Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad"

Transkript

1 Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte Høstmøte Internasjonale møter NJC LTS NEO STAS Leirledersamling Prosjekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 197, , Salgsinntekter, avgiftsfrie - - Salgsinntekter 197, , Andre driftsrelaterte inntekter 3,207, ,500 1,069, , ,480 63,945 99,552-1,077, Grunnstøtte BUFDIR 1,256,000-1,256, LNU Midler Frifondmidler 450, , Medlemskontingent 30,800-30,800 Annen driftsinntekt 4,944,618-2,069,300 1,069, , ,480 63,945 99, ,077,500 DRIFTSINNTEKTER 5,141,618-2,266,300 1,069, , ,480 63,945 99, ,077,500 Kostnader 4010 Varekjøp 350, ,000 98,000 40,000 40, Leirstøtte 680, , ,200-40, Deltakeravgifter Internasjonal avgift 498,784-35, ,658 56,088 76,480 24,045 32, Frifondmidler 427, ,500 Varekostnad 1,956, , , , ,480-24,045-72, Lønn 413, , Lommepenger (EVS) 120, , Påløpne feriepenger 43,994-43, Fri Losji og bolig Andre fordeler i arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift 67,018-67, Innskuddspensjon 8,266-8, Diverse lønnskostnader - - Lønnskostnader 652, , Verden i 265, , Prosjekt ConLupa - - Avskrivn. Vareige driftsmidl 265, , Leie lokaler 120, , Lys, varme Leie andre kontormaskiner 30,000-30, Driftsmaterialer Revisjons og regnskap 200, , Kontorrekvisita 40,000-40, Datatjenester 65,000-65, Trykksaker 158,000-88,000 70, Møter, kurs, oppdatering Mat/servering 177,485-10,000 71,225 62,020 7,360 2,980 18,400-5, Telefon 10,000-10, Porto 75,000-75, Forsikringer 3,500-3, Øreavrunding Reisekostnader, ikke oppg. Plikt 469, , ,563 81,463 17,800 12,088 27,050 3,000 10,500 53,500 9,000 5,500 10, Overnatting/hotell 319, , Representasjon, ikke fradrag Lisensavgifter og royalties 9,000-9, Diverse utgifter 980, , ,000-1,000-19,500 3,500 5,000 5, , Bank og kortgebyrer Tap på fordringer 50,000-50,000 Annen driftskostnad 2,707,248-1,340, , ,983 26,160 15,068 46,450 3,000 30,000 57,000 14,000 16,000 10, ,500 SUM Driftskostnader 5,581,519-2,627,887-1,020, , ,640-39, ,465-3,000-30,000-57,000-14,000-16,000-10, ,077,500 - Driftsresultat -439, ,587-48, ,046-17,840-24, , , , , , , , Finansinntekter 75,000-75, Andre finanskostnader 5,000-5, Momskompensasjon 100, ,000 SUM Finanskostnader -170,000 - Resultat før årsoppgjørsdisp. -269, Avbestillingsforsikring 43,800-23,200 8,000 8,000 2,600 2, Sum disposisjoner Delegasjonsfondet -8, Østeuropafondet Staifondet 20,000-20,000 Sum avsetninger -55, Avsatt fri egenkapital -325,387 -

2 PUNDKURS Pundkursen (Mot Fylkeslag) 10.0 Pundkursen (Mot CISV International) 10.0 DIVERS AVGIFTER valuta Internasjonal avgift pr døgn pr deltaker (untatt IPP) Internasjonal avgift - IPP 6.30 pr døgn pr deltaker Internasjonal avgift - Interchange pr. deltaker Internasjonal ansvarsforsikring 0 Er nå inkludert i internasjonal avgift Nasjonal avgift 150 kroner Norge Nasjonal avbestillingsforsikring 100 kroner Norge Effektpakker 500 kroner Norge Ledertrening - Barneleir 300 kroner pr delegat Ledertrening - JC 600 kroner pr JC Ledertrening - Step-Up 300 kroner pr delegat Delegattrening - Step-Up 600 kroner pr delegat Ledertrening - Interchange 300 kroner pr delegat Ledertrening - Youth Meeting 300 kroner pr delegat Delegattrening - Youth Meeting 600 kroner pr delegat Delegattrening - IPP 600 kroner pr delegat Delegattrening - Seminar 1,500 kroner pr delegat Antall program og personer BARNELEIR Barneleirsdelegasjoner/JC 49 Delegasjoner Delegasjoner - Norden 12 Delegasjoner 16,257 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 14 Delegasjoner 13,859 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 6 Delegasjoner 8,659 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Verden for øvrig 17 Delegasjoner 3,459 Avgift pr delegasjon JC-er 36 Personer 3,015 Avgift pr JC Egne Barneleire 5 Leire Reisestøtte - Barneleir Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon STEP-UP Step-up delegasjoner 20 Delegasjoner Delegasjoner - Norden 5 Delegasjoner 16,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 5 Delegasjoner 12,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 3 Delegasjoner 8,011 Avgift pr delegasjon

3 Delegasjoner - Verden for øvrig 7 Delegasjoner 4,011 Avgift pr delegasjon Egne Step-up 3 Leire Reisestøtte - Step-up Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon INTERCHANGE Interchange 8 Delegasjoner 9,560 Avgift pr delegasjon YOUTHMEETING Youthmeetingdelegasjoner 8 dager 3 Delegasjoner Youthmeetingdelegasjoner 15 dager Delegasjoner Youthmeetingdelegater 8 dager 8 Personer Youthmeetingdelegater 15 dager Personer Individuelle delegater i Norge 8-dager Individuelle delegater i Norge 15-dager Egen YM 8-dager Egen YM 15-dager Personer Personer Leire Leire SEMINARLEIR Seminarleirdelegater 20 Personer Egne Seminarleire 1 Leire IPP IPP-delegater dager 0 Personer IPP-delegater dager 0 Personer Egne IPP dager 0 Prosjekt Antall deltakere dager 0 Personer Egne IPP dager 0 Prosjekt Antall deltakere dager 0 Personer LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE Barneleir (inkl. JC) 9,526 pr leir Step-Up 5,221 pr leir IPP 3 pr døgn pr deltaker Youth Meeting 6 pr døgn pr deltaker Seminarleir 3 pr døgn pr deltaker POPULUS Grunnstøtte 400 kr

4 Støtte pr time 65 kr TRENING Reise Opphold Deltakelse NEO % LTS % STAS % Leir Kick-Off 750 1,100 65% NJC/Seminarleirtrening 1,000 1,000 70% INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR) Totalt tilskudd 700,000 Går til internasjonale program 344,000 Går til nasjonalt arbeid 356,000 Antall deltakere 430 Gjennomsnitt støtte pr deltaker 1,628 Støtte pr deltakere 800

5 Priser 2013 Pris 2014 Barneleir Barneleir Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,200 5,050 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 17,800 4,450 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,600 3,150 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,400 1,850 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,800 Pris pr JC: 3,865 Summercamp Step-Up Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,400 5,600 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,400 4,600 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,400 3,600 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,400 2,600 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655 Interchange Interchange Pris pr delegasjon/delegat 21,420 1,987 Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010 Youth Meeting Youth Meeting Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,010 1,456 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,250 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,285 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,756 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,550 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585 Seminarleir Seminarleir Pris pr delegat 3,829 Pris pr delegat 4,200 IPP IPP Pris pr delegat 2,148 Pris pr delegat 2,175

6 FINANSINNTEKTER 2014 Finansinntekter Momskompensasjon Andre finanskostnader 5,000 Sum finansinntekter AVSETNING TIL FOND 2014 Avbestillingsforsikring 43,800 Sum disposisjoner 0 Delegasjonsfondet 0 Staifondet 20,000 Østeuropafondet 0 Sum avsetninger 63,800

7 SENTRALT - INNTEKTER 2014 Nasjonal Driftstøtte BUFDIR 900,000 Internasjonal Driftstøtte BUFDIR 356,000 Global Conference fees fylkeslag 16,800 Prosjekter 182,500 Varesalg 197,000 Frifond Organisasjon 450,000 Høstmøte og Landsmøte 100,000 Avgifter fylkeslag 14,000 Medlemsblad 50,000 Totale inntekter 2,266,300 SENTRALT - UTGIFTER 2014 MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Nasjonale møter Sentralstyremøter (2 møter) 4,500 4,200 Landsmøtet 6 personer, Lillehammer 19,000 70,000 Overlappingsseminar 3,200 Høstmøtet ,000 Komitémøte Januar 1700 Nasjonal Junior Camp (eksl. Seminarleirdeltakere) Internasjonale møter AIM IJBC 0 10, EJBM 8,000 ETG 5,000 SUM 60,100 23,000 74, , ,300 DRIFTSKOSTNADER Ulike poster Medlemsregister 50,000 Regnskap og revisjon 200,000 Revisjon Se over Kontingenter 9,000 Drift nettsider 15,000 Varekjøp, avg. Pl (inkl MVA) 172,000 Håndtering effekter 20,000 Frifond Organisasjon 427,500 Internasjonale avgifter 17,500. Tap fordringer 50,000 Forslag: Bevar denne for fortsatt opprydding Medlemsblad - Setting 10,000

8 Medlemsblad - Trykking 20,000 Medlemsblad - Porto 20,000 SUM 1,011,000 SEKRETARIATET Ulike poster Lønn Daglig Leder 413,309 Innskuddspensjon 8,266 Feriepenger 43,994 Arbeidsgiveravgift (inkl Feriepenger) 67,018 Kontorhold (Kaffe/frukt) 10,000 Kontorrekvisita 35,000 Inventar 5,000 Forslag: Stryk Forsikring 3,500 Husleie 120,000 Reklame/informasjonstiltak 20,000 Leie kontormaskiner 30,000 Kopiering 15,000 Porto 75,000 Telefon 10,000 Ekstrastilling Vestlandet - Finansieres av FK prosjekt Global Conference fee NA 1,200 Global Conference fees fylkeslag 16,800 SUM 874,087 UTVIKLINGSOPPGAVER Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) SUM Kompetanseheving Andre tiltak Visittkort (info) RTF Administrasjon Prosjekter kr 182, EVS 1 og 2 kr 120, SUM ,500 23, ,500 ARBEIDSGRUPPER 2014 GlobalCon SUM 15, ,000

9 Totale utgifter Møter og seminar 402,300 Driftskostnader 1,011,000 Sekretariatet 874,087 Utviklingsoppgaver 325,500 Arbeidsgrupper ,000 Totale kostnader 2,627,887

10 INTERNASJONAL BALANSE 2014 Program Inntekter Utgifter Balanse Barneleir 1,069,617 1,020,645 48,972 Summercamp 404, ,270-21,046 Interchange 160, ,640 17,840 Youth Meeting 63,945 39,112 24,833 Seminarleir 99, ,465-18,913 IPP 0 3,000-3,000 Utdanning 0 57,000-57,000 Sum ,806,132-8,314 NASJONAL BALANSE 2014 Inntekter Utgifter Balanse Sentralt 2,266,300 2,627, ,587 Mosaic 0 30,000-30,000 Organisasjonsutvikling 0 14,000-14,000 Informasjon 0 16,000-16,000 2,266,300 2,687, ,587

11 BARNELEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden JC Nasjonal avgift - Delegasjon ,400 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon ,600 Nasjonal forsikring Nasjonal avgift - JC ,400 Effektpakke Nasjonal avbestillingsforsikring - JC ,600 Ledertrening Effektpakker - Delegasjon 2, ,000 Ledertrening JC ,000 Internasjonal avgift 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 Ledertrening Sum 4,287 4,287 4,287 4,287 4,087 Ledertrening - Delegasjon 1, ,800 Øke/Støtte internasjonal avgift ,072-2, Ledertrening - JC ,600 Pris pr. person 5,115 4,515 3,215 1,915 3,865 80,400 "Virkelig" internasjonal avgift 4,064 3,465 2, ,015 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte ,800 Internasjonal avgifter "Inntekt internasjonal avgift" 476,280 Internasjonale avgifter - Norden 16, ,086 Kostnad internasjonal avgift 750,938 Internasjonale avgifter - Europe 13, ,029 Netto internasjonal avgift mot IO 274,658 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8, ,955 Internasjonale avgifter - Resten av verden 3, ,806 Internasjonal avgift - JC 3, , ,417 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 95, ,280 UTGIFTER Nasjonal drift Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2, ,000 Reisestøtte - Finnmark 1, ,600 Reisestøtte - Troms 1, ,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2, , ,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 2, Overlappingsseminar 2, Utforme Foreldretreningsguide Komitemøte 4, Sum komité 8, ,500 Ledertrening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 53,625 28,600 0

12 NEO 41,250 22,000 0 STAS 12,188 14,625 0 Leirledersamling 6,000 6,000 0 Leir Kick-Off 0 Sum ledertrening 113,063 71, ,288 Internasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 12, ,413 Internasjonal avgift - JC 3, , ,938 Leire Leirstøtte 90, ,000 INNTEKTER 1,069,617 UTGIFTER 1,020,645 BALANSE 48,972 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,865

13 STEP-UP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden Nasjonal avgift - Delegasjon ,000 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon ,000 Nasjonal forsikring Effekter - Delegasjon 2, ,000 Effektpakke ,000 Ledertrening Trening Delegattrening Ledertrening - Delegasjon 1, ,000 Internasjonal avgift 2,659 2,659 2,659 2,659 Nasjonal delegasjonstrening 2, ,000 Sum 4,309 4,309 4,309 4,309 72,000 Øke/Støtte internasjonal avgift 1, ,656 Støtte Pris pr. person 5,655 4,655 3,655 2,655 Internasjonal Driftsstøtte ,000 "Virkelig" internasjonal avgift 4,003 3,003 2,003 1, Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonal avgift 156,616 Internasjonale avgifter - Norden 16, ,056 Kostnad internasjonal avgift 212,704 Internasjonale avgifter - Europe 12, ,056 Netto internasjonale avgifter mot IO 56,088 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8, ,034 Internasjonale avgifter - Resten av verden 4, , ,224 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 52, ,616 UTGIFTER Nasjonal avbestillingsforsikring Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2, ,000 Reisestøtte - Finnmark 1, ,600 Reisestøtte - Troms 1, ,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2, ,000 45,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4, Overlappingsseminar 3, Oppfølging av lag Sum komité 7, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse Nasjonal delegasjonstrening 35,000 35,000 0 LTS 17,063 9,100 0

14 NEO 13,125 7,000 0 STAS 7,313 8,775 0 Leirledersamling 1,463 2,145 0 Leir Kick Off 0 Sum trening 73,963 62, ,983 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 10, , ,704 Leire Leirstøtte 60, ,000 INNTEKTER 404,224 UTGIFTER 425,270 BALANSE -21,046 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655

15 INTERCHANGE 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Pr. person Nasjonal avgift - Delegasjon 1, ,000 Nasjonal avgift 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 1, ,000 Nasjonal forsikring 100 Effekter - Delegasjon 5, ,000 Effektpakke ,000 Ledertrening 300 Trening Internasjonal avgift 956 Ledertrening - Delegasjon 3, ,000 Sum 2,006 24,000 Øke/Støtte internasjonal avgift - Offentlig Støtte Pris pr. person 2,010 Internasjonal Driftsstøtte "Virkelig" internasjonal avgift 956 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegasjon 9, ,480 76,480 UTGIFTER "Inntekt" internasjonal avgift 0 Kostnad internasjonal avgift 76,480 Netto internasjonale avgifter mot IO Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 5, ,000 40,000 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Overlappingsseminar 2, Januarmøtet 2,000 Oppfølging av lag 0 0 1,000 Sum komité 4, ,000 5,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 7,800 4,160 0 NEO 6,000 3,200 0 Sum trening 13,800 7, ,160 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 9, ,480 76,480 INNTEKTER 160,480 UTGIFTER 142,640 BALANSE 17,840

16 Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010.0

17 YOUTH MEETING 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning 8-dager 15-dager Ind. 8-dager Ind. 15-dager Nasjonal avgift - Delegasjon 8 dager ,700 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 8 dager ,800 Nasjonal avbestilling Nasjonal avgift - Delegasjon 15 dager Ledertrening Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 15 dager Delegattrening Nasjonal avgift - Delegat 8 dager ,200 Internasjonal avgift 925 1, ,734 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 8 dager SUM 1,475 2,284 1,775 2,584 Nasjonal avgift - Delegat 15 dager Øke/støtte internasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 15 dager Pris pr.person 1,475 2,285 1,775 2,585 6,500 "Virkelig" internasjonal avgift 925 1, ,734 Trening Ledertrening - Delegasjon 8 dager 1, ,400 Ledertrening - Delegasjon 15 dager 1, Delegattrening - Delegat 8 dager ,800 Delegattrening - Delegat 15 dager ,200 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte ,200 Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonale avgifter 0 Internasjonal avgifter - Delegasjon 8 dager 5, ,646 Kostnad internasjonale avgifter 24,045 Internasjonal avgifter - Delegasjon 15 dager 10, Netto internasjonale avgifter mot IO Internasjonal avgifter - Delegat 8 dager ,398 Internasjonal avgifter - Delegat 15 dager 1, ,045 Leire Internasjonal leirstøtte 8-dager fra IO 15, Internasjonal leirstøtte 15-dager fra IO 28, Internasjonal deltakerstøtte 8-dager fra IO Internasjonal deltakerstøtte 15-dager fra IO SUM 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 4,

18 Overlappingsseminar 2, Sum komité 6, ,500 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 1, NEO 4,125 2,200 0 STAS Sum trening 5,588 2, ,568 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 8 dager 5, ,646 Internasjonal avgift - Delegasjon 15 dager 10, Internasjonal avgift - Delegat 8 dager ,398 Internasjonal avgift - Delegat 15 dager 1, ,045 Leire Leirstøtte 8-dagers 15, ,000 Forslag: Differensiere mellom 8 og 15 dagers leir Leirstøtte 15-dagers 30, INNTEKTER 63,945 UTGIFTER 39,112 BALANSE 24, år Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2, Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585

19 SEMINARLEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Prisberegning Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal avgift 150 Nasjonal avgift - Delegat ,000 Nasjonal forsikring 100 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat ,000 Delegattrening 1,500 5,000 Internasjonal Avgift 2,428 Trening SUM 4,178 Delegattrening 1, ,000 Øke/støtte internasjonal avgift - 30,000 Pris pr. person 4,200 Offentlig Støtte "Virkelig" internasjonal avgift 2,428 Internasjonal Driftsstøtte ,000 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegat 2, ,552 48,552 "Inntekt" internasjonal avgift 16,538 Leire Kostnad internasjonal avgift 48,552 Internasjonal leirstøtte fra IO 16, ,538 Netto internasjonal avgift mot IO 32,015 UTGIFTER Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Reklamering Overlappingsseminar 2, Telefon Januarmøte 2, Sum komité 4, ,000 5,800 Trening Reiser Kost/Losji Diverse NJC/Delegattrening 14,000 14,000 0 NEO 8,250 4,400 0 Sum trening 22,250 18, ,650 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 2, ,552 48,552 Leire Leirstøtte 40, ,000 INNTEKTER 99,552

20 UTGIFTER 118,465 BALANSE -18,913 Pris pr delegat 4,200

21 IPP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning dager dager Nasjonal avgift - Delegat Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat Nasjonal forsikring Delegattrening Trening Internasjonale avgifter 1,008 1,323 Delegasjonstrening SUM 1,858 2,173 0 Øke/støtte internasjonal avgift Offentlig Støtte Pris. Pr person 2,175 2,175 Internasjonal Driftsstøtte "Virkelig" internasjonal avgift 1,317 1,323 Drift internasjonalt Internasjonale avgifter dager 1, Internasjonale avgifter dager 1, Leire "Inntekt" internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (14-18 dager) fra IO 10, Kostnad internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (19-23 dager) fra IO 13, Netto internasjonal avgift mot IO 0 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Administrasjon Januarmøtet Overlappingsseminar 1,500 1, Sum komité 3, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse IPP-trening? STAS NEO Sum trening Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 1, Leire

22 Leirstøtte 10, INNTEKTER 0 UTGIFTER 3,000 BALANSE -3,000 Pris pr delegat 2,175

23 UTDANNING 2014 INNTEKTER Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte UTGIFTER Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4, Overlappingsseminar 3, STAS 3, Administrasjon Bruk av TTT deltakere 0 0 Sum komité 10, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS Vest V - Stab 7, LTS Øst V -Stab 7, LTS ISU - Stab 3, LTS IC - Stab LTS YM - Stab 1, STAS V - Stab 4, STAS ISU - Stab 3, STAS YM - Stab 1, STAS IPP - Stab NEO - Stab 7, NJC - Stab 7, Sum trening 43, ,000 46,000 INNTEKTER 0 UTGIFTER 57,000 BALANSE -57,000

24 MOSAIC 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Overlappingsseminar Januarmøte 4,500 3,000 Oppfølging fylkeslag 0 Administrasjon 1000 MAMO (Making Mosaic) Stabstrening Verden-prosjektene 4,500 Arrangere bolker på større samlinger 3,000 First Time Visit 3,000 Mosaikkpotten 10,000 Mosaicprisen 1,000 SUM 10, , ,000 30,000 6 Mosaicprosjekter i Norge 2013

25 ORGANISASJONSUTVIKLING 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 3,000 Overlappingsseminar 3,000 Arrangere Ny I Styret 5000 Komitemøte 3,000 SUM 9, , ,000

26 INFORMASJON 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 2, Drift nettside 5000 Trykk reklame - se Sentralt Overlappingsseminar 2, SUM 5, ,500 5, ,000

27 JUNIORKOMITÉEN 2014 Overlappingsseminar Januarmøtet Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. 5,000 5,000 SUM 10, ,000

28 PROSJEKTER I 2014 Tilleggsforbruk Forbruk av Overføres og utover utbetaling Total utbetaling utbetaling forbrukes sentralt dekkes sentralt Navn: Type prosjekt: Tidspunkt: Søker om: Inntekt 2014 Kostnad 2014 Administrasjon 2014 Egenandel Egenandel - Kommentar Peace One Day Opplysningsarbeid for fred DU 21-Sep-14 kr 20, kr 20, kr 20, Utveksling med CISV Colombia - Mangfold Fredskorpset kr 750, kr 375, kr 310, kr 65, Basert på LNU Utveksling UDI - Verden i UDI 2014 kr 275, kr 275, kr 265, kr 10, LNU Midtøsten LNU 2014 kr 150, kr 150, kr 142, kr 7, Bok - Divers LNU og FrittOrd 2014 kr 70, kr 70, kr 70, Studieforbundet for Næring og Samfunn SNS - Leirstøtte Vår 2014 kr 100, kr 100, kr - kr 100, EVS 1 Aktiv Ungdom 2014 kr 200, kr 135, kr 135, kr 60, Forslag - Dekkes av CISV Norge EVS 2 Aktiv Ungdom 2014 kr 200, kr 135, kr 135, kr 60, Forslag - Dekkes av CISV Norge Interchange 2014 Interchange/Aktiv Ungdom kr 1,765, kr 1,077, kr 1,077, kr 182, kr 120,000.00

Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % CISV Norge Inntekter

Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % CISV Norge Inntekter Budsjettanalyse CISV NORGE 2017 BUDSJETT Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % CISV Norge 2016 - Inntekter Budsjett 17 Regnskap 16 Budsjett 16 Diff Regn-Bud 2016 Diff % 3010 Salgsinntekter,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Jostein Sydnes/Sentralstyret ønsket velkommen til vårens Representantskapsmøte.

Jostein Sydnes/Sentralstyret ønsket velkommen til vårens Representantskapsmøte. Sted: Tilstede: Scandic Asker Hotell Se egen liste Jostein Sydnes/Sentralstyret ønsket velkommen til vårens Representantskapsmøte. R-080/10 Godkjennelse Innkalling ble enstemmig godkjent. I sakslisten

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Barneleirskomiteen har sammen med programansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for Barneleir-programmet i CISV Norge.

Barneleirskomiteen har sammen med programansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for Barneleir-programmet i CISV Norge. Info file D-22 Endring Høst-RSM 2010 Endring Vår-RSM 2014 Arbeidsbeskrivelse Barneleirskomiteen (leder + 2 medlemmer) Arbeidsbeskrivelsen inneholder spesifikk informasjon for de enkelte tillitsverv i CISV.

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap april Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift. Hittil i år Hittil i fjor Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Resultatregnskap april Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift. Hittil i år Hittil i fjor Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Vestregionens Styringsgruppe 1 Drift 3010 Kontingenter VR 1 800 650 1 750 650-50 000 2 116 710 1 750 650 3014 Kontingenter BPA 0 0 0 222 522 0 3030 Eksterne tilskudd 0 0 0 30 000 0 Salgsinntekter 1 800

Detaljer

Molde Swing og Rockeklubb

Molde Swing og Rockeklubb Molde Swing og Rockeklubb Regnskap 2015 Budsjettforslag 2016 Innhold Balanse 2015 2 Resultat 2015 3 Budsjettforslag 2016 3 Noter 4 Resultatregnskap 2015 - fordelt på konto 5 Balanse Note Inngående balanse

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 Komitéleder: Sulland Komitémedlemmer: Henjum Halsnes Assosiert medlem: Inger Berit Hagen og Ingrid Vikse Del 1: Faste arbeidsoppgaver dette er oppgaver som går igjen fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskapet for 2015

Årsregnskapet for 2015 La Humla Suse 912047652 Resultatrapport La Humla Suse 912047652 Resultatrapport Regnskapsår: 01.01.2015-31.12.2015 Gjelder periode: 01.01.2015-31.12.2015 Driftsinntekter 3110 Andre salgsinntekter 3111

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer