24. mai 2007 kl i Kongensgate 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24"

Transkript

1 24. mai 2007 kl i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai Vi har fått en meget hyggelig tilbakemelding fra 1.sekretæren ved ambassaden. Den er sendt pr. mail til Helge Tinglum og lyder som følger: Fra ambassaden vil vi gjerne få si tusen takk for den flotte opptredenen på vår 17. maimottakelse her i Vilnius. Vi satte stor pris på bidraget deres. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger, og det ble kommentert at det var første gang det på en nasjonaldagsmottakelse var spontan applaus etter nasjonalsangene. Fra litauisk side var det mange som satt pris på og var imponert over at dere hadde øvet inn deres nasjonalsang så bra. Vi håper resten av oppholdet svarte til forventningene! Vennlig hilsen Dorthe Bakke, first secretary, Royal Norwegian embassy, Vilnius. Regnskapet for turen viser et lite underskudd på grunn av avbestillingene som kom rett før avreise. Styret forventer at betalingen for flybilletten kreves refundert gjennom reiseforsikringen og at disse midlene tilføres koret slik korets utgifter kan bli dekket. Alkohol før konserter. Etter Lithauen-turen ønsker styret å innskjerpe at før konserter skal det ikke nytes alkohol. Dette er styrets ansvar å påse og styret vil ta tak i dette ved senere anledninger. 2. Uniform. Det er kommet tilbakemeldinger til styret om at det er behov for fornying. Styret mener dette kan vente til korets 75-års jubileum om tre år. Styrets forslag er sorte dresser, som evt. kan finansieres med kr. 200,- pr. semester fram til jubileet. Møtet hevet Neste styremøte i Kongens gate 24. Innkalling vil bli sendt ut. Side 1

2 Styret: Notekomitéen: 23. august 2007 kl i Kongensgate 24 Fellesmøte mellom styret og notekomitéen Tor Lund, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Ivar T. Johansen. Ola Sæther, Walther Aamodt, Hjalmar Aasen, Svein Hauglund. FELLESMØTE STYRET/NOTEKOMITÉEN 1. Planer for høsten 2007: Akerselva-vandringen Årsfesten på Torbjørnrud Lørdagsseminar på skolen, fra til Julekonsert i Paulus kirke. Tor sender innbydelse til flere kor og mulig solist Julekonserten i Dovrestua Julebordet på Varbas. I tillegg kan det bli konsert i Paulus sykehjem, som i fjor, i tilfelle må det bli Ivar tar kontakt. For å få et godt repertoar til konserten i Paulus kirke legger notekomitéen opp til et par nye sanger, pluss oppfriskning av et par koret har hatt tidligere. Dette gjelder En rose er utsprungen, Kom og hør, Laudate, Stabat Mater. I tillegg må vi ha noen julesanger. Det er kommet forslag til styret om at GMK skal utarbeide et allsangshefte. Forslag til sanger i et evt. hefte kan gis til notekomitéen. 2. Våren 2008: Vi vil komme tilbake til detaljerte planer for våren 2008, men vil vi gjennomføre vandringen vår. Vi tenker oss en rute der vi synger oss fram til sommerfest Parkteatret. En utvidelse av repertoaret for våren vil være litt avhengig av ruten som blir valgt. Møtet hevet kl Side 2

3 7. november 2007 kl i Kongensgate 24 Utvidet styremøte Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Svein Hauglund, Oddvar Olsen, Egil H. Martinsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Høst-seminaret går som planlagt 10. november. Frammøte på skolen kl Vi holder som vanlig på til I pausen serveres det mat og drikke. 2. GMK arrangerer konsert i Paulus kirke 6. desember kl Vi har invitert Økern damekor, og Barna i Gamlebyen. Gunnar og Lars samarbeider om program og plakat. Gunnar sørger for å melde fra til Aftenposten. Egil selger program som fungerer som adgangskort. 3. Vi planlegger å synge på Dovrestua 13. desember. Dette kan bli siste gang vi synger julen inn der. Neste år er det nye eiere. 4. Julebordet går av stabelen 14. desember på Varbas som tidligere år. Dette julebordet er kun for korets medlemmer og kuvertprisen blir i år kr. 250,-. 5. Vi melder oss på Korforbundets Nyttårscantat i Majorstuen kirke 27. januar. 6. Vinterfesten og vår-seminaret blir fordelt på 1. kontra 8. mars. 7. GMK s Årsmøte avholdes 27. mars på skolen. 8. Vi gjennomfører vår vandring på Grünerløkka 31. mai. Det er fortsatt usikkert hvor vi avslutter med en fest. Styret arbeider med flere alternativer. 9. Gjennomgang av betalende medlemmer registrert i korforbundet. Ikke betalende medlemmer strykes. Neste styremøte torsdag kl på skolen. Møtet hevet kl Side 3

4 29. november 2007 kl på Grünerløkka skole Tor Lund, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Arvid Bjerke, Egil H. Martinsen, Ivar T. Johansen. 1. Konserten i Paulus kirke 6. desember. Frammøte på skolen kl Programmet er klart og Gunnar lager program og plakat. Lars sørger for mangfoldiggjøring. Billettpris kr. 100,-. Vi får tilgang til kirken for oppvarming kl Konserten starter kl Lokal er leid til vinterfesten 7. mars Vinterfesten skal avholdes på Lambertseter gård. 1. Vårseminaret blir dermed 1. mars. Side 4

5 10. januar 2008 kl på Grünerløkka skole Tor Lund, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Arvid Bjerke, Ivar T. Johansen. 1. Julebordet på Varbas 14. desember Brannalarmen gikk. Den ble utløst av røyjing inne. Dette kan få etterspill i form av krav om økonomisk kompensasjon, eller enda verre, at vi mister muligheten til å bruke dette lokalet. Det understrekes at vi må følge reglene for å få lov å være der. Ellers vellykket. 2. Planer for våren Vi kom ikke med på Nyttårskantaten til korforbundet. 2. Konsert i Paulus sykehjem. 3. Vinterfesten avvikles 7. mars på Lambertseter gård. Vi planlegger å engasjere Bjørn Due også i år. Walter får i oppdrag å lage innbydelser. 4. Vi utsetter vårseminaret til vi har avklart dirigent-saken. 5. Årsmøtet avholdes på skolen 27. mars. 6. Vandringen på Grünerløkka blir 31. mai. 3. Årsfesten Det er kommet inn forslag om at årsfesten holdes i Oslo i år for å spare penger til jubileet i Saken legges frem for medlemmene på medlemsmøtet. 4. Vår dirigent Ola Sæter slutter. Han har sagt seg villig til å fortsette til koret har fått ny dirigent. Styret v/formannen arbeider med saken og har kontakt med Dagfinn Rossnes som en kandidat. Korforbundet er også kontaktet og vi vil annonsere i korbladet etter både dirigent og nye medlemmer. 5. Vår kasserer Egil Martinsen er død. Han døde brått rett etter nyttår og etterlater seg et savn både i styret og blant medlemmene i koret. Arvid Bjerke går inn som kasserer fram til årsmøtet. Møtet avsluttet kl Side 5

6 26. mars 2008 kl i Kongensgate 24 Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Gjennomgang av dagsorden til årsmøtet 27. mars. Årsberetning deles ut til alle medlemmene. Komitéene rapporterer. Kasserer presenterer regnskapet med eiendeler. Innkomne forslag. Det er kommet et forslag til årsmøtet om at det bør opprettes en arrangementskomité igjen. I forslaget fremkommer det også kritikk til hvordan styret har fungert som arrangementskomité. Selve forslaget om en ny arrangementskomité får støtte i styret, men det foreslås at det kun skal velges formann og at formannen dermed står fritt til å velge de to andre medlemmene i arrangementskomitéen. Kasserer er styrets faste medlem av arrangementskomitéen. Fastsettelse av kontingent for Kasserer påpeker at det er nødvendig å øke kontingenten: I år foreslås det en økning på kr. 100 pr. semester. Valg. Valgkomitéen legger fram sin innstilling for medlemmene. 2. Forberedelse til medlemsmøtet etter årsmøtet. Vandringen Det arbeides fortsatt med å finne alternativer til sted for avslutning av vandringen vi skal gjennomføre på Grünerløkka i år. Kaffebetaling på øvelsene. Styret mener det er unødvendig med betaling for kaffen. Utgiftene til kaffe-serveringen bør kunne dekkes av overskuddet fra loddsalget. Ut på tur i For å spare penger fram til jubileumsåret Foreslår styret at det ikke arrangeres noen tur i 2009 i korets regi. Et forslag er å gjenta gutte-turen til København, som var en tur medlemmene arrangerte. Det er også kommet et forslag om å opprette en Golf-gruppe ledet av Walther Aamodt og Arvid Krange. Møtet hevet kl Side 6

7 10. april 2008 kl på Grünerløkka skole Kjell, Lars, Tor, Arvid, Per, Gunnar, Ivar 1. Tor Lund innkalte til et hastemøte i styret etter torsdags-øvelsen. I forbindelse med at formann Tor undersøkte i Brønnøysund vedr. org.nummer for GMK, dukket det opp flere registreringer på GMK; GMK s pensjonistforening, GMK s venner og Golfklubben GMK. Alle med Walther Aamodt som daglig leder. Som styremedlemmer er oppført flere av GMK s medlemmer. Etter en overfladisk undersøkelse synes det som om de involverte styremedlemmene ikke kjenner til at de står oppført som styremedlemmer. For å få utredet dette, skriver Tor Lund et brev til Brønnøysund for evt. å få kopi av underskriftene til de involverte styremedlemmene. Styret beslutter at dette er en alvorlig sak som det er nødvendig at det blir ryddet opp i, og vil derfor be Walther Aamodt om å forklare seg overfor styret om disse sakene. Styremøtet avsluttet kl Side 7

8 Ekstraordinært styremøte 20. april 2008 kl i Kongensgate 24 Fra styret: Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Gunnar Tomter, Per Myhr, Ivar T. Johansen. Spesielt innkalt: Walther Aamodt. 1. Walther Aamodt er innkalt til styret på bakgrunn av at det er dukket opp tre forskjellige organisasjonsnummer i Brønnøysund der GMK er brukt som organisasjon og flere medlemmer av GMK er brukt som syremedlemmer, kasserer og lignende uten at de selv har hatt kjennskap til dette. Walther forklarer: Når det gjelder GMKs pensjonsforening. Hensikten med dette var å skaffe midler til GMK. Walther følte han skyldte koret dette på bakgrunn av at han har hatt et par prosjekter i koret som har kostet koret en del penger (Bolkesjø og uniformsskjortene). Han brukte derfor GMK-navnet og en del navn fra korets medlemmer som styremedlemmer og seg selv som daglig leder. Når det gjelder Golfklubben GMK. Han brukte GMK-navnet fordi det var så mange fra GMK som deltok på golf-turene. Han brukte videre en del navn fra medlemslisten til GMK som styremedlemmer med seg selv som daglig leder. Når det gjelder GMKs venner. Han hadde planer om å få bingo-inntekter og lignende til koret. Han brukte derfor GMK-navnet og slang derfor med en del navn fra korets medlemmer som deltakere i styret. Walther bedyrer at han ikke har gjort noe av dette for seg selv og at han ikke har hatt noen personlig økonomisk vinning av dette. Kommentarer fra styremedlemmene i GMK: Walthers forklaring om at han har opprettet org.nr. for å skaffe midler etter tidligere fadeser har liten troverdighet. Opprettelsen av org.nummeret er gjort før de såkalte fadesene. Bingo-inntekter har vært på tale for GMK tidligere og Walther fikk da informasjon om at dette ikke er lovlig for GMK og derfor en aktivitet vi ikke ønsker. Det blir ekstra ille hvis det, for å få godkjenning, nevnes fremmedkulturelle barn i en slik søknad. For GMKs styre virker det særlig illojalt overfor medlemmer som har fått sitt navn oppført i Brønnøysund som styremedlemmer og kasserer der Walther har forfalsket deres underskrift. Med referat fra både stiftelsesmøter og årsmøter. I tilfellet med GMKs venner har Walther slettet tidligere vedtekter og laget nye som han synes passet bedre. Han har også oppløst det sittende styret og oppnevnt et nytt med seg selv om leder. Riktignok med GMKs medlemmer i styret, men uten deres viten. Side 8

9 Flere av medlemmene i styret stiller seg tvilende til at Walther ikke har hatt personlig økonomisk vinning av dette, men siden det ikke er noen som har kjennskap til noe slikt, velger styret å tro Walther på hans ord når det gjelder dette. Styrets beslutning: Korets formann Tor Lund sender et brev til Brønnøysund der saken forklares og der han ber om at de gjeldende organisasjoner blir slettet med oppførte styremedlemmer og nødvendigheten av dette fordi deres navn er misbrukt og forfalsket. Styret beslutter videre at Walther Aamodt blir suspendert fra koret fra og med d.d og fram til medlemsmøtet er avholdt. På dette møtet vil medlemmene få saken fremlagt slik at videre forføyning blir avgjort av medlemmene i fellesskap. Møtet hevet kl Side 9

10 21. august 2008 kl i Kongens gate 24 Per Myhr, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. GMK s repertoar. Koret har jubileum i 2010 og i den forbindelse er det planer om å kunne presentere Verden rundt i form av sang. For å få til dette er det nødvendig å ha dette i tankene for repertoaret høsten Vi har mange gamle sanger som det kan brukes deler av. Noe av utfordingen til notekomitéen blir derfor å se på hva vi kan plukke opp derfra og samtidig være på leting etter nytt stoff. 2. Nytt medlem i notekomitén fra 1. tenorene. 1. tenorenes representant i notekomitéen, Walther Aamodt, har sluttet i koret. Styret foreslår at Kjell Nyquist går inn som nytt medlem i notekomitéen. 3. Jubileumskomité Styret oppretter en jubileumskomité med Gunnar som leder. Han velger sine medarbeidere. Jubileumskomitéen rapporterer hyppig til styret. 4. Årsfesten Tor Lund har vært i kontant med Torbjørnrud. De opplyser at vi ikke er booket inn til den avtale tiden 11. og 12. oktober. Hvilke muligheter har vi da? Medlemmene bestemmer. Styret foreslår Varbas. 5. Aktiviteter høsten Vi synger på skolens høstfest, 4. eller 11. sept september. Elvelangs i fakkellys vi synger på vår vante plass oktober. Årsfest på Varbas???? -?? november. Helgeseminar på skolen desember. Vi arrangerer og synger i Paulus kirke med gjestekor desember kl Vi synger julesanger i Paulus sykehjem desember. GMK s julebord på Varbas. Styremøtet avsluttet kl Side 10

11 2. oktober 2008 kl i Kongensgate 24 Utvidet styremøte i anledning årsfesten 4. oktober Per Myhr, Svein Hauglund, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Gunnar Tomter, Oddvar Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Mat. Arvid sørger for maten. Det blir koldtbord. 2. Vin/øl til maten. Svein sørger for drikke til maten. Helge Andersen bidrar med 5 l. Faustino rødvin. 3. Levende musikk. Tor har leiet inn musiker. 3. Forberedelsene til festen. Svein og Arvid møter på Varbas fredag for å gjøre de første forberedelsene til festen. Festkomitéen møter på Varbas kl Pris kr. 350,- pr. kuvert. Det er påmeldt 30 personer. Møtet hevet kl Side 11

12 29. januar 2009 kl i Paulus sykehjems kantine Fellesmøte mellom styret og notekomitéen etter øvelsen Styret: Tor Lund, Arvid Bjerke, Per Myhr, Gunnar Tomter, Lars P.Olsen, Ivar T. Johansen. Notekomitéen: Dagfinn Rosnes, Lars P.Olsen, Svein Hauglund. FELLESMØTE/IDÉDUGNAD STYRET/NOTEKOMITÉEN VEDRØRENDE JUBILEUMSKONSERTEN I Deltakere på jubileumskonserten. Forslag om å invitere barnekoret vi har hatt med på kirkekonserten og Økern damekor til å ta noen av sangene fra verden rundt. Forslag om å få Lille-Svein som konferansier. Forslag om at Stefan (ungareren som skal spille på vinterfesten) akkompagnerer, Forslag om å engasjere en solist til noen av sangene. Forslag om å invitere alle gamle dirigenter som gjester. 2. Forslag til sanger på jubileumskonserten. Vi ønsker å lage en konsert som tar oss gjennom verden med sang. Noen av sangene vil bli foreslått for eventuelle inviterte kor. Følgende steder med tilhørende sanger er foreslått uten hensyn til rekkefølge foreløpig. OSLO Oslo, du kjære Akerselva. MOSKVA Moskva netter JAPAN Sukyaki (Arr. må evt. skaffes) AUSTRALIA Waltzing Matilda (Arr. må evt. skaffes) AFRIKA Slavenes kor SØR-AMERIKA Banana boat song NORD-AMERIKA Only you, When you re smiling, Kentucky New York, I left my heart (Arr. må evt. skaffes til de to siste) IRLAND/ENGLAND Congratulations (Arr. må evt. skaffes) ITALIA/FRANKRIKE Lascia chio pianga TYSKLAND Ein, zwei g suffa DANMARK Snart er kaffen klar (Arr. må evt. skaffes) SVERIGE Nocturne Møtet hevet kl Side 12

13 FELLESMØTE STYRET/ARRANGEMENTSKOMITÉEN 9. mars 2009 kl i Kongensgate 24 Oddvar Olsen, Svein Hauglund, Per Myhr, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Forberedelse til vinterfesten 13. mars 2009 på Lambertseter gård. Forberedelsene gjennomgått og oppgaver fordelt. 2. Forberedelse til Årsmøtet 30. april. Agenda: 1. Årsberetning, 2. Rapporter fra komitéene, 3. Regnskap, 4. Innkomne forslag, 5. Kontingent for 2009, 6. Valg. Innkommet forslag: I stedet for at Svein Hauglund velger sine medarbeidere, velger åprsmøtet dette som et tillitsverv. 3. Forberedelse til Medlemsmøtet 30. april, etter Årsmøtet. Det planlegges sang på Paulus sykehjem i vårsemesteret. Vi avslutter vårsemesteret 28. mai. Lars reserverer plass på Oskar Bråthen med respektive kl Årsfesten planlegges i år avviklet på Torbjørnrud. Vi planlegger julekonsert i Paulus kirke. 4. Flere medlemmer i GMK. For å øke antall medlemmer vil vi trykke opp en plakat. Det er også forslag om å stille med en stand på Grünerløkka-dagene første helgen i juni. Møtet hevet kl Neste møte blir fellesmøte mellom Styret og notekomitéen 26/3 kl før øvelsen på Paulus. Side 13

14 27. august 2009 kl på Paulus Kjell Nyquist, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Aktiviteter i høstsemesteret Vi synger bak Paulus sykehjem ved Elvevandringen i år Lørdagsseminar på Paulus fra kl til 15.00, med bevertning Årsfest på Torbjørnrud med respektive. Påmelding til stemmeførerne Konsert på Paulus. 3./ Vi avholder julekonsert i Paulus kirke, enda usikkert om det blir 3. eller Vi synger på Dovrestua GMK s julebord på Varbas. 2. Formann Tor søker permisjon. Tor Lund skal i høst rygg-opereres og vil derfor søke permisjon i hvertfall til over jul. 3. Vi oppfordrer medlemmene til å være med i jubileumskomitéen. I forbindelse med at GMK blir 75 år neste år ønsker vi å etabler en jubileumskomité. Gunnar Tomter er selvskreven leder. Møtet hevet kl Side 14

15 3. september 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Dagfinn, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Tor har nå permisjon fra formannsvervet. Selv om Tor nå har permisjon fra formannsvervet, vil han delta på styremøter så sant han er i form til det. Kjell Nyquist og Gunnar Bjerke vil alternere som formann under Tors permisjon. 2. Årsfesten på Torbjørnrud. Årsfesten arrangeres i år til selvkost for det enkelte medlem. Det medfører at koret ikke arrangerer buss-transport. Dette må medlemmene selv organisere og betale for. 3. Juleforberedelsene. Det blir en del julekonserter i år (sikkert noe på Paulus sykehjem også). Vi vil derfor forsøke å komme i gang tidlig med å friske opp julesangene. 4. Lørdagsseminaret. Vi forsøker å flytte lørdagsseminaret til 31. oktober. Møtet hevet kl Side 15

16 8. oktober 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Lars Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Årsfesten. Fremmøte på Thorbjørnrud mellom kl og Det blir servert cocktail (sprudlevann) kl med påfølgende middag kl Frokost/brunch fra kl Pris: kr. 1000,- pr. deltaker i dobbeltrom. Kr. 1250,- i enkeltrom. Ved fravær av dirigent er det usikkert om vi kan presetere noen sang for damene. Gunnar ønsker velkommen og Tor holder formannens tale. 2. Jubileet i Konserten : Lokalet (prisen) blir avgjort neste uke (Tor er i forhandlinger). De innbudte korene er Økern Damekor og Småfolket i Gamlebyen. Vi har også gjort en avtale med Steffen Brandt Hansen som solist. Tor, Gunnar og Lars går igjennom repertoaret og legger planer for gjennomføringen. Uniformskomiteen bes vurdere om det skal gjøres noen endringer før jubileet. Jubileumsfesten : Kiel-ferjen blir åstedet. Vi må sende innbydelse til spesielle gjester (repr. for Korforbundet og samarbeidspartnere). 3. Forberedelser til konserten i Paulus kirke. Noekomiteen må sette opp et repertoar til kirkekonserten. GMK syner i to økter og det er Styrets forslag at første økt er sakrale sanger, mens vi avslutter med julesangene. 4. Økonomi. Koret har en god økonomi som vi må beregne å bruke av i jubileumsåret. Det er likevel viktig at det tas hensyn til at det i statuttene står at vi ikke kan bruke mer enn 50% av oppsparte midler til noenenkelt arrangement. 5. Eventuelt. Styret beslutter at GMK ikke ønsker å delta på korforbundets nyttårskantate 30. januar Møtet hevet kl Side 16

17 12. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Tor Lund, Pål Hansen, Ivar T. Johansen 1. Jubileumsfesten Kjell og Gunnar gjør avtale med Color-line for oktober. 2. Uniformer. Uniformskomitéen avklarer hvem som mangler jakke og undersøker om det er mulig å få tak i noe brukt. Alle bør helst ha unifomen i orden til Tor undersøker priser på sangerluer. 3. Jubileumskonserten i Tor er fortsatt i forhandlinger for å få ned prisen på lokalet. 4. Aspirantlua. Vi har nå bare en aspirantlue. Aspirantperioden blir derfor bare et år. Utnevning av ny aspirant og utdeling av aspirantlua skjer på korets julebord, der siste års aspirant deler ut til den nye aspiranten etter samråd med korets formann. 5. Julekonserten i Paulus Tor og Gunnar kontakter de andre korene for å lage program og plakat. Gunnar informerer koret fra Gamlebyen om at det er mulig å få lånt lydanlegg. 6. Vinterfesten første helgen i mars Arvid undersøker mulighetene for å leie lokale. 7. Vi har fått invitasjon til å være med på kortreff 13. februar. Skal vi være med? Tas opp med medlemmene på øvelsen. 8. Julebordet Går som vanlig på Varbas. Gunnar kontakter Jon for å undersøke om han vil delta. Møtet hevet kl Side 17

18 17. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Tor Lund, Pål Hansen, Ivar T. Johansen NY (gammel) DIRIGENT FOR GMK. Etter kortreffet på M3 sammen med Coruso har vår gamle dirigent Ola Sæther vært i kontakt med formann Tor. Det kom der fram at Ola hadde lyst til å ta opp samarbeidet med koret igjen. Styret har gjennomdiskutert dette og styret står sammen om å gå videre med dette med tanke på å bytte dirigent, slik at Ola Sæther igjen kom bli GMK s dirigent. Tor tar derfor kontakt med Ola og legger fram våre betingelser. Det er da særlig samarbeidet mellom notekomitéen og dirigenten som vi ønsker skal komme inn i fastere former. Det vil også ha betydning hvilke betingelser Ola vil sette for et nytt samarbeid med GMK. Ut fra resultatet av denne kontakten med Ola vil Tor evt. ta kontakt med Dagfinn og presentere Styrets beslutning for ham. Møtet hevet kl Side 18

19 24. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. BREV FRA WALTHER AAMODT, MED ØNSKE OM MEDLEMSKAP I GMK. Walther Aamodt har skrevet brev til GMK der han ber om unnskyldning for det han tidligere har gjort overfor GMK og medlemmer av GMK. Han søker med dette om nytt medlemskap i koret. På bakgrunn av dette ble det et ekstraordinært og raskt sammenkalt styremøte i pausen på korøvelsen den 24. november Styret tok opp Wlather Aamodts anmodning om medlemskap og etter en kort diskusjon ble et enstemmig styre enige om at nytt medlemskap for ham vil være til skade for koret og skape så stor støy at de ikke kunne imøtekomme hans anmodning. Som korets fungerende formann skriver Gunnar Tomter et brev til Walther Aamodt og meddeler ham styrets beslutning. Møtet hevet kl Side 19

20 7. januar 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Fellesmøte mellom styret og notekomitéen Styret: Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P.Olsen, Pål Hansen, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. Notekomitéen: Lars P.Olsen, Svein Hauglund, Oddvar Olsen. 1. Referater. Referater fra opplest og godkjent. 2. Ny dirigent. For å sikre et best mulig samarbeid mellom dirigenten og koret, innkalles det til møte mellom styret, notekomité og Ola Sæther mandag kl Jubiléet Planene så langt: - Sted: Ringen. - Innbudte kor: Småfolket i Gamlebyen og Økern Damekor. - Lille-Svein skal være vår reiseguide og lose oss fra land til land og sang til sang. - Solist: Steffen Brandt Hansen. Spørsmål som må avklares: - Endelig liste over sanger GMK skal synge (må avklares med Ola). - Hvilke sanger skal synges sammen med andre kor/steffen Brandt Hansen (må avklares med Ola). - Hvem skal evt. akkompagnere (må avklares med Ola). - Skal vi evt. holde to konserter (samme dag og samme sted). 4. Venneforeningen. Vi har for liten kontakt med venneforeningen. Nåværende formann er nå syk. Styret ville se det som fordelaktig om Karin Kirkerud kunne overta formannsvervet. For å bedre kontakten mellom koret og venneforeningen foreslås det at styret innkaller Karin til et møte så snart planene for vårsemesteret og jubileumskonserten er klare. Venneforeningen skal tilsendes oppdatert terminliste, liste over tillitsvalgte og navneliste. 5. Vinterfesten kl Lokale er bestilt: Lambertseter gård. Tor kontakter musikeren Stefan. Pris pr. pers. kr. 300,-. 6. Årsfesten oktober Avholdes på Color-line med galla-middag. Gunnar og Kjell legger planer og presenterer for styret. 7. Grasrotandelen. Vi er ikke flinke nok til å bruke grasrotandelen. Hittil er det bare 9 personer registrert for GMK. Møtet avsluttet Side 20

21 20. februar 2010 på Paulus Styremøte i pausen på seminaret Styremøte vedrørende den kommende vinterfesten. Side 21

22 4. mars 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Styremøte med repr. for venneforeningen Gunnar Tomter, Tor Lund, Lars P.Olsen, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. Fra venneforeningen: Karin Kirkerud. 1. Referat. Referat fra 7. januar opplest og godkjent. 2. Vedr. verving av medlemmer. Siden vi mener å has fått for dårlig uttelling når vi hang opp verveplakater, er det enighet i styret om at vi bruker plakatene til utdeling i forbindelse med konserter og lignende. Karin Kirkerud ønsker å kunne sende ut verveplakater sammen med sine utsendinger til medlemmer av venneforeningen. 3. Vinterfesten 6. mars. Det har vært dårlig påmelding. Totalt er det påmeldt 51, men det er kommet avbud fra to, slik at vi nå har en påmelding på 49. Dette påvirker økonomien negativt. Vi ligger an til et underskudd på ca. kr , men regner med at loddsalget gjør at vi ender opp med et lite overskudd. Det dårlige frammøtet fører også til at det blir tynt med sangere og for at dirigenten skal slippe å møte bare for å dirigere et dårlig besatt kor, legger vi opp til allsang. Tor trykker opp et lite hefte med sanger. Festen begynner kl , men det blir frammøte for å gjøre i stand til festen kl års jubileet Vi får ny solist til Landkjenning. Steffen Brandt Hansen fremfører egne sanger. - Styret innkaller deltakerne på konserten til et møte for å planlegge sanger og framdrift. Årsfesten. - Årsfesten går av stabelen på Color-line torsdag 14. til lørdag 16. oktober. - Straks etter påske vil det bli sendt ut invitasjon til medlemmene med frist for påmelding. - For å dekke korets utlegg vil korets medlemmer ved påmelding måtte betale kr. 500,- pr. person. - For å kunne melde seg på årsfesten må innbetaling av medlemskontingent være ajour. 5. Avslutning av vår-semesteret. Vi avslutter vår-semesteret torsdag 27. mai på Oskar Bråthen. Møtet avsluttet kl Side 22

23 18. mars 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Samarbeidsmøte i forbindelse med jubileumskonserten mellom Økern damekor, Småfolket i Gamlebyen og GMK Ola Sæther (Dirigent i GMK), Tor Lund, dirigent og leder i Økern damekor, dirigent i Småfolket i Gamlebyen. 1. Presentasjon av GMK s planer for konserten, med presentasjon fra scenen og solister. Avklare hvilke sanger og verdensdeler de forskjelllige korene skal representere. Videre begynne å planlegge scene-opptreden fra de forskjellige og avklare om det er mangler i forbindelse med akkompagnement eller tekniske løsninger. Det er enighet om at repertoaret skal være klart fra de forskjelllige korene før påske. Det planlegges et nytt møte med Økern damekor i mai. Side 23

24 27. mai 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Gunnar Tomter, Tor Lund, Lars P.Olsen, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. 1. Referat. Referat fra 4. mars opplest og godkjent. 2. Programmet for jubileumskonserten Programmet og rekkefølgen er stort sett klart, selv om det nok vil komme enkelte endringer: GMK: Oslo du kjære Stephen: (Nord-Amerika) Økern DK: Sous le ciel de Paris GMK: Noctürn Økern DK& GMK: Slavekoret GMK: Svantes lykkelige dag GMK: Moskvanetter Økern DK: You raise me up GMK: Landkjenning Småfolket: (Afrika) Økern DK: You never walk alone Alle: Vänskap Småfolket: (Sør-Amerika Økern DK: Laschia Stephen Brandt Hansen har kommet med innspill vedr. hans solist-melodier. Herunder også et forslag om at GMK nynner i bakgrunnen på noen av hans sanger. Notekomitéen tar avgjørelsen om hva GMK skal/kan være med på. Det synes klart at det kan bli vanskelig å etterkomme alle ønsker om billetter. Deltagere på konserten får førsteprioritet når det gjelder å forhåndsbestille billetter. Derfor må GMKs medlemmer straks etter ferien og før 31. august 2010 melde sitt behov for billetter til sin stemmefører. 3. Årsfesten/jubileumsturen oktober Tilbudet fra Colour Line er på kr ,- for 60 personer i dobbeltlugar. Styret foreslår at prisen for medlemmer blir kr ,- og at koret sponser mellomlegget. For medlemmenes ledsagere foreslår styret at prisen blir kr ,- og at koret sponser mellomlegget. For honnørmedlemmene dekker koret hele grunnbeløpet. Det samme for konferansieren på konserten. All oppgradering av lugar må det enkelte medlem og evt. ledsager dekke selv. Prisene for oppgradering er som følger: Tillegg enkelt-lugar kr. 900,-. Tillegg lugar med promenade-utsikt (utsikt inn i båten) kr. 300,- pr. person. Tillegg lugar med havutsikt kr. 400,- pr. person. Tillegg Color Class med promenade-utsikt (utsikt inn i båten) kr. 900,- pr. person. Tillegg Color Class med havutsikt kr. 1000,- pr. person. Tillegg Color Suite kr. 2000,- pr. person. 4. Høstsemesteret. Første øvelse etter ferien blir torsdag 19. august. Torsdag 23. september deltar vi på den årlige Akerselva-vandringen. Sammen med Økern damekor. Det blir avholdt lørdagsseminar kl den 4. september og 2. oktober. Jubileumskonserten på Ringen kino. Årsfest med jubileumstur 14. til 16. oktober. Konsert i Paulus kirke 9. desember. Utesang (Dovrestua?) 16. desember. GMKs julebord 17. desember. Styremøtet avsluttet kl Side 24

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over Statutter, regler, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer