Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot."

Transkript

1 Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og ERP Orkdal spesielt, var villige til å ta på seg oppgaven med å være først ute. En telefon til enhetsleder Turid Røe Mostuen var det som skulle til. Uten betenkningstid svarte hun: "Det må vi vel klare". Sporty gjort. I tillegg ønsket både Ålesund og Levanger å få være nummer to. Rent praktisk vil det etter gjennomførte planleggingsmøter, bli startet opp kurs for de som skal jobbe med enkeltoppgjør i midten av august. Ved oppstarten forutsettes det at alle nytilsatte er på plass. Kursingen varer i 14 dager med et bredt spekter av emner; bruk av IKT, saksbehandling etter forvaltningsloven, regelverk, kundebehandling, telefonkultur, arbeidsprosesser mv. Disse kursmodulene skal kjøres før oppstart ved alle de tre enhetene. For å være best mulig forberedt vil også personer fra Levanger og Ålesund, som er utpekt som lokale instruktører, delta på det første kurset. Første september starter ERP Orkdal opp. Samtidig skal den nasjonale enheten for pasientreiser i Skien, være operativ. Disse er helt gjensidig avhengige av hverandre for å få gjennomført oppgjørene som pasientene skal ha. Kravet fra pasientene skal sendes i form av en reiseregning fra pasienten til Skien, skannes inn og kontrollere at formalia stemmer. Videre lage en elektronisk fil som skal saksbehandles av lokal ERP og deretter godkjennes. Nasjonal enhet i Skien forestår så utbetalingen. ERP Orkdal skal gjennomføre en pilotperiode på 4 uker. I den tiden vil prosjektet bli nøye fulgt av alle som er involvert; det nasjonale prosjektet, de regionale prosjektene, leverandørene, og ikke minst de andre ERP-ene rundt om i landet. Det legges opp til at ganske mange kan få komme på befaring i perioden. Dette må også organiseres. I uke 40 starter så ERP Ålesund opp og i uke 41 ERP Levanger. Kommunene i de tre involverte fylkene vil bli delt inn i to til tre puljer og blir faset inn gradvis samtidig som NAVkontorene avlastes. NAV skal fortsatt være back-up ut året og sannsynligvis to måneder inn i Nasjonalt er målsettingen at full overtakelse skjer fra I tilknytning til oppstarten og piloten planlegges det en "kick-off" for alle ansatte som jobber med pasientreiser i Helse Midt-Norge helga den 13. til 14. september. Denne finner sted på Bårdshaug Herregård i Orkdal. Her skal nye og gamle kolleger bli kjent, det skal jobbes med felles problemstillinger, spørsmål skal avklares, og det blir befaring til ERP Orkdal. Erik Andreas Øyen, Regional prosjektleder

2 Nasjonal informasjonskampanje i startgropa Den nasjonale informasjonskampanjene for Pasientreiser går nå inn en ny fase. 1.september starter utrullingen av Prosjekt Pasientreiser. Først ute er pasienter knyttet til Kjørekontoret på Orkdal. Fra 1.september skal de levere alle krav om refusjon fra pasientreiser til Helseforetaket, og ikke til NAV. Den kommende informasjonskampanjen er i hovedsak rettet mot behandlere og ansatte på sjukehus, som skal forvalte den nye ordningen. Det er avgjørende for prosjektets suksess at internopplæring på sykehusa og behandlingsinstitusjonene går etter planen, slik at helsepersonell blir i stand til å informere og rettlede pasienter om den nye ordningen. På sitt møte 1.april skal den nasjonale styringsgruppen for Prosjekt Pasientreiser ta stilling til innføring av ett telefon nummer for pasientreiser i hele Norge. Det forutsettes at brukere kan få tilleggsinformasjon om reiseplanlegging og refusjonskrav på Pasientreiser telefon: og Brukere kan i tillegg be om informasjon om ny ordning fra helsepersonell eller NAV. Det ligger også i forslaget at helsepersonell kan få informasjon om reformen ved å henvende seg til Pasientreiser telefon: eller 3-delt info-kampanje. Den nasjonale informasjonskampanjen er delt i tre hoveddeler. Del en omfatter erekvisisjon. Målet med kampanjen er å sette helsepersonell i stand til å bruke elektronisk rekvirering av transport. Del to av kommunikasjonstiltakene er ment å gjøre nummeret til den nye pasienttelefonen bedre kjent. Nummeret En egen kommunikasjonsplan for bekjentgjøring av nummeret blir nå utarbeidet. Del tre av informasjonskampanjen er rettet mot gjennomføringsfasen av prosjekt pasientreiser. Hovedtyngden at denne kampanjen vil foregå etter sommerferien, og har som mål å gjøre ordningen kjent for de som skal forvalte den.

3 Nytt reiseregningsskjema Kommunikasjonsgruppa til Prosjekt Pasientreiser har lagt frem forslag til hvordan det nye reiseregningsskjemaet skal se ut. Skjema har vært testet på brukere, og brukerutvalg i hele landet. Det har vært vurdert flere løsninger. Anbefalingen går ut på å velge ett skjema som skal dekke alle ulike aspekter ved pasientreiser. En løsning med ett forenklet og ett utvidet skjema ble forkastet av kommunikasjonsgruppen etter at det ble gjennomført brukertester av skjemaet. Det nye reiseregningsskjemaet med veiledning skal godkjennes av nasjonal styringsgruppe 1. april. Planen er at NAV tar det nye skjemaet i bruk etter godkjenningen. Status rekruttering og lokaler Planene med å utvide og styrke kjørekontorene i Ålesund, Orkdal og Levanger er i fullgang. Ved utgangen av mars er dette status for arbeidet med å tilrettelegge for de nye medarbeiderne som kommer. Ålesund: Skal inn i en av høyblokkene ved siden av sjukehusområdet. Lokalene blir bra! Rekruttering i Ålesund: startet med intervjuer i uke 13. Kaller inn 20 personer, herav 3 NAV- ansatte. Regner med å være ferdig 1. april. Forbehold om at Fagforbundet ikke kommer med innvendinger. Lokaler i Orkdal: Direktør har godkjent kjøp av tilleggstomt, og prosessen med overdragelse er i gang. Risiko for at ferdigstillelse av lokaler blir 2 uker forsinket. Må følge prosessen tett for å unngå dette! Ansettelser i Orkdal: Intervjuer er påbegynt. Har totalt innkalt 30 til intervju. To søkere fra NAV Bjugn har trukket søknadene. Blir da totalt 7 NAV- søkere som er innkalt til intervju. Lokaler i Levanger: Alt i rute. Ansettelser ved Levanger: Gjennomført internt møte ifm planlegging av intervjuer. Alle interne søker og NAV- ansatte er innkalt til intervju 25. mars. Har med personalrådgiver til å kvalitetssikre prosessen. Bør avklare om tillitsvalgt bør være med i prosessen i tillegg.

4 Besøk på kjørekontorene Det var stor interesse for å få informasjon ved standen, se bilde. Delprosjekt egenandeler direkteoppgjør ved Tor Inge Rølland og Astrid Bjørgum fra regionalt prosjekt i Helse Midt-Norge har i februar og mars besøkt enheter for pasientreiser i regionen. Målet med besøkene er å kartlegge felles og lokale utfordringer relatert til prioriterte milepæler fram til juni: Sykehusene skal rekvirere elektronisk, elektronisk transportbestilling gjennom legekontor og spesialister skal starte med å rekvirere elektronisk. For å klare disse milepælene må man legge til rette for rekvirering hele døgnet. Enheter for pasientreiser i Helse Midt-Norge får gjennom dette arbeidet adressert ulike problemstillinger, de kan prioritere tiltak og best mulig klargjøre sin organisasjon for de nye oppgavene. Orkdal starter med å ta inn kommuneinterne turer i Orkdal kommune. Turid Mostuen og Astrid Bjørgum hadde stand på Bårsdhaug herregård den 19. mars ved fagdag for helsepersonell mellom kommunene og Orkdal Sjukehus. Målet med standen var å gi informasjon om endringer av bestillingsrutiner til helsepersonell i distriktskommunene. Kontor for pasientreiser i Orkdal starter med å håndtere alle kommuneinterne turer i Orkdal kommune i uke 13. Legekontor vil bli kontaktet f.o.m. 1. april for opplæring og bruk av erekvirering via journalsystemet ProfDoc (WinMed eller Vision) for bestilling av transport.

5 Det vil bli endring av rekvisisjonspraksis og endring av bestillingsrutiner for kommunene. Det var stor interesse for å få informasjon ved standen.

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp BTV Innkjøp BTV Innkjøp april 2013 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Generelt...4 1.2 Ressursinnsats...4 2. RAMMEAVTALER...5 2.1 Rammeavtaler...5 2.2 Rammeavtalestrategi...7 2.3 Enkeltanskaffelser...8 3. INFORMASJON

Detaljer