HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok"

Transkript

1 HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

2 HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok

3 Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av slik det er tillatt i henhold til lov om opphavsrett. Informasjonen som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som gjelder for HPs produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Varemerker Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

4 Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Installering og initialisering av skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Slik bruker du HP Image Zone-programvaren...2 Oversikt over frontpanel og tilbehør...3 Oversikt over skanning...3 Skanne bilder og dokumenter...4 Skanne flere bilder i én skanning...6 Skanne film...7 Lage kopier...9 Dele et skannet dokument eller bilde...9 Endre skanneinnstillinger Stell og vedlikehold...11 Rengjøre skannerglasset...11 Rengjøre transparentadapteren (TMA) Problemløsing...12 Problemer med skannerinstallering eller -oppsett...12 Problemer med skannerinitialisering eller maskinvare Produktstøtte...15 Websted om tilgjengelighet...15 HP Scanjet-websted...15 Støtteprosess Informasjon om forskrifter og produktspesifikasjoner...17 Spesifikasjoner for skanneren...17 Spesifikasjoner for transparentadapteren (TMA)...17 Miljøspesifikasjoner...18 Brukerhåndbok 1

5 1 Slik bruker du skanneren Denne håndboken inneholder en beskrivelse av hvordan du bruker HP Scanjet fotoskanneren og tilbehør, løser installeringsproblemer og får kundestøtte. Installering og initialisering av skanneren Se i installeringsveiledningen som fulgte med skanneren, når du skal installere skanneren og skanneprogramvaren. Her finner du mer informasjon Du finner mer informasjon om skanneren og programvaren i den elektroniske hjelpen. Hvis du har installert HP Image Zone-programvaren som fulgte med skanneren, dobbeltklikker du på ikonet til HP Løsningssenter på skrivebordet og klikker på Rettledning på skjermen. Macintosh-brukere: Se i den elektroniske hjelpen i HP Image Zone-programvaren for Macintosh for å få informasjon om fremgangsmåter for skanning. Slik bruker du HP Image Zone-programvaren Når du installerer HP Image Zone-programvaren, vises to ikoner på skrivebordet. Disse ikonene kan brukes til å åpne to programmer for skanning og redigering av skanninger. Hvis du vil vite hvordan du bruker HP Løsningssenter og HP Image Zone, kan du se i den elektroniske hjelpen. HP Løsningssenter er programmet som får deg i gang med å skanne bilder og dokumenter. Ved hjelp av HP Løsningssenter kan du bruke skanne- og kopieringsfunksjoner få tilgang til hjelp og problemløsingsinformasjon få tilgang til HP Image Zone for å redigere skanningene endre innstillinger HP Image Zone er programmet du bruker til å håndtere, skrive ut, arkivere og dele bilder etter at de er skannet. Du kan åpne HP Image Zone ved hjelp av ikonet på skrivebordet eller fra HP Løsningssenter. Slik starter du en skanning: Dobbeltklikk på HP Løsningssenter-ikonet på skrivebordet, klikk på kategorien for skanneren, og klikk på oppgaven du vil utføre. Merk Hvis HP Løsningssenter-ikonet ikke er tilgjengelig på skrivebordet, klikker du på Start, Programmer (eller Alle programmer), HP og deretter HP Løsningssenter. 2 HP Scanjet 3800

6 Oversikt over frontpanel og tilbehør I denne delen får du en oversikt over frontpanelet på skanneren og transparentadapteren (TMA). Frontpanelknapper Ikon Funksjonsnavn Beskrivelse Skann-knapp Kopier-knapp Skann til Share-knapp Skanner bilder, grafikk, dokumenter og gjenstander. Skanner elementet og sender det til skriveren for å lage en kopi. Skanner elementer for deling. Del bilder enkelt med HP Instant Share, eller send dokumenter på flere sider som e-postvedlegg. Transparentadapter (TMA) Du kan bruke transparentadapteren til å skanne 35 mm lysbilder og negativer. Hvis du vil vite mer om transparentadapteren, kan du se Skanne film. Oversikt over skanning Du kan starte skanningen på en av følgende tre måter: fra frontpanelknappene for å komme raskt i gang ved hjelp av basisfunksjoner fra HP Løsningssenter for å ha bedre kontroll under skanneprosessen fra andre programmer Skanne fra skannerens frontpanelknapper Bruk frontpanelknappene på skanneren til grunnleggende skannefunksjoner som skanning av bilder og dokumenter. Du finner veiledning for bruk av frontpanelknappene i denne håndboken. Se i den elektroniske hjelpen i HP Løsningssenter for å få hjelp til mer avanserte funksjoner. Skanne fra HP Løsningssenter Skann fra HP Løsningssenter når du ønsker bedre kontroll under skanneprosessen, for eksempel når du vil forhåndsvise bildet før den endelige skanningen, bruke mer avanserte funksjoner eller endre skanneinnstillingene. Slik starter du HP Løsningssenter: 1. Gjør ett av følgende: a. Dobbeltklikk på HP Løsningssenter-ikonet på Windows-skrivebordet. b. Klikk på Start på oppgavelinjen, velg Programmer eller Alle programmer, velg HP, og klikk deretter på HP Løsningssenter. Brukerhåndbok 3

7 Kapittel 1 2. Hvis du har installert mer enn én HP-enhet, klikker du på kategorien for skanneren. HP Løsningssenter viser bare funksjonene, innstillingene og støttealternativene som gjelder for den valgte HP-enheten. Skanne fra andre programmer Du kan skanne et bilde direkte i et av programmene dine hvis programmet er TWAINkompatibelt. Programmet er som regel kompatibelt hvis det har et menyalternativ som Hent, Skann eller Importer nytt objekt. Hvis du er usikker på om programmet er kompatibelt, eller hva alternativet er, kan du se i dokumentasjonen til programmet. Skanne bilder og dokumenter Bruk Skann-knappen til å skanne bilder og dokumenter hurtig. Velge originaltype dokument eller bilde Skanne bilder Skanne dokumenter Velge originaltype dokument eller bilde Du har to valg for originaltype: Dokument og Bilde. Skanneren optimaliserer innstillingene basert på hva du velger. Bruk disse retningslinjene til å bestemme hva som er den beste originaltypen for ditt behov. Hvis originalen består av tekst, eller både tekst og grafikk et trykt fotografi eller bilde Velger du denne originaltypen dokument bilde Skanne bilder Bruk Skann-knappen ( ) til å skanne fotografier og grafikk. For å få hjelp til skanning av lysbilder eller negativer kan du se Skanne film. 4 HP Scanjet 3800

8 Merk Hvis du vil forhåndsvise skanningene før de sendes til målet, velger du Vis forhåndsvisning i dialogboksen HP Skanning. Se også Forhåndsvise et skannet bilde i den elektroniske hjelpen. 1. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset, slik referansemerket angir, og lukk dekselet. 2. Trykk på Skann-knappen ( ). Dialogboksen HP Skanning vises. 3. Klikk på Skann. 4. Når skanningen er ferdig, plasserer du et element på skannerglasset og klikker på Skann for å skanne et nytt element. Klikk ellers på Ferdig. Skanningen lagres i en undermappe i Mine skanninger, som ligger i mappen Mine dokumenter. Undermappen får navn etter gjeldende år og måned. Som standard sendes også det skannede bildet til HP Image Zone. Skanne dokumenter Merk Hvis du har valgt Vis forhåndsvisning, må du klikke på Godta i forhåndsvisningen for å starte skanningen. Klikk på Ja når du får spørsmål om hvorvidt du vil skanne flere bilder, eller klikk på Nei hvis du vil sende de skannede bildene til den angitte plasseringen. Tips HP Skanning-programvaren kan korrigere bilder automatisk eller friske opp falmede farger i gamle bilder. Hvis du vil slå bildekorrigering av eller på, velger du Autokorriger fotografier på Basis-menyen i HP Skanningprogramvaren, og deretter velger du alternativene du ønsker. Du må velge Vis forhåndsvisning for å kunne bruke denne funksjonen. Bruk Skann-knappen ( ) til å skanne dokumenter. Skanneren skanner et originaldokument til det målet som er valgt i HP Skanningdialogboksen. Brukerhåndbok 5

9 Kapittel 1 Merk Hvis du vil forhåndsvise skanningene før de sendes til målet, velger du Vis forhåndsvisning i HP Skanning-dialogboksen eller starter skanningen fra HP Løsningssenter. Se også Forhåndsvise et skannet bilde i den elektroniske hjelpen. 1. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik referansemerket angir. 2. Trykk på Skann-knappen ( ). Dialogboksen HP Skanning vises. 3. Under overskriften Hva skal du skanne? klikker du på Dokument og velger deretter ett av følgende alternativer: Farge er standardinnstillingen. Gråtoner gjør om fargede originaler til gråtoner og gir mindre filstørrelser enn alternativet Farge. Svart-hvitt er den beste innstillingen for skanning av svart-hvitt-grafikk, men uegnet for originaler i farger eller gråtoner hvis du vil bevare detaljene. 4. Klikk på Skann. 5. Når du er ferdig med siden, legger du neste side på glasset og klikker på Skann for å skanne et nytt dokument eller en ny side. 6. Når du er ferdig med alle sidene, klikker du på Ferdig. Når du klikker på Ferdig, sendes den skannede filen til den angitte plasseringen. Merk Hvis du har valgt Vis forhåndsvisning, må du klikke på Godta i forhåndsvisningen for å starte skanningen. Klikk på Ja når du får spørsmål om hvorvidt du vil skanne flere bilder, eller klikk på Nei hvis du vil sende de skannede bildene til den angitte plasseringen. Skanne flere bilder i én skanning Du kan skanne flere bilder samtidig fra skannerglasset. Plasser bildene som du vil skanne, på skannerglasset på HP-enheten. For at resultatet skal bli best mulig, bør det være en avstand på minst 6 mm (0,25 tommer) mellom kantene på bildene. Følg deretter fremgangsmåten for å skanne et bilde. Hvis du vil vite mer, kan du se Skanne bilder. Tips Bruk Skann-knappen ( ) på skannerdekselet eller i HP Løsningssenter til å skanne flere bilder i én skanning. 6 HP Scanjet 3800

10 Skanne film I denne delen finner du informasjon om hvordan du bruker transparentadapteren (TMA) til å skanne positiver, inkludert 35 mm lysbilder, og negativer. For å få tips om skanning av film kan du se Tips for skanning av transparenter. Skanne positiver (for eksempel 35 mm lysbilder) Med transparentadapteren på denne modellen kan du skanne opptil to 35 mm lysbilder på én gang, avhengig av retningen. Bruk lysbildeholderen som er en del av den innebygde transparentadapteren, når du skal skanne 35 mm lysbilder. 1. Åpne skannerdekselet. 2. Fjern negativholderen, hvis den er der, fra lysbildeholderen. 3. Plasser lysbildene i lysbildeholderen. Sett inn lysbildene med den øverste kanten opp og fremsiden mot deg. 4. Lukk skannerdekselet. Merk Kontroller at lysbildene ligger flatt og ikke overlapper hverandre. Ikke trykk på Skann-knappen før lysbildene ligger i og dekselet er lukket. 5. Trykk på Skann ( ) på skanneren, eller klikk på Skann film i HP Løsningssenter. 6. I HP Skanning-dialogboksen velger du Bilde. 7. Velg Skann positiver, inkludert 35 mm lysbilder, med TMA. Hvis du vil forhåndsvise det skannede bildet, velger du Vis forhåndsvisning på skjermen eller starter skanningen fra HP Løsningssenter. 8. Klikk på Skann. 9. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre skanningen. Brukerhåndbok 7

11 Kapittel 1 Skanningen sendes til målet som er valgt i HP Skanning-dialogboksen. 10. Ta ut lysbildene når du er ferdig. Sett negativholderen tilbake i skannerdekselet for praktisk oppbevaring. Skanne negativer Bruk negativholderen når du skal skanne 35 mm negativer. Negativholderen sitter inne i lysbildeholderen som er en del av den innebygde transparentadapteren. Merk Du må bruke negativholderen når du skanner 35 mm negativer. Sett alltid negativholderen tilbake på plass i lysbildeholderen i skannerdekselet når du er ferdig. 1. Åpne skannerdekselet, og fjern negativholderen fra lysbildeholderen. 2. Skyv en negativremse inn i negativholderen slik det er angitt av ikonene på holderen. Merk Negativer blir lett skadet. Hold dem bare i kantene. Bruk tomme negativer til å fylle opp eventuell ledig plass i holderen. 3. Sett negativholderen tilbake i lysbildeholderen, og lukk skannerdekselet. 4. Trykk på Skann-knappen ( ) på skanneren, eller klikk på Skann film i HP Løsningssenter. 5. Velg Bilde. 6. Velg Skann negativer med transparentadapteren (TMA). Hvis du vil forhåndsvise det skannede bildet, velger du Vis forhåndsvisning på skjermen eller starter skanningen fra HP Løsningssenter. 7. Klikk på Skann. 8. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre skanningen. 8 HP Scanjet 3800

12 Skanningen sendes til målet som er valgt i HP Skanning-dialogboksen. 9. Ta ut negativremsen når du er ferdig. Sett negativholderen tilbake i skannerdekselet for praktisk oppbevaring. Tips for skanning av transparenter Hvis du skal skanne elementer som er for store for transparentadapteren, plasserer du transparenten på skannerglasset, legger et hvitt ark oppå transparenten og skanner som vanlig. Når du skanner 35 mm lysbilder eller negativer, forstørrer skannerprogramvaren bildet automatisk til omtrent 10 x 15 cm (4 x 6 tommer). Hvis du vil at det endelige bildet skal være mindre eller større, bruker du verktøyet Endre størrelse i skannerprogramvaren til å angi skaleringen til den endelige størrelsen du vil ha. Skanneren skanner elementet i den størrelsen du velger, og justerer skanneoppløsningen deretter. Hvis du skal skanne positiver, for eksempel 35 mm lysbilder, eller negativer med transparentadapteren, trykker du på Skann-knappen ( ) eller klikker på Skann film i HP Løsningssenter. Lage kopier Bruk Kopier-knappen ( ) til å skanne en original og sende den til en skriver. Kopier-knappen på frontpanelet er optimalisert til å skanne og skrive ut en kopi av det som ligger på skannerglasset. Hvis du vil endre bildet, for eksempel gjøre det lysere eller mørkere eller justere størrelsen, klikker du på Avbryt i HP Kopieringdialogboksen. Juster innstillingene, og fullfør deretter skanningen. Hvis du bruker HP Løsningssenter, kan du også klikke på Lag kopier-knappen og justere innstillingene i forhåndsvisningen. 1. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik referansemerkene angir. 2. Trykk på Kopier-knappen ( ). Kopien skrives ut på standardskriveren. Merk Det finnes ikke noe forhåndsvisningsbilde for kopieringsfunksjonen. Dele et skannet dokument eller bilde Bruk Skann til Share-knappen ( ) til å skanne bilder og dokumenter fra skannerglasset og sende skanningene til HP Instant Share, hvis du har det, eller til et støttet e-postprogram som vedlegg. HP Instant Share anbefales for å dele bilder. E-post er alternativet som anbefales for å dele tekstdokumenter på én eller flere sider. 1. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik referansemerkene angir. 2. Trykk på Skann til Share-knappen ( ). Dialogboksen HP Skanning vises. 3. I Skann til-området velger du enten HP Instant Share eller E-post. Brukerhåndbok 9

13 Kapittel 1 Merk Hvis du velger E-post, kan du endre filtypen og lagringsalternativene. Hvis du vil vite mer om HP Instant Share, kan du se i den elektroniske hjelpen for HP Instant Share. Hvis du vil vite mer, kan du se Her finner du mer informasjon. 4. Klikk på Skann. 5. Når du er ferdig med alle originalene, klikker du på Ferdig. Når du klikker på Ferdig, blir den skannede filen sendt til HP Instant Share eller til ditt standard e-postprogram. Merk Hvis du har valgt Vis forhåndsvisning, må du klikke på Godta i forhåndsvisningen for å starte skanningen. Klikk på Ja når du får spørsmål om hvorvidt du vil skanne flere bilder, eller klikk på Nei hvis du vil sende de skannede bildene til den angitte plasseringen. 6. Gjør ett av følgende ut fra hvilket mål du har valgt: HP Instant Share: Velg mellom flere alternativer for å dele skannede bilder med venner og familie. E-post: Bruk ditt standard e-postprogram til å fullføre og sende e-posten med det skannede bildet som vedlegg. Hvis du vil se det skannede bildet før du sender e-posten, dobbeltklikker du på vedlegget. Endre skanneinnstillinger Merk Hvis du vil bytte e-postprogram, åpner du HP Løsningssenter fra ikonet på skrivebordet eller på Start-menyen, klikker på skannerkategorien og knappen Innstillinger og velger E- E-postinnstillinger. Dialogboksen E-postinnstillinger vises. Velg e- e-postprogrammet du vil bruke, og klikk på OK. Du kan endre mange skanneinnstillinger fra HP Løsningssenter, blant annet: innstillingene for knappene på skannerens frontpanel innstillingene for skanneknappene i HP Løsningssenter skanneinnstillinger, for eksempel automatisk eksponering Hvis du vil vite mer om endring av innstillinger, kan du se Endre skanneinnstillinger i den elektroniske hjelpen for HP-skanneenheten. Hvis du vil vite mer om den elektroniske hjelpen, kan du se Slik bruker du HP Image Zone-programvaren. 10 HP Scanjet 3800

14 2 Stell og vedlikehold Hvis du rengjør skanneren jevnlig, får du bedre kvalitet på skanningene. Hvor mye stell som er nødvendig, avhenger av flere faktorer, blant annet hvor mye og i hva slags miljø du bruker skanneren. Du bør utføre rutinemessig rengjøring etter behov. Hvis du vil ha en oversikt over alt nødvendig stell og vedlikehold av skriveren, kan du lese delen Stell og vedlikehold i den elektroniske hjelpen for skanneren. I HP Løsningssenter klikker du på Hjelp og velger deretter delen som gjelder din skannermodell. Rutinemessig rengjøring og vedlikehold bør omfatte rengjøring av skannerglasset og transparentadapteren. Forsiktig Ikke plasser elementer med skarpe kanter i skanneren. Det kan skade skanneren. Før du plasserer et element på skannerglasset, må du kontrollere at det ikke er fuktig lim, korrekturlakk eller andre stoffer på elementet som kan smitte over på glasset. Rengjøre skannerglasset 1. Koble USB-kabelen og strømledningen fra skanneren. 2. Rengjør glasset ved hjelp av en myk, lofri klut som er fuktet med et mildt rensemiddel for glass, og tørk glasset med en tørr, myk og lofri klut. Forsiktig Bruk kun rensemiddel for glass. Unngå skuremidler, aceton, benzen og karbontetraklorid. Disse stoffene kan skade skannerglasset. Unngå isopropylalkohol fordi det kan etterlate striper på glasset. Ikke spray rensemiddelet direkte på glasset. Hvis du bruker for mye rensemiddel, kan det flyte ut til kantene og skade skanneren. 3. Når du er ferdig, kobler du USB-kabelen og strømledningen til skanneren igjen. Merk Hvis du vil vite hvordan du rengjør undersiden av skannerglasset, kan du gå til Rengjøre transparentadapteren (TMA) Rengjør transparentadapteren med en tørr, myk klut. Hvis det er nødvendig, kan du fukte kluten lett med et rensemiddel for glass og tørke av transparentadapteren. Brukerhåndbok 11

15 3 Problemløsing I denne delen finner du løsninger på vanlige problemer som kan oppstå når du bruker skanneren og transparentadapteren. Problemer med skannerinstallering eller -oppsett I denne delen finner du løsninger på problemer med installering og oppsett. Avinstallere programvaren og installere den på nytt Problemet kan ha oppstått på grunn av en ufullstendig installering. Prøv å avinstallere HP Skanning-programvaren og installere den på nytt. Du må ha programvare-cden for HP Image Zone for å installere HP Skanning-programvaren. Gjør følgende hvis du vil avinstallere HP-programvaren som fulgte med skanneren: 1. Klikk på Start, Innstillinger og deretter Kontrollpanel (i Windows XP klikker du på Start og deretter Kontrollpanel). 2. Klikk på Legg til / fjern programmer (i Windows XP heter dette Legg til eller fjern programmer), og velg deretter HP Scanjet-programvaren. 3. Klikk på Fjern. 4. Klikk på Legg til / fjern programmer (i Windows XP heter dette Legg til eller fjern programmer), og velg deretter HP Image Zone-programvaren. 5. Installer på nytt ved å bruke programvare-cden med HP Image Zone som fulgte med skanneren. Når du setter inn CDen, åpnes et installeringsvindu automatisk. Velg HP Image Zone-programvaren som du vil installere. Kontrollere ledningene Ledningstype Strømledning Handling Strømledningen kobles mellom skanneren og en stikkontakt. Kontroller at strømledningen er skikkelig koblet mellom skanneren og en stikkontakt eller et overspenningsvern. Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet står i en stikkontakt og er slått på. Koble strømledningen fra skanneren, og slå av datamaskinen. Etter 60 sekunder kobler du først strømledningen til skanneren igjen og slår deretter på datamaskinen. 12 HP Scanjet 3800

16 (forts.) Ledningstype USB-kabel TMA-kabel Handling USB-kabelen kobles mellom skanneren og datamaskinen. Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren. Kontroller at USB-kabelen er godt festet på skanneren og datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsing for USB, kan du se velge ditt land / din region og bruke søkeverktøyet til å finne problemløsingsemner for USB. TMA-kabelen kobles mellom transparentadapteren i skannerdekselet og skanneren. Kontroller at kabelen er godt festet bak på skanneren. Problemer med skannerinitialisering eller maskinvare I denne delen finner du løsninger på problemer med initialisering og maskinvare. Tilbakestille skanneren Hvis du får en melding av typen "Skannerinitialisering mislyktes" eller "Fant ikke skanner" når du prøver å bruke skanneren, bruker du følgende fremgangsmåte: 1. Lukk HP Image Zone-programvaren hvis den er åpen. 2. Koble fra kabelen som forbinder skanneren med datamaskinen. 3. Slå av datamaskinen, vent 60 sekunder, og slå maskinen på igjen. 4. Koble til kabelen som forbinder datamaskinen med skanneren (bruk en annen USB-port på datamaskinen hvis det er mulig). Kontroller at USB-kabelen er godt festet bak på skanneren. USB-symbolet på enden av kabelen (støpselet) skal vende opp. Når USB-støpselet er riktig tilkoblet, føles det litt løst. Hvis det er feil tilkoblet, føles USB-støpselet svært fast. Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen. Teste skannermaskinvaren Hvis du tror at det er et maskinvareproblem med skanneren, må du kontrollere at ledningene er godt festet på skanneren, datamaskinen og strømkilden. Hvis ledningene er riktig festet, kontrollerer du at skanneren er slått på, og tester deretter skanneren på følgende måte: 1. Koble strømledningen og USB-kabelen fra skanneren. 2. Koble strømledningen og USB-kabelen til skanneren igjen. Vognen på skanneren beveger seg frem og tilbake omtrent 25 mm (1 tomme), og lampen slås på. Hvis vognen ikke beveger seg og skannerlampen ikke slås på, kan det være et problem med skannermaskinvaren. Se Produktstøtte. Brukerhåndbok 13

17 Kapittel 3 Skanneren virker ikke lenger som den skal Hvis skanneren slutter å skanne, gjennomfører du trinnene nedenfor i angitt rekkefølge. Start en skanning for å se om skanneren virker, etter hvert trinn. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn. 1. En ledning kan være løs. Kontroller at både USB-kabelen og strømledningen er godt festet. 2. Trekk ut strømledningen fra strømkilden, vent 60 sekunder, og sett den inn igjen. 3. Start datamaskinen på nytt. 4. Det kan være en programvarekonflikt i datamaskinen. Du må kanskje avinstallere skannerprogramvaren og installere den på nytt. a. Klikk på Start, Innstillinger og deretter Kontrollpanel (i Windows XP klikker du på Start og deretter Kontrollpanel). b. Klikk på Legg til / fjern programmer (i Windows XP heter dette Legg til eller fjern programmer), og velg deretter HP Scanjet-programvaren. c. Klikk på Fjern. d. Klikk på Legg til / fjern programmer (i Windows XP heter dette Legg til eller fjern programmer), og velg deretter HP Image Zone-programvaren. e. Klikk på Fjern. 5. Installer på nytt ved å bruke programvare-cden med HP Image Zone som fulgte med skanneren. Når du setter inn CDen, åpnes et installeringsvindu automatisk. Velg HP Image Zone-programvaren som du vil installere. Hvis skanneren fremdeles ikke virker, kan du gå til eller kontakte HP Kundestøtte. Ekstra problemløsingsinformasjon Hvis du har installert HP Image Zone, kan du bruke den elektroniske hjelpen til å løse andre problemer med skanneren. For å få tilgang til Hjelp åpner du HP Løsningssenter, klikker på Rettledning på skjermen og klikker deretter på Hjelp for HP Scanjet 3800-fotoskanner. Hjelpesystemet inneholder informasjon om HP Scanjet 3800-fotoskanneren og om selve HP Image Zone- og HP Skanningprogramvaren. Se også Problemløsing for skanning i den generelle Problemløsing og støtte-delen i hjelpen. 14 HP Scanjet 3800

18 4 Produktstøtte Websted om tilgjengelighet Funksjonshemmede kunder kan få hjelp på accessibility/prodserv/. HP Scanjet-websted Gå til for å få diverse informasjon: Støtteprosess Få tips for å skanne mer effektivt og kreativt. Få tilgang til driveroppdateringer og programvare for HP Scanjet. Registrer produktet. Abonner på nyhetsbrev, driver- og programvareoppdateringer og viktig støtteinformasjon. Kjøp skannerrekvisita. HPs støtteprosess fungerer best hvis du gjennomfører følgende trinn i angitt rekkefølge: 1. Les gjennom den elektroniske hjelpen for programvaren og skanneren, også delen om problemløsing. Gå til delen i programvaren eller til den skannerspesifikke Feilsøking-delen. 2. Gå til HPs websted for kundestøtte for å få støtte. Hvis du har tilgang til Internett, kan du finne mye informasjon om skanneren. Gå til HPs websted på for å finne hjelp, drivere og programvareoppdateringer til produktene dine. HPs websted for kundestøtte er tilgjengelig på følgende språk: nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk og koreansk. (Støtteinformasjon for dansk, finsk og norsk er bare tilgjengelig på engelsk.) 3. Bruk HPs e-støtte. Hvis du har tilgang til Internett, kobler du deg til HP via e-post ved å gå til Du mottar et personlig svar fra en tekniker ved HPs produktstøtteavdeling. E-poststøtte er tilgjengelig på de språkene som er oppført på webstedet. 4. Hvis du er kunde i USA, går du til trinn 5. Ta ellers kontakt med din lokale HPforhandler. Hvis det er maskinvarefeil på skanneren, kan du ta skanneren med til din lokale HP-forhandler for å få hjelp. Service er gratis i skannerens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden tar forhandleren betalt for service. 5. Kontakt HPs produktstøtteavdeling for å få støtte over telefonen. Besøk følgende websted for å finne opplysninger om og betingelser for telefonstøtte i landet/ regionen der du bor: Som en del av HPs løpende arbeid med å forbedre telefonstøttetjenester anbefaler vi at du besøker HPs websted regelmessig for å finne ny informasjon om service og levering. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av alternativene ovenfor, kan du ringe HP når du har Brukerhåndbok 15

19 Kapittel 4 datamaskinen og skanneren tilgjengelig. Raskest service får du hvis du har følgende informasjon klar: skannerens modellnummer (finnes på skanneren) skannerens serienummer (finnes på skanneren) datamaskinens operativsystem versjonen på skannerprogramvaren (på skannerens CD-etikett) meldingene som ble vist da problemet oppstod Betingelsene for telefonstøtte fra HP kan endres uten varsel. Telefonstøtte er gratis fra kjøpsdatoen og i den angitte perioden, med mindre noe annet er angitt. 16 HP Scanjet 3800

20 5 Informasjon om forskrifter og produktspesifikasjoner I denne delen finner du informasjon om forskrifter og produktspesifikasjoner for HP Scanjet 3800-fotoskanneren og tilbehøret. Spesifikasjoner for skanneren Navn Skannertype Størrelse Vekt Skanneelement Grensesnitt Valgbar oppløsning Maskinvareoppløsning Vekselstrømslinjespenning Strømforbruk og informasjon om forskrifter Beskrivelse Planskanner med transparentadapter (TMA). 450 mm x 287 mm x 59 mm (17,72 x 11,30 x 2,32 tommer). 3,1 kg (6,8 pund). CCD (Charged-Coupled Device). USB 2.0 med høy hastighet x 4800 dpi maskinvareoppløsning. 12 dpi til forbedret dpi ved 100 % skalering V, 60 Hz Nord-Amerika V, 50 Hz det europeiske fastlandet, Storbritannia, Australia V, 50/60 Hz resten av verden. Hvis du vil ha opplysninger om strømforbruk, strømforsyninger og forskrifter, kan du lese filen regulatory_supplement.htm på programvare-cden med HP Image Zone. Spesifikasjoner for transparentadapteren (TMA) Navn Medietyper Strømkrav Strømforbruk og informasjon om forskrifter Beskrivelse Opptil to 35 mm lysbilder eller to 35 mm negativrammer. 12 V / 400 ma maksimum. Hvis du vil ha opplysninger om strømforbruk, strømforsyninger og forskrifter, kan du lese filen regulatory_supplement.htm på programvare-cden med HP Image Zone. Brukerhåndbok 17

21 Kapittel 5 Miljøspesifikasjoner Kassering av avfallsutstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet ikke må kastes i husholdningsavfallet. Derimot er det ditt ansvar å levere utstyret til et bestemt innsamlingssted for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Den atskilte innsamlingen og resirkuleringen av utstyr som skal kasseres, bidrar til å bevare naturressursene og sikre at utstyret resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. Hvis du vil vite mer om hvor du kan levere utstyr til resirkulering, kan du ta kontakt med kommunen der du bor, renovasjonstjenesten for husholdningene eller butikken der du kjøpte produktet. Navn Temperatur Beskrivelse Drift av skanner og transparentadapter: 10 til 35 C. Oppbevaring: -40 til 60 C. Relativ fuktighet Drift av skanner og transparentadapter: 15 til 80 % ikke-kondenserende 10 til 35 C. Oppbevaring: opptil 90 % ved 0 til 60 C. 18 HP Scanjet 3800

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G3010 Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner. Brukerhåndbok

HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner. Brukerhåndbok HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 4800 series Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting

Detaljer

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok HP Scanjet G2410/G2710 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren Her finner du mer informasjon...3 Tilgjengelighet...3 Åpne brukerhåndboken med skjermleserprogramvare...3 Deaktiver knapper-verktøy...4

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

HP Scanjet G4000-serien. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G4000-serien. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G4000-serien Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

HP Scanjet G4000-serien. Brukerhåndbok

HP Scanjet G4000-serien. Brukerhåndbok HP Scanjet G4000-serien Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel

Detaljer

hp scanjet 5590 digital planskanner

hp scanjet 5590 digital planskanner hp scanjet 5590 digital planskanner brukerhåndbok HP Scanjet 5590 digital planskanner brukerhåndbok opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4670 http://no.yourpdfguides.com/dref/922198

Din bruksanvisning HP SCANJET 4670 http://no.yourpdfguides.com/dref/922198 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Scanjet N6310. Brukerhåndbok

HP Scanjet N6310. Brukerhåndbok HP Scanjet N6310 Brukerhåndbok Innhold 1 Bruke skanneren Oversikt over HP Scanning Software (HP Skanning-programvare)...3 Skanneroversikt...4 Skannerens kontrollpanel...4 Automatisk dokumentmater (ADM)...5

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP Scanjet Professional 3000 skanner. Brukerhåndbok

HP Scanjet Professional 3000 skanner. Brukerhåndbok HP Scanjet Professional 3000 skanner Brukerhåndbok ii Innhold 1 Skanneroversikt... 3 Skannermaskinvare... 3 Knapper på skannerens frontpanel... 3 Innstilling av skannerlampen... 4 Skannerprogramvare...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere

hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere brukerhåndbok hp scanjet 2400, 3670, 3690 og 3970 digitale flatskannere brukerhåndbok informasjon om opphavsrett Copyright Hewlett-Packard Company

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3970 http://no.yourpdfguides.com/dref/921917

Din bruksanvisning HP SCANJET 3970 http://no.yourpdfguides.com/dref/921917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Scanjet 4600 series-skanner. Brukerhåndbok

HP Scanjet 4600 series-skanner. Brukerhåndbok HP Scanjet 4600 series-skanner Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten forhåndsgitt

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 7490C SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/922728

Din bruksanvisning HP SCANJET 7490C SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/922728 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 5470C http://no.yourpdfguides.com/dref/922350

Din bruksanvisning HP SCANJET 5470C http://no.yourpdfguides.com/dref/922350 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

HP Scanjet 7600-series dokumentplanskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 7600-series dokumentplanskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 7600-series dokumentplanskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 7600-serien skanner Innhold 1 Hjelp for HP Scanjet 7600-serien...3 2 Bruke skanneren...4 Skanneroppsett og -initialisering...4 Installere

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA. AMD og Athlon

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer