1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. STYRETS SAMMENDRAG 2006"

Transkript

1 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum Kajakklubb Varamedlem William Gram Oslo Kajakklubb Foreløpige tall viser at vi pr var registrert med aktiviserte medlemmer fordelt på 92 klubber (86 aktive), en økning fra 2005 på 822 aktiviserte. Medlemstallet er basert på elektronisk registrering fra klubbene. Møtevirksomhet Det er avholdt 6 styremøter i 2006 og totalt 14 styremøter i hele Ting-perioden. Det har også vært forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter via e-post. Styret har ikke mottatt honorarer. Representasjon Styret/administrasjon har vært representert ved følgende arrangementer - Samtlige Norgesmesterskap - Nordisk Mesterskap - VM senior flattvann - Årsmøtet i FRIFO - Sjoa Elvefestival - ICF-congress NPF er representert i NIFs styre ved Geir Kvillum og Kontrollkomité ved Ingeborg Rasmussen. Birger Vik har hatt dommerjobb i WC og VM i maraton, og Jan Bache-Wiig i WC, EM og VM i flattvann og maraton. *********************************** Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, aktivitet i klubbene og på tvers av klubben. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktiviteten og har tatt et ansvar for kursaktivitet. NPF eier og driver Sjoa-anlegget. NPF har en god medlemsutvikling. Medlemsøkningen har fortsatt størst i tursegmentet, de over 26 år som primært bruker kajakken til tur og friluftsopplevelser. Det har også vært en hyggelig økning i aldersklassen 13 til 19 år. Mer detaljer finner dere i tabell under administrasjonens beretning. 1 Page 1 of 33

2 En av våre viktigste utfordringer er fortsatt å gjøre klubbene i stand til å tilrettelegge for aktivitetstiltak og rekrutteringstiltak innen sikre rammer. I den forbindelse lanserte vi i 2006 Våttkort etter noen års arbeid. Dette nye kurskonseptet fikk en meget god mottakelse, og er kanskje den viktigste implementeringen forbundet har gjort på flere 10 år. Norges Padleforbund (NPF) har de siste 15 årene blitt bortskjemte med å ta mesterskapsmedaljer ble i så måte et noe skuffende år. Finansieringen av vår toppidrettsatsing gikk noe opp fra Rammene for toppidretten i forbundet er imidlertid langt fra tilfredsstillende dersom de sportslige ambisjoner skal kunne holdes. Det har i hele perioden vært jobbet med å skaffe sponsorer for å sikre finansieringen av vår toppidrettssatsing. Ron Kenneth Sølberg vant kongepokalen etter seier på K m i NM. Det ble ikke satt opp kongepokal i dameklassen da vi fortsatt ikke tilfredsstiller kravene til å kunne dele den ut. NPF har i dag tilfredsstillende økonomi, og året gjøres opp med et overskudd på kr Vi sitter fortsatt med et lån som et resultat av det lån Padletinget i 1998 påla NPF å overta på Gillsvann-anlegget fra år 2000, det gjenstår nå kr En stor takk til våre samarbeidspartnere og spesielt vår hovedsponsor Wilhelmsen Lines Maritime Services. Deres økonomiske støtte er viktig spesielt for vår toppidrettsatsingen. Også en takk til FRIFO som er en god støttespiller og samarbeidspartner. Her har vi en god støttespiller i forbindelse med friluftspolitiske saker. Tilslutt en stor takk til alle ildsjeler rundt i klubber, kretser og forbundets støttefunksjoner som gjør en strålende innsats for at vår idrett presterer både i topp og bredde og er et attraktivt aktivitetstilbud for alle de som ønsker et godt padletilbud. 2 Page 2 of 33

3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING Norges Padleforbund kan se tilbake på enda et år med en positiv tilvekst av klubber og medlemmer. 10 nye klubber kom til, herunder en sammenslåing. Det var en utmelding. Ved årsskiftet var vi registrert med 86 aktive klubber, og vi er totalt aktiviserte, en økning på ca Det tas forebehold om noen endringer da registreringen ikke er endelig avsluttet fra NIFs side tallene Kvinner Menn tallene Kvinner Menn Våren 2006 ble Våttkort lansert. Forbundet hadde gått svanger med konseptet i flere år og først i 2006 var vi trygge nok på kvaliteten til å gå ut med konseptet for utdanning og sikkerhet i padling. Våttkort fikk en mottakelse over all forventning. I løpet av 2006 har vi fakturert ut kort. I tillegg til den daglige ledelsen av forbundskontoret og styrets sekretær, har Generalsekretæren vært direkte involvert og deltatt i følgende tiltak på sin fritid: Sommerleir Hav Hvaler Kursing på Havkajakk treff Hvaler Kursing på Havkajakk treff Malmøya Kursholder Hav Kursholder Elv Klubbesøk Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær 3 Page 3 of 33

4 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht handlingsplan) 3.1 Sikkerhet Målbeskrivelse: I løpet av 2006 skal NPF ha utarbeidet og kvalitetssikret sikkerhetsbestemmelser innen alle grener og båttyper. Harmonisere vårt arbeid etter offentlig lover og forskrifter innenfor internkontroll, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og Produktkontrolloven. Resultat: NPF har lansert Våttkort for etablering og registrering av hvilket kompetansenivå den enkelte padler har, med mulighet for egenutvikling. Sikkerhetskravene blir kontinuerlig innarbeidet i alle våre nye kurs, også de eksisterende. Aktiviteten skal ha fokus inn mot klubbene og dem som utøver padling. Her hviler det et spesielt ansvar på klubbene i å sette krav og regler til sikkerhet. Her har vårt FRIFO-støttede tiltak Trygg i kajakk gjort NPF i stand til å utdanne veiledere som har tatt tak i sikkerhetsarbeidet i sine miljøer. 3.2 Kompetanse Målbeskrivelse: Kompetansearbeidet skal være rettet mot klubbene for å bedre deres aktivitetstilbud. Arbeidet skal være rettet mot trenere, ledere, dommere og yngre ledere slik at disse gjøres i stand til å gi et kvalitativt godt tilbud til sine medlemmer, samt sørge for at sikker padling har særlig fokus. Resultat: Det har aldri vært større aktivitet innenfor kursaktivitet for elv og hav rettet mot trenere og veiledere. Elv har arrangert egenferdighetskurs, Aktivitetsleder kurs, kurs for videregående samt Veiledersamling i Flatt har ikke hatt trenerkurs i 2006, men har jobbet med en omstrukturering av kurstilbudet. Hav har hatt fokus på aktivitetsledere og utdannet ca 80 stk i I tillegg en rekke introduksjonskurs, nybegynnerkurs og teknikkurs på samlinger og direkte i klubber. Diverse veiledersamlinger og veilederoppfølging. Polo har arrangert ulike seminarer og kurs. For mer detaljer viser vi til TK rapportene bak 3.3 Aktivitet og rekrutteringsfremmende tiltak Målbeskrivelse: Hjelpe padlemiljøer i gang med å opprette klubber og være pådriver i at det skapes aktivitet på tvers av klubbene. Fokus på rekruttering av barn/ungdom innenfor alle padlegrener. Resultat: I 2006 er det registrert 10 nye klubber innen hav/tur og elv. NPF har holdt kurs og vært på klubbesøkt i en rekke gamle og nystartede klubber. 4 Page 4 of 33

5 NPF har arrangert, vært medarrangør og støttet ulike samlinger, camps, symposier og festivaler. NPF har vært fast skribent i bladet Friluftsliv. 3.4 Toppidrett og landslag Målbeskrivelse: Forbundet har aktive som driver toppidrett på et høyt internasjonalt nivå. Det er en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre aktive kan ta medaljer innenfor de grener det fra de aktives side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å nå et toppidrettsnivå. Resultat: Flatvannlandslagene har ikke prestert helt i henhold til målsetting i Det skyldes i første rekke at vår Gullgrossist Eirik Verås Larsen ikke hadde det nivået han har hatt de siste år. Landslaget i kajakkpolo konkurrerte i en stor internasjonal konkurransene i Tyskland i 2006 og på nordisk plan. Damelandslaget i Rafting nådde ikke helt opp under EM i rafting. 3.5 Holde fokus på organisasjonskulturen Målbeskrivelse: Hovedpunktet kom som et tillegg på Tinget i 2005 uten en nærmere målbeskrivelse av forslagsstiller. Resultat: Det er blitt arrangert et Ledermøte for flattvannsklubbene. Styret har konsestente med støtte i idrettens organisasjonsverdier, Frivillighet, Demokrati, Lojalitet og Likeverd. 5 Page 5 of 33

6 4. ØKONOMISK RAPPORT Regnskapsåret 2006 viser et overskudd på kr mot et planlagt null budsjett. I 2005 hadde vi et overskudd på kr Rammetilskuddet ser nå ut til å krype noe oppover etter noen år med en liten nedgang. Endelig ser det ut til at den store medlemstilveksten har slått positivt ut for oss. Det gledelige er at vi nå i tillegg mottar et direkte tilskudd mot Barn og Ungdoms breddeaktivitet. Ordningen ble etablert i 2003 og er øremerkede midler til Særforbund igjennom støtte fra KKD. Tilskudd til våre barneog ungdomsaktiviteter var i 2006 på kr , bort i mot det samme som for 2005 ( ). Forbundet har en gjenværende gjeld pålydende kr som er fra Tingvedtak 1998 hvor vi ble ansvarlig for å overta gjelden på Gillsvann anlegget. Vi nedbetaler 1/10 av opprinnelig lån per år, som budsjettert. Styret har en avtale med et kommersielt selskap (Sjoa Adventure) som leier Riksanlegget i Sjoa, dette medfører at vi forsatt får redusert våre driftskostnader på anlegget. Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2007 som meget tilfredsstillende, men den generelle markedssituasjonen gir grunnlag for bekymring for toppidrettssatsingen. Husleie og IT kostnadene på Ullevål øker. Automatinntektene har kommet inn for hele 2006 og har gitt en bedre resultat enn budsjettert. I følge KKD vil automatinntektene bortfalle i sin helhet 1. juli Page 6 of 33

7 5. TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER 5.1 TEKNISK KOMITÉ ELV Administrativt Leder: Anne Kristine Kavli Medlem: Knut Helge Hurum, Elin Petterson og Tor-Håkon Inderberg TKE har blitt styrket gjennom flere medlemmer i komiteen. Utdanning TKE hatt fokus på implementeringen av Våttkort. TKE har også behandlet søknader bra BCU utdannende som ønsker en instruktør autorisasjon i NPF. TKE har arrangert to egenferdighetskurs og to kurs rettet mot opplæring av instruktører. Videregåendekurs og Teknikkurs (egenferdighetskurs) Det ble videre gjennomført et Aktivitetslederkurs i Sjoa med 5 deltakere. Det ble også arrangert en Veiledersamling i Sjoa i juni. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2006: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Profilering av elvepadling gjennom Sjoa Elve Festival. Gjennomføring av aktivitetslederkurs Toppidrett Elv har for tiden et landslag (Landslag raft Damer). Landslag Raft: Damelandslaget innfridde ikke helt resultatene fra 2005 under EM i Russland. Skyldtes delvis store utskiftninger på laget da det etablerte laget ønsket å utvikle rafting på sine lokale klubber En internasjonal konkurranse ble avholdt i Voss (Europa Cup) og en konkurranse ble avholdt på Sjoa Elvefestival. Arrangementer/ tiltak Sjoa Elvefestival 2006 (arrangement) Rundt 250 deltakere fra en rekke nasjoner samlet seg på festivalen. Festivalen samarbeider nå med Sjoa Adventure AS som leier RAS og som bidrar på en positiv måte til at festivalen er veldrevet og populær. Riksanlegget i Sjoa (tiltak) Sjoa Adventure AS leier RAS for å få inntekter på anlegget samt at de etterser anlegget og bidrar til et positivt miljø der. Stadig flere velger på bo på RAS mens de er på padleferie. For Anne-Kristine Kavli, Leder TKE Tor Håkon Inderberg/Sven Nordby Anderssen 7 Page 7 of 33

8 5.2 TEKNISK KOMITÉ FLATVANN Administrativt Leder. Kai Antonsen Medlemmer. Kjersti Olsen og Niklas Helgestrand Det ble gjort utskiftninger i TKF i forbindelse med trenerskifter Det er holdt 1 Ledermøte i november 06. Norge har deltatt på et samarbeidsmøte med Sverige og Danmark, dette har resultert i planlagte fellesarrangementer for TKF har vært tilstede på alle NC- og NM-stevner, men ikke på alle maratonstevnene. Camilla Askildsen har vært landslagssjef for ungdom i Hun har dessverre meddelt at hun ikke fortsetter i Juniortrener i 2006 har vært Niclas Helgestrand, og han fortsetter i 07. Niklas har også en rolle i forhold til klubbutvikling. Utdanning Klubbesøk og utdannelse er viktig. Niklas har gjennomført klubbesøk, både som trener men ikke minst som bindeledd mellom NPF og klubbene. Det har kommet positiv tilbakemeldinger på dette. Det jobbes med en ny kursmodell. Den vil forhåpentligvis gi bedre struktur i kurstilbudet fra forbundets side. Rekruttering Den positive utvikling i antall utøvere som deltar på stevner har fortsatt i år. Det er med stor glede vi registrerer at antall forsøksheat og antall finaler øker på NC stevnene. K-2 løpene som har vært for 12 og 14 årsklassen er nå utvidet til å gjelde alle klasser. Beste Klubb i 2006 ble Strand K.K. Vi gratulerer! Arrangementer Det har vært arrangert 5 NC- og 2 NM- stevner flattvann i tillegg til NC- maratonstevner, hvorav et NM. Videre er både Påskesamling i regi av Flekkefjor K.K. og Sommerleir i regi av Laksevåg K.K. avholdt med god deltakelse. Disse tiltakene er spesielt populære blant de yngste utøverne. Det er også arrangert Nordisk mesterskap for ungdom, junior og U 21 på Årungen. Dette ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom Asker Skiklubb/kajakk., Bærum K.K., Strand K.K., Oslo K.K. og Moss K.K. TKF vil takke alle klubber og enkeltpersoner som har bidratt. Kai Antonsen, Leder TKF 8 Page 8 of 33

9 TEKNISK KOMITÉ HAV Administrativt Det er avholdt et ordinært møte i Det meste av kommunikasjonen har gått via e-post og telefon. Medlemmer: Lars Verket Torbjørn Nordeide Egil Gjølme Sven Nordby Anderssen, NPF representant Leder valgte å gå ut av TKH i Styret har jobbet med å få på plass en ny leder. Sivilarbeider Torbjørn Nordeide har deltatt aktivt i all TKH arbeid i perioden. TKH er inne i en omstruktureringsfase. Utdanning Det har vært en større aktivitet på kurssiden enn noen gang på Hav. Det har vært en spesiell fokus på aktivitetsledere og egenferdighetskurs som bygger opp kandidater til dette kurset. Disse kursene er viktig for ressursutviklingen i klubben. Kursstigen Kursstigen og etableringen av Våttkort konseptet har gitt Hav et stort oppsving aktivitetsmessig, og ikke minst i form av nyrekruttering. Rekruttering TKH har gjennom vår tidligere sivilarbeider Torbjørn Nordeide, Thomas Pindard og Sven Nordby Anderssen oppsøkt klubber og miljøer for å arbeide for sikkerhet og rekruttering/etablering av nye klubber. Dette har gitt gode tilbakemeldinger og flerre nye klubber. Arrangementer I april arrangerte forbundet et havpadletreff Vårtreffet på Hvaler med kursene nybegynner, teknikk og aktivitetslederkurs på programmet. I begynnelsen av juni arrangerte TKH med Fredrikstad KK som teknisk arrangør, sommerleir på Hvaler for havpadlere. Fredrikstad-klubben gjorde en meget god jobb med arrangementet, både ved å stille med guider på flere forskjellige turer i området og tilrettelegging av leirområdet. Totalt deltok over 150 fornøyde padlere på leiren. I oktober arrangerte forbundet et Havpadletreff/kurshelg på Malmøya. Kursene som ble kjørt var, nybegynner, teknikk og aktivitetslederkurs. Ca. 50 deltakere, de fleste kursdeltakere (45 stk). Våttkort Lanseringen av Våttkort i 2006 har gitt Hav padling i NPF et løft. Mottakelsen har vært over all forventing og ingen enkelt sak har satt forbundet mer på kartet enn implementeringen av dette konseptet. For TKH Sven Nordby Anderssen 9 Page 9 of 33

10 5.4 TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO Administrativt TKKP har hatt 4 møter i 2006 Leder: Henrik Holst. Ansvar: Administrasjon, koordinering. Klubb: Strand kajakklubb. Medlem: Richard Kean. Ansvar: klubbesøk, kurs. Klubb: Bærum Kajakklubb. Medlem: Ann-Kristin Aanstad. Ansvar: Adm, Seminar i Larvik. Klubb: Farris Kajakklubb. Utdanning TKKP har arrangert en rekke klubbmøter og seminarer/kurs i løpet av Blant annet i Lillehammer, Farris, Nesodden og Fagernes. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2006: Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Profilering av kajakk polo gjennom Dagbladet Magasinet med stor artikkel. Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos de fleste klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2006: Kajakkskoler på klubbnivå Stabilisering av Juniorlag i Strand og Farris. Toppidrett Landslaget Senior deltok i 2006 ved flere utenlands stevner.deriblant Kieler Woche. Nivået på hver enkelt spiller og som lag har hevet seg betraktelig siden Bredden i aktuelle spillere er også større. Arrangementer/ tiltak: Det ble arrangert NC, samt NM i Norge. Stavanger deltok for første gang med lag i Kajakkpolo, de var dessuten også arrangør for NC-1 i Stavanger. Det er også etablert ett tettere samarbeid med Sverige, Danmark og Finnland for å gjennomføre aktiviteter, stevner og dommerutdanning. Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2006: Farris Kajakklubb, Halden Padleklubb, Fagernes Padleklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Nidelva Padleklubb og Svalbard Kajakkpoloklubb 10 Page 10 of 33

11 Generelt Sporten har tatt et langt steg videre i riktig retning i løpet av sesongen Antallet klubber med polo aktivitet har ikke vokst dramatisk, men har blitt langt mer etablert. Det har vært mye fokus på å stabilisere aktiviteten som er i de aktuelle klubbene, slik at miljøet vedvarer. Henrik Holst, Leder TKP 11 Page 11 of 33

12 6. LANDSLAGENE FLATTVANN 6.1 SENIOR FLATTVANN Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Assistent: Nicklas Helgstrand Fristående konsulent: Knut Holmann Konsulent OLT: Ørjan Madsen Medisinsk ansvarlig: Kristin Grefberg Fysioterapeut: Svein Ove Husnes Samlinger Deler av seniorlandslaget gjennomførte en 3 ukers skisamling i Seisser Alm, Italia i januar, Det ble gjennomført to vårsamlinger, først en 3 ukers samling i Port Edward, Sør-Afrika i mars, og så en to ukers samling i Porto, Portugal i april. Disse stedene ble valgt pga at vi ikke fikk plass på vårt vanlige samlingssted i Florida. Erfaringen var at verken Sør-Afrika eller Portugal var tilfredsstillende som samlingssted. Spesielt samlingen i Portugal ble dårlig pga at 7 av 11 utøvere ble matforgiftet. I juni var 3 av seniorutøverne på høydesamling i St. Moritz, Sveits. Vi ønsket å teste høydetrening i konkurransesesongen for å se om det er aktuelt å gjøre i forkant av VM 2007 og OL Erfaringene og resultatene etter høydesamlingen tilsier at høydetrening i konkurransesesongen ikke er aktuelt frem mot OL Fra juli ble det gjennomført 3 samlinger på Årungen frem til VM. Konkurranser med beste resultat WC 1 Poznan, Polen mai. 8 utøvere, 2 ledere - Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 3 K m, Eirik Verås Larsen nr 8 K m. Wefald/Langslet/Sølberg Jr/Iversen nr 2 B-finale K m WC 2 Duisburg, Tyskland mai. 11 utøvere, 2 ledere - Eirik Verås Larsen nr 3 K m, Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 4 K m og Nr 9 k-2 500m EM Racice, Tsjekkia juli. 9 utøvere, 3 ledere, Eirik Verås Larsen nr 5. K-1 500m, nr 9. K m. Ellen Fevang/Lisa Sheriff nr 8 K m, Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 2 B- finale K m VM Szeged, Ungarn aug. 5 utøvere, 4 ledere. Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 5 K m. Eirik Verås Larsen nr 6. K m og nr 9 K-1 500m nr 6. Jacob Norenberg/Mattis Næss nr 3 B-finale K-2 500m, Ellen Fevang/Lisa Sheriff nr 4 B-finale K m og K-2 Målsettingen for sesongen 2006 var 2 VM-medaljer og ut i fra resultatene de foregående årene var denne målsettingen realistisk, men vi klarte ikke å oppnå den. En femte, en sjette og en niende plass på OL-distansene ble resultatene på VM, og det er selvfølgelig veldig skuffende for padlelandslaget. I tillegg til at medaljene uteble på EM og VM, klarte vi heller ikke å bygge opp en k-4 til det nivået vi hadde trodd skulle være mulig i Årsakene til at vi ikke klarte å 12 Page 12 of 33

13 opprettholde prestasjonsnivået er flere og evalueringen etter sesongen viste at vi må arbeide bedre på flere områder. Et lyspunkt i sesongen var K-2 med Ellen Fevang og Lisa Seriff. Selv om de ikke kvalifiserte seg til noen A-finale på VM, viste de en utrolig offensiv innstilling, og gjennomførte løpene uten noe respekt for motstanderne. Med en liten nivåhevning er de oppe på et internasjonalt toppnivå. Oppsummering: Sesongen 2006 ble en skuffende sesong uten internasjonale mesterskapsmedaljer. Vi har fortsatt K-1 og K-2 på herresiden som er med i verdenstoppen, men vår målsetting er høyere enn 5. og 6. plass. Men i et litt lengre perspektiv så var kanskje de skuffende resultatene den vekker vi trengte når det er mindre enn to år igjen til OL. Dårlige resultater fører til en kritisk granskning av alle faktorer rundt landslaget, og vi har kommet frem til flere forbedringsområder frem mot sesongen 2007/2008. Landslagssjef Morten Ivarsen 13 Page 13 of 33

14 6.2 SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Lagleder: Nicklas Helgstrand Samlinger Gjennom vinteren var det t4 testsamlinger på Toppidrettssenteret der det ble gjennomført laktat og styrketester. 5 av utfordrerutøverne var med på seniorlandslagets treningssamling i Sør-Afrika og Portugal. Det ble også gjennomført en samling på Årungen i forkant av U-23 EM og i forkant av U-21 Nordisk Konkurranser WC 2 Duisburg, Tyskland mai ( 4 utøvere. Sammen med seniorlandslag) Alle utøvere ble uplassert U-23 Athen, Hellas juli. 6 utøvere, 1 leder. Mira Falch k og 1000m damer utslått i semi. Øyvind Sølberg K-1 500m og 1000m utslått i semi Christensen/Iversen/Karlsen/Antonsen k og 1000m utslått i semi U-21 nordisk, Årungen Maribo, Danmark 6 utøvere, 1 leder K-1 500m herrer: Nr 1 Øyvind Sølberg Jr, K-2 500m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen, Nr. 2 Bendik Iversen/Karl Antonsen, K m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr, Nr. 2 /Kristoffer Karlsen, K m herrer: Nr. 1 Bendik Iversen/Karl Antonsen, Nr 2 Speich/Askildsen, K m herrer: nr 1 Sølberg jr, Nr.2 Antonsen, Nr.3 Iversen, Nr. 4 Karlsen, k m herrer: Nr. 1 Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen, Nr. 2 Bendik Iversen/Karl Antonsen, Nr.3 Speich/Askildsen. K-1 500m, 1000m og 5000m damer: Nr. 4 Mira Falch, K-2 500m damer: Nr.1 Lisa Sheriff/Mira Falch Heller ikke i år klarte noen utøvere en finaleplass på U-23 EM. Dette viser at nivået på U-23 EM kanskje er høyere enn det vi har trodd. På k m var Øyvind Sølberg Jr veldig nært ved å gå til finalen, men hadde ikke marginene på sin side. Når marginene blir så små er det viktig av utøverne blir enda flinkere med detaljene som kanskje utgjør forskjellen mellom finaleplass eller ikke. Utøverne har også fått prøvd seg i World Cup-stevner for å få internasjonal erfaring På u-21 nordisk på Årungen viste U-21-laget en god innsats, herrelaget vant alle distanser. Dessverre så stiller ikke alle andre nasjoner med alle sine beste utøvere, men det er ikke så mye vi kan gjøre med. Landslagssjef Morten Ivarsen 14 Page 14 of 33

15 6.3 MARATON Landslagsjef: Morten Ivarsen Samlinger: Det ble ikke gjennomført noen egne maraton-samlinger i 2006, Marianne Fjeldheim var med på banelandslagets vår-samling i Portugal Konkurranser: WC Zamora, Spania: 2 utøver. Ellen Fevang/Marianne Fjeldheim. Nr. 3 k-2 damer VM Tremolat, Frankrike: 3 utøvere, 1 leder. Mattis Næss/Eirik Verås Larsen Nr. 5 k-2, Peter Ribe nr. 13 k-1 Dame k-2 viste en fin form ved å bli nr. 3 i World Cup i Spania. Marianne Fjeldheim stod over maraton-vm pga graviditet, dermed hadde vi ingen båt på damesiden. På VM stilte vi med en nykomponert herre k-2 med Larsen/Næss. Båten var i teten hele veien, og var med i spurten, men duoen hadde kramper i armene på slutten, og dermed ble det ingen fart i spurten. Veteranen Peter Ribe padlet seg oppover i feltet gjennom hele løpet og kom til slutt inn som nr. 13. En bra plassering av en veteran. Landslagssjef Morten Ivarsen 15 Page 15 of 33

16 6.4 JUNIOR FLATVANN Landslagssjef: Nicklas Helgstrand Jeg begynte mitt arbeid i slutten av mars og da var en del av sesongen allerede igang. Første samlingen var på Strand sammen med en Jente samling. Starten på sesongen for junior padlerne var ikke den beste, is og kaldt vinter vær in i april måned, men det var mange padlere som ville i gang på Årungen i begynnelsen av mai måned. Aktivitet: JEM og JNM- Samling på Strand Kajakk Klubb: Samlingen var på 4 dager med 15 aktive, 9 herrer og 6 damer. Målet med samlingen var å få trene sammen med de lagkombinasjoner som skal konkurrere internasjonalt på JEM,JNM. JEM i Athen: Vi deltok i EM med Øyvind Ødegaard og Eivind Vedlog. De deltok på K og K m og resultatene var 4:plass i semifinalene både på 500m og 1000m. JNM på Årungen: Vi deltok med 15 utøvere, fordelningen var 9 herrer og 6 damer. Vi konkurrerte med 2 båtkombinasjoner på hver øvelse unntatt K-4 for herrer och damer. Høst samling på Olympia toppen: Denne samlingen ble avholdt på olympiatoppen for å de bli kjent med OLT og ha forelesninger. Målet for denne samling var å bygge et team og få kunnskap om hvordan bygge et lag. Et annet mål med denne samling var å trene alternativt til padling. Alle utøverne deltok i en trening på Friskis & Svettis med en stor innlevelse og humor. Videre var det en forelesning med Pela Refsnes,(ansvarig for vekt trening) og en med Halvor Lea(ansvarlig for Media utdanning). Oppsummering av 2006: Junior padlingen i Norge har en stor brede og mange dyktige utøvere som kan utvikles og bli toppidrettsutøvere. Vi har små resurser, men oppnår bra resultat internasjonalt. Jag er overbevist om at vi kommer få se mer av dissa fine juniorer i framtiden. Nicklas Helgstrand Junior landslagsjef 16 Page 16 of 33

17 6.5 UNGDOMSLANDSLAGET Det ble gjennomført en ungdomslandslagssamling før Nordisk mesterskap, denne samlingen varte fra onsdag 19. (ettermiddag) til mandag 24. juli, og ble holdt på Bærum kajakklubb. Her deltok 15 padlere. (6 jenter og 9 gutter.) På Nordisk mesterskap som ble avholdt på Årungen i Norge fra august 2006, deltok 15 padlere. Medaljer fra Nordisk: Morten André Sølberg: - K1-200m, 2. plass - K1-500m, 3. plass Det har blitt gjennomført et testløp, K1-500m, for ungdomspadlerne. Dette ble avholdt i forbindelse med Norgesmesterskapet i Tysvær 10. juni I sesongen 2006 var Camilla til stede på alle de nasjonale stevnene og samlingene for ungdom, samt Nordisk mesterskap. Landslagssjef / trener: Camilla Marstrander Askildsen. 17 Page 17 of 33

18 7. JENTEPROSJEKTET FLATVANN Prosjektgruppas sammensetning: Kjersti Olsen Hege Blichfeldt Sheriff Nicklas Helgstrand Camilla Askildsen leder styrerepresentant juniortrener ungdomstrener Samlinger og stevner: Skisamling på Geilo, januar. 18 deltagere fra ungdom tom senior. Ledere Hege Blichfeldt Sheriff og Kjersti Olsen Vårsamling 9-12 mars på Strand kajakklubb, i samarbeid med juniorlandslaget. 16 deltagere fra ungdom og junior (seniorene var i Sør-Afrika) Ledere Hege Blichfeldt Sheriff, Andreas Gjersøe, Brede Solberg, Nicklas Helgstrand og Kjersti Olsen Deltakelse i Örkelljunga, Sverige, 11 deltagere fra ungdom og junior. (seniorene var i Duisburg) Ledere Hege Blichfeldt Sheriff, Brede Solberg og Kjersti Olsen Deltagelse med to utøvere i World Cup i Duisburg i samarbeid med seniorlandslaget Høstsamling på Strand kajakklubb oktober, 22 deltagere fra piker 14 til og med senior. Ledere Hege Blichfeldt Sheriff og Kjersti Olsen Klubbesøk: Vi har i samarbeid med Nicklas Helgstrand gjennomført klubbesøk. Kjersti Olsen Leder 18 Page 18 of 33

19 Inventarliste Norges Padleforbund Senior Flattvann Disponeres av Innkjøpsår Innkjøpspris Concept Romaskin Morten 2001 kr ,00 3 stk Brascaårer Morten 2002 kr 5.175,00 1 stk Brasca åre Morten 2002 kr 1.950,00 pulsmåler Morten 2002 kr 1.895,00 Videokamera 2004 kr ,00 TV + ledninger 2003 kr 1.500,00 frekvensklokke 2003 kr 3.100,00 Vekter 300 kg Kjell Tore/Knut 2003 kr ,00 Bærbar PC (siemens) med headset og nettverkskort 2001 kr ,00 2 stk Jantek lagbåtårer 2007 kr 4.200,00 3 x Laktatmåler 2003 kr 9.000,00 Vindmåler 2005 kr 600,00 Megafon 2004 kr 1.100,00 3 x Dansprint padlemaskin 2002/2003 kr ,00 2 x Walkie-Talkie 2002 kr 1.000,00 Fotoapparat Fuji 2003 kr 4.000,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 Maraton K-2 Scorpion L 2001 kr ,00 Maraton K-2 Vanquish L 2004 kr ,00 Bærbar PC Dell med printer 2004 kr ,00 4 x K-1 scorpion F, 1 x Vanquish F 2002 kr ,00 1 x K-1 Vanquish SCS Morten 2004 kr ,00 K-1 vanquish Maraton Svein Egil 2003 kr ,00 Havkajakk Current design 2004 kr ,00 K-1 Razor Kjell Tore 2004 kr ,00 Havkajakk K-2 Kjell Tore 2003 kr ,00 Turkajakk K-1 Svein Egil 2003 Ally Kano Svein Egil 2003 kr ,00 Havkajakk Sven 2004 kr 7.500,00 Forbundshenger Verktøyskasse med diverse verktøy Kontor Bærbar PC m/ dokkingsatasjon 2004 kr ,00 Skriver/printer/fax/skanner 2004 kr 3.700,00 Kontorbord 1999 Kontorstol 1999 Avlastningsbord 1999 Møtebord m/4 stoler 1999 Sum kontormøbler kr ,00 Regnemaskin Ukjent dato Bokhylle 1999 Bokhylle Ukjent dato Elvepadling - bok 1986 På tur med Kano - bok Havpadling - bok/hefte Polo 10x polokajakker polythelen m/vest, trekk, årer og hjelmer 2003 kr ,00 19 Page 19 of 33

20 5x polokajakker i composit 2004 kr ,00 Elv 10x elvekajakker m/vest, hjlem, årer og trekk 2004 kr ,00 Hav Bærbar PC 2004 kr ,00 Flattvann Plastex K kr ,00 20 Page 20 of 33

21 Regnskap Page 21 of 33

22 NORGES PADLEFORBUND Regnskap Aktivitet Note Regnskap 2006 Revidert budsjett Regnskap 2005 INNTEKTER Rammetilskudd NIF , , ,00 Regionstilskudd ,00 0, ,00 Stipend OLT , , ,00 Andre tilskudd , , ,00 Tilskudd OLT , , ,00 VO-midler 1.433,00 0, ,00 FRIFO-tilskudd , , ,00 Egenandeler , , ,00 Automatinntekter , , ,00 Reisefordeling 0,00 0, ,00 Salg , , ,00 Sponsorer/samarbeidsavtaler , , ,00 Kursinntekter , , ,00 Lisenser 0,00 0,00 0,00 Div inntekter ,00 0, ,00 SUM inntekter , , ,00 KOSTNADER Personal/Lønnskostander , ,00 Andre kostnader , ,00 Reise-/oppholdskostnader , ,00 Reklame/Annonser/Sponsor , ,00 Kontingenter/Premier , ,00 Tilskudd , ,00 Forsikringer , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , ,00 Finans og eks ord poster Renter , ,00 Rentekostnader/Gebyrer etc , ,00 Sum finans/ks.ord. Po , ,00 RESULTAT , , ,00 22 Page 22 of 33

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer