24. mai 2007 kl i Kongensgate 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24"

Transkript

1 24. mai 2007 kl i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai Vi har fått en meget hyggelig tilbakemelding fra 1.sekretæren ved ambassaden. Den er sendt pr. mail til Helge Tinglum og lyder som følger: Fra ambassaden vil vi gjerne få si tusen takk for den flotte opptredenen på vår 17. maimottakelse her i Vilnius. Vi satte stor pris på bidraget deres. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger, og det ble kommentert at det var første gang det på en nasjonaldagsmottakelse var spontan applaus etter nasjonalsangene. Fra litauisk side var det mange som satt pris på og var imponert over at dere hadde øvet inn deres nasjonalsang så bra. Vi håper resten av oppholdet svarte til forventningene! Vennlig hilsen Dorthe Bakke, first secretary, Royal Norwegian embassy, Vilnius. Regnskapet for turen viser et lite underskudd på grunn av avbestillingene som kom rett før avreise. Styret forventer at betalingen for flybilletten kreves refundert gjennom reiseforsikringen og at disse midlene tilføres koret slik korets utgifter kan bli dekket. Alkohol før konserter. Etter Lithauen-turen ønsker styret å innskjerpe at før konserter skal det ikke nytes alkohol. Dette er styrets ansvar å påse og styret vil ta tak i dette ved senere anledninger. 2. Uniform. Det er kommet tilbakemeldinger til styret om at det er behov for fornying. Styret mener dette kan vente til korets 75-års jubileum om tre år. Styrets forslag er sorte dresser, som evt. kan finansieres med kr. 200,- pr. semester fram til jubileet. Møtet hevet Neste styremøte i Kongens gate 24. Innkalling vil bli sendt ut. Side 1

2 Styret: Notekomitéen: 23. august 2007 kl i Kongensgate 24 Fellesmøte mellom styret og notekomitéen Tor Lund, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Ivar T. Johansen. Ola Sæther, Walther Aamodt, Hjalmar Aasen, Svein Hauglund. FELLESMØTE STYRET/NOTEKOMITÉEN 1. Planer for høsten 2007: Akerselva-vandringen Årsfesten på Torbjørnrud Lørdagsseminar på skolen, fra til Julekonsert i Paulus kirke. Tor sender innbydelse til flere kor og mulig solist Julekonserten i Dovrestua Julebordet på Varbas. I tillegg kan det bli konsert i Paulus sykehjem, som i fjor, i tilfelle må det bli Ivar tar kontakt. For å få et godt repertoar til konserten i Paulus kirke legger notekomitéen opp til et par nye sanger, pluss oppfriskning av et par koret har hatt tidligere. Dette gjelder En rose er utsprungen, Kom og hør, Laudate, Stabat Mater. I tillegg må vi ha noen julesanger. Det er kommet forslag til styret om at GMK skal utarbeide et allsangshefte. Forslag til sanger i et evt. hefte kan gis til notekomitéen. 2. Våren 2008: Vi vil komme tilbake til detaljerte planer for våren 2008, men vil vi gjennomføre vandringen vår. Vi tenker oss en rute der vi synger oss fram til sommerfest Parkteatret. En utvidelse av repertoaret for våren vil være litt avhengig av ruten som blir valgt. Møtet hevet kl Side 2

3 7. november 2007 kl i Kongensgate 24 Utvidet styremøte Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Svein Hauglund, Oddvar Olsen, Egil H. Martinsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Høst-seminaret går som planlagt 10. november. Frammøte på skolen kl Vi holder som vanlig på til I pausen serveres det mat og drikke. 2. GMK arrangerer konsert i Paulus kirke 6. desember kl Vi har invitert Økern damekor, og Barna i Gamlebyen. Gunnar og Lars samarbeider om program og plakat. Gunnar sørger for å melde fra til Aftenposten. Egil selger program som fungerer som adgangskort. 3. Vi planlegger å synge på Dovrestua 13. desember. Dette kan bli siste gang vi synger julen inn der. Neste år er det nye eiere. 4. Julebordet går av stabelen 14. desember på Varbas som tidligere år. Dette julebordet er kun for korets medlemmer og kuvertprisen blir i år kr. 250,-. 5. Vi melder oss på Korforbundets Nyttårscantat i Majorstuen kirke 27. januar. 6. Vinterfesten og vår-seminaret blir fordelt på 1. kontra 8. mars. 7. GMK s Årsmøte avholdes 27. mars på skolen. 8. Vi gjennomfører vår vandring på Grünerløkka 31. mai. Det er fortsatt usikkert hvor vi avslutter med en fest. Styret arbeider med flere alternativer. 9. Gjennomgang av betalende medlemmer registrert i korforbundet. Ikke betalende medlemmer strykes. Neste styremøte torsdag kl på skolen. Møtet hevet kl Side 3

4 29. november 2007 kl på Grünerløkka skole Tor Lund, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Arvid Bjerke, Egil H. Martinsen, Ivar T. Johansen. 1. Konserten i Paulus kirke 6. desember. Frammøte på skolen kl Programmet er klart og Gunnar lager program og plakat. Lars sørger for mangfoldiggjøring. Billettpris kr. 100,-. Vi får tilgang til kirken for oppvarming kl Konserten starter kl Lokal er leid til vinterfesten 7. mars Vinterfesten skal avholdes på Lambertseter gård. 1. Vårseminaret blir dermed 1. mars. Side 4

5 10. januar 2008 kl på Grünerløkka skole Tor Lund, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Arvid Bjerke, Ivar T. Johansen. 1. Julebordet på Varbas 14. desember Brannalarmen gikk. Den ble utløst av røyjing inne. Dette kan få etterspill i form av krav om økonomisk kompensasjon, eller enda verre, at vi mister muligheten til å bruke dette lokalet. Det understrekes at vi må følge reglene for å få lov å være der. Ellers vellykket. 2. Planer for våren Vi kom ikke med på Nyttårskantaten til korforbundet. 2. Konsert i Paulus sykehjem. 3. Vinterfesten avvikles 7. mars på Lambertseter gård. Vi planlegger å engasjere Bjørn Due også i år. Walter får i oppdrag å lage innbydelser. 4. Vi utsetter vårseminaret til vi har avklart dirigent-saken. 5. Årsmøtet avholdes på skolen 27. mars. 6. Vandringen på Grünerløkka blir 31. mai. 3. Årsfesten Det er kommet inn forslag om at årsfesten holdes i Oslo i år for å spare penger til jubileet i Saken legges frem for medlemmene på medlemsmøtet. 4. Vår dirigent Ola Sæter slutter. Han har sagt seg villig til å fortsette til koret har fått ny dirigent. Styret v/formannen arbeider med saken og har kontakt med Dagfinn Rossnes som en kandidat. Korforbundet er også kontaktet og vi vil annonsere i korbladet etter både dirigent og nye medlemmer. 5. Vår kasserer Egil Martinsen er død. Han døde brått rett etter nyttår og etterlater seg et savn både i styret og blant medlemmene i koret. Arvid Bjerke går inn som kasserer fram til årsmøtet. Møtet avsluttet kl Side 5

6 26. mars 2008 kl i Kongensgate 24 Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Gjennomgang av dagsorden til årsmøtet 27. mars. Årsberetning deles ut til alle medlemmene. Komitéene rapporterer. Kasserer presenterer regnskapet med eiendeler. Innkomne forslag. Det er kommet et forslag til årsmøtet om at det bør opprettes en arrangementskomité igjen. I forslaget fremkommer det også kritikk til hvordan styret har fungert som arrangementskomité. Selve forslaget om en ny arrangementskomité får støtte i styret, men det foreslås at det kun skal velges formann og at formannen dermed står fritt til å velge de to andre medlemmene i arrangementskomitéen. Kasserer er styrets faste medlem av arrangementskomitéen. Fastsettelse av kontingent for Kasserer påpeker at det er nødvendig å øke kontingenten: I år foreslås det en økning på kr. 100 pr. semester. Valg. Valgkomitéen legger fram sin innstilling for medlemmene. 2. Forberedelse til medlemsmøtet etter årsmøtet. Vandringen Det arbeides fortsatt med å finne alternativer til sted for avslutning av vandringen vi skal gjennomføre på Grünerløkka i år. Kaffebetaling på øvelsene. Styret mener det er unødvendig med betaling for kaffen. Utgiftene til kaffe-serveringen bør kunne dekkes av overskuddet fra loddsalget. Ut på tur i For å spare penger fram til jubileumsåret Foreslår styret at det ikke arrangeres noen tur i 2009 i korets regi. Et forslag er å gjenta gutte-turen til København, som var en tur medlemmene arrangerte. Det er også kommet et forslag om å opprette en Golf-gruppe ledet av Walther Aamodt og Arvid Krange. Møtet hevet kl Side 6

7 10. april 2008 kl på Grünerløkka skole Kjell, Lars, Tor, Arvid, Per, Gunnar, Ivar 1. Tor Lund innkalte til et hastemøte i styret etter torsdags-øvelsen. I forbindelse med at formann Tor undersøkte i Brønnøysund vedr. org.nummer for GMK, dukket det opp flere registreringer på GMK; GMK s pensjonistforening, GMK s venner og Golfklubben GMK. Alle med Walther Aamodt som daglig leder. Som styremedlemmer er oppført flere av GMK s medlemmer. Etter en overfladisk undersøkelse synes det som om de involverte styremedlemmene ikke kjenner til at de står oppført som styremedlemmer. For å få utredet dette, skriver Tor Lund et brev til Brønnøysund for evt. å få kopi av underskriftene til de involverte styremedlemmene. Styret beslutter at dette er en alvorlig sak som det er nødvendig at det blir ryddet opp i, og vil derfor be Walther Aamodt om å forklare seg overfor styret om disse sakene. Styremøtet avsluttet kl Side 7

8 Ekstraordinært styremøte 20. april 2008 kl i Kongensgate 24 Fra styret: Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Gunnar Tomter, Per Myhr, Ivar T. Johansen. Spesielt innkalt: Walther Aamodt. 1. Walther Aamodt er innkalt til styret på bakgrunn av at det er dukket opp tre forskjellige organisasjonsnummer i Brønnøysund der GMK er brukt som organisasjon og flere medlemmer av GMK er brukt som syremedlemmer, kasserer og lignende uten at de selv har hatt kjennskap til dette. Walther forklarer: Når det gjelder GMKs pensjonsforening. Hensikten med dette var å skaffe midler til GMK. Walther følte han skyldte koret dette på bakgrunn av at han har hatt et par prosjekter i koret som har kostet koret en del penger (Bolkesjø og uniformsskjortene). Han brukte derfor GMK-navnet og en del navn fra korets medlemmer som styremedlemmer og seg selv som daglig leder. Når det gjelder Golfklubben GMK. Han brukte GMK-navnet fordi det var så mange fra GMK som deltok på golf-turene. Han brukte videre en del navn fra medlemslisten til GMK som styremedlemmer med seg selv som daglig leder. Når det gjelder GMKs venner. Han hadde planer om å få bingo-inntekter og lignende til koret. Han brukte derfor GMK-navnet og slang derfor med en del navn fra korets medlemmer som deltakere i styret. Walther bedyrer at han ikke har gjort noe av dette for seg selv og at han ikke har hatt noen personlig økonomisk vinning av dette. Kommentarer fra styremedlemmene i GMK: Walthers forklaring om at han har opprettet org.nr. for å skaffe midler etter tidligere fadeser har liten troverdighet. Opprettelsen av org.nummeret er gjort før de såkalte fadesene. Bingo-inntekter har vært på tale for GMK tidligere og Walther fikk da informasjon om at dette ikke er lovlig for GMK og derfor en aktivitet vi ikke ønsker. Det blir ekstra ille hvis det, for å få godkjenning, nevnes fremmedkulturelle barn i en slik søknad. For GMKs styre virker det særlig illojalt overfor medlemmer som har fått sitt navn oppført i Brønnøysund som styremedlemmer og kasserer der Walther har forfalsket deres underskrift. Med referat fra både stiftelsesmøter og årsmøter. I tilfellet med GMKs venner har Walther slettet tidligere vedtekter og laget nye som han synes passet bedre. Han har også oppløst det sittende styret og oppnevnt et nytt med seg selv om leder. Riktignok med GMKs medlemmer i styret, men uten deres viten. Side 8

9 Flere av medlemmene i styret stiller seg tvilende til at Walther ikke har hatt personlig økonomisk vinning av dette, men siden det ikke er noen som har kjennskap til noe slikt, velger styret å tro Walther på hans ord når det gjelder dette. Styrets beslutning: Korets formann Tor Lund sender et brev til Brønnøysund der saken forklares og der han ber om at de gjeldende organisasjoner blir slettet med oppførte styremedlemmer og nødvendigheten av dette fordi deres navn er misbrukt og forfalsket. Styret beslutter videre at Walther Aamodt blir suspendert fra koret fra og med d.d og fram til medlemsmøtet er avholdt. På dette møtet vil medlemmene få saken fremlagt slik at videre forføyning blir avgjort av medlemmene i fellesskap. Møtet hevet kl Side 9

10 21. august 2008 kl i Kongens gate 24 Per Myhr, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. GMK s repertoar. Koret har jubileum i 2010 og i den forbindelse er det planer om å kunne presentere Verden rundt i form av sang. For å få til dette er det nødvendig å ha dette i tankene for repertoaret høsten Vi har mange gamle sanger som det kan brukes deler av. Noe av utfordingen til notekomitéen blir derfor å se på hva vi kan plukke opp derfra og samtidig være på leting etter nytt stoff. 2. Nytt medlem i notekomitén fra 1. tenorene. 1. tenorenes representant i notekomitéen, Walther Aamodt, har sluttet i koret. Styret foreslår at Kjell Nyquist går inn som nytt medlem i notekomitéen. 3. Jubileumskomité Styret oppretter en jubileumskomité med Gunnar som leder. Han velger sine medarbeidere. Jubileumskomitéen rapporterer hyppig til styret. 4. Årsfesten Tor Lund har vært i kontant med Torbjørnrud. De opplyser at vi ikke er booket inn til den avtale tiden 11. og 12. oktober. Hvilke muligheter har vi da? Medlemmene bestemmer. Styret foreslår Varbas. 5. Aktiviteter høsten Vi synger på skolens høstfest, 4. eller 11. sept september. Elvelangs i fakkellys vi synger på vår vante plass oktober. Årsfest på Varbas???? -?? november. Helgeseminar på skolen desember. Vi arrangerer og synger i Paulus kirke med gjestekor desember kl Vi synger julesanger i Paulus sykehjem desember. GMK s julebord på Varbas. Styremøtet avsluttet kl Side 10

11 2. oktober 2008 kl i Kongensgate 24 Utvidet styremøte i anledning årsfesten 4. oktober Per Myhr, Svein Hauglund, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Gunnar Tomter, Oddvar Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Mat. Arvid sørger for maten. Det blir koldtbord. 2. Vin/øl til maten. Svein sørger for drikke til maten. Helge Andersen bidrar med 5 l. Faustino rødvin. 3. Levende musikk. Tor har leiet inn musiker. 3. Forberedelsene til festen. Svein og Arvid møter på Varbas fredag for å gjøre de første forberedelsene til festen. Festkomitéen møter på Varbas kl Pris kr. 350,- pr. kuvert. Det er påmeldt 30 personer. Møtet hevet kl Side 11

12 29. januar 2009 kl i Paulus sykehjems kantine Fellesmøte mellom styret og notekomitéen etter øvelsen Styret: Tor Lund, Arvid Bjerke, Per Myhr, Gunnar Tomter, Lars P.Olsen, Ivar T. Johansen. Notekomitéen: Dagfinn Rosnes, Lars P.Olsen, Svein Hauglund. FELLESMØTE/IDÉDUGNAD STYRET/NOTEKOMITÉEN VEDRØRENDE JUBILEUMSKONSERTEN I Deltakere på jubileumskonserten. Forslag om å invitere barnekoret vi har hatt med på kirkekonserten og Økern damekor til å ta noen av sangene fra verden rundt. Forslag om å få Lille-Svein som konferansier. Forslag om at Stefan (ungareren som skal spille på vinterfesten) akkompagnerer, Forslag om å engasjere en solist til noen av sangene. Forslag om å invitere alle gamle dirigenter som gjester. 2. Forslag til sanger på jubileumskonserten. Vi ønsker å lage en konsert som tar oss gjennom verden med sang. Noen av sangene vil bli foreslått for eventuelle inviterte kor. Følgende steder med tilhørende sanger er foreslått uten hensyn til rekkefølge foreløpig. OSLO Oslo, du kjære Akerselva. MOSKVA Moskva netter JAPAN Sukyaki (Arr. må evt. skaffes) AUSTRALIA Waltzing Matilda (Arr. må evt. skaffes) AFRIKA Slavenes kor SØR-AMERIKA Banana boat song NORD-AMERIKA Only you, When you re smiling, Kentucky New York, I left my heart (Arr. må evt. skaffes til de to siste) IRLAND/ENGLAND Congratulations (Arr. må evt. skaffes) ITALIA/FRANKRIKE Lascia chio pianga TYSKLAND Ein, zwei g suffa DANMARK Snart er kaffen klar (Arr. må evt. skaffes) SVERIGE Nocturne Møtet hevet kl Side 12

13 FELLESMØTE STYRET/ARRANGEMENTSKOMITÉEN 9. mars 2009 kl i Kongensgate 24 Oddvar Olsen, Svein Hauglund, Per Myhr, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Arvid Bjerke, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. 1. Forberedelse til vinterfesten 13. mars 2009 på Lambertseter gård. Forberedelsene gjennomgått og oppgaver fordelt. 2. Forberedelse til Årsmøtet 30. april. Agenda: 1. Årsberetning, 2. Rapporter fra komitéene, 3. Regnskap, 4. Innkomne forslag, 5. Kontingent for 2009, 6. Valg. Innkommet forslag: I stedet for at Svein Hauglund velger sine medarbeidere, velger åprsmøtet dette som et tillitsverv. 3. Forberedelse til Medlemsmøtet 30. april, etter Årsmøtet. Det planlegges sang på Paulus sykehjem i vårsemesteret. Vi avslutter vårsemesteret 28. mai. Lars reserverer plass på Oskar Bråthen med respektive kl Årsfesten planlegges i år avviklet på Torbjørnrud. Vi planlegger julekonsert i Paulus kirke. 4. Flere medlemmer i GMK. For å øke antall medlemmer vil vi trykke opp en plakat. Det er også forslag om å stille med en stand på Grünerløkka-dagene første helgen i juni. Møtet hevet kl Neste møte blir fellesmøte mellom Styret og notekomitéen 26/3 kl før øvelsen på Paulus. Side 13

14 27. august 2009 kl på Paulus Kjell Nyquist, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Aktiviteter i høstsemesteret Vi synger bak Paulus sykehjem ved Elvevandringen i år Lørdagsseminar på Paulus fra kl til 15.00, med bevertning Årsfest på Torbjørnrud med respektive. Påmelding til stemmeførerne Konsert på Paulus. 3./ Vi avholder julekonsert i Paulus kirke, enda usikkert om det blir 3. eller Vi synger på Dovrestua GMK s julebord på Varbas. 2. Formann Tor søker permisjon. Tor Lund skal i høst rygg-opereres og vil derfor søke permisjon i hvertfall til over jul. 3. Vi oppfordrer medlemmene til å være med i jubileumskomitéen. I forbindelse med at GMK blir 75 år neste år ønsker vi å etabler en jubileumskomité. Gunnar Tomter er selvskreven leder. Møtet hevet kl Side 14

15 3. september 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Dagfinn, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Tor har nå permisjon fra formannsvervet. Selv om Tor nå har permisjon fra formannsvervet, vil han delta på styremøter så sant han er i form til det. Kjell Nyquist og Gunnar Bjerke vil alternere som formann under Tors permisjon. 2. Årsfesten på Torbjørnrud. Årsfesten arrangeres i år til selvkost for det enkelte medlem. Det medfører at koret ikke arrangerer buss-transport. Dette må medlemmene selv organisere og betale for. 3. Juleforberedelsene. Det blir en del julekonserter i år (sikkert noe på Paulus sykehjem også). Vi vil derfor forsøke å komme i gang tidlig med å friske opp julesangene. 4. Lørdagsseminaret. Vi forsøker å flytte lørdagsseminaret til 31. oktober. Møtet hevet kl Side 15

16 8. oktober 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Lars Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen 1. Årsfesten. Fremmøte på Thorbjørnrud mellom kl og Det blir servert cocktail (sprudlevann) kl med påfølgende middag kl Frokost/brunch fra kl Pris: kr. 1000,- pr. deltaker i dobbeltrom. Kr. 1250,- i enkeltrom. Ved fravær av dirigent er det usikkert om vi kan presetere noen sang for damene. Gunnar ønsker velkommen og Tor holder formannens tale. 2. Jubileet i Konserten : Lokalet (prisen) blir avgjort neste uke (Tor er i forhandlinger). De innbudte korene er Økern Damekor og Småfolket i Gamlebyen. Vi har også gjort en avtale med Steffen Brandt Hansen som solist. Tor, Gunnar og Lars går igjennom repertoaret og legger planer for gjennomføringen. Uniformskomiteen bes vurdere om det skal gjøres noen endringer før jubileet. Jubileumsfesten : Kiel-ferjen blir åstedet. Vi må sende innbydelse til spesielle gjester (repr. for Korforbundet og samarbeidspartnere). 3. Forberedelser til konserten i Paulus kirke. Noekomiteen må sette opp et repertoar til kirkekonserten. GMK syner i to økter og det er Styrets forslag at første økt er sakrale sanger, mens vi avslutter med julesangene. 4. Økonomi. Koret har en god økonomi som vi må beregne å bruke av i jubileumsåret. Det er likevel viktig at det tas hensyn til at det i statuttene står at vi ikke kan bruke mer enn 50% av oppsparte midler til noenenkelt arrangement. 5. Eventuelt. Styret beslutter at GMK ikke ønsker å delta på korforbundets nyttårskantate 30. januar Møtet hevet kl Side 16

17 12. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Tor Lund, Pål Hansen, Ivar T. Johansen 1. Jubileumsfesten Kjell og Gunnar gjør avtale med Color-line for oktober. 2. Uniformer. Uniformskomitéen avklarer hvem som mangler jakke og undersøker om det er mulig å få tak i noe brukt. Alle bør helst ha unifomen i orden til Tor undersøker priser på sangerluer. 3. Jubileumskonserten i Tor er fortsatt i forhandlinger for å få ned prisen på lokalet. 4. Aspirantlua. Vi har nå bare en aspirantlue. Aspirantperioden blir derfor bare et år. Utnevning av ny aspirant og utdeling av aspirantlua skjer på korets julebord, der siste års aspirant deler ut til den nye aspiranten etter samråd med korets formann. 5. Julekonserten i Paulus Tor og Gunnar kontakter de andre korene for å lage program og plakat. Gunnar informerer koret fra Gamlebyen om at det er mulig å få lånt lydanlegg. 6. Vinterfesten første helgen i mars Arvid undersøker mulighetene for å leie lokale. 7. Vi har fått invitasjon til å være med på kortreff 13. februar. Skal vi være med? Tas opp med medlemmene på øvelsen. 8. Julebordet Går som vanlig på Varbas. Gunnar kontakter Jon for å undersøke om han vil delta. Møtet hevet kl Side 17

18 17. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Lars P. Olsen, Tor Lund, Pål Hansen, Ivar T. Johansen NY (gammel) DIRIGENT FOR GMK. Etter kortreffet på M3 sammen med Coruso har vår gamle dirigent Ola Sæther vært i kontakt med formann Tor. Det kom der fram at Ola hadde lyst til å ta opp samarbeidet med koret igjen. Styret har gjennomdiskutert dette og styret står sammen om å gå videre med dette med tanke på å bytte dirigent, slik at Ola Sæther igjen kom bli GMK s dirigent. Tor tar derfor kontakt med Ola og legger fram våre betingelser. Det er da særlig samarbeidet mellom notekomitéen og dirigenten som vi ønsker skal komme inn i fastere former. Det vil også ha betydning hvilke betingelser Ola vil sette for et nytt samarbeid med GMK. Ut fra resultatet av denne kontakten med Ola vil Tor evt. ta kontakt med Dagfinn og presentere Styrets beslutning for ham. Møtet hevet kl Side 18

19 24. november 2009 kl på Paulus Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P. Olsen, Tor Lund, Ivar T. Johansen. BREV FRA WALTHER AAMODT, MED ØNSKE OM MEDLEMSKAP I GMK. Walther Aamodt har skrevet brev til GMK der han ber om unnskyldning for det han tidligere har gjort overfor GMK og medlemmer av GMK. Han søker med dette om nytt medlemskap i koret. På bakgrunn av dette ble det et ekstraordinært og raskt sammenkalt styremøte i pausen på korøvelsen den 24. november Styret tok opp Wlather Aamodts anmodning om medlemskap og etter en kort diskusjon ble et enstemmig styre enige om at nytt medlemskap for ham vil være til skade for koret og skape så stor støy at de ikke kunne imøtekomme hans anmodning. Som korets fungerende formann skriver Gunnar Tomter et brev til Walther Aamodt og meddeler ham styrets beslutning. Møtet hevet kl Side 19

20 7. januar 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Fellesmøte mellom styret og notekomitéen Styret: Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Lars P.Olsen, Pål Hansen, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. Notekomitéen: Lars P.Olsen, Svein Hauglund, Oddvar Olsen. 1. Referater. Referater fra opplest og godkjent. 2. Ny dirigent. For å sikre et best mulig samarbeid mellom dirigenten og koret, innkalles det til møte mellom styret, notekomité og Ola Sæther mandag kl Jubiléet Planene så langt: - Sted: Ringen. - Innbudte kor: Småfolket i Gamlebyen og Økern Damekor. - Lille-Svein skal være vår reiseguide og lose oss fra land til land og sang til sang. - Solist: Steffen Brandt Hansen. Spørsmål som må avklares: - Endelig liste over sanger GMK skal synge (må avklares med Ola). - Hvilke sanger skal synges sammen med andre kor/steffen Brandt Hansen (må avklares med Ola). - Hvem skal evt. akkompagnere (må avklares med Ola). - Skal vi evt. holde to konserter (samme dag og samme sted). 4. Venneforeningen. Vi har for liten kontakt med venneforeningen. Nåværende formann er nå syk. Styret ville se det som fordelaktig om Karin Kirkerud kunne overta formannsvervet. For å bedre kontakten mellom koret og venneforeningen foreslås det at styret innkaller Karin til et møte så snart planene for vårsemesteret og jubileumskonserten er klare. Venneforeningen skal tilsendes oppdatert terminliste, liste over tillitsvalgte og navneliste. 5. Vinterfesten kl Lokale er bestilt: Lambertseter gård. Tor kontakter musikeren Stefan. Pris pr. pers. kr. 300,-. 6. Årsfesten oktober Avholdes på Color-line med galla-middag. Gunnar og Kjell legger planer og presenterer for styret. 7. Grasrotandelen. Vi er ikke flinke nok til å bruke grasrotandelen. Hittil er det bare 9 personer registrert for GMK. Møtet avsluttet Side 20

21 20. februar 2010 på Paulus Styremøte i pausen på seminaret Styremøte vedrørende den kommende vinterfesten. Side 21

22 4. mars 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Styremøte med repr. for venneforeningen Gunnar Tomter, Tor Lund, Lars P.Olsen, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. Fra venneforeningen: Karin Kirkerud. 1. Referat. Referat fra 7. januar opplest og godkjent. 2. Vedr. verving av medlemmer. Siden vi mener å has fått for dårlig uttelling når vi hang opp verveplakater, er det enighet i styret om at vi bruker plakatene til utdeling i forbindelse med konserter og lignende. Karin Kirkerud ønsker å kunne sende ut verveplakater sammen med sine utsendinger til medlemmer av venneforeningen. 3. Vinterfesten 6. mars. Det har vært dårlig påmelding. Totalt er det påmeldt 51, men det er kommet avbud fra to, slik at vi nå har en påmelding på 49. Dette påvirker økonomien negativt. Vi ligger an til et underskudd på ca. kr , men regner med at loddsalget gjør at vi ender opp med et lite overskudd. Det dårlige frammøtet fører også til at det blir tynt med sangere og for at dirigenten skal slippe å møte bare for å dirigere et dårlig besatt kor, legger vi opp til allsang. Tor trykker opp et lite hefte med sanger. Festen begynner kl , men det blir frammøte for å gjøre i stand til festen kl års jubileet Vi får ny solist til Landkjenning. Steffen Brandt Hansen fremfører egne sanger. - Styret innkaller deltakerne på konserten til et møte for å planlegge sanger og framdrift. Årsfesten. - Årsfesten går av stabelen på Color-line torsdag 14. til lørdag 16. oktober. - Straks etter påske vil det bli sendt ut invitasjon til medlemmene med frist for påmelding. - For å dekke korets utlegg vil korets medlemmer ved påmelding måtte betale kr. 500,- pr. person. - For å kunne melde seg på årsfesten må innbetaling av medlemskontingent være ajour. 5. Avslutning av vår-semesteret. Vi avslutter vår-semesteret torsdag 27. mai på Oskar Bråthen. Møtet avsluttet kl Side 22

23 18. mars 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Samarbeidsmøte i forbindelse med jubileumskonserten mellom Økern damekor, Småfolket i Gamlebyen og GMK Ola Sæther (Dirigent i GMK), Tor Lund, dirigent og leder i Økern damekor, dirigent i Småfolket i Gamlebyen. 1. Presentasjon av GMK s planer for konserten, med presentasjon fra scenen og solister. Avklare hvilke sanger og verdensdeler de forskjelllige korene skal representere. Videre begynne å planlegge scene-opptreden fra de forskjellige og avklare om det er mangler i forbindelse med akkompagnement eller tekniske løsninger. Det er enighet om at repertoaret skal være klart fra de forskjelllige korene før påske. Det planlegges et nytt møte med Økern damekor i mai. Side 23

24 27. mai 2010 kl i Paulus sykehjems kantine Gunnar Tomter, Tor Lund, Lars P.Olsen, Arvid Bjerke, Kjell Nyquist, Ivar T. Johansen. 1. Referat. Referat fra 4. mars opplest og godkjent. 2. Programmet for jubileumskonserten Programmet og rekkefølgen er stort sett klart, selv om det nok vil komme enkelte endringer: GMK: Oslo du kjære Stephen: (Nord-Amerika) Økern DK: Sous le ciel de Paris GMK: Noctürn Økern DK& GMK: Slavekoret GMK: Svantes lykkelige dag GMK: Moskvanetter Økern DK: You raise me up GMK: Landkjenning Småfolket: (Afrika) Økern DK: You never walk alone Alle: Vänskap Småfolket: (Sør-Amerika Økern DK: Laschia Stephen Brandt Hansen har kommet med innspill vedr. hans solist-melodier. Herunder også et forslag om at GMK nynner i bakgrunnen på noen av hans sanger. Notekomitéen tar avgjørelsen om hva GMK skal/kan være med på. Det synes klart at det kan bli vanskelig å etterkomme alle ønsker om billetter. Deltagere på konserten får førsteprioritet når det gjelder å forhåndsbestille billetter. Derfor må GMKs medlemmer straks etter ferien og før 31. august 2010 melde sitt behov for billetter til sin stemmefører. 3. Årsfesten/jubileumsturen oktober Tilbudet fra Colour Line er på kr ,- for 60 personer i dobbeltlugar. Styret foreslår at prisen for medlemmer blir kr ,- og at koret sponser mellomlegget. For medlemmenes ledsagere foreslår styret at prisen blir kr ,- og at koret sponser mellomlegget. For honnørmedlemmene dekker koret hele grunnbeløpet. Det samme for konferansieren på konserten. All oppgradering av lugar må det enkelte medlem og evt. ledsager dekke selv. Prisene for oppgradering er som følger: Tillegg enkelt-lugar kr. 900,-. Tillegg lugar med promenade-utsikt (utsikt inn i båten) kr. 300,- pr. person. Tillegg lugar med havutsikt kr. 400,- pr. person. Tillegg Color Class med promenade-utsikt (utsikt inn i båten) kr. 900,- pr. person. Tillegg Color Class med havutsikt kr. 1000,- pr. person. Tillegg Color Suite kr. 2000,- pr. person. 4. Høstsemesteret. Første øvelse etter ferien blir torsdag 19. august. Torsdag 23. september deltar vi på den årlige Akerselva-vandringen. Sammen med Økern damekor. Det blir avholdt lørdagsseminar kl den 4. september og 2. oktober. Jubileumskonserten på Ringen kino. Årsfest med jubileumstur 14. til 16. oktober. Konsert i Paulus kirke 9. desember. Utesang (Dovrestua?) 16. desember. GMKs julebord 17. desember. Styremøtet avsluttet kl Side 24

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus

7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus 7. januar 2010 kl. 18.30 på Paulus 1. Referat. Referat fra 27.8.2010 opplest og godkjent. 2. Ny dirigent i GMK fra 1.1.2010. Bakgrunnen for dirigentskiftet blir redegjort for av formannen uten kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Valgkomité: Kjell Nyquist, Oddvar Olsen, Per Myhr, Helge Andersen. To-årige tillitsvalgte Formann: Tor Lund Gjenvalgt. Nestformann: Arvid Bjerke Valgt.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland Vedtatt 20.02.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND HORDALAND, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 15. mars 2003 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke. Foreningen

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Nye medlemmer bør fortrinnsvis tas opp ved start av ny& semester. Dirigenten avgjør hvilke stemmegruppe det nye medlemmet skal Ilhøre

Nye medlemmer bør fortrinnsvis tas opp ved start av ny& semester. Dirigenten avgjør hvilke stemmegruppe det nye medlemmet skal Ilhøre VEDTEKTER Vedta& på ekstraordinært årsmøte 1988 med endringer vedta& på årsmøte 5.1991, 1992 8.1994, 11996, 299, 1003, 10.00 2010 og 2011 1 Bergen Nord Kammerkor er medlem av Hordaland Korforbund som er

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer