RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT. 28. februar 2. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT. 28. februar 2. mars 2014"

Transkript

1 RENNINNBYDING STATOIL HOVUDLANDSRENNET LANGRENN HOPP KOMBINERT 28. februar 2. mars 2014 På vegne av Norges Skiforbund har Markane IL gleda av å innby til Statoil Hovudlandsrennet Nordisk Konkurransane er for årsklassane 15 og 16 år. Konkurransane omfattar langrenn, hopp og kombinert. For greinene hopp og kombinert er IL Veten teknisk arrangør. Langrenn vert arrangert på Ullsheim Skiarena. Hopp og kombinert vert arrangert i Bjørkelibakkane.

2 RENNPROGRAM Fredag 28. februar Ullsheim: Individuell distanse, klassisk Kl (ca.) Kl (ca.) Kl (ca.) Kl (ca.) Start J15 (5 km) Start J16 (5 km) Start G15 (5 km) Start G16 (7,5 km) Bjørkelibakkane: Kl (ca.) Laghopp, K70 Laurdag 1. mars Ullsheim: Sprint, friteknikk Kl Start prolog jenter 15 år/16 år Kl Langrennscross, jenter Kl (ca.) Start finaleheat jenter 15 år/16 år Kl (ca.) Start prolog gutar 15 år / 16 år Kl Langrennscross, gutar Kl (ca.) Start finaleheat gutar 15 år / 16 år Kl Langrennscross, kombinert Bjørkelibakkane: Kl Hopp individuelt K70. Søndag 2. mars Ullsheim: Stafett 1. og 2. etappe klassisk / 3. og 4. etappe friteknikk Kl Kl Start jenter (4 x 3,75 km.) Start gutar (4 x 5 km) Bjørkelibakkane: Kl Kombinert hopp, K70. Kl Kombinert langrenn. Fri teknikk. Starttidspunkt for hopp er start for prøveomgang.

3 Tidspunkta må sjåast på som førebelse, og det kan kome endring i desse som følgje av tal på deltakarar, vêr eller anna. Dette vil bli kunngjort på våre nettsider Nærare omtale av øvingane: Langrenn, sprint: fri teknikk. Prolog: enkeltstart med 10 sek startintervall. Dei 30 beste i kvar klasse går vidare til avsluttande finaleheat. For nummer 31 og utover avgjerast plassering av tida i prologen. Det vert ikkje teke tid i finaleheata. Løypelengde ca m. Langrennscross: fri teknikk 15 sek. startintervall. Spennande løype med mange ulike utfordringar. Langrenn, individuelle renn: klassisk Enkeltstart med 15 sek startintervall. Jenter 15, jenter 16 og gutar 15 går løype på 5 km Gutar 16 går løype på 7,5 km. Langrenn, stafett: Jenter: 4 x 3,75 km Gutar: 4 x 5 km Etappe 1 og 2: klassisk, etappe 3 og 4: fri teknikk Laghopp: 4 hopparar på kvart lag, samla alder må ikkje overstige 63 år. Seeding av dei 6 beste laga med utgangspunkt i HL Det beste laget startar til slutt. Laga hoppar i same rekkefølgje i begge omgangane. Hopp individuelt: Tradisjonelt hopprenn med startliste i 2.omgang etter plassering i 1.omgang. «Kombicross»: Kombinert, med bakgrunn i individuelt hopp og langrennscross. 15 sek startintervall i langrennscross. Lagleiarane må sjølve ordne med transport frå Bjørkelibakkane til Ullsheim.

4 Kombinert: Hopprennet vert gjennomført som eit tradisjonelt kombinert hopprenn med startliste i 2.omgang etter plassering i 1.omgang. Langrennet startar etter Gunder-metoden. PÅMELDING Påmelding via onlinetenesta til Norges Skiforbund eller Dei som melder seg på til langrenn sprint, blir også automatisk påmeldt til langrennscross. Direkte online betaling vert nytta. Påmelde løparar må ha gyldig forsikring. Online påmelding er opna. Påmeldingsfrist for individuelle øvingar: måndag 17. februar 2014 kl Påmeldingsfrist for stafett og laghopp: måndag 17. februar 2014 kl For laghopp må lagoppstilling med reserve og rekkefølgje leggast inn seinast 15 minutt etter at offisiell trening torsdag 27. februar 2014 er ferdig. For stafett må lagoppstilling med reserve og rekkefølgje leggast inn seinast laurdag 1. mars 2014 kl Justering av startrekkefølgje kan gjerast inntil to timer før start. Straks etter at påmeldingsfristen er ute, vil påmeldingslistene bli lagt ut heimesida, for kontroll. Korrigeringar må snarast meldast arrangøren, og desse skal meldast frå om i trå med gjeldane reglar som er lagt ut saman med påmeldingslistene på heimesida. Kontrollister vert tekne av nettet måndag 20.februar 2014 kl Startlister vert lagt ut på arrangøren si heimeside straks etter trekkinga. STARTKONTINGENT Enkeltøving: kr 115,- pr. deltakar pr. start Stafett: kr 115,- x 4 deltakarar = kr 460,- pr. lag Laghopp: kr 115,- x 4 deltakarar = kr 460,- pr. lag Alle må nytte direkte online betaling i / Ved avlysing av renn før renndagen kan arrangør behalde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. TIDTAKING / BRIKKER Elektroniske brikker av typen "emitag", levert av Emit AS, vert nytta for tidtaking. Alle løparar er pålagde å stille med eigen brikke. Løparen sitt brikkenummer skal gå fram av påmeldinga. Elles finst all naudsynt informasjon om løparbrikker på NSF sine websider på Leigebrikker som ikkje vert leverte attende, vert belasta krinsane med kr 600,-.

5 STARTNUMMER Startnummer hentast krinsvis på rennkontora på Ullsheim og i Bjørkelibakkane. Lagleiar er ansvarlig for utkvitterte startnummer. Startnummer som ikkje vert leverte attende, vert belasta krinsane med kr 300,- pr. stk. LAGLEIARMØTE Langrenn: Ullsheim, torsdag 27. februar kl Ullsheim fredag 28. februar kl Hopp/kombinert: Bjørkelibakkane, torsdag 27.februar kl Bjørkelibakkane, fredag 28. februar kl TRENINGSTIDER Torsdag 27. februar: Offisiell trening langrenn/langrennscross kl Offisiell trening hopp kl (2 omgangar) HL KONTOR / RENNSEKRETARIAT Ullsheim Skiarena / Bjørkelibakkane Onsdag 26. februar: kl / Ikkje ope Torsdag 27. februar: kl / kl Fredag 28. februar: kl / kl Laurdag 1.mars: kl / kl Søndag 2.mars: kl / kl SMØREBODER Smørjebod i tilknyting til arena kr.5000,- pr. plass/bod, ca.15 m². Plass for servicevogn ved stadion kr.2500, pr. plass For bestilling, send e-post: Ved bestilling av fleire smøreboder for ein krins/klubb; oppgje om de vil ha ei større bod (eks.30/45 m²) eller fleire på 15 m². Vi ber om at følgjande informasjon blir gjeve på innbetalinga: Leigetakar sitt namn, tal på smørjeplassar og beløp. Frist for bestilling er 15.januar. Leigebeløpet må overførast til konto innan 20.januar. Innbetaling merkast med krins/klubb. Kvittering på betalt beløp må takast med til HL2014. Bestilling etter fristen blir motteke mot eit tillegg på kr.1000,-. Dette så langt vi har kapasitet. Kontaktperson ved spørsmål: Torstein Breivik. E-post: Sjå elles vår nettside for nærare informasjon.

6 KONTAKTPERSONAR Krinsane må melde inn namn og e-post adresser på sine hovudleiarar / greinleiarar, slik at arrangøren kan sende ut naudsynt info til disse. Frist for å registrere kontaktpersonar er 1. februar Send liste over kontaktpersonar til e- postadresse: INNKVARTERING Informasjon om overnatting ligg på heimesida Ved spørsmål ta kontakt på e-post KART For løypeprofilar, løypekart, bakkeprofilar, stadion og oversiktskart, sjå DOPINGKONTROLL Det vert gjort oppmerksamt på at det kan bli føreteke dopingkontroll. Slik kontroll vil skje i eige rom ved stadion/bakke. Utøvar har rett til å ha med følgje ved dopingkontroll. PREMIERING De tre beste i kvar klasse vert tildelt NSF sin medalje i høvesvis gull, sølv og bronse. For resten av deltakarane vert det 1/3 premiering i trå med NSF sine føreskrifter. Premievinnarane vert tildelt NSF sitt diplom. I langrennscross premierast dei tre beste i kvar klasse. T-skjorte i deltakarpremie til alle som gjennomfører langrennscross. Premieutdeling for alle øvingar på fredag og laurdag vert på Hotel Alexandra laurdag kl Premieutdeling for stafett og kombinert vert søndag 2. mars på Ullsheim Skiarena og i Bjørkelibakkane rett etter at øvingane er ferdige. Ingen ettersending av premiar. PARKERING Parkering ved Ullsheim skiarena og ved Bjørkelibakkane. Avgift kr pr. dag frå og med torsdag 27.februar 2014 til og med søndag 2.mars Minibuss kr 150,- pr. dag og buss over 16 seter kr 250,- pr. dag. Gjennomgangspris for alle fire dagar kr 250/ 550/ 900 eller for tre dagar kr 200/400/700. Lagleiarane frå kvar krins kan bestille eitt P-bevis for gratis parkering og tilgang til smøreboder. GARDEROBAR På overnattingsstadane samt i Bjørkelibakkane. Det vert ikkje dusjmoglegheiter på Ullsheim.

7 KIOSK Open kiosk 27.februar 2. mars på Ullsheim Skiarena / Bjørkelibakkane. RESULTATLISTER Ei resultatliste pr. øving vert utlevert til kvar krins. Resultatlister vert fortløpande publiserte på vår heimeside RESERVEARENA Det er foreløpig ikkje utnemnd nokon reservearena. Dersom snøforholda viser seg å vere usikre i slutten av januar 2014, vil reservearena bli utpeika. Dette vert kunngjort på vår heimeside TEKNISK DELEGERT (TD): Langrenn: TD: Kjell Arne Steira Ass TD 1: Asbjørn Børsheim Ass TD 2: Thore Berntsen Hopp: TD: Martin Rønningen Ass TD: Øyvind Blakset Kombinert: TD: Øyvind Blakset KONTAKT Leiar hovudkomiteen: Inge Fænn / Sekretær: Antonia Karete Haugen Kongsvik / Rennleiar langrenn: Sigbjørn Fænn / Rennleiar hopp/kombinert: Jon Rune Heimlid / Rennleiar langrennscross: Margunn Hjelmeset / For andre kontaktpersonar/ meir informasjon, sjå Markane IL ønskjer velkomen til Statoil Hovudlandsrennet Nordisk Vi håper på spennande og minnerike dagar! Markane, november 2014 Inge Fænn Leiar hovudkomiteen Hovudlandsrennet 2014

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Arrangør Hommelvik il, i samarbeid med Norges Skiforbund og Byåsen il (teknisk arrangør hopp), har gleden av å invitere til NM

Detaljer

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR.

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. På vegne av Norges Skiforbund har Vind IL gleden av å invitere til: Statoil Norgescup senior, U 23-mesterskap og Statoil

Detaljer

RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015

RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015 Oppdatert: 05/03 RENNINNBYDELSE NM 2015 DEL II - LANGRENN STATOIL NC JR. OG STATOIL NC JR. FINALE KILBOTN SKISTADION 26.- 29. MARS 2015 Konkurransene avholdes på IF Kilkam sin skistadion i Kilbotn, 13

Detaljer

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE Norgesmesterskap på ski 2012 for juniorer Nordiske grener Holmenkollen nasjonalanlegg 16. mars -18. mars 2012 s1 Til alle Jr. skiløpere, -klubber og kretser i Norge På vegne

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER 20 22. mars 2009 Skillevollen - Mo i Rana Arrangør: Bossmo & Ytteren IL ønsker velkommen til Nord-Norsk Mesterskap på ski 2009 nordiske

Detaljer

ØVELSER / TRENING / START. Fredag 13. febr. Fri teknikk enkeltstart. Lørdag 14.febr. Fri teknikk NM sprint

ØVELSER / TRENING / START. Fredag 13. febr. Fri teknikk enkeltstart. Lørdag 14.febr. Fri teknikk NM sprint Invitasjon Statoil Norgescup junior og NM sprint junior På vegne av Norges Skiforbund har Nes Ski og Stiftelsen Nes Skianlegg gleden av å invitere til Statoil Norgescup junior i Nes Skianlegg 13. -15.

Detaljer

Velkommen til skifæst i Bodø!

Velkommen til skifæst i Bodø! Program Velkommen til skifæst i Bodø! Innstrandens Idrettslag har gleden av å ønske dere velkommen til Nord-norsk mesterskap i langrenn i Bodø den 20.-22. mars 2015. Arrangementet foregår på en oppgradert

Detaljer

INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014

INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014 INNBYDELSE NNM på ski 4.- 6- april 2014 Innhold VELKOMMEN TIL NNM PÅ SKI 2014 - MIDT I TROMS -... 3 RENNFUNKSJONER NNM 2014... 4 ARENA... 5 HJEMMESIDE... 5 LØYPEKART... 5 OFFISIELL TRENING... 5 RENNKONTOR...

Detaljer

Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015

Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015 Innbydelse til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag 15.februar 2015 www.sifski.no Salangen IF Ski har gleden av å invitere til Sonemesterskap for Midt-Troms søndag den 15. februar 2015. Det vil bli arrangert

Detaljer

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn. Versjon 19.1.2012

Innbydelse. Nord-Norsk mesterskap i langrenn. Versjon 19.1.2012 1 Innbydelse Nord-Norsk mesterskap i langrenn Stokmarknes 23. 25. mars 2012 Versjon 19.1.2012 2 Velkommen! Klubbene Sortland & Omegn Skiklubb, Melbo Idrettslag og Stokmarknes Idrettslag ønsker alle velkommen

Detaljer

Innstrandens Idrettslag ønsker velkommen til KM normaldistanser!

Innstrandens Idrettslag ønsker velkommen til KM normaldistanser! Innstrandens Idrettslag ønsker velkommen til KM normaldistanser! Arrangementet vil foregå på Bestemorenga skiarena 2. 3. februar 2013. Bodø kommune har fokus på løypenettet i Bodømarka. Prosjektet STImuli

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013

INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 INNBYDELSE TIL NM SKISKYTING SENIOR (DNB CUP 7 FOR SENIOR) og STATKRAFT JUNIOR CUP FINALER 2013 Sparebank1 Skiarena, Dombås 19.- 24. mars 2013 Dombås idrettslag har gleden av å invitere til Norgesmesterskapet

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 Arrangørar: FIL AKS-77 IL Fri Osterøy IL FIL AKS-77, IL Fri og Osterøy IL inviterer med dette til NM veteran innadørs i Leikvang

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON. NC5 og NC6. 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen

INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON. NC5 og NC6. 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen INNBYDELSE TIL KM SPRINT OG KM SKIATHLON NC5 og NC6 22-23.februar 2014 Sjåmoen skistadion Mosjøen Skigruppene i Halsøy IL, Kjærstad IL og Mosjøen IL inviterer til KM sprint og KM skiathlon på Sjåmoen skistadion

Detaljer

Invitasjon NM-UKA 2008. BUL Tromsø orientering inviterer til NM-uka i orientering 28. 31. august 2008.

Invitasjon NM-UKA 2008. BUL Tromsø orientering inviterer til NM-uka i orientering 28. 31. august 2008. NM-UKA 2008 BUL-TROMSØ 28. 31. AUGUST Invitasjon BUL Tromsø orientering inviterer til NM-uka i orientering 28. 31. august 2008. NM Langdistanse senior og junior NM mellomdistanse senior og junior NM stafett

Detaljer

NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00

NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00 NYE FRISTAFETTEN ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL KL. 18:00 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med dette til den første Nye Fristafetten på Arna idrettspark

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 Arrangør: Bossmo & Ytteren IL Skigruppa har sammen med Norges Skiskytterforbund den glede av å invitere til Norgesmesterskap i Rulleskiskyting 2013

Detaljer

inviterer til NM-uka i orientering 10. 13. september 2009

inviterer til NM-uka i orientering 10. 13. september 2009 Ålen IL - OK Fjell - Haltdalen IL inviterer til NM-uka i orientering 10. 13. september 2009 NM langdistanse senior og junior NM mellomdistanse senior og junior NM stafett senior CRAFT cup junior/senior

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

Rennveilder NC - for arrangør og TD.

Rennveilder NC - for arrangør og TD. Rennveilder NC - for arrangør og TD. Innhold: 1. Invitasjon/innbydelser - s. 2 2. Påmeldings informasjon - s. 2-3 3. Program/startliste - s. 4 4. Sportslig gjennomføring - s. 4 5. Teknisk gjennomføreing

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN Fredag 9. mars 2012 - Søndag 11. mars 2012 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Nyheter: - Premasters: 20-24 år - Vi kårer

Detaljer

Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015

Orientering er friluftsaktivitet...o-folk gjer det i friluft!! nr april 2015 1 nr april 2015 www.fordeorientering.com FIL-huset i Hafstadparken er eit flott bygg, med m.a. lagerrom for FIL Orientering Organ for Førde IL Orientering Nr. 1 - årgang 39 Orientering er friluftsaktivitet...o-folk

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer