Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008"

Transkript

1 NORGES PADLEFORBUND

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG ADMINISTRASJONENS BERETNING STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan) ØKONOMISK RAPPORT TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER TEKNISK KOMITÉ ELV TEKNISK KOMITÉ FLATVANN TEKNISK KOMITÉ HAV TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO LANDSLAGENE FLATTVANN SENIOR FLATTVANN SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat MARATON JUNIOR FLATVANN UNGDOMSLANDSLAGET JENTEPROSJEKTET FLATVANN...19 Regnskap RESULTATREGNSKAP...21 BALANSE..22 NOTER...23 STYRETS ØKONOMISKE BERETNING INVENTARLISTE

3 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008 Styret NPF President Thomas Pindard OSI Elv Visepresident Hege B. Sheriff Strand KK Styremedlem Trond Glesaaen Gjøvik og Toten Pkl. Ann-Kristin Aanstad Larvik Pkl. Jan Bache-Wiig Bærum KK Varamedlem Trond Hansen Laksevåg KK Medlemsutviklingen Foreløpige tall viser at vi pr hadde registrerte medlemmer, fordelt på 110 (102 aktive) klubber, en økning fra 2007 på medlemmer. Medlemstallet er basert på elektronisk registrering fra klubbene. Møtevirksomhet Det er avholdt 7 styremøter i Det har også vært forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter via e-post. Styret har ikke mottatt honorar. Kari Hånsnar valgte og trekke seg som varamedlem, og fra september 2008 har Tomas Pindard vært sykemeld. Hege B. Sheriff har fungert som president siste halvår. Representasjon Styret/administrasjon har vært representert ved følgende arrangementer: - Samtlige Norgesmesterskap - Olympiske leker - Årsmøtet i FRIFO - Sjoa Elvefestival - ICF-congress - Sommerleiren på Hvaler (Fredrikstad KK) - Høstsamling Malmøya (Larvik Pkl.) Høstsamling Rangøy (Trondhjem KK) - Ekstremsportveko Voss - Ledermøte NIF/NOK NPF er representert i NIFs styre ved Geir Kvillum. Geir Kvillum sitter i ECAs styret. Birger Vik har hatt dommerjobb i maraton racing, og Jan Bache-Wiig i canoe racing, slalåm racing (Olympiske leker i Beijing), og maraton racing. Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, kvalitetssikre aktiviteten i klubbene og bidra til tiltak på tvers av klubbene. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktiviteten og har tatt et ansvar for kursaktivitet. NPF eier og driver Sjoa-anlegget. NPF har en fortsatt god medlemsutvikling. Mer detaljer finner dere i tabell under administrasjonens beretning. 3

4 I 2006 lanserte vi Våttkort. Ingen enkelttiltak har virket mer samlende på tvers av grener enn Våttkort. Norges Padleforbund (NPF) fikk 1 mesterskapsmedalje i 2009 ved Eirik Verås Larsens sølv i Olympiske leker K1 1000m. Det ble en 4de plass på K Finansieringen av vår toppidrettsatsing har vært tilfredsstillende i hele siste Olympiske periode. Etter finanskrisens inntog har vi mistet våre viktigste sponsorer: Wilhelmsen Maritime services og Adidas. Vi takker for den støtte vi har mottatt de siste fire årene. Det ble ikke utdelt kongepokal verken for herrer eller damer i NPF har i dag tilfredsstillende økonomi, og året gjøres opp med et overskudd på kr ,-. Vi satt ved utgangen av 2008 med et lån på Gillsvann-anlegget pålydende kr ,-. En stor takk til FRIFO som er en god støttespiller og samarbeidspartner. Stor takk også til alle ildsjeler rundt i klubber, og forbundets støttefunksjoner som gjør en strålende innsats for at vår idrett presterer både i topp og bredde og er et attraktivt aktivitetstilbud for alle de som ønsker et godt padletilbud. 4

5 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING Norges Padleforbund kan se tilbake på enda et år med en positiv tilvekst av klubber og medlemmer. Det var 1 utmelding og 8 nye klubber kom til. Ved årsskiftet var vi registrert med 102 aktive klubber, og vi er totalt aktiviserte. Dette gir en økning på medlemmer i hele perioden. Alder Totalt Kvinner Menn Totalt Alder Totalt Kvinner Menn Totalt Medlemsutviklingen Antall medlemmer Kvinner 2008 Menn 2008 Totalt 2008 Kvinner 2007 Menn 2007 Totalt Totalt Alder 5

6 Årsberetning NPF 2008 Våttkort har fått en varm mottakelse. I løpet av 3 sesonger har vi fakturert ut kort. I tillegg til den daglige ledelsen av forbundskontoret og som styrets sekretær, har Generalsekretæren vært direkte involvert og deltatt i følgende tiltak på sin fritid: Veileder-/aktivitetsledersamling for Elv og Hav Sommerleir Hav Hvaler Ekstremsportveko Voss Høstsamling Hav, Malmøya, i regi av Larvik Padleklubb. Havkajakksamling, Rangøy Kursing på Havkajakktreff Mostranda i regi av Oslo KK Kursholder Hav Kursholder Elv Sjoa Elvefestival (leder av arrangementskomiteen) A-camp (barne- og ungdomscamp elvepadling) Klubbesøk Deltatt på Komitémøter NPF Ledermøte Flattvann Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær 6

7 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan) Styremøter Det er avholdt 7 styremøter hvor 25 saker er behandlet. Ref. Handlingsplan Sikker og forsvarlig padling Målbeskrivelse I løpet av perioden skal NPF ha utarbeidet og kvalitetssikret sikkerhetsbestemmelser innen alle grener og båttyper. Harmonisere vårt arbeid etter offentlige lover og forskrifter innenfor internkontroll, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og Produktkontrolloven. I løpet av tingperioden skal styret ha utarbeidet og kvalitetssikret en mal for IK-materiell for klubbene. (Internkontroll/ HMS) Vi har kommet langt på vei, men noe gjenstår. Resultat: Våttkort har fått en overveldende mottakelse siden lanseringen i Ingen enkelttiltak har virket mer samlende for padle-norge enn Våttkort Nye sikkerhetskrav blir kontinuerlig innarbeidet i alle våre kurs. Aktiviteten skal ha fokus inn mot klubbene og de som utøver padling. Her hviler det et spesielt ansvar på klubbene for å sette krav og regler til sikkerhet. Her har vårt FRIFO-støttede tiltak Trygg i kajakk gjort NPF i stand til å utdanne aktivitetsledere/veiledere som ressurser i klubbenes sikkerhetsarbeid. Vår målsetting om å implementere uhellsrapporteringssystem i løpet av tingperioden, er ikke oppnådd. Det er utabeidet et konkret forslag til skjema som alle TK-ene jobber med Kompetanseheving Målbeskrivelse Kompetansearbeidet skal være rettet mot klubbene for å bedre deres aktivitetstilbud. Arbeidet skal være rettet mot trenere, ledere, dommere og yngre ledere slik at disse gjøres i stand til å gi et kvalitativt godt tilbud til sine medlemmer, samt sørge for at sikker padling har særlig fokus. Resultat: Det har vært meget høy aktivitet innenfor kursaktivitet - i første rekke på hav, men også innenfor de andre grenene rettet mot aktivitetsledere og veiledere/trenere. For mer detaljer viser vi til TK-rapportene bak. 7

8 4.3. Aktivitet- og rekrutteringsfremmede tiltak Målbeskrivelse Hjelpe padlemiljøer i gang med å opprette klubber og være pådriver i at det skapes aktivitet på tvers av klubbene. Fokus på rekruttering av barn/ungdom innenfor alle padlegrener. Resultat: I 2008 er det registrert 8 nye klubber innen hav/tur og elv. NPF har holdt kurs og vært på klubbesøk i flere gamle og nye klubber. NPF har arrangert, vært medarrangør og støttet ulike samlinger, camps, symposier og festivaler. NPF har vært fast skribent i bladet Friluftsliv Toppidrett og landslag Målbeskrivelse Forbundet har aktive som driver toppidrett på et høyt internasjonalt nivå. Det er en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre aktive kan ta medaljer innenfor de grener hvor det fra de aktives side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å nå et toppidrettsnivå. Resultat: Flatvannlandslaget har prestert i henhold til målsetting i Eirik Verås Larsen padlet inn til sølv på K m og en 4. plass på K1 500 m i Olympiske leker. Landslaget i kajakkpolo hadde i 2007 en noe redusert konkurranseaktivitet i utlandet, men ser ut til å ha hatt en stigning i Deltok med 2 Damelag i Rafting EM. Beste lag oppnådde en bronse på sprint distansen. Mariann Sæther tok en flott 2. plass under World Cup i Freestyle. Det lover bra for neste års VM som går samme sted (Thun, Sveits). 4.5 Fokus på organisasjonskulturen Målbeskrivelse For å sikre at NPF forblir en organisasjon som sikrer god kompetanse, gode prestasjoner, samt gir enkeltmennesket og ledere i organisasjonen rom for læring og utvikling er det viktig at vi har en god organisasjonskultur. Resultat: Det har blitt arrangert et ledermøte for flattvannsklubbene, samt flere klubbesøk. Styret har bevisst styrt etter idrettens organisasjonsverdier. 8

9 Årsberetning NPF ØKONOMISK RAPPORT Regnskapsåret 2008 viser et overskudd på kr ,- mot et planlagt tingbudsjett på kr i underbalanse, og et revidert budsjett i balanse. Det store overskuddet skyldes en markant økning i bevilgninger fra NIF, og da spesielt på rammetilskuddet. Økningen har dels sin bakgrunn i større aktivitetstall i klubbene, og ikke minst tildelinger for å kompensere for bortfallet av spilleautomater. Disse midlene har kommet inn for sent i forhold til allerede planlagte aktiviteter. Flere av komiteene hatt lite aktivitet i perioden, og TK-Hav har hatt gode inntekter på kursaktivitet. Utfordringen har også ligget på at vi ikke har nok personer å spille på når vi skal ha aktiviteter ut i klubbene. I 2007 hadde NPF et overskudd på kr Tilskudd til våre barne- og ungdomsaktiviteter viser en markant økning fra kr ,- i 2007 til kr ,- i Forbundet har en gjenværende gjeld på anlegget Gillsvann pålydende kr ,-. Ref. Tingvedtak fra 1998 hvor vi ble ansvarlig for å overta gjelden på anlegget fra og med år Vi nedbetaler 1/10 av opprinnelig lån per år, som budsjettert. Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2009 som meget tilfredsstillende. Dette til tross for at den generelle markedssituasjonen for finansieringen av toppidrettssatsingen, ikke har blitt lettere det siste året. 9

10 5. TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER 5.1 TEKNISK KOMITÉ ELV Administrativt Leder: Tor Håkon Inderberg Medlem: Gry Bystøl, Egil Galaaen Gjølme, Dag Sandvik, Heidi Toftner TKE har blitt styrket gjennom flere medlemmer i komiteen. TKE har hatt fem møter i Satsningen på ungdom har vært ført videre og det har vært fokusert på å styrke implementeringen av våttkortstigen i elvenorge. Dette gjennom å øke kompetansen til Veiledere og aktivitetsledere, øke etterspørselen av våttkortkurs for elv, samt å styrke sikkerhetsfokuset i norsk elvepadling generelt. Kravene til deltakelse på kurs er ytterligere spesifisert. Videre har TKE fokusert på kontinuitet og på å bli mer synlige for padlemiljøene. Dette har vært gjort ved å øke kontakten med padlemiljøene, etablere rutiner for referatføring og publisering av disse på padling.no. Utdanning TKE har arrangert følgende kurs i 2008: Videregåendekurs 2 aktivitetslederkurs Teknikkurs Det ble også arrangert en samling for aktivitets- og veiledere der tema var sikkerhet. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2008: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Profilering av elvepadling gjennom Sjoa River Festival. Gjennomføring av 2 aktivitetslederkurs Satsning på arrangementer for unge i elvepadling Toppidrett Elv har i 2008 hatt følgende landslag: Landslag rafting damer, Freestyle herrer og Freestyle damer. Landslag rafting: To damelag i rafting har deltatt i EM. Beste resultat var en 3. plass i sprint. Freestyle damer: Mariann Sæther tok en 2. plass under World Cup i Thun. Ekstremutfor: Det har i år vært arrangert Norgescup (NC) for denne gruppen, som danner grunnlaget for videre laguttak. Gruppen har hatt et høyt aktivitetsnivå på ulike konkurranser. 10

11 Arrangementer Sjoa Elvefestival 2008 (arrangement) Da Sjoa Adventure la ned sin virksomhet i år har NPF og TKE stått som arrangører. Rundt 120 deltakere samlet seg på festivalen. Festivalen er populær, men dens fremtid er usikker pga. at den er tung å drive for TKE. Andre former for drift og arrangering har vært diskutert. Riksanlegget i Sjoa (RAS) Da Sjoa Adventure AS ikke lenger driver RAS har driften ikke vært tilfredsstillende i år. Færre padlere har benyttet seg av dette samlingsstedet, og det har ikke vært full oversikt over driftssituasjonen der. Toalettsituasjonen er en utfordring, og andre former for drift, eventuelt stenging av anlegget har vært diskutert. A-Camp Arrangert for 2. gang med over 50 deltakere i alderen 8-19 år. Det ble laget en deltaker DVD fra arrangementet. A-camp vil bli arrangert i Tor Håkon Inderberg, Leder TKE 11

12 5.2 TEKNISK KOMITÉ FLATVANN Administrativt Leder: Kai Antonsen Medlemmer: Nicklas Helgestrand og Gunnar Berg Vi har på det nordiske samarbeidet hatt 3 arrangementer; 1 Danmark, 1 i Sverige og 1 i Norge. Arrangementet i Norge ble arrangert på Årungen i forbindelse med NC 2 av Bærum KK og Moss KK. Ledermøte ble holdt på Nøtterøy i november med Tønsberg KK som teknisk arrangør. Utdanning Nicklas startet året med å videreføre klubbesøk som startet opp i Vi avsluttet samarbeidet med Nicklas våren 2008, noe som resulterte i et opphold med klubbesøk. Kjell Konradsen takket ja til å overta Nicklas sin plass i TKF med et spesielt ansvar for kurs innefor flattvann. I desember ble det avholdt Treningseminaret tema "Utvikling av topputøvere". Hadde 43 deltakere, forelesere var Knut Holmann, Anna Olsson, Einar Rasmussen, Zoltan Bako og Tom Selvik Arrangementer TKF har vært representert på de aller fleste arrangementene gjennom sesongen. Det har vært en stabil deltagelse på årets arrangementer med unntak av NM K1, her var deltagelsen på senior nivå meget liten. Dette resulterte i at vi ikke delte ut noen kongepokal i Alle NM- og NC- stevnene er arrangert etter terminlistens oppsett; dvs. 5 NC- og 2 NMarrangementer. Det ble også i år arrangert påskesamling i Flekkefjord og sommerleir i Laksevåg. TKF takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2008! Jeg vil spesielt takke klubbene for den positive utviklingen som har vært i perioden jeg har ledet TKF. Jeg ønsker det nye TKF med leder Morten Ivarsen lykke til. Kai Antonsen 12

13 5.3 TEKNISK KOMITÉ HAV Administrativt Det har vært tre ordinære møter i Mye av kommunikasjonen foregår pr. e-post og telefon. Leder: Trond Eri Medlemmer: Lars Verket Trond Glesaaen Harald Rishovd Camilla Fongen Hilde Breiskalbakken Thomas Nordeide slutta som medlem i januar 2008, vi har etter det jobba for å få auka kvinneandelen i komiteen. Dette opplever vi å ha lukkast godt med da Camilla Fongen og Hilde Breiskalbakken kom inn i komiteen frå oktober Utdanning Mykje tid har dette året vore nytta til å sjå på opplegg for å få etterutdanna veilederar utdanna før 2005 som ikkje er oppgradert til den nye kursstigen. Under møtet i april vart det lagt fram ei skisse frå Leif Magnussen på korleis dette kunne gjerast. Vedtaket vart eit komprimert vidaregåande / veilederkurs over tre helger med oppstart i august 2008 og avslutning i januar Tilbodet vart sendt ut til målgruppa, men vi fekk dessverre liten respons. Difor vart det vedtatt å avlyse kurset. Seinare på hausten retta imidlertid talspersonar blant dei som kunne ha vore med på kurset, kritikk for at det var for lita tidsfrist for kurset og at det var for langt og omfattande. Vi måtte difor ta ein ny runde med diskusjon rundt oppgradering av gamle veiledarar i oktober, men fant det da riktig å avslutte saka. Veilederar utdanna før 2005 som ikkje har oppgradering til den nye kursstigen har fra da av aktivitetslederstatus. Dette året har nok ein gong har synt kursstigen sin popularitet. Det har vore gjort små endringar i kursstigen. Trass i at prisen for våttkort har gått opp er det sendt ut like mange kort som tidligare år. Det vil seie at det også i 2008 har vore sendt ut ca 5000 kort. Rekruttering NPF har vore representert med klubbesøk i Tromsø, Arendal og i Vesterålen. Arrangementer Veileder / Aktivitetsledersamling på Idrettshøgskulen i Januar. Vårsamling i samarbeid med Oslo KK i Vestfold. Kursdelen på sommerleiren på Hvaler. Åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann i Oslo (årlig FRIFO-arrangement). Forbundet arrangerte i september høstsamling på Hustadvika i samarbeid med Trondheims Kajakklubb ( TKK). Her sto TKK som teknisk arrangør, samt arrangør av turar og work shops, mens Padleforbundet hadde ansvaret for eit nybegynnerkurs og to teknikkurs. Til saman 80 padlerar hadde berre godord å komme med etter å ha kosa seg i flotte omgivelsar i eit fantastisk haustvær. På Malmøya har Larvik padleklubb no teke over arrangementet av samlinga. For TKH, Trond Eri 13

14 5.4 TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO Administrativt Leder: Henrik Holst. Ansvar: Administrasjon, koordinering. Klubb: Strand kajakklubb. TKP har hatt 3 møter i 2008 Utdanning TKP har ikke arrangert noen aktiviteter med tanke på videreutdanning i Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2008: Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos flere klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2008: Kajakkskoler på klubbnivå i enkelte klubber. Toppidrett Kajakkpolo hadde ingen aktive landslag i Det ble i stedet jobbet med bredden i sporten. Resultater: Det ble arrangert en rekke turneringer i Norge gjennom sesongen. Norgesmestere ble i 2008; Strand Kajakklubb Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2008: Larvik Padleklubb, Halden Padleklubb, Fagernes Padleklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Puddefjorden Kajakklubb, Sunnfjord Kajakklubb. Nidelva Padleklubb, Bø i Telemark og Svalbard Kajakkpoloklubb Generelt Sporten tok noen viktige skritt videre mot slutten av året ved at også vestlandet ble etablert som en aktivt polo miljø. Flere sterke ressurspersoner startet opp Puddefjorden Kajakklubb med må om stor aktivitet innen Kajakkpolo. Vi håper at disse kan være kjernen i å dra denne regionen videre. Flere ressurspersoner er også koblet inn mot Teknisk Komité. De er ikke definert inn under komiteen, men har klare ansvarsområder innen fadderordninger, utstyrsansvarlig m.m. Henrik Holst, Leder TKKP 14

15 6. LANDSLAGENE FLATTVANN 6.1 SENIOR FLATTVANN Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Landslagstrener Tom Selvik Medisinsk ansvarlig: Kristin Grefberg Fysioterapeut: Svein Ove Husnes/Marius Holst Meinseth Samlinger Landslaget gjennomførte en 9 ukers treningssamling i Melbourne Florida, fra 10. feb til 13. april. De som ble tatt ut til denne samlingen var VM-laget fra Vi var bevisst med å ta ut en mindre tropp enn tidligere, siden vi har erfart at ikke alle aktive er like motivert for å gjennomføre de treningsmengdene som vi mener er nødvendig på vårsamlingen. I tillegg til samlingen i Florida hadde vi en EM-samling på Årungen i mai. Fra starten av juli og frem til avreise til OL ble Årungen benyttet som samlingsted, med unntak av en uke der Eirik Venås Larsen var i Vesterås for å trene med Marcus Oscarsson. Marcus var også på Årungen en uke, slik at det ble bra sparring på samlingen. I hele oppkjøringsperioden fra OL-kvaliken til avreise til OL var Jacob Norenberg sparringpartner for Eirik, dette gav Eirik veldig bra trøkk på samlingene. Konkurranser med beste resultat EM/OL-kvalifisering Milano mai K mEirik Verås Larsen/Mattis Næss nr 6 K-2 200m Ellen Wefald/Lisa Sheriff nr 6 K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr 8 K m: Karlsen/Norenberg/Wefald/Sølberg jr nr 5 B-finale k-1 500m: Ellen Wefald nr 8 B-finale K-2 500m Ellen Wefald/Lisa Sheriff nr 8 B-finale WC 1 Szeged juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr 3 K m damer: Lisa Sheriff nr 6 K m Mattis Næss nr 9 WC 2 Duisburg juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 WC 3 Poznan juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 OL Beijing, Kina august august K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr. 4 K m Eirik Verås Larsen nr. 2 15

16 Etter 2007-sesongen mente vi at det var realistisk å kvalifisere minst 2 båttyper til OL i Beijing. Med fullklaff i forberedelsene kunne vi også kvalifisere en jentebåt. Forberedelsene frem mot OL-kvaliken gikk veldig bra,og på den nordiske testregattaen i København i slutten av april følte vi at hele laget hadde løftet seg opp. Dessverre ble altfor mange av utøverne syke rett i forkant av og under EM. Etter å ha lagt ned forholdsvis mye ressurser på å holde utøverne friske under samlinger gikk flere på en smell når de kom i hjemmemiljøet sitt. Sykdom gjorde slik at vi både på K m menn og K-1/K-2 500m for damer presterte på et lavere nivå enn ventet. Dermed ble det kun Eirik Verås Larsen som var kvalifisert til OL, en spesiell situasjon som krevde til omstrukturering på sesongplanene. Flere av de mest etablerte utøverne la opp etter OL-kvaliken, dermed ble lagene til WC-stevnene mindre enn planlagt. I oppkjøringsfasen til OL hadde Eirik Jacob Norenberg som fast sparringpartner. Dette var et opplegg som fungerte veldig bra, og Eirik viste solid form på alle WC-stevnene og han var også tilbake på seierspallen på 500m for første gang siden sesongen. En vond tå skapte litt problemer i en periode, noe som gjorde at Eirik stod over 500m på WC2. Men med god hjelp fra OLT helseapparat ble det ordnet opp. I OL viste Eirik at han var i slag fra første dag. Kun 48 timer etter han ankom Beijing vant han sin heat på 1000m og var klar for finalen. På 500m bekreftet Eirik at formen var på plass og gikk videre til semifinale og finale med overbevisende padling. I finalen på 1000m gjorde Eirik sitt beste løp på denne distansen siden 2004, det samme kan man si om hans finaleløp på 500m. Med en sølv og en fjerdeplass var målsettingen var nådd. Det var mange utøvere som ikke taklet presset under OL, og det var godt å se at Eirik gjorde sine beste løp når det gjaldt som mest. Morten Ivarsen Landslagssjef 16

17 6.2 SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Lagleder: Tom Selvik, Marita Lindtner, Christian Stoutland Samlinger Gjennom vinteren var det en del av utøverne på testsamlinger på Toppidrettssenteret der det ble gjennomført laktat og styrketester. 3 av U-23 utøverne var med på seniorlandslagets treningssamlinger i Florida. Det ble gjennomført en samling på Årungen i forkant av U-23 EM, samt at vi stilte med rene U-23 båter på WC 1 og WC 3 Konkurranser U-21 Nordisk Finland august Veldig bra innsats av den norske U-21 laget med tilsammen 10 gull. Det ble følgende medaljevinnere: Damer: K-1 200m: Øvergaard nr.2 K-4 200m: Quale/Byhring/Ødegaard/Olsen Nr.1 k-1 500m: Tone Øvergaard nr.2 K-2 500m: Quale/Byhring nr.1, J Byhring/Olsen nr.3 K-4 500m: Quale/Byhring/Øvergaard/Byhring Nr.1 K m: Quale nr.3 K m: Byhring/Byhring nr.1, Olsen/Øvergaard nr. 3 K m: Quale/Byhring/Øvergaard/Olsen nr.2 K-2 500m: Quale/Byhring nr. 3 Herrer: K-4 200m Salbu/Iversen/Speich/Ødegård Nr.3 K-1 500m: Iversen nr.1, Ødegård nr.3 K-2 500m:Salbu/Speich nr.1, Iversen/Ødegård nr.2 K-4 500m: Salbu/Iversen/Speich/Ødegård nr.1 K m: Salbu nr.1 K m: Salbu/Speich nr.2 K m: Salbu/Iversen/Speich/Ødegård nr.1 K m: Salbu nr. 2, Ødegård nr 3 K m: Salbu/Speich nr.1 U-23 EM Szeged juli 2009 Herrer: K m: Salbu/Sølberg jr nr.3 B-finale K-1 500m: Øyvind Sølberg Jr nr.6 K m: Karlsen/Speich/Iversen/Ødegård nr.8 B-finale Damer: K-1 500m: Lisa Sheriff nr.2 B-finale Landslagssjef Morten Ivarsen 17

18 6.3 MARATON Seniorlandslaget deltok ikke på WC; EM eller VM i Landslagssjef Morten Ivarsen 6.4 JUNIOR FLATVANN Landslagsjef Nicklas Helgstand (sluttet i juni), John Tobias Øvergaard tok over ansvaret ut sesongen. Det ble avholdt 2 samlinger på toppidrettssenteret i januar/mars. Landslagsledelsen har vært tilstede og tilgjengelig på både Påskesamlingen, Sommerleiren og alle nasjonale stevner, samt test regattaen i København. Landslaget har vært representert i følgende stevner: Nordisk Maraton (Sverige) med 6 utøvere. Nordisk Mesterskap (Finland) med 16 utøvere. Junior EM (Ungarn) med 6 utøvere. John Tobias Øvergaard 6.5 UNGDOMSLANDSLAGET Hovedmålet for Ungdomslandslaget var som vanlig Nordisk Mesterskap, som i 2008 ble arrangert i Finland, august. Laget ble tatt ut på grunnlag av de tre NorgesCupene (m/ enkelte testløp)med tiltakende vekting. Det ble også arrangert en samling i forkant av Nordisk. I sesongen 2008 var treneransvaret delt mellom Arne Bruaas og Martine Lefsaker. 18

19 7. JENTEPROSJEKTET FLATVANN Prosjektgruppas sammensetning: Kjersti Olsen Hege Blichfeldt Sheriff Martine Lefsaker leder styrerepresentant ungdomstrener Øvrige ledere/trenere v/samlinger og reiser: Marita Lindtner Camilla Askildsen Ingeborg Rasmussen Samlinger og stevner: Skisamling på Strand, januar. 19 deltagere fra ungdom tom senior. Ledere: Hege Blichfeldt Sheriff, Kari Ofstad, Camilla Askildsen og Kjersti Olsen Deltagelse i internasjonal junior- og seniorregatta, med 6 utøvere, i Decize, Frankrike, juni. Ledere: Marita Lindtner og Hege Blichfeldt Sheriff Høstsamling på Strand kajakk-klubb oktober, 31 deltagere fra piker 14 til og med senior. Ledere: Hege Blichfeldt Sheriff, Kari Ofstad, Camilla Askildsen, Ingeborg Rasmussen og Kjersti Olsen Kjersti Olsen Leder 19

20 Regnskap

21 DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Noter Regnskap Regnskap Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Tilskudd SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Netto finansposter Sum finansposter RESULTAT

22 22 Årsberetning NPF 2008

23 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt en spesifikasjon av resultatregnskapet, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges iidrettsforbund og olympiske og paralympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Periodiseringsregler Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2: Tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. region- og integreringstilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Stipend fra Olympiatoppen Andre tilskudd fra Olympiatoppen DN og KKD midler via FRIFO Andre tilskudd 3000 Totalt Note 3: Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler Andre inntekter Totalt Note 4: Personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Stipend Andre lønnskostnader Totalt Lønn til generalsekretær utgjør kr og annen godtgjørelse var kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkl. mva. Note 5: Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader Leie transport

24 IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Sponsorkostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Totalt Note 6: Tilskudd Spillemidlerutstyr utbetalt 20/ Fra NIF. Kr ,- Midlene skal videreformidles til klubbene uten resultateffekt for forbundet. Verken tildeling eller utdeling er regnskapsført i Dette blir inntektsført og kostnadsført i 2009, mens det i 2007 regnskapet ble tatt med i samme år. Note 7: Bundet bankinnskudd Av likvide midler på kr ,33 utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,76 Note 9: Debitorer Totalt Debitorer er gjennomgått og viser reelle verdier. Avsetning til tap på krav er Kr Note 10: Periodiseringer Andre kortsiktige fordringer er midler fra KKD og DN / FRIFO Rest rammetilskudd fra NIF utbetalt i feb Note 11: Annen kortsiktig gjeld Totalt Avstemning: Utstyrsmidler og tap på krav Note 12: Langsiktig gjeld Pantelån Gillsvann

25 25 Årsberetning NPF 2008

26 Inventarliste Norges Padleforbund Senior Flattvann Disponeres av Innkjøpsår Innkjøpspris 1 x K-4 vanquish SCS 2008 kr ,00 1 x K-2 vanquish SCS 2008 kr ,00 2 x K-2 vanquish SCS 2007 kr ,00 1 x k-2 vanquish SCS maraton 2006 kr ,00 1 x K-2 vanquish SCS 2005 kr ,00 Bærbar PC HP 2008 kr 4.000,00 Videokamera 2008 kr 2.500,00 frekvensklokke Kellerman og Nielsen 2008 kr 1.000,00 Vindmåler 2008 kr 750,00 Mobiltelefon 2008 kr 1.500,00 Printer 2008 kr 500,00 2 stk Jantek lagbåtårer 2007 kr 4.200,00 Havkajakk 2007 kr 8.000,00 Bærbar PC Dell med printer 2004 kr ,00 3 x Dansprint padlemaskin 2004 kr ,00 1 x K-1 Vanquish SCS Morten 2004 kr ,00 K-1 Razor Kjell Tore 2004 kr ,00 Havkajakk Current design 2004 kr ,00 Videokamera 2004 kr ,00 Maraton K-2 Vanquish L 2004 kr ,00 Megafon 2004 kr 1.100,00 Vekter 300 kg Kjell Tore/Knut 2003 kr ,00 3 x Laktatmåler 2003 kr 9.000,00 Fotoapparat Fuji 2003 kr 4.000,00 TV + ledninger 2003 kr 1.500,00 Havkajakk K-2 Kjell Tore 2003 kr ,00 Turkajakk K-1 Svein Egil 2003 Frekvensklokke Seiko 2003 kr 3.100,00 Ally Kano Svein Egil 2003 kr ,00 K-1 vanquish Maraton Svein Egil 2003 kr ,00 Pulsmåler Morten 2002 kr 1.895,00 1 stk Brasca åre Morten 2002 kr 1.950,00 3 stk Brascaårer Morten 2002 kr 5.175,00 1 x scorpion F 2002 kr ,00 2 x Walkie-Talkie 2002 kr 1.000,00 1 x K-1 scorpion F, 1 x Vanquish F 2002 kr ,00 Bærbar PC (siemens) med headset og nettverkskort 2001 kr ,00 Maraton K-2 Scorpion L 2001 kr ,00 Concept Romaskin Morten 2001 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 Forbundshenger 26

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Beretning // 2005-2006

Beretning // 2005-2006 Beretning // 2005-2006 Serviceboks 1, Ullevål Stadion Sognsveien 75L, 0840 Oslo Telefon: +47 210 29 000 Fax: +47 210 29 401 www.skiforbundet.no Innhold Norges Skiforbunds virksomhet 2005-2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014

OSLO KAJAKKLUBB. Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 OSLO KAJAKKLUBB Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 Oslo Kajakklubb årets idrettslag 2014 1 Innhold 1. Styre og tillitsvalgte. S. 3 2. Hovedpunkter. S. 4 3. Møtevirksomhet. S. 5 4. Medlemsopplysninger.

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl. 10.00 13.00 kl. 13.00 14.00 kl. 14.00 15.00 kl. 15.00 17.00 Vannskiforum

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer