Saksliste - styremøte kl. 11:00-13:00. Sted: Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn Dato: Fredag kl. 11:00-13:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste - styremøte kl. 11:00-13:00. Sted: Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn Dato: Fredag kl. 11:00-13:00."

Transkript

1 Saksliste - styremøte kl. 11:00-13:00 Sted: Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn Dato: Fredag kl. 11:00-13:00 Saksliste: Sak 01/13 Godkjenninger av innkalling/saksliste og protokoll fra Sak 02/13 Budsjett - lønnsjustering daglig leder Sak 03/13 Regnskap og årsberetning 2012 Sak 04/13 Sak 05/13 Sak 06/13 Sak 07/13 Sak 08/13 Sak 09/13 Avfallsplan Utlysning av utbygging av ekspedisjonskai Mehamn Utlysning av prosjekt: flytebrygger Mehamn Utlysning av prosjekt: fiskerikai Skjånes Havnekrav Evt. andre saker/orienteringer Mehamn Daniel A. Øien Daglig leder, Gamvik-Nordkyn Havn KF

2 Referat - havnestyremøte Tilstede: Torfinn Vassvik, Inga Manndal, Alf Normann Hansen, Svein Tønnessen, Daniel Arnrup-Øien Forfall: Marius Nilsen, Anniken Mikalsen (vara) Sak 01/13 Godkjenninger av innkalling/saksliste og protokoll fra Dokumentene godkjennes. Sak 02/13 Budsjett - lønnsjustering daglig leder Unntatt offentlighet - ofl. 25

3 Sak 03/13 Regnskap og årsberetning 2012 Regnskapet for 2012 er ferdig og viser et netto driftsresultat på kr ,13. Årsberetning er utarbeidet av daglig leder. Årsberetning er vedlagt - regnskap deles ut på møtet. Regnskap og årsberetning 2012 godkjennes. Gjenstående overskudd fra investeringsbudsjett (kr ,19 fra skadeerstatning Hurtigruten) i 2012 overføres til kaifond. Resterende overskudd fra driftsbudsjett minus beløp omtalt i sak 02/13 overføres til disposisjonsfond. Vedtak: Regnskap og årsberetning 2012 godkjennes. Vedtak som ovenfor. Sak 04/13 Avfallsplan Havneforetaket ble pålagt å utarbeide avfallsplan i forbindelse med tilsynsaksjon fra fylkesmannen i Avfallsplanen er nå utarbeidet. Avfallsplanen godkjennes og iverksettes. Vedtak: som ovenfor.

4 Sak 05/13 Utlysning av utbygging av ekspedisjonskai Mehamn Tilrådningen fra utredning via Norconsult for ny ekspedisjonskai er å bygge ny betongkaiseksjon ved Nordkynterminalen. Tidligere spørsmål fra styret ang. vinkel på kaia er besvart av Norconsult som følger: "Konklusjonen er at begge alternativer (med og uten vinkelendring) er vurdert som likeverdige mht. anløp når ytre molo er på plass." Prosjekt for ny ekspedisjonskai er vedtatt i budsjett for 2013 med en kostnadsramme på 7,5 mill. kr. Alternativ 3.1 (Nordkynterminalen) i utredningen velges som løsning. Utlysning iverksettes snarest basert på beskrivelse i utredningen. Vedtak: som ovenfor.

5 Sak 06/13 Utlysning av prosjekt: flytebrygger Mehamn Tilsagn fra Kystverket på ,- er innvilget videreført til prosjektgjennomføring i Denne er basert på en totalkostnad på kr ,- og utgjører 35%. Da det ikke er midler til hele den kommunale egenandelen, må finansieringen og spesifikasjonen drøftes. 1,4 mill. kr. er oppført som kommunal egenandel per budsjett for Med 35% tilskudd blir da maksimal prosjektkostnad kr ,-. Lengde, bredde, båsplasser og andre spesifikasjoner drøftes og legges til grunn for utlysning. Det vurderes også bruk av overskudd satt i disposisjonsfond. Endelig vedtak ligger til grunn for utlysning snarest. Vedtak: Daglig leder arbeider sammen med styreleder og Alf Normann Hansen om dimensjonering og utlysningstekst. Vedtak om utlysning utsettes til kommunal egenandel er endelig avklart. Rådmann undersøker hvor mye som er brukt til tidligere forankringsinstallasjoner.

6 Sak 07/13 Utlysning av prosjekt: fiskerikai Skjånes Tilbakeføring av omdisponerte midler til Skjånesprosjektet er innvilget forutsatt utførelse i 2013, og prosjektet er dermed fullfinansiert basert på eksisterende beskrivelse. Beskrivelse og omfang må gås igjennom og bekreftes evt,. justeres. Tidligere prosjektdokumenter er ikke tilgjengelig elektronisk og blir lagt frem på møtet. Etter gjennomgang og evt. justeringer vedtas prosjektet utlyst snarest. Vedtak: Kommunal egenandel er ennå ikke avklart, men vil bekreftes den 6. februar Under forutsetning at egenandel er på plass, vedtas det å utlyse prosjektet snarest. Utlysningen vil spesifisere enhetspris per kubikk utfylling i tillegg til fastprisalternativer, og man forbeholder seg retten til å forkaste ethvert tilbud.

7 Sak 08/13 Havnekrav Kommentar fra Kystverket om vedlagt arbeidsdokument er å utdype og utvide havnekravet med maksimal vekt på ønsket fiskerirelatert virksomhet. Dokumentet må også kompletteres med krav til Gamvik og Sjånes havner. Havnekravet ønskes tatt opp til politisk behandling i neste kommunestyremøte. Det må derfor drøftes hvordan kravet bør utvides og utdypes, og det etterlyses innspill for Gamvik og Skjånes havner. Havnekrav ligger til grunn for post 30-investeringer, som er 100% statlig finansierte infrastrukturtiltak. Havnekravet diskuteres og det fordeles ansvar for ytterligere utarbeidelser. Vedtak: Det avholdes arbeidsmøter for hver havn. Første møte: tirsdag 5. feb. kl Mehamn havnekrav. Målet er å ha ferdig havnekrav for Mehamn havn til orientering/behandling i kommunestyret.

8 Sak 09/13 Evt. andre saker/orienteringer Wilsgaardbruket - tak Dykkerklubben - overtakelse og bruk Annet Det er ønske om å bevare Wilsgaardbruket. Taket tettes, noe midler kan tas fra Wilsgaardjentene som var satt av til formålet. Undersøk vernemuligheter/ antikvariske tilskudd. Dykkerklubben selges ikke. Stolpe i sjø utenfor er midlertidig og fjernes. Torfinn Vassvik Styreleder Daniel Arnrup-Øien Daglig leder