Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole"

Transkript

1 Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Valgkomité: Kjell Nyquist, Oddvar Olsen, Per Myhr, Helge Andersen. To-årige tillitsvalgte Formann: Tor Lund Gjenvalgt. Nestformann: Arvid Bjerke Valgt. Sekretær: Ivar T. Johansen Valgt. Kasserer: Egil Martinsen Ikke på valg. Styremedlem: Gunnar Tomter Gjenvalgt. Styremedlem: Kjell Nyquist Gjenvalgt. 1. varamann: Per Myhr Ikke på valg. 2. varamann: Lars P. Olsen Valgt. Revisorer Hjalmar Aasen Gjenvalgt. og protokoll: Eilef Aasen Ikke på valg. Representanter til GMK s formann Fast representant. Norges Korforbund: Gunnar Tomter Gjenvalgt. Arrangementskomité: Styret Medaljekomité: GMK s formann Fast medlem. GMK s sekretær Fast medlem. Eilef Aasen Gjenvalgt. Notekomité: GMK s dirigent Fast medlem Walther Aamodt Ikke på valg. Hjalmar Aasen Gjenvalgt. Tor Lund Ikke på valg. Lars P. Olsen Gjenvalgt. Svein Hauglund Valgt. Ett-årige tillitsvalgte Arkivar: Walther Aamodt Gjenvalgt. Redaktør: Gunnar Tomter, med Odd Solli som assistent Gjenvalgt. Fotosamler: Arve Nesheim/Helge Andersen Gjenvalgt. Stemmeførere: 1. tenor: Walther Aamodt Vara: Kjell Nyquist Gjenvalgt. 2. tenor: Svein Hauglund Vara: Per Myhr Gjenvalgt. 1. bass: Helge Andersen Vara: Cyril Hansen Gjenvalgt. 2. bass: Lars P. Olsen Vara: Helge Tinglum Gjenvalgt. Ordensmenn: Walther Aamodt Gjenvalgt. Svein Hauglund Gjenvalgt. Cyril Hansen Valgt. Oddvar Olsen Gjenvalgt. SIDE 1

2 31. mai 2007 kl på Grünerløkka Skole (etter kor-øvelsen) 1. Framtidsplaner våren I følge god tradisjon skal koret våren 2008 gjennomføre en kulturvandring. For at koret skal få god nok tid til å forberede seg til dette, må planleggingen begynne nå. Det er ønskelig med innspill fra kormedlemmene og det bør da samtidig tas hensyn til at avslutningen på kulturvandringen ender opp i umiddelbar nærhet til et egnet sted for sommerfesten vår. Innspill: Oslo havn med avslutning på Hovedøya, Oslo havn med avslutning på Parkteatret, Enerhaugen med et egnet lokale i området. Det er ønskelig å understreke tilhørigheten til Grünerløkka ved at arrangementet legges hit. For at alle stemmegruppene skal være representert i notekomitéen er det ønskelig med et medlem fra 2. tenorene. Svein Hauglund trer dermed inn som medlem av notekomitéen. For at notekomitéen skal få noe å arbeide med blir det vedtatt at repertoaret bør holde seg til temaet Oslo-sanger og evt. utvide sang-repertoaret med 2 til 3 nye sanger. Notekomitéen er åpne for forslag. Neste medlemsmøte må komme videre i forhold til vårens vandring og etterfølgende sommerfest. Notekomitéen legger fram de nye sangene på neste medlemsmøte. 2. Uniformer. Enkelte av uniformene begynner å bli slitte og styret ønsker å få tilbakemelding om hvorvidt det er ønskelig med ny uniform til korets 75-års jubileum. Styret har i den forbindelse et forslag om enkeltspent sort dress. Dette vil det i så fall være enkelt skaffe for evt. nye medlemmer og med de forbindelser styret har, kan dette skaffes uten alt for store utlegg. Det foreslås to måter å finansiere dette på, enten ved et beløp på kr. 200,- pr. semester, eller om den enkelte bruker sin egen sorte dress. Uniformskomitéen legger fram sitt forslag på neste medlemsmøte. I forbindelse med bruken av sommerskjorten med korte armer, understrekes det at korets uniform er den blå bläseren med tilhørende bukse og en hvit skjorte med korets slips og sorte sko. Den kortermete skjorten skal brukes som uniform når vi ikke bruker jakken, den skal da brukes uten slips. Det skal avtales på forhånd når uniformen evt. skal være kortermet skjorte uten slips. 3. Neste medlemsmøte på Grünerløkka skole. Møtet hevet kl SIDE 2

3 30. august 2007 kl på Grünerløkka Skole 1. Referat fra opplest og godkjent. 2. Referat fra møtet mellom styret og notekomitéen opplest. Programmet for høsten ser nå slik ut: Akerselva-vandringen Årsfesten på Torbjørnrud. Invitasjon med påmelding vil bli sendt ut Lørdagsseminar. På Grünerløkka skole fra til 15.00, med bevertning Julekonsert i Paulus kirke. Med deltagelse fra andre kor Julekonsert. (I Dovrestua?) GMK s Julebord. Holdes på Varbas, i Spireaveien 8. Nye sanger for høst-semesteret: En rose er utsprungen, Stabat Mater, Kom og hør (norsk versjon av Amazing Graze). I tillegg til at vi frisker opp noen sanger vi har lagt vekk en tid. I forbindelse med vårens vandring foreslår styret at det planlegges en nostalgisk vandring med sang i gårdene. Forslaget fikk tilslutning fra medlemmene. Det skal samles sanger til et allsanghefte for GMK. Alle henvendelser med forslag om innhold til Lars P. Olsen. Det tas ikke noen avgjørelse om uniformene til GMK ennå, men forslaget om å forenkle får tilslutning. 3. Profilering av GMK. Koret er lite kjent i vår egen bydel. Et enkelt grep kan være at vi får vårt eget stamsted, der vi evt. også kan holde julekonserten vår. Det bør undersøkes om annonsering i lokale trykksaker kan være aktuelt (kostnader?). Forslag om å utvide vår-semesteret slik at vi holder på til bydelsdagene i juni får tilslutning. Hva dette vil få å si for fraværsstatistikk og godkjente fravær må vi komme tilbake til når vi ser hvordan dette slår ut. 21 medlemmer tilstede når møtet heves kl SIDE 3

4 10. januar 2008 kl på Grünerløkka Skole 17 sangere er tilstede. 1. Vår kasserer Egil H. Martinsen er død. Begravelsen vil finne sted på Vestre krematorium, Nye kapell. Ved håndsopprekking blir det konstatert at det vil møte nok sangere til at vi kan synge i begravelsen. Frammøte kl Ola Sæter, vår dirigent, slutter. Tor Lund har kontaktet Dagfinn Rossnes, som er kandidat. Vi annonserer i korbladet etter dirigent og nye medlemmer. 3. Programmet for våren februar kl avholdes medlemsmøte angående vinterfesten. 6. mars, holder vi konsert i Paulus sykehjem. 7. mars arrangerer vi vinterfest på Lambertseter gård. 27. mars avholdes årsmøtet på Grünerløkka skole. 31. mai arrangerer vi vandring på Grünerløkka. Nyttårskantaten kom vi ikke med på. Vi utsetter vårseminaret til vi vet mer om dirigenten vår. 4. Årsfesten Medlemmene i koret gir uttrykk for at det er ønskelig å avholde festen på Torbjørnrud som tidligere. Det er enighet om at koret ikke skal bruke penger på dette, slik at kostnadene til årsfesten i år skal dekkes 100% av medlemmene. Saken tas opp igjen på medlemsmøtet etter årsmøtet. Da vil vi ha bedre oversikt over kostnadene. 5. Jubileet i Styret ønsker å avholde en jubileumskonsert. Hva vi ellers gjør er styret åpne for innspill til. 6. Innspill fra koret om korets framtid og evt. endringer. Vi har mange sanger som er delvis innarbeidet og som bør fullføres. I tillegg til at Ola har løftet koret kvalitetsmessig og bragt tdet til nye høyder, har han også tilført koret en god disiplin som må videreføres. Hevingen kvalitetsmessig henger sammen med innlæring av tekst. Alkohol-kulturen i koret må innskjerpes, det understrekes at dette er en sak styret må ta tak i. Notekomitéen og dirigenten må samarbeide bedre. Det er et klart ønske at koret fortsetter med torsdag som fast øvelsesdag. 7. Julebordet på Varbas. Julebordet var vellykket, men brannalarmen gikk på grunn av oss. Vi må følge reglene på Varbas slik at vi ikke mister muligheten til å bruke lokalet. Møtet avsluttet kl Neste møte 14. februar kl på Grünerløkka skole. SIDE 4

5 ÅRSBERETNING for GMK i perioden 22. mars 2007 Styret har bestått av: til 27. mars Formann: TOR LUND Viseformann: ARVID BJERKE Sekretær: IVAR T. JOHANSEN Kasserer: EGIL MARTINSEN/ARVID BJERKE Styremedlem: GUNNAR TOMTER 1. varamann: KJELL NYQUIST 2. varamann: LARS P. OLSEN Revisorer: Representanter til Norges Korforbund: HJALMAR AASEN EILEF AASEN TOR LUND GUNNAR TOMTER Arrangementskomité: STYRET Medaljekomité: Valgkomité: Notekomité: TOR LUND EILEF AASEN IVAR T. JOHANSEN KJELL NYQUIST LARS P. OLSEN ODDVAR OLSEN HELGE ANDERSEN GMK S DIRIGENT WALTHER AAMODT HJALMAR AASEN LARS P. OLSEN SVEIN HAUGLUND SIDE 5

6 Arrangementer: Utenlandstur til Vilnius Årsfest på Thorbjørnrud på Jevnaker Korseminar på Grünerløkka skole Julebord på AS Varbas, Spireaveien Vinterfest på Lambertseter gård. Møter: Det har i perioden vært avholdt ett årsmøte, tre medlemsmøter og fem styremøter. Utesang: To konserter i Vilnius Musikkfest Oslo på St.hanshaugen Høstfest på Grünerløkka skole Akerselvens lysvandring Konsert i Paulus kirke Konsert på Dovrestua Deltar i begravelsen til Egil Martinsen Konsert i Frogner menighetshus Konsert i Paulus sykehjem. Øvelser: Det har vært avholdt 33 øvelser i årsberetningsperioden. Følgende har fått tildelt medalje i årsberetningsåret: HELGE TINGLUM ARVID BJERKE BJØRN MYHRE LARSEN BIRGER THOMTE IVAR T. JOHANSEN - Ridder av 2. grad - Ridder av 2. grad - Ridder av 1. grad - Ridder av 1. grad - Ridder av 1. grad GMK består per dato av 27 aktive sangere og er i ferd med å bytte dirigent. I årsberetningsperioden har koret mistet seks sangere. Kor og styre har hatt et godt samarbeid i perioden. Oslo, 27. mars SIDE 6

7 ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens rapport foreligger i årsberetningen. - Notekomitéen har hatt to møter. De rapporterer også at de i perioden har følt seg overkjørt av dirigenten. Forslag om at forslag om sanger skal leveres skriftlig og at det også skal gis skriftlig tilbakemelding får tilslutning. 3. Regnskap med status over eiendeler. Opplest og godkjent med kommentarer. Revisor kommenterer at regnskapet burde vært mer dealjert. Kommentar fra medlemmene går på at eiendelene også burde komme fram. Forslag om behov for å utarbeide budsjett får ikke tilslutning. 4. Innkomne forslag. Walther Aamodt har kommet med forslag om at GMK igjen velger arrangementskomité og ønsker at årsmøtet stemmer over forslaget. Forslaget om egen arrangementskomité har tilslutning fra styret og er med i valgkomitéens mandat. Formen i forslaget, der det fremkommer kritikk av hvordan styret har skjøttet sitt arbeid som arrangementskomité blir kommentert av formann og faller på sin egen urimelighet. Walther Aamodt trekker forslaget om avstemning. 5. Fastsettelse av kontingent for Forslaget fra Bjørn H. om å heve kontingenten til kr ,- pr. semester får tilsutning fra medlemmene. Den nye kontingenten skal gjelde fra og med høst-semesteret Valg. (Se egen side) Valgkomitéens innstillinger tas til følge. Møtet hevet kl SIDE 7

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai 2007.

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole Årsmelding 2007 Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00 Bilde fra Domkirken onsdag 19. desember. Foto: Bjørn Erik Larsen/ Bergens Tidende Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 Sak 1 Åpning Åpning

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007

Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007 Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007 Jubileums beretning om korets drift i tiden: Fra 6. Februar 1947 til 6. Februar 2007 Odd Fellow Koret i Bergen 2006 Forord Undertegnede er blitt oppfordret

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Tid: Onsdag 29. september 2010 Sted: Huset Tidsramme: Kl.18.30-21.00 1. Åpning og konstituering Styreleder Larz Tvethaug, p32, ønsket velkommen til årsmøtet.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U.

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U. Årsmelding 2011 Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30 Landsfestival Stokke i Vestfold Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 SAKSLISTE Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering A ) navneopprop B ) valg

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Styrets beretning 2013.

Styrets beretning 2013. Styrets beretning 2013. Innhold. Styrets beretning for 2013.... 3 Styrets sammensetning.... 3 Styrets arbeid.... 4 Oppfølging av vedtak på årsmøte.... 4 Flytting til Frue kirke, Jelsagata, Stavanger....

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer