VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

2 Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF, tilhørende NMF Hordaland 2. FORMÅL Søreide og Sandsli skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap. 3. OPPGAVER Søreide og Sandsli skolekorps skal: Sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers. Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drill gruppe, storband m.m. 4. MEDLEMSKAP a) Aspiranter, musikanter og andre interesserte opptas som medlemmer etter skriftlig søknad som for umyndiges vedkommende må være undertegnet av foresatte. For aspiranter og musikkanters foreldre/foresatte er medlemskap obligatorisk. Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF. b) Korpset følger NMF s til en hver tid gjeldende aldersbestemmelser. c) Utmeldinger skal være skriftlig. Undertegnet av foreldre/foresatte og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. d) Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpset eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan godkjennes av styret. En forutsetning er at forpliktelser overfor Søreide og Sandsli skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementkollisjoner.

3 5. PLIKTER a) Aspiranter og musikkanter plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, og om mulig i god tid på forhånd. b) Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpset eiendeler. c) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede. d) Den til enhver tid gjeldende kontingent skal betales i rett tid. 6. KONTINGENT a) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. b) Kontingenten forfaller til betaling 2 ganger pr. år. 7. ARBEIDET I KORPSET a) Korpsets øvelser følger skoleåret. b) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, for eksempel aspiranter, juniorkorps og seniorkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer. c) Korpset skal ha en tillitsvalgt for hver 20 utøvende medlemmer. Det skal tas hensyn til kjønnsfordeling når det velges mer enn 1. d) Styrets virke blir å planlegge korpsets virksomhet sammen med dirigentene og skaffe til veie de nødvendige pengemidler når kontingent og bidrag er utilstrekkelig samt følge opp aktiviteten i korpset. Styret skal også fatte de nødvendige vedtak vedrørende barnas opptakelse og arbeid i korpset, føre liste over korpsets instrumenter og eiendeler, holde alt tilstrekkelig assurert, påse at lover og reglement overholdes og arbeid for at barna tidlig får interesse for korpsets virke. e) Foreldre er pliktig til å delta på dugnad/arrangementer i korpsets regi. 8. DIRIGENT/INSTRUKTØRER Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes det kontrakt i henhold til NMF s retningslinjer. Det bør foreligge instruks for dirigent og instruktører.

4 9. ÅRSMØTE Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av september måned. Innkallingen skal skje med minst 2 ukers varsel. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Sakslisten skal inneholde følgende punkter; a) Årsmelding b) Revidert regnskap c) Budsjett for kommende år d) Kontingent for utøvende og ikke utøvende medlemmer e) Saker som legges frem av styret f) Innkomne forslag g) Valg av styre m/varamenn + 2 revisorer (en av revisorene fra skolen) h) Valg på valgkomité (2 repr.) Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. Følgende har tale- forslags- og stemmerett: Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forslags og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap Følgende har tale- og forslagsrett: Medlemmer som ikke har fylt 15 år. Følgende har talerett: Representanter fra NMF Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 10. STYRET a) Styret består av minst 5 foreldre representanter fra korpsets medlemmer. Det bør tilstrebes at musikant foreldrene fra alle 3 barneskolene Aurdalslia, Skranevatnet og Søreide er representert i styret. Styremedlemmene blir automatisk medlem i korpset og innmeldt til NMF. I tillegg kan det velges 2 vararepresentanter blant medlemmene. Musikkorpset tillitsvalgte kan møte som observatører med tale- og forlagsrett. Korpsets dirigent innkalles til styremøtene uten stemmerett.

5 b) Medlemmenes representanter velges for 2 år, slik at 2 eller 3 velges hvert år. Styret velger innen sin gruppe leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og musikalsk korpsleder. c) Styremøte holdes så ofte det er nødvendig, men minst en gang pr. mnd. utenom feriene. d) For at vedtak skal være gyldig, må minst 3 av styrets medlemmer stemme for. e) Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer. 11. OPPLØSNING Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og må minst ha 2/3 flertall. Hvis korpset blir oppløst, skal alle instrumenter og effekter oppbevares på en av skolene. I tilfelle et nytt korps blir stiftet, skal alle instrumenter og effekter stilles til disposisjon for dette korpset. Inntil nytt korps kan opprettes, skal siste styre i det nåværende korps være ansvarlige for at instrumenter og effekter ikke kommer på avveie. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak kreves 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF-Hordaland senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier. 12. VEDTEKTSENDRING Endringer i disse vedtekter kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med minst 2/3 flertall. 13. UENIGHETER/TVISTER Uenighet/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 14 ØKONOMI Det skal til enhver tid tilstrebes at korpset har oppsparte midler tilsvarende lønn /dirigenthonorarer for et halvt driftsår pluss ,- til uforutsette utgifter. Styret har frihet til å bruke av de overskytende midlene til uforutsette utgifter ila. driftsåret.

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer