1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG"

Transkript

1 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Varamedlem Jan Bache-Wiig Bærum Kajakklubb William Gram Oslo Kajakklubb Det var pr registrert aktiviserte medlemmer fordelt på 84 klubber, en økning fra 2004 på medlemmer og 7 klubber. Medlemstallet er basert på elektronisk registrering fra klubbene. Møtevirksomhet Det er avholdt 6 styremøter i Det har også vært forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter via e-post. Styret har ikke mottatt honorarer. President Steinar Knai har siden høsten 2005 vært sykemeldt fra sitt verv i NPF. Thomas Pindard har fungert som president i denne perioden. Jan Bache-Wiig har rykket opp fra 1 varamedlem til ordinært styremedlem i samme periode. Representasjon Styret/administrasjon har vært representert ved følgende arrangementer - Samtlige Norgesmesterskap - EM juniorer - VM Junior - VM senior flattvann - VM maraton - Årsmøtet i FRIFO NPF er representert i NIFs Kontrollkomité ved Ingeborg Rasmussen. *********************************** Norges Padleforbund (NPF) har også i år hatt et begivenhetsrikt og hektisk år. Forbundets hovedoppgave er å skape aktivitet på tvers av klubbene. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktiviteten og har tatt et ansvar for kursaktivitet. NPF eier og driver Sjoa-anlegget. Våre toppidrettsutøvere hadde i 2005 en imponerende sesong med mange toppidrettsprestasjoner. Høydepunktet var Eirik Verås Larsen sin gullmedalje i VM K meter. Eirik fulgte opp sine meritter på distansen fra OL i I tillegg tok Mattis Næss og Jacob Norenberg bronse på K2 1000m etter kun noen få øker i samme båt. 1 Page 1 of 32

2 Vi gratulerer også støtteapparatet med landslagssjef Morten Ivarsen i spissen for et godt stykke arbeid. NPF har en god medlemsutvikling. Medlemsøkningen har fortsatt størst i tursegmentet, de over 26 år som primært bruker kajakken til tur og friluftsopplevelser. Det har også vært en hyggelig økning i aldersklassen 13 til 19 år siste år i antall mens det motsatte dessverre skjer for aldersgruppen år, mer detaljer finner dere i tabell under administrasjonens beretning. En av våre hovedutfordringer fremover blir å bli bedre til å tilrettelegge for aktivitetstiltak og rekrutteringstiltak i klubbene. Det må være en utfordring for klubber og forbund fremover å få flere barn og unge både til å begynne å padle og så å bli værende i idretten vår uten at de nødvendigvis skal drive konkurransetrening. Her må klubber og forbund i fellesskap ta tak i utfordringen og kanskje tenke litt nytt i forhold til hvordan vi rekrutterer og tilrettelegger. NPF er gode til å tilrettelegge for konkurranseidrett i yngre årsklasser, men har et stort forbedringspotensial til å bli bedre til å tilrettelegge for mer mosjonsrettet aktivitet for de som ønsker det. I dag er det fortsatt mye "båstenkning" i forbundet, og er selve padleopplevelsen og utfoldelsen så forskjellig om vi sitter i en kort kajakk, tung kajakk eller stødig kajakk? En bedre koordinert og bedre ressursutnyttelse av et overordnet kompetansenettverk og ressurspool for mer generell padleaktivitet som klubbesøk, klubbutvikling og mer generell trenerutvikling organisert er en vei å gå. Det er stor aktivitet i alle våre Tekniske komiteer både innen hav, flatvann, elv og polo. Spesielt gledelig er det at TK-hav er inne i en god utvikling, og det er også her vi i dag har det største potensial for utbredelse av sporten. Ved å tilrettelegge for et tilbud som gjør det attraktivt å bli medlem av NPF burde det være godt mulig å få flere klubber inn i NPF. Innenfor alle TK'ene er det økende aktivitet på kompetanseutviklingssiden og kurstilbudet mot klubbene vil være viktig for å heve klubbenes eget kompetansenivå videre. Sikkerhetsarbeide har fokus men det er et potensial til å bli bedre og være en kompetent rådgiver til de klubbene som ønsker dette. TK'er har hatt en liten nedgang i sine rammer i Midlene TK ene disponerer er i stor grad øremerkede midler til lavterskel tilbud rettet mot barn/ungdom og klubbutvikling. Utfordringen blir å dokumentere at denne innsatsen ut mot klubbene gir ønskede og målbare resultater, og da spesielt i form av mer aktivitet. Finansieringen av vår toppidrettsatsing gikk vesentlig ned i Støtten fra OLT ble lavere enn forventet, og sponsorbidraget har gått ned med over 1 mill. Idrettsrådene delte i 2005 ut ca. 120 millioner kroner i direkte støtte ut til alle lagene og klubbene i idretts Norge med godt barn og ungdomsarbeide. Vi håper at våre klubber fikk sin fortjente del av disse midlene. Eirik verås Larsen vant kongepokalen etter seier på K1 500m i NM. Det ble ikke satt opp kongepokal i dameklassen da vi fortsatt ikke tilfredsstiller kravene til å kunne dele den ut. 2 Page 2 of 32

3 Det er god utvikling og øket aktivitet på utdanningssiden og i antall kurs som arrangeres av NPF. Opplæring og etterutdanning av leder og trenere fra klubbnivå er en av NPFs viktigste oppgaver og sikkerhetsarbeide må alltid ha fokus. NPF har i dag tilfredsstillende økonomi og året gjøres opp med et overskudd på kr Vi sitter fortsatt med et lån som et resultat av det lån Padletinget i 1998 påla NPF og overta på Gillsvann-anlegget fra år 2000, det gjenstår nå kr En stor takk til våre samarbeidspartnere og spesielt vår hovedsponsor Wilhelmsen Lines. Deres økonomiske støtte er viktig spesielt for vår toppidrettsatsingen, men det drypper også litt på de aldersbestemte klasser. Også en takk til FRIFO som er en god støttespiller og samarbeidspartner. Her har vi en god støttespiller i forbindelse med vernesaker og tilgjengelighet til vannet samt prosjekter for mer, bedre og sikrere aktivitet i friluft. Tilslutt en stor takk til alle ildsjeler rundt i klubber, kretser og forbundets støttefunksjoner som gjør en strålende innsats for at vår idrett presterer både i topp og bredde og er et attraktivt aktivitetstilbud for alle de som ønsker et godt padletilbud. 3 Page 3 of 32

4 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING Norges Padleforbund kan se tilbake på enda et år med en positiv tilvekst av klubber og medlemmer. 5 nye klubber kom til, og ingen utmeldinger. Ved årsskiftet var vi registrert med 84 aktive klubber, og vi er totalt aktiviserte, en økning på ca tallene Kvinner Menn tallene Kvinner Menn Når en ser tilbake på 2005 er det disse hovedlinjene som fremtrer: Uro i flattvannsmiljøet Styrking av utdanningsarbeidet gjennom disponering av sivilarbeider Nedgang i sponsorinntekter da våre trofaste samarbeidspartnere Byggmakker og Isola gikk ut 2 Klubber som selv har sagt de har vokst til yttergrensen av deres tåleevne Uroen i flattvannsmiljøet Det blir uriktig å direkte feil og ikke nevne denne uroen med et ord i Årsberetningen all den tid dette har preget mye av hverdagen på forbundskontoret i det året som har gått. Denne uroen i flattvannsmiljøet har tatt mye fokus fra viktige utfordringer, og ikke gagnet idretten. Verken på det politiske, administrative, personlige plan, ei heller og aller viktigst; for den aktive idretten. Ikke alle konflikter er nødvendigvis av negativ art, men denne har jeg ikke funnet noen verdi i. For flattvanns miljøet og padleforbundet som helhet er mitt håp at dette kan legges til side, og heller slippe energien løs på det positive. Styrking av utdanningsarbeidet I 2005 har vi hatt gleden av å disponere en sivilarbeider med spisskompetanse på havpadling. 4 Page 4 of 32

5 Dette har mange klubber og personer hatt gleden av gjennom klubbesøk og kurs. Gjennom disse besøkene sitter vi igjen med noen erfaringer: Det er et stort kompetanse hull å tette for hav og turpadlere, spesielt på det tekniske Et realt løft å få utdannet nok Instruktører lokalt og regionalt som kan dekke etterspørselen Klubbene blir gjennom besøk videre motivert til mer formell kompetanse rundt sikker padling Noen klubber ønsker ikke kontakt med forbundet, hvorfor blir spekulasjon Møtet med ressurspersoner som gløder for klubben og aktiviteten gir inspirasjon til videre arbeid Bekymringen går til de en aldri når Nedgang i inntekter Skal ikke gå inn på dette i detalj siden dette berøres i Økonomisk beretning. Bare si at savnet av Byggmakker og Isola er stort selvfølgelig på det økonomiske, men også i fordi samarbeidet padleforbundet og firmaene ble et symbolet på en prestasjonskultur. Klubbenes vekst I 2005 kom Stavanger KK tett opp til drømmegrensen på 1000 medlemmer. Eller skal vi si mareritt grensen for klubben? Oslo KK har vært der en stund med sine 1500 medlemmer og Nøklevann Ro & Padleklubb er nær Disse tre klubbene alene utgjør per tiden halvparten av forbundet. Forbundet er selvfølgelig glade for alle de medlemmer vi kan få, men ser samtidig utfordringene klubber av denne størrelse står overfor. Slitasjen på klubblokaler, kajakker/utstyr er en sak, en helt annen ting er om hvorvidt en makter å holde det sikkermessige arbeidet på et forsvarlig nivå. I lovene til NIF kan ikke en klubb sette inntaksstopp ut fra praktiske hensyn, men når det sikkerhetsmessige blir satt på prøve stiller saken seg etter mitt skjønn annerledes. Den samme diskusjonen foregår også i andre NPF klubber. Vi ser igjen at behovet for flere klubber er meget høyt og spesielt i byene er det knapphet på lokaler i tilknytning til sjøen. Vi vet at lokaliteten finnes, men her har NPF ikke kommet på banen. I tillegg til den daglige ledelsen av forbundskontoret, har Generalsekretæren vært direkte involvert og deltatt i følgende tiltak på sin fritid: Fast representant i TK-Elv Fast representant i TK-Hav Sommerleir Hav Hvaler Havkajakk treff Hvaler Kursholder Hav Kursholder Elv Klubbesøk Sven Nordby Anderssen Generalsekretær 5 Page 5 of 32

6 3. STYRETS ÅRSBERETNING(ihht handlingsplan) 3.1 Sikkerhet Målbeskrivelse: I løpet av 2006 skal NPF ha utarbeidet og kvalitetssikret sikkerhetsbestemmelser innen alle grener og båttyper. Harmonisere vårt arbeid etter offentlig lover og forskrifter innenfor internkontroll, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og Produktkontrolloven. Resultat: Sikkerhetskravene blir kontinuerlig innarbeidet i alle våre nye kurs, også de eksisterende. Det er vedtatt et eget sikkerhetsreglement for flattvann. En sikkerhetskomité er oppnevnt av styret. Aktiviteten skal ha fokus inn mot klubbene og de som utøver padling. Her hviler det et spesielt ansvar på klubbene i å sette krav og regler til sikkerhet. NPF har arbeidet med å utarbeide et Våttkort for etablering og registrering av hvilket kompetansenivå den enkelte padler har, med mulighet for egenutvikling. Her har vårt FRIFO-støttede tiltak Trygg i kajakk gjort NPF i stand til å utdanne veiledere som har tatt tak i sikkerhetsarbeidet i sine miljøer. Vi har hentet mye læring fra det arbeidet Dykkerforbundet har gjort. 3.2 Kompetanse Målbeskrivelse: Kompetansearbeidet skal være rettet mot klubbene for å bedre deres aktivitetstilbud. Arbeidet skal være rettet mot trenere, ledere, dommere og yngre ledere slik at disse gjøres i stand til å gi et kvalitativt godt tilbud til sine medlemmer, samt sørge for at sikker padling har særlig fokus. Resultat: Det har aldri vært større aktivitet innenfor kursaktivitet for elv og hav rettet mot trenere og veiledere. Elv har arrangert egenferdighetskurs, instruktørkurs og kurs for videregående i Flatt har arrangert Trener I kurs, og aktivitetslederkurs. Hav har gjennomført og utdannet aktivitetsledere og havpadleveiledere. I tillegg rene egenferdighetskurs for å komplettere kursstigen. Polo har arrangert ulike seminarer og kurs. For mer detaljer viser vi til TK rapportene bak 3.3 Aktivitet og rekrutteringsfremmende tiltak Målbeskrivelse: Hjelpe padlemiljøer i gang med å opprette klubber og være pådriver i at det skapes aktivitet på tvers av klubbene. Fokus på rekruttering av barn/ungdom innenfor alle padlegrener. Resultat: I 2005 er det registrert 7 nye klubber innen hav/tur samt at en sovende elveklubb har fått nytt styre og aktivitet. 6 Page 6 of 32

7 NPF har holdt kurs og vært på klubbesøkt i en rekke gamle, nystartede og ennå ikke oppstartede klubber. NPF har arrangert, vært medarrangør og støttet ulike samlinger, camps, symposier og festivaler. 3.4 Toppidrett og landslag Målbeskrivelse: Forbundet har aktive som driver toppidrett på et høyt internasjonalt nivå. Det er en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre aktive kan ta medaljer innenfor de grener det fra de aktives side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å nå et toppidrettsnivå. Resultat: Flatvannlandslagene presterer i henhold til målsetting i Beholdningen ble en gull og en bronse i VM flattvann, og en gull i EM flattvann. Et landslag i kajakkpolo konkurrerte i en stor internasjonal konkurransene i Tyskland i 2005 og på nordisk plan. Damelandslaget i Rafting tok bronse under VM i oktober Holde fokus på organisasjonskulturen Målbeskrivelse: Hovedpunktet kom som et tillegg på Tinget i 2005 uten en nærmere målbeskrivelse av forslagsstiller. Resultat: Det er blitt arrangert et Ledermøte for flattvannsklubbene. Styret har vist en fastet med støtte i idrettens organisasjonsverdier, Frivillighet, Demokrati, Lojalitet og Likeverd. 7 Page 7 of 32

8 4. ØKONOMISK RAPPORT Regnskapsåret 2005 viser et overskudd på kr mot et planlagt null budsjett. Overskuddet skyldes større inntekter på automater enn forventet. I 2004 hadde vi et overskudd på kr Støtten fra NIF er fortsatt meget viktig for forbundet og vi ser dessverre en tendens til at dette tilskuddet blir forholdsmessig lavere til tross for økt medlemsmasse. Det gledelige er at vi nå i tillegg mottar et direkte tilskudd mot Barn og Ungdomsaktivitet. Ordningen ble etablert i 2003 og er øremerkede midler til Særforbund igjennom støtte fra KKD. Tilskudd til våre barne- og ungdomsaktiviteter var i 2005 på kr en nedgang på fra Forbundet har en gjenværende gjeld pålydende kr som er fra Tingvedtak 1998 hvor vi ble ansvarlig for å overta gjelden på Gillsvann anlegget. Vi nedbetaler 1/10 av opprinnelig lån per år, som budsjettert. Styret har reforhandlet avtalen med det kommersielt selskap (Sjoa Adventure) som nå leier Riksanlegget i Sjoa, dette medfører at vi forsatt får redusert våre driftskostnader på anlegget. Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2006 som tilfredsstillende, men den generelle markedssituasjonen gir grunnlag for bekymring for toppidrettsstasingen. Husleie og IT kostnadene på Ullevål øker. Automatinntektene har kommet inn for hele 2005 og har gitt en langt bedre resultat enn budsjettert. Det er fremdels usikkert hvor lange dagens ordning vil vedvare. NPFs forholdsvis lave andel av barn og ungdom i forhold til medlemstall (se aktivitetstallene i Administrasjonens beretning, Kap 2) gjør at vår andel av rammetilskuddet er redusert de seneste årene. Her er det viktig at klubbene og NPF i fellesskap tar tak i disse utfordringene og snur denne trenden. Etter innføringen av Økonomireglement høsten 2003, har rutinene bedret seg i NPF og lettet regnskapsarbeidet. 8 Page 8 of 32

9 5. TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER 5.1 TEKNISK KOMITÉ ELV Administrativt Leder: Thomas Pindard/Anne Kristine Kavli Medlem: Sven Nordby Anderssen Thomas Pindard gikk av som leder da han ble valgt inn i styret NPF og overlot ledervervet til Anne Kristine Kavli, OSI. TKE er inne i en omstruktureringfase. TKE er blitt mindre. Det betyr at medlemmene har trukket seg fra vervene i TKE, men fortsetter å drive aktivitet på prosjektbasis. Dette viser seg å være en meget effektiv måte for elv å organisere seg. Utdanning TKE har arrangert to egenferdighetskurs og to kurs rettet mot opplæring av instruktører. Videregåendekurs (egenferdighetskurs) Videregåendekurset ble i 2004 gjennomført etter planen. Utdanningen av nye veiledere som kan holde dette kurset besto ilddåpen. Kurset ble svært godt videreført, og det resulterer i stor interesse for 2005 allerede i begynnelsen av februar. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2005: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Profilering av elvepadling gjennom Sjoa Elve Festival. Profilering av elvepadling i samarbeid med DNT. Veldig godt mottatt. 90 glade ungdommer gjennomført introduksjonskurs på Basecamps. Toppidrett Elv har for tiden et landslag (Landslag raft Damer). Landslag Raft: Raftinglandslaget har bidratt til en økt interesse rundt rafting og konkurranser. Damelandslaget oppnådde tidenes beste resultat i VM i Equador i oktober med en 3 plass. I sprint og 4. plass sammenlagt. En internasjonal konkurranse ble avholdt i Voss (Europa Cup) og en konkurranse ble avholdt på Sjoa Elvefestival. Arrangementer/ tiltak Sjoa Elve festival 2005 (arrangement) Rundt 150 deltakere samlet seg på festivalen. Festivalen samarbeider nå med Sjoa Adventure AS som leier RAS og som bidrar på en positiv måte til at festivalen er veldrevet og populær. Riksanlegget i Sjoa (tiltak) Sjoa Adventure AS leier RAS for å få inntekter på anlegget samt at de etterser anlegget og bidrar til et positivt miljø der. Stadig flere velger på bo på RAS mens de er på padleferie. 9 Page 9 of 32

10 Thomas Pindard, Leder TKE 10 Page 10 of 32

11 5.2 TEKNISK KOMITÉ FLATVANN Administrativt Leder. Kai Antonsen Medlemmer. Morten Ivarsen, Tom Selvik, Maritha Lindtner, Camilla Askildsen Dagens TKF ble operativt rett før det første stevnet i 2005, så planleggingen av sesongen har ikke dette TKF vært involver i. Det er holdt 2 møter under sesongen i tillegg til telefon- og mailkontakt. I november avhold TKF et ledermøte flattvann hvor det var meget god deltagelse. Det har gjennom sesongen vært mye uro i enkelte deler av flattvannsmiljøet. Dette ble også et stort emne under ledermøtet. TKF har vært tilstede på alle NC- og NM-stevner, men ikke på alle maratonstevnene. Camilla Askildesen har vært landslagssjef for ungdom i 2005 og fortsetter med dette i Juniortrenerne, Marita Lindtner og Tom Selvik, har etter et meget aktivt år valgt å si opp sine engasjement. Dette beklager vi sterk. De har begge vist stor dyktighet i jobben. Utdanning Klubbesøk og utdannelse er viktig. Et trener1-kurs og et aktivitetslederkurs er avholdt på Vestlandet. I 2005 er det også avholdt praktisk prøve i forbindelse med dommerkurset som startet i Dessverre har ikke alle gjennomført den praktiske delen. Derfor må en praktisk prøve gjentas i Det har vært gjennomført klubbesøk både fra administrasjonen og fra trenere. Det er tatt initiativ ovenfor klubbene til å bruke resurspersoner til klubbesøk. Dette håper vi vil få en god effekt i I den forbindelse er det utarbeidet en egen liste som finnes på padling.no. Morten Ivarsen har sørget for treningsprogram for både ungdom og junior dette året. Rekruttering Det har vært en positiv utvikling i antall utøvere som deltar på stevner. Ikke minst har Oslo KKs inntreden vært positiv. Flere klubber melder om godt tilsig av unge utøvere. Dette er lovende for fremtiden. Den tidliger Color Line cupen videreføres nå som K-2 cup. K-2 cupen ble ved veiet loddtrekning vunnet av Kristiansand KK. Premien var en barnekajakk. Beste Klubb i 2005 ble Strand KK. Vi gratulerer! Arrangementer Det har vært arrangert 6 NC- og 2 NM- stevner flattvann i tillegg til 7 NC- maratonstevner, hvorav et NM. Videre er både Påskesamling i regi av Flekkefjor KK og Sommerleir i regi av Sommerleirkomiteen avholdt med god deltakelse. Disse tiltakene er spesielt populære blant de yngste utøverne. Alle arrangementene er utført på meget god måte, og TKF vil takke alle klubber og enkeltpersoner som har bidratt til dette. Kai Antonsen, Leder TKF 11 Page 11 of 32

12 TEKNISK KOMITÉ HAV Administrativt Totalt har TKH hatt 2 møter i løpet av 2005 samt en rekke telefonmøter. I tillegg har det vært en god del kommunikasjon via e-post. Leder: Jostein Valen, Stavanger Kajakklubb (fram til sommeren 05) Medlemmer: Thomas Pindard Anders Thygesen, Fiskum havkajakklubb Sven Nordby Anderssen, NPF Ketil Hansen, Trondheim Kajakklubb Leder valgte å gå ut av TKH i Sivilarbeider Torbjørn Nordeide har deltatt aktivt i all TKH arbeid i perioden. TKH er inne i en omstruktureringsfase. Utdanning Kursene aktivitetslederkurs og teknikkurs ble etablert og utprøvd i Veiledere hav ble uteksaminert og 32 aktivitetsledere. Teknikkurs ble kjørt under Havsamlingen på Hvaler i oktober. Antall NPF Veileder Hav pr 31/12 var 51 Antall NPF Aktivitetsleder Hav pr 31/12 var 55 Kursstigen Kursstigen har vært et gjennomgående tema i første halvdel av året. Den er nå på plass og er i oppbygning identisk med elv. Rekruttering TKH har gjennom vår sivilarbeider og Thomas Pindard oppsøkt klubber og miljøer for å arebide for sikkerhet og rekruttering/etbalering av nye klubber. Dette har gitt gode tilbakemeldinger og flerre nye klubber. Arrangementer TKHav har også i år deltatt som medarrangør i Njord AS symposie. I begynnelsen av juni arrangerte TKH med Fredrikstad Havkajakk og Multisportklubb som teknisk arrangør, sommerleir på Hvaler for havpadlere. Fredrikstad-klubben gjorde en meget god jobb med arrangementet, både ved å stille med guider på flere forskjellige turer i området og tilrettelegging av leirområdet. Totalt deltok over 100 fornøyde padlere på leiren. I oktober arrangerte forbundet et Havpadletreff/kurshelg samme sted. Kursene som ble kjørt var, grunnkurs, teknikkurs og aktivitetslederkurs. Ca. 30 deltakere, alle kursdeltakere. Våttkort Arbeidet med Våttkort har fortsatt i Det er stor utålmodighet med å få dette ut. Det har tatt lenger tid enn forventet, og det beklager TKH. Skyldes mer arbeid med databasen en forutsatt, og at dette er gjort som det meste annet på frivillig basis. Kortet vil være klar før sesongen Sven Nordby Anderssen, TKH 12 Page 12 of 32

13 5.4 TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO Administrativt TKKP har hatt 4 møter i 2005 Leder: Henrik Holst. Ansvar: Administrasjon, koordinering. Klubb: Strand kajakklubb. Medlem: Richard Kean. Ansvar: klubbesøk, kurs. Klubb: Bærum Kajakklubb. Medlem: Ann-Kristin Aanstad. Ansvar: Adm, Seminar i Larvik. Klubb: Farris Kajakklubb. Utdanning TKKP har arrangert en rekke klubbmøter og seminarer/kurs i løpet av Blant annet i Lillehammer, Farris, Nesodden og Fagernes. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2005: Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Profilering av kajakk polo gjennom Kick i Kollen, pressemøte, samt deres websider. Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser og lokal-tv Profilering av kajakkpolo gjennom Vi-Menn over en 4 siders artikkel. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos de fleste klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2005: Kajakkskoler på klubbnivå Etablering av Juniorlag i Strand og Farris. Toppidrett Landslaget Senior deltok i 2005 ved flere utenlands stevner Deriblandt Kieler Woche. Nivået på hver enkelt spiller og som lag har hevet seg betraktelig siden Landslagsjef og trener har store deler av sesongen vært Franco Feci og Richard Kean. Mot slutten av sesongen ble dette ansvaret overført til Stian Elton. Stian vil også fungere som leder og trener for Landslaget Junior i Arrangementer/ tiltak: Mai: Bassengturnering i Sandefjord: Juni: Kick i Kollen, Holmenkollen: Norgescup 1, Farris: Kieler Woche, Tyskland: Juli: Skovshoved; Danmark: Klubblag Klubblag Klubblag Landslag Senior Landslag 13 Page 13 of 32

14 August: Norgesmesterskap, Strand: Oktober: Järfälla Cup, Sverige: Klubblag Klubblag Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2005: Farris Kajakklubb, Halden Padleklubb, Fagernes Padleklubb Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb og Svalbard Kajakkpoloklubb Generelt Sporten har tatt et langt steg videre i riktig retning i løpet av sesongen Antallet klubber med polo aktivitet har ikke vokst dramatisk, men har blitt langt mer etablert. Både Strand og Farris har nå også egne junior lag. Flere klubber har også investert i utstyr. Henrik Holst, Leder TKP 14 Page 14 of 32

15 6. LANDSLAGENE FLATTVANN 6.1 SENIOR FLATTVANN Støtteapparat Landslagsjef: Assistent: Frittstående konsulent: Konsulent OLT: Medisinsk ansvarlig: Fysioterapeut: Morten Ivarsen Nicklas Helgstrand Knut Holmann Ørjan Madsen Kristin Grefberg Svein Ove Husnes Samlinger Deler av seniorlandslaget gjennomførte en 3 ukers skisamling i Seisser Alm, Italia i januar, Årets vårsamling ble som vanlig lagt til Florida. Fra uke 10 og 5 uker fremover var landslaget inkludert 5 utfordrerutøvere. i Melbourne. Fra juli ble det gjennomført 4 samlinger på Årungen frem til VM siste helg i august. Konkurranser WC 1 Poznan, Polen mai ( 1 utøvere, 1 ledere- Eirik Verås Larsen nr 2 K m, nr 7 k-1 500m. WC 2 Duisburg, Tyskland mai ( 11 utøvere, 2 ledere- Eirik Verås Larsen nr 2 K m, nr 3 K m, Verås Larsen/Fjeldheim/Næss/Wefald Nr. 3 K m, Fjeldheim/Næss/Wefald/Gjersøe Nr. 6 K-4 500m, Norenberg/Langslet nr 5 K-2 500m, Næss/Gjersøe/Sølberg/Sølberg Jr nr 6 K-4 200m, Norenberg/Langslet nr 8 K m, Ellen Fevang nr 9 K-1 500m damer. EM Poznan, Polen juli 11 utøvere, 3 ledere, Eirik Verås Larsen nr 1. K m, nr 5. K-1 500m. Verås Larsen/Fjeldheim/Næss/Norenberg Nr. 9 K m, Gjersøe/Næss/Wefald/Norenberg nr 9 K-4 200m VM Zagreb, Kroatia august. 8 utøvere, 4 ledere. Eirik Verås Larsen nr 1. K m, nr 6. K-1 500m. Mattis Næss/Jacob Norenberg Nr. 3 K m. Jostein Langslet/Jacob Norenberg nr 10 K-2 500m. Fjeldheim/Næss/Wefald/Gjersøe Nr. 2 K-4 500m b-finale. Ellen Fevang nr 9 K-1 500m B-finale Årets mål var to VM-medaljer, og denne klarte vi å oppfylle, men ikke i den båttypene vi hadde regnet med. Eirik viste nok engang sin evne til å slå til i internasjonale mesterskap, og til tross for en mellomsesong klarte han igjen å vinne K m. Dette var den eneste seieren til Eirik på internasjonale baneløp i 2005, men så lenge den kom i VM, så holder det. I 2005-sesongen var det ikke lenger mulig å kjøre både K-1 og K m slik Eirik hadde gjort de tre foregående sesongene. Derfor bestemte vi oss for å toppe en K m denne sesongen, og med tanke på resultatene fra 2005-sesongen trodde vi at vi kunne være helt i toppen med satsning på en best mulig K-4. Men det viste seg at K-4 ikke gikk så bra som forventet og med et dårlig gjennomført 15 Page 15 of 32

16 finaleløp i EM, følte vi at sjansene for et godt VM-resultat var større på K m. Med nye lagbåter såpass kort tid før VM var det helt klart at det kunne gå begge veier. K m gikk veldig bra og kjørte inn til bronse i VM, mens K m bommet fullstendig. Et annet lyspunkt i 2005-sesongen var Jacob Norenberg og Jostein Langslets innsats på K til tross for en ryggprolaps i juni klarte Jostein å komme tilbake til VM og duoen klarte en finaleplass på K m Årets sesong ble også preget av en stram økonomi. Vi kunne ikke sende fullt lag til det ene av årets to WC-stevne, og vi hadde ikke mulighet til å ha det støtteapparatet rundt laget som er nødvendig for at samlingene skulle fungere 100%. Skal landslaget opprettholde sitt prestasjonsnivå i fremtiden er det viktig å kunne gi utøverne et bra sportslig opplegg gjennom hele året. Oppsummering: Sesongen 2005 ble en bra sesong for seniorlaget. Vi viser styrke ved å få frem en ny kombinasjon som klarer å ta medalje i VM, men samtidig som vi blir litt sårbare i K-4 når noen av de beste forsvinner ut av båten. Et viktig mål fremover blir å bygge opp en ny K-4, og da trenger vi nye utøvere inn på laget. Dette blir den tøffeste utfordringen frem mot og lignende i Landslagssjef Morten Ivarsen 16 Page 16 of 32

17 6.2 SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Lagleder: Christian Stoutland Samlinger Gjennom vinteren var det tre testsamlinger på Toppidrettsenteret der det ble gjennomført laktat og styrketester. 5 av utforderutøverne var med på seniorlandslagets treningssamling i Florida, og det ble gjennomført en samling på Årungen i forkant av U-23 EM. Konkurranser WC 2 Duisburg, Tyskland mai ( 3 utøvere. Sammen med seniorlandslag) K-2 500/1000m Ron K Sølberg/Øyvind Sølberg Jr- utslått i semifinale. K-1 500m Kristoffer Karlsen utslått i forsøk K m Kristoffer Karlsen utslått i semifinale Næss/Gjersøe/Sølberg/Sølberg Jr nr 6 k-4 200m U-23 Plovdiv, Bulgaria juli. 4 utøvere, 1 leder. 4 aktive Ron K Sølberg k-1 500m utslått i semi. Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen K-2 500m utslått i semi. Øyvind Sølberg k m utslått i semi. Ron K Sølberg/Kristoffer Karlsen K m utslått i semi. Lisa Sheriff K-1 500/1000m utslått i semi. U-21 nordisk, Maribo, Danmark 6 utøvere, 1 leder Nr. 1: k-2 500m Øyvind Sølberg Jr/Kristoffer Karlsen, K m Kristoffer Karlsen/Karl V Antonsen, k m Øyvind Sølberg Jr /Karl V Antonsen. Nr. 2: Øyvind Sølberg Jr k-1 500m, 1000m og 5000m. Nr.3 Lisa sheriff k m og 5000m, Gøran Slengesol/Carl E Askildsen k m I årets sesong var det et høyt nivå på utfordergruppen. I forhold til tidligere sesonger ble det gjennomført samlinger på TIS, og en del av utøverne var også med på seniorlandslagets 5 ukers samling i Florida. Noen av utøverne fikk også prøve seg på WC i Duisburg for å få litt følelse med det internasjonale nivået. Desverre klarte ikke utøverne å nå noen finaleplasser på U-23 EM, og det vitner om det høye nivået dette mesterskapet har. I U-21 Nordisk viste våre K-2 båter en flott innsats med gull på alle distanser med 3 ulike kombinasjoner. Landslagssjef Morten Ivarsen 17 Page 17 of 32

18 6.3 MARATON Landslagsjef: Morten Ivarsen Assistent: Nicklas Helgstrand Samlinger VM-laget gjennomførte en samling i Perth, Australia i forkant av VM. Konkurranser WC Maraton Crestuma, Portugal 25. juni: 1 utøver. Eirik Verås Larsen nr. 1 k-1 herrer EM Maraton Tyn, Tsjekkia juli: 2 utøvere. Hege Brannsten nr 8 k-1 damer, Peter Ribe nr 18 k-1 herrer VM Maraton Perth Australia oktober: 5 utøvere, 1 leder. Ellen Fevang/Marianne Fjeldheim nr 4 k-2 damer. Mattis Næss/Jacob Norenberg Nr. 7 k-2 herrer. Årets maraton-sesong ble lang med tanke på at VM gikk først i oktober. Sesongen ble også preget av et stramt budsjett, noe som førte til at deltagerne til EM måtte dekke alle kostnader selv. Til VM ble det bare sendt deltagere som hadde mulighet til å kjempe om medalje. Eirik Verås Larsen deltok i WC i Portugal og med seier der ble han den første padlerne til å beseire Manuel Busto fra Spania, som har vunnet alt i k-1 siden Men i VM ble spanjolene for sterke. Vår dame k-2 gjorde en flott innsats i VM med en fjerdeplass og herre k-2 padlet inn til en syvende plass etter mye problemer i første del av løpet. Totalt sett gav ikke maraton VM de resultater vi hadde håpet på, men maraton-laget kommer nok sterkere tilbake ved en senere anledning. Landslagssjef Morten Ivarsen 18 Page 18 of 32

19 6.4 JUNIOR FLATVANN Landslagssjefer: Marita Lindtner og Tom Selvik I begynnelsen av mai 2005 ble vi, Tom Selvik og Marita Lindtner, ansatt som trenere for junior laget. Da var sesongen allerede godt i gang. Noen hadde vært på en samling i Sverige i februar og de fleste hadde også vært på påskesamlingen i Flekkefjord, mens noen var i privat regi i samme periode på et treningsopphold i Sevilla i Spania. Første internasjonale stevne var en svensk cup i Ørkeljunga ( 4-5 juni ). Her var det tatt ut 2 jenter og 5 gutter. Dette stevnet ble brukt til å teste ut ulike lag kombinasjoner. Dette gav litt blandet resultat, men vi gjorde det sterkt i k1 øvelsen, med nesten alle de norske i alle finalene. Bendik Iversen vant alle distanser samt at Mira vant k m for damer Laget: Øyvind Ødegård, Eivind Vedlog, Martin Minde, Bendik Iversen, Dag Esben Speich, Jo Nordskar samt Mira Falch(Linn Siri Dahl var syk). Stevnet ble i ble en del av testingen der vi ønsket å måle oss i k-4 mot Svenskene, dette med tanke på EM laget senere i sesongen Resultatene i k-4 innfridde ikke men vi tok derimot mange medaljer i k-1. Neste arrangement var en uke sommerleir i Bergen siste uken i juni. EM laget samt Nordisk laget ble tatt ut i forkant av samlingen. Her trente vi på de ulike kombinasjonene og la mest vekt på selve EM laget. Til EM i Bulgaria ( juli ) ble det sendt 3 gutter og 2 jenter. Dag Esben Speich og Martin Minde padlet K2 alle distanser. De gjorde en bra jobb og ble bare bedre og bedre for hvert løp. De ble 4 i semien på 500 og 1000 og ble akkurat neste båt som ikke gikk videre til finalen. I K1 padlet Bendik Iversen. Han var uheldig på favoritt distansen sin 1000m. Han lå klart an til å gå videre til finalen, men fikk gress på roret og kom ikke videre. På 500m ble han nr 6. Jentene, Mira Falch og Linn- Siri Dahl jobbet også tappert, og kjørte mange fine løp, men manglet den siste spruten for å komme seg til finalen. Helgen etter dro en tropp på 4 til EM i Maraton til Tsjekkia. Resultatene her ble ok, men vi så at vi manglet litt på taktisk erfaring, noe som gjorde at de fleste kom dårlig ut i starten. Bendik lå lenge oppe blant de 3 beste, men måtte avbryte på grunn av en vond skulder. Linn Siri og Mira ble 10 ( I k2) mens Jo Nordskar ble 8 i k-1. Til VM i Ungarn ( 4-7 August ) ble bare Bendik Iversen sendt. Han var igjen litt uheldig i semifinalene, men vant begge B-finalene på gode tider ( 1.42 på 500m og 3.38 På 1000m). Dette er de raskeste tidene som er padlet av noen juniorer noensinne. Bendik fikk vist sitt maksimalt beste nivå i junior VM. Nordisk ( August ) gikk i år i Maribo i Dannemark. Før avreise hadde vi en liten samling på Strand. Det ble sendte et stort lag til Maribo ( 6 jenter og 8 gutter). Det ble litt blandet 19 Page 19 of 32

20 resultater. De nordiske landene har vært sterkt representert i finalene både i EM og VM så konkurransen var hard. Jentene, Julie Byhring og Tone A Øvergaard viste ingen respekt for konkurrentene og vant k2 500m. Det var en god prestasjon! Ellers tok jentene k4 en sølv og bronse. Guttene tok flere medaljer i lagbåt, i k4 en ble de nr 3. Martin Minde og Dag Espen ble også nr 3 på k m. Jo ble nr 3 på k m Nordisk laget: Linn- Siri Dahl, Mira Falch, Tone Alise Øvergaard, Julie Byhring, Miriam Byhring, Elisabeth Qale, Øyvind Ødegår, Martin Traaseth, Gaute Aurdal, Martin Minde, Dag Esben Speich, Bendik Iversen, Eivind Vedlog, Jo Nordskar. Vm Maraton i Australia. Jo Nordskar og Bendik Iversen reiste sammen med seniorene til VM i Perth. Jo ble nr 13 i k-1 og Bendik måtte bryte pga Sykdom. De gjennomførte i k-2 og ble her nr 15. Bendik og Jo ble tatt ut på bakgrunn av kriterier tidligere i sesongen og de betalte det meste av reise og opphold selv. Dette har vært en hektisk sesong med mange aktiviteter og vi har deltatt i 2 Verdensmesterskap 2 Europamesterskap, Nordisk samt internasjonal regatta i Sverige Det har vært mye arbeid, men også mange gleder. Det er absolutt mange talentfulle padlere blant de yngre, så lykke til i neste sesong! Tom Selvik og Marita Lindtner 20 Page 20 of 32

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Årsberetning. Kristiansand Roklubb Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon Styrets beretning Styrets

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer