MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR GODKJENNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING"

Transkript

1 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS: Merk tidspunktet! MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR GODKJENNING 0013/06 06/00438 ØKONOMIREGLEMENT FOR GAMVIK KOMMUNE - RULLERING 0014/06 06/00441 ØKONOMIPLAN RULLERING 0015/06 06/00410 ONEGAPROSJEKT BIDRAG TIL TANNLEGEUTSTYR Dokumenter til sakene ligger vedlagt. Kontrollutvalgets behandling av regnskapet ettersendes så snart den foreligger. Den fullstendige økonomiplanen ettersendes også. Noen saker som ikke er ferdig saksbehandlet blir ettersendt med tilleggsaksliste i neste uke. Mehamn, 31. mai 2006 Roger Hansen Ordfører

2 Sak 0012/06 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Innstillingen legges fram av kontrollutvalget Side 2 av 6

3 Sak 0013/06 ØKONOMIREGLEMENT FOR GAMVIK KOMMUNE - RULLERING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 144 &00 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Gamvik kommunes økonomireglement inklusive vedlegg rulleres i tråd med framlagte forslag. Gamvik kommunes økonomireglement ble sist revidert av kommunestyret i Reglementet har en rekke vedlegg og dette er følgende:? Oppbygging av intern kontoplan tilpasset KOSTRA? Attestasjons- og anvisningsmyndighet med innkjøpsrutiner? Tilgang til kommunens økonomisystemer og konti? Reglement for Gamvik kommunes kontantkasser? Kassasjonsreglement? Rutiner for salg av kommunalt løsøre? Rutiner for innfordring/avskriving av kommunale krav? Reglement for kommunens finansforvaltning Med bakgrunn i at det er skjedd både organisasjonsmessige og bemanningsmessige endringer siden forrige revisjon har administrasjonen gått gjennom reglementet og foretatt en del endringer der gjeldende reglement ikke er tilpasset dagens situasjon. To av de vedlagte tilleggene til reglementet er helt nye. Dette gjelder kassasjonsreglementet og rutiner for avskriving av kommunale krav. Rådmannen anbefaler at økonomireglementet for Gamvik kommune inklusive vedlegg revideres i tråd med det framlagte forslag. Side 3 av 6

4 Sak 0014/06 ØKONOMIPLAN RULLERING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Økonomiplan for perioden rulleres i henhold til vedlagte plandokument. Gjeldende økonomiplan for Gamvik kommune ble vedtatt av kommunestyret i mars Vedtaket innebar samtidig en justering av Gamvik kommunes årsbudsjett for 2005 som følge av at fylkesmannen ikke godkjente det opprinnelige årsbudsjettvedtaket i desember Gamvik kommunes årsbudsjett for 2006 ble godkjent av fylkesmannen i mars. I godkjenningen ble det samtidig pekt på at kommunen måtte rullere sin økonomiplan og legge denne fram til politisk godkjenning innen utløpet av juni. Dette arbeidet ble startet i mars og administrasjonen har lagt inn en del endrede forutsetninger som følge av blant annet utviklingen i innbyggertall og skatteinngang det siste året. Det er også avholdet et arbeidsmøte med kommunestyret der det ble gitt en del signaler for det videre arbeid. Hensyntatt en del av disse signalene og utgiftsbehovet fra de enkelte sektorene viste det seg at det måtte tilpasninger til. Størrelsen på disse varierte mellom årene på beløp stort sett mellom 2 og 3 millioner kroner. Det dokumentet som nå er framlagt for politisk behandling legges fram i balanse for hele perioden. Rådmannen forutsetter i planen at den budsjetterte nedbetalingen på tidligere underskudd sluttføres i 2006 og at kommunen dermed er ute av ROBEK når regnskap for 2006 er avlagt i februar/mars Dersom utviklingen i 2006 i vesentlig grad avviker fra det budsjetterte på dette punktet vil den gjeldende planen måte korrigeres. Selv om økonomiplanen for de neste 4 år ikke er noe kriseplan, skal det ikke legges skjul på at det er svært få reserver til stede. Dette betyr at det ikke er noen buffer lagt inn for å takle uforutsett utvikling. Det betyr at dersom vi ikke klarer å dekke inn det resterende underskuddet fra 2002/2003 inneværende år, så må planen justeres for å dekke inn underskuddet i Rådmannen har tidligere framholdt at større nivå på investeringer i framtida må dekkes inn med å budsjettere med større avsetninger. Dette betinger at det budsjetteres med et overskudd som så settes av til fond, bundet eller ubundet. Dette er bare i liten grad gjort i eksisterende plan og først mot slutten av planperioden. En større avsetning til fond for investeringstiltak vil fordre en betydelig tøffere runde i forhold til en rekke tiltak. Det vil i siste instans være opp til kommunestyret å Side 4 av 6

5 Sak 0014/06 prioritere forholdet mellom drift og investeringer og større avsetninger til investeringer vil bety kutt i drift i den foreliggende planperioden. Side 5 av 6

6 Sak 0015/06 ONEGAPROSJEKT BIDRAG TIL TANNLEGEUTSTYR Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 075 Arkivsaksnr.: 06/ /06 Formannskapet Formannskapet vedtar å bevilge ,- som delfinansiering til innkjøp av tannlegeutstyr til helsetjenesten i Onega kommune. Beløpet tas fra konto reservert tilleggsbevilgninger. I forbindelse med forrige offisielle besøk i vennskapskommunen Onega i 2004 ble det signalisert fra det lokale Røde Kors og sykehusledelsen i Onega at man spesielt innenfor tannhelsetjenesten hadde store problemer med utstyr. Ved selvsyn fikk representanter fra Gamvik kommune se tannlegeutstyr som knapt nok godt voksne her i landet har sett. Utstyret stammer fra årene rett etter krigen og er på alle måter utdatert og lite tillitvekkende for pasienter(som for en stor del er barn). Med bakgrunn i dette ble det igangsatt en innsamlingsaksjon i Gamvik kommune etter hjemkomst. Elever ved kommunens skoler har samlet inn penger og med bidrag fra det lokale Utdanningsforbundet har det lyktes å samle inn i overkant av ,-. Målsettingen var å samle inn ,- som er anslått kostnad for å skaffe inn nyere(men ikke nytt) utstyr. Det mangler fremdeles rundt ,- på denne summen. I disse dager er en delegasjon fra Gamvik kommune bestående av politisk ledelse og 16 elever og 4 reiseledere på vei til Onega. Ordfører vil på denne reisen overrekke en gave på ,- til ledelsen ved sykehuset i Onega for at de skal kunne kjøpe inn nyere utstyr til tannhelsetjenesten. Det er de resterende av dette beløpet som formannskapet nå inviteres til å bevilge. Rådmannen innstiller på at formannskapet bevilger denne summen slik at tiltaket er fullfinansiert. Innstillingen må også ses i lys av det lokale engasjement som skolene i kommunen har vist i saken. Side 6 av 6

MØTEINNKALLING 0016/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING 0016/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Sak 0014/06 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 22.06.2006 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300. Varamedlemmer innkalles særskilt ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 283/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 283/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 NB! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.05 Tid: Kl. 17.00 Ekstraordinært møte SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.05 Tid: Kl. 17.00 Ekstraordinært møte SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.05 Tid: Kl. 17.00 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.01.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOLMESTRAND KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer