1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. STYRETS SAMMENDRAG 2006"

Transkript

1 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum Kajakklubb Varamedlem William Gram Oslo Kajakklubb Foreløpige tall viser at vi pr var registrert med aktiviserte medlemmer fordelt på 92 klubber (86 aktive), en økning fra 2005 på 822 aktiviserte. Medlemstallet er basert på elektronisk registrering fra klubbene. Møtevirksomhet Det er avholdt 6 styremøter i 2006 og totalt 14 styremøter i hele Ting-perioden. Det har også vært forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter via e-post. Styret har ikke mottatt honorarer. Representasjon Styret/administrasjon har vært representert ved følgende arrangementer - Samtlige Norgesmesterskap - Nordisk Mesterskap - VM senior flattvann - Årsmøtet i FRIFO - Sjoa Elvefestival - ICF-congress NPF er representert i NIFs styre ved Geir Kvillum og Kontrollkomité ved Ingeborg Rasmussen. Birger Vik har hatt dommerjobb i WC og VM i maraton, og Jan Bache-Wiig i WC, EM og VM i flattvann og maraton. *********************************** Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, aktivitet i klubbene og på tvers av klubben. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktiviteten og har tatt et ansvar for kursaktivitet. NPF eier og driver Sjoa-anlegget. NPF har en god medlemsutvikling. Medlemsøkningen har fortsatt størst i tursegmentet, de over 26 år som primært bruker kajakken til tur og friluftsopplevelser. Det har også vært en hyggelig økning i aldersklassen 13 til 19 år. Mer detaljer finner dere i tabell under administrasjonens beretning. 1 Page 1 of 33

2 En av våre viktigste utfordringer er fortsatt å gjøre klubbene i stand til å tilrettelegge for aktivitetstiltak og rekrutteringstiltak innen sikre rammer. I den forbindelse lanserte vi i 2006 Våttkort etter noen års arbeid. Dette nye kurskonseptet fikk en meget god mottakelse, og er kanskje den viktigste implementeringen forbundet har gjort på flere 10 år. Norges Padleforbund (NPF) har de siste 15 årene blitt bortskjemte med å ta mesterskapsmedaljer ble i så måte et noe skuffende år. Finansieringen av vår toppidrettsatsing gikk noe opp fra Rammene for toppidretten i forbundet er imidlertid langt fra tilfredsstillende dersom de sportslige ambisjoner skal kunne holdes. Det har i hele perioden vært jobbet med å skaffe sponsorer for å sikre finansieringen av vår toppidrettssatsing. Ron Kenneth Sølberg vant kongepokalen etter seier på K m i NM. Det ble ikke satt opp kongepokal i dameklassen da vi fortsatt ikke tilfredsstiller kravene til å kunne dele den ut. NPF har i dag tilfredsstillende økonomi, og året gjøres opp med et overskudd på kr Vi sitter fortsatt med et lån som et resultat av det lån Padletinget i 1998 påla NPF å overta på Gillsvann-anlegget fra år 2000, det gjenstår nå kr En stor takk til våre samarbeidspartnere og spesielt vår hovedsponsor Wilhelmsen Lines Maritime Services. Deres økonomiske støtte er viktig spesielt for vår toppidrettsatsingen. Også en takk til FRIFO som er en god støttespiller og samarbeidspartner. Her har vi en god støttespiller i forbindelse med friluftspolitiske saker. Tilslutt en stor takk til alle ildsjeler rundt i klubber, kretser og forbundets støttefunksjoner som gjør en strålende innsats for at vår idrett presterer både i topp og bredde og er et attraktivt aktivitetstilbud for alle de som ønsker et godt padletilbud. 2 Page 2 of 33

3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING Norges Padleforbund kan se tilbake på enda et år med en positiv tilvekst av klubber og medlemmer. 10 nye klubber kom til, herunder en sammenslåing. Det var en utmelding. Ved årsskiftet var vi registrert med 86 aktive klubber, og vi er totalt aktiviserte, en økning på ca Det tas forebehold om noen endringer da registreringen ikke er endelig avsluttet fra NIFs side tallene Kvinner Menn tallene Kvinner Menn Våren 2006 ble Våttkort lansert. Forbundet hadde gått svanger med konseptet i flere år og først i 2006 var vi trygge nok på kvaliteten til å gå ut med konseptet for utdanning og sikkerhet i padling. Våttkort fikk en mottakelse over all forventning. I løpet av 2006 har vi fakturert ut kort. I tillegg til den daglige ledelsen av forbundskontoret og styrets sekretær, har Generalsekretæren vært direkte involvert og deltatt i følgende tiltak på sin fritid: Sommerleir Hav Hvaler Kursing på Havkajakk treff Hvaler Kursing på Havkajakk treff Malmøya Kursholder Hav Kursholder Elv Klubbesøk Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær 3 Page 3 of 33

4 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht handlingsplan) 3.1 Sikkerhet Målbeskrivelse: I løpet av 2006 skal NPF ha utarbeidet og kvalitetssikret sikkerhetsbestemmelser innen alle grener og båttyper. Harmonisere vårt arbeid etter offentlig lover og forskrifter innenfor internkontroll, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og Produktkontrolloven. Resultat: NPF har lansert Våttkort for etablering og registrering av hvilket kompetansenivå den enkelte padler har, med mulighet for egenutvikling. Sikkerhetskravene blir kontinuerlig innarbeidet i alle våre nye kurs, også de eksisterende. Aktiviteten skal ha fokus inn mot klubbene og dem som utøver padling. Her hviler det et spesielt ansvar på klubbene i å sette krav og regler til sikkerhet. Her har vårt FRIFO-støttede tiltak Trygg i kajakk gjort NPF i stand til å utdanne veiledere som har tatt tak i sikkerhetsarbeidet i sine miljøer. 3.2 Kompetanse Målbeskrivelse: Kompetansearbeidet skal være rettet mot klubbene for å bedre deres aktivitetstilbud. Arbeidet skal være rettet mot trenere, ledere, dommere og yngre ledere slik at disse gjøres i stand til å gi et kvalitativt godt tilbud til sine medlemmer, samt sørge for at sikker padling har særlig fokus. Resultat: Det har aldri vært større aktivitet innenfor kursaktivitet for elv og hav rettet mot trenere og veiledere. Elv har arrangert egenferdighetskurs, Aktivitetsleder kurs, kurs for videregående samt Veiledersamling i Flatt har ikke hatt trenerkurs i 2006, men har jobbet med en omstrukturering av kurstilbudet. Hav har hatt fokus på aktivitetsledere og utdannet ca 80 stk i I tillegg en rekke introduksjonskurs, nybegynnerkurs og teknikkurs på samlinger og direkte i klubber. Diverse veiledersamlinger og veilederoppfølging. Polo har arrangert ulike seminarer og kurs. For mer detaljer viser vi til TK rapportene bak 3.3 Aktivitet og rekrutteringsfremmende tiltak Målbeskrivelse: Hjelpe padlemiljøer i gang med å opprette klubber og være pådriver i at det skapes aktivitet på tvers av klubbene. Fokus på rekruttering av barn/ungdom innenfor alle padlegrener. Resultat: I 2006 er det registrert 10 nye klubber innen hav/tur og elv. NPF har holdt kurs og vært på klubbesøkt i en rekke gamle og nystartede klubber. 4 Page 4 of 33

5 NPF har arrangert, vært medarrangør og støttet ulike samlinger, camps, symposier og festivaler. NPF har vært fast skribent i bladet Friluftsliv. 3.4 Toppidrett og landslag Målbeskrivelse: Forbundet har aktive som driver toppidrett på et høyt internasjonalt nivå. Det er en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre aktive kan ta medaljer innenfor de grener det fra de aktives side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å nå et toppidrettsnivå. Resultat: Flatvannlandslagene har ikke prestert helt i henhold til målsetting i Det skyldes i første rekke at vår Gullgrossist Eirik Verås Larsen ikke hadde det nivået han har hatt de siste år. Landslaget i kajakkpolo konkurrerte i en stor internasjonal konkurransene i Tyskland i 2006 og på nordisk plan. Damelandslaget i Rafting nådde ikke helt opp under EM i rafting. 3.5 Holde fokus på organisasjonskulturen Målbeskrivelse: Hovedpunktet kom som et tillegg på Tinget i 2005 uten en nærmere målbeskrivelse av forslagsstiller. Resultat: Det er blitt arrangert et Ledermøte for flattvannsklubbene. Styret har konsestente med støtte i idrettens organisasjonsverdier, Frivillighet, Demokrati, Lojalitet og Likeverd. 5 Page 5 of 33

6 4. ØKONOMISK RAPPORT Regnskapsåret 2006 viser et overskudd på kr mot et planlagt null budsjett. I 2005 hadde vi et overskudd på kr Rammetilskuddet ser nå ut til å krype noe oppover etter noen år med en liten nedgang. Endelig ser det ut til at den store medlemstilveksten har slått positivt ut for oss. Det gledelige er at vi nå i tillegg mottar et direkte tilskudd mot Barn og Ungdoms breddeaktivitet. Ordningen ble etablert i 2003 og er øremerkede midler til Særforbund igjennom støtte fra KKD. Tilskudd til våre barneog ungdomsaktiviteter var i 2006 på kr , bort i mot det samme som for 2005 ( ). Forbundet har en gjenværende gjeld pålydende kr som er fra Tingvedtak 1998 hvor vi ble ansvarlig for å overta gjelden på Gillsvann anlegget. Vi nedbetaler 1/10 av opprinnelig lån per år, som budsjettert. Styret har en avtale med et kommersielt selskap (Sjoa Adventure) som leier Riksanlegget i Sjoa, dette medfører at vi forsatt får redusert våre driftskostnader på anlegget. Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2007 som meget tilfredsstillende, men den generelle markedssituasjonen gir grunnlag for bekymring for toppidrettssatsingen. Husleie og IT kostnadene på Ullevål øker. Automatinntektene har kommet inn for hele 2006 og har gitt en bedre resultat enn budsjettert. I følge KKD vil automatinntektene bortfalle i sin helhet 1. juli Page 6 of 33

7 5. TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER 5.1 TEKNISK KOMITÉ ELV Administrativt Leder: Anne Kristine Kavli Medlem: Knut Helge Hurum, Elin Petterson og Tor-Håkon Inderberg TKE har blitt styrket gjennom flere medlemmer i komiteen. Utdanning TKE hatt fokus på implementeringen av Våttkort. TKE har også behandlet søknader bra BCU utdannende som ønsker en instruktør autorisasjon i NPF. TKE har arrangert to egenferdighetskurs og to kurs rettet mot opplæring av instruktører. Videregåendekurs og Teknikkurs (egenferdighetskurs) Det ble videre gjennomført et Aktivitetslederkurs i Sjoa med 5 deltakere. Det ble også arrangert en Veiledersamling i Sjoa i juni. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2006: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Profilering av elvepadling gjennom Sjoa Elve Festival. Gjennomføring av aktivitetslederkurs Toppidrett Elv har for tiden et landslag (Landslag raft Damer). Landslag Raft: Damelandslaget innfridde ikke helt resultatene fra 2005 under EM i Russland. Skyldtes delvis store utskiftninger på laget da det etablerte laget ønsket å utvikle rafting på sine lokale klubber En internasjonal konkurranse ble avholdt i Voss (Europa Cup) og en konkurranse ble avholdt på Sjoa Elvefestival. Arrangementer/ tiltak Sjoa Elvefestival 2006 (arrangement) Rundt 250 deltakere fra en rekke nasjoner samlet seg på festivalen. Festivalen samarbeider nå med Sjoa Adventure AS som leier RAS og som bidrar på en positiv måte til at festivalen er veldrevet og populær. Riksanlegget i Sjoa (tiltak) Sjoa Adventure AS leier RAS for å få inntekter på anlegget samt at de etterser anlegget og bidrar til et positivt miljø der. Stadig flere velger på bo på RAS mens de er på padleferie. For Anne-Kristine Kavli, Leder TKE Tor Håkon Inderberg/Sven Nordby Anderssen 7 Page 7 of 33

8 5.2 TEKNISK KOMITÉ FLATVANN Administrativt Leder. Kai Antonsen Medlemmer. Kjersti Olsen og Niklas Helgestrand Det ble gjort utskiftninger i TKF i forbindelse med trenerskifter Det er holdt 1 Ledermøte i november 06. Norge har deltatt på et samarbeidsmøte med Sverige og Danmark, dette har resultert i planlagte fellesarrangementer for TKF har vært tilstede på alle NC- og NM-stevner, men ikke på alle maratonstevnene. Camilla Askildsen har vært landslagssjef for ungdom i Hun har dessverre meddelt at hun ikke fortsetter i Juniortrener i 2006 har vært Niclas Helgestrand, og han fortsetter i 07. Niklas har også en rolle i forhold til klubbutvikling. Utdanning Klubbesøk og utdannelse er viktig. Niklas har gjennomført klubbesøk, både som trener men ikke minst som bindeledd mellom NPF og klubbene. Det har kommet positiv tilbakemeldinger på dette. Det jobbes med en ny kursmodell. Den vil forhåpentligvis gi bedre struktur i kurstilbudet fra forbundets side. Rekruttering Den positive utvikling i antall utøvere som deltar på stevner har fortsatt i år. Det er med stor glede vi registrerer at antall forsøksheat og antall finaler øker på NC stevnene. K-2 løpene som har vært for 12 og 14 årsklassen er nå utvidet til å gjelde alle klasser. Beste Klubb i 2006 ble Strand K.K. Vi gratulerer! Arrangementer Det har vært arrangert 5 NC- og 2 NM- stevner flattvann i tillegg til NC- maratonstevner, hvorav et NM. Videre er både Påskesamling i regi av Flekkefjor K.K. og Sommerleir i regi av Laksevåg K.K. avholdt med god deltakelse. Disse tiltakene er spesielt populære blant de yngste utøverne. Det er også arrangert Nordisk mesterskap for ungdom, junior og U 21 på Årungen. Dette ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom Asker Skiklubb/kajakk., Bærum K.K., Strand K.K., Oslo K.K. og Moss K.K. TKF vil takke alle klubber og enkeltpersoner som har bidratt. Kai Antonsen, Leder TKF 8 Page 8 of 33

9 TEKNISK KOMITÉ HAV Administrativt Det er avholdt et ordinært møte i Det meste av kommunikasjonen har gått via e-post og telefon. Medlemmer: Lars Verket Torbjørn Nordeide Egil Gjølme Sven Nordby Anderssen, NPF representant Leder valgte å gå ut av TKH i Styret har jobbet med å få på plass en ny leder. Sivilarbeider Torbjørn Nordeide har deltatt aktivt i all TKH arbeid i perioden. TKH er inne i en omstruktureringsfase. Utdanning Det har vært en større aktivitet på kurssiden enn noen gang på Hav. Det har vært en spesiell fokus på aktivitetsledere og egenferdighetskurs som bygger opp kandidater til dette kurset. Disse kursene er viktig for ressursutviklingen i klubben. Kursstigen Kursstigen og etableringen av Våttkort konseptet har gitt Hav et stort oppsving aktivitetsmessig, og ikke minst i form av nyrekruttering. Rekruttering TKH har gjennom vår tidligere sivilarbeider Torbjørn Nordeide, Thomas Pindard og Sven Nordby Anderssen oppsøkt klubber og miljøer for å arbeide for sikkerhet og rekruttering/etablering av nye klubber. Dette har gitt gode tilbakemeldinger og flerre nye klubber. Arrangementer I april arrangerte forbundet et havpadletreff Vårtreffet på Hvaler med kursene nybegynner, teknikk og aktivitetslederkurs på programmet. I begynnelsen av juni arrangerte TKH med Fredrikstad KK som teknisk arrangør, sommerleir på Hvaler for havpadlere. Fredrikstad-klubben gjorde en meget god jobb med arrangementet, både ved å stille med guider på flere forskjellige turer i området og tilrettelegging av leirområdet. Totalt deltok over 150 fornøyde padlere på leiren. I oktober arrangerte forbundet et Havpadletreff/kurshelg på Malmøya. Kursene som ble kjørt var, nybegynner, teknikk og aktivitetslederkurs. Ca. 50 deltakere, de fleste kursdeltakere (45 stk). Våttkort Lanseringen av Våttkort i 2006 har gitt Hav padling i NPF et løft. Mottakelsen har vært over all forventing og ingen enkelt sak har satt forbundet mer på kartet enn implementeringen av dette konseptet. For TKH Sven Nordby Anderssen 9 Page 9 of 33

10 5.4 TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO Administrativt TKKP har hatt 4 møter i 2006 Leder: Henrik Holst. Ansvar: Administrasjon, koordinering. Klubb: Strand kajakklubb. Medlem: Richard Kean. Ansvar: klubbesøk, kurs. Klubb: Bærum Kajakklubb. Medlem: Ann-Kristin Aanstad. Ansvar: Adm, Seminar i Larvik. Klubb: Farris Kajakklubb. Utdanning TKKP har arrangert en rekke klubbmøter og seminarer/kurs i løpet av Blant annet i Lillehammer, Farris, Nesodden og Fagernes. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2006: Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Profilering av kajakk polo gjennom Dagbladet Magasinet med stor artikkel. Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos de fleste klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2006: Kajakkskoler på klubbnivå Stabilisering av Juniorlag i Strand og Farris. Toppidrett Landslaget Senior deltok i 2006 ved flere utenlands stevner.deriblant Kieler Woche. Nivået på hver enkelt spiller og som lag har hevet seg betraktelig siden Bredden i aktuelle spillere er også større. Arrangementer/ tiltak: Det ble arrangert NC, samt NM i Norge. Stavanger deltok for første gang med lag i Kajakkpolo, de var dessuten også arrangør for NC-1 i Stavanger. Det er også etablert ett tettere samarbeid med Sverige, Danmark og Finnland for å gjennomføre aktiviteter, stevner og dommerutdanning. Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2006: Farris Kajakklubb, Halden Padleklubb, Fagernes Padleklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Nidelva Padleklubb og Svalbard Kajakkpoloklubb 10 Page 10 of 33

11 Generelt Sporten har tatt et langt steg videre i riktig retning i løpet av sesongen Antallet klubber med polo aktivitet har ikke vokst dramatisk, men har blitt langt mer etablert. Det har vært mye fokus på å stabilisere aktiviteten som er i de aktuelle klubbene, slik at miljøet vedvarer. Henrik Holst, Leder TKP 11 Page 11 of 33

12 6. LANDSLAGENE FLATTVANN 6.1 SENIOR FLATTVANN Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Assistent: Nicklas Helgstrand Fristående konsulent: Knut Holmann Konsulent OLT: Ørjan Madsen Medisinsk ansvarlig: Kristin Grefberg Fysioterapeut: Svein Ove Husnes Samlinger Deler av seniorlandslaget gjennomførte en 3 ukers skisamling i Seisser Alm, Italia i januar, Det ble gjennomført to vårsamlinger, først en 3 ukers samling i Port Edward, Sør-Afrika i mars, og så en to ukers samling i Porto, Portugal i april. Disse stedene ble valgt pga at vi ikke fikk plass på vårt vanlige samlingssted i Florida. Erfaringen var at verken Sør-Afrika eller Portugal var tilfredsstillende som samlingssted. Spesielt samlingen i Portugal ble dårlig pga at 7 av 11 utøvere ble matforgiftet. I juni var 3 av seniorutøverne på høydesamling i St. Moritz, Sveits. Vi ønsket å teste høydetrening i konkurransesesongen for å se om det er aktuelt å gjøre i forkant av VM 2007 og OL Erfaringene og resultatene etter høydesamlingen tilsier at høydetrening i konkurransesesongen ikke er aktuelt frem mot OL Fra juli ble det gjennomført 3 samlinger på Årungen frem til VM. Konkurranser med beste resultat WC 1 Poznan, Polen mai. 8 utøvere, 2 ledere - Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 3 K m, Eirik Verås Larsen nr 8 K m. Wefald/Langslet/Sølberg Jr/Iversen nr 2 B-finale K m WC 2 Duisburg, Tyskland mai. 11 utøvere, 2 ledere - Eirik Verås Larsen nr 3 K m, Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 4 K m og Nr 9 k-2 500m EM Racice, Tsjekkia juli. 9 utøvere, 3 ledere, Eirik Verås Larsen nr 5. K-1 500m, nr 9. K m. Ellen Fevang/Lisa Sheriff nr 8 K m, Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 2 B- finale K m VM Szeged, Ungarn aug. 5 utøvere, 4 ledere. Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 5 K m. Eirik Verås Larsen nr 6. K m og nr 9 K-1 500m nr 6. Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 3 B-finale K-2 500m, Ellen Fevang/Lisa Sheriff nr 4 B-finale K m og K-2 Målsettingen for sesongen 2006 var 2 VM-medaljer og ut i fra resultatene de foregående årene var denne målsettingen realistisk, men vi klarte ikke å oppnå den. En femte, en sjette og en niende plass på OL-distansene ble resultatene på VM, og det er selvfølgelig veldig skuffende for padlelandslaget. I tillegg til at medaljene uteble på EM og VM, klarte vi heller ikke å bygge opp en k-4 til det nivået vi hadde trodd skulle være mulig i Årsakene til at vi ikke klarte å 12 Page 12 of 33

13 opprettholde prestasjonsnivået er flere og evalueringen etter sesongen viste at vi må arbeide bedre på flere områder. Et lyspunkt i sesongen var K-2 med Ellen Fevang og Lisa Seriff. Selv om de ikke kvalifiserte seg til noen A-finale på VM, viste de en utrolig offensiv innstilling, og gjennomførte løpene uten noe respekt for motstanderne. Med en liten nivåhevning er de oppe på et internasjonalt toppnivå. Oppsummering: Sesongen 2006 ble en skuffende sesong uten internasjonale mesterskapsmedaljer. Vi har fortsatt K-1 og K-2 på herresiden som er med i verdenstoppen, men vår målsetting er høyere enn 5. og 6. plass. Men i et litt lengre perspektiv så var kanskje de skuffende resultatene den vekker vi trengte når det er mindre enn to år igjen til OL. Dårlige resultater fører til en kritisk granskning av alle faktorer rundt landslaget, og vi har kommet frem til flere forbedringsområder frem mot sesongen 2007/2008. Landslagssjef Morten Ivarsen 13 Page 13 of 33

14 6.2 SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Lagleder: Nicklas Helgstrand Samlinger Gjennom vinteren var det t4 testsamlinger på Toppidrettssenteret der det ble gjennomført laktat og styrketester. 5 av utfordrerutøverne var med på seniorlandslagets treningssamling i Sør-Afrika og Portugal. Det ble også gjennomført en samling på Årungen i forkant av U-23 EM og i forkant av U-21 Nordisk Konkurranser WC 2 Duisburg, Tyskland mai ( 4 utøvere. Sammen med seniorlandslag) Alle utøvere ble uplassert U-23 Athen, Hellas juli. 6 utøvere, 1 leder. Mira Falch k og 1000m damer utslått i semi. Øyvind Sølberg K-1 500m og 1000m utslått i semi Christensen/Iversen/Karlsen/Antonsen k og 1000m utslått i semi U-21 nordisk, Årungen Maribo, Danmark 6 utøvere, 1 leder K-1 500m herrer: Nr 1 Øyvind Sølberg Jr, K-2 500m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen, Nr. 2 Bendik Iversen/Karl Antonsen, K m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr, Nr. 2 /Kristoffer Karlsen, K m herrer: Nr. 1 Bendik Iversen/Karl Antonsen, Nr 2 Speich/Askildsen, K m herrer: nr 1 Sølberg jr, Nr.2 Antonsen, Nr.3 Iversen, Nr. 4 Karlsen, k m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen, Nr. 2 Bendik Iversen/Karl Antonsen, Nr.3 Speich/Askildsen. K-1 500m, 1000m og 5000m damer: Nr. 4 Mira Falch, K-2 500m damer: Nr.1 Lisa Sheriff/Mira Falch Heller ikke i år klarte noen utøvere en finaleplass på U-23 EM. Dette viser at nivået på U-23 EM kanskje er høyere enn det vi har trodd. På k m var Øyvind Sølberg Jr veldig nært ved å gå til finalen, men hadde ikke marginene på sin side. Når marginene blir så små er det viktig av utøverne blir enda flinkere med detaljene som kanskje utgjør forskjellen mellom finaleplass eller ikke. Utøverne har også fått prøvd seg i World Cup-stevner for å få internasjonal erfaring På u-21 nordisk på Årungen viste U-21-laget en god innsats, herrelaget vant alle distanser. Dessverre så stiller ikke alle andre nasjoner med alle sine beste utøvere, men det er ikke så mye vi kan gjøre med. Landslagssjef Morten Ivarsen 14 Page 14 of 33

15 6.3 MARATON Landslagsjef: Morten Ivarsen Samlinger: Det ble ikke gjennomført noen egne maraton-samlinger i 2006, Marianne Fjeldheim var med på banelandslagets vår-samling i Portugal Konkurranser: WC Zamora, Spania: 2 utøver. Ellen Fevang/Marianne Fjeldheim. Nr. 3 k-2 damer VM Tremolat, Frankrike: 3 utøvere, 1 leder. Mattis Næss/Eirik Verås Larsen Nr. 5 k-2, Peter Ribe nr. 13 k-1 Dame k-2 viste en fin form ved å bli nr. 3 i World Cup i Spania. Marianne Fjeldheim stod over maraton-vm pga graviditet, dermed hadde vi ingen båt på damesiden. På VM stilte vi med en nykomponert herre k-2 med Larsen/Næss. Båten var i teten hele veien, og var med i spurten, men duoen hadde kramper i armene på slutten, og dermed ble det ingen fart i spurten. Veteranen Peter Ribe padlet seg oppover i feltet gjennom hele løpet og kom til slutt inn som nr. 13. En bra plassering av en veteran. Landslagssjef Morten Ivarsen 15 Page 15 of 33

16 6.4 JUNIOR FLATVANN Landslagssjef: Nicklas Helgstrand Jeg begynte mitt arbeid i slutten av mars og da var en del av sesongen allerede igang. Første samlingen var på Strand sammen med en Jente samling. Starten på sesongen for junior padlerne var ikke den beste, is og kaldt vinter vær in i april måned, men det var mange padlere som ville i gang på Årungen i begynnelsen av mai måned. Aktivitet: JEM og JNM- Samling på Strand Kajakk Klubb: Samlingen var på 4 dager med 15 aktive, 9 herrer og 6 damer. Målet med samlingen var å få trene sammen med de lagkombinasjoner som skal konkurrere internasjonalt på JEM,JNM. JEM i Athen: Vi deltok i EM med Øyvind Ødegaard og Eivind Vedlog. De deltok på K og K m og resultatene var 4:plass i semifinalene både på 500m og 1000m. JNM på Årungen: Vi deltok med 15 utøvere, fordelningen var 9 herrer og 6 damer. Vi konkurrerte med 2 båtkombinasjoner på hver øvelse unntatt K-4 for herrer och damer. Høst samling på Olympia toppen: Denne samlingen ble avholdt på olympiatoppen for å de bli kjent med OLT og ha forelesninger. Målet for denne samling var å bygge et team og få kunnskap om hvordan bygge et lag. Et annet mål med denne samling var å trene alternativt til padling. Alle utøverne deltok i en trening på Friskis & Svettis med en stor innlevelse og humor. Videre var det en forelesning med Pela Refsnes,(ansvarig for vekt trening) og en med Halvor Lea(ansvarlig for Media utdanning). Oppsummering av 2006: Junior padlingen i Norge har en stor brede og mange dyktige utøvere som kan utvikles og bli toppidrettsutøvere. Vi har små resurser, men oppnår bra resultat internasjonalt. Jag er overbevist om at vi kommer få se mer av dissa fine juniorer i framtiden. Nicklas Helgstrand Junior landslagsjef 16 Page 16 of 33

17 6.5 UNGDOMSLANDSLAGET Det ble gjennomført en ungdomslandslagssamling før Nordisk mesterskap, denne samlingen varte fra onsdag 19. (ettermiddag) til mandag 24. juli, og ble holdt på Bærum kajakklubb. Her deltok 15 padlere. (6 jenter og 9 gutter.) På Nordisk mesterskap som ble avholdt på Årungen i Norge fra august 2006, deltok 15 padlere. Medaljer fra Nordisk: Morten André Sølberg: - K1-200m, 2. plass - K1-500m, 3. plass Det har blitt gjennomført et testløp, K1-500m, for ungdomspadlerne. Dette ble avholdt i forbindelse med Norgesmesterskapet i Tysvær 10. juni I sesongen 2006 var Camilla til stede på alle de nasjonale stevnene og samlingene for ungdom, samt Nordisk mesterskap. Landslagssjef / trener: Camilla Marstrander Askildsen. 17 Page 17 of 33

18 7. JENTEPROSJEKTET FLATVANN Prosjektgruppas sammensetning: Kjersti Olsen Hege Blichfeldt Sheriff Nicklas Helgstrand Camilla Askildsen leder styrerepresentant juniortrener ungdomstrener Samlinger og stevner: Skisamling på Geilo, januar. 18 deltagere fra ungdom tom senior. Ledere Hege Blichfeldt Sheriff og Kjersti Olsen Vårsamling 9-12 mars på Strand kajakklubb, i samarbeid med juniorlandslaget. 16 deltagere fra ungdom og junior (seniorene var i Sør-Afrika) Ledere Hege Blichfeldt Sheriff, Andreas Gjersøe, Brede Solberg, Nicklas Helgstrand og Kjersti Olsen Deltakelse i Örkelljunga, Sverige, 11 deltagere fra ungdom og junior. (seniorene var i Duisburg) Ledere Hege Blichfeldt Sheriff, Brede Solberg og Kjersti Olsen Deltagelse med to utøvere i World Cup i Duisburg i samarbeid med seniorlandslaget Høstsamling på Strand kajakklubb oktober, 22 deltagere fra piker 14 til og med senior. Ledere Hege Blichfeldt Sheriff og Kjersti Olsen Klubbesøk: Vi har i samarbeid med Nicklas Helgstrand gjennomført klubbesøk. Kjersti Olsen Leder 18 Page 18 of 33

19 Inventarliste Norges Padleforbund Senior Flattvann Disponeres av Innkjøpsår Innkjøpspris Concept Romaskin Morten 2001 kr ,00 3 stk Brascaårer Morten 2002 kr 5.175,00 1 stk Brasca åre Morten 2002 kr 1.950,00 pulsmåler Morten 2002 kr 1.895,00 Videokamera 2004 kr ,00 TV + ledninger 2003 kr 1.500,00 frekvensklokke 2003 kr 3.100,00 Vekter 300 kg Kjell Tore/Knut 2003 kr ,00 Bærbar PC (siemens) med headset og nettverkskort 2001 kr ,00 2 stk Jantek lagbåtårer 2007 kr 4.200,00 3 x Laktatmåler 2003 kr 9.000,00 Vindmåler 2005 kr 600,00 Megafon 2004 kr 1.100,00 3 x Dansprint padlemaskin 2002/2003 kr ,00 2 x Walkie-Talkie 2002 kr 1.000,00 Fotoapparat Fuji 2003 kr 4.000,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 Maraton K-2 Scorpion L 2001 kr ,00 Maraton K-2 Vanquish L 2004 kr ,00 Bærbar PC Dell med printer 2004 kr ,00 4 x K-1 scorpion F, 1 x Vanquish F 2002 kr ,00 1 x K-1 Vanquish SCS Morten 2004 kr ,00 K-1 vanquish Maraton Svein Egil 2003 kr ,00 Havkajakk Current design 2004 kr ,00 K-1 Razor Kjell Tore 2004 kr ,00 Havkajakk K-2 Kjell Tore 2003 kr ,00 Turkajakk K-1 Svein Egil 2003 Ally Kano Svein Egil 2003 kr ,00 Havkajakk Sven 2004 kr 7.500,00 Forbundshenger Verktøyskasse med diverse verktøy Kontor Bærbar PC m/ dokkingsatasjon 2004 kr ,00 Skriver/printer/fax/skanner 2004 kr 3.700,00 Kontorbord 1999 Kontorstol 1999 Avlastningsbord 1999 Møtebord m/4 stoler 1999 Sum kontormøbler kr ,00 Regnemaskin Ukjent dato Bokhylle 1999 Bokhylle Ukjent dato Elvepadling - bok 1986 På tur med Kano - bok Havpadling - bok/hefte Polo 10x polokajakker polythelen m/vest, trekk, årer og hjelmer 2003 kr ,00 19 Page 19 of 33

20 5x polokajakker i composit 2004 kr ,00 Elv 10x elvekajakker m/vest, hjlem, årer og trekk 2004 kr ,00 Hav Bærbar PC 2004 kr ,00 Flattvann Plastex K kr ,00 20 Page 20 of 33

21 Regnskap Page 21 of 33

22 NORGES PADLEFORBUND Regnskap Aktivitet Note Regnskap 2006 Revidert budsjett Regnskap 2005 INNTEKTER Rammetilskudd NIF , , ,00 Regionstilskudd ,00 0, ,00 Stipend OLT , , ,00 Andre tilskudd , , ,00 Tilskudd OLT , , ,00 VO-midler 1.433,00 0, ,00 FRIFO-tilskudd , , ,00 Egenandeler , , ,00 Automatinntekter , , ,00 Reisefordeling 0,00 0, ,00 Salg , , ,00 Sponsorer/samarbeidsavtaler , , ,00 Kursinntekter , , ,00 Lisenser 0,00 0,00 0,00 Div inntekter ,00 0, ,00 SUM inntekter , , ,00 KOSTNADER Personal/Lønnskostander , ,00 Andre kostnader , ,00 Reise-/oppholdskostnader , ,00 Reklame/Annonser/Sponsor , ,00 Kontingenter/Premier , ,00 Tilskudd , ,00 Forsikringer , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,00 Finans og eks ord poster Renter , ,00 Rentekostnader/Gebyrer etc , ,00 Sum finans/ks.ord. Po , ,00 RESULTAT , , ,00 22 Page 22 of 33

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008...3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING...5 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan)...7 4. ØKONOMISK RAPPORT...9 5. TEKNISKE KOMITEERS

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv OSLO KAJAKKLUBB Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K1 5000 m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv SESONGRAPPORT OKK ELITE 2016 Sesongrapport 2016 I 2016 var hele sju utøvere fra OKK

Detaljer

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING Sted: Norges Idrettshøgskole Dato Lørdag 22. mars 2003 Tid: kl 0900 Sak 01/01 Åpning President Geir Kvillum ønsket deltakerne velkomne. Videre presenterte det

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning 1 Innhold Styrets Årsberetning sammendrag 1. Administrasjonens beretning 2. Styrets Årsberetning 3.1 Rekrutterting/nye klubber 3.2 Toppidrett 3.3 Inntektsbringende tiltak 3.4 Kompetanseoppbygging 3.5 Andre

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Mariusz Piasecki

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Protokoll Styremøte NPF Nr /2017

Protokoll Styremøte NPF Nr /2017 Protokoll Styremøte NPF Nr. 2 2015/2017 Dato: 21. juni 2015 Sted: Bergen Tid: 09:00 19:00 Tilstede: Kvillum, Tor-Håkon Inderberg, Bente Solberg, Ingunn Vika, Sveinung Oftedal, Morten Nyborg, Reidun Erland

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

VM i MARATONPADLING 2017, PIETERMARITZBURG, SØR-AFRIKA. Amund Vold (foran) og Magnus Ivarsen tar bronse under junior-em i 2015.

VM i MARATONPADLING 2017, PIETERMARITZBURG, SØR-AFRIKA. Amund Vold (foran) og Magnus Ivarsen tar bronse under junior-em i 2015. VM i MARATONPADLING 2017, PIETERMARITZBURG, SØR-AFRIKA Amund Vold (foran) og Magnus Ivarsen tar bronse under junior-em i 2015. VM i maratonpadling 2017 arrangeres i Pietermaritzburg, administrasjonssenteret

Detaljer

Prosjekt Vinnere til Vanns

Prosjekt Vinnere til Vanns Prosjekt Vinnere til Vanns Bakgrunnen for prosjektet: Etablert Feb 2007 Øke oppfølgingskapasitet overfor de aktive Stabil trenerkompetanse ungdoms-, juniorog utfordrerpadlere som ønsker å satse Samle krefter

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte Tanum, 30. oktober 2017, kl 19.00 Sted: klubbens lokaler i Vestmarkveien 75 Side 1 av 6 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste

Detaljer

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016

Ve e~ ~ Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Ve e~ ~ 3 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund - NABSF STYRETS BERETNING 2016 Styret i NABSF ble valgt på NABSF's ting i 2015 og har bestått av følgende personer: President Visepresident adm. Styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

01 Budsjett 2010 forslag

01 Budsjett 2010 forslag Styre Protokoll 1/2010 etter telefonmøte den 09/02.2010, kl.20:00-22:00. Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Hege O`Wiidt (HW), Jan Hillestad (JH), Ragnhild Skålid (RS), Mariusz Piasecki

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 6-7. juni 2015 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å inviterer til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 25. juni 26. juni og Sommerleiren påfølgende uke 27. juni 1.juli. FRIST for påmelding

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP) Forfall Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH),

Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP) Forfall Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH), Styreprotokoll 5/2011 etter telefonmøte, onsdag den 8juni, kl 21:00-21:45 Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP)

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE)

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE) Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Teknisk Komite Elv (TKE) i Norges Padleforbund (NPF) har et ønske om å være mer synlige og ha sterkere kontakt med padlemiljøene. Samtidig er det i ferd

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 17-18. juni 2017 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Ad : Behandling og innstilling vedrørende Ragnhild Andenæs sin rapport av 16 04 2004 fra Jr.VM i Plovdiv

Ad : Behandling og innstilling vedrørende Ragnhild Andenæs sin rapport av 16 04 2004 fra Jr.VM i Plovdiv 2004.03.01-Konstituering av TKUU med arbeidsoppgaver Stig Herbern ble valgt som leder. Fordeling av arbeidsoppgaver: Stig Herbern, TKUU ledelse, nye instruks for TKUU Nina Steenland, kvinnesaker innefor

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 9-10. juni 2012 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen 9. og 10. juni

Detaljer

Presentasjon på Golfforbundets Fagdag Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver. Terje Wist, leder NIF s kontrollkomite

Presentasjon på Golfforbundets Fagdag Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver. Terje Wist, leder NIF s kontrollkomite Presentasjon på Golfforbundets Fagdag 10.11.17 Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver Terje Wist, leder NIF s kontrollkomite Agenda: Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver Kontrollkomiteens arbeidsmåte Åpenhetsutvalgets/Bernanderutvalgets

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING

FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING FAGKOMITE RIFLE ØSK ÅRSBERETNING 2015 Fagkomite` Rifle ØSK har i år bestått av: Kjell-Roar Livold (leder) Sverre Kraggerud (nestleder) Kjell Dahl (medlem) Hege Thue Hansen (medlem) Kate Olsen (medlem)

Detaljer

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund

mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund mot nye horisonter! Virksomhetsplan Norges Padleforbund 2017-2019 Innledning... 3 Visjon... 4 Verdier... 4 Virksomhetside... 4 Hovedmål... 5 Innsatsområder... 6 Organisasjonsutvikling... 6 Kompetanseutvikling...

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017 2018 For: STYRET Oppdatert: Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2017... 3 2018... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 8-9. juni 2013 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Årsberetning 2008 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon leder: Bankkonto:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 1 Innhold Styrets årsberetning... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Antall særkretser/regioner:... 4 Nye klubber:... 4 Medlemstall for 2012 (Hovedtall)... 4

Detaljer

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring:

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring: Protokoll styre møte 3/2008 den 13/09 kl.10:15-15:00. NIF møterom 3016 (Ullevål Stadion) Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW),

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30.

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Stavanger 17. oktober 2011 57G-Protokoll_RS-12 Protokoll Fra møte nr. 12/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Norges landslag i trial er etablert

Norges landslag i trial er etablert Norges landslag i trial er etablert Landslagsutøverne Navn Alder Fra Resultater nasjonalt Resultater internasjonalt Hovedmål Ib Vegard Andersen 23 (1991) Skotselv like utenfor Hokksund Norsk mester 2012

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer