Søke leverandør Innkjøp Anskaffelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søke leverandør Innkjøp Anskaffelse"

Transkript

1 Figur 10.1 Innkjøpsfunksjonen (Van Weele 1994) Taktisk innkjøp Innkjøpsfunksjonen Ordrefunksjon Intern kunde Utarbeide innkjøpsspesifikasjon Velge leverandør Inngå kontrakt Bestille Ekspedering og evaluering Oppfølging og evaluering Søke leverandør Innkjøp Anskaffelse Forsyning Fra Bjørnland, Persson og Virum (red.): Logistikk et lederansvar 2001.

2 Figur 10.2 Innkjøpets nye forutsetninger Kapital og lagerkostnad Økt spesialisering i produksjonen Innkjøpets kostnader i henhold til totalkostnadene

3 Figur 10.3 Innkjøpsandeler (A.T. Kearney) % % 80 % 70 % 50 % 40 % PC-er og minimaskiner Biler Andre forbruksvarer Legemidler Forbrukerelektronikk Servicebedrifter

4 Figur 10.4 Innkjøpsprosessen Innkjøpsprosessen 1. Utvikle innkjøpsspesifikasjonen: bestem kvantitet og kvalitet, identifiser alternative varer 2. Velg leverandør: kartlegg potensielle leverandører, utarbeid anbudsinformasjon, motta og analyser tilbudene, velg riktig leverandør 3. Kartlegg riktig pris: kartlegg de indirekte kostnadene ved innkjøpet 4. Utarbeid innkjøpsordre: spesifiser kontrakten 5. Følg opp leveransen: kontroller at leveringsdatoer og tider blir holdt 6. Motta og aksepter varer: (mottakskontroll) 7. Godkjenn leverandørens faktura for betaling sjekk faktura i henhold til avtale

5 Figur 10.5 Materialflyten i en bedrift Innkjøp Produksjon Råvarelager Ferdigvarelager Transport Kunde

6 Figur 10.6 Pølse-effekten Redusert pris pga. kvantumsrabatt Økte lagerkostnader pga. store innkjøp Lager Produksjon Råvareinnkjøp Ferdigvarelager Transport Resultat: En suboptimal løsning En reduserer kostnadene i en avdeling En skyver problemet til neste avdeling, og resultatet blir totalt sett negativt!

7 Figur 10.7 Leveringskjeden Råvareleverandør Sikkerhetslager Produsent Sikkerhetslager Grossist Sikkerhetslager Bestillingspunkt Dagligvarebutikk Sikkerhetslager Sluttbruker/kunde Fra Bjørnland, Persson og Virum (red.): Logistikk et lederansvar 2001.

8 Figur 10.8 Informasjonens verdi forringes desto lengre tid det går (Bjørn Erik Willoch) Verdi Informasjon Tid

9 Innkjøpets betydning Kriterier: Innkjøpskostnadenes andel av totalkostnadene Grad av verdiskapning Lønnsomhetsprofil Høy Lav Lav Tungvektsartikler Karakteristika: Kombinasjon av standardprodukter og spesialprodukter Rikelig tilgang på produktene Ikke-kritiske artikler Karakteristika: Standardprodukter, noen spesialprodukter Rikelig tilgang på produktene markedets kompleksitet Kriterier: Leveransesituasjonen Monopol- eller oligopolsituasjon Teknologisk utviklingstakt Inngangsbarrierer på leverandørmarkedet Logistikk-kostnader og grad av kompleksitet Strategiske artikler Karakteristika: I hovedsak spesialprodukter Naturlig knapphet på produktene Flaskehalsartikler Karakteristika: I hovedsak spesialprodukter Produksjonsbasert knapphet på produktene Høy Figur 11.1 Klassifiseringsmatrise (basert på Kraljic 1983, s. 111) Fra Bjørnland, Persson og Virum (red.): Logistikk et lederansvar

10 Øvrige kunder nettverk relasjon Kunde Kundens kunder Underleverandører Figur 11.2 Nettverk av koblede relasjoner Fra Bjørnland, Persson og Virum (red.): Logistikk et lederansvar

11 A Direkte håndtering B Inndeling i nivåer Kunde Kunde Systemleverandører Komponentleverandører Underleverandører Figur 11.3 To hovedtyper av leverandørstrukturer Fra Bjørnland, Persson og Virum (red.): Logistikk et lederansvar

12 Tabell 12.1 Elektroniske handelsmuligheter (kilde: Microsoft) Fysiske varer Bedrift-til-forbruker Detaljist, direkte distribusjon Bedrift-til-bedrift Grossist, konserninnkjøp, integrerte forsyningskjeder, trading Digitale varetjenester Informasjon, media, software, billetter, reservasjoner, finans Bedriftsabonnementer, profesjonelle tjenester

13 Figur 12.1 Eksempel på ordrepunktsdrevet etterfyllingsprosess (Kilde: S.E. Grønland 1998) beregner sikkerhetslager, ordrepunkt, og genererer ny levering Direkte overføring av forbruksinformasjon POS-registrering av leveranser Direkte etterforsyning Elektronisk betaling basert på POS-registrering av leveranser

14 Figur 12.2 Forenklet logistikkprosess (Kilde: S.E. Grønland 1998) Direkte overføring av ordreinformasjon Lokal lageroppdatering Beregning av ordrepunkt Direkte etterfylling Elektronisk betaling basert på POS-registrering av leveranser POS-registrering av leveranser

15 Figur 12.3 Forenklet logistikkprosess (Kilde: S.E. Grønland 1998) Elektronisk overføring av ordre Direkte leveranser Direkte kundeordre (f.eks. kombinert med automatisk registrering) Elektronisk betaling basert på registrering av leveranse

16 Figur 13.1 Logistikkspørsmålets strategiske betydning i et materialstrømsegment Logistikkens betydning som «unique driver» Stor Liten Prestasjonsorientert logistikk Operativt orientert logistikk Materialstrømsorientert logistikk Kostnadsorientert logistikk Liten Stor Logistikkens betydning som «cost driver»

17 Figur 13.2 To typer tilpasningsstrategier og to nivåer Virksomhetsområde Reallokering og integrasjon Materialstrømssegment Omstruktureringsstrategi Samordningsstrategi Effektiviseringsstrategi Tilpasningsstrategi Omvurdering Kontinuitet Sprang

18 Figur 13.3 Prioriteringsmatrise Høy 1. prioritet 2. prioritet Økonomisk potensial Lav Kan gjennomføres Bør ikke gjennomføres Lav Høy Vanskelighetsgrad og ressurskrav

19 Figur 14.1 Utgangspunkter for forandringer Analyseenhet Tiltaksstrategier Forandringsprosesser Materialstrøm Prestasjons- og effektivitetskarakteristika

20 Figur 14.2 Responssyklusens karakteristika Responssyklusens karakteristika Behov Levering Kunde Strukturelle karakteristika Administrative karakteristika

21 Figur 14.3 Enhver virksomhet kan beskrives som en serie responssykluser A Sentrallager Områdelager Kunde B Base Rigg C Produksjon Installasjon

22 Figur 14.4 Egenskaper ved responssyklusen Responssyklusens karakteristika Ledetid Fra behovsidentifikasjon til behovstilfredsstillelse Usikkerhet I behov, ledetid, registrering etc. Frekvens Bestillinger/beordringer per tidsenhet Forventet behovsmønster Forventet forbruksvariasjon, f.eks. sesongsvingninger Kunde

23 Figur 14.5 Strukturelle egenskaper Behov Levering Kunde Omfang eller kompleksitet Antall beslutningselementer i strømmen, f.eks. antall varianter, komponenter, lagerpunkter, leverandører etc., samt antall logiske trinn i materialstrømmen, f.eks. antall nivåer i produktstrukturen, lagernivåer etc. Heterogenitet Delbarhet i autonome grupper av komponenter og systemer Spesifiseringsgrad Grad av spesifikasjon av den logistiske arbeidsoppgaven «Hva som skal gjøres»

24 Figur 14.6 Administrative karakteristika Behov Levering Kunde Styringsprinsipper De prinsippene man legger til grunn for å styre materialstrømmen, f.eks. OP/OQ, MRP, JIT, OPT etc. Styringsverktøy Informasjonshåndteringssystemer Organisatorisk prosessorientering Organisatoriske virkemidler for samordning av materialstrømmen

25 Figur 14.7 Aktiviteter i responssyklusen et eksempel Salg Ordremottak Planlegging Kundetilpasning Merverdi Lager, køer, omarbeiding Produksjon Total syklustid Distribusjon

26 Figur 14.8 Omstrukturering og forenkling av leverandørbasen Bedriften Bedriften Hovedleverandør Hovedleverandør Hovedleverandør

27 Figur 14.9 Differensiering et eksempel Bedrift Systemleverandører Primære leverandører Produktutviklingssamarbeid Komponentleverandør Sekundære leverandører

28 Figur Samordning av materialstrømmen Organisatoriske samordningsmekanismer Evne til samordning Formelle samordningsmekanismer Uformelle samordningsmekanismer Samordningsbehov

29 Figur 15.1 Logistikkprosessene skaper konkurransekraft gjennom samtidig å skape verdi for kunde og eier 0-responstid Tid Verdi for kunde Lønnsomhet og vekst Verdi for eier Kvalitet i produkter tjenester prosesser Kostnadseffektivitet 0-feil 0-lager

30 Figur 15.2 Verdiskaping og eliminering av ikke-verdiskapende aktiviteter Responsivitet Kvalitet Virkelige kundebehov Kundetilfredsstillelse Pris og markedsandel Kundelojalitet Eliminering av aktiviteter og tjenester som ikke skaper verdi for kunden Lønnsomhet Produktivitet Kostnad

31 Figur 15.3 Kunder reagerer ulikt på ulike serviceelementer Kritisk element Forventet element «Bytte»- element Har signifikant betydning for kundens suksess Forventet av kunden som en forutsetning for å kunne gjøre forretninger Vurderes som kjekt å ha, men byttes gjerne mot bedre ytelser på kritiske elementer Eksepsjonelt gode ytelser gir bedre preferanser Dårlige ytelser gir dårligere preferanser Eksepsjonelt gode ytelser har ingen effekt Dårlige ytelser gir dårligere preferanser Reallokering av ressurser gir bedre utgangspunkt

32 Figur 15.4 Innkjøp av varer og tjenester i prosent av total omsetning i ulike bransjer % % 80 % 70 % 50 % 40 % PC-er og minimaskiner Biler Andre forbruksvarer Legemidler Forbrukerelektronikk Servicebedrifter

33 Figur 15.5 Logistikkutviklingen på bedriftsnivå konkurransekraftige interorganisatoriske logistikkprosesser Differensieringsstrategi Kjernekompetanse Nøkkelprosesser Verdiskaping base Strategisk sourcing Internasjonal sourcing Partnerskap/allianser Relasjoner IT-støtte Intern integrasjon Integrasjon mellom funksjoner Kjøpe vs. produsere (Globalt) internt nettverk, allokering av ressurser og aktiviteter Transfer pricing IT-strategi Kundebase Kundekrav og tilgjengelighet Differensiert kundeservice Differensierte leveranseprosesser Relasjoner IT-støtte

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Styringsmodell Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Høst 2010 Forord Dette kompendiet tar for seg konseptet Styringsmodeller og er utviklet for faget TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 7 (12) IKT og logistikk SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Historikk Anvendelse av IKT Tidligere fokus økonomi (regnskap, lønn, reskontro..)

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Servicestrategi KAPITTEL 13

Servicestrategi KAPITTEL 13 KAPITTEL 13 Servicestrategi LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå begrepet tjenestefisering resonnere rundt drivkreftene bak tjenestefisering beskrive de viktigste særtrekkene

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Supply chain management

Supply chain management Supply chain management Trender, utvikling, muligheter og de store utfordringene Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning Produksjonsplanlegging Varer i arbeid Kvalitetsledelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor

Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15. mars 2006 Kritiske suksessfaktorer for ERP-systemer i offentlig sektor - en litteraturstudie - Av Halvor Kallevik Melbo Veileder: Professor, dr. oecon. Anna Mette Fuglseth

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Norsk Logistikkbarometer 2005

Norsk Logistikkbarometer 2005 Norsk Logistikkbarometer 2005 Hva legger norsk næringsliv vekt på når det gjelder logistikk? SMARTLOG, 05.10.2006 Rolf Aarland Marianne Rygvold Trender og utviklingstrekk Næringslivet opplever: Global

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse FEBRUAR 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet med kartleggings- og problemforståelsesfasen Dette dokumentet rapporterer arbeidet i den første

Detaljer