Teater for inkludering og mangfold - mot 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teater for inkludering og mangfold - mot 2014"

Transkript

1 Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Et lokalt prosjekt i regi av Eidsvoll Playbackteaterforening Rapport 25. juni 2014 Side 1

2 MÅL OG HENSIKT MED PROSJEKTET Prosjektet Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll mot 2014 er et flerkulturelt teaterprosjekt som har hatt til hensikt å skape nye arenaer for dialog, inkludering og flerkulturelt samspill i lokalsamfunnet. Med playbackteater som viktigste verktøy bygger vi broer, deler fortellinger og legger til rette for at ulike stemmer blir hørt. Prosjektet oppsto som et samarbeidsprosjekt mellom Synne Platander og Eidsvoll Frivilligsentral og drives i dag av Eidsvoll Playbackteaterforening, med Synne Platander som prosjektleder. Prosjektstarten var i september 2012 og avsluttes nå i og med Grunnlovsfeiringen Teater Mango er en frukt av prosjektets første fase, som har handlet om å etablere en lokal flerkulturell playbackteatergruppe med amatørskuespillere fra Eidsvoll og omegn. Teater Mango har hatt øvinger og forestillinger gjennom hele Med deltakere fra forskjellige land og kulturer, både innvandrere og norske, har prosjektet allerede bidratt til inkludering og utvidet kulturforståelse for mange mennesker. Målet er at Teater Mango skal fortsette å gi forestillinger i lokalsamfunnet og på den måten bidra til en inkluderende dialog mellom nye og gamle innbyggere i kommunen. Jubileumsforestillingen STEMMER er en frukt av prosjektets andre fase. Underveis i prosjektet har vi samlet autentiske fortellinger fra øvinger og forestillinger. Disse fortellingene dannet utgangspunktet for en helt nyskrevet teaterforestilling i anledning Grunnlovsjubileet, et levende samtidsdokument med tråder til både historien, grunnloven og framtiden. Med jubileumsforestillingen ville vi synliggjøre mangfoldet i vår befolkning og gjøre Eidsvoll synlig som en (fler)kulturell og framtidsrettet kommune. En hensikt med prosjektet som helhet var å bidra til engasjement og stolthet over å være eidsvolling i et mangfoldig kulturelt fellesskap. Gjennom arbeidet med jubileumsforestillingen ville vi øke vår egen og andres bevissthet om hvordan våre liv er forbundet med våre forfedres tanker og handlinger, og hvordan vi selv er med og påvirker vårt samfunn og livene til de som kommer etter oss. Side 2

3 STARTEN Våren 2012 innledet Synne Platander et samarbeid med Sissel Viken og Eidsvoll Frivilligsentral om et teaterprosjekt for inkludering om mangfold i Eidsvoll og omegn. Oppstarten av prosjekt ble finansiert via Frivilligsentralen med midler fra Gjensidigestiftelsen og Akershus Fylkeskommune. Startskuddet gikk med en forestilling med Teater Ekko i Kafé Henrik den 20. september 2012, i forbindelse med en av Frivilligsentralens språkkaféer. Autentiske historier fra publikum ble gjenspeilet på scenen av profesjonelle skuespillere, inspirert av temaet Veikryss - Møter mellom mennesker og kulturer. Ca personer med ulike nasjonaliteter deltok. Neste helg deltok 13 personer i en introduksjonsworkshop ledet av Synne og Jan Platander, og i oktober 2012 startet de første øvelsene for de som ville og kunne delta videre i prosjektet. 10 motiverte deltakere møttes regelmessig utover høsten til øvinger på Søndre Samfunn, der de totalt fikk et 40 timers kurs i playbackteater. Kurset ble avsluttet med et innslag på en flerkulturell Lysfest i desember. Med deltakere fra forskjellige kulturer, både innvandrere og norske, tok det ikke lang tid før vi merket at prosjektet allerede hadde bidratt til inkludering og utvidet kulturforståelse for de som deltok. Samtidig som deltakerne fikk lære seg et unikt teaterverktøy, ble deres språklige, kulturelle og personlige kompetanse styrket. Relasjoner ble bygget på tvers av ulike kulturer, og deltakerne får utforske sin egen identitet gjennom både egne og andres fortellinger. TEATER MANGO og EIDSVOLL PLAYBACKTEATERFORENING Våren 2013 fortsatte gruppen å treffes for øvinger, under navnet Teater Mango. I tillegg til å være en eksotisk, saftig og fargerik frukt, står Mango også for mangfold! Nye deltakere kom til, og Teater Mango består i dag av 12 deltakere med bakgrunn fra Norge, Russland, Filippinene, Sri Lanka, Sverige og Polen. Teater Mango fortsatte med øvinger og forestillinger gjennom hele Fram til sommeren hadde de øvinger på Søndre samfunn, og på Verdensdagen for kulturelt mangfold 21. mai inviterte de til suppe og forestilling med ca. 35 gjester. I juni 2013 medvirket de med en forestilling på sommeravslutningen ved Voksenopplæringen for Øvre Romerike, der ca. 100 deltakere med innvandrerbakgrunn var samlet etter endt semester og fikk speilet noen av sine erfaringer fra det nye livet i Norge. Publikum var ivrige og forestillingen fikk svært god respons! Våren 2013 ble Eidsvoll Playbackteaterforening etablert som organisatorisk ramme for Teater Mango. Foreningen er åpen for alle ønsker å delta som støttespillere, publikum eller på andre måter inkluderes i et sosialt og kulturelt nettverk knyttet til foreningens arbeid for inkludering og mangfold i Eidsvoll og omegn. Foreningen avholdt sitt første årsmøte, fastsatte vedtekter og valgte styret som består av Para Paranthaman (sekretær), Hilde Mehlum (styreleder), Irene Engeskaug (kasserer), Ania Stepien (styremedlem) og Jan Platander (styremedlem). Synne Platander er foreningens kunstnerisk leder og leder prosjektet «Teater for inkludering og mangfold - mot 2014» Høsten 2013 hadde teater Mango tre forestillinger på Kafé Henrik i Eidsvoll sentrum. En av dem var i samarbeid med Frivilligsentralen på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, med temaet Se hverandre gjør en forskjell. I november medvirket Teater Side 3

4 Mango i et fundraising-arrangement til inntekt for fattige barn på Filippinene, og i desember ga de igjen en forestilling for Voksenopplæringen for Øvre Romerike. Våren 2014 har foreningens hovedfokus gått til jubileumsforestillingen. Det har derfor vært litt færre «vanlige» øvinger og forestillinger. Som et ledd i barnehagenes fokus på medvirkning i grunnlovsåret, ble vi invitert til Ladderud barnehage for å spille for barna på Barnehagedagen den 18. mars. 5-åringene fra Veslebrunen Steinerbarnehage var også invitert. Det var en spennende utfordring og god erfaring som inspirerte til gjentakelse. JUBILEUMSFORESTILLINGEN STEMMER Underveis i prosjektet har vi samlet fortellinger fra det flerkulturelle Norge idag, gjennom øvinger og forestillinger. Det har handlet om møter mellom mennesker og kulturer, om å være ny i Norge, om å se og bli sett, om demokrati og stemmerett, om lengsel og savn, om nye muligheter, om språklige utfordringer, om tilhørighet og identitet i en verden i forandring. Med utgangspunkt i disse autentiske fortellingene og aktuelle hendelser i tiden, blandet med historiske tilbakeblikk og tanker om grunnloven, har Synne Platander skrevet manuset til jubileumsforestillingen STEMMER. Hun har også hatt ansvar for instruksjon og regi. Forestillingen ble vist 21., 22. og 24. mai 2014 i Wergelands Hus, i samarbeid med Eidsvoll Forestillingene ble avsluttet med en improvisert del, der vi gikk i dialog med publikum og speilet noen av deres tanker og opplevelser med hjelp av playbackteater. Skuespillere i forestillingen var Para Paranthaman, Monika Kuchta, Janice Eriksen, Shelli Lake og Hilde Mehlum. Gisle Røen Johansen ble leid inn som musiker, og fikk med seg Stephen Ravi som musikerassistent på trommer. Jan Platander fikk ansvar for lys, lyd og videoprojeksjon, med god hjelp fra Jørgen Formoe. Forberedelsene til jubileumsforestillingen startet allerede i august med jevnlige produksjonsmøter gjennom hele vinteren. Historier ble samlet og manusarbeidet påbegynt. Produksjonsgruppa har bestått av Ann-Jorunn Aune, Hilde Mehlum, Jan Platander og Synne Platander. AnnJorunn Aune har også vært prosjektets fotograf og laget forestillingens presentasjonsmateriale. I mars 2014 startet en intens øvingsperiode med øvinger hver fredag og annenhver lørdag fram til forestillingen. Stykket ble skrevet i tett dialog med skuespillerne, som hver og en har bidratt med sine personlige fortellinger. Vi hadde en prøveforestilling med publikum uka før premieren, der vi fikk verdifulle innspill før det endelige resultatet skulle presenteres. Øvrige medlemmer i Teater Mango ble involvert i produksjonen mot slutten av prosessen, og deltok blant annet som vertskap ved forestillingene. Forestillingen fikk veldig god respons og mange uttrykte at den burde vises for fler. Totalt fikk 107 personer se forestillingen, i tillegg til de medvirkende. Både ordfører Einar Matsen, virksomhetsleder for kultur Siw K Østerholm og grunnlovskoordinator Anne Dorthe Sunde Side 4

5 var invitert og kom til premieren som var på Verdensdagen for kulturelt mangfold den 21. mai. Det satte vi veldig pris på! Representanter for Eidsvoll 1814 og Akershus Amatørteaterråd var også til stede. Selv om det ikke ble fulle hus alle dager, er vi godt fornøyd med resultatet. Publikum har blitt berørt og fått noen nye tanker og opplevelser av hvordan det kan være å være innvandrer i Norge. Mange kjente seg igjen i historiene og det universelt menneskelige ble påtagelig. Vi må ta vare på hverandre og på jorda vi har, vi må invitere hverandre inn i fellesskapet og vi må aldri ta våre lover og rettigheter for gitt! Opprinnelig hadde vi et ønske om å trykke opp en vakker jubileumsbok med fotografier og fortellinger fra ulike stemmer underveis i prosjektet. Dette har vi ikke hatt kapasitet til. Eventuelt kan dette gjøres i ettertid, hvis vi ser at vi har resurser til det. Forestillingen egner seg for ungdom og voknse, og forhåpentligvis kan hele eller deler av forestillingen brukes igjen ved senere anledninger. En av skuespillerne fremførte et utdrag fra stykket sammen med sangen «Mitt lille land» på Voksenopplæringens sommeravslutning. Vi har også fått forespørsel om å delta med utdrag fra stykket på en lysvandring mellom Mago B og Mago A når jubileumsfeiringen avsluttes i september. STØTTESPILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE Eidsvoll Playbackteaterforening fikk innvilget støtte til prosjektet fra Eidsvoll kommune, kr fra Teatermangfold/Norsk Teaterråd og kr fra Akershus Amatørteaterråd. Vi har også hatt et samarbeid med Eidsvoll 1814 om jubileumsforestillingen. De har åpnet dørene til Wergelands hus, slik at vi kunne spille forestillingen midt i begivenhetenes sentrum på Eidsvoll Verk. Eidsvoll Frivilligsentral har vært en god støttespiller i utviklingen av foreningen og prosjektet som helhet. Eidsvoll Playbackteaterforening ønsker å fortsette arbedet med å utvikle Teater Mango og bruke playbackteater som metode for en inkluderende dialog i lokalsamfunnet. Vi har nylig fått kroner i støtte fra Akershus fylkeskommune. Disse ønsker vi ønsker å investere i fortsatt trening og utvikling av gruppa, slik at den etterhvert kan stå mer og mer på egne, frivillige ben. Flere kan og bør få trening som musikere og spilledere, slik at gruppa etterhvert kan gi forestillinger uten at Synne og Jan Platander er tilstede. Nå er jubileumsforestillingen over, og det er tid for å konsolidere kreftene internt i Teater Mango igjen. Det er flere utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering av en flerkulturell gruppe, og det tar tid å bygge opp den nødvendige trygghet for å kunne lede både en forestilling og en teatergruppe framover på en god og inkluderende måte. Vi håper å fortsette vårt gode samarbeid med bl.a. Eidsvoll Frivilligsentral også de kommende årene, og er allerede booket inn med en forestilling på årets Psyk-festival i oktober. Temaet er «Se hverandre - senk skuldrene». Det passer oss fint nå etter denne intense perioden med forestillingen «Stemmer». Slitne, men fornøyde senker vi skuldrene og går inn i sommerferiemodus... Side 5

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 I et inkluderende fellesskap Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 1 Forord Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap er et resultat av lang erfaring med å inkludere

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10.

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født. 19. årgang nr. 2/08 Kommunal informasjon for seniorbergensere Filmskapere på aldershjemmet SIDE 3 Dugnadsånd på Nymark Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer