INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9"

Transkript

1

2 Innhold INNFØRING I MIRASCAN MIRASCAN MIRASCANS DRIFTSMODUSER LAGE EN SKANNING PLASSER ORIGINALEN PÅ SKANNEREN Reflekterende originaler Gjennomsiktige originaler LAGE EN SKANNING I FRITTSTÅENDE MODUS LAGE EN SKANNING I TILLEGGSMODUS BYTTE TIL AVANSERT MODUS MER OM MIRASCAN MIRASCAN I GRUNNMODUS Innstillingsknapper Originaltype-knappen Bildetype-knappen Mål-knappen Modusbytte-knappen Forhåndsvisningsvinduet Forhåndsvisningsområdet Rammeverktøyene Kommandoknapper Forhåndsvisning

3 Skann Avslutt Hjelp-knappen MIRASCAN I AVANSERT MODUS Menylinje Menyen Setting (Innstillinger) Menyen Help (Hjelp) Skannerkontrollboks Felleskontrollboks Kontrollboks for jobbinformasjon Kontrollboks for skanningsstørrelse Kontrollboks for jobbvalg Målboks Bildekontrollboksen Inverter Bildejustering Roter Bildeforbedring Speilvend Kommandoknapper Zoom Forhåndsvisning Skann Modusbytte Profil Avslutt Forhåndsvisningsområde og rammeverktøylinje Forhåndsvisningsområde Rammeverktøylinje

4 GRUNNPRINSIPPER FOR SKANNING GRUNNLEGGENDE SKANNINGSKONSEPTER Hva er skanning? Hvordan virker skanneren? Hvordan får jeg det riktige bildet fra skanneren? Hva kan du gjøre med en skanner? OPPLØSNING OG FILSTØRRELSER Oppløsning Bildestørrelse TIPS FOR Å LAGE BEDRE SKANNINGER Kontrollere datastørrelsen Bruke Forhåndsvisning-funksjonen Bruke Zoom-funksjonen Foreta justeringer FEILSØKING OG VANLIGE SPØRSMÅL SERVICEINFORMASJON TEKNISK STØTTE INNPAKKINGSREGLER VEDLEGG MIRASCAN HURTIGTASTER I. I grunnmodus II. I avansert modus

5 Kapittel 1: Innføring i MiraScan 1.1 MiraScan MiraScan er driverprogrammet til skanneren. Det er TWAIN-kompatibelt og meget brukervennlig. Brukergrensesnittet er ikonbasert og logisk utformet, slik at du kan utføre en skanningsjobb ved hjelp av bare noen få museklikk. Du kan utføre følgende oppgaver med MiraScan: 1. Forhåndsvise, skanne og importere reflekterende originaler eller transparenter til bilderedigeringsprogrammet. 2. Justere kvaliteten på det skannede bildet før du begynner å redigere det i bilderedigeringsprogrammet. 3. Bruke funksjonen for satsvis skanning slik at du kan angi og veksle mellom flere skanningsjobber i ett bilde. 4. Lage spesialeffekter på det skannede bildet ved å bruke funksjonene Inverter og Speilvend. 5. Justere bildet på en rask og enkel måte ved hjelp av verktøyet Color Wizard (Fargeveiviser). 1.2 MiraScans driftsmoduser MiraScan har et forbedret brukergrensesnitt og to drifts- og arbeidsmoduser, grunnmodus og avansert modus. I grunnmodus trenger du bare å gjøre noen få nødvendige valg for å få best mulig bildekvalitet. I avansert modus sørger MiraScan for de detaljerte opplysningene som er nødvendig for at profesjonelle brukere skal få de bildene de helst vil ha. 5

6 MiraScan i grunnmodus Forhåndsvisning-knapp Skann-knapp Avslutt-knapp Hjelp-knapp Bildetype-knapp Skanningsområde (stiplet ramme) Mål-knapp Forhåndsvisningsområde Originaltypeknapp Modusbytteknapp Rammeverktøylinje 6

7 MiraScan i avansert modus Menylinje Skanningsområde (stiplet ramme) Mållinje Skannerkontrollboks Rammeverktøylinje Forhåndsvisningsområde Bildekontrollboks Kontrollknapper 7

8 I grunnmodus har MiraScan en meget effektiv autofunksjon som gir spennende effekter på skanningene og sparer deg for mye tid og arbeid. Men i avansert modus har du svært mange alternativer og nyttige verktøy som gir deg en rekke muligheter til å retusjere og behandle bilder. I tillegg kan du starte MiraScan direkte fra en snarvei på skrivebordet (frittstående modus) eller fra et redigeringsprogram (tilleggsmodus). I frittstående modus kan du skanne et bilde og lagre det direkte som en fil, mens du i tilleggsmodus kan skanne et bilde og overføre det til favorittprogrammet ditt. Bli med på en gjennomgang av de kraftige og spennende funksjonene i MiraScan, og gjør bildene i tilværelsen din mer storartede og fargerike. 8

9 Kapittel 2: Lage en skanning Etter at du nå har fått en grunnleggende forståelse av hva MiraScan kan gjøre for deg, kan vi gå videre og foreta en skanning med MiraScan og skanneren din. Som nevnt i kapittel 1 kan du starte MiraScan enten direkte eller fra et annet program. Følg trinnene nedenfor for å skanne et bilde. 2.1 Plasser originalen på skanneren Merk: skanneren som er vist her kan være forskjellig fra den du har kjøpt, men du plasserer originalen på samme måte. Reflekterende originaler Plasser originalen med siden som skal skannes, ned på skannerens glassplate. Kontroller at originalen ligger riktig slik at du ikke skanner bildet i feil retning. Kontroller retningen 9

10 Gjennomsiktige originaler Merk: skanneren må være utstyrt med en TPO (skannere med en T i modellnummeret) for å skanne gjennomsiktige originaler. Fjern det optiske dekslet fra TPOen før du skanner. Plasser filmen i en passende filmramme og legg den på skannerens glassplate. Når du gjør dette, må du kontrollere at kalibreringsområdet er vendt i riktig retning (mot skannerens frontpanel). Pass på at du ikke blokkerer kalibreringsområdet fordi det kan føre til at skanneren ikke fungerer på riktig måte. Kalibreringsområde Kontroller retningen til kalibreringsområdet Plasseringsramme for transparenter Skanne filmer Holder for positiv film Plasser filmen slik at emulsjonssiden vender ned Plasser den positive filmen i holderen 10

11 Skanne monterte lysbilder Lysbildeholder Skanne filmremser Filmremseholder Sett inn filmremsen i holderen 11

12 2.2 Lage en skanning i frittstående modus Trinn 1. Trinn 2. Dobbeltklikk på snarveisikonet for MiraScan på skrivebordet slik at programmet åpnes. Plasser originalen på skannerens glassplate. Lukk skannerdekslet. Trinn 3. Klikk på Originaltype for å velge en originaltype som tilsvarer originalen du skanner. Merk: skanneren må være utstyrt med en TPO (transparentenhet) for å skanne gjennomsiktige originaler. Fjern det optiske dekslet fra TPOen før du skanner. Trinn 4. Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise bildet. Når du er ferdig, vises forhåndsvisningsbildet i forhåndsvisningsområdet. Trinn 5. Bruk musen til å justere skanningsområdet (den stiplede rammen i forhåndsvisningsområdet) og bare ta med de delene av bildet som du vil skanne. Bruk rammeverktøyene på rammeverktøylinjen til å redigere skanningsområdene: Klikk på for å legge til en ny ramme. Klikk på for å duplisere en ramme. Klikk på for å slette en ramme. Hvis du vil flytte en ramme, klikker du på og drar den til ønsket plassering. Hvis du vil endre størrelsen på en ramme, plasserer du musemarkøren på kanten av rammen slik at markøren endres til en dobbeltsidig pil. Klikk på og dra deretter rammen til riktig størrelse. Hvis du vil rotere en ramme, plasserer du musemarkøren på kanten av skanningsområdet slik at markøren endres til en bøyd dobbeltsidig pil. Klikk på og dra deretter pilen for å rotere det merkede skanningsområdet. Trinn 6. Klikk på Bildetype for å velge bildetypen som skal brukes til å skanne bildet. 12

13 Trinn 7. Gjenta trinn 4 og 5 hvis du vil legge til flere skanninger i et bilde. Trinn 8. Klikk på Mål for å velge et mål for det skannede bildet (for eksempel lagre som fil eller skrive ut med en skriver). Trinn 9. Klikk på Skann for å starte skanningen når du er ferdig. Trinn 10. Når skanningen er fullført, behandles bildet i henhold til målet du valgte. Klikk på Avslutt for å avslutte MiraScan. 13

14 2.3 Lage en skanning i tilleggsmodus Trinn 1. Åpne programmet. Trinn 2. Hvis dette er første gangen du skanner, må du kanskje velge TWAIN-kilden ved å velge Select source (Velg kilde) fra menyen File (Fil) og deretter velge MiraScan i programmet (dette trenger du bare å gjøre én gang, med mindre du installerer programmet på nytt). Husk at du kan velge TWAIN-kilden på forskjellige måter, avhengig av hvilket program du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for programmet du bruker. Trinn 3. Velg Acquire (Last inn) fra programmet for å hente MiraScan (dette kan også variere etter hvilket program du bruker). Trinn 4. Følg trinn 2 til 10 slik det er beskrevet i avsnitt

15 2.4 Bytte til avansert modus I tillegg til grunnmodus, som har et raskt, enkelt og praktisk grensesnitt, kan du også bytte til avansert modus for å foreta detaljerte justeringer på en skanning. Slik skanner du i avansert modus: Trinn 1. Åpne MiraScan fra programmet (tilleggsmodus) eller ved å dobbeltklikke på snarveisikonet på skrivebordet (frittstående modus), slik det er beskrevet i avsnitt 2.1 og 2.2. Trinn 2. Klikk på Modusbytte for å endre MiraScan-grensesnittet til avansert modus. Trinn 3. Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise bildet. Når du er ferdig, vises forhåndsvisningsbildet i forhåndsvisningsområdet. Trinn 4. Bruk musen til å justere skanningsområdet (den stiplede rammen i forhåndsvisningsområdet) og bare ta med de delene av bildet som du vil skanne. Bruk rammeverktøyene på rammeverktøylinjen til å redigere skanningsområdene. Trinn 5. Bruk alternativene i skanningskontrollboksen til å justere skanningsoppløsningen, skanningsmodusen, bildetypen, skanningsstørrelsen og så videre. Trinn 6. Velg et mål for det skannede bildet på mållinjen. Trinn 7. Bruk alternativene i bildekontrollboksen til å justere bildekvaliteten og/eller bruke spesialeffekter. Trinn 8. Klikk på Skann for å starte skanningen av bildet. Når du er ferdig, behandles bildet i henhold til målet du valgte. Trinn 9. Klikk på Avslutt for å avslutte MiraScan. 15

16 Kapittel 3: Mer om MiraScan I dette kapitlet får du mer informasjon om egenskapene og funksjonene i MiraScan. Følgende avsnitt gir deg innføring og veiledning slik at du kan få best mulig utbytte av skanneren og MiraScan. 3.1 MiraScan i grunnmodus Forhåndsvisning-knapp Skann-knapp Avslutt-knapp Hjelp-knapp Bildetype-knapp Skanningsområde (stiplet ramme) Mål-knapp Forhåndsvisningsområde Originaltypeknapp Modusbytteknapp Rammeverktøylinje 16

17 Innstillingsknapper Originaltype-knappen MiraScan kan brukes til å skanne reflekterende originaler og transparenter. Klikk på knappen for å skifte mellom de to originaltypene. representerer reflekterende originaler, og representerer gjennomsiktige originaler. Merk: skanneren må være utstyrt med en TPO (transparentenhet) for å skanne gjennomsiktige originaler. Bildetype-knappen Bildetype-knappen brukes til å velge en bestemt datatype til en skanningsjobb. Du må velge riktig bildetype i henhold til medietypen du vil skanne. Hvis du velger Reflective (Reflekterende) som originaltype, blir følgende alternativer tilgjengelige: AUTO Hvis dette alternativet velges, bestemmer MiraScan automatisk bildetypen som skal skannes og angir riktig type. FOTOGRAFI Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for bildet: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), No Descreen (Ingen derastrering) og originalstørrelsen (for eksempel 100 % av skalering). TIDSSKRIFT Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for bildet: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), 175lpi (175 lpt derastrering) og 100 % av originalstørrelse. 17

18 AVIS Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for bildet: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), 85lpi (85 lpt derastrering) og 100 % av originalstørrelse. TEKST Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for bildet: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), 85lpi (85 lpt derastrering) og 100 % av originalstørrelse. Hvis du velger Gjennomsiktig original som originaltype, blir følgende alternativer tilgjengelige: TRANSPARENT Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for transparentfilmer: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), No Descreen (Ingen derastrering) og 100 % av originalstørrelse. NEGATIV FILM Hvis du velger dette alternativet, kan du angi følgende innstillinger for negativfilmer: Color (Farge), High Speed (Høy hastighet), No Descreen (Ingen derastrering) og 100 % av originalstørrelse. Mål-knappen Når MiraScan startes med et TWAIN-kompatibelt program (tilleggsmodus), blir dette programmet det eneste målet som det skannede bildet kan overføres til. Når MiraScan er i frittstående modus, vises alle standardstøttede programmer som MiraScan kan hente fra datamaskinen, etter at du har trykket på denne knappen. Du kan velge et program som målet, eller bruke standardmålet Skann til fil. 18

19 SKANN TIL FIL Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å lagre det skannede bildet som en fil når skanningen er ferdig. Følgende filformater støttes som standard: BMP, GIF, TIF, PCX, JPG, TGA og PNG. SKANN TIL SKRIVER Hvis du velger dette alternativet, skrives bildet ut via skriveren (kontroller at skriveren er installert riktig og slått på). SKANN TIL WEB Hvis du velger dette alternativet, vises det skannede bildet i en nettleser (Internet Explorer eller Netscape Navigator). SKANN TIL ANDRE PROGRAMMER Hvis det er installert andre kompatible programmer på datamaskinen, vises også programikonene for disse her. Hvis du for eksempel velger, overføres det skannede bildet automatisk direkte til Microsoft Word. Hvis du legger til eller sletter et mål i avansert modus, endres også målalternativene i grunnmodus. Modusbytte-knappen Klikk på denne knappen for å bytte til avansert modus. Alle innstillingene i grunnmodus beholdes, bortsett fra at forhåndsvisningsbildet tilbakestilles til originalstørrelse. 19

20 Forhåndsvisningsområde Forhåndsvisningsvinduet Forhåndsvisningsvinduet består av to deler: forhåndsvisningsområdet og rammeverktøyene. Forhåndsvisningsområdet I forhåndsvisningsområdet kan du vise et bilde som skal skannes, med redusert kvalitet. Skanningsområdet justeres også i dette området (skanningsområdet er den stiplede rammen i forhåndsvisningsområdet). Det er bare den delen av bildet som er innenfor rammen som skannes. Det er best å bruke rammen til å velge ut og skanne bare den nødvendige delen av bildet slik at størrelsen av det skannede bildet blir minst mulig. Du kan gjøre følgende: Flytte rammen ved å peke på den med musemarkøren. Når markøren endres til en krysset pil, klikker du på og drar pilen for å flytte rammen i forhåndsvisningsområdet. Rammeverktøy Justere størrelsen på rammen ved å flytte musemarkøren over kanten til rammen. Når markøren endres til en dobbeltsidig pil, klikker du på og drar pilen for å utvide eller redusere rammen. Rotere en ramme ved å flytte musemarkøren over kanten til rammen. Når markøren endres til en bøyd dobbeltsidig pil, klikker du på og drar pilen for å rotere rammen. Rammeverktøyene Med rammeverktøyene kan du legge til flere skanningsjobber til et bilde (hver enkelt ramme i forhåndsvisningsområdet representerer en selvstendig skanningsjobb). Det betyr at du kan skanne forskjellige deler av et bilde (eller flere bilder i en skanning) i samme skanningsøkt. Dette kalles satsvis skanning. Du kan legge til opptil 18 skanningsjobber i én enkelt skanningsøkt. UTVELGING Du kan legge til en ny skanningsjobb ved å klikke på denne knappen og trekke opp en ny ramme i forhåndsvisningsområdet. 20

21 DUPLISER Du kan duplisere en skanningsjobb ved å klikke på en eksisterende ramme i forhåndsvisningsområdet og deretter klikke på denne knappen. Det vises da en ny skanningsjobb i forhåndsvisningsområdet med de samme skanningsinnstillingene. LEGG TIL Du kan klikke på denne knappen for å legge til en ny ramme i forhåndsvisningsområdet. SLETT Du kan klikke på en ramme i forhåndsvisningsområdet for å merke den og deretter klikke på denne knappen for å slette rammen. ZOOM Du kan klikke på denne knappen for å zoome inn på forhåndsvisningsbildet i forhåndsvisningsområdet. FORRIGE JOBB Klikk på denne knappen for å gå tilbake til den forrige skanningsjobben. NESTE JOBB Klikk på denne knappen for å gå til den neste skanningsjobben. I tillegg til rammeverktøyene ovenfor kan du også høyreklikke med musen på en skanningsjobb i forhåndsvisningsområdet. Følgende hurtigmeny vil da vises: 21

22 Add (Legg til): Legger til en ny ramme. Duplicate (Dupliser): Dupliserer en ramme med de samme innstillingene som for den gjeldende rammen. Delete (Slett): Sletter den gjeldende rammen. Zoom Selection (Zoomingsvalg): Zoomer inn på forhåndsvisningsbildet med en av følgende forstørrelser: 1x, 2x, 4x, 8x eller 16x. Du kan også velge Auto Fit (Automatisk tilpasning) for å la bildet automatisk tilpasses forhåndsvisningsområdet. Rotate Selection (Rotasjonsvalg): Roterer rammen med en av følgende vinkler: 0, 45, 90, 135 eller 180 grader. 22

23 Kommandoknapper Forhåndsvisning Klikk på denne knappen for å forhåndsvise bildet. Skann Klikk på denne knappen for å starte skanning. Avslutt Klikk på denne knappen for å avslutte MiraScan. Hjelp-knappen Hvis du får problemer med å bruke MiraScan, kan du klikke på denne knappen for å få tilgang til hjelpesystemet. 23

24 3.2 MiraScan i avansert modus Menylinje Rammeverktøylinje Skannerkontrollbok s Skanningsområde (stiplet ramme) Mållinje Forhåndsvisningsområde Bildekontrollboks Kontrollknapper 24

25 Menylinje Menylinjen består av to rullegardinmenyer: Setting (Innstillinger) og Help (Hjelp). Menyen Setting (Innstillinger) AUTO AUTO PREVIEW (AUTOMATISK FORHÅNDSVISNING) Hvis dette menyvalget merkes, foretar MiraScan automatisk forhåndsvisning når programmet åpnes. AUTO CROP (AUTOMATISK BESKJÆRING) Hvis dette menyvalget merkes, velger MiraScan automatisk et passende skanningsområde. AUTO TYPE (AUTOMATISK TYPE) Hvis dette menyvalget merkes, velger MiraScan automatisk en passende bildetype for skanning. AUTO DESCREEN (AUTOMATISK DERASTRERING) Hvis dette menyvalget merkes, bruker MiraScan automatisk derastreringseffekten ved skanning. AUTO ROTATE (AUTOMATISK ROTERING) Hvis dette menyvalget merkes, roterer MiraScan automatisk rammen som skal skannes, til den beste posisjonen ved forhåndsvisning. PREVIEW RESOLUTION (OPPLØSNING VED FORHÅNDSVISNING) Du kan justere oppløsningen på forhåndsvisningsbildet i forhåndsvisningsområdet. Klikk på dette menyvalget, og det åpnes en dialogboks. Skriv inn den ønskede oppløsningen ved forhåndsvisning, eller dra rullefeltet til ønsket verdi. Minste oppløsning er varierer avhengig av skanneren (vist i tabellen nedenfor). 25

26 Skannerens optiske oppløsning FILM TYPE (FILMTYPE) Minste oppløsning ved forhåndsvisning Største oppløsning ved forhåndsvisning Standard oppløsning ved forhåndsvisning 300/600 ppt 30 ppt 150 ppt 30 ppt (reflekterende) 300/600 ppt (transparent) 50 ppt 150 ppt 50 ppt 1220 ppt 60 ppt 150 ppt 60 ppt Når du skanner negativfilmer, må du velge riktig filmtype i henhold til filmen som skal skannes. Det hjelper deg å optimalisere skanningsresultatet. Klikk for å velge en filmtype i boksen, og klikk deretter på OK for å bekrefte. Menyen Help (Hjelp) CONTENTS (INNHOLD) Klikk på dette menyvalget for å vise det elektroniske hjelpesystemet for MiraScan. Når du skal bruke det elektroniske hjelpesystemet, må det være installert en nettleser (som for eksempel Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer) på datamaskinen. SCANNER INFO (SKANNERINFO) Klikk på dette menyvalget for å åpne en dialogboks med skanner- og driverinformasjon. Denne informasjonen, spesielt driverversjonen, er nyttig hvis du ber om teknisk støtte eller hvis du planlegger å oppdatere skannerdriveren for MiraScan. 26

27 ABOUT MIRASCAN (OM MIRASCAN) Bruk dette menyvalget for å vise informasjon om opphavsrett for MiraScan. Klikk på bildet for å lukke det. Skannerkontrollboks Skannerkontrollboksen inneholder flere alternativer for justering av skanningsinnstillinger før du skanner et bilde. For å få best mulig resultat kan det være nødvendig å justere innstillingene i henhold til formålet med det skannede bildet og originaltypen du bruker til å skanne. Klikk på knappene til høyre i skannerkontrollboksen for å vise det tilhørende alternativet i boksen. Felleskontrollboks ORIGINALTYPE REFLECTIVE (REFLEKTERENDE, PLAN) Velg Reflective (Reflekterende, plan) hvis du skanner bilder på papirkopier, som for eksempel bilder i tidsskrifter, fotografier eller dokumenter. TRANSPARENT Velg Transparent hvis du skanner positivfilmer eller lysbilder. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare kan brukes hvis skanneren er utstyrt med TPO. NEGATIVE FILM (NEGATIV FILM) Velg Negative Film hvis du skanner negativfilmer (som for eksempel 35mm film som brukes i kameraer). Hvis du velger dette alternativet, fjernes Line Art (Strektegning) fra bildetypeboksen. Du må velge riktig filmtype i dialogboksen som åpnes. Hvis du ikke kjenner filmtypen, eller hvis filmen ikke er på listen, velger du Generic (Felles). 27

28 BILDETYPE Bildetype-boksen brukes til å velge en bestemt datatype til en skanningsjobb. Du må velge riktig bildetype i henhold til medietypen du vil skanne. Hvis du for eksempel skal skanne et tekstdokument, velger du Line Art (Strektegning) i stedet for Color (Farge) for å få best mulig kvalitet og minst mulig størrelse på filen. Effekten av hvert enkelt alternativ beskrives nedenfor. COLOR (RGB) (FARGE (RGB)) Hver piksel i et fargebilde krever 24 eller 36 biter (avhengig av hva du har valgt i Skanningsmodus-boksen). Modusen Color (Farge) brukes til å skanne bilder med kontinuerlige gråtoneoverganger eller med farger som skal beholdes slik de er (som for eksempel et fotografi). Den inneholder mer informasjon enn andre bildetyper og kan kreve svært mye plass i minnet. GRAY (GRÅ) Hver piksel i et gråtonebilde krever 8 biter. Totalt kan det gjengis 256 grånivåer. Modusen Gray (Grå) brukes vanligvis til å skanne gråtonebilder. LINE ART (STREKTEGNING) Hver piksel i en strektegning krever 1 bit. Totalt kan det gjengis 2 grånivåer, det vil si svart og hvit. Modusen Line Art (Strektegning) brukes til å skanne dokumenter eller grafikk som inneholder linjer, tekst og detaljerte tegninger. Velg dette alternativet hvis skanningen skal brukes i en OCR-prosess (optisk tegngjenkjenning), og bruk oppløsning på 300 ppt eller større. 28

29 SKANNINGSMODUS Skanningsmodus-boksen har tre skanningsmoduser: High Speed (Høy hastighet), High Quality (Høy kvalitet) og High Quality 48-bit (Høy kvalitet, 48-biters). Modusen med 48-biters høy kvalitet er bare tilgjengelig når Color (RGB) (Farge (RGB) og Gray (Grå) er valgt i Bildetype-boksen. HIGH SPEED (HØY HASTIGHET) I modusen High Speed (Høy hastighet) skanner MiraScan bilder med større hastighet. Dette er standardinnstillingen for 300/600 ppt-skannere. HIGH QUALITY (HØY KVALITET) I modusen High Quality (Høy kvalitet) skannes bilder senere, men med høyere kvalitet enn ved modus for høy hastighet. Dette er standardinnstillingen for 1200 ppt-skannere. HIGH QUALITY 48 BITS (HØY KVALITET, 48-BITERS) I modusen High Quality 48 bits (Høy kvalitet, 48 biter), bruker MiraScan 16 biter for rød, 16 biter for grønn og 16 biter for blå til å gjengi originalens farger. 29

30 OPPLØSNING Oppløsning er målet på pikseltetthet i punkter per tomme (ppt) og linjer per tomme (lpt). Lpt brukes til å måle oppløsningen til halvtoner. En piksel er definert som den minste distinkte enheten i et bilde. Hver piksel inneholder en verdi som vanligvis beskriver fargen. Hver enkelt piksel i en tegning i svart-hvitt inneholder for eksempel én av to verdier, svart eller hvit. Men i en farge- eller gråtoneoriginal, som for eksempel et fotografi, kan hver piksel representere én av mange farger eller gråtoner. Skannere kan tilordne verdier til piksler basert på maskinvarens egenskaper. En 4-biters skanner kan tilordne 4 biter med informasjon til hver piksel eller opptil 16 nivåer (gråtoner). En 24-biters skanner kan tilordne 8 biter med informasjon til hver piksel for gråtoneoriginaler med opptil 256 gråtoner og 24-biters informasjon for farger. Resultatet er at skanneren gjenkjenner mer gråtone- eller fargeinformasjon under skanningsprosessen og den ferdigskannede reproduksjonen kommer nærmere originalens kvalitet. Det virker logisk at du kan skanne hvert enkelt bilde med den høyeste oppløsningen (ppt) som er tilgjengelig for å lage det beste skannede bildet og få høyest mulig kvalitet fra skriveren. Hvis originalen er en strektegning, stemmer dette. Men hvis du skanner en gråtone- eller fargeoriginal, har høy oppløsning liten eller ingen betydning for det ferdig utskrevne bildet. Dette skyldes begrensninger i utdataenhetene som finnes i markedet. Velg en oppløsning fra Oppløsning-boksen. Alternativt kan du velge Custom (Tilpass) for å tilpasse oppløsningen. Når du velger Custom (Tilpass), åpnes følgende dialogboks: I denne dialogboksen kan du justere oppløsningen ved å dra rullefeltene for X- og Y-aksene (horisontalt og vertikalt) uavhengig av hverandre. Dette kan imidlertid føre til at oppløsningen langs X-aksen blir forskjellig fra den langs Y-aksen. Resultatet kan bli at utformingen av originalbildet endres. Du kan unngå dette ved å merke avkrysningsboksen Sync (Synkronisering) for å justere X- og Y-aksene samtidig. Dette hindrer at proporsjonene til originalbildet endres. 30

31 SKALERING Skalering er en prosess som lar deg forstørre eller redusere forskjellige aspekter ved det skannede bildet. Du kan for eksempel ha et bilde på 180 x 250 mm som du vil redusere til 90 x 125 mm. Det kan du gjøre ved å skalere bildet til 50 % eller redusere målene til det halve. I et annet eksempel vil du kanskje forstørre et 50 x 50 mm negativ 200 % for å lage et bilde som er dobbelt så stort som originalen. Du kan velge en skalering fra rullegardinlisten. Hvis du for eksempel velger 50 %, reduserer du bildet til 50 % av originalstørrelsen, mens 300 % vil forstørre bildet til tre ganger originalstørrelsen. Du kan også tilpasse verdien. Velg Custom (Tilpass) for å åpne dialogboksen som vises til høyre. I denne dialogboksen kan du ved å dra i rullefeltene, justere skalaene langs X- og Y-aksene (horisontalt og vertikalt) uavhengig av hverandre. Dette kan føre til en annen skalering av X-aksen enn av Y-aksen. Som resultat kan utformingen av originalbildet endres. Du kan unngå deformasjon ved å merke avkrysningsboksen Sync (Synkronisering) slik at X- og Y-aksene justeres samtidig. Klikk på OK når du har oppnådd den ønskede effekten, eller klikk på Cancel (Avbryt) for å avbryte innstillingene og lukke dialogboksen. Minste og største skalering bestemmes av oppløsningen. Skalering over 100 % øker filstørrelsen, mens skalering under 100 % kan redusere filstørrelsen betraktelig. På denne måten kan du effektivt skanne store bilder uten å legge beslag på minneplass og ressurser. Største skalering avhenger av skannertypen, for eksempel 3200 % for 300/600 ppt-skannere og 1600 % for 1200 pptskannere. Minste skalering med MiraScan er 25 %. 31

32 Kontrollboks for jobbinformasjon Kontrollboksen for jobbinformasjon brukes til å vise detaljerte opplysninger om en valgt skanningsjobb. Du kan først klikke for å velge en jobb (rammen i forhåndsvisningsområdet), og deretter klikke på denne knappen for å vise detaljerte opplysninger. Status Total Job (Antall jobber) Current Job (Gjeldende jobb) Total Size (Totalstørrelse) Size (Størrelse) Angle (Vinkel) Point (Punkt) R G B Totalt antall jobber i denne skanningsøkten. Totalt antall gjeldende jobber i denne skanningsøkten. Total filstørrelse for alle skanningsjobbene i denne skanningsøkten. Filstørrelsen til gjeldende skanningsjobb. Roteringsvinkelen for gjeldende jobb (ramme). Pikselverdien for rød i gjeldende punkt Pikselverdien for grønn i gjeldende punkt Pikselverdien for blå i gjeldende punkt 32

33 Kontrollboks for skanningsstørrelse I denne boksen kan du angi størrelsen på skanningsrammene. Velg først et jobbnummer fra boksen Job Number (Jobbnummer), og angi deretter størrelsen på skanningsområdet. JOB NUMBER (JOBBNUMMER) Fra denne rullegardinlisten kan du velge en skanningsjobb som du vil justere. MiraScan tillater opptil 18 skanningsjobber i én enkelt skanningsøkt. SCAN SIZE (SKANNINGSSTØRRELSE) Du finner flere vanlig brukte skanningsstørrelser her. Klikk for å velge en, og de tilhørende opplysningene vises i boksene Unit (Enhet), Width (Bredde) og Height (Høyde). Hvis du vil tilpasse en skanningsstørrelse, klikker du på Custom (Tilpass). Velg deretter enheten som skal brukes i boksen Unit (Enhet) og angi ønsket størrelse i boksene Width (Bredde) og Height (Høyde). UNIT (ENHET) I denne boksen kan du angi en skanningsenhet i Inches (Tommer), Millimeter eller Pixels (Piksler). 33

34 MÅL Her vises målene på skanningsområdet. Hvis du har valgt Custom (Tilpass) i Skanningsstørrelse-boksen, kan du oppgi den ønskede størrelsen direkte i boksene. Størrelsen av skanningsområdet, som er vist i tabellen nedenfor, avhenger av skanneren: Skannerens optiske oppløsning Bredde (tommer) Høyde (tommer) 300/600 ppt (reflekterende) 8,5 11, /600 ppt (transparent) ppt (reflekterende) 8, ppt (transparent) 8 10 Når du har rotert den valgte jobbrammen, kan ikke bredden og høyden angis utenfor kanten av forhåndsvisningsvinduet, og den kan ikke forstørres mer hvis en av sidene til rammen når kanten av forhåndsvisningsvinduet. Filstørrelsen varierer i henhold til oppløsningen, bildetypen og skanningsstørrelsen du angir. Tabellen på neste side gir deg en generelt forestilling av filstørrelser (enhet: kb). 34

35 75 ppt 150 ppt 300 ppt 600 ppt 1200 ppt 2400 ppt Strektegning 3 x 5 tommer x 6 tommer x 7 tommer A4 (210 x 297 mm) Legal (8,5 x 14 tommer) Letter (8,5 x 11 tommer) mm film/lysbilde Grå 3 x 5 tommer x 6 tommer x 7 tommer A Legal (8,5 x 14 tommer) Letter (8,5 x 11 tommer) mm film/lysbilde Farge 3 x 5 tommer (24-biter) 4 x 6 tommer x 7 tommer A Legal (8,5 x 14 tommer) Letter (8,5 x 11 tommer) mm film/lysbilde

36 Kontrollboks for jobbvalg Alle skanningsjobbene i gjeldende økt vises i kontrollboksen for jobbvalg. Du kan merke eller fjerne merkingen i boksen foran jobbnavnet, for å angi om du vil fortsette å skanne disse bestemte jobbene. Målboks Når MiraScan startes med et TWAIN-kompatibelt program (tilleggsmodus), blir dette programmet det eneste målet som det skannede bildet kan overføres til. Når MiraScan er i frittstående modus, vises alle standardstøttede programmer som MiraScan kan hente fra datamaskinen, etter at du har trykket på denne knappen. Du kan velge et program som mål, eller bruke standardmålet Skann til fil. SKANN TIL FIL Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å lagre det skannede bildet som en fil når skanningen er ferdig. Følgende filformater støttes som standard: BMP, GIF, TIF, PCX, JPG, TGA og PNG. SKANN TIL SKRIVER Hvis du velger dette alternativet, skrives bildet ut via skriveren (kontroller at skriveren er installert riktig og slått på). SKANN TIL WEB Hvis du velger dette alternativet, vises det skannede bildet i en nettleser (Internet Explorer eller Netscape Navigator). SKANN TIL ANDRE PROGRAMMER Hvis det er installert andre kompatible programmer på datamaskinen, vises også programikonene for disse her. Hvis du for eksempel velger, overføres det skannede bildet automatisk direkte til Microsoft Word. 36

37 Bildekontrollboksen Bildekontrollboksen inneholder en rekke nyttige verktøy som du kan bruke til å justere bildet mer nøyaktig. Inverter Du kan klikke på Inverter for å få et invertert bilde: Originalbilde Bilde etter at Inverter er brukt Bildejustering Klikk på denne for å få tilgang til bildejusteringsverktøyene og foreta justeringer på bildene. Du kan justere fargenivå, kurve, lysstyrke/kontrast, fargebalanse, fargejustering og grense. Når du har gjort alle innstillingene, klikker du på Apply all (Bruk alle) for å bruke disse innstillingene på det bestemte bildet, eller på OK for å bekrefte innstillingene og lukke dialogboksen. Hvis du ikke blir fornøyd med alle effektene, kan du klikke Reset all (Tilbakestill alle) for å tilbakestille bildet til standardinnstillingene og fortsette med justeringen av bildet, eller klikke Cancel (Avbryt) for å avvise innstillingene og lukke dialogboksen. 37

38 LYSSTYRKE/KONTRAST Klikk på kategorien Lysstyrke/kontrast for å vise de tilhørende alternativene. LYSSTYRKEKONTROLL Du kan dra trekanten under linjen for å øke/redusere lysstyrken for hele bildet, eller klikke på Auto-knappen for å justere lysstyrken automatisk. KONTRASTKONTROLL Du kan dra trekanten under linjen for å øke/redusere kontrasten for hele bildet, eller klikke på Auto-knappen for å justere kontrasten automatisk. Merk: hvis du vil justere lysstyrken/kontrasten mer nøyaktig, kan du bruke Kurve- og Nivåfunksjonene. 38

39 FARGEJUSTERING Klikk på kategorien Fargejustering for å vise de tilhørende alternativene. Du kan endre fargesammensetningen i et bilde og fremheve eller nedtone bestemte farger. Nedenfor følger en beskrivelse av fargebalansekomponentene. Fargejustering er et nyttig verktøy som du kan bruke til å justere og kalibrere fargene i et bilde. Funksjonen ligner mye på Fargebalanse-verktøyet, men lar deg kontrollere egenskapene til bildefargene på en annen måte. Fargejusteringsverktøyet bruker tre kontrollfunksjoner: Hue (Nyanse), Saturation (Metning) og Lightness (Lyshet). Nyanse er en karakteristikk som skiller én farge fra en annen, mens metning betegner intensiteten av en farge. Lyshet brukes til å måle lysstyrken i en farge. Jo lysere en farge er, desto høyere lyshet har den. FARGEHJUL Fargehjul brukes til å angi nyansen og metningen til fargen du vil bruke. Flytt musemarkøren til fargehjulet, og klikk på det. Dra inne i fargehjulet for å velge nyansen til fargen du vil bruke. Avstanden fra sentrum av hjulet bestemmer fargens metning. Jo lengre du drar musen bort fra sentrum av fargehjulet dess høyere blir fargemetningen. 39

40 LYSHETSLINJE Du kan dra trekanten under lyshetslinjen for å justere lysheten til fargen du velger. Dra trekanten mot høyre for å øke lysheten. Dra trekanten mot venstre for å redusere lysheten. OPPFØRINGSBOKS Når du drar med musen inne i fargehjulet for å velge nyansen og metningen til en farge, eller drar trekanten under lyshetslinjen for å angi lysheten til fargen, vises også de tilhørende verdiene for disse i oppføringsboksene. Her kan du også skrive inn verdiene direkte. 40

41 FARGEBALANSE Med verktøyet Fargebalanse kan du endre fargesammensetningen i et bilde og fremheve eller nedtone bestemte farger. Nedenfor følger en beskrivelse av komponentene til Fargebalanse. KANAL Her kan du velge kanalen som skal justeres. JUSTERINGSOMRÅDE Du kan justere ved å dra trekantene eller oppgi verdiene (fra 0 til 100) direkte i boksene. Velg først kanalen du vil justere, og dra deretter trekantene under de tre fargelinjene for å justere fargebalansen. Du kan også justere fargebalansen ved å oppgi verdien du vil bruke direkte i de tre oppføringsboksene til høyre for fargelinjene. Hvis for eksempel fargen i det lysere området i originalen du skanner virker blålig, kan du først velge kanalen Highlight (Høylys) og deretter dra trekanten under linjen Cyan-Red (Cyan-Rød) mot høyre, eller dra trekanten under linjen Yellow-Blue (Gul-Blå) mot venstre for å motvirke den blålige effekten. 41

42 KURVE Verktøyet Kurve brukes til å justere lysstyrkeegenskapene for mellomtonepiksler i et bilde. Nedenfor følger en beskrivelse av kurveverktøyet. FARGEKANALBOKS Bruk fargekanalboksen til å velge fargekanalen som skal justeres. Du kan da justere kurveegenskapene for hver enkelt kanal. FARGETONEKART X-aksen i fargetonekartet viser inndataene for lysstyrkenivået for pikslene i et bilde. Y-aksen viser utdataene for lysstyrkenivået i bildet. Du kan klikke og dra kurven for å endre formen på den. Dette justerer forskjellen mellom inndataene og utdataene for lysstyrkenivået i et bilde, uten at det stort sett berører de mørke og lyse områdene. La oss sammenligne de følgende bildene og deres fargetonekart. 42

43 Originalbildet og tilhørende fargetonekart. Kurven er rettlinjet og diagonal. Dra kurven til venstre, og mellomtoneområdet i bildet blir lysere. Dra kurven til høyre, og mellomtoneområdet i bildet blir mørkere. Du kan også klikke på kurven for å legge til nye punkter og endre kurven videre: Klikk for å legge til et nytt punkt. 43

44 STATUSOMRÅDE FOR INNDATA/UTDATA Her kan du lese av de eksakte verdiene for inndata og utdata. 44

45 NIVÅ Verktøyet Nivå lar deg kontrollere fargenivåinformasjonen for bildet og justere bildekvaliteten. Nedenfor følger en beskrivelse av hver enkelt komponent i dialogboksen og hvilken effekt de har på bildet. FARGEKANALBOKS Bruk fargekanalboksen til å velge en fargekanal som skal justeres. Du kan da justere histogramegenskapene for hver enkelt kanal. HISTOGRAM Et histogram viser fordelingsstatusen til mørke og lyse piksler i et bilde. X-aksen er delt inn i 256 like store deler som representerer lysstyrken fra 0 til 255. Y-aksen representerer antall piksler i hvert lysstyrkenivå. Nedenfor sammenlignes to bilder og histogrammene deres: 45

46 Lyse bilder har lysere piksler, og derfor er linjene til høyre høyere enn linjene til venstre. Mørke bilder har mørkere piksler, og derfor er linjene til venstre høyere enn linjene til høyre. Vi kan også se på de to bildene nedenfor: Bilde 1 Bilde 2 I bilde 1 kan vi se at det er en høyere kontrast mellom de lysere og mørkere delene av bildet. Lyse og mørke piksler utgjør en større del av hele bildet. Histogrammet viser derfor høyere linjer på venstre (mørk) og høyre (lys) side. Linjene i midtpartiet er relativt mye lavere, som betyr at det er bare noen få mellomtonepiksler i bildet. Pikslene i objektene i bilde 2 har bedre nivåer for lysstyrke og mørkhet. Fordelingen er også jevnere enn i bilde 1. De lysere og mørkere pikslene og pikslene med mellomtoner er derfor jevnere fordelt. Det fører til at histogrammet for bilde 2 virker jevnere. 46

47 Når vi nå kan forstå informasjonen i histogrammet, er det neste trinnet å justere bildet med histogramverktøyet. Under histogrammet er det tre små trekanter: Grenseverdi for skygge Mellomtone Grenseverdi for høylys Du kan justere lysstyrken og kontrasten til et bilde nøyaktig ved å dra i disse trekantene. Hvis du for eksempel drar trekanten for grenseverdien for skygge mot høyre, vil piksler med en lavere lysstyrke enn grenseverdien for skygge, gå over til svart. Det får bildet til å virke mørkere. Hvis drar trekanten for grenseverdien for høylys mot venstre, vil piksler med en høyere lysstyrke enn grenseverdien for høylys, gå over til hvitt. Det får bildet til å virke lysere. Trekanten for mellomtone brukes til å kontrollere lysstyrkenivået til mellomtonepiksler. Hvis du drar trekanten for mellomtone mot venstre, øker lysstyrkenivået til mellomtonepikslene slik at mellomtoneområdet virker lysere. Hvis du drar trekanten mot høyre, reduseres lysstyrkenivået til mellomtonepikslene slik at mellomtoneområdet virker mørkere. Eksemplet nedenfor viser hvordan histogramverktøyet kan forbedre bildet og få frem flere detaljer. Før justering Etter justering 47

48 INNDATANIVÅBOKS Inndatanivåboksen viser verdiene for henholdsvis grenseverdi for skygge, mellomtone og grenseverdi for høylys. Du kan også skrive inn verdiene direkte i feltene. UTDATANIVÅBOKS Utdatanivåboksen brukes til å utvide utdatanivået for bildefargen. Du kan enten dra trekantene under linjen eller skrive inn justeringsverdiene direkte. Hvis inndatanivået angis fra 20 til 230, så kan bildet inneholde 210 (230-20) fargenivåer. Hvis du angir utdatanivået fra 10 til 250, så kan de 210 opprinnelige fargenivåene utvides til 240 nivåer (250-10), noe som kan friske opp fargene og vise flere detaljer i bildet. 48

49 GRENSE Grense-verktøyet er meget nyttig når du skanner strektegninger eller dokumenter som det skal brukes OCR (optisk tegngjenkjenning) på. Du kan bruke denne funksjonen til å justere kvaliteten på strektegninger eller til å forbedre gjenkjenningsnøyaktigheten ved å eliminere uønskede punkter i dokumentet. Merk: denne funksjoner kan bare brukes når du har valgt strektegning som bildetype. X-aksen i histogrammet viser lysstyrkenivået for pikslene i bildet (fra 0 til 255 fra høyre mot venstre). Y-aksen viser antall piksler. Dra trekanten under histogrammet, eller oppgi grenseverdien direkte i grenseoppføringsboksen for å justere grenseverdien. Eksempel: 49

50 Bilde 1 nedenfor er det skannede originalbildet, mens grenseverdien er endret til 70 i bilde 2. Bilde 1 Bilde 2 Det betyr at piksler i bildet som har lysstyrkenivå lavere enn 70, endres til svart, og de som har lysstyrkenivå over 56, endres til hvitt. Du vil derfor oppdage at noen detaljer forsvinner i det nye bildet når du angir en lavere grenseverdi. På en annen side kan du eliminere eventuelle punkter du ikke vil ha i bildet. 50

51 Roter Når du klikker på denne knappen, åpnes dialogboksen Rotate (Roter) Du kan dra glidebryteren for å rotere bildet manuelt eller klikke på Auto for å la MiraScan justere bildet automatisk. Du kan også oppgi roteringsvinkelen direkte i oppføringsboksen Angle (Vinkel). Roteringsvinkelen avhenger av størrelsen på skanningsrammen. Merk: du kan også justere roteringsvinkelen ved å plasserer du musemarkøren på kanten av skanningsområdet slik at markøren endres til en bøyd dobbeltsidig pil. Klikk på og dra deretter pilen for å rotere det merkede skanningsområdet. 51

52 Bildeforbedring Bildeforbedring-verktøyet lar deg justere kvaliteten i hele bildet som er skannet. FILTER Filter-verktøyet lar deg gjøre bildet skarpere eller mer uklart. Du kan velge følgende fra listen: No filter (Ikke filter), Sharpen (Skarpere), Sharpen more (Enda skarpere), Blur (Slør), Blur more (Slør mer) og Unsharp Mask (Uskarp maske). Hvis du vil at kantene i bildet skal bli skarpere, det vil si få en høyere kontrast mot bakgrunnen, velger du Sharpen (Skarpere) eller Sharpen more (Enda skarpere). Hvis du velger Blur (Slør) eller Blur more (Slør mer), blir kantene mer uklar. Hvis du vil justere skarpheten mer nøyaktig, velger du Unsharp Mask (Uskarp maske), slik at dialogboksen Unsharp Mask (Uskarp maske) vises. 52

53 Fra denne dialogboksen kan du justere skarpheten nøyaktig. Hvis du drar rullefeltet mot venstre, blir bildet mer uklart, og hvis du drar mot høyre, blir bildet skarpere. Du kan også oppgi verdien du vil bruke direkte i oppføringsboksen Amount (Mengde) for å endre skarpheten. No filter (Ikke filter) Blur (Slør) Blur more (Slør mer) Sharpen (Skarpere) Sharpen more (Enda skarpere) 53

54 DERASTRERING Hvis du skanner bilder fra tidsskrifter, aviser eller annet trykt materiale, vil du ofte oppdage at det skannede bildet dekkes av et svakt rutemønster. Du kan bruke alternativene i derastreringsboksen til å fjerne dette mønsteret. Alt etter hva slags original du har kan du velge mellom derastreringsskjema for Newspaper (Avis), Magazine (Tidsskrift) eller Art Magazine (Kunsttidsskrift). Du kan også velge Custom (Tilpass) for å tilpasse derastreringsinnstillingen. Når du velger Custom (Tilpass), åpnes dialogboksen som vises til høyre: I denne dialogboksen kan du justere derastreringsverdien manuelt mellom 50 og 200 ved å dra rullefeltet mot høyre eller venstre. Du kan også oppgi verdien du vil bruke direkte i oppføringsboksen Descreen (Derastrering) for å angi derastreringsverdien. Originalt skannet bilde Med desrastrering på 133 lpt. 54

55 FARGEVEIVISER Fargeveiviser-verktøyet lar deg justere kvaliteten i hele bildet som er skannet. AUTO DENSITY (AUTOMATISK TETTHET) Velg Auto Density (Automatisk tetthet) for å åpne dialogboksen som vises til venstre. I denne dialogboksen kan du justere nivåverdien ved å dra rullefeltet eller skrive inn verdien du vil bruke direkte i boksen. Klikk på OK for å bruke effekten på det skannede bildet. Du kan også trykke på Cancel (Avbryt) for å avbryte valget ditt og lukke dialogboksen. 55

56 PHOTO MAGIC (FOTOMAGI) Hvis du velger Photo Magic (Fotomagi), åpnes følgende dialogboks: Det finnes flere alternativer for bildeforbedring i rullegardinlisten. Du kan klikke for å velge et alternativ. En tilhørende beskrivelse av endringen som er foretatt vises da under. Hvis du finner en effekt du vil bruke, klikker du på OK for å avslutte dialogboksen og bruke effekten under skanningen. Eller du kan klikke på Cancel (Avbryt) for å avslutte dialogboksen uten å bruke effekten. FILM WIZARD (FILMVEIVISER) Film wizard (Filmveiviser) er et praktisk verktøy når du vil korrigere fargeavvik som kan oppstå når du skanner negativfilmer. Følgende dialogboks åpnes når du velger dette elementet: Du kan velge mellom miniatyrbildene for å få best mulig resultat. Klikk på OK for å bruke effekten og avslutte. Eller klikk på Reset (Tilbakestill) beholde standardtilstanden til bildet eller Cancel (Avbryt) til å avbryte og avslutte. Merk: denne funksjonen vises bare hvis du velger Negative Film (Negativ film) og bruker Generic (Felles) som filmtype i Original-boksen. 56

Elektronisk brukerhåndbok

Elektronisk brukerhåndbok Elektronisk brukerhåndbok Innhold Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Kontroller følgende før du starter 7 Klargjøre originaler for skanning 8 Hvis du skal skanne fotografier 8 Hvis du skal skanne bilder i en

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

En kort innføring i PaintShop

En kort innføring i PaintShop En kort innføring i PaintShop PaintShop er et program for å lage og redigere punktbaserte (bitmap) bilder. Start PaintShop med å dobbeltklikke på programsymbolet på arbeidsbordet, el. fra Start menyen

Detaljer

SketchBook for Galaxy

SketchBook for Galaxy SketchBook for Galaxy Opphavsrettigheter og varemerker SketchBook for Galaxy 2014 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof,

Detaljer

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge.

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer