Juridisk Fagråd 31. oktober 2. november 2008 Bergen AGENDA. 14:00 Innsjekking P-Hotels Bergen sentrum (adresse: Vestre Torggate 9, 5015 Bergen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk Fagråd 31. oktober 2. november 2008 Bergen AGENDA. 14:00 Innsjekking P-Hotels Bergen sentrum (adresse: Vestre Torggate 9, 5015 Bergen)"

Transkript

1 Juridisk Fagråd AGENDA FREDAG 14:00 Innsjekking P-Hotels sentrum (adresse: Vestre Torggate 9, 5015 ) 16:00 17:30 Vi møtes på hotellet vi viser dere rundt på fakultetet og campus 18:45 02:00 Vi møtes på hotellet, spiser middag på La Bottega Italiana (www.la-bottega.no) og oppsøker s natteliv LØRDAG 10:00 Oppmøte på Juridisk fakultet (frokost blir levert på hotelldøra både lørdag og søndag) 10:15 12:00 tar opp sine saker (se saksliste) 12:00 12:45 Lunsj 13:00 14:30 Oslo tar opp sine saker (se saksliste) 14:30 14:45 Pause 14:45 16:30 Tromsø tar opp sine saker (se saksliste) 19:00 03:00 Vi møtes på hotellet, spiser middag på Spisekroken (www.spisekroken.no) og blir bedre kjent med by SØNDAG 12:00 Seneste utsjekkingstidspunkt fra P-Hotels

2 Saksliste Juridisk Fagråd SAKER MELDT INN AV BERGEN Studenttiltak som faglunsj o.l. o Hva arrangerer de ulike fakultet? o Er det bra med oppmøte? o Hvor mye midler bruker de forskjellige studentutvalgene? Organiseringsforholdet mellom JSU, fakultetsstyret og andre organer o Er det store forskjeller fra fakultet til fakultet når det gjelder studentpolitisk representasjon? Økonomisituasjonen o Finansieringsmodellen OSLO Universitetenes finansieringsmodell (vi fortsetter der slapp) o Blir de juridiske fakultetene forfordelt? Erfaringsutveksling angående studiemodellen ved de respektive fakulteter o Forskjeller og likheter Læringsmiljøutfordringer o Hvordan jobber de tre utvalgene med læringsmiljøspørsmål? Utvekslingsavtaler o Gjør fakultetene nok for å markedsføre og tilrettelegge for studenter? TROMSØ Offentliggjøring av sensorveiledninger o I Tromsø har fakultetet fjernet sensorveiledningene på internett Kontinuasjonseksamen o JSU Tromsø ønsker å arbeide med å muliggjøre gjentak av tidligere bestått eksamen på kontinuasjonseksamen som avholdes på høsten, det må være bedre enn å ha fokus på to viktige eksamener rett før sommeren

3 Deltakerliste Juridisk Fagråd DELTAKERE MED TALE- OG STEMMERETT BERGEN Asgeir Nygård Mohsin Veysel Ramani OSLO Ane Nøstvold Hege Jordbakke TROMSØ Hanna Bodsberg Ingrid Johanne Nordstrøm SEKRETARIATET Torill Hauken SOSIALKOORDINATOR Gry Walstad Vel møtt! Med vennlig hilsen Mohsin Veysel Ramani Mobil: E-post:

4 Juridisk Fagråd REFERAT Tid og sted: Juridisk fakultet, lørdag 1. november 2008 Til stede: Mohsin Ramani, Asgeir Nygård, Jonas Jensen, Ane Nøstvold, Hege Jordbakke, Hanna Bodsberg og Ingrid Johanne Nordstrøm. Referent: Torill Hauken 1. SAKER MELDT INN AV BERGEN 1.1. Studenttiltak : forsøker å arrangere faglunsj i hvert eneste fag. Oslo: Elsa og Juristforeningens opplegg har så stort oppmøte at et tiltak fra JSU Oslo kanskje oppleves som overflødig. Tromsø: Arrangerer ikke faglunsj. Elsa arrangerer ekstraforelesninger, men kun en pr. semester og for en tilfeldig valgt avdeling Organiseringsforhold mellom JSU, fakultetsstyret og andre organer Oslo: Universitetet er flinke til å følge opp de 20% lovpålagte studentrepresentantene også i ad hoc-gruppene. Kun JSU-medlemmer i ulike grupper og utvalg med unntak av en som sitter i fakultetsstyret. En plass i studentparlamentet, såkalt kombiplass. Trolig tilsvarende s fakultetsrepresentant. Velges på allmøte. Spiser lunsj med dekanen en gang i måneden. Uformell kontakt, veldig bra ordning. bør forsøke det samme, invitere Nordtveit og eventuelt Strandbakken på lunsj. Tromsø: Stort sett en representant fra JSU i de ulike utvalgene. Resterende eksterne studentrepresentanter som velges på allmøte Universitetenes finansieringsmodell (fellessak for og Oslo)

5 : Overbooket studieplasser, får som resultat av dette kun studiepoengsmidlene knyttet til studiepoengsproduksjonen, men ikke tildeling pr. plass. Jonas orienterer om situasjonen i, Risa-utvalget og ressurskomiteen. JSU har hatt en passiv posisjon enn så lenge. Under møtet ble Studvest tipset om økonomisituasjonen. Blir jur.fak andre steder skjevfordelt? I Oslo ja, og også Tromsø, uten at det vites hvor skjevt det egentlig er. Den gamle misforståelsen om at jus er billig. Hvorfor skal andre fakultet kunne være på høyden faglig sett, men ikke jussen? JSU uttalte muligheten for å skilles ut av Uni og bli en vitenskaplig høyskole etter NHH-modell. JSU Oslo så seg positive til dette forslaget, da studiepoengsmidlene vil komme tilbake til rette vedkommende. 2. SAKER MELDT INN AV OSLO 2.1. Universitetenes finansieringsmodell (fellessak for og Oslo) Se under sak Erfaringsutveksling angående studiemodellen ved de respektive fakulteter Oslo: Diskusjon i Oslo, todelt. Hvordan skal det kuttes penger? Hva kreves av et jusstudium? Må lage ny type undervisning for å få økte midler, fordi det skal føre til en konkret heving av studiekvaliteten. Oslos undervisningstyper er forelesninger, kurs som er mer problembaserte og med et mer praktisk innslag. Fakultets- eller kursoppgaver for hvert fag. Alt er frivillig. Eksamen en gang i året. Erfaringsmessig større frafall med årene fordi studentene mer kritiske til hvilket utbytte de får av undervisningen. Delte meninger om obligatorisk opplegg. For å heve kvalitet på undervisning, samt få mer penger, har det blitt foreslått å lage sk. basisgrupper. Det er stor uenighet om disse skal være obligatoriske eller frivillige. Tromsø: Eksamen en gang i året. En skoleeksamen enten teori eller praktikum. Eksamen er på 60 poeng. Til jul leveres oppgave som er arbeidskrav for å ta eksamen, vurderes til bestått/ikke bestått. Ikke bestått oppgave kan man forbedre og levere på nytt for å kunne gå opp til eksamen. Hjemmeoppgave med muntlig eksamen med karakter. Undervisningen er typisk forelesninger og påfølgende seminar. På 5. året kan man ha 30 stp spesialfag og 30 stp master, eller valgfritt skrive 60 stp master. Man trenger ikke å søke om dette. Obligatoriske element: praksisforberedende undervisning. Praksis: fire uker på 4. avdeling før jul hvor man har praksisarbeid (ikke observasjon). I tillegg skrives det en praksisrapport som handler om en sak man har jobbet med, fremstiller faktum og lager problemstilling. Får veiledning på dette. Tilbud om innlevering av arbeidsoppgaver med tilbakemelding med

6 oppgavegjennomgang. Dette er populært. Må ha en muntlig presentasjon i løpet av hvert år, på 4. året må dette være prosedyre. Forsøksprosjekt med seminarer i straffeprosess med en del prosedyre. : De tre første årene har obligatoriske arbeidsgrupper og storgrupper hvor man må ha 75% minimum oppfyllelse av arbeidskravene. Antar at de fleste studentene er fornøyd med ordningen, men at storgruppene peker seg ut som et problem siden de ikke har en konkret definert rolle Læringsmiljøutfordringer Oslo sliter med læringsmiljø, luftkvalitet, søppel osv. Oslo prøver å kontakte LMU for å utbedre. JSU har bedre inntrykk av sitt LMU, hvor det har skjedd en styrking i det siste. Hvileskjærstilbakeføringen har blitt brukt til konkrete studenttiltak, men juss i har ikke spesielt dårlig læringsmiljø. Sentral meldetjeneste for lesesalene skal opprettes, i påvente av dette har JSU laget en egen provisorisk meldetjeneste for jussens lesesaler. Tromsø benytter seg av sine tillitsvalgte for disse sakene. T har ganske nye bygg, og har få problemer med dette. og Oslo har en del tyveriproblemer. Kortlåser på lesesaler i Oslo anses som uproblematisk i forhold til lesesalenes plassering (Oslo sentrum). Bedre å være føre var. Tromsø har åpent åtte til åtte ca., deretter brukes nøkkelkort. Har ikke tyveriproblemer Utvekslingsavtaler Oslo: Lite informasjon, lite utvekslingsmuligheter til engelskspråklige land. Utfyllende informasjon er tungt tilgjengelig. Stort fokus på Tyskland. : infomøte en gang i semesteret. Southampton, Bond og Hamline har vært på uni og profilert seg. Må bestille veiledningstime for mer utfyllende informasjon. Også som i Oslo stort fokus på Tyskland. Studentbarometeret 2007: hele uni: 21% visste ikke at det var utvekslingstilbud. På juss: 93% av studentene i visste om utvekslingstilbud. Markedsføringen er god, men tilrettelegging vanskeligere. Tromsø: infomøte en gang i semesteret, men lite oppmøte. Dårlig kunnskap hos internasjonal koordinator. Kreves egeninnsats, men de som vil på utveksling får det til med grei oppfølging. Legges til grunn at utveksling er et tiltak som man setter i gang selv. 3. SAKER MELDT INN AV TROMSØ 3.1. Offentliggjøring av sensorveiledninger Sensorveiledninger i Tromsø ble fjernet fra nettet i forkant av eksamen. Det ligger ikke ute sensorveiledninger til gamle eksamensoppgaver lenger, begrunnelsen for dette var at veiledningene ødela for diskusjoner i seminarene. JSU Tromsø mener at

7 dette er til ugunst for studentene, siden veiledningene er et verdifullt tilskudd når man gjennomgår eksamensoppgaver. Sensorveiledningene ønskes tilbake, og JSU Tromsø etterlyser en uttalelse fra fagrådet om at disse skal tilbakeføres. Spørsmålet er om studentene har krav på å få sensorveiledninger i gamle fag. I Tromsø er det en ganske streng praksis ift sensorveiledningene, og har ved flere anledninger tilbakeholdt sensorveiledningene til etter at klagefristen har gått ut. JSU Tromsø utarbeider en uttalelse og kringkaster denne via mail i etterkant av fagrådet Kontinuasjonseksamen JSU Tromsø ønsker at det skal være mulig å ta kontinuasjonseksamen når man har trukket seg. Tromsø har i forskrift til eksamener ved uni i Tromsø 17 en regel om at åpenbare forsøk på stryk ved eksamen (altså meningsløse oppgaver uten akademisk innhold) regnes som trekk, ikke stryk og man får ikke kontinuasjonseksamen. JSU Tromsø mener dagens ordning er uheldig, siden forbedring av karakter må skje parallelt med inneværende studieårs eksamen. I tillegg praktiseres regelen ulikt ved de forskjellige fakultetene. En tenkt løsning er s-ordningen med at man kan møte på eksamen, og deretter velge å trekke seg Sensurordning Hva skal være vurderingstema for klagen? Skal det være ny behandling av eksamensoppgaven (blindsensur) eller skal man vurdere om karakteren er korrekt (åpen sensur)? JSU Tromsø mener at blindsensur i større grad vil vise at det er mangler ved retningslinjene for sensorer. Oslo har to sensorer, og mener derfor at blindsensur i tillegg ikke er en prioritert oppgave. 4. NESTE FAGRÅD Neste fagråd avholdes i Tromsø til vårsemesteret. Tromsøs fagrådskoordinator er, i følge JSU-leder Jørgen, Stine Hagavei og kan kontaktes per e-post

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB

Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Referat fra møte MOSU Torsdag 12. mars 2015 kl.16.15 Konferanserom, BBB Tilstede: Eivind A Valestrand, John George Riisdal (MFU), Sarah Marie Vie Furevik (FFU), Tara Dowling (FMB), Oda Oland (FFU), Natasha

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer