HP Scanjet Professional 3000 skanner. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Scanjet Professional 3000 skanner. Brukerhåndbok"

Transkript

1 HP Scanjet Professional 3000 skanner Brukerhåndbok

2 ii

3 Innhold 1 Skanneroversikt... 3 Skannermaskinvare... 3 Knapper på skannerens frontpanel... 3 Innstilling av skannerlampen... 4 Skannerprogramvare... 4 Slik skanner du med HP Scanjet 3000-skannerdriveren Bruke skanneren... 5 Legge i originaler... 5 Tips om å legge i dokumenter... 5 Legge i dokumenter... 7 Legge kort i den automatiske dokumentmateren... 8 Skanne et dokument... 9 Tips ved skanning... 9 Skanne ved hjelp av skannerknappene... 9 Skanne ved hjelp av TWAIN-kompatible skanneprogrammer Nyttige skannerfunksjoner Skanne lange dokumenter Filtrere bort farger i et dokument (fargekanalbortfall) Stell og vedlikehold Bestille vedlikeholds- og skannerekvisita Rengjøre skannerglasset Rengjøre papirbanen Rengjøre valsene og skilleputen Skifte skilleputen Skifte valsen Problemløsing Grunnleggende problemsløsningstips Løse skannerinstalleringsproblemer Kontrollere kablene Avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren og installere den på nytt Problemer med skannerinitialisering eller maskinvare Kontrollere USB-tilkoblingen Kontrollere at skanneren har strøm Tilbakestille skanneren Skanneren har sluttet å virke riktig Problemer med drift av skanneren Skanneren slår seg ikke på Skannerlampen forblir tent Skanneren skanner ikke med en gang Skanneren skanner bare én side av en tosidig original Skannet bilde er uklart Skannede sider er i feil rekkefølge Optimalisere skanning og oppgavehastighet Skanningen er helt svart eller helt hvit Skannede bilder er ikke rette

4 Loddrette svarte striper vises på det skannede bildet Skannefilene blir for store Skannerknappene fungerer ikke som de skal Problemer med papirbanen i skanneren Papirstopp, forskyvning, feilmating Skanne skjøre originaler Papiret mates ikke inn riktig Originalene krøller seg i skannerens utskuff Nederste del av det skannede bildet kuttes av De skannede bildene har streker eller riper En original i skanneren setter seg fast gjentatte ganger Fjerne stopp fra skannerens papirbane Produktstøtte Kontrollere skannerknappene Få hjelp Her finner du mer informasjon Hjelp for HP Scanjet 3000-driveren Tekniske ressurser Spesifikasjoner Skannerspesifikasjoner Miljømessige spesifikasjoner Informasjon om forskrifter Avhending av avfallsprodukter fra brukere i private hjem i EU Stikkord

5 1 Skanneroversikt Denne brukerhåndboken dekker det du trenger å vite om bruk av skanneren. Skannermaskinvare Skannerprogramvare Skannermaskinvare 1 Dokumentmater 2 Frontpanel 3 USB-inngang 4 Strøminntak Se også Knapper på skannerens frontpanel Knapper på skannerens frontpanel Bruk Skann-knappen på skannerens frontpanel til å starte en skanning. Navn på knapp/lampe Beskrivelse 1 Strømlampe Lyser når skanneren er slått på. 2 Avbryt Avbryter en skanning som pågår. 3 Skann Starter en skanning. 4 På/av Slår skanneren på. Trykk og hold knappen i tre sekunder for å slå av skanneren. Setter skanneren i hvilemodus. Trykk på denne knappen når skanneren er i hvilemodus for å aktivere skanneren igjen. Skanneroversikt 3

6 Se også Nyttige skannerfunksjoner Innstilling av skannerlampen Skannerlampen slår seg av etter hver skanning. Etter ca. 15 minutter uten aktivitet, går skanneren automatisk i hvilemodus (strømsparing). Du starter en skanning når skanneren er i hvilemodus ved å trykke På/av-knappen eller legge originaler i dokumentmateren. Skannerprogramvare Skanneren leveres med et utvalg skanne- og dokumentbehandlingsprogrammer, inkludert: HP Scanjet 3000-skannerdriver (TWAIN og WIA) Nuance OmniPage-program (TWAIN) Nuance PaperPort-program (TWAIN) NewSoft Presto! BizCard-program (TWAIN) Slik skanner du med HP Scanjet 3000-skannerdriveren Når du skal starte en skanning, må du installere HP Scanjet 3000-skannerdriveren og de TWAIN-kompatible skanneprogrammene. HP anbefaler at du installerer alle de medfølgende programmene. Start ett av programmene. Velg TWAIN-datakilden for å vise TWAIN-brukergrensesnittet i HP Scanjet (Forskjellige programmer har forskjellige metoder for å vise TWAIN-brukergrensesnittet. Det gjøres ofte ved å velge "Scanner Settings (Skannerinnstillinger) eller "Acquire" (Hent). Klikk på Skann-knappen på TWAIN-brukergrensesnittet for å starte en skanning. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av det TWAIN-kompatible programmet, kan du se den elektroniske hjelpen i programmet. Bruk TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000 til å starte en skanning: Slik starter du en skanning: Legg originalen i den automatiske dokumentmateren, og klikk på Scan (Skann). Skanningen utføres med standardinnstillingene. Skannefremdriftsvinduet Skannefremdriftsvinduet åpnes når du starter en skanning. Bruk dette vinduet til følgende oppgaver: Avbryte en skanning Fullføre skanningen og behandle dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på Help (Hjelp) i TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet Se også Skanne et dokument 4 HP Scanjet 3000 skanner

7 2 Bruke skanneren Emnene nedenfor beskriver HP Scanjet-skanneren og hvordan man skanner et originaldokument. Legge i originaler Skanne et dokument Legge i originaler Emnene nedenfor inneholder nyttig informasjon om hvordan du legger i dokumenter riktig. Tips om å legge i dokumenter Legge i dokumenter Legge kort i den automatiske dokumentmateren Tips om å legge i dokumenter Kontroller at dokumentene i samsvar med disse retningslinjene: Bredde: Lengde: Vekt: 74 til 216 mm (2,9 til 8,5 tommer) 52 til 864 mm (2,1 til 34 tommer) 50 til 120 g/m 2 (13,3 til 32 pund) I TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000 angir du en sidestørrelse som er i samsvar med lengden og bredden på papiret du skanner. Skannerens automatiske dokumentmater kan håndtere kort som oppfyller følgende spesifikasjoner: Minstestørrelse: Maksimumsstørrelse: Minstevekt: Maksimumsvekt: 74 mm x 52 mm (2,9 tommer x 2,1 tommer) 210 x 269 mm (8,3 x 10,6 tommer) 50 g/m 2 (13,3 pund) 120 g/m 2 (32 pund) Bruke skanneren 5

8 Skanning av følgende typer dokumenter kan føre til papirstopp eller skade på dokumentene. Krøllete eller skrukkete dokumenter Dokumenter med rifter Bøyde dokumenter Dokumenter med binders eller stifter Karbonpapir Bestrøket papir Svært tynt og gjennomskinnelig papir Fotografier Papir med selvklebende lapper eller faner Transparenter Papir som er klistret sammen Papir med våte substanser som lim eller korrekturlakk Slik unngår du papirstopp Glatt ut eventuelle bretter eller krøller på dokumentene før du legger dem i den automatiske dokumentmateren. Hvis den fremre kanten på et dokument er krøllet eller brettet, kan det føre til papirstopp. Ved ilegging av papir som er mindre enn 74 mm ( tommer) én vei (for eksempel visittkort), legger du sidene med langsiden parallelt med papirførerne. Hvis du skal skanne skjøre dokumenter (som fotografier eller dokumenter på krøllet eller svært lett papir), legger du dokumentet i en klar, tykk plastlomme som ikke er bredere enn 216 mm (8,5 tommer), før du legger det i den automatiske dokumentmateren. TIPS: Hvis du ikke har en plastlomme i riktig størrelse, kan du bruke en lomme som er beregnet på ringpermer. Klipp av kanten på ringsiden, slik at lommen ikke blir mer enn 216 mm (8,5 tommer) bred. Kontroller at dekslet på dokumentmateren er ordentlig lukket. Trykk til du hører et klikk. Juster papirførerne etter bredden på dokumentene. Kontroller at papirførerne ligger an mot kantene av originalen. Hvis det er klaring mellom papirførerne og kantene på dokumentene, kan det skannede bildet bli skjevt. Når du skal legge en bunke dokumenter inn i materen, må du legge den inn forsiktig. Ikke slippe bunken ned i materen, og ikke dytt på øvre kant av bunken etter at du har plassert den i dokumentmateren. 6 HP Scanjet 3000 skanner

9 Rengjør skannervalsene hvis valsene er synlig skitne etter at du har skannet et dokument som det er skrevet på med blyant. Se også Rengjøre skannerglasset Problemer med papirbanen i skanneren Legge i dokumenter 1. Trekk ut forlengelsen til dokumentmateren og utskuffen. 2. Juster papirførerne etter bredden på dokumentene. Pass på at du ikke setter førerne for tett inntil, slik at papirmatingen hindres. Når du skanner små originaler, for eksempel sjekker, er det spesielt viktig at papirførerne står tett inntil kanten på originalen. 3. Luft arkene i dokumentbunken for å påse at de ikke klistrer seg sammen. Luft kanten som kommer til å vende inn i materen, i én retning, og luft deretter samme kant i motsatt retning. Bruke skanneren 7

10 4. Juster kantene i bunken ved å dunke bunken mot en bordflate. Drei bunken 90 grader og gjenta dette. 5. Legg i enkelsidige dokumenter med utskriftssiden ned og toppen av arkene vendt ned. Legg i tosidige dokumenter med første side ned og toppen av arkene vendt ned. For å få best mulig resultat må du ikke slippe bunken ned i materen, og ikke dytte på øvre kant av bunken etter at du har plassert den i dokumentmateren. 6. Kontroller at papirførerne står riktig i forhold til kantene på bunken. Legge kort i den automatiske dokumentmateren Følg denne fremgangsmåten når du skal legge et kort i den automatiske dokumentmateren: 1. Legg bunken med kort med forsiden ned og langsiden parallelt med dokumentmateren. 8 HP Scanjet 3000 skanner

11 2. Still inn papirførerne for å sentrere originalen. Kontroller at papirførerne ligger an mot kantene av originalen. Skanne et dokument Disse emnene beskriver hvordan du skanner originaler ved å bruke skanneren og skannerprogramvaren. Tips ved skanning Skanne ved hjelp av skannerknappene Skanne ved hjelp av TWAIN-kompatible skanneprogrammer Tips ved skanning Bruk skanneinnstillinger som angir de faktiske målene på siden du skanner, for å redusere antall papirstopp. Trykk på Avbryt for å avbryte en skanning. Skanne ved hjelp av skannerknappene Følg denne fremgangsmåten for å skanne ved hjelp av skannerknappene: 1. Legg i originalene. 2. Trykk på Skann-knappen for å starte en skanning. Skannefremdriftsvinduet vises, og det skannede bildet vil bli lagret på standardplasseringen eller en brukerdefinert plassering. Skanne ved hjelp av TWAIN-kompatible skanneprogrammer Du kan skanne et bilde eller dokument direkte inn i et program hvis programmet er TWAIN-kompatibelt. Programmet er som oftest kompatibelt hvis det har menyvalg som Acquire (Hent), Scan (Skann), Import New Object (Importer nytt objekt) eller Insert (Sett inn). Hvis du er usikker på om programmet er kompatibelt eller hva menyvalget heter, kan du se i dokumentasjonen til programmet. 1. Start skanneprogrammet og velg TWAIN som datakilde. 2. Velg de innstillingene som passer for dokumentene du skal skanne. 3. Utfør de nødvendige handlingene for å fullføre skanningen. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen til skanneprogrammet. Bruke skanneren 9

12 3 Nyttige skannerfunksjoner Erfarne brukere av dokumentbehandling kan være interessert i følgende skannefunksjoner. Disse funksjonene er tilgjengelig fra alle TWAIN-kompatible programmer som lar deg endre skanneinnstillingene i brukergrensesnittet. Skanne lange dokumenter Filtrere bort farger i et dokument (fargekanalbortfall) Skanne lange dokumenter Som standard godtar HP Scanjet 3000-skanneren originaler som er opptil 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer). Du kan velge å skanne en enkeltside som er opptil 216 x 864 mm (8,5 x 34 tommer). MERK: Hvis du skal skanne sider som er lengre enn 355 mm (14 tommer), velger du Long Page (Langt papir) under Scan size (Skannestørrelse) i kategorien Paper (Papir) i TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet Pass på at du oppgir bredden og lengden på det lange dokumentet. Hvis ikke vil skanneren skanne en maksimumslengde på 34 tommer. Følg denne fremgangsmåten når du skal skanne lange sider i TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000 : 1. Åpne det TWAIN-kompatible programmet. 2. Velg TWAIN-datakilden. Forskjellige programmer har forskjellige metoder for å vise TWAIN-brukergrensesnittet. Det gjøres ofte ved å velge "Scanner Settings (Skannerinnstillinger) eller "Acquire" (Hent). TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000 vises. 3. Velg kategorien Paper (Papir), og velg Custom (Egendefinert) fra nedtrekkslisten Cropping (Beskjæring). 4. Velg Long Page (Lang side) fra nedtrekkslisten Scan Size (Skannestørrelse). 5. Skriv inn bredden og lengden for alternativet Size (Størrelse). 6. Velg måleenhet fra nedtrekkslisten Unit (Enhet). MERK: Enkelte skanne- og målprogrammer støtter kanskje ikke alle sidestørrelsene som skanneren åpner for. MERK: HP anbefaler at lange sider skannes enkeltvis med en oppløsning på 300 dpi eller lavere. Filtrere bort farger i et dokument (fargekanalbortfall) Med HP Scanjet 3000 kan du filtrere bort en fargekanal (rød, grønn eller blå). Fjerning av farger fra skanneresultatet kan redusere skannefilstørrelsen og gi bedre treffprosent ved optisk tegngjenkjenning (OCR). Følg denne fremgangsmåten for å velge farger som skal fjernes, i TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000: 10 HP Scanjet 3000 skanner

13 1. Start skanneprogrammet og velg TWAIN som datakilde. 2. Velg kategorien Color Droput (Fargebortfall) i TWAIN-grensesnittet, og velg fargen du vil fjerne, fra nedtrekkslisten Color (Farge). Se den elektroniske hjelpen til skanneprogrammet du bruker angående informasjon om innstillinger for fargebortfall. MERK: Fargekanelfilteret gjelder bare for gråtoneskanning og skanning i svart-hvitt. Nyttige skannerfunksjoner 11

14 4 Stell og vedlikehold Denne delen inneholder informasjon om hvordan du steller og vedlikeholder skanneren. Bestille vedlikeholds- og skannerekvisita Rengjøre skannerglasset Rengjøre papirbanen Rengjøre valsene og skilleputen Skifte skilleputen Skifte valsen Regelmessig rengjøring av skanneren gir skannede dokumenter av høy kvalitet. Hvor mye stell som er nødvendig, avhenger av flere faktorer, blant annet bruksmengde og miljø. Du bør utføre rutinemessig rengjøring etter behov. FORSIKTIG: Før du legger en original i den automatiske dokumentmateren, må du passe på at den ikke inneholder fuktig lim, korrekturlakk eller andre substanser som kan avsettes inne i skanneren. Pass på at det ikke er krøller, stifter, binders eller annet materiale på originalen. Bestille vedlikeholds- og skannerekvisita Du kan kjøpe vedlikeholdsdeler til skanneren. 1. Besøk HP-nettstedet for skannerdeler på 2. Velg språk, og klikk på pilen. Rengjøre skannerglasset Begge glasstripene i skanneren bør rengjøres regelmessig. De to små stripene med grått, reflekterende materiale bør tørkes lett av hvis det er skitt på dem. Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre skannerglasstripene: 1. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble USB-kabelen og strømkabelen fra skanneren. 2. Åpne skannerdekselet. 3. Tørk av glasset med en myk, lofri klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for glass. FORSIKTIG: Bruk bare rengjøringsmidler for glass til å rengjøre skannerglasset. Unngå rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, aceton, benzen og karbontetraklorid. Disse kan skade skannerglasset. Unngå isopropylalkohol fordi det kan etterlate striper på glasset. Ikke spray rengjøringsmiddelet direkte på glasset. Hvis du bruker for mye rengjøringsmiddel, kan det lekke inn under glasset og skade skanneren. 12 HP Scanjet 3000 skanner

15 4. Tørk glasset med en tørr, myk og lofri klut. 5. Tørk forsiktig av de to små stripene med grått, reflekterende materiale med en tørr, myk og lofri klut. 6. Lukk skannerdekslet, og koble til USB-kabelen og strømkabelen igjen. Rengjøre papirbanen Hvis de skannede bildene har streker eller riper, bruker du rengjøringskluten for papirbane til å rengjøre papirbanen. MERK: Hvis du opplever stadige papirstopper, bør du rengjøre valsene. Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre papirbanen: 1. Åpne den forseglede innpakningen med rengjøringskluten fra HP, og start ved hakket. Vær forsiktig slik at du ikke river i stykker kluten. 2. Ta ut rengjøringskluten og brett den ut. 3. Legg den utbrettede kluten i dokumentmateren. 4. Trykk på Skann-knappen for å mate kluten gjennom skanneren. FORSIKTIG: Vent i to minutter slik at komponentene kan tørke, før du legger papir i dokumentmateren. 5. Legg opptil fem ark i skanneren. Skann og se på resultatet. Stell og vedlikehold 13

16 6. Hvis stripene fremdeles er der, gjentar du trinn 3 og 4. Rengjøringskluten kan mates gjennom skanneren opptil fem ganger i løpet av 30 minutter. Etter det vil kluten tørke ut. Hvis gjentatt kjøring av rengjøringskluten ikke fjerner strekene fra de skannede bildene, rengjør du valsene. Rengjøre valsene og skilleputen Rengjør valsene og skilleputen hvis en av disse situasjonene oppstår: Som en generell regel bør valsene og skilleputen rengjøres etter 5000 skanninger. Vær oppmerksom på at dette kan variere etter hvilken type dokumenter du skanner. Rengjøringen av papirbanen fjernet ikke strekene eller ripene fra de skannede bildene. Du opplever gjentatte papirstopper. Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre valsene: 1. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble USB-kabelen og strømkabelen fra skanneren. 2. Åpne skannerdekselet. 3. Fjern alt synlig lo og støv fra valsene og skilleputene ved hjelp av enten trykkluft eller en ren, lofri klut som er fuktet med isopropylalkohol. 1 Skillepute 2 Valser 4. Lukk skannerdekslet, og koble til USB-kabelen og strømkabelen igjen. 5. Trykk på På/av-knappen for å slå på skanneren FORSIKTIG: Når du rengjør skilleputen, må du påse at kluten ikke henger fast i metalldelene. 14 HP Scanjet 3000 skanner

17 Skifte skilleputen Skift skilleputen hvis en av disse situasjonene oppstår: Når dialogboksen Maintenance Recommended (Vedlikehold anbefales) indikerer at det er på tide. Hvis du opplever stadige papirstopper og rengjøring av skilleputen ikke hjelper. Skannerpakken inneholder et erstatningsputesett. Erstatningsputesettet inneholder skillepute og installeringsveiledning. Gå til for å bestille et nytt sett. MERK: Erstatningsputesettet er en forbruksvare som ikke dekkes av garantien eller vanlige serviceavtaler. Følg denne fremgangsmåten for å skifte skillepute: 1. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble USB-kabelen og strømkabelen fra skanneren. 2. Skift puten som beskrevet i installeringsveiledningen som fulgte med erstatningssettet. 3. Lukk skannerdekslet, og koble til USB-kabelen og strømkabelen igjen. MERK: HP anbefaler at du skifter puten etter skannede sider. Skifte valsen Skift valsen hvis en av disse situasjonene oppstår: Når dialogboksen Maintenance Recommended (Vedlikehold anbefales) indikerer at det er på tide. Hvis du opplever stadige papirstopper og rengjøring av valsen ikke hjelper. Erstatningsvalsesettet inneholder valse og en installeringsveiledning. Gå til for å bestille et nytt sett. MERK: Erstatningsvalsesettet er en forbruksvare som ikke dekkes av garantien eller vanlige serviceavtaler. Følg denne fremgangsmåten for å skifte valser: 1. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble USB-kabelen og strømkabelen fra skanneren. 2. Skift valsene som beskrevet i installeringsveiledningen som fulgte med erstatningssettet. Stell og vedlikehold 15

18 3. Lukk skannerdekslet, og koble til USB-kabelen og strømkabelen igjen. MERK: HP anbefaler at du skifter valse etter skannede sider. 16 HP Scanjet 3000 skanner

19 5 Problemløsing Denne delen inneholder løsninger på vanlige problemer med skanneren. Grunnleggende problemløsningstips Løse skannerinstalleringsproblemer Problemer med skannerinitialisering eller maskinvare Problemer med drift av skanneren Skannerknappene fungerer ikke som de skal Problemer med papirbanen i skanneren Hvis du ønsker ytterlige problemløsingsinformasjon, trykker du på Help (Hjelp) i TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet Grunnleggende problemsløsningstips Banale problemer som flekker på skannerglasset og løse kabler, kan føre til at skanneren gir uklare resultater, oppfører seg merkelig eller ikke fungerer. Undersøk alltid følgende når du støter på problemer med skanneren. Hvis resultatet er uklart, undersøker du om glasstripene på innsiden av dokumentmateren er skitne eller tilgriset. I så fall må glasstripene rengjøres. Hvis du skanner et dokument for OCR (optisk tegngjenkjenning), må teksten være klar og leselig for å gi gode resultater. Pass på at USB- og strømkablene er satt ordentlig i sine respektive kontakter på baksiden av skanneren, og at strømkabelen er også er satt i en strømførende stikkontakt. Hvis du har koblet skanneren til datamaskinen via en USB-hub eller via en USB-port foran på datamaskinen, kobler du fra skanneren og kobler den til igjen via en USB-port på baksiden av datamaskinen. Kontroller at skannerknappene er aktivert. Slå av skanneren, vent 60 sekunder og slå den deretter på igjen. Kontroller at skannerens smekklås er lukket. Start datamaskinen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer, er det mulig at HP-fastvaren i skanneren eller tilhørende drivere er foreldet eller har blitt ødelagt. Se for å finne fastvare- og driveroppdateringer til skanneren. Se også Rengjøre valsene og skilleputen Tilbakestille skanneren Kontrollere at skanneren har strøm Kontrollere kablene Knapper på skannerens frontpanel Problemløsing 17

20 Løse skannerinstalleringsproblemer Kontrollere kablene Hvis skanneren ikke fungerer etter installering, får du kanskje en melding på dataskjermen som likner en av disse: Datamaskinen kan ikke kommunisere med skanneren. Kontroller skannerkablene og programvaren for å løse problemet, som beskrevet her. Skanneren kan ikke initialiseres. Finner ikke skanneren. Det har oppstått en intern feil. Datamaskinen kan ikke kommunisere med skanneren. Kontroller skannerkabelen og programvaren for å løse problemet, som beskrevet her. Kontroller USB-kabelen. Avinstaller HP Scanjet 3000-skannerdriveren og installer den på nytt. Kabeltype Strømkabel USB-kabel Løsning Strømkabelen skal være koblet mellom skanneren og en stikkontakt. Kontroller at strømkabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en strømførende stikkontakt eller et overspenningsvern. Hvis strømkabelen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på. Trykk og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og slå av datamaskinen. Etter 60 sekunder slår du på skanneren igjen, og deretter slår du på datamaskinen, i den rekkefølgen. USB-kabelen skal være koblet til skanneren og datamaskinen. Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren. Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og datamaskinen. Treforkikonet på USB-kabelen vender opp når kabelen er riktig koblet til skanneren. Hvis USB-kabelen er koblet til en USB-port foran på datamaskinen, flytter du den til en USB-port på baksiden av datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om løsing av USB-problemer, kan du se Velg land eller region og bruk deretter søkeverktøyet til å finne emner om løsing av USB-problemer. Avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren og installere den på nytt Hvis du har kontrollert tilkoblingen av skannerkabelen og dette ikke løste problemet, kan problemet skyldes en ufullstendig installasjon. Prøv å avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren og installere den på nytt. 1. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble USB-kabelen og strømkabelen fra skanneren. 18 HP Scanjet 3000 skanner

21 2. Bruk Legg til/fjern programmer (Programmer og funksjoner i Windows Vista eller Windows 7) fra Kontrollpanel til å avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren. 3. Start datamaskinen på nytt. 4. Bruk programvare-cden som fulgte med skanneren, til å installere HP Scanjet 3000-skannerdriveren på nytt. 5. Koble USB-kabelen og strømkabelen til skanneren igjen, og trykk deretter på På/av-knappen for å slå på skanneren. Problemer med skannerinitialisering eller maskinvare Kontrollere USB-tilkoblingen Tilbakestille skanneren Skanneren har sluttet å virke riktig Kontrollere USB-tilkoblingen Kontroller den fysiske tilkoblingen til skanneren. Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren. Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og datamaskinen. Treforkikonet på USB-kabelen vender opp når kabelen er riktig koblet til skanneren. Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt fremgangsmåten ovenfor, gjør du følgende: 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvordan skanneren er koblet til datamaskinen: Hvis USB-kabelen er koblet til en USB-hub eller dokkingstasjonen til en bærbar PC, kobler du USB-kabelen fra USB-huben eller dokkingstasjonen og kobler i stedet USB-kabelen til en USB-port på baksiden av datamaskinen. Hvis USB-kabelen er koblet direkte til datamaskinen, kobler du den til en annen USB-port på baksiden av datamaskinen. Fjern alle andre USB-enheter fra datamaskinen bortsett fra tastaturet og musen. 2. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, vent i 30 sekunder, og trykk på På/av-knappen for å slå på skanneren. 3. Start datamaskinen på nytt. 4. Når datamaskinen er startet igjen, forsøker du å bruke skanneren. Hvis skanneren virker, kobler du til eventuelle USB-enheter, én om gangen. Prøv skanneren mellom hver enhet du kobler til. Koble fra eventuelle USB-enheter som hindrer at skanneren fungerer. Hvis skanneren ikke fungerer, avinstallerer du HP-skannerdriveren og installerer den på nytt. Se også Avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren og installere den på nytt Problemløsing 19

22 Kontrollere at skanneren har strøm Strømkabelen skal være koblet mellom skanneren og en stikkontakt. Kontroller at strømkabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en fungerende stikkontakt. Hvis strømkabelen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på. Hvis problemet vedvarer etter at du har gjort dette, følger du denne fremgangsmåten: Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, og koble strømkabelen fra skanneren. Vent i 30 sekunder. Koble strømkabelen til skanneren igjen, og trykk deretter på På/av-knappen for å slå på skanneren. Se også Kontrollere kablene Tilbakestille skanneren Hvis du får en melding tilsvarende Skannerinitialisering mislyktes eller Skanner ikke funnet når du prøver å bruke skanneren, bør du tilbakestille skanneren: Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille skanneren: 1. Lukk det TWAIN-kompatible programmet, hvis det er åpent. 2. Koble fra USB-kabelen mellom skanneren og datamaskinen. 3. Slå av datamaskinen, vent 60 sekunder og slå datamaskinen på igjen. 4. Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av datamaskinen igjen. Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet på baksiden av skanneren. Treforkikonet på USB-kabelen vender opp når kabelen er riktig koblet til skanneren. Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på baksiden av datamaskinen. Skanneren har sluttet å virke riktig Følg denne fremgangsmåten hvis skanneren slutter å skanne. Start en skanning etter hvert trinn for å se om skanneren virker. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn. 1. En kabel kan være løs. Kontroller at både USB-kabelen og strømkabelen er ordentlig tilkoblet. Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren. 2. Kontroller at skanneren får strøm. a. Kontroller at den grønne lampen på strømforsyningsboksen lyser. b. Hvis den grønne lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm. c. Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men den grønne indikatorlampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Kontakt for å få hjelp. 20 HP Scanjet 3000 skanner

23 3. Koble strømkabelen fra strømkilden, vent i 60 sekunder og koble den til igjen. 4. Start datamaskinen på nytt. Bruk Windows Enhetsbehandling til å kontrollere at datamaskinen gjenkjenner skanneren. Windows 2000/XP/XP 64-bits: Verktøyet Windows Enhetsbehandling finnes i kategorien Maskinvare under System i Kontrollpanel. Vista/Vista 64-bits/Windows 7: Hvis du bruker den kategoriserte Kontrollpanel-visningen, velger du Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Enhetsbehandling. Hvis du bruker den klassiske visningen, velger du Kontrollpanel og deretter Enhetsbehandling. 5. Koble fra USB-kabelen. 6. Start datamaskinen på nytt. 7. Bruk Legg til/fjern programmer (Programmer og funksjoner i Windows Vista eller Windows 7) fra Kontrollpanel til å avinstallere HP Scanjet 3000-skannerdriveren. 8. Installer på nytt ved å bruke programvare-cden som fulgte med skanneren. 9. Koble USB-kabelen og strømkabelen til skanneren igjen, og trykk deretter på På/av-knappen for å slå på skanneren. Problemer med drift av skanneren Skanneren slår seg ikke på Skannerlampen forblir tent Skanneren skanner ikke med en gang Skanneren skanner bare én side av en tosidig original Skannet bilde er uklart Skannede sider er i feil rekkefølge Optimalisere skanning og oppgavehastighet Skanningen er helt svart eller hvit Skannede bilder er ikke rette Loddrette svarte striper vises på det skannede bildet Skannefilene blir for store Skanneren slår seg ikke på Hvis skanneren ikke vil slå seg på når du trykker på På/av-knappen på skannerens frontpanel, kontrollerer du følgende: Skanneren kan ha blitt frakoblet. Se om strømkabelen har blitt koblet fra skanneren eller fra strømkilden. Strømforsyningen virker kanskje ikke. Kontroller at den grønne lampen på strømforsyningsboksen lyser. Hvis den grønne lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm. Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men den grønne indikatorlampen likevel ikke lyser, kan det være feil på strømforsyningen. Kontakt produsenten av datamaskinen for å få hjelp. Problemløsing 21

24 Skannerlampen forblir tent Skannerlampen slår seg av etter hver skanning. Etter ca. 15 minutter uten aktivitet, går skanneren automatisk i hvilemodus (strømsparing). Hvis skannerlampen forblir tent etter en lang periode uten aktivitet, slår du av skanneren, venter 30 sekunder og slår den deretter på igjen. Skanneren skanner ikke med en gang Kontroller at skannerdekslet er lukket, og at skanneren er slått på. Hvis skanneren er i hvilemodus, trykker du på På/av-knappen for å aktivere den. Skanneren skanner bare én side av en tosidig original Kontroller at det TWAIN-kompatible programmet støtter tosidig skanning og at alternativet for tosidig skanning er valgt. Skannet bilde er uklart Kontroller at originaldokumentet ikke er uklart. Kontroller om det er hindringer i skannerens papirbane og om papirførerne er plassert riktig. Forsøk å skanne på nytt. Rengjør glasstripene inne i skanneren. Se også Rengjøre skannerglasset Skannede sider er i feil rekkefølge Kontroller at rekkefølgen på sidene i originaldokumentet er riktig før du legger det i dokumentmateren. Kontroller at det ikke er stifter, binders eller noe annet (som selvklebende lapper) festet til dokumentet, slik at sidene kan mates feil. Kontroller at sidene ikke er klistret sammen. Legg den første siden i et flersiders dokument mot baksiden av dokumentmateren. Optimalisere skanning og oppgavehastighet Det er flere innstillinger som påvirker tiden en skannejobb tar. Les følgende hvis du vil optimalisere skanneytelsen. Hvis du vil optimalisere ytelsen, må du kontrollere at datamaskinen oppfyller de anbefalte systemkravene. Hvis du vil se minimums- og anbefalte systemkrav, kan du se Velg dittt land/region, søk etter din skannermodell og søk deretter etter datasheet (dataark). I skanneprogrammet velger du oppsettinnstilling i forhold til hvordan originalene ligger i dokumentmateren. Hvis du skanner til redigerbar tekst, vil programmet for optisk tegngjenkjenning (OCR) gjøre at skanneren skanner langsommere, noe som er helt normalt. Vent til skanningen er fullført. 22 HP Scanjet 3000 skanner

25 MERK: For å få de beste OCR-resultatene bør skannerkomprimeringen settes til et lavt komprimeringsnivå eller deaktiveres. Oppløsningen bør settes til 300 ppi (dpi) for engelske og europeiske språk, og 400 ppi (dpi) for kinesisk eller koreansk tegngjenkjenning. Skanning med høyere oppløsning enn nødvendig, øker skannetiden og gir en større fil uten ekstra fordeler. Hvis du skanner med høy oppløsning, kan du sette oppløsningen til et lavere nivå for å øke skannehastigheten. Se også Skannefilene blir for store Skanningen er helt svart eller helt hvit Det kan hende at originalen ikke er lagt riktig i matesporet. Kontroller at originalen du prøver å skanne, ligger med forsiden ned. Skannede bilder er ikke rette Kontroller at dokumentmaterførerne er sentrert på skanneren og har riktig bredde for originalen som skannes. Kontroller at papirførerne ligger an mot kantene av originalen. Det kan også hende at programmet som brukes til skanningen støtter rett opp for å rette opp skannede bilder. Vær oppmerksom på at ytelsen kan bli negativt påvirket, men resultatene kan bli bedre. Loddrette svarte striper vises på det skannede bildet Det er skitt på skannerglasset. Rengjør skannerglasset. Se også Rengjøre skannerglasset Skannefilene blir for store Hvis de lagrede filene er svært store, kan du prøve følgende: Kontroller innstillingen for skanneoppløsning: 200 dpi er tilstrekkelig for å lagre dokumenter som bilder. 300 dpi er tilstrekkelig til å lage redigerbar tekst med optisk tegngjenkjenning (OCR) for de fleste skrifter. Når det gjelder asiatiske og små skrifter, er 400 dpi den anbefalte oppløsningen. Skanning med høyere oppløsning enn nødvendig gir en større fil uten ekstra fordeler. Fargeskanning gir større filer enn skanning i svart-hvitt. Hvis du skanner et stort antall sider om gangen, må du vurdere å skanne færre sider om gangen for å få flere, men mindre filer. De fleste skanneprogrammer tillater at brukeren bestemmer komprimeringen som brukes på resiltatfilene. Se dokumentasjonen til skanneprogrammet for mer informasjon. Problemløsing 23

26 Skannerknappene fungerer ikke som de skal Trykk på en knapp etter hvert trinn for å se om den virker som den skal. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn. 1. En kabel kan være løs. Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet. 2. HP Scanjet Button Utility (Skannerknappverktøy) kan ha blitt brukt til å deaktivere knappene. I så fall bruker du HP Scanjet Button Utility (Skannerknappverktøy) til å aktivere knappene igjen. (HP Scanjet Button Utility (Skannerknappverktøy) er del av skannerdriveren. Når HP Scanjet 3000-skannerdriveren er installert, vil HP Scanjet Button Utility-ikonet vises nederst til høyre i systemstatusfeltet.) 3. Trykk på og hold På/av-knappen i tre sekunder for å slå av skanneren, vent i 30 sekunder, og trykk på På/av-knappen for å slå på skanneren. 4. Start datamaskinen på nytt. 5. Hvis problemet vedvarer, kan knappene ha blitt deaktivert utenfor HP Scanjet Button Utility (Skannerknappverktøy). Forsøk denne fremgangsmåten: a. Åpne Kontrollpanel, velg Skannere og kameraer (Enheter og skrivere i Windows 7) og velg deretter din skannermodell fra listen. b. Vis skanneregenskapene: Windows 2000: Klikk på Egenskaper. Windows XP og Vista: Høyreklikk på skannermodellen, og klikk deretter på Egenskaper. c. Undersøk skannerens innstilling for knapper: Windows 2000: Kontroller at det ikke er merket av for Deaktiver enhetshendelser. Windows XP, Vista og 7: Kontroller at det ikke er merket av for Ikke gjør noe. d. Kontroller at programmet som er valgt for skanneknappen, er installert og fungerer i systemet. Se også HP Scanjet 3000-skannerdriver Problemer med papirbanen i skanneren Papirstopp, forskyvning, feilmating Skanne skjøre originaler Papiret mates ikke inn riktig Originalene krøller seg i skannerens utskuff Nederste del av det skannede bildet kuttes av Det skannede bildet har streker eller riper En original i skanneren setter seg fast gjentatte ganger Fjerne stopp fra skannerens papirbane Papirstopp, forskyvning, feilmating Kontroller at alle valsene er på plass og at valsedekselet og skannerdekselet er lukket. 24 HP Scanjet 3000 skanner

27 Hvis siden ser skjev ut når den mates inn i skannerens papirbane, må du kontrollere resultatbildet i programmet for å forsikre deg om at det ikke er skjevt. Originalene er kanskje ikke lagt i riktig. Rett opp sidene og juster papirførerne for å sentrere bunken. Papirførerne må berøre kantene av papirbunken for å fungere som de skal. Kontroller at papirbunken er rett, og at førerne ligger mot papirbunken. Dokumentmateren eller utskuffen inneholder kanskje for mange ark. Legg færre ark i dokumentmateren, og fjern sider fra utskuffen. Rengjør skannerens papirbane for å bidra til redusert feilmating. Hvis papir fremdeles mates feil, rengjør du valsene. Hvis papir fremdeles mates feil, skifter du ut valsene. Se også Tips om å legge i dokumenter Rengjøre papirbanen Rengjøre valsene Skifte valsen Skanne skjøre originaler Når du skal skanne skjøre originaler (fotografier eller dokumenter på krøllet eller svært lett papir), legger du dem i en klar, tykk plastlomme som ikke er bredere enn 216 mm (8,5 tommer) før du legger dem i dokumentmateren. TIPS: Hvis du ikke har en plastlomme i riktig størrelse, kan du bruke en plastlomme som er beregnet på ringpermer. Klipp av kanten på ringsiden, slik at lommen ikke blir mer enn 216 mm (8,5 tommer) bred. Papiret mates ikke inn riktig Legg i papiret på nytt, og kontroller at det får kontakt med valsene. Skannerdekslet er kanskje ikke ordentlig lukket. Åpne skannerdekslet, og lukk det igjen ved å trykke det fast ned. Det kan være et problem med skannermaskinvaren. Følg denne fremgangsmåten for å teste skanneren: 1. Kontroller at strømforsyningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en stikkontakt eller et overspenningsvern. Kontroller at den grønne indikatorlampen på strømforsyningsboksen lyser for å bekrefte at strømforsyningen fungerer. 2. Hvis strømforsyningen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på. 3. Koble strømforsyningen fra skanneren, og slå av datamaskinen. Etter 60 sekunder kobler du strømkabelen til skanneren igjen og slår på datamaskinen, i den rekkefølgen. 4. Prøv å skanne igjen. Se også Rengjøre valsene Skifte valsen Problemløsing 25

28 Originalene krøller seg i skannerens utskuff Under tørre forhold kan lette originaler, som for eksempel karbonfritt kopipapir, lett krølle seg i utskuffen. Du kan redusere problemet ved å flate ut krøllete kanter før originalene legges i dokumentmateren. Hvis du ikke får flatet ut krøllete kanter, sørger du for at disse kantene vender ned når du legger originalene i dokumentmateren. Nederste del av det skannede bildet kuttes av Som standard kan skannerprogrammet skanne medier som er opptil 356 mm (14 tommer) lange. Når det gjelder lengre sider, kommer ikke slutten av dokumentet med på det skannede bildet. Kontroller at du har angitt riktig sidestørrelse i skanneprogrammet. Se også Skanne lange dokumenter De skannede bildene har streker eller riper Forsøk å skanne på nytt etter hvert trinn for å se om stripene eller ripene fortsatt vises. I så fall prøver du neste trinn. Hvis du ønsker informasjon om rengjøring av skanneren, kan du se under Stell og vedlikehold. Kontroller at originalene er rene og ikke krøllete. Rengjør glasstripen inne i dokumentmateren. Rengjør valsene. Se også Stell og vedlikehold En original i skanneren setter seg fast gjentatte ganger Originalen oppfyller kanskje ikke kravene til hva som er akseptabelt. Det kan være noe på originalen, for eksempel stifter eller selvklebende lapper som må fjernes. Kontroller at papirførerne ligger an mot kantene av originalen. Se også Legge i originaler Fjerne stopp fra skannerens papirbane Slik fjerner du fastkjørt papir: 1. Åpne skannerdekselet. 2. Fjern originalene eller andre hindringer fra papirbanen. 26 HP Scanjet 3000 skanner

29 3. Glatt ut alle krøller som ble forårsaket av papirstoppen. 4. Fjern eventuelle elementer (papir, stifter, klips osv.) som du ser i papirbanen. 5. Lukk skannerdekslet til det smekker på plass. 6. Legg de uskannede originalene i dokumentmateren igjen. 7. Fortsett skanningen. Se også Rengjøre valsene og skilleputen Tips om å legge i dokumenter Problemløsing 27

30 6 Produktstøtte Tilgjengelighetsfunksjonene på denne skanneren omfatter muligheten til å aktivere og deaktivere skannerknapper. Se også Kontrollere skannerknappene Få hjelp Her finner du mer informasjon Kontrollere skannerknappene Få hjelp Du kan deaktivere knappene på skannerens frontpanel for å unngå at de trykkes på i vanvare. Når knappene er deaktivert, starter du alltid skanning fra datamaskinen ved hjelp av skanneprogrammet. Du kan fremdeles trykke på Avbryt -knappen på skannerens frontpanel for å stoppe skanning, og på Strømsparing -knappen for å sette skanneren i strømsparingsmodus. Følg denne fremgangsmåten for å slå av skannerknappene: 1. Når HP Scanjet 3000-skannerdriveren er installert, vil HP Button Utility-ikonet vises nederst til høyre i systemstatusfeltet. 2. Høyreklikk på HP Button Utility-ikonet og velg Disable (Deaktiver). Fjern merket for Disable (Deaktiver) for å aktivere skannerknappene. For å få mest mulig ut av HP-produktet ditt, bør du se på følgende muligheter for kundestøtte fra HP: 1. Se problemløsingskapittelet i denne håndboken. 2. Se HPs nettbaserte kundestøtte på eller ta kontakt med kjøpsstedet. HPs nettbaserte kundestøtte er tilgjengelig for alle HP-kunder. Det er den raskeste kilden til oppdatert produktinformasjon og eksperthjelp, og har følgende funksjoner: Chatte- og e-posttilgang til kvalifiserte kundestøtterepresentanter på nettet Programvare-, fastvare- og driveroppdateringer til produktet Nyttig produkt- og problemløsingsinformasjon for tekniske problemer Proaktive produktoppdateringer, støttemeldinger og nyhetsbrev fra HP (tilgjengelig hvis du registrerer produktet) 3. HP kundestøtte per telefon Kundestøttemuligheter og -gebyrer varierer for ulike produkter, land/regioner og språk. Avgifter og retningslinjer kan endres uten forutgående varsel. Se for oppdatert informasjon. 4. Etter garantiperioden Etter garantiperioden kan du få nettbasert hjelp på 5. Forlenge eller oppgradere garantien Hvis du vil forlenge eller oppgradere produktets garanti, tar du kontakt med kjøpsstedet eller undersøker HP Care Pack-tjenestene på 28 HP Scanjet 3000 skanner

31 6. Hvis du allerede har kjøpt en HP Care Pack-tjeneste, kan du lese kundestøttevilkårene i kontrakten. Her finner du mer informasjon Flere informasjonskilder beskriver bruk av skanneren og skanneprogrammet. Hjelp for HP Scanjet 3000-driveren Hjelpen til HP Scanjet 3000-skannerdriveren forklarer hvordan du bruker funksjoner i HP Scanjet 3000-skannerdriveren, som fargebortfall og endring av grunnleggende skanneinnstillinger. Følg denne fremgangsmåten for å åpne hjelpen for HP Scanjet 3000-skannerdriveren: 1. Åpne det TWAIN-kompatible skanneprogrammet. 2. Velg HP Scanjet 3000 TWAIN-datakilden. Forskjellige programmer har forskjellige metoder for å vise TWAIN-brukergrensesnittet. Det gjøres ofte ved å velge "Scanner Settings (Skannerinnstillinger) eller "Acquire" (Hent). TWAIN-grensesnittet i HP Scanjet 3000 vises. 3. Klikk på Hjelp-knappen (spørsmålstegnet øverst til høyre på tittellinjen) eller trykk på funksjonstasten F1. Tekniske ressurser Se for å få oppdatert informasjon om skanneren. Produktstøtte 29

32 7 Spesifikasjoner Dette avsnittet inneholder informasjon om forskrifter og produktspesifikasjoner for skanneren. Skannerspesifikasjoner Navn Skannertype Beskrivelse Arkmaterskanner med dupleksfunksjonalitet Størrelse Bredde: 285 mm (11,22 tommer), dybde: 157 mm (6,18 tommer), høyde: 163 mm (6,42 tommer) Vekt Skanneelement 2,5 kgs CIS (Contact image sensor) Grensesnitt USB 2.0 High Speed (kompatibelt med USB 1.1) Optisk oppløsning Strømforbruk Energiinformasjon 600 x 600 dpi (maskinvare) Du finner mer informasjon om strømforbruk i filen regulatory_supplement.pdf på CD-en HP Scanning Software. Hewlett-Packards utskrifts- og bildebehandlingsutstyr som er merket med ENERGY STAR - logoen, er kvalifisert i henhold til U.S. Environmental Protection Agencys ENERGY STAR-spesifikasjoner for bildebehandlingsutstyr. Følgende merke vil vises på ENERGY STAR-kvalifiserte bildebehandlingsprodukter: Mer informasjon om ENERGY STAR-kvalifiserte produktmodeller finner du på: Systemkrav Hvis du vil se minimums- og anbefalte systemkrav, kan du se Velg dittt land/region, søk etter din skannermodell og søk deretter etter datasheet (dataark). 30 HP Scanjet 3000 skanner

33 Dokumentspesifikasjoner Navn Minste papirstørrelse Største papirstørrelse Minste papirvekt Største papirvekt Beskrivelse 74 x 52 mm (2,9 x 5,1 tommer) 215,9 x 864 mm (8,5 x 34 tommer) 50 g/m 2 (13,3 pund) 120 g/m 2 (32 pund) Miljømessige spesifikasjoner Navn Beskrivelse Temperatur Skanner i drift: 10 til 35 C Oppbevaring: -40 til 65 C Relativ luftfuktighet Skanner i drift: 10 til 80 % ikke-kondenserende (10 til 35 C) Oppbevaring: opptil 90 % ved 0 til 65 C MERK: I nærheten av sterke elektromagnetiske felter er det mulig at utdata fra HP-skanneren blir lett forvrengt. MERK: HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene våre slik det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav, for eksempel gjennom REACH (EC-forskrift nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet). En rapport med kjemisk informasjon om dette produktet finnes på Informasjon om forskrifter Forskriftsmessig modellnummer: Av hensyn til forskriftsmessig identifikasjon har produktet et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for produktet er FCLSD Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Scanjet Professional 3000 arkmaterskanner) eller produktnummeret (L2723A). Tilleggsinformasjon om forskrifter for skanneren finnes i filen regulatory_supplement.pdf på CDen som fulgte med produktet. Spesifikasjoner 31

34 Avhending av avfallsprodukter fra brukere i private hjem i EU Dette symbolet på produktet eller innpakningen angir at dette produktet ikke må kastes sammen med ditt vanlige husholdningsavfall. Det er i stedet ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det på et eget oppsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Innsamling og resirkulering av utstyret vil bidra til å spare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du ønsker informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller forretningen der du kjøpte produktet. 32 HP Scanjet 3000 skanner

35 Stikkord A automatisk dokumentmater;5 B bilde avkuttet;26 brukergrensesnitt TWAIN;4 C Care Pack-tjeneste;29 D deaktivere knappene;28 deler bestille;12 dokumentmater legge i papir, legge i kort;7 F fargebortfall;11 fjerne fastkjørt papir;26 frontpanel Skann-knapp, På/av-knapp, Avbryt-knapp;3 funksjoner skanne ekstra lang side, fargeutfall;10 G garanti forlenge;28 H hvilemodus;3 L lag flere mindre filer;23 lang side;10 loddrette svarte striper problemløsing;23 N nettsted bestille rekvisita;12 P papir stopp, skjevt, feilmating;25 R rekvisita bestille;12 rengjøre valser, feste;14 rengjøre valsene;14 S sider i feil rekkefølge;22 skanneprogram;9 skanneprogrammer skann fra;4 skann-knapp skannerens frontpanel;3 skjøre originaler;25 striper problemløsing;23 strømforsyning problemløsing;21 svarte striper problemløsing;23 T tilgjengelighet;28 TWAIN og WIA;4 TWAIN-kompatibelt program;4 U uklare skanninger;17 V vedlikehold rengjøre skannerglasset, rengjøre valser;12 Stikkord 33

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G3010 Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner. Brukerhåndbok

HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner. Brukerhåndbok HP Scanjet Professional 1000 mobil skanner Brukerhåndbok Innhold 1 Skanneroversikt...3 Skannermaskinvare... 3 Knapper på skannerens frontpanel... 3 Skannerprogramvare... 4 Slik skanner du med HP Scanjet

Detaljer

HP Scanjet N6310. Brukerhåndbok

HP Scanjet N6310. Brukerhåndbok HP Scanjet N6310 Brukerhåndbok Innhold 1 Bruke skanneren Oversikt over HP Scanning Software (HP Skanning-programvare)...3 Skanneroversikt...4 Skannerens kontrollpanel...4 Automatisk dokumentmater (ADM)...5

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

HP Scanjet Pro 3000 s2. Brukerhåndbok

HP Scanjet Pro 3000 s2. Brukerhåndbok HP Scanjet Pro 3000 s2 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse er

Detaljer

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok HP Scanjet G2410/G2710 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren Her finner du mer informasjon...3 Tilgjengelighet...3 Åpne brukerhåndboken med skjermleserprogramvare...3 Deaktiver knapper-verktøy...4

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HP Scanjet G4000-serien. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G4000-serien. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G4000-serien Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser.

Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser. Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser. Skann dokumenter der og da: På kontoret, hos kunden og til med på reiser. HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner Produktnummer: L2722A Skannertype:

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner. Brukerhåndbok

HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner. Brukerhåndbok HP Scanjet 4800 seriesfotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 4800 series Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3970 http://no.yourpdfguides.com/dref/921917

Din bruksanvisning HP SCANJET 3970 http://no.yourpdfguides.com/dref/921917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4670 http://no.yourpdfguides.com/dref/922198

Din bruksanvisning HP SCANJET 4670 http://no.yourpdfguides.com/dref/922198 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

hp scanjet 5590 digital planskanner

hp scanjet 5590 digital planskanner hp scanjet 5590 digital planskanner brukerhåndbok HP Scanjet 5590 digital planskanner brukerhåndbok opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere

hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere hp scanjet 2400, 3670, 3690, og 3970 digitale flatskannere brukerhåndbok hp scanjet 2400, 3670, 3690 og 3970 digitale flatskannere brukerhåndbok informasjon om opphavsrett Copyright Hewlett-Packard Company

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

HP Scanjet Enterprise N9120/Flow N9120. Brukerhåndbok

HP Scanjet Enterprise N9120/Flow N9120. Brukerhåndbok HP Scanjet Enterprise N9120/Flow N9120 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2013 Copyright HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse

Detaljer

ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Brukerhåndbok

ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Brukerhåndbok ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Brukerhåndbok www.hp.com/support HP ScanJet Pro 2500 f1 flatbed scanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Reproduksjon,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 7490C SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/922728

Din bruksanvisning HP SCANJET 7490C SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/922728 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HP Scanjet G4000-serien. Brukerhåndbok

HP Scanjet G4000-serien. Brukerhåndbok HP Scanjet G4000-serien Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer