Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening"

Transkript

1 Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8.juli

2 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8. juli 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu, Lars Even Hansen, Knut Heitmann, Torbjørn Leiros og Roald Kristiansen Forfall; Ronny Holm, Knut Celius, Ørnulf Abrahamsen, Ronald Lorentzen og Tommy Rasmussen Saksliste; 1. Protokoll 2. Driftsplan KBF (tilsendt dokumenter) 3. HMS plan for KBF (tilsendt dokument) 4. Arbeid på molo og søknad fra Arne Olsen 5. Tilsendt faktura for arbeid utført i havna 6. Restanser 7. Eventuelt Leder ønsket velkommen til styremøtet. Sak 1; Godkjenning av styrereferat Vedtak; Referat enstemmig godkjent. Sak 2, Driftsplan for KBF,s utvalg Behandling; Styrerepresentantene i KBF har på forhand fått tilsendt på e-post forslag til driftsplan for drift av de enkelte utvalg i KBF. Knut Heitmann gjennomgikk de enkelte driftsplanene; Havneutvalget følgende punkter ble kommentert - Husutvalget overtar drifta av alle bygningene til KBF - Utsett og oppsett av pir/kaianlegg dato for dette arbeidet settes av KBF,s styre i samråd med havneutvalget - Drift av «havnebåten» legges inn under havneutvalgets ansvar mht drift, service etc. Vedtak; Driftsplanen samt arbeidsdokumenter for Havneutvalget godkjennes med nevnte punkter Søknadskjema om medlemskap i KBF Vedtak; skjema godkjennes 2

3 Søknadskjema for pir plass Vedtak; Skjema godkjennes Venteliste skjema for pir plass Vedtak; Skjema godkjennes Søknad om pir plass korttidsleie Vedtak; Skjema godkjennes Avtaledokumenter for; - Dykkerklubben - Barents Safari Vedtak; begge overnevnte avtaler godkjennes Avtaledokument for Arne Olsen; - Før avtalen kan godkjennes innkalles Arne Olsen for å oppklare en del problemstillinger. Ansvarlig for innkalling er Geir Braathu - Knut Heitmann og Lars Even Hansen bistår Geir på møtet. Driftsplan for Traktorutvalget; Vedtak; Driftsplanen med fremlagte arbeidsskjema godkjennes Driftsplan for Husutvalget; Vedtak; Driftsplanen med vedlagte arbeidsskjema godkjennes. Det må bemerkes at vask av lokalet dekkes av leietaker iht avtale med vaskebyrå. Ivanbua inngår under husutvalget Prisliste for 2014 sesongen godkjennes Knut Heitmann takkes for god jobb med KBF,s driftsplan Sak 3; HMS- KBF Behandling; Knut Heitmann og Roald Kristiansen redegjorde for HMS planen Vedtak; HMS planen godkjennes - før den bekjentgjøres må det gjøres noen endringer i forhold til «layout» Godt jobbet av de ansvarlige for dokumentet 3

4 Sak 4; Arbeid på molo søknad fra Arne Olsen Behandling; saken ble behandlet under pkt 1 det er innkalt til møte med Arne Olsen for å få status på prosjektet samt oppklare en del problemstillinger. Sak 5; Tilsendt faktura for arbeid i havna Behandling; leder refererte tilsendt faktura. Prinsipielt betaler ikke KBF for dugnadsarbeid uten at det er avtalt på forhånd. Det bemerkes at denne saken er formildende da det var et arbeid som måtte gjøres der og da. Styret er delt i synet på om denne skal utbetales. Vedtak; Flertallet i styret godkjenner fakturaen og den vil bli utbetalt men presiserer at alt arbeid i KBF regnes som dugnad og betales derfor ikke uten avtaler. Sak 6; Restanser Leder orienterte om at det pr. dd er 14 saker/personer som ikke av ulike årsaker ikke har betalt sine fakturaer til KBF. Det jobbes videre med å få inn disse beløpene. Status drift KBF har pr. dd et pent overskudd på drifta men styret maner fortsatt til forsiktighet mht foreningens økonomi. Sak 7; Eventuelt Følgende saker tatt opp under dette punktet; - Dugnad det er «mange» som ikke kan stille på KBF,s faste dugnader og disse vil gjøre dugnadsjobber når det passer. Det innføres «arbeidsonsdager» hvor folk kan stille å gjøre en jobb. Disse onsdagene vil bli annonsert på KBF,s hjemmeside og ved oppslag i havna. Disse arbeidsonsdagene vil kanskje være annen hver onsdag. Havneutvalget setter opp og tilrettelegger med arbeids/oppgavelister. - PIR anlegg styret må i samarbeid få oppdatert listene på piranleggene dette arbeidet settes i gang umiddelbart Lars Even tar tak i dette og trekker inn nødvendig hjelp ved behov. - Styret og utvalgene har gjort en formidabel jobb og det kom forslag på at styret og utvalgene kan møtes på en annen arena enn klubbhuset. Et spisested i byen er et godt forslag som støttes av styret. - Faste ankringsplasser; 4

5 - Spurvfjorden koordinatene for denne ankringsplassen er sendt Kystverket. Loddene og kjetting som skal brukes ligger på KBF,s område. Før utsett av disse må de sjekkes at de er iht de krav KNBF har satt. Ansvarlig for dette er Roald Kristiansen. Roald orienterer Geir om status så snart som mulig. Forutsatt at disse er i orden kontaktes Kystverket slik at den kan plasseres på bestemt plass. Ansvarlig for kontakt med Kystverket Roald/Geir. - Den andre fortøyninga som er gitt av KNBF har styret tidligere vedtatt skal ligge i Ellinghamn. Status på hva som skal til for å få denne ut er pr dd ukjent Lars Even er ansvarlig for å sjekke ut dette så snart som mulig. Dersom det er lite som skal til for å få denne ut kan den kanskje settes ut med den som skal til Spurvfjorden. - Den tredje fortøyninga har vi fått av Jakobsnes Båtforening. Styret har vedtatt at denne skal legges i Mestersand. Status på denne er ukjent Knut Heitmann sjekker ut hva som skal til for å få denne ut. - Den fjerde fortøyninga eier KBF. Dette er en trål dør som er lagt på Reinøyas sør side. Ved utsett av denne for noen år siden ble denne på en eller annen måte lagt feil slik at man ikke når kjettingen. Det har vært flere lovnader om at Viggo Hansen skulle dykke for å se hva som har skjedd med denne og hvordan man kan får den operativ. Lars Even er ansvarlig for at dette gjøres så snart som mulig dersom Viggo ikke kan dykke kan vi eventuelt høre om dykkerklubben kan utføre dette dykket. Neste styremøte innkalles på SMS Møte hevet klokken Referent Jonny Andersen 5

6 6

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA

VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015. 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA VEDTEKTER FOR SOLA BARNEHAGE Gjeldende fra 9. februar 2015 1. BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV: Samvirkeforetaket Sola Barnehage SA 2. FORMÅL: Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Sola kommune

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 03 2014 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 03/2014 Tirsdag 24. juni kl. 18 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Avdelingslederne innkalles til sak 23/2014 SAKSLISTE

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer