Sak 1: Gjennomgang av planlagt aktivitet per WP for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1: Gjennomgang av planlagt aktivitet per WP for 2015"

Transkript

1 Møtereferat Torsdag 12. Desember :00-15:00 MØTE INNKALT AV: MØTETYPE DELTAKERE Nils Olav Handegard, referent Atle Totland Prosjektmøte Thomas de Lange Wenneck, Kjetil Fjellheim, Endre Moen, Sjur Ringheim Lid, Harald Gjøsæter, Jens-Otto Krakstad (JOK), Gavin Macaulay (GM), Gjert Dingsøyr, Åsmund Skålevik (ÅS), Espen Johnsen, Arved Staby, Helge Sagen, Knut Hestenes (KH), Atle Totland, Nils Olav Handegard Sak 1: Gjennomgang av planlagt aktivitet per WP for 2015 WP2 Editor, Jens-Otto Editor test functions (Editor ver 2.4.0) ÅS og KH har jobbet tett sammen i høst for å implementere kvalitetstest rutiner i Editor. Her har de kommet langt. Parallelt har det foregått bugfiks. Det har vært et problem at versjoner med alvorlige bugs har blitt sendt ut. Dette må unngås fremover. Testdata må på plass for å sikre at nye versjoner er OK. Differansetester må kjøres før nye release sendes ut. Dette er WP leder sitt ansvar å følge opp. Ny versjon (2.4.0) med kvalitetsalgoritmer er planlagt i uke Editor feature req (Editor ver ) Funksjonalitet for å ta inn lengdemålinger av reke fra skyvelær-filer er på plass, men er ikke kvalitetssikret. Må gjøres før toktet over nyttår. Jens-Otto tester denne og leverer ny versjon til Sjur innen 19.Desebmer. Sjur sørger for at denne blir installert på båtene før toktene starter i Editor NMD API Editor må tilpasses ny API mot databasene i Dette vil ikke bli gjort før påske, og vi tar denne saken opp igjen på neste prosjektmøte. Det var en diskusjon knyttet til hvilke fagdatabaser Editor bør støtte. I prinsippet kan man tenke seg at benthos og plankton legges inn i Editor. Strandnottrekk fra Flødevigen er eksempel på data som naturlig bør legges inn med Editor. Dette er et tema som må tas opp med ulike fagansvarlige og en helhetlig vurdering må gjøres før nye datatyper legges inn. WP3 Toktlogger, Thomas Wenneck Denne arbeidspakken har en todelt oppgave med å finne gode løsninger for: - Sensorlogging - Eventlogging Eksterne produkter skal vurderes, men de må tilpasses HI sine krav. Ifremers sitt sensorloggingssystem TechSAS vurderes. GM har tidligere deltatt i utvikling av NIWA s eventlogger og denne softwarene er også interessant å vurdere. Systemer som hentes utenfra vil neppe være gode nok for HI s behov. Tilgang til source kode er derfor avgjørende og et samarbeid kan vær nødvendig. En del av oppgavene med utreding av ny eventlogger er å vurdere omfanget av events som skal logges. Som eksempel kan nevnes at noen typer trålhal har en lang rekke events som i dag ikke logges. Av sensordata er Scanmar logging en prioritert data type. Eventlogger må ha innebygget sensorlogging av sentrale data som GPS. Noen viktige egenskaper ved et nytt event log system: Multiuser (bridge, cruisleader, instrumentoperator etc.) Extended with metadata (participants, roles, aim etc) More precise data about gear and scientific equipment Get and publish data trough local LAN (UDP, TCP/IP) in different formats (e.g. NMEA, XML) Hold track over surveys, cruises, events, stations, superstations and clusterstations

2 Data stored in database Display planned cruisetrack and activities (light weight GIS system) Nils Olav: Kopling av stasjonar mot tidsseriar må og inn i dette, og strukturen i NMBbiotic må ferdistillast (redskapskodar etc, som står som uavklart i i SPD4.0 spec en). WP4 NMDdata models, Sjur Ringheim Lid API mot NMD En API mot NMD databasene etablert i S2D er utviklet for flere av databasene. Dette vil gå inn i en testfase, og det er muligheter for effektiv datauthenting via script. Det vil bli opprettet en brukerguppe for dette, som skal teste og vurdere hvordan det kan mest effetivt taes i bruk. NMD Mission oversikt/toktoversikt (toktrapport, status på dataflyt etc) I 2015 skal en mission (tokt) data oversikt applikasjon først spesifiseres og deretter utvikles. Kort oppsummert skal den nye applikasjonen: Sammenstille S2Dmission db og dagens toktoversikt Holde oversikt over data leveranser Automatisk generering av rapporter Automatisk generering av toktkart. Oversikter etc som kan gå inn i et datapubliseringssystem. Det skal relateres til eventloggeren som har mulighet til å merke (tag) stasjoner med tidsserie etc. I tillegg skal arbeidspakken utarbeide spesifikasjoner og funksjonalitet for å håndtere eierskap og adgangskontroll til data. WP5 Data products, Espen Johnsen Utvikling av StoX er endel forsinket bl.a. på grunn av manglende kapasitet på programmeringssiden. StoX har måtte vike for Editor som har hatt førsteprioritet. Arbeidet med referanse manual er godt i gang. I den forbindelse er det avdekket en del mindre ting som må rettes opp i eksisterende kode for å gjøre produktet mer strømlinjeformet og forståelig for brukerne. StoX Acoustics Denne modellen forventes ferdig før nyttår. Innholder usikkerhetsberegninger v.hj.a. R. R-Java og Java-R interface er på plass. Rydding av en mengde småting i koden blir første oppgave i Testdataset må på plass. I tillegg mangler god kodedokumentasjon i Java. Arbeid med referanse dokumentasjon fortsetter parallelt med videreutvikling. StoX Swept area Anslagsvis 90% av kodingen er alt gjort i forbindelse med akustikk modellen for å få opp en første versjon av swept area modell. StoX NMD API Dagens versjon av StoX forventer data av XML format (fra LSSS, S2D Editor eller S2D DB manager). Skal tilpasses den nye NMD API. StoX-ECA En StoX versjon av ECA modellen skal implementeres StoX Effort allocation Innsatsfordeling og kursplanlegging basert på gode statistiske kriterier før survey skal implementeres i StoX.

3 WP0 Nils Olav Prosjektmodell Oversikt over prosjektmodellen. WP leiarane er ansvarleg for at den vert gjennomført, inkludert brukargruppe, sprint planning (møte med brukarane før sprint oppstart), sprint review (statusmøte etter sprint med brukarane), og sprint retrospective (kort evaluering av kva som gjekk bra/dårleg saman med prosjektleiar og WP leiar). Testrammeverk Reglar før slepping av ny programmvare: Code coverage (unit tests) Java doc 100% Test av funksjonalitet Test på ulike platformer Release notes med detaljert endringslogg i høve til førre versjon S2D sida skal oppdaterast med ny programvare og med releaseloggen. WP leiar er ansvarleg for gjennomføring med dette. Justering av prosjektorganisering Vi har justert organiseringa av prosjektet, og vi ynskjer Tomas Wenneck velkomen som ny WP leiar for sensorlogg og eventloggeren. Harald Gjøsæter går inn som delleiar i editor/nmdbiotic delen sidan både Harald og Jens-Otto reiser mykje.

4 Timeføring for 2014 Timar ført i S2D for 2014 per person per veke. Ein heilt klar ufordring er at vi ikkje fokuserer nok på kvar oppgåve når vi held på, og dette må vi prøva å få til I For mange har fragmentert aktivteten for mykje, og det er ikkje særleg efektivt. Planlegging og oppfølging av innsats per veke per person vil verta gjort på kvart prosjektmøte og WP leiarmøte frametter. Brukargrupper Det skal etablerast følgjande brukargrupper som skal vera med i sprintplanlegging og sprintreview: Editor (Jens-Otto/Harald) StoX (Espen) Toktlogger/sensorlogger (Thomas) NMDC/NMD (API og datatilgang) (Sjur/Nils Olav) WP leiarar er ansvarleg for etablering og oppfølgjing av brukargruppene. Sak 2 Planlegging av innsats for 2015 Planlegging per aktivitet mnd/veke. Prosjektet har fått tildelt godt med midler for å gjennomføre et omfattende arbeid i de ulike arbeidspakkene. Den største utfordringen er manglende kapasitet, særlig på programmeringssiden. NMD har

5 mange oppgaver utover S2D og kan ikke stille med så mye arbeidskraft som kunne vært ønskelig for prosjektet. Særlig gjelder dette perioden frem til sommeren. Editor ÅS har en sentral rolle i både Editor og StoX. Esmael fra NMD vil imidlertid avlaste ÅS på Editor. Før toktene starter over nyttår må eldre versjoner med bugs fjernes fra båtene. De fleste båtene starter fra Bergen Versjon JOK setter av 2 dager til test av versjonen som skal brukes i begynnelsen av januar. Skal brukes på reketokt fra 11/1-15. Prøves med nye filer fra skyvelær. Versjon Skal være ferdig testet til J.Hjort og rulles ut til båtene Det er viktig at flere utviklere blir involvert i Editor slik at vi reduserer sårbarheten. Esmael skal involveres i Editor feilretting og oppdatering fremover (se prosjektplan). Når brukergruppe opprettes er det avgjørende at dette følges opp med kontinuerlig programmeringshjelp og støtte Vurder om folk utenfor S2D kan hjelpe til med for eksempel manualskriving Brukergruppen til Editor/NMDbiotic må foreta en vurdering om nye fagdatabaser hører til i Editor (plankton, bentos etc) StoX Før StoX publiseres utad fra HI må det avholdes et internt seminar. Listen med en mengde små rettinger er estimert til å utgjøre ca 1 måneds arbeid. Prioritert oppgave. StoX forventes å være klar til uttesting på gytetokt i februar Eventlogg + sensordata Her kan mye godt spesifikasjonarbeid gjøre på tokt januar da TW, SRL, Instrument og bro kan ha en god dialog. Innkjøp kontaktes om anbud på ekstern SW SRL må se på tilknytning til S2D databaser Systemet må ta hensyn til bruk på mindre båter Sjekk om Ifremer kan tenkes å delta på tokt Mission data Bruker må involveres Behov for overbygning mot calisto. Til dels svært vanskelig å finne data API før påske S2D hovedprioriteringer for 2015 Konsolidering av Editor Eventlog Mission StoX Fordeling av planlagt innsats i de ulike WP frem mot sommeren 2015 følger under:

6 Definering av milestones og deliverables

7 Time og tidsplan for 2014 WP0/1/2 WP3

8

9 WP4

10 WP5

11 Timebudsjett for 2015

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer