugen,Harald Stord H-Open 1 Westerheim,Ole Andre Fitjar Mortensen,Terje Solid Røgenes,Steinar Stord Skulstad,Asle Stord Fosse,Anders Dybvik Solid Westerheim,Annar Fitjar Sætre,Anders Fitjar Bjelland,Arne Stord Skaten,Stein Olav Onarh Skresæk,Magne Onarh Agdestein,Torbjørn Stord Kjeka,Lars Petter Stord Rykkje,Sveinung Stord Skaten,Ole Onarh Bergsvåg,Jostein Stord D-Open 1 Øen,Malene Stord Berg,Elisabeth S. Stord Bjelland,Hilde Stord Sandberg,Marianne S. Modum Almås,Irinja Stord Bjelland,Irene Stord H Krutikov,Ivan Stord Kloster,Jens Ø. Fitjar H17C 1 Gjøsæther,Sverre Solid D17C 1 Hagerup,Nina Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Helland,Turid Stord Theodorsen,Britt R. Stord Gjøsæther,Bente Stord Agdestein,Ane Stord Rykkje,Linda Stord Side 17 av 36

18 6 Gjøsæther,Anne Solid Gool,Eirin Van Fitjar Skjæveland,Arnlaug Stord H13-16C 1 Jordåen,Arne Stord Stautland,Øystein Solid Gjøsæther,Andreas Stord Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Rykkje,Stian Stord Kvellerstad,Ole C. Stord D13-16C 1 Røgenes,Kari Stord Angeltveit,Brita Stord Skulstad,Guro Stord Grimstad,Ingrid Solid Fosse,Emma G. Stord D17N 1 Kristiansen,Else Marie Fitjar Gool,Eirin Van Fitjar H13-16N 1 Anthonssen,Erling Stord Veum,Sander Stord D13-16N 1 Vedøy,Åsa Solid Nielsen,Ingrid Stord Skulstad,Guro Stord Kobbeltvedt,Stine Stord H11-12N 1 Westerheim,Jørgen Stord Gjøsæther,Morten Solid Turøy,Mathias Fitjar Aarbø,Magnus Fitjar Matre,Mathias Solid Kloster,Jens Ø. Fitjar Ersland,Trym P. Stord Andersen,Johannes Stord Ersland,Olve P. Stord Krutikov,Ivan Stord Aarbø,Håvard Fitjar Side 18 av 36

19 12 Sæbø,Lars Rydland Fitjar Almås,Mats Solid Ersland,Brage P. Stord Torvund,Even Fitjar Mehammer,Magnus Stord D11-12N 1 Gjøsæther,Ingrid Solid Rykkje,Tonje Stord Myhre,Annie Stord Malkenes,Johanne Stord Malkenes,Margrethe Stord Vedøy,Tove Solid Ekse,Ingvild Stord Bekkenes,Mathilde Stord Irgens,Rebekka Solid Westerheim,Frida Stord Vedøy,Hanne Solid Westerheim,Leonora O Stord Haugland,Kristine Stord Bø,Anna Sandvik Fitjar Vestbøstad,Vilde Fitjar Vestbøstad,Linnea Fitjar Ottesen,Ingvild Stord Hjelle,Mari F. Fitjar Hjelle,Eline F. Fitjar Sæbø,Elisabeth Rydla Fitjar Bjørvik,Andrea Kråkene Stord Wathne,Synne Solid Almås,Sara Solid Kloster,Mathilde Ø. Fitjar Skjønberg,Live Stord Spissøy,Aurora T. Stord Olsen,Julie M.T. Stord Side 19 av 36

20 Side 20 av 36 SYKKEL & SPORT Heiane, 5406 STORD Tlf.: Fax.: Epost: Velkommen innom våre butikkar

21 LØYPERANKINGEN 2013 I løyperankingen konkurrerer alle som spring same løypa (uavhengig av klasse). Oversynet viser dei 20 beste i løype A-Lang og i løype B-Kort, og dei 16 beste i løype C-Kort og i løype N-Nybyrjar. A-Lang Klubb Poeng B-Kort Klubb Poeng 1 Westerheim,Kenneth Stord Westerheim,Lars Helge Stord Halland,Jarle Stord Westerheim,Ole Andre Fitjar Rolfsnes,Even Stord Robberstad,Sigvald Halsnøy Ottesen,Henrik Stord Huse,Jonny Stord Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Dybvik,Ingolf Solid Haugland,Jarle Stord Westerheim,Harald Fitjar Bratseth,Jon Magne Stord Rykkje,Stian Stord Westerheim,Stig Helge Stord Brevik,Reidar Stord Torsnes,Geir Stord Slettemark,Steinar Stord Vedøy,Ove Stord Haugen,Harald Stord Hovden,Arne Henrik Stord Røgenes,Gunn Kjersti Stord Vassenden,Rune Halsnøy Engelsen,Willhelm Stord Hovden,Råmund L. Stord Mortensen,Terje Solid Berg,Øyvind G. Stord Aasheim,Marie Stord Frugård,Lars H. Stord Kloster,Per Audun Fitjar Rykkje,Sveinung Stord Øen,Malene Stord Agdestein,Tove Stord Grimstad,Marit S. Solid Skålevik,Øyvind Fitjar Øen,Gerda Stord Gjøsæther,Harald Solid Sætre,Sigmund Fitjar Irgens,Atle Stord Røgenes,Steinar Stord 2481 C-Kort Klubb Poeng N-Nyb. Klubb Poeng 1 Jordåen,Arne Stord Gjøsæther,Ingrid Solid Hagerup,Nina Stord Westerheim,Jørgen Stord Røgenes,Kari Stord Gjøsæther,Morten Solid Angeltveit,Brita Stord Rykkje,Tonje Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Myhre,Annie Stord Skulstad,Guro Stord Malkenes,Johanne Stord Grimstad,Ingrid Solid Malkenes,Margrethe Stord Helland,Turid Stord Vedøy,Tove Solid Theodorsen,Britt R. Stord Turøy,Mathias Fitjar Stautland,Øystein Solid Matre,Mathias Solid Gjøsæther,Andreas Stord Aarbø,Magnus Fitjar Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Ekse,Ingvild Stord Gjøsæther,Bente Stord Bekkenes,Mathilde Stord Krutikov,Ivan Stord Kloster,Jens Ø. Fitjar Gjøsæther,Sverre Solid Vedøy,Åsa Solid Rykkje,Stian Stord Irgens,Rebekka Solid 1909 For fullstendig lista og andre resultater sjå Side 21 av 36

22 Løyperankingen Sprint i Sunnhordland 2013 Nr Namn Klubb Totalt 1.Løp 2.Løp 3.Løp 4.Løp 5.Løp 1 Westerheim,Kenneth Stord Westerheim,Ole André Fitjar Vedøy,Ove Solid Rolfsnes,Even Stord Skålevik,Øyvind Fitjar Slettemark,Edel Stord Ottesen,Henrik Stord Huse,Jonny Stord Halland,Jarle Stord Rykkje,Sveinung Stord Westerheim,Harald Fitjar Gjøsæther,Harald Solid Øen,Malene Stord Rykkje,Stian Adrian Stord Westerheim,Cathrine Fitjar Torsnes,Geir Stord Saghaug,Bjørn Stord Berg,Øyvind Stord Røgenes,Gunn Kjersti Stord Slettemark,Steinar Stord Westerheim,Stig Helge Stord Grimstad,Ingrid Stord Angeltveit,Brita Stord Field,Bjørn J. NTNUI Haugen,Harald Stord Bjelland,Arne Stord Agdestein,Tove Stord Aasheim,Marie Stord Stautland,Øystein Stord Ekse,Anders Stord Irgens,Atle Stord Øen,Jan Ove Stord Gjøsæther,Bente Stord Røgenes,Kari Stord Robberstad,Sigvald Halsnøy Rafdal,Ingvar Stord Skjæveland,Arnfrid Stord Skulstad,Guro Stord Gjøsæther,Andreas Stord Dybviik,Ingolf Solid Hagerup,Nina Stord Grimstad,Marit S. Solid Haugland,Jarle Stord Almås,Øyvind Solid Rolfsnes,Rolf-Atle Fitjar Rykkje,Linda Stord Sandberg,Marianne S. Modum Side 22 av 36

23 48 Bratseth,Jon Magne Stord Fosse,Anders Dybvik Solid Hovden,Brage Stord Bratseth,Stian Stord Halland,Ole F. Stord Grimstad,Marit Stalhei IL Solid Kloster,Frode Fitjar Sætre,Anders Fitjar Agdestein,Torbjørn Stord Dybvik,Ingolf IL Solid Jordåen,Arne Stord Kjeka,Lars Petter Stord Øen,Gerda Stord Kjempenes,Andreas Stord Høivangli,Bjørn Kyvik Stord Hovden,Amalie Tranøy Stord Matre,Mathias Solid Matre,Randi Solid Vestbøstad,Olga Fitjar IL Bjelland,Irene Stord Bjelland,Hilde Stord Kleppe,Jon Magnus Stord Krutikov,Ivan Stord DELTAKING SUNNHORDLANDSRANKINGEN Løp. nr Gj. snitt Side 23 av 36

24 Arr. Solid Stord Stord Onarheim Stord Stord Stord Stord Stord Solid Stord Fitjar Gj. snitt Ulike Løypeoversikt for 2013 sesongen løparar Lang Kort Kor.c Nyb Tot Side 24 av 36

25 Apply Leirvik Pb 273, N-5402 Stord, Norway Tel: Fax: Side 25 av 36

26 Side 26 av 36

27 Side 27 av 36

28 Side 28 av 36

29 Malene Øen allmenpraktiserande tannlege Jan Ove Øen kjeveortoped Borggata tlf: / Velkomen til oss! Side 29 av 36

30 W. Engelsen Ettf. as Hamnegata 86, 5411 Stord Tlf.: , Fax: Epost: Side 30 av 36

31 Side 31 av 36

32 Side 32 av 36 TOOLS Vest AS Rundehaugen 19 Heiane, 5412 Stord Telefon : Mobil : Fax :

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

Damelaget som var med i Jukola-stafetten. Frå venstre: Linda Rykkje, Hilde Bjelland, Arnfrid Skjæveland og Tove Vikanes Agdestein.

Damelaget som var med i Jukola-stafetten. Frå venstre: Linda Rykkje, Hilde Bjelland, Arnfrid Skjæveland og Tove Vikanes Agdestein. O-INFO 2012 STORD ORIENTERING Damelaget som var med i Jukola-stafetten. Frå venstre: Linda Rykkje, Hilde Bjelland, Arnfrid Skjæveland og Tove Vikanes Agdestein. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2010 STORD ORIENTERING Tre kvasse Stordkort: Sindre L. Hovden, Morten Bratseth og Asbjørn Rafdal! Asbjørn vart kretsmeister i Hordaland både i Sprint og Lang i H15-16 og vart nr 2 i KM-Natt H16-18.

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007 IL Orientering Årsrapportar 2007 Årsrapport Teknisk/arrangement 2007 O gruppa har også i 2007 vore ansvarlege for nokre store arrangement. Eit kristtornløp, Per Magne Kyvik`s minneløp, samt Romjulsløpet

Detaljer

O-INFO 2015 STORD ORIENTERING

O-INFO 2015 STORD ORIENTERING O-INFO 2015 STORD ORIENTERING På tur til KM sprint i Bergen Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg også med på www.stordo.no Takk til alle sponsorar

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2009 STORD IL ORIENTERING Reint bord i KM-løypene! Bjarthe Westerheim vinnar av KM Mellom og KM Lang i H21. Kenneth Westerheim vinnar av KM Natt og KM Ultralang i H21. Kenneth vart dessutan nr.

Detaljer

Årsmøte 2015 Stord Orientering I allianse med Stord allianseidrettslag

Årsmøte 2015 Stord Orientering I allianse med Stord allianseidrettslag Årsmøte 2015 Stord Orientering Stad: Idrettstova Vikahaugane Tid: Mandag 02. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar 3. Val av referent 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5.

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapportar 2004

Stord IL Orientering Årsrapportar 2004 IL Orientering Årsrapportar 2004 Årsrapport arrangement 2004 O gruppa har i 2004 vore ansvarlege for fleire store arrangement. Eit kristtornløp, Per Magne Kyvik`s minneløp, samt Romjulsløpet 26. desember.

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2007 STORD IL ORIENTERING Startskotet går for Sunnhordlandsmeisterskapen i stafett 2006. Laga vert sett saman berre minuttar før start, og utslaga kan vera store på dei ulike etappane. Informasjonshefte

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2008 STORD IL ORIENTERING Startskotet har gått for Per Magne Kyviks minneløp 2007. Eit spenningsløp med handicap-system der første løpar til mål er vinnar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod

Detaljer

O-INFO 2017 STORD ORIENTERING

O-INFO 2017 STORD ORIENTERING O-INFO 2017 STORD ORIENTERING Starten på Sunnhordlandsmeisterskapet i stafett, fin blanding av alle aldersgrupper. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2005 STORD IL ORIENTERING - Bli stifinnar du òg opplev naturleg spenning!! Høgdepunktet for Stord IL Orientering i 2004 tre glade og stolte Hordalandmeistrar i stafett i klasse H13-16 Ole Kristoffer

Detaljer

Stord Orientering Inviterer til Vestlandsme. Vestlandsmeisterskap august 2014

Stord Orientering Inviterer til Vestlandsme. Vestlandsmeisterskap august 2014 Stord Orientering Inviterer til Vestlandsme Vestlandsmeisterskap 23.-24. 24. august 2014 http://stordo.no/ Fredag 22. august Laurdag 23. august Sundag 24. august 50-tals tals løp Individuelt Stafett Løp

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

O-INFO 2006 STORD IL ORIENTERING

O-INFO 2006 STORD IL ORIENTERING O-INFO 2006 STORD IL ORIENTERING Vestlandsmeister 2005 i H11-12, Sindre L. Hovden, flankert av to andre sprekingar, Asbjørn Rafdal og Inge Aas Eriksen; - tre tøffe nøtter du kan prøva å kjempa mot i Stord-skogane.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HOLMØYSKARRENNET 2002

HOLMØYSKARRENNET 2002 HOLMØYSKARRENNET 2002 - INSTRUKSAR FOR GRUPPENE - SKJEMA FOR RENNRAPPORT/INSTRUKSENDRING INSTRUKS FOR PREMIENEMND - Skaffe annonsar og premiar til rennet - Få annonsane tillaga i samarbeid med rennleiing

Detaljer

MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Nyb. Sprintløp Heiane

MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LAURDAG SØNDAG Nyb. Sprintløp Heiane 2016 september 2016 29 30 31 01 02 03 04 KM Bergen KM Bergen 35 36 05 06 07 08 09 10 11 Nyb. Sprintløp Heiane Møllesprinten og O-samling med Fitjar og Odda 12 13 14 15 16 17 18 Rankingløp Åsskogen O-samling

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT. 28. februar 2. mars 2014

RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT. 28. februar 2. mars 2014 RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT 28. februar 2. mars 2014 På vegne av Norges Skiforbund har Markane IL gleda av å innby til Statoil Hovudlandsrennet Nordisk 2014. Konkurransane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Kristtornløpa 6 april 2014

Kristtornløpa 6 april 2014 Stord Orientering Inviterer til Krist Kristtornløpa 5-6 6 april 2014 http://stordo.no/ Laurdag 5. april Sundag 6. april Kristtornspretten + Sparebankløpet Kristtornløpet Påmelding Startlister Resultatlister

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007!

VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007! VEL MØTT TIL O-SESONGEN 2007! 2 VEL MØTT TIL EIN NY O-SESONG! Noen ord fra LEDER Som leder i Bø O-Lag ønsker jeg alle medlemmene og andre O-interesserte en god ny sesong. Spesielt vil jeg ønske NYE DELTAGERE

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer