Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008"

Transkript

1 NORGES PADLEFORBUND

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG ADMINISTRASJONENS BERETNING STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan) ØKONOMISK RAPPORT TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER TEKNISK KOMITÉ ELV TEKNISK KOMITÉ FLATVANN TEKNISK KOMITÉ HAV TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO LANDSLAGENE FLATTVANN SENIOR FLATTVANN SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat MARATON JUNIOR FLATVANN UNGDOMSLANDSLAGET JENTEPROSJEKTET FLATVANN...19 Regnskap RESULTATREGNSKAP...21 BALANSE..22 NOTER...23 STYRETS ØKONOMISKE BERETNING INVENTARLISTE

3 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008 Styret NPF President Thomas Pindard OSI Elv Visepresident Hege B. Sheriff Strand KK Styremedlem Trond Glesaaen Gjøvik og Toten Pkl. Ann-Kristin Aanstad Larvik Pkl. Jan Bache-Wiig Bærum KK Varamedlem Trond Hansen Laksevåg KK Medlemsutviklingen Foreløpige tall viser at vi pr hadde registrerte medlemmer, fordelt på 110 (102 aktive) klubber, en økning fra 2007 på medlemmer. Medlemstallet er basert på elektronisk registrering fra klubbene. Møtevirksomhet Det er avholdt 7 styremøter i Det har også vært forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter via e-post. Styret har ikke mottatt honorar. Kari Hånsnar valgte og trekke seg som varamedlem, og fra september 2008 har Tomas Pindard vært sykemeld. Hege B. Sheriff har fungert som president siste halvår. Representasjon Styret/administrasjon har vært representert ved følgende arrangementer: - Samtlige Norgesmesterskap - Olympiske leker - Årsmøtet i FRIFO - Sjoa Elvefestival - ICF-congress - Sommerleiren på Hvaler (Fredrikstad KK) - Høstsamling Malmøya (Larvik Pkl.) Høstsamling Rangøy (Trondhjem KK) - Ekstremsportveko Voss - Ledermøte NIF/NOK NPF er representert i NIFs styre ved Geir Kvillum. Geir Kvillum sitter i ECAs styret. Birger Vik har hatt dommerjobb i maraton racing, og Jan Bache-Wiig i canoe racing, slalåm racing (Olympiske leker i Beijing), og maraton racing. Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, kvalitetssikre aktiviteten i klubbene og bidra til tiltak på tvers av klubbene. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktiviteten og har tatt et ansvar for kursaktivitet. NPF eier og driver Sjoa-anlegget. NPF har en fortsatt god medlemsutvikling. Mer detaljer finner dere i tabell under administrasjonens beretning. 3

4 I 2006 lanserte vi Våttkort. Ingen enkelttiltak har virket mer samlende på tvers av grener enn Våttkort. Norges Padleforbund (NPF) fikk 1 mesterskapsmedalje i 2009 ved Eirik Verås Larsens sølv i Olympiske leker K1 1000m. Det ble en 4de plass på K Finansieringen av vår toppidrettsatsing har vært tilfredsstillende i hele siste Olympiske periode. Etter finanskrisens inntog har vi mistet våre viktigste sponsorer: Wilhelmsen Maritime services og Adidas. Vi takker for den støtte vi har mottatt de siste fire årene. Det ble ikke utdelt kongepokal verken for herrer eller damer i NPF har i dag tilfredsstillende økonomi, og året gjøres opp med et overskudd på kr ,-. Vi satt ved utgangen av 2008 med et lån på Gillsvann-anlegget pålydende kr ,-. En stor takk til FRIFO som er en god støttespiller og samarbeidspartner. Stor takk også til alle ildsjeler rundt i klubber, og forbundets støttefunksjoner som gjør en strålende innsats for at vår idrett presterer både i topp og bredde og er et attraktivt aktivitetstilbud for alle de som ønsker et godt padletilbud. 4

5 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING Norges Padleforbund kan se tilbake på enda et år med en positiv tilvekst av klubber og medlemmer. Det var 1 utmelding og 8 nye klubber kom til. Ved årsskiftet var vi registrert med 102 aktive klubber, og vi er totalt aktiviserte. Dette gir en økning på medlemmer i hele perioden. Alder Totalt Kvinner Menn Totalt Alder Totalt Kvinner Menn Totalt Medlemsutviklingen Antall medlemmer Kvinner 2008 Menn 2008 Totalt 2008 Kvinner 2007 Menn 2007 Totalt Totalt Alder 5

6 Årsberetning NPF 2008 Våttkort har fått en varm mottakelse. I løpet av 3 sesonger har vi fakturert ut kort. I tillegg til den daglige ledelsen av forbundskontoret og som styrets sekretær, har Generalsekretæren vært direkte involvert og deltatt i følgende tiltak på sin fritid: Veileder-/aktivitetsledersamling for Elv og Hav Sommerleir Hav Hvaler Ekstremsportveko Voss Høstsamling Hav, Malmøya, i regi av Larvik Padleklubb. Havkajakksamling, Rangøy Kursing på Havkajakktreff Mostranda i regi av Oslo KK Kursholder Hav Kursholder Elv Sjoa Elvefestival (leder av arrangementskomiteen) A-camp (barne- og ungdomscamp elvepadling) Klubbesøk Deltatt på Komitémøter NPF Ledermøte Flattvann Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær 6

7 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan) Styremøter Det er avholdt 7 styremøter hvor 25 saker er behandlet. Ref. Handlingsplan Sikker og forsvarlig padling Målbeskrivelse I løpet av perioden skal NPF ha utarbeidet og kvalitetssikret sikkerhetsbestemmelser innen alle grener og båttyper. Harmonisere vårt arbeid etter offentlige lover og forskrifter innenfor internkontroll, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og Produktkontrolloven. I løpet av tingperioden skal styret ha utarbeidet og kvalitetssikret en mal for IK-materiell for klubbene. (Internkontroll/ HMS) Vi har kommet langt på vei, men noe gjenstår. Resultat: Våttkort har fått en overveldende mottakelse siden lanseringen i Ingen enkelttiltak har virket mer samlende for padle-norge enn Våttkort Nye sikkerhetskrav blir kontinuerlig innarbeidet i alle våre kurs. Aktiviteten skal ha fokus inn mot klubbene og de som utøver padling. Her hviler det et spesielt ansvar på klubbene for å sette krav og regler til sikkerhet. Her har vårt FRIFO-støttede tiltak Trygg i kajakk gjort NPF i stand til å utdanne aktivitetsledere/veiledere som ressurser i klubbenes sikkerhetsarbeid. Vår målsetting om å implementere uhellsrapporteringssystem i løpet av tingperioden, er ikke oppnådd. Det er utabeidet et konkret forslag til skjema som alle TK-ene jobber med Kompetanseheving Målbeskrivelse Kompetansearbeidet skal være rettet mot klubbene for å bedre deres aktivitetstilbud. Arbeidet skal være rettet mot trenere, ledere, dommere og yngre ledere slik at disse gjøres i stand til å gi et kvalitativt godt tilbud til sine medlemmer, samt sørge for at sikker padling har særlig fokus. Resultat: Det har vært meget høy aktivitet innenfor kursaktivitet - i første rekke på hav, men også innenfor de andre grenene rettet mot aktivitetsledere og veiledere/trenere. For mer detaljer viser vi til TK-rapportene bak. 7

8 4.3. Aktivitet- og rekrutteringsfremmede tiltak Målbeskrivelse Hjelpe padlemiljøer i gang med å opprette klubber og være pådriver i at det skapes aktivitet på tvers av klubbene. Fokus på rekruttering av barn/ungdom innenfor alle padlegrener. Resultat: I 2008 er det registrert 8 nye klubber innen hav/tur og elv. NPF har holdt kurs og vært på klubbesøk i flere gamle og nye klubber. NPF har arrangert, vært medarrangør og støttet ulike samlinger, camps, symposier og festivaler. NPF har vært fast skribent i bladet Friluftsliv Toppidrett og landslag Målbeskrivelse Forbundet har aktive som driver toppidrett på et høyt internasjonalt nivå. Det er en målsetting å legge forholdene til rette slik at våre aktive kan ta medaljer innenfor de grener hvor det fra de aktives side vises nødvendig innsats og seriøsitet for å nå et toppidrettsnivå. Resultat: Flatvannlandslaget har prestert i henhold til målsetting i Eirik Verås Larsen padlet inn til sølv på K m og en 4. plass på K1 500 m i Olympiske leker. Landslaget i kajakkpolo hadde i 2007 en noe redusert konkurranseaktivitet i utlandet, men ser ut til å ha hatt en stigning i Deltok med 2 Damelag i Rafting EM. Beste lag oppnådde en bronse på sprint distansen. Mariann Sæther tok en flott 2. plass under World Cup i Freestyle. Det lover bra for neste års VM som går samme sted (Thun, Sveits). 4.5 Fokus på organisasjonskulturen Målbeskrivelse For å sikre at NPF forblir en organisasjon som sikrer god kompetanse, gode prestasjoner, samt gir enkeltmennesket og ledere i organisasjonen rom for læring og utvikling er det viktig at vi har en god organisasjonskultur. Resultat: Det har blitt arrangert et ledermøte for flattvannsklubbene, samt flere klubbesøk. Styret har bevisst styrt etter idrettens organisasjonsverdier. 8

9 Årsberetning NPF ØKONOMISK RAPPORT Regnskapsåret 2008 viser et overskudd på kr ,- mot et planlagt tingbudsjett på kr i underbalanse, og et revidert budsjett i balanse. Det store overskuddet skyldes en markant økning i bevilgninger fra NIF, og da spesielt på rammetilskuddet. Økningen har dels sin bakgrunn i større aktivitetstall i klubbene, og ikke minst tildelinger for å kompensere for bortfallet av spilleautomater. Disse midlene har kommet inn for sent i forhold til allerede planlagte aktiviteter. Flere av komiteene hatt lite aktivitet i perioden, og TK-Hav har hatt gode inntekter på kursaktivitet. Utfordringen har også ligget på at vi ikke har nok personer å spille på når vi skal ha aktiviteter ut i klubbene. I 2007 hadde NPF et overskudd på kr Tilskudd til våre barne- og ungdomsaktiviteter viser en markant økning fra kr ,- i 2007 til kr ,- i Forbundet har en gjenværende gjeld på anlegget Gillsvann pålydende kr ,-. Ref. Tingvedtak fra 1998 hvor vi ble ansvarlig for å overta gjelden på anlegget fra og med år Vi nedbetaler 1/10 av opprinnelig lån per år, som budsjettert. Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2009 som meget tilfredsstillende. Dette til tross for at den generelle markedssituasjonen for finansieringen av toppidrettssatsingen, ikke har blitt lettere det siste året. 9

10 5. TEKNISKE KOMITEERS ÅRSRAPPORTER 5.1 TEKNISK KOMITÉ ELV Administrativt Leder: Tor Håkon Inderberg Medlem: Gry Bystøl, Egil Galaaen Gjølme, Dag Sandvik, Heidi Toftner TKE har blitt styrket gjennom flere medlemmer i komiteen. TKE har hatt fem møter i Satsningen på ungdom har vært ført videre og det har vært fokusert på å styrke implementeringen av våttkortstigen i elvenorge. Dette gjennom å øke kompetansen til Veiledere og aktivitetsledere, øke etterspørselen av våttkortkurs for elv, samt å styrke sikkerhetsfokuset i norsk elvepadling generelt. Kravene til deltakelse på kurs er ytterligere spesifisert. Videre har TKE fokusert på kontinuitet og på å bli mer synlige for padlemiljøene. Dette har vært gjort ved å øke kontakten med padlemiljøene, etablere rutiner for referatføring og publisering av disse på padling.no. Utdanning TKE har arrangert følgende kurs i 2008: Videregåendekurs 2 aktivitetslederkurs Teknikkurs Det ble også arrangert en samling for aktivitets- og veiledere der tema var sikkerhet. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2008: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Profilering av elvepadling gjennom Sjoa River Festival. Gjennomføring av 2 aktivitetslederkurs Satsning på arrangementer for unge i elvepadling Toppidrett Elv har i 2008 hatt følgende landslag: Landslag rafting damer, Freestyle herrer og Freestyle damer. Landslag rafting: To damelag i rafting har deltatt i EM. Beste resultat var en 3. plass i sprint. Freestyle damer: Mariann Sæther tok en 2. plass under World Cup i Thun. Ekstremutfor: Det har i år vært arrangert Norgescup (NC) for denne gruppen, som danner grunnlaget for videre laguttak. Gruppen har hatt et høyt aktivitetsnivå på ulike konkurranser. 10

11 Arrangementer Sjoa Elvefestival 2008 (arrangement) Da Sjoa Adventure la ned sin virksomhet i år har NPF og TKE stått som arrangører. Rundt 120 deltakere samlet seg på festivalen. Festivalen er populær, men dens fremtid er usikker pga. at den er tung å drive for TKE. Andre former for drift og arrangering har vært diskutert. Riksanlegget i Sjoa (RAS) Da Sjoa Adventure AS ikke lenger driver RAS har driften ikke vært tilfredsstillende i år. Færre padlere har benyttet seg av dette samlingsstedet, og det har ikke vært full oversikt over driftssituasjonen der. Toalettsituasjonen er en utfordring, og andre former for drift, eventuelt stenging av anlegget har vært diskutert. A-Camp Arrangert for 2. gang med over 50 deltakere i alderen 8-19 år. Det ble laget en deltaker DVD fra arrangementet. A-camp vil bli arrangert i Tor Håkon Inderberg, Leder TKE 11

12 5.2 TEKNISK KOMITÉ FLATVANN Administrativt Leder: Kai Antonsen Medlemmer: Nicklas Helgestrand og Gunnar Berg Vi har på det nordiske samarbeidet hatt 3 arrangementer; 1 Danmark, 1 i Sverige og 1 i Norge. Arrangementet i Norge ble arrangert på Årungen i forbindelse med NC 2 av Bærum KK og Moss KK. Ledermøte ble holdt på Nøtterøy i november med Tønsberg KK som teknisk arrangør. Utdanning Nicklas startet året med å videreføre klubbesøk som startet opp i Vi avsluttet samarbeidet med Nicklas våren 2008, noe som resulterte i et opphold med klubbesøk. Kjell Konradsen takket ja til å overta Nicklas sin plass i TKF med et spesielt ansvar for kurs innefor flattvann. I desember ble det avholdt Treningseminaret tema "Utvikling av topputøvere". Hadde 43 deltakere, forelesere var Knut Holmann, Anna Olsson, Einar Rasmussen, Zoltan Bako og Tom Selvik Arrangementer TKF har vært representert på de aller fleste arrangementene gjennom sesongen. Det har vært en stabil deltagelse på årets arrangementer med unntak av NM K1, her var deltagelsen på senior nivå meget liten. Dette resulterte i at vi ikke delte ut noen kongepokal i Alle NM- og NC- stevnene er arrangert etter terminlistens oppsett; dvs. 5 NC- og 2 NMarrangementer. Det ble også i år arrangert påskesamling i Flekkefjord og sommerleir i Laksevåg. TKF takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2008! Jeg vil spesielt takke klubbene for den positive utviklingen som har vært i perioden jeg har ledet TKF. Jeg ønsker det nye TKF med leder Morten Ivarsen lykke til. Kai Antonsen 12

13 5.3 TEKNISK KOMITÉ HAV Administrativt Det har vært tre ordinære møter i Mye av kommunikasjonen foregår pr. e-post og telefon. Leder: Trond Eri Medlemmer: Lars Verket Trond Glesaaen Harald Rishovd Camilla Fongen Hilde Breiskalbakken Thomas Nordeide slutta som medlem i januar 2008, vi har etter det jobba for å få auka kvinneandelen i komiteen. Dette opplever vi å ha lukkast godt med da Camilla Fongen og Hilde Breiskalbakken kom inn i komiteen frå oktober Utdanning Mykje tid har dette året vore nytta til å sjå på opplegg for å få etterutdanna veilederar utdanna før 2005 som ikkje er oppgradert til den nye kursstigen. Under møtet i april vart det lagt fram ei skisse frå Leif Magnussen på korleis dette kunne gjerast. Vedtaket vart eit komprimert vidaregåande / veilederkurs over tre helger med oppstart i august 2008 og avslutning i januar Tilbodet vart sendt ut til målgruppa, men vi fekk dessverre liten respons. Difor vart det vedtatt å avlyse kurset. Seinare på hausten retta imidlertid talspersonar blant dei som kunne ha vore med på kurset, kritikk for at det var for lita tidsfrist for kurset og at det var for langt og omfattande. Vi måtte difor ta ein ny runde med diskusjon rundt oppgradering av gamle veiledarar i oktober, men fant det da riktig å avslutte saka. Veilederar utdanna før 2005 som ikkje har oppgradering til den nye kursstigen har fra da av aktivitetslederstatus. Dette året har nok ein gong har synt kursstigen sin popularitet. Det har vore gjort små endringar i kursstigen. Trass i at prisen for våttkort har gått opp er det sendt ut like mange kort som tidligare år. Det vil seie at det også i 2008 har vore sendt ut ca 5000 kort. Rekruttering NPF har vore representert med klubbesøk i Tromsø, Arendal og i Vesterålen. Arrangementer Veileder / Aktivitetsledersamling på Idrettshøgskulen i Januar. Vårsamling i samarbeid med Oslo KK i Vestfold. Kursdelen på sommerleiren på Hvaler. Åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann i Oslo (årlig FRIFO-arrangement). Forbundet arrangerte i september høstsamling på Hustadvika i samarbeid med Trondheims Kajakklubb ( TKK). Her sto TKK som teknisk arrangør, samt arrangør av turar og work shops, mens Padleforbundet hadde ansvaret for eit nybegynnerkurs og to teknikkurs. Til saman 80 padlerar hadde berre godord å komme med etter å ha kosa seg i flotte omgivelsar i eit fantastisk haustvær. På Malmøya har Larvik padleklubb no teke over arrangementet av samlinga. For TKH, Trond Eri 13

14 5.4 TEKNISK KOMITÉ KAJAKKPOLO Administrativt Leder: Henrik Holst. Ansvar: Administrasjon, koordinering. Klubb: Strand kajakklubb. TKP har hatt 3 møter i 2008 Utdanning TKP har ikke arrangert noen aktiviteter med tanke på videreutdanning i Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering generelt for 2008: Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos flere klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2008: Kajakkskoler på klubbnivå i enkelte klubber. Toppidrett Kajakkpolo hadde ingen aktive landslag i Det ble i stedet jobbet med bredden i sporten. Resultater: Det ble arrangert en rekke turneringer i Norge gjennom sesongen. Norgesmestere ble i 2008; Strand Kajakklubb Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2008: Larvik Padleklubb, Halden Padleklubb, Fagernes Padleklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Puddefjorden Kajakklubb, Sunnfjord Kajakklubb. Nidelva Padleklubb, Bø i Telemark og Svalbard Kajakkpoloklubb Generelt Sporten tok noen viktige skritt videre mot slutten av året ved at også vestlandet ble etablert som en aktivt polo miljø. Flere sterke ressurspersoner startet opp Puddefjorden Kajakklubb med må om stor aktivitet innen Kajakkpolo. Vi håper at disse kan være kjernen i å dra denne regionen videre. Flere ressurspersoner er også koblet inn mot Teknisk Komité. De er ikke definert inn under komiteen, men har klare ansvarsområder innen fadderordninger, utstyrsansvarlig m.m. Henrik Holst, Leder TKKP 14

15 6. LANDSLAGENE FLATTVANN 6.1 SENIOR FLATTVANN Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Landslagstrener Tom Selvik Medisinsk ansvarlig: Kristin Grefberg Fysioterapeut: Svein Ove Husnes/Marius Holst Meinseth Samlinger Landslaget gjennomførte en 9 ukers treningssamling i Melbourne Florida, fra 10. feb til 13. april. De som ble tatt ut til denne samlingen var VM-laget fra Vi var bevisst med å ta ut en mindre tropp enn tidligere, siden vi har erfart at ikke alle aktive er like motivert for å gjennomføre de treningsmengdene som vi mener er nødvendig på vårsamlingen. I tillegg til samlingen i Florida hadde vi en EM-samling på Årungen i mai. Fra starten av juli og frem til avreise til OL ble Årungen benyttet som samlingsted, med unntak av en uke der Eirik Venås Larsen var i Vesterås for å trene med Marcus Oscarsson. Marcus var også på Årungen en uke, slik at det ble bra sparring på samlingen. I hele oppkjøringsperioden fra OL-kvaliken til avreise til OL var Jacob Norenberg sparringpartner for Eirik, dette gav Eirik veldig bra trøkk på samlingene. Konkurranser med beste resultat EM/OL-kvalifisering Milano mai K mEirik Verås Larsen/Mattis Næss nr 6 K-2 200m Ellen Wefald/Lisa Sheriff nr 6 K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr 8 K m: Karlsen/Norenberg/Wefald/Sølberg jr nr 5 B-finale k-1 500m: Ellen Wefald nr 8 B-finale K-2 500m Ellen Wefald/Lisa Sheriff nr 8 B-finale WC 1 Szeged juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr 3 K m damer: Lisa Sheriff nr 6 K m Mattis Næss nr 9 WC 2 Duisburg juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 WC 3 Poznan juni K m Eirik Verås Larsen nr 2 OL Beijing, Kina august august K-1 500m: Eirik Verås Larsen nr. 4 K m Eirik Verås Larsen nr. 2 15

16 Etter 2007-sesongen mente vi at det var realistisk å kvalifisere minst 2 båttyper til OL i Beijing. Med fullklaff i forberedelsene kunne vi også kvalifisere en jentebåt. Forberedelsene frem mot OL-kvaliken gikk veldig bra,og på den nordiske testregattaen i København i slutten av april følte vi at hele laget hadde løftet seg opp. Dessverre ble altfor mange av utøverne syke rett i forkant av og under EM. Etter å ha lagt ned forholdsvis mye ressurser på å holde utøverne friske under samlinger gikk flere på en smell når de kom i hjemmemiljøet sitt. Sykdom gjorde slik at vi både på K m menn og K-1/K-2 500m for damer presterte på et lavere nivå enn ventet. Dermed ble det kun Eirik Verås Larsen som var kvalifisert til OL, en spesiell situasjon som krevde til omstrukturering på sesongplanene. Flere av de mest etablerte utøverne la opp etter OL-kvaliken, dermed ble lagene til WC-stevnene mindre enn planlagt. I oppkjøringsfasen til OL hadde Eirik Jacob Norenberg som fast sparringpartner. Dette var et opplegg som fungerte veldig bra, og Eirik viste solid form på alle WC-stevnene og han var også tilbake på seierspallen på 500m for første gang siden sesongen. En vond tå skapte litt problemer i en periode, noe som gjorde at Eirik stod over 500m på WC2. Men med god hjelp fra OLT helseapparat ble det ordnet opp. I OL viste Eirik at han var i slag fra første dag. Kun 48 timer etter han ankom Beijing vant han sin heat på 1000m og var klar for finalen. På 500m bekreftet Eirik at formen var på plass og gikk videre til semifinale og finale med overbevisende padling. I finalen på 1000m gjorde Eirik sitt beste løp på denne distansen siden 2004, det samme kan man si om hans finaleløp på 500m. Med en sølv og en fjerdeplass var målsettingen var nådd. Det var mange utøvere som ikke taklet presset under OL, og det var godt å se at Eirik gjorde sine beste løp når det gjaldt som mest. Morten Ivarsen Landslagssjef 16

17 6.2 SENIOR UTFORDRERLAG (U23) Støtteapparat Landslagsjef: Morten Ivarsen Lagleder: Tom Selvik, Marita Lindtner, Christian Stoutland Samlinger Gjennom vinteren var det en del av utøverne på testsamlinger på Toppidrettssenteret der det ble gjennomført laktat og styrketester. 3 av U-23 utøverne var med på seniorlandslagets treningssamlinger i Florida. Det ble gjennomført en samling på Årungen i forkant av U-23 EM, samt at vi stilte med rene U-23 båter på WC 1 og WC 3 Konkurranser U-21 Nordisk Finland august Veldig bra innsats av den norske U-21 laget med tilsammen 10 gull. Det ble følgende medaljevinnere: Damer: K-1 200m: Øvergaard nr.2 K-4 200m: Quale/Byhring/Ødegaard/Olsen Nr.1 k-1 500m: Tone Øvergaard nr.2 K-2 500m: Quale/Byhring nr.1, J Byhring/Olsen nr.3 K-4 500m: Quale/Byhring/Øvergaard/Byhring Nr.1 K m: Quale nr.3 K m: Byhring/Byhring nr.1, Olsen/Øvergaard nr. 3 K m: Quale/Byhring/Øvergaard/Olsen nr.2 K-2 500m: Quale/Byhring nr. 3 Herrer: K-4 200m Salbu/Iversen/Speich/Ødegård Nr.3 K-1 500m: Iversen nr.1, Ødegård nr.3 K-2 500m:Salbu/Speich nr.1, Iversen/Ødegård nr.2 K-4 500m: Salbu/Iversen/Speich/Ødegård nr.1 K m: Salbu nr.1 K m: Salbu/Speich nr.2 K m: Salbu/Iversen/Speich/Ødegård nr.1 K m: Salbu nr. 2, Ødegård nr 3 K m: Salbu/Speich nr.1 U-23 EM Szeged juli 2009 Herrer: K m: Salbu/Sølberg jr nr.3 B-finale K-1 500m: Øyvind Sølberg Jr nr.6 K m: Karlsen/Speich/Iversen/Ødegård nr.8 B-finale Damer: K-1 500m: Lisa Sheriff nr.2 B-finale Landslagssjef Morten Ivarsen 17

18 6.3 MARATON Seniorlandslaget deltok ikke på WC; EM eller VM i Landslagssjef Morten Ivarsen 6.4 JUNIOR FLATVANN Landslagsjef Nicklas Helgstand (sluttet i juni), John Tobias Øvergaard tok over ansvaret ut sesongen. Det ble avholdt 2 samlinger på toppidrettssenteret i januar/mars. Landslagsledelsen har vært tilstede og tilgjengelig på både Påskesamlingen, Sommerleiren og alle nasjonale stevner, samt test regattaen i København. Landslaget har vært representert i følgende stevner: Nordisk Maraton (Sverige) med 6 utøvere. Nordisk Mesterskap (Finland) med 16 utøvere. Junior EM (Ungarn) med 6 utøvere. John Tobias Øvergaard 6.5 UNGDOMSLANDSLAGET Hovedmålet for Ungdomslandslaget var som vanlig Nordisk Mesterskap, som i 2008 ble arrangert i Finland, august. Laget ble tatt ut på grunnlag av de tre NorgesCupene (m/ enkelte testløp)med tiltakende vekting. Det ble også arrangert en samling i forkant av Nordisk. I sesongen 2008 var treneransvaret delt mellom Arne Bruaas og Martine Lefsaker. 18

19 7. JENTEPROSJEKTET FLATVANN Prosjektgruppas sammensetning: Kjersti Olsen Hege Blichfeldt Sheriff Martine Lefsaker leder styrerepresentant ungdomstrener Øvrige ledere/trenere v/samlinger og reiser: Marita Lindtner Camilla Askildsen Ingeborg Rasmussen Samlinger og stevner: Skisamling på Strand, januar. 19 deltagere fra ungdom tom senior. Ledere: Hege Blichfeldt Sheriff, Kari Ofstad, Camilla Askildsen og Kjersti Olsen Deltagelse i internasjonal junior- og seniorregatta, med 6 utøvere, i Decize, Frankrike, juni. Ledere: Marita Lindtner og Hege Blichfeldt Sheriff Høstsamling på Strand kajakk-klubb oktober, 31 deltagere fra piker 14 til og med senior. Ledere: Hege Blichfeldt Sheriff, Kari Ofstad, Camilla Askildsen, Ingeborg Rasmussen og Kjersti Olsen Kjersti Olsen Leder 19

20 Regnskap

21 DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Noter Regnskap Regnskap Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Tilskudd SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Netto finansposter Sum finansposter RESULTAT

22 22 Årsberetning NPF 2008

23 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt en spesifikasjon av resultatregnskapet, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges iidrettsforbund og olympiske og paralympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Periodiseringsregler Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 2: Tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. region- og integreringstilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Stipend fra Olympiatoppen Andre tilskudd fra Olympiatoppen DN og KKD midler via FRIFO Andre tilskudd 3000 Totalt Note 3: Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler Andre inntekter Totalt Note 4: Personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Stipend Andre lønnskostnader Totalt Lønn til generalsekretær utgjør kr og annen godtgjørelse var kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr inkl. mva. Note 5: Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader Leie transport

24 IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader Sponsorkostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Totalt Note 6: Tilskudd Spillemidlerutstyr utbetalt 20/ Fra NIF. Kr ,- Midlene skal videreformidles til klubbene uten resultateffekt for forbundet. Verken tildeling eller utdeling er regnskapsført i Dette blir inntektsført og kostnadsført i 2009, mens det i 2007 regnskapet ble tatt med i samme år. Note 7: Bundet bankinnskudd Av likvide midler på kr ,33 utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,76 Note 9: Debitorer Totalt Debitorer er gjennomgått og viser reelle verdier. Avsetning til tap på krav er Kr Note 10: Periodiseringer Andre kortsiktige fordringer er midler fra KKD og DN / FRIFO Rest rammetilskudd fra NIF utbetalt i feb Note 11: Annen kortsiktig gjeld Totalt Avstemning: Utstyrsmidler og tap på krav Note 12: Langsiktig gjeld Pantelån Gillsvann

25 25 Årsberetning NPF 2008

26 Inventarliste Norges Padleforbund Senior Flattvann Disponeres av Innkjøpsår Innkjøpspris 1 x K-4 vanquish SCS 2008 kr ,00 1 x K-2 vanquish SCS 2008 kr ,00 2 x K-2 vanquish SCS 2007 kr ,00 1 x k-2 vanquish SCS maraton 2006 kr ,00 1 x K-2 vanquish SCS 2005 kr ,00 Bærbar PC HP 2008 kr 4.000,00 Videokamera 2008 kr 2.500,00 frekvensklokke Kellerman og Nielsen 2008 kr 1.000,00 Vindmåler 2008 kr 750,00 Mobiltelefon 2008 kr 1.500,00 Printer 2008 kr 500,00 2 stk Jantek lagbåtårer 2007 kr 4.200,00 Havkajakk 2007 kr 8.000,00 Bærbar PC Dell med printer 2004 kr ,00 3 x Dansprint padlemaskin 2004 kr ,00 1 x K-1 Vanquish SCS Morten 2004 kr ,00 K-1 Razor Kjell Tore 2004 kr ,00 Havkajakk Current design 2004 kr ,00 Videokamera 2004 kr ,00 Maraton K-2 Vanquish L 2004 kr ,00 Megafon 2004 kr 1.100,00 Vekter 300 kg Kjell Tore/Knut 2003 kr ,00 3 x Laktatmåler 2003 kr 9.000,00 Fotoapparat Fuji 2003 kr 4.000,00 TV + ledninger 2003 kr 1.500,00 Havkajakk K-2 Kjell Tore 2003 kr ,00 Turkajakk K-1 Svein Egil 2003 Frekvensklokke Seiko 2003 kr 3.100,00 Ally Kano Svein Egil 2003 kr ,00 K-1 vanquish Maraton Svein Egil 2003 kr ,00 Pulsmåler Morten 2002 kr 1.895,00 1 stk Brasca åre Morten 2002 kr 1.950,00 3 stk Brascaårer Morten 2002 kr 5.175,00 1 x scorpion F 2002 kr ,00 2 x Walkie-Talkie 2002 kr 1.000,00 1 x K-1 scorpion F, 1 x Vanquish F 2002 kr ,00 Bærbar PC (siemens) med headset og nettverkskort 2001 kr ,00 Maraton K-2 Scorpion L 2001 kr ,00 Concept Romaskin Morten 2001 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 K-2 Van Dusen 1997 kr ,00 Forbundshenger 26

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING Sted: Norges Idrettshøgskole Dato Lørdag 22. mars 2003 Tid: kl 0900 Sak 01/01 Åpning President Geir Kvillum ønsket deltakerne velkomne. Videre presenterte det

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Prosjekt Vinnere til Vanns

Prosjekt Vinnere til Vanns Prosjekt Vinnere til Vanns Bakgrunnen for prosjektet: Etablert Feb 2007 Øke oppfølgingskapasitet overfor de aktive Stabil trenerkompetanse ungdoms-, juniorog utfordrerpadlere som ønsker å satse Samle krefter

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning 1 Innhold Styrets Årsberetning sammendrag 1. Administrasjonens beretning 2. Styrets Årsberetning 3.1 Rekrutterting/nye klubber 3.2 Toppidrett 3.3 Inntektsbringende tiltak 3.4 Kompetanseoppbygging 3.5 Andre

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012

Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012 1 Innhold Styrets årsberetning... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Antall særkretser/regioner:... 4 Nye klubber:... 4 Medlemstall for 2012 (Hovedtall)... 4

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER

FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER FORBUNDSTING 2016 ØKONOMIDOKUMENTER 1 FORBUNDSTING NAIF 2016 ØKONOMIDOKUMENTER INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 sider 3-12 ÅRSREGNSKAP 2015 sider 13-22 REVISORBERETNING 2014 sider 23-24 REVISORBERETNING 2015 sider

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE)

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE) Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Teknisk Komite Elv (TKE) i Norges Padleforbund (NPF) har et ønske om å være mer synlige og ha sterkere kontakt med padlemiljøene. Samtidig er det i ferd

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Styret har bestått av: Harald Askeland - leder Solbjørg Vedø - nestleder Bjørn Sigve Heimvik - kasserer Magnar Bergjord sekretær Grete Lønning styre medlem

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Strand Kajakk-Klubb. Asker Skiklubb - Kajakkgruppen

Strand Kajakk-Klubb. Asker Skiklubb - Kajakkgruppen Strand Kajakk-Klubb og Asker Skiklubb - Kajakkgruppen INVITERER til NORGESCUP #2 / NORDISK REGATTA 13-14. juni 2008 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Strand Kajakk-klubb og Asker Skiklubb Kajakkgruppen har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 9-10. juni 2012 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen 9. og 10. juni

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN)

REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND. Per Magnussen (PM) Roger Sandåker (RS) (KGN) Tore Noddeland (ToN) Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE 2002, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Tønsberg Dato: 9 februar 2002 Tilstede: Formann: Kasserer: Odd Tangen (OT), Leif Rasmussen (LR) Østfold

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

01 Budsjett 2010 forslag

01 Budsjett 2010 forslag Styre Protokoll 1/2010 etter telefonmøte den 09/02.2010, kl.20:00-22:00. Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Hege O`Wiidt (HW), Jan Hillestad (JH), Ragnhild Skålid (RS), Mariusz Piasecki

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 8-9. juni 2013 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer