Elektronisk brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk brukerhåndbok"

Transkript

1 Elektronisk brukerhåndbok

2 Innhold Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Kontroller følgende før du starter 7 Klargjøre originaler for skanning 8 Hvis du skal skanne fotografier 8 Hvis du skal skanne bilder i en bok eller et tidsskrift 8 Åpne MiraScan Skann til fil 10 Skann til e-post 11 Skann til skriver 13 Skann til faks 14 Skann til OCR 16 Skann til PDA 18 Skann til Web 20 Skann til programmer 22 Skann til bakgrunn 23 Lukke MiraScan Andre funksjoner 25 2

3 Oversikt 26 Innføring i MiraScan Hva er nytt i MiraScan 5.0? 26 Den generelle oppbygningen av MiraScan Brukergrensesnittet til MiraScan Knappemodus 29 Konsollmodus 32 Kontrollvinduet 33 Forhåndsvisningsvinduet 35 Jobblistevinduet 38 Hurtigstart 40 Lage en skanning i knappemodus 40 Lage en skanning i konsollmodus 44 Lage en skanning i TWAIN-modus 45 Mer om MiraScan Knappemodus 46 Funksjonsknapper 47 Knapper for skanningsklasse 48 Kontorassistanse-klassen 48 Skann til fil 48 Skann til faks 48 Skann til e-post 49 Skann til skriver 49 3

4 Dokument-klassen 49 Web/ekstern-klassen 49 Skann til ClubPhoto/iMira 50 Skann til PDA 50 Skann til Web-navigator/editor 50 Bildeprogrammer-klassen 51 Bildemoro-klassen 51 Noen markørfunksjoner i panelet 51 Hvordan angi innstillinger for knappemodus 53 Generelt-fliken 53 Kontorassistanse-fliken 54 Dokument-fliken 57 Bildeprogrammer-fliken 58 Web/ekstern-fliken 59 Bildemoro-fliken 62 Trykknapphendelse-fliken (vises bare når skanneren er utstyrt med trykknapper) 63 Få hjelp 64 Konsollmodus 65 Kontrollvinduet 66 Skanningsinnstillingsmakroen 68 Makroer for reflekterende originaler 68 Makroer for transparenter 69 Makroer for negativ film 69 4

5 Avanserte innstillinger i konsollmodus 70 Fliken Macro (Makro) 70 Fliken Advanced (Avansert) 72 Forhåndsvisningsvinduet 74 Linjalenes funksjon 75 Rammeverktøy 75 Bildejusteringsvinduet 78 Fargeveivisermodus 79 Tetthet-fliken 80 Eksponering-fliken 81 Kontrast-fliken 82 Skarphet-fliken 83 Metning-fliken 84 Filmveiviser-fliken 85 Fargetilpassingsmodus 86 Standardmodus 89 Kombinasjon-fliken 90 Lysstyrke og kontrast-fliken 92 Nyanse og metning-fliken 93 Fargebalanse-fliken 95 Kurve-fliken 97 Nivå-fliken 100 Grense-fliken 103 Jobblistevinduet 105 TWAIN-modus 110 Snarveier 110 5

6 Problemer og løsninger 111 Installerings- og avinstalleringsproblemer 111 Installeringsproblemer 111 Avinstalleringsproblemer 113 Problemer med å starte MiraScan Betjeningsproblemer 116 Flere tips for bedre bildekvalitet 118 Serviceinformasjon 120 Teknisk assistanse 120 Innpakkingsregler 120 Tillegg 121 Opphavsrett 121 Begrenset ansvar 121 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER OM BRUK AV SKANNEREN 121 FCC-INFORMASJON 123 6

7 Velkommen til MiraScan 5.0! I avsnittet Klargjøre originaler for skanning skal vi gå gjennom den første skanningen trinn for trinn. Du behøver ikke å vite mye om skannere og digital bildebehandling. Følg bare fremgangsmåten i dette avsnittet og du vil kunne skanne bilder og lagre dem som filer, sende dem via faksprogramvare eller e-post, plassere dem på en Web-side og så videre. Kontroller følgende før du starter Kontroller at skanneren er riktig installert og koblet til datamaskinen. Du finner mer informasjon i installeringsveiledningen som fulgte med skanneren. Hvis du vil bruke funksjonene Skann til faks, Skann til e-post, Skann til OCR og Skann til PDA, må du påse at de aktuelle programmene er installert. Kontroller at skriveren er riktig installert og slått på før du bruker funksjonen Skann til skriver. Klikk på for å gå til neste side og på for å gå til forrige side. Klikk på for å gå til innholdsfortegnelsen. 7

8 Klargjøre originaler for skanning Hvis du skal skanne fotografier Plasser fotografiet med forsiden ned på skannerens glassplate og juster det i forhold til kanten på skanneren. Kontroller at fotografiet ligger riktig slik at du ikke skanner det i feil retning. Lukk skannerdekselet. Hvis du skal skanne bilder i en bok eller et tidsskrift Åpne boken på siden som inneholder bildet du vil skanne, og plasser den på skanneren med bildet mot glassplaten. Kontroller at bildet ligger riktig slik at du ikke skanner det i feil retning. Lukk skannerdekselet. 8

9 Åpne MiraScan 5.0 Dobbeltklikk på MiraScan-ikonet på skrivebordet. MiraScan 5.0 vil vise dette skjermbildet: Nå er du klar til å bruke Skann til -funksjonene. Klikk på en av hurtigindeksknappene til venstre på siden for å gå direkte til siden som beskriver hvordan denne funksjonen brukes. 9

10 Hurtigindeks Fil Skann til fil Klikk på knappen som er angitt nedenfor. E-post Skriver Faks Klikk på denne knappen OCR PDA Web Programmer Bakgrunn Skanneren vil starte skanningen av originalen. Når den er ferdig, vil den skannede bildefilen bli lagret i mappen Mine dokumenter (Windows 98/ Me/NT) eller Personlig (Windows 2000). 10

11 Hurtigindeks Fil Skann til e-post Klikk på knappen som er angitt nedenfor. E-post Skriver Faks Klikk på trekanten på denne knappen. OCR PDA Web Det vil bli vist en knappelinje til venstre. Klikk på på knappelinjen. Programmer Klikk på denne knappen Bakgrunn 11

12 Hurtigindeks Fil MiraScan 5.0 vil skanne originalen og overføre det skannede bildet som vedlegg til en ny e-postmelding. E-post Skriver Faks OCR PDA Web Programmer Bakgrunn 12

13 Hurtigindeks Fil Skann til skriver Klikk på knappen som er angitt nedenfor. E-post Skriver Faks Klikk på trekanten på denne knappen. OCR PDA Det vil bli vist en knappelinje til venstre. Klikk på på knappelinjen. Web Programmer Bakgrunn Klikk på denne knappen MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen. Når programmet er ferdig, vil bildet bli skrevet ut på skriveren. 13

14 Hurtigindeks Fil Skann til faks Klikk på knappen som er angitt nedenfor. E-post Skriver Faks Klikk på trekanten på denne knappen. OCR PDA Det vil bli vist en knappelinje til venstre. Klikk på på knappelinjen. Web Programmer Bakgrunn Klikk på denne knappen MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen. Når programmet er ferdig, vil det skannede bildet bli sendt til den kompatible faksprogramvaren som er installert på datamaskinen. 14

15 Hurtigindeks Fil Send faks-veiviseren (for eksempel WinFax) vil bli vist. Følg veiledningen og du vil kunne sende det skannede bildet med faks. E-post Skriver Faks OCR PDA Web Programmer Bakgrunn 15

16 Hurtigindeks Fil E-post Skann til OCR Med Skann til OCR -funksjonen kan du skanne dokumenter og gjøre om det skannede dokumentbildet til redigerbare tekstfiler. Du vil spare mye tid på å slippe å skrive teksten på nytt. Klikk på knappen som er angitt nedenfor. Skriver Faks OCR Klikk på denne knappen PDA Web Programmer Bakgrunn 16

17 Hurtigindeks Fil MiraScan 5.0 vil starte skanningen av bildet. Dialogboksen Save As (Lagre som) blir vist. Angi filnavnet og hvor du vil lagre utdatatekstfilen, og klikk på Save (Lagre). E-post Skriver Faks OCR OCR-programvaren (for eksempel FineReader 4.0 Sprint) vil lese tegnene i det skannede bildet og lagre resultatet med navnet og plasseringen du oppga under punkt 2. PDA Web Programmer Bakgrunn 17

18 Hurtigindeks Fil E-post Skriver Faks Skann til PDA Med denne funksjonen kan du skanne favorittfotografier til Palmkompatible PDA-enheter (Personal Digital Assistant). Kontroller følgende før du starter: At hjelpeprogramvaren som ble levert sammen med PDA-enheten (for eksempel Palm Desktop), er installert. At programvaren Album ToGo (som finnes i mappen AlbumToGo på CD-ROM-platen med skannerprogramvaren) er installert. At PDA-enheten er plassert i holderen og er koblet til datamaskinen. Klikk på knappen som er angitt nedenfor. OCR PDA Web Programmer Klikk på trekanten på denne knappen. Bakgrunn 18

19 Hurtigindeks Fil E-post Skriver Det vil bli vist en knappelinje til venstre. Klikk på på knappelinjen. Klikk på denne knappen MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen. Når programmet er ferdig, trykker du på synkroniseringsknappen på holderen for å starte overføringen av det skannede bildet til PDA-enheten. Faks OCR PDA Web Programmer Bakgrunn 19

20 Hurtigindeks Fil Skann til Web Klikk på knappen som er angitt nedenfor. E-post Skriver Faks OCR Klikk på trekanten på denne knappen. PDA Det vil bli vist en knappelinje til venstre. Klikk på på knappelinjen. Web Klikk på denne knappen Programmer Bakgrunn 20

21 Hurtigindeks Fil E-post Skriver MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen. Når programmet er ferdig, vil denne dialogboksen bli vist. Oppgi e-postadressen din Oppgi passordet ditt Faks OCR PDA Nå må du registrere deg på Web-stedet for fotodeling og få deg en egen albumside. Koble deg til Internett. Oppgi e-postadressen din og skriv passordet i dialogboksen. Klikk på OK når du er ferdig. Denne dialogboksen som viser fremdriften for opplastingen, blir vist. Når opplastingen er fullført, vil nettleseren (for eksempel Microsoft Internet Explorer) bli åpnet og det skannede bildet vil bli vist på din egen albumside. Hvis bildet ikke vises, klikker du på Oppdater i nettleseren. Web Programmer Bakgrunn 21

22 Hurtigindeks Fil E-post Skann til programmer Hvis du har installert programmer som MiraScan 5.0 gjenkjenner og kan arbeide sammen med, kan du bruke denne funksjonen til å skanne, og overføre det skannede bildet til disse programmene. Klikk på knappen som er angitt nedenfor. Skriver Faks OCR PDA Web Klikk på trekanten på denne knappen. En knappelinje med flere programikoner vil bli vist. Programmer Bakgrunn Klikk på et ikon på knappelinjen. MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen og overføre det skannede bildet til det programmet du ønsker. 22

23 Hurtigindeks Fil E-post Skann til bakgrunn Med denne funksjonen kan du skanne bilder og erstatte den gjeldende Windows-bakgrunnen med det nye, skannede bildet. Klikk på knappen som er angitt nedenfor. Skriver Faks OCR PDA Web Klikk på denne knappen Programmer Bakgrunn MiraScan 5.0 vil starte skanningen av originalen og erstatte bakgrunnen med det skannede bildet når programmet er ferdig. 23

24 Hurtigindeks Fil Lukke MiraScan 5.0 Når du skal lukke MiraScan 5.0, klikker du på. E-post Skriver Faks OCR PDA Web Klikk på denne knappen Programmer Bakgrunn 24

25 Andre funksjoner Klikk på denne knappen for å få hjelp på skjermen Klikk på denne knappen for å minimere MiraScan 5.0 Klikk på denne knappen for å få tilgang til avanserte innstillingsvalg Klikk på denne knappen for å bytte til konsollmodus Klikk på denne knappen for å skjule alle knappelinjene Klikk på denne knappen for å vise alle knappelinjene 25

26 Oversikt Innføring i MiraScan 5.0 MiraScan 5.0 er et revolusjonerende nytt program med et mer praktisk og mer brukervennlig grensesnitt takket være mer avansert design og utvikling. MiraScan 5.0 gir brukerne en helt ny betjeningsmåte. Hva er nytt i MiraScan 5.0? Denne versjonen inneholder følgende avanserte funksjoner for optimal tilpassing: Knappemodus --- Enten det er første gang du bruker MiraScan 5.0 eller du er en erfaren bruker, vil du ønske å begynne å bruke mange av fordelene programmet tilbyr så raskt som mulig. Brukergrensesnittet er vennlig og ser meget pent ut. Med tanke på enkel betjening tilbyr MiraScan 5.0 knappemodus i form av lett gjenkjennelige knapper. Det betyr at du raskt vil finne knappen som er knyttet til en bestemt deloppgave, og bedre forstå koblingene mellom operasjonene som MiraScan 5.0 støtter. Du behøver ikke bekymre deg for manglende erfaring med skanning eller bildeformater. Med dette programmet kan du skanne til forskjellige mål bare ved å klikke på en knapp. Vi har gjort en grovinndeling av operasjonene i fem klasser. De er skanning til kontorassistanse, skanning til dokument, skanning til Web/ekstern, skanning til bildeprogram og skanning til bildemoro. Du kan klikke på og utvide hver klasse for å få flere detaljer. I hver klasse er enkelte standardprogrammer tilgjengelige. Du kan legge til nye programmer ved hjelp av dra- og slippfunksjonen eller via dialogboksen for innstillinger. For åøke programmets intuitive tilsnitt blir alle ledetekster vist i et meldingsvindu. Nesten alle innstillinger og makroer kan endres på innstillingsflikene. Alt du behøver å gjøre er å klikke på en knapp. Enklere kan det vel ikke bli? Konsollmodus --- Hvis du ikke er fornøyd med resultatene i knappemodus eller vil utføre mer avanserte operasjoner, kan du bytte til konsollmodus. I denne modusen får du full og effektiv kontroll med alle operasjoner. Du kan utføre de forskjellige operasjonene i et forholdsvis uavhengig vindu og veksle mellom valgfrie og nødvendige vinduer etter behov. I konsollmodus kan du gjøre bruk av alle dine avanserte ferdigheter. Vi har sørget for brukervennlige innstillinger, parametere, makroer og operasjoner. Som i andre populære bildebehandlingsprogrammer finnes det flyttbare og styrbare 26

27 delvinduer ved siden av hovedvinduene for enkel betjening. De avanserte funksjonene i dette programmet sørger for et fagmessig resultat. Men du behøver ikke å engste deg for at du ikke har de nødvendige ferdighetene. Med denne hjelpen vil du til slutt bli en bildebehandlingsekspert. Bytte mellom knappemodus og konsollmodus --- Når du har gjort deg kjent med disse modusene, vil du begynne å bruke dem for å oppnå de resultatene du ønsker. Du kan veksle mellom dem etter eget ønske. Systemet vil lagre de siste innstillingene for konsollmodus. Skanningsjobbvindu --- Du kan angi en skanningsjobbsekvens i det nye skanningsjobbvinduet. Jobblisten viser en oversikt over arbeidsflyten. All informasjon om lesing, skanning, variabler, operasjoner og så videre finnes i dette vinduet. Du kan definere egenskaper for forskjellige originaler som er tilpasset ditt behov. TWAIN-modus --- I tillegg til de to betjeningsmodusene, brukes TWAIN-modus som inndatakilde for bilder i programmet. Den fungerer omtrent som konsollmodus ved at du på en enkel måte kan forhåndsvise skannet materiale og justere egenskaper på samme måte som i konsollmodus. Etter justering blir det skannede bildet automatisk sendt til det angitte programmet for videre behandling. Klargjøringen er som du kan se, optimal. 27

28 Den generelle oppbygningen av MiraScan 5.0 Studer illustrasjonen for å få en forståelse av den generelle oppbygningen av MiraScan 5.0 og hvordan programmet virker: Knappemodus MiraScan 5.0 Konsollmodus TWAIN-modus 28

29 Brukergrensesnittet til MiraScan 5.0 Knappemodus Originaltype Dokument-klassen Meldingspanel Hjelp Kontorassistanseklassen Web/eksternklassen Bildeprogrammerklassen Bildemoro-klassen Lukk Minimer Innstillinger Bytt Utvid/lukk 29

30 Bytt Hvis du klikker på denne knappen, vil du bytte fra knappemodus til konsollmodus. Innstillinger Her kan du endre standardinnstillinger for knappemodus, tilpasse makroer og så videre. Hvis du klikker på denne knappen, vil dialogboksen New (Ny) bli vist. Se Hvordan angi innstillinger for knappemodus på side 53. Minimer Brukes til å minimere brukergrensesnittet til systemskuffen (valgfritt under Innstillinger) eller oppgavelinjen (standard). Avslutt Klikk på denne knappen for å lukke MiraScan 5.0 og lagre alle gjeldende innstillinger. Du finner mer informasjon under Knappemodus på side 46. Hjelp Klikk på denne knappen for ååpne hjelpesystemet. Utvid/lukk Hvis du klikker på denne knappen, vil utvidede knappelinjer for klasser bli lukket, og omvendt. Fem knappelinjer for klasser er tilgjengelig: Kontorassistanse, Dokument, Web/ekstern, Bildeprogrammer og Bildemoro. Originaltype Her kan du velge hva slags materiale du skal skanne fra en utvidet linje. Valgene er transparenter, negativ film og reflekterende originaler. Denne knappen er bare aktiv hvis skanneren har en TPO (transparentenhet). Knapp for Kontorassistanse-klasse Klikk på denne knappen for å utvide en knappelinje med alle typer operasjoner som er kategorisert i Kontorassistanse-klassen. Du finner mer informasjon under Kontorassistanse-klassen på side

31 Knapp for Dokument-klasse Med denne knappen kan du utvide en knappelinje for klassen der OCR (optisk tegngjenkjenning) og dokumentprogrammer er oppført. Du finner mer informasjon under Dokument-klassen på side 49. Knapp for Web/ekstern-klasse Med denne knappen kan du utvide en knappelinje der koblinger til redigeringsprogrammer for Websteder og Web-sider er oppført. Du finner mer informasjon under Web/ekstern-klassen på side 49. Knapp for Bildeprogrammer-klasse Med denne knappen kan du utvide en knappelinje for klassen der bildeprogrammer er oppført. Du finner mer informasjon under Bildeprogrammer-klassen på side 51. Knapp for Bildemoro-klasse Med denne knappen kan du utvide en knappelinje for klassen der du kan utføre mye artig bildebehandling. Du finner mer informasjon under Bildemoro-klassen på side

32 Konsollmodus Kontrollvinduet Forhåndsvisningsvinduet 32

33 KONTROLLVINDUET Forhåndsvisning Jobbliste Modusbytte Originaltype Mål Hjelp Lukk Minimer Autofunksjon Makroer Skanning Innstillinger Bildejustering Originaltype Her kan du velge hva slags materiale du skal skanne fra en utvidet linje. Valgene er transparenter, negativ film og reflekterende originaler. Denne knappen er bare aktiv hvis det er installert en TPO (transparentenhet) på skanneren. Autofunksjon på/av Her kan du aktivere eller deaktivere autofunksjonen til innstillinger. Forhåndsvisning Med denne knappen kan du forhåndsvise det skannede materialet. Resultatet blir vist i forhåndsvisningsvinduet. Mål Hvis du klikker på denne knappen, blir det vist en rullegardinmeny der du kan velge et mål for skanningen. 33

34 Makroer Hvis du klikker på denne knappen, kan du velge en forhåndsdefinert eller tilpasset makro for skanningsinnstillinger. Du finner mer informasjon under Skanningsinnstillingsmakroen på side 68. Jobbliste-knappen Åpner og lukker jobblistevinduet. Du finner mer informasjon under Jobblistevinduet på side 105. Bildejustering Denne knappen åpner og lukker bildejusteringsvinduet. Første gang du åpner bildejusteringsvinduet, blir det vist i fargeveivisermodus. Du finner mer informasjon under Fargeveivisermodus på side 79. Skanning Klikk på denne knappen for å starte skanning. Bytt Klikk på denne knappen for å bytte fra konsollmodus til knappemodus. Hjelp Klikk på denne knappen for ååpne hjelpesystemet. Avslutt Klikk på denne knappen for å lukke MiraScan 5.0 og lagre alle gjeldende innstillinger. Innstillinger Klikk på denne knappen for å endre konsollmodusinnstillinger (som er litt forskjellig fra knappemodus) eller tilpasse makroer. Se Skanningsinnstillingsmakroen på side 68. Minimer Klikk på denne knappen for å minimere brukergrensesnittet til oppgavelinjen (standard) eller systemskuffen (valgfritt under Innstillinger). 34

35 FORHÅNDSVISNINGSVINDUET Maksimer/gjenopprett Linjal Rammeverktøyknapper Forhåndsvisningsområde Vindushåndtak 35

36 Rammeverktøyknapper Velg Klikk på denne knappen for å velge en enkelt eller flere rammer. Du finner mer informasjon under Rammeverktøy på side 75. Legg til Klikk på denne knappen for å trekke opp en ny ramme i forhåndsvisningsvinduet. Dupliser ramme Klikk på denne knappen for å duplisere rammen. Første ramme Klikk på denne knappen for å aktivere den første rammen. Forrige ramme Klikk på denne knappen for å aktivere den forrige rammen. Neste ramme Klikk på denne knappen for å aktivere den neste rammen. Siste ramme Klikk på denne knappen for å aktivere den siste rammen. Snu Klikk på denne knappen for å snu lerretet om den horisontale aksen. Du kan også snu om den vertikale aksen ved å klikke på denne knappen og holde Skift -tasten på tastaturet nede. Roter Klikk på denne knappen for å rotere lerretet 90 grader med klokken. Hold "Skift"-tasten nede for å rotere lerretet 90 grader mot klokken. Zoom Klikk på denne knappen for å zoome inn eller ut på et bilde. 36

37 Zoom valg Klikk på denne knappen for å gjøre de(n) aktive rammen(e) så store som mulig. Maksimer bilde Klikk på denne knappen for å vise forhåndsvisningen så stor som mulig, enten Zoom skanning er brukt eller ikke. Vis med maksimal bredde Klikk på denne knappen for å vise forhåndsvisningen så bred som mulig. Vis med maksimal høyde Klikk på denne knappen for å vise forhåndsvisningen så høy som mulig. Zoom skanning Klikk på denne knappen for å zoome inn den aktive rammen slik at den passer i forhåndsvisningsvinduet, og vise den med størst oppløsning. Hånd Klikk på denne knappen for å vise en hånd for å dra bildet hvis det ikke passer helt inn i forhåndsvisningsvinduet. Papirkurv Klikk på denne knappen for å slette den aktive rammen. Den blir fjernet når du avslutter programmet. Linjalvalg Du finner mer informasjon under Linjalenes funksjon på side 75. Linjaler En horisontal linjal hjelper deg med å finne bildet og beregne størrelsen. Den vil automatisk gjøre om til riktig enhet hvis du velger en annen enhet for linjalen. Forhåndsvisningsområde Alle resultater før skanning blir forhåndsvist i dette området. 37

38 JOBBLISTEVINDUET Dette jobblistevinduet blir vist når du klikker på Jobbliste-knappen i kontrollvinduet. Kopier Lim inn Last inn Lagre Legg til Tilbakestill Slett Lukk Jobbark Statusvisningsområde 38

39 Kopier Klikk på denne knappen for å kopiere originaljobben eller alle parametere til en utklippstavle. Lim inn Klikk på denne knappen for å lime inn parameterne fra utklippstavlen i en valgt jobb eller lagringscelle. Last inn Klikk på denne knappen for å laste inn skanningsparametere fra en fil. Lagre Klikk på denne knappen for å lagre utvalgte eller alle parameterne som en fil. Hvis du merker alternativknappen, kan du lagre dem som en ny makro. Hvis du holder nede "Skift", kan du lagre dem som en ny makro direkte. Tilbakestill Tilbakestill alle parameterne til systemets standardverdier. Legg til Klikk på denne knappen for å legge til en ny skanningsjobb på jobbarket. Slett Klikk på denne knappen for å slette utvalgte jobber. Jobbark Her kan du redigere parameterne til forskjellige jobber. Du finner mer informasjon under Jobbark. Statusvisningsområde Viser status for gjeldende skanning og systemet, inkludert ledig plass på harddisken, skanningsjobbumre og samlet jobbstørrelse. 39

40 Hurtigstart Lage en skanning i knappemodus Når du skal arbeide med MiraScan 5.0 i knappemodus, følger du denne fremgangsmåten. Trinn 1. Kontroller at skanneren er i god stand og lukk alle programmer du ikke bruker i øyeblikket (anbefales). Når du skal åpne MiraScan 5.0, klikker du på Start på Windows-oppgavelinjen > Programmer > MiraScan V5.0 > MiraScan V5.0 eller dobbeltklikker på ikonet på skrivebordet. Trinn 2. Plasser originalen på skannerens glassplate. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan du plasserer den aktuelle originalen på skannerens glassplate. Merk: Skanneren som er vist her, kan være forskjellig fra den du har kjøpt, men du plasserer originalen på samme måte. Skanne reflekterende originaler Skanne reflekterende originaler Plasser originalen med siden som skal skannes, ned på skannerens glassplate. Kontroller at originalen ligger riktig slik at du ikke skanner bildet i feil retning. Kontroller retningen 40

41 Skanne transparente originaler Merk: Skanneren må være utstyrt med en TPO (transparentenhet) for å skanne gjennomsiktige originaler. Fjern TPO-dekselet fra TPO-enheten før du skanner. Slik fjerner du TPO-dekselet: Åpne skannerdekselet og lokaliser håndtaket til TPO-dekselet. Trekk håndtaket nedover slik at TPO-dekselet løsner fra TPO-enheten. Fortsett med å trekke TPO-dekselet ned til det står loddrett i forhold til TPO-enheten. Ta dekslet av TPO-enheten. 41

42 Plasser originalen i en passende ramme og legg den på skannerens glassplate. Når du gjør dette, må du kontrollere at kalibreringsområdet er vendt i riktig retning (mot skannerens frontpanel). Pass på at du ikke blokkerer kalibreringsområdet fordi det kan føre til at skanneren ikke fungerer på riktig måte. Kontroller retningen til kalibreringsområdet Plasseringsramme for transparenter Kalibreringsområde Skanne film Holder for positiv film Plasser filmen slik at emulsjonssiden vender ned Plasser den positive filmen i holderen 42

43 Skanne monterte lysbilder Lysbildeholder Skanne filmremser Filmremseholder Sett inn filmremsen i holderen 43

44 Trinn 3. Når du åpner MiraScan 5.0 for første gang, vil du automatisk starte i knappemodus. I knappemodus kan du overføre skannet materiale til andre programmer for videre behandling. Hvis du for eksempel vil lagre et skannet bilde som fil, behøver du bare å klikke på knappen Skann til fil. Trinn 4. MiraScan 5.0 vil automatisk starte forhåndsvisning og skanning. Det blir vist en fremdriftslinje på skjermen og deretter vises dialogboksen "Save File (Lagre fil)" slik at du kan angi filens navn og format og velge en bane. Vi sørger for standardinnstillinger for alle mål. Du kan imidlertid endre dem etter eget behov. Du finner mer informasjon om tilpassing av disse innstillingene under Hvordan angi innstillinger for knappemodus på side 53. Lage en skanning i konsollmodus Trinn 1. Plasser originalen på skannerens glassplate. Trinn 2. Åpne MiraScan 5.0 ved å klikke på Start på Windows-oppgavelinjen og deretter på Programmer > MiraScan V5.0 > MiraScan V5.0 eller dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Hvis MiraScan 5.0 er i knappemodus, klikker du på for å bytte til konsollmodus. MiraScan 5.0 vil starte forhåndsvisning av originalen og når programmet er ferdig, vil forhåndsvisningsbildet bli vist i forhåndsvisningsvinduet. Trinn 3. Hvis MiraScan 5.0 allerede er åpnet i konsollmodus, klikker du på i kontrollvinduet for å forhåndsvise originalen. Trinn 4. Velg ønsket originaltype ved å klikke på i kontrollvinduet og velge en type fra. Hvis du velger negativ film, blir en dialogboks for filmtype vist. Velg den filmtypen du skal skanne, i dialogboksen. Trinn 5. Nå kan du velge å foreta justeringer av det skannede bildet, blant annet: Bruk rammeverktøyene i forhåndsvisningsvinduet til å legge til, duplisere og navigere i skanningsjobber (se Rammeverktøy på side 75). 44

45 Klikk på i kontrollvinduet for å bruke forhåndsdefinerte skanningsmakroer (se Skanningsinnstillingsmakroen på side 68). Klikk på i kontrollvinduet for å åpne jobblistevinduet og endre innstillingene for hver skanningsjobb (se Jobblistevinduet på side 105). Klikk på i kontrollvinduet for å åpne bildejusteringsvinduet og foreta mer detaljerte justeringer av bildet (se Bildejusteringsvinduet på side 78). Velg målet som det skannede bildet skal sendes til, ved å klikke på i kontrollvinduet og velge et program eller en enhet fra listen som blir vist. Trinn 6. Klikk på for å starte skanningen av originalen. Når det er ferdig, blir det eller de skannede bildene sendt til målet du har angitt. Lage en skanning i TWAIN-modus Trinn 1. Åpne et TWAIN-kompatibelt program. Trinn 2. Hvis dette er første gangen du skanner, må du kanskje velge TWAIN-kilden ved å velge Select source (Velg kilde) på menyen File (Fil) og deretter velge MiraScan 5.0 i programmet (dette trenger du bare å gjøre én gang, med mindre du installerer programmet på nytt). Husk at du kan velge TWAIN-kilden på forskjellige måter, avhengig av hvilket program du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til programmet du bruker. Trinn 3. MiraScan 5.0 vil bli åpnet i konsollmodus. Klikk på i kontrollvinduet for å forhåndsvise originalen. Trinn 4. Følg trinn 3 og 4 som er beskrevet under Lage en skanning i konsollmodus. Trinn 5. Klikk på for å starte skanningen av originalen. Når programmet er ferdig, vil det eller de skannede bildene bli importert til programmet. 45

46 Mer om MiraScan 5.0 MiraScan 5.0 har tre alternative betjeningsmoduser: knappemodus, konsollmodus og TWAIN-modus. Disse betjeningsmodusene er utviklet for å passe dine arbeidsmetoder og gi større effektivitet under de fleste forhold. Knappemodus: Brukes når du vil lage skannede bilder raskt. Konsollmodus: Brukes når du må foreta mer detaljerte justeringer og trenger best mulige skanningsresultater. TWAIN-modus: Brukes når du bruker et TWAIN-kompatibelt program og vil skanne bilder. Knappemodus Hvis du har andre programmer med ett-klikksfunksjoner, vet du hvilke fordeler dette innebærer. Hvis du ikke er kjent med dem, kan du få detaljerte beskrivelser av operasjoner og markørhandlinger. Når du åpner MiraScan 5.0 eller bytter fra konsollmodus, blir knappemodus vist på denne måten: 46

47 I hovedområdet finner du knapper for skanningsklasser og noen funksjonsknapper. Når du beveger musemarkøren over en knapp, vil en tilhørende beskrivelse bli vist i meldingspanelet. Se tabellen nedenfor for å finne beskrivelser av disse knappene. Funksjonsknapper Originaltype Her kan du angi hva slags materiale du skal skanne, dvs. transparenter, negativ film eller reflekterende originaler. Denne knappen er bare aktiv hvis det er installert en TPO (transparentenhet) på skanneren. Utvid alle/trekk sammen alle Utvider alle knappelinjene for å vise hele knappelinjen til hver klasse, eller omvendt. Minimer Minimerer brukergrensesnittet og viser knapper på oppgavelinjen eller et ikon i systemskuffen. Standardplasseringen er oppgavelinjen, men du kan endre dette i dialogboksen Settings (Innstillinger). Avslutt Viser en bekreftelsesdialogboks før programmet avsluttes. Avkrysningsboksen "Don't ask me again! (Ikke spør flere ganger!)" er ikke krysset av som standard, og standardalternativknappen er "Yes (Ja)". Hvis du klikker på denne knappen for å lukke MiraScan 5.0, vil de gjeldende innstillingene bli lagret til neste gang. Men hvis enkelte av parameterne til den gjeldende skanneren er forskjellige fra sist gang, vil MiraScan 5.0 forkaste disse parameterne og bruke standardparameterne. Bytt til konsollmodus Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 straks bytte til konsollmodus og utføre funksjoner med de siste innstillingene for konsollmodus. 47

48 Innstillinger Her kan du endre standardinnstillingene for knappemodus eller tilpasse makroer. Hvis du klikker på denne knappen, vil dialogboksen New (Ny) bli vist. Se Hvordan angi innstillinger for knappemodus på side 53. Hjelp Klikk på denne knappen for ååpne hjelpesystemet. Knapper for skanningsklasse Kontorassistanse-klassen I Kontorassistanse-klassen kan du skanne materiale til eksterne enheter eller bestemt programvare. Standardmålene omfatter Skann til fil, Skann til faks, Skann til e-post og Skann til skriver. Du kan også legge til andre mål. SKANN TIL FIL Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 lagre det skannede bildet som en fil etter skanning. Filformater som Tiff, Jpg, Gif, Bmp, Pcx, Tga og Png støttes i denne versjonen (standardfiltypen er *.bmp) og standardbanen til den lagrede filen er mappen "Mine dokumenter" (Windows 95/98) eller Personlig (Windows 2000/Me). Standardinnstillinger: Oppløsning: 150 ppt. Autofunksjoner: Auto-type, auto-beskjære, auto-rotere, auto-derastrering. SKANN TIL FAKS Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 sende det skannede bildet til et kompatibelt faksprogram. Standardinnstillinger: Oppløsning: 200 ppt. Autofunksjoner: Auto-type (grå, strektegning), auto-beskjære, auto-rotere, auto-derastrering. 48

49 SKANN TIL E-POST Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 sende det skannede bildet til et kompatibelt e-postprogram via et systemverktøy. Hvis filtypen er.rtf, vil MiraScan 5.0 behandle den midlertidige bildefilen i OCR-programmet og få en utdatafil som legges ved en ny e-postfil. Standardinnstillinger: Oppløsning: 150 ppt (bildefil)/300 ppt (.rtf-fil). Autofunksjoner: Auto-type, auto-beskjære, auto-rotere (hvis grå, farge), auto-derastrering (hvis bildefil). SKANN TIL SKRIVER Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 sende det skannede bildet til en skriver. Oppløsningen og bildetypen er avhengig av innstillingene til skriveren. Hvis du endrer skriverens egenskaper i dialogboksen Settings (Innstillinger), vil disse innstillingene bli brukt. Standardinnstillinger: Oppløsning og bildetype vil være identisk med skriverens. Autofunksjoner: Auto-beskjære, auto-rotere (hvis grå, farge), auto-derastrering (hvis grå, farge). Dokument-klassen I Dokument-klassen kan du skanne materiale til OCR-programmer (optisk tegngjenkjenning) eller dokumentprogrammer. (Hvis det er et OCR-program, vil det motta bildedata.) Hvis tekstbehandlingsprogrammer som Word er installert på systemet, vil MiraScan 5.0 automatisk oppdage dem og legge dem til denne klassen. Web/ekstern-klassen I Web/ekstern-klassen kan du skanne materiale til Web eller et eksternt sted. Skann til ClubPhoto (standard), Skann til imira, Skann til PDA, Skann til Web-navigator og Skann til Web-sideredigering er tilgjengelig. 49

50 SKANN TIL CLUBPHOTO/IMIRA Hvis du klikker på denne knappen, vil MiraScan 5.0 skanne og laste opp bildet til Web-stedene ClubPhoto/iMira for fotodeling. Standardinnstillinger: Oppløsning: 72 ppt. Autofunksjoner: Auto-type (grå, farge), auto-beskjære, auto-rotere, auto-derastrering. Filformat: JPEG. Fysiske mål: maks x 4096 piksler. SKANN TIL PDA Sender bildet til en Palm-bildegenerator. MiraScan 5.0 vil skanne og sende bildet til en Palmbildegenerator. Når MiraScan 5.0 er lukket, trykker du på synkroniseringsknappen på holderen. Da blir det skannede bildet overført til PDA-enheten. Skanningsoppløsningen er basert på det merkede området. Den maksimale størrelsen er 256 x 256 piksler. Standardinnstillinger: Oppløsning: 72 ppt. Autofunksjoner: Auto-type (grå, farge), auto-beskjære, auto-rotere, auto-derastrering. Filformat: JPEG. SKANN TIL WEB-NAVIGATOR/EDITOR Genererer automatisk en HTML-fil som inneholder alle merkede områder, og lager en indeksramme i en HTML-fil etter skanning. Standardinnstillinger: Oppløsning: 150 ppt. 50

51 Bildeprogrammer-klassen I denne klassen kan du sende et skannet bilde til et bildebehandlingsprogram. Standardinnstillinger for skanning: Oppløsning: 150 ppt. Autofunksjoner: Auto-type, auto-beskjære, auto-rotere, auto-derastrering. Bildemoro-klassen I denne klassen kan du lagre det skannede bildet som en fil og bytte ut den gjeldende Windowsbakgrunnen med det skannede bildet. Den minste størrelsen er 800 x 600 piksler og den maksimale 1600 x 1200 piksler. Fargedybden til bitmap-filen er basert på fargemodusen til skjermen. Noen markørfunksjoner i panelet Hvis du plasserer markøren over et knappeområde, vil du få et verktøytips i meldingspanelet. Venstreklikk på en knapp i en klasse eller på en klasselinje for å utføre den aktuelle standardoperasjonen. Hvis du venstreklikker på en knapp i en klasse eller på en klasselinje samtidig som "Skift" holdes nede, blir det aktuelle ikonet på den utvidede linjen angitt som standardvalg for klassen. Hvis du drar knappen bort fra den utvidede linjen, vil knappen bli fjernet fra linjen. Du blir bedt om å bekrefte dette i en meldingsboks. Dra en snarvei eller en utførbar fil fra Utforsker eller skrivebordet til en bestemt klasse for å legge funksjonen til den valgte klassen. Den aktuelle fliken i dialogboksen Settings (Innstillinger) blir vist slik at du kan angi skanningsinnstilling. Hvis du høyreklikker på en klasseknapp, vises en meny med disse valgene. 51

52 Setting (Innstilling): Åpner dialogboksen Settings (Innstillinger). Delete/Hide (Slett/skjul): Sletter brukerdefinerte knapper. MiraScan 5.0-standardknappen kan bare skjules. Hvis du sletter denne knappen, vil MiraScan 5.0 slette alle tilhørende innstillinger. Du kan endre knappens status (vist/skjult) i dialogboksen Settings (Innstillinger). Set as default (Angi som standard): Angir den valgte knappen som standardknapp. Hvis du holder "Skift" nede, blir den aktuelle knappen plassert på knappelinjen som standardknapp. Add new program (Legg til nytt program): Viser en dialogboks der du kan velge en utførbar fil eller en snarvei til et program som du ønsker. Åpner dialogboksen Settings (Innstillinger) og viser den aktuelle fliken for justeringer hvis disse identifiseres (støttes) av MiraScan

53 Hvordan angi innstillinger for knappemodus Høyreklikk på en klasseknapp og velg Setting (Innstilling). Det blir vist et vindu der du kan definere de forskjellige valgene. Det er sju fliker i vinduet, Generelt-fliken, Kontorassistanse-fliken, Dokument-fliken, Web/ekstern-fliken, Bildeprogrammer-fliken, Bildemoro-fliken og Trykknapphendelse-fliken. Generelt-fliken Auto-crop (Auto-beskjære) Dette valget angir hvordan bilder skal beskjæres etter skanning. Crop max area of all image object (Beskjær maks område for hele bildeobjektet (standard) beskjærer det maksimale området som inneholder alle bildeobjekter, mens "Crop area for each object (Beskjær område for hvert objekt)" beskjærer hvert bilde for seg. 53

54 Minimize to (Minimer til) Angir om MiraScan 5.0 skal minimeres til "Task bar (Oppgavelinjen)" (standard) eller "System Tray (Systemskuffen)" når du trykker på Minimer. Exit (Avslutt) Hvis "Exit without hint (Avslutt uten hint)" er valgt, vil du ikke få noen hintdialogboks på skjermen når du trykker på Avslutt -knappen. Standardinnstillingen er "Exit with hint (Avslutt med hint)". OCR Engine (OCR-kjerne) Standardinnstillingen er ABBYY FineReader Sprint 4.0. Hvis du har installert andre OCR-programmer, kan du klikke på rullegardinlisten for å velge et annet. Kontorassistanse-fliken Klikk på et element på listen til venstre på fliken slik at du får frem underelementene på høyre side av fliken. 54

55 Valg for Skann til fil File type (Filtype) Angir filtypen som det skannede bildet blir lagret med. Tilgjengelige filtyper er: Med RGB-støtte: BMP, TIF (24/48-bits), PCX, JPG, TGA, PNG; Med grå støtte: BMP, TIF (8/16-bits), PCX, JPG, TGA, PNG, GIF; Med svart-hvit støtte: BMP, TIF, PCX, TGA, PNG, GIF. File path (Filbane) Her kan du velge hvor du vil lagre den skannede bildefilen. Standardbanen er C:\Mine dokumenter. Det finnes en "Browse"-knapp (Bla gjennom) slik at du kan velge en annen bane. Resolution (Oppløsning) Velger skanningsoppløsning. Standardoppløsningen er 150 ppt. Du kan velge andre oppløsninger som 72, 96, 100, 150, 200, 263, 300, 350, 600, 1200 og tilpasset. Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til fil" bli vist på knappelinjen for klassen. Auto Function (Autofunksjon) Inneholder fem avkrysningsbokser: Auto-type, Auto-descreen, Auto-crop, Auto-density og Auto-rotate. Auto Type (Auto-type): Hvis denne avkrysningsboksen er merket, vil MiraScan 5.0 velge en egnet bildetype for skanningen. Du kan også fjerne merket i avkrysningsboksen og velge en bildetype fra rullegardinlisten. Auto Descreen (Auto-derastrering): Hvis du skanner bilder fra tidsskrifter, aviser eller annet trykt materiale, vil du ofte oppdage at det skannede bildet er dekket av svake rastermønstre. Du kan bruke alternativene på rullegardinlisten til å fjerne dette rastermønsteret. Merk denne avkrysningsboksen for at MiraScan 5.0 skal derastrere det skannede bildet automatisk. Auto-crop (Auto-beskjære): Merk denne avkrysningsboksen for at MiraScan 5.0 skal beskjære det skannede bildet til en passende størrelse automatisk. Auto Density (Auto-tetthet): Hvis dette valget er merket, vil MiraScan 5.0 automatisk justere tettheten på det skannede bildet til et tilfredsstillende nivå. 55

56 Auto Rotate (Auto-rotere): Merk dette valget for at MiraScan 5.0 automatisk skal rotere det skannede bildet til riktig stilling. Valg for Skann til faks FAX driver (Faksdriver) Det gjeldende faksprogrammet blir vist i en redigeringsboks. Hvis du klikker på "Velg"-knappen, får du en liste over andre faksprogrammer som du kan velge. Resolution (Oppløsning) Velger skanningsoppløsning. Standardoppløsningen er 200 ppt. Du kan også velge oppløsninger som 150, 263, 300, 350, 600, 1200 og tilpasset. Image type (Bildetype) Standardtypen er Auto-type. Andre valg er Gray (Grå) og Line-Art (Strektegning). Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til faks" på knappelinjen for klassen bli vist. Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. 56

57 Dokument-fliken Application list (Programliste) Programmer som støttes, blir vist på listen. Klikk på et program på listen for å få frem de tilhørende valgene på høyre side av fliken. Document type (Dokumenttype) Du kan velge en filtype for dokumentutdata fra rullegardinlisten. Innholdet genereres av OCR-programmet. Resolution (Oppløsning) Standardoppløsningen er 300 ppt. Oppløsningene 300, 350, 600, 1200 og tilpasset støttes også av skanneren. Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Program" bli vist på knappelinjen. Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. 57

58 Bildeprogrammer-fliken Application list (Programliste) Bildeprogrammer som støttes, blir vist på listen. Klikk på et program på listen for å få frem de tilhørende valgene på høyre side av fliken. Document type (Dokumenttype) Standardtypen er *.bmp. I tillegg finnes disse valgene: BMP, JPEG. Dette valget vil bli endret automatisk i samsvar med de forskjellige programmene. Resolution (Oppløsning) Standardoppløsningen er 300 ppt. Du kan velge andre oppløsninger som 72, 96, 100, 150, 263, 300, 350, 600, 1200 og tilpasset. Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke det valgte programikonet bli vist på knappelinjen for klassen. 58

59 Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. Web/ekstern-fliken Klikk på et funksjonsvalg på listen for å få frem de tilhørende valgene på høyre side av fliken. 59

60 Valg for ClubPhoto Resolution (Oppløsning) Angir skanningsoppløsning. Standardoppløsningen er 72 ppt. Du kan velge andre oppløsninger som 72, 96, 100, 150, 263, 300, 350, 600, 1200 og tilpasset. Husk at høyere oppløsning vil resultere i større filstørrelser og lengre opplastingstid. Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til ClubPhoto" bli vist på knappelinjen for klassen. Hyperlink to ClubPhoto Web site (Hyperkobling til Web-stedet ClubPhoto) Hvis du klikker på dette elementet, vil systemets nettleser bli startet og åpnet på registreringssiden til Web-stedet ClubPhoto. Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. Valg for imira Resolution (Oppløsning) Standardoppløsningen er 72 ppt. Du kan velge andre oppløsninger som 72, 96, 100, 150, 263, 300, 350, 600, 1200 og tilpasset. Husk at høyere oppløsning vil resultere i større filstørrelser og lengre opplastingstid. User (Bruker) Du må registrere deg hos imira og oppgi brukernavnet her for å laste opp det skannede bildet til imira. Password (Passord) Du må registrere deg hos imira og oppgi passordet her for å laste opp det skannede bildet til imira. Site (Sted) Kobling til Web-stedet imira. 60

61 Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til imira" bli vist på knappelinjen for klassen. Hyperlink to imira Web site (Hyperkobling til Web-stedet imira) Hvis du klikker på dette elementet, vil systemets standardnettleser bli startet og åpnet på registreringssiden til Web-stedet imira. Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. Valg for PDA Auto re-scale selection area to 256 x 256 pixel (Endre merket område automatisk til 256 x 256 piksler) Velg denne alternativknappen for automatisk å endre størrelse på det merkede området til 256 x 256 piksler under skanningen. 256 x 256 piksler er den størrelsen som passer best for skjermstørrelsen til PDA-enheten. Fixed selection area 256 x 256 pixel (Fast merket område på 256 x 256 piksler) Velg denne alternativknappen for å angi et merket område på 256 x 256 piksler uten å endre størrelse. Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til PDA" bli vist på knappelinjen for klassen. Auto Function (Autofunksjon) Samme som under Valg for Skann til fil. 61

62 Bildemoro-fliken Scan to wallpaper (Skann til bakgrunn) Auto detection (Auto-oppdaging) Hvis du klikker på denne alternativknappen, svarer bildetypen til skanningsmålet og bare grått og farger støttes. Customized settings (Tilpassede innstillinger) Hvis du klikker på denne alternativknappen, vil bildetypen bli basert på bildetypeinnstillingen i kombinasjonsboksene. Image type (Bildetype) Inneholder valgene for farge og grått. Size (Størrelse) Du kan velge en av disse bakgrunnsstørrelsene: 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 1024 eller 1600 x

63 Show item (Vis element) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke ikonet "Skann til bakgrunn" bli vist på knappelinjen for klassen. Trykknapphendelse-fliken (vises bare når skanneren er utstyrt med trykknapper) Default Mode (Standardmodus) Button mode (Knappemodus) Hvis du klikker på denne alternativknappen, vil MiraScan 5.0 starte i knappemodus når du trykker på knappen på skanneren. Console mode (Konsollmodus) 63

64 Hvis du klikker på denne alternativknappen, vil MiraScan 5.0 starte i konsollmodus når du trykker på knappen på skanneren. Close Driver when finish push-button event (Lukk driver etter trykknapphendelse) MiraScan 5.0 vil bli lukket (hvis merket) eller ikke (hvis ikke merket) etter at trykknapphendelsen er utført. Scan after time counting down to 0 (Skann etter nedtelling til 0) I tekstboksen kan du angi hvor lang tid det skal gå fra du trykker på skanningsknappene på skanneren til selve skanningen utføres. I løpet av denne tidsperioden kan du se på forhåndsvisningsbildet i konsollmodus og bestemme om skanningen skal utføres eller ikke. Play sound (Spill av lyd) Hvis dette er valgt, vil det bli spilt av en lyd fra skanneren. Få hjelp For å få en bedre forståelse av hvordan MiraScan 5.0 skal brukes, kan du slå opp i hjelpesystemet som er tilgjengelig i knappemodus. Når du klikker på Hjelp, blir en undermeny med disse valgene vist. Contents (Innhold): Laster inn hjelpefilen og viser siden for MiraScan 5.0-knappemodus. Du kan også trykke på F1 -tasten på tastaturet. What's this? (Hva er dette?): Musemarkøren vil bli endret til et "spørsmålstegn" slik at du kan angi objekt, og deretter vil den aktuelle siden bli vist. Du kan også trykke på Skift - og F1 -tastene på tastaturet. Scanner Information (Skannerinformasjon): Viser skannerinformasjon i en dialogboks som angir "Scanner Model (Skannermodell)", "Firmware version (Fastvareversjon)", "Driver version (Driverversjon)", "Device Manager (Enhetsbehandler)", "USB Info (USB-informasjon)", "Max resolution (Maks. oppløsning)", "Max Scan area (Maks. skanningsområde)" og en "OK"-knapp. Før du ber om teknisk assistanse, bør du ha denne informasjonen for hånden. Driver update (Driveroppdatering): Kobler til Web-siden for driveroppdateringer for å laste ned den seneste versjonen. About (Om): Viser en meldingsboks med driverversjon og lisensinformasjon. 64

65 Konsollmodus Når du bytter til konsollmodus, vises det på denne måten: Konsollmodus består av fire forskjellige vinduer: Kontrollvinduet, forhåndsvisningsvinduet, jobbinnstillingsvinduet (skjult som standard) og bildejusteringsvinduet (skjult som standard). Som navnene antyder, kan du kontrollere skanningen, forhåndsvise bildet, se på jobbinnstillinger og foreta bildejusteringer i disse vinduene. Når du bytter til konsollmodus, er kontrollvinduet og forhåndsvisningsvinduet åpne som standard. Du kan klikke på i kontrollvinduet for ååpne jobbinnstillingsvinduet og på for ååpne bildejusteringsvinduet. 65

66 Kontrollvinduet Kontrollvinduet er det øverste vinduet i standardvinduet for konsollmodus. Hver knapp har en bestemt funksjon. Originaltype Tre typer av originalmateriale støttes, det er transparenter, negativ film og reflekterende originaler. Hvis du velger negativ film som originaltype, blir en dialogboks der du kan velge filmtype vist. Autofunksjon på/av Du kan velge å bruke autofunksjonen eller ikke. Autofunksjonene angis i innstillingsvinduet (se Auto functions (Autofunksjoner) på side 73). Forhåndsvisningsknapp Forhåndsviser eller oppdaterer det forhåndsviste bildet. Mål Du kan tildele et skanningsmål fra listen i samsvar med filtype, filformat, formål og annet. MiraScan 5.0 kategoriserer på forhånd målene i fem grupper. Skanningsinnstillingsmakro MiraScan 5.0 inneholder makroer slik at brukerne kan utføre forskjellige skanningsoperasjoner på en enkel måte. Vi vil gjerne anbefale disse makroene. Du finner mer informasjon under Skanningsinnstillingsmakroen på side

67 Åpne jobbinnstillingsvinduet Klikk på denne knappen for ååpne jobbinnstillingsvinduet (se Jobblistevinduet på side 105). Åpne bildejusteringsvinduet Klikk på denne knappen for ååpne bildejusteringsvinduet (se Bildejusteringsvinduet på side 78). Skanning Klikk på denne knappen for å starte skanning. Innstillinger Tilsvarer Settings (Innstillinger) i knappemodus, men har to ekstra innstillinger: Operate Scan Settings Macro (Bruk skanningsinnstillingsmakro) og Advanced Settings (Avanserte innstillinger). Hjelp Klikk på denne knappen for ååpne hjelpesystemet for MiraScan 5.0 og oppdateringsinformasjon. Minimer Klikk på denne knappen for å minimere vinduet til oppgavelinjen eller systemskuffen. Avslutt Klikk på denne knappen for å avslutte MiraScan 5.0. Bytt til knappemodus Alle innstillinger vil bli lagret og programmet vil deretter bytte til knappemodus. 67

68 Skanningsinnstillingsmakroen Skanningsinnstillingsmakroen sørger for flere mye brukte, forhåndsdefinerte kombinasjoner av skanningsinnstillinger som du kan bruke for å få akkurat det skannede bildet du trenger. Slik velger du skanningsinnstillingsmakro for en skanningsjobb: 6. Etter forhåndsvisning velger du en skanningsjobb (ramme) i forhåndsvisningsvinduet. 7. Klikk på Skanningsinnstillingsmakro. Verktøylinjen for skanningsinnstillingsmakroer blir vist. 8. Alt etter formålet med skanningen velger du et ikon for skanningsinnstillingsmakro på verktøylinjen. 9. Det valgte ikonet for skanningsinnstillingsmakro vil bli vist på knappen Skanningsinnstillingsmakro. Makroinnstillingene vil bli brukt på den valgte skanningsjobben. 10. Hvis du har flere skanningsjobber, gjentar du trinn 1 til Nå kan du starte skanningen med makroinnstillingene som er valgt for skanningsjobbene. I tillegg til forhåndsdefinerte skanningsinnstillingsmakroer kan du tilpasse egne makroer. Se Fliken Macro (Makro) på side 70. Tabellene nedenfor viser alle de forhåndsdefinerte skanningsinnstillingsmakroene som er tilgjengelige. MAKROER FOR REFLEKTERENDE ORIGINALER Objekt Bare tekst for OCR Tekst og foto for OCR Strektegning for sporing Strektegning for kontor Betydning Brukes når du skal skanne et rent tekstdokument og utføre OCR. Brukes når du skal skanne et dokument som inneholder tekst og bilder, og utføre OCR. Brukes når du skal gjøre om det skannede bildet til et vektorbilde i et annet program. Brukes når du skal skanne strektegninger og plassere dem i kontordokumenter. 68

69 Strektegning for utskrift Foto for Web Foto for kontor Foto for utskrift Brukes når du skal skanne strektegninger og skrive dem ut. Brukes når du skal skanne fotografier og plassere dem på Web-sider. Brukes når du skal skanne fotografier og plassere dem i kontordokumenter. Brukes når du skal skanne fotografier og skrive dem ut. MAKROER FOR TRANSPARENTER Objekt Lysbilde 135 Positiv film 120 Positiv film 4 x 5 Betydning Brukes når du skal skanne 135-lysbilder. Brukes når du skal skanne positiv 120-film. Brukes når du skal skanne positiv 135-film. MAKROER FOR NEGATIV FILM Objekt Negativ film Betydning (parametere) Brukes når du skal skanne negativ film. 69

70 Avanserte innstillinger i konsollmodus Klikk på for å åpne innstillingsvinduet. De fleste innstillingene er identiske med dem som finnes i innstillingsvinduet for knappemodus, men tilpassede makroinnstillinger og fliken Advanced (Avansert) er forskjellige. FLIKEN MACRO (MAKRO) Valgene på denne fliken: Show item (Vis element)-avkrysningsbokser Merk avkrysningsboksen ved siden av hvert element for å vise makroen på verktøylinjen for skanningsmakroer, eller omvendt. Makroliste Viser alle makroene. Du kan klikke for å velge en makro, og klikke på Delete (Slett) for å slette den valgte makroen. 70

71 Resolution (Oppløsning) Velger oppløsning for en tilpasset makro. Image type (Bildetype) Velger bildetype for en tilpasset makro. Scan mode (Skanningsmodus) Velger skanningsmodus for en tilpasset makro. More setting (Flere innstillinger) Åpner flere innstillingsvalg for en tilpasset makro. Save as (Lagre som) Åpner en dialogboks for å lagre makroen. Filtypen vil være *.msf. Load (Last inn) Åpner en dialogboks for å laste inn makroen. Filteret er *.msf. Add (Legg til) Dupliserer den valgte makroen som en ny makro. Delete (Slett) Sletter den valgte makroen. Tilpasse egne skanningsinnstillingsmakroer Slik tilpasser du en egen skanningsinnstillingsmakro: 1. Velg riktig oppløsning, bildetype og skanningsmodus fra rullegardinlistene Resolution (Oppløsning), Image type (Bildetype) og Scan mode (Skanningsoppløsning). Du kan også klikke på More (Mer) for å få flere innstillingsvalg. 2. Klikk på Save as (Lagre som). En dialogboks der du blir bedt om å lagre makroen blir vist. Oppgi et navn på makroen og lagre den. 71

72 Laste inn tilpassede makroer Slik laster du inn en tilpasset makro: 1. Klikk på Load (Last inn) for å bla gjennom makrofilene. 2. Klikk for å velge makroen du ønsker og deretter på OK for å laste inn makroen. 3. Når makroen er lastet inn, blir ikonet til den tilpassede makroen vist på verktøylinjen for skanningsinnstillingsmakroer. FLIKEN ADVANCED (AVANSERT) Flere avanserte innstillingsvalg i kontrollvinduet blir beskrevet nedenfor: 72

73 Auto functions (Autofunksjoner) Auto Preview (Auto-forhåndsvise) Hvis du merker dette valget, vil MiraScan 5.0 foreta en forhåndsvisning ved bytte av modus. Auto Type (Auto-type) Hvis denne avkrysningsboksen er merket, vil MiraScan 5.0 velge en egnet bildetype for skanningen. Du kan også fjerne merket i avkrysningsboksen og velge en bildetype fra rullegardinlisten. Auto-crop (Auto-beskjære) Merk denne avkrysningsboksen for at MiraScan 5.0 skal beskjære det skannede bildet til en passende størrelse automatisk. Auto Rotate (Auto-rotere) Merk dette valget for at MiraScan 5.0 automatisk skal rotere det skannede bildet til riktig stilling. Auto Descreen (Auto-derastrering) Hvis du skanner bilder fra tidsskrifter, aviser eller annet trykt materiale, vil du ofte oppdage at det skannede bildet er dekket av svake rastermønstre. Du kan bruke alternativene på rullegardinlisten til å fjerne dette rastermønsteret. Merk denne avkrysningsboksen for at MiraScan 5.0 skal derastrere det skannede bildet automatisk. Preview Resolution (Oppløsning ved forhåndsvisning) Du kan endre oppløsning for forhåndsvisningen ved å skrive en verdi i tekstboksen eller ved å dra glidebryteren. Ruler (Linjal) Show ruler (Vis linjal) Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil ikke linjalen bli vist. Show cross-axis on preview area (Vis kryssakse i forhåndsvisningsområde) Hvis du merker denne boksen, vil tverraksen til linjalen bli vist. Unit (Enhet) Du kan velge en linjalenhet fra rullegardinlisten. 73

74 Forhåndsvisningsvinduet Linjal Maksimer/ gjenopprettknapp Forhåndsvisningsområde Rammeverktøy Vindushåndtak Forhåndsvisningsvinduet er plassert under kontrollvinduet i konsollmodus. Forhåndsvisningsområde Brukes til å vise og beskjære bildet. Linjal Viser bildets plassering. Rammeverktøy Sørger for de nødvendige verktøyene for skanningsrammene i forhåndsvisningsområdet. Maksimer/gjenopprett Maksimerer eller gjenoppretter vinduet. 74

75 Linjalenes funksjon Du kan endre linjalens utseende her. Klikk på i linjalkrysset for å få en meny med valgmuligheter. Show Cross Lines (Vis rutenett): Hvis du klikker på dette valget og flytter markøren tilbake til forhåndsvisningsvinduet, vil et rutenett hjelpe deg med å plassere markøren mer nøyaktig. Hide Ruler (Skjul linjal): Hvis du klikker på dette valget, vil linjalen bli skjult og forhåndsvisningsvinduet tilsvarende utvidet. Hvis du vil gjenopprette linjalen, velger du "Show Ruler" (Vis linjal) i dialogboksen Settings (Innstillinger) eller fra menyen som vises når du klikker på krysset. Unit (Enhet): Velger enhet for linjalen. Rammeverktøy Du kan bruke rammeverktøyene til å definere og redigere skanningsområder. Bare bildet som er omsluttet av skanningsområdene, vil bli skannet når du klikker på skanningsknappen. Skanningsområdene representeres av stiplede rammer i forhåndsvisningsområdet. Du kan bruke disse verktøyene til å manipulere disse rammene. Rammevalg Du kan velge: Enkeltramme: Flytte, rotere, zoome inn og zoome ut en enkelt ramme. Flere rammer: Bare flytte alle rammer som en helhet. Legg til ny ramme Klikk på denne knappen for å trekke opp en ny ramme i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du holder "Skift"- tasten nede samtidig, kan du lage et kvadrat. Dupliser ramme Klikk for å velge en ramme i forhåndsvisningsområdet, og klikk på denne knappen for å duplisere den valgte rammen. Gå til første ramme Klikk på denne knappen for å gå fra den aktive rammen til den første rammen. 75

76 Gå til forrige ramme Klikk på denne knappen for å gå fra den aktive rammen til den forrige rammen. Gå til neste ramme Klikk på denne knappen for å gå fra den aktive rammen til den neste rammen. (Den er deaktivert hvis det er flere aktive rammer.) Gå til siste ramme Klikk på denne knappen for å gå fra den aktive rammen til den siste rammen. (Den er deaktivert hvis det er flere aktive rammer.) Roter lerret Klikk på denne knappen for å rotere lerretet 90 grader med klokken. Hvis du holder nede "Skift"-tasten, vil det rotere 90 grader mot klokken. Snu lerret Klikk på denne knappen for snu lerretet om den horisontale aksen. Forstørrelse Venstreklikket lerret zoomes inn. Høyreklikket (Alt+pil venstre) vil bli zoomet ut. Vis full forhåndsvisning Klikk på denne knappen for å vise hele forhåndsvisningsbildet så stort som mulig. Zoom til maks. størrelse Klikk på denne knappen for å gjøre de(n) aktive rammen(e) så store som mulig. Vis med maksimal bredde Klikk på denne knappen for å vise hele forhåndsvisningsbildet så bredt som mulig. Vis med maksimal høyde Klikk på denne knappen for å vise hele forhåndsvisningsbildet så høyt som mulig. 76

77 Håndverktøy Klikk på denne knappen for å vise en hånd for å dra bildet hvis det ikke passer helt inn i forhåndsvisningsvinduet. Zoom skanning Klikk på denne knappen for å vise den aktive rammen slik at den passer i forhåndsvisningsvinduet, og vise den med størst mulig oppløsning. Papirkurv Klikk for å velge en ramme, og klikk på denne knappen for å slette den valgte rammen. 77

78 Bildejusteringsvinduet Bildejusteringsvinduet blir vist når du klikker på i kontrollvinduet. Det har tre moduser: Fargeveiviser, Fargetilpassing og Standard. Du kan bruke verktøyene i disse modusene til å behandle bildet før den endelige skanningen blir sendt til en fil eller et program. Klikk på for å velge fargeveivisermodus. (Denne modusen er deaktivert hvis du velger strektegning som bildetype.) Klikk på for å velge fargetilpassingsmodus. (Denne modusen er deaktivert hvis du skanner negativ film eller velger strektegning eller gråtoner som bildetype.) 78

79 Klikk på for å velge standardmodus. Fargeveivisermodus Denne modusen består av to vinduer, fem fliker og noen knapper. Alle elementene på de fem flikene vil automatisk bli endret i samsvar med hva du velger. Du kan også bytte til to andre modustyper: fargetilpassings- og standardmodus. Merk: Innstillingene i fargeveivisermodus vil overstyre alle innstillinger i standardmodus. Originalvinduet i denne modusen viser primærbildet, mens effektvinduet viser endringseffekten. Klikk på for å bruke effekten. Klikk på for å tilbakestille. Du kan også klikke på for å avbryte. 79

80 TETTHET-FLIKEN På denne fliken kan du justere tettheten til det skannede bildet. Standardtettheten er 5. Tetthetsnivået kan variere mellom 1 og 10. Hvis du skriver en verdi i tekstboksen, vil MiraScan 5.0 flytte glidebryteren og oppdatere bildet med effekten. 80

81 EKSPONERING-FLIKEN Du har tre valgmuligheter som gjør det mulig å endre eksponeringseffekten til bildet: Under: Gjør bildet mørkere. General (Generell): Utvider fargenivået og gjør bildet skarpere. Over: Gjør bildet lysere. 81

82 KONTRAST-FLIKEN Her kan du justere kontrasten på det skannede bildet. Velg en av de tre alternativknappene: "From a vague photo" (Fra et svakt foto), "Keep color detail" (Behold fargedetaljer) og "With sharp and keep color detail" (Med skarpt og behold fargedetaljer). 82

83 SKARPHET-FLIKEN På denne fliken kan du justere skarpheten til bildet med to forskjellige valg. 83

84 METNING-FLIKEN På denne fliken kan du justere fargemetningen til bildet med fire forskjellige nivåer. 84

85 FILMVEIVISER-FLIKEN Filmveiviseren er et praktisk verktøy som du kan bruke til optimalisere skanningsresultatet ved skanning av film. Det har fire forskjellige effekter på fire miniatyrbilder. Du kan klikke for å velge ett av dem, som vil få en rød ramme. 85

86 Fargetilpassingsmodus Du velger fargetilpassingsmodus ved å klikke på. Denne modusen består av to seksjoner og enkelte andre knapper. De to seksjonene er knyttet til inndataenheten (viser bare en tekst med modellnavnet og profilens navn) og utdataenheten. Merk: Innstillingene i fargetilpassingsmodus vil overstyre alle innstillinger i standardmodus. 86

87 Detaljer om utdataenhet srgb Color Space (srgb-fargerom) Viser det relative profilnavnet. Current monitor (Gjeldende skjerm) Samme som ovenfor. Current printer (Gjeldende skriver) Samme som ovenfor. Other device profile (Annen enhetsprofil) Endre profilinnstillingene. Output device profile information (Profilinformasjon for utdataenhet) Viser informasjon om den valgte profilen. Output Intent (Utdataformål) Picture Intent (Bildeformål) Dette formålet sørger for at hele fargeområdet i bildet blir redusert eller utvidet for å dekke området til målenheten slik at gråbalansen blir opprettholdt, men kanskje ikke den kolorimetriske nøyaktigheten. Med andre ord, hvis noen farger i bildet faller utenfor det fargeområdet som utdataenheten kan gjengi, vil bildeformålet sørge for at alle fargene i bildet blir justert slik at de alle faller innenfor området som kan gjengis, og slik at forholdet mellom fargene blir opprettholdt i så stor grad som mulig. Dette formålet er best egnet til visning av fotografier og bilder og er vanligvis standardformålet. 87

88 Graphic Intent (Grafisk formål) Det grafiske formålet beholder fargemetningen i bildet selv om dette kan skje på bekostning av nyanser og lyshet. Implementeringen av dette formålet er fortsatt noe problematisk, og ICC arbeider fortsatt med å finne metoder for å oppnå de ønskede effektene. Dette formålet er best egnet til forretningsgrafikk som diagrammer, der det er viktigere at fargene er skarpe og står i god kontrast til hverandre enn at det er en bestemt farge. Proof Intent (Korrekturformål) Korrekturformålet er definert slik at alle farger som faller utenfor det området som utdataenheten kan gjengi, blir justert til den nærmeste fargen som kan gjengis, mens alle andre farger forblir uendret. Korrekturformålet bevarer ikke det hvite punktet. Det hviteste hvite på papir er for eksempel mer gult enn det hviteste hvite på en dataskjerm. Et bilde som konverteres til en skrivers fargeområde ved hjelp av et relativt kolorimetrisk formål, ville føre til at alle fargene ble gulere. Det hvite punktet i bildet blir flyttet i samsvar med det hvite punktet til skriveren. Alle andre farger i bildet beholder sin posisjon i forhold til det hvite punktet. Dette gir et bilde som mer nøyaktig gjenspeiler utseendet til det utskrevne bildet. For brukeren kan det imidlertid virke visuelt foruroligende. Match Intent (Tilpassingsformål) Med tilpassingsformålet blir alle farger som faller utenfor det området som utdataenheten kan gjengi, justert til den nærmeste fargen som kan gjengis, mens alle andre farger forblir uendret. Tilpassingsformålet bevarer det hvite punktet. Det hviteste hvite på papir er for eksempel mer gult enn det hviteste hvite på en dataskjerm. Et bilde som konverteres til en skrivers fargeområde med tilpassingsformål, vil gi et resultat der alle fargene gjøres om og tilpasses til skriverens område. Det hvite punktet i bildet blir ikke flyttet i samsvar med det hvite punktet til skriveren. Derfor kan avstanden mellom fargene og det hvite punktet endre seg. Dette gir et bilde som er mindre visuelt foruroligende for brukeren, men det er også en mindre nøyaktig gjengivelse av det utskrevne resultatet. 88

89 Standardmodus Standardmodus består av sju fliker. Disse er Kombinasjon, Lysstyrke og kontrast, Nyanse og metning, Fargebalanse, Kurve, Nivå og Grense. Klikk på for å bruke innstillinger som er gjort i denne modusen. Klikk på for å bruke alle innstillingene. Klikk på for å tilbakestille. Du kan også klikke på for å avbryte. Merk: Flikene Nyanse og metning, Fargebalanse og Grense vil ikke bli vist hvis den valgte bildetypen er gråtoner. Grense-fliken blir bare vist hvis bildetypen er strektegning. 89

90 KOMBINASJON-FLIKEN Elementene på denne fliken: Inverter Hvis du klikker på denne knappen, vil den gjeldende rammen bli gjort om til omvendte farger. Det betyr at lysstyrkeverdien til hver piksel i kanalene blir gjort om til den omvendte verdien på 256-trinnsskalaen for fargeverdier. Horisontalt speil Denne effekten vises ikke i forhåndsvisningsvinduet, men utføres på skanningsresultatet. Rotate (Roter) Du kan skrive en roteringsvinkel i tekstboksen eller dra glidebryteren. 90

91 Blur/Sharpen (Dusere/skarpere) Du kan dra glidebryteren for å gjøre bildet dusere eller skarpere. Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre bildet dusere og mot høyre for å gjøre bildet skarpere. Descreen (Derastrering) Hvis du skanner bilder fra tidsskrifter, aviser eller annet trykt materiale, vil du ofte oppdage at det skannede bildet er dekket av svake rastermønstre. Du kan bruke alternativene på rullegardinlisten til å fjerne dette rastermønsteret. Du kan velge et egnet derastreringsalternativ for originalen som skal skannes, fra rullegardinlisten. 91

92 LYSSTYRKE OG KONTRAST-FLIKEN På denne fliken kan du justere lysstyrken og kontrasten til det skannede bildet. Du kan manuelt skrive verdier mellom -127 og 127 (standardverdien er 0) i tekstboksene. Du kan også dra glidebryteren mot venstre for å redusere effekten eller mot høyre for å øke den. Vi anbefaler at du klikker på "Auto"-knappen og lar programvaren justere effekten automatisk. 92

93 NYANSE OG METNING-FLIKEN Nyanse er et kjennetegn som skiller én farge fra en annen, mens metningen er bestemmende for intensiteten av fargen. Du kan bruke fargehjulet til å angi nyansen og metningen av fargen du vil bruke. Flytt musemarkøren til fargehjulet, og klikk på det. Dra inne i fargehjulet for å velge nyansen av fargen du vil bruke. Avstanden fra sentrum av hjulet bestemmer fargens metning. Jo lengre du drar musen bort fra sentrum av fargehjulet, desto høyere blir fargemetningen. Du kan dra trekanten under lyshetslinjen for å justere lysheten til fargen du velger. Dra trekanten mot høyre for å øke lysheten. Dra trekanten mot venstre for å redusere lysheten. 93

94 Standardparametere: Når du drar med musen inne i fargehjulet for å velge nyansen og metningen av en farge, eller drar trekanten under lyshetslinjen for å angi lysheten til fargen, vises også de tilhørende verdiene i tekstboksene. Her kan du også skrive inn verdiene direkte. Objekt Verdiområde Standardverdi Nyanse 0~359 0 Metning 0~100% 0% Lyshet 0~100% 50% 94

95 FARGEBALANSE-FLIKEN Med fargebalanseverktøyet kan du endre fargesammensetningen i et bilde og fremheve eller tone ned bestemte farger. Fargekanalen er stedet hvor du velger hvilken kanal som skal justeres. Du kan justere ved å dra trekantene eller oppgi verdiene (fra 0 til 100) direkte i tekstboksene. 95

96 Velg først kanalen du vil justere, og dra deretter trekantene under de tre fargelinjene for å justere fargebalansen. Du kan også justere fargebalansen ved å oppgi verdiene du vil bruke direkte i de tre tekstboksene til høyre for fargelinjene. Hvis for eksempel fargen i det lyse området av originalen du skanner virker blålig, kan du først velge kanalen Highlight (Høylys) og deretter dra trekanten under linjen Cyan-Red (Cyan-Rød) mot høyre, eller dra trekanten under linjen Yellow-Blue (Gul-Blå) mot venstre for å motvirke den blålige effekten. Standardparametere: Objekt Verdiområde Standardverdi Fargekanal Mellomtone Cyan og rød -100~100 0 Magenta og grønn -100~100 0 Gul og blå -100~

97 KURVE-FLIKEN Kurveverktøyet brukes til å justere lysstyrkeegenskapene til mellomtonepikslene i et bilde. Bruk fargekanalboksen til å velge fargekanalen som skal justeres. Da kan du justere kurveegenskapene til hver enkelt kanal for seg. 97

98 X-aksen i fargetonekartet representerer inndata for lysstyrkenivået til pikslene i et bilde. Y-aksen representerer utdata for lysstyrkenivået i bildet. Du kan klikke og dra kurven for å endre form på den og justere forskjellen mellom lysstyrkenivåene for inndata og utdata i et bilde uten at det endrer de mørke og lyse områdene i stort omfang. Vi kan sammenligne noen bilder og deres fargetonekart: Originalbildet med tilhørende fargetonekart. Kurven er rettlinjet og diagonal. Dra kurven mot venstre. Da vil mellomtoneområdet i bildet blir lysere. Dra kurven mot høyre. Da vil mellomtoneområdet i bildet blir mørkere. 98

99 Du kan også klikke på kurven for å legge til nye punkter og endre formen på kurven ytterligere: Klikk for å legge til et nytt punkt Du kan avlese den nøyaktige inn-/utdataverdien i statusområdet for inn-/utdata. 99

100 NIVÅ-FLIKEN Dialogboksen for fargenivå viser fordelingen av lysstyrkenivåer i et bilde og verdiene klassifisert i inndatanivå og utdatanivå. Bruk fargekanalboksen til å velge en fargekanal som skal justeres. Da kan du justere histogramegenskapene til hver enkelt fargekanal for seg. 100

101 Et histogram viser fordelingsstatusen til mørke og lyse piksler i et bilde. X-aksen er delt inn i 256 like store deler som representerer lysstyrkenivået fra 0 til 255. Y-aksen representerer antall piksler i hvert lysstyrkenivå. Vi kan sammenligne to bilder og deres histogrammer: Lyse bilder har lysere piksler og derfor er linjene til høyre høyere enn linjene til venstre. Mørke bilder har mørkere piksler og derfor er linjene til venstre høyere enn linjene til høyre. Vi kan også se på de to bildene nedenfor: Bilde 1 Bilde 2 101

102 I bilde 1 kan vi se at det er en høyere kontrast mellom de lysere og mørkere delene av bildet. Lyse og mørke piksler utgjør en større del av hele bildet. Histogrammet viser derfor høyere linjer på venstre (mørk) og høyre (lys) side. Linjene i midtpartiet er relativt sett mye lavere, som betyr at det er bare noen få mellomtonepiksler i bildet. Objektpikslene i bilde 2 har høyere nivåer av lysstyrke og mørkhet. Fordelingen er i tillegg mye jevnere enn i bilde 1. Derfor er det totale antall piksler i bildet jevnt fordelt på lysere, mellomtone- og mørkere piksler. Det fører til at histogrammet for bilde 2 virker jevnere. Når nivået skal justeres, velger du først fargekanal. Det er fire alternativknapper for valg av kanal. Hvis du velger Master, vil nivået til alle de tre fargekanalene (rød, grønn og blå) bli justert samtidig. Hvis du velger knappen Red (Rød), Green (Grønn) eller Blue (Blå), vil nivået til den valgte fargekanalen bli justert. Deretter kan du justere nivået ved å dra trekanten under diagrammene. Det svarte håndtaket (til venstre) brukes til å justere skyggen i inndata/utdata-nivået, det grå håndtaket (i midten) til mellomtonene og det hvite håndtaket (til høyre) til høylyset. I tillegg kan du justere verdiene direkte ved å skrive de ønskede verdiene i tekstboksene. Du kan også trykke på "Auto"-knappen for å la MiraScan 5.0 justere fargenivået automatisk i samsvar med fargen til hele bildet. Eksemplet nedenfor viser hvordan histogramverktøyet kan forbedre bildet og få frem flere detaljer. Før justering Etter justering 102

103 Standardparametere: Objekt Verdiområde Standardverdi Inndatanivå (maks.) Inndatanivå (min.)+2~ Inndatanivå (min.) 0~Inndatanivå (maks.)-2 0 Gamma 0,1~9,9 1,5 Utdatanivå (maks.) 0~ Utdatanivå (min.) 0~255 0 GRENSE-FLIKEN Grenseverktøyet er meget nyttig når du skanner strektegninger eller dokumenter med tanke på OCR (optisk tegngjenkjenning). Du kan bruke denne funksjonen til å justere kvaliteten på strektegninger eller til å forbedre gjenkjenningsnøyaktigheten ved å eliminere uønskede punkter i dokumentet. 103

104 Merk: Denne funksjoner kan bare brukes når du har valgt strektegning som bildetype. X-aksen i histogrammet representerer lysstyrkenivået til pikslene i bildet (fra 0 til 255 fra venstre mot høyre). Y-aksen representerer antall piksler. Når du skal justere grenseverdien, drar du trekanten under histogrammet eller oppgir grenseverdien direkte i grensetekstboksen. Eksempel: Bilde 1 nedenfor er det skannede originalbildet, mens grenseverdien er endret til 70 i bilde 2. Bilde 1 Bilde 2 Det betyr at piksler i bildet som har et lysstyrkenivå lavere enn 70, blir endret til svart mens de som har et lysstyrkenivå over 56, blir endret til hvitt. Du vil derfor oppdage at noen detaljer forsvinner i det nye bildet når du angir en lavere grenseverdi. På en annen side kan du eliminere eventuelle punkter du ikke vil ha med i bildet. Du angir en verdi ved å dra trekanten eller skrive en verdi direkte i tekstboksen. Standardparametere: Objekt Verdiområde Standardverdi Grense 0~

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer