LEDERNE. Slå av i ferien! Kulturkollisjon med arbeidsinnvandring. juni. Tema: Ferie. Lederne arrangerer banebrytende industrikonferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. Slå av i ferien! Kulturkollisjon med arbeidsinnvandring. juni. Tema: Ferie. Lederne arrangerer banebrytende industrikonferanse"

Transkript

1 LEDERNE Tema: Ferie Slå av i ferien! Lederne arrangerer banebrytende industrikonferanse Kulturkollisjon med arbeidsinnvandring Milliardfusjonen i fiskeindustrien juni

2 OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal bli det ledende forum for ledere i Norge. Her skal det finnes aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/ relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: barnehager, franchise takere, handel og service, olje og gassindustri, offentlig virksomhet, IT/IKT, luftfart, tradisjonell industri, med flere. Magasinet Lederne skal være et forum for faglig og personli g utvikling. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: INNHOLD 4 Leder 8 Industrikonferanse 9 Lederne Aktuelt 20 Power Point 27 Compendia 28 Organisasjonskart 30 Ståle kyllingstad 32 Jobbskifte 39 Lederne Aktuelt ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN september november OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne offset ANNONSER Forum Marked v/roar Hasle, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf E-post: 43 Lederne Aktuelt 44 Forsikringskontoret svarer 45 Lederne Aktuelt 46 Kurs-Pionér 48 Lederne Aktuelt 54 Medlemsfordeler FORSIDE FOTO: Shutterstock.com 2 LEDERNE JUNI 2007

3 6 Milliardfusjonen i fiske-norge 5 10 Ferie 24 Norges lederressurs skjulte 40 Arbeidsinnvandring LEDERNE JUNI

4 LEDER Lederne satser på handel Jan Olav Brekke, Forbundsleder Handel er et samfunnsområde som påvirker oss alle; så å si hver dag er vi alle innom en eller annen butikk. Ledere i handelsbedrifter har ikke hatt tradisjon for å organisere seg, med ett unntak: Coop-systemet. Coop, som har en markedsandel i Norge på 25 prosent, har siden 1920 hatt sitt eget lederforbund, Forbrukersamvirkets Lederforbund/ FLF. Her har de fleste lederstillingene i det norske Coopsystemet vært organisert. Fra nyttår gikk FLF inn i Lederne og ble en egen region. Med FLFs inntreden i Lederne har vi plutselig fått en stor andel medlemmer innen handelsbransjen yrkesaktive og pensjonerte Coop-ledere er nå medlemmer i Lederne og utgjør med det 10 prosent av Ledernes samlede medlemsmasse. Her finner vi både direktører, bestyrere og administrasjon i samvirkelag, butikksjefer for både faghandel og dagligvarehandel i alt fra små lokale butikker til store gourmetbutikker og varehussjefer i hypermarkeder som omsetter for flere hundre millioner kroner årlig. Etter de enstemmige sammenslåingsvedtakene både hos Lederne og FLF har det vært en travel begynnelse på det nye året, men jeg har inntrykk av at sammenslåingen har gått veldig bra på begge sider. Fortsatt gjenstår naturlig nok å finne den endelige strukturen for region FLF, men arbeidet er underveis og fundamenteres godt i regionen. Hele sammenslåingsprosessen var god og ryddig, og jeg vil benytte anledningen til å ønske Coops ledere hjertelig velkommen i Lederne. De første sonderingene mellom FLF og Lederne foregikk for fire år siden, og det ble tidlig klart at de to forbundene stod godt til hverandre medlemsmessig. Innlemmelsen av FLF i Lederne åpner muligheter for Lederne til å satse videre på handelsnæringen. Ledere står svært ofte veldig alene når det stormer som verst, og behovet for et eget lederforbund er derfor merkbart i mange handelsbedrifter. Å kunne bygge og få tilgang til et nettverk for erfaringsutveksling mellom ledere i handelsbedrifter vil være nyttig for disse lederne uavhengig av hvilken kjede eller handelsbransje de jobber innenfor. Fra før har Lederne ledere i en del andre handelskjeder som medlemmer. Blant annet er Lindex og flere bokhandler representert. Sammen med Coops ledere åpner dette for spennende muligheter til større tyngde innenfor et bredere handelssegment, både for dagligvare og faghandel. Perspektivene og mulighetene dette gir er spennende å tenke på, ikke minst for ledere og franchisetakere i handelsbedrifter som tradisjonelt ikke har organisert seg. Mange setter pris på at vi er et frittstående og partipolitisk uavhengig forbund. Lederne er allerede tungt inne i flere av de store norske bedriftene. Med Ledernes gode kompetanse på lokale forhandlinger, det omfattende kurstilbudet og de andre medlemsgodene vi kan tilby mener jeg at utgangspunktet er det beste. Får vi arbeidsgiverne og deres organisasjoner på lag slik det fungerer i Coop, bør Lederne ha potensial til å kunne bli en viktig organisasjon for ledere i norske handelsbedrifter. Coops ledere har allerede gjort seg bemerket som en svært positiv tilvekst til Ledernes mangeartede og varierte medlemsmasse. Mange har i årets første måneder deltatt aktivt på kurs og konferanser. Lederne tar hansken og satser fremover for å hjelpe og styrke ledere i norsk handel. 4 LEDERNE JUNI 2007

5 I skyggen av oljefusjonen foregår det en gigantfusjon i fiskeindustrien, Norges tradisjonelle industri. Langs kysten berøres et stort antall arbeidsplasser når Global Fish, Domstein, Koralfisk og Bergen Fiskeindustri går sammen fra 1. juli og danner Norway Pelagic AS. FISKERI Tekst & foto: Sverre Simen Hov Milliardfusjonen i fiske-norge LEDERNE JUNI

6 FISKERI Rett under innflygingsleden til Florø Lufthamn ligger anlegget til Global Fish som sysselsetter 65 årsverk. Årlig eksporteres det herfra ca tonn pelagisk fisk (sild og makrell) til land som Japan, Russland, Egypt, Polen og Nederland. Global Fish har også anlegg i Ålesund og Liavåg, og deltar altså i en fusjon som skaper en fiskegigant i internasjonal målestokk. Norway Pelagic vil årlig eksportere tonn pelagisk fisk, får en markedsandel i Norge på 40 prosent av all pelagisk fisk som tas opp og blir størst i verden innen sild og makrell til mat. Mange medlemmer i Lederne er midt oppe i fusjonen. På anlegget til Global Fish i Florø treffer jeg fabrikksjef Bjørn Hatlem og maskinist Tore Haugen, som er tillitsvalgt for Lederne i bedriften. De er positive til fusjonen. - Selskapet får økte ressurser og større markedsmakt. Vi håper fusjonen vil gi en god økonomisk gevinst, og at det nye selskapet vil ha fokus på sine trofaste medarbeidere. Det er blant annet helt nødvendig at vi får etablert lokale lønnsavtaler, mener de to. Hatlem har arbeidet på anlegget til Global Fish Florø siden 1980, mens Tore Haugen har jobbet der siden Den pelagiske fiskebransjen har lidd under lave priser og lite stabilitet de siste årene. Særlig har landanleggene slitt økonomisk. Landanleggene har overkapasitet, noe som fører til sterk konkurranse seg imellom og at man overbyr hverandre for å få fisken fra fiskebåtene. Så selv om det er gode marginer i bransjen som helhet er det båtene som sitter igjen med den store fortjenesten. En konsekvens av fusjonen kan derfor bli at noen av landanleggene må gjennom en tøff omstillingsprosess. Global Fish har tre anlegg, mens Domstein har fire. Tidligere var fabrikken i Florø et selvstendig selskap før det ble kjøpt opp av Røkke-eide Norway Seafood. Da drev man foruten pelagisk fisk også med laks, og anlegget hadde 150 årsverk. - For oss som jobber i Florø blir det sannsynligvis ikke store endringer i forbindelse med fusjonen som kommer nå. Anlegget trenger den bemanningen det har i dag, er forholdsvis nytt og ligger sentralt til i forhold til fangstområdene, forteller Hatlem og Haugen. - Det går veldig fort til 1. juli og det er et enormt puslespill som skal legges før den tid. Mye informasjon skal ut på rett tidspunkt, noe som kan være grunnen til at vi har fått lite informasjon om sammenslåingen underveis. I slutten av mai skal vi imidlertid samles til et seminar der vi regner med at det gis fyldig informasjon. Vi er spente, men positive til fusjonen, avslutter Hatlem og Haugen. 6 LEDERNE JUNI 2007

7 HVA ER PELAGISK FISK? Pelagisk fisk går i stim og holder til nær overflaten (den pelagiske sonen). Eksempler på pelagisk fisk er makrell og sild. Fileten til pelagisk fisk er oljerik, i motsetning til hvit fisk som kun har olje i leveren. Pelagisk fiskefilet kan ha så mye som 30 prosent olje. Oljerik fisk er en god kilde til vitamin A og D og omega 3 fettsyrer. Å spise pelagisk fisk er derfor sett på som sunnere enn å spise hvit fisk. Studier som er utført av omega 3 viser at fettsyrene i oljerik fisk kan hjelpe mot blant annet depresjon og reduserer mulighetene for hjertesykdom. GIGANTFUSJONEN De pelagiske virksomhetene i Domstein, Global Fish, Bergen Fiskeindustri og Koralfisk går sammen fra 1. juli 2007 og tar navnet Norway Pelagic AS. Selskapenes samlede netto omsetning i 2005 var på 2,3 milliarder kroner, og den samlede omsetningen passerer trolig tre milliarder kroner før fusjonstidspunktet 1. juli. Bakgrunnen for fusjonen er rasjonalisering, synergieffekter, en bedre struktur på hele den pelagiske industrien, mer markedsmakt og ambisjoner om å vokse mer. Det er innledet samtaler med andre selskaper med sikte på at disse skal gå inn i Norway Pelagic AS på lik linje med de ovennevnte selskapene. Norway Pelagic AS vil ha hovedkontor i Måløy og avdelingskontor i Ålesund. Sigurd Teige blir selskapets styreleder og Gunnar Domstein administrerende direktør. Tore Haugen (t.v.) og Bjørn Hatlem i produksjonslokalene til Global Fish Florø. LEDERNE JUNI

8 INDUSTRI Tekst: Sverre Simen Hov Banebrytende industrikonferanse Fremtiden for norsk industri Lederne arrangerer 28. august Norges viktigste konferanse for industri der politikerne møter industrien. Nytt er at den i år kan følges minutt for minutt via og din mobiltelefon. Fremtiden for norsk industri er tema for årets konferanse som går av stabelen på Radisson SAS Royal Hotel i Bergen 28. august. Hvert år trekker Ledernes industrikonferanse til seg tunge navn innen norsk industri, og i år blir den altså overført live på mobiltelefon og web-tv via Ledernes websider. Blant deltakerne på årets konferanse er Siv Jensen (Frps leder), Olav Akselsen (leder for Stortingets utenrikskomité), Leif-Arne Langøy (konsernsjef i Aker ASA), Gunvor Ulstein (konsernsjef i Ulstein Group), Frederic Hauge (leder i Bellona) og Herman Friele (Bergens ordfører). Koordinator og primus motor for konferansen er Norvald Holte, forbundssekretær i Lederne og leder for Ledernes industriutvalg. - Med industrikonferansen ønsker Lederne som fagforbund å bidra til å være innovativ og nytenkende for å sikre og utvikle nye arbeidsplasser innen norsk industri. Lederne har sine historiske røtter innen industrien, og grunnstammen av våre medlemmer er fortsatt innen industri. Noe av målet med årets konferanse blir å kartlegge hva politikerne tenker om den fremtidige utviklingen av norsk industri. CO2-utslipp og global oppvarming gir utfordringer for både landbasert og offshore industri, og her vil Frederic Hauge fra Bellona kunne bidra til å legge gode føringer her. Konferansen skal bidra til å utvikle samarbeide mellom våre medlemmer, politikerne og toppsjefene i industrien, forteller Holte. Per Helge Ødegård, hovedtillitsvalgt i Statoil og medlem av Ledernes industriutvalg, oppfordrer industrien til å kjenne sin besøkelsestid og stille på konferansen. - Her samles industrien og det politiske miljøet, så jeg forventer at industrien deltar i dette forumet. Nøkkelemner som omstrukturering, globalisering og ikke minst global oppvarming skal debatteres, og tunge navn i både politikken og industrien innleder. På alle disse områdene, og kanskje særlig i miljødebatten, må politikere og industrien snakke sammen for å finne fremtids-rettede løsninger. Samtidig vet vi at leverandørindustrien står overfor store utfordringer når Statoil og Hydro har fusjonert. Industrien må kjenne sin besøkelsestid og delta på dette, understreker Ødegård. Konferansen kan altså også følges live via der den tekniske løsningen nå er på plass. Før fellesferien skal det legges ut mer informasjon om hvordan dette vil fungere. Det er fortsatt noen få plasser igjen på konferansen, så er du interessert i å delta må det snarest mulig gis beskjed til Norvald Holte på e-post 8 LEDERNE JUNI 2007

9 LEDERNE AKTUELT Enighet i mellomoppgjøret mellom Tekst: Sverre Simen Hov Lederne og SAMFO Det ble 27. april oppnådd enighet mellom Lederne og SAMFO i mellomoppgjøret for ledere (butikksjefer), forretningsførere, diverse ledende stillinger (administrasjon) og varehussjefer. Siden dette året er et mellomoppgjør er det først og fremst økonomiske justeringer som gjennomføres. Reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår (altså for mellomoppgjøret) ligger i overenskomsten. Det heter her blant annet at partene er enige om at forhandlingene for mellomoppgjøret skal føres på bakgrunn av den økonomiske situasjonen. Hovedoppgjøret kommer i Årets mellomoppgjør fikk en ramme på 4,5 prosent, noe som er noenlunde i tråd med andre organisasjoners oppgjør. På butikksjefsoverenskomsten heves basislønnssatsen fra 1. april 2007 med kr pr. år til kr pr. år (inkludert det generelle tillegget på kr ). Lederne tok med følgende protokolltilførsel til butikksjefenes oppgjør: Ledernes krav om parallellitet i forhandlingene ved hovedoppgjøret i 2008 ble ikke realitetsbehandlet med henvisning til Reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår. Lederne tar dette til etterretning og varsler full oppsigelse av Overenskomsten for ledere i samvirkelag til hovedoppgjøret I tillegg varsles full oppsigelse av Hovedavtalen (HA) i tråd med bestemmelsene i HA 1-3. På overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer gis følgende tillegg fra 1. april 2007: Forretningsførere: Kr til kr Diverse ledende stillinger: Kr til kr Varehussjefer: Kr til kr Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti og Trygghetsavtalen gis et tillegg på kr pr. år. Forhandlingene var ryddige og møtet ble avholdt i en god tone. De markerte dessuten det historiske i at det er første gang SAMFO møter Coop-ledernes forbund med ny logo og nytt navn. Ledernes forhandlingsutvalg bestod av forhandlingsleder Kåre Jon Langberg (leder for region FLF), forbundsleder Jan Olav Brekke, administrasjonsleder Kjetil Haave, butikksjef Kenneth Z. Osther (nestleder for region FLF) og redaktør/informasjonsansvarlig Sverre Simen Hov. SAMFOs forhandlingsutvalg bestod av forhandlingsleder Torgeir Kroken, Svein E. Hansen, Elsa Nysveen, Joar K. Eikås og Mona C. Sjødal. LEDERNE JUNI

10 FERIE Tekst: Bjørn Tore Bjørsvik Slå av i ferien! 10 LEDERNE JUNI 2007

11 Ingen er uunnværlig alltid, og selv den mest ressurssterke trenger å koble helt av i ferien, sier arbeidslivsekspert. - Hvor lurt er det egentlig å være tilgjengelig for jobben i ferien? - Det kommer an på hvordan man har det ellers i året, og hva slags arbeid man gjør, sier Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinsti tuttet og professor ved Høgskolen i Vestfold, Bjørg Aase Sørensen til Lederne. Sørensen vant Ifs Arbeidsmiljøpris i 2005 for sitt arbeid, og er regnet som en av landets nestorer innenfor internasjonal arbeidsforskning. Hun har blant annet vært medlem i flere regjeringsoppnevnte utvalg på feltet arbeid og helse/arbeidsliv, og levekår/ fordeling. Sørensen er også styremedlem i det statlige Danske Arbeidsmiljøinstitutt, AMI, Sørlandets kompetansefond, Thorsrudstiftelsen og Fagbladet Velferd. - Situasjonen vil variere, så det finnes ingen standard svar. Men både ansatte og arbeidsgivere bør huske at det er viktig å ha ferie, og ha respekt for at folk skal ha ferie, understreker hun. kommer slitne tilbake på jobb, er ansatte i omsorgsyrker. - De bruker ferien til å bekymre seg for hvordan det går med klientene eller pasientene når de er borte, forteller hun. - Deleger deg fri! - Bør man gjøre seg utilgjengelig når man har ferie? - Igjen kommer det an på situasjonen til den ansatte og arbeidsstedet, sier Sørensen. - Men det kan være lurt å gjøre seg utilgjengelig av og til, mener hun. - De lederne som kan kunsten å delegere, greier å organisere det slik at alt går bra mens de er borte. De greier å finne gode mekanismer for å koordinere arbeidet, sier hun. - Og er de gode nok, klarer de å legge det opp slik at alt fungerer selv når de selv ikke er tilgjengelige. Det grenseløse arbeidslivet ikke unntatt Også de, eller kanskje særlig de, som er del av det såkalte grenseløse arbeidslivet, de som har fleksible arbeidstider og arbeidssteder ved hjelp av bærbar pc og mobiltelefon, trenger å koble av en gang iblant. -De som er forventet å være tilgjengelige uansett tid og sted, er gjerne i en tilstand hvor de kontinuerlig er på vakt. Og da er litt av poenget med ferie å kunne slå av disse funksjonene, disse fysiologiske responsene, koble helt av og ha pause, sier Sørensen. En annen variant av at folk ikke klarer å koble av når de har ferie, og derfor Bjørg Aase Sørensen, professor ved Høgskolen i Vestfold. LEDERNE JUNI

12 FERIE Tekst: Bjørn Tore Bjørsvik NHO Reiseliv: Nordmenn tar flere og kortere ferier Bjørn Ketilsson, Fagsjef i NHO Reiseliv. Vi ser stadig mer av at nordmenn stykker opp ferien sin i småferier, og gjerne tar kortere ferie utenlands, sier fagsjef i NHO Reiseliv, Bjørn Ketilsson til Lederne. Det fremgår ikke av SSBs årlige reiseundersøkelser, men nordmenns ferievaner er i endring. - Ser man på ferieatferden blant nordmenn over tid, ser vi at dette har endret seg betraktelig, særlig de senere år. Går man år bakover i tid, var det fellesferie med stor F som gjaldt. Alle skulle på ferie da. Nå blir det gjerne flere og kortere ferier, sier han. - Enten slenger de seg med fly til storbyer i Europa på ovale weekender, eller tar ferier på en uke til sydligere strøk. Skjøt fart med femte ferieuke Ketilsson mener endringen i feriemønster ikke kom plutselig, men at den femte ferieuka satte fart i utviklingen. - Endringen av feriemønster har vært en gradvis prosess, sier han. - Men utviklingen skjøt fart i 2000/2001 da den femte ferieuka kom inn i tariffene. Selv om den femte ferieuka ikke er lovfestet, er den relativt allmenngyldig etter hvert, mener han. Ferie hele året NHO Reiseliv erfarer også at nordmenns ferievaner ikke er så bundet av årstidene som de en gang var. Nå sprer vi gjerne ferien utover året. - Nordmenn er ikke så bundet av den tradisjonelle ferieperioden mellom St. Hans og slutten av august lengre, sier Ketilsson. En av forklaringene kan være økt antall flyruter mellom Norge og verden for øvrig. - Enklere tilgangen til varmere strøk gjør at ferien ikke trenger knyttes opp til den norske sommervarmen, sier han. 12 LEDERNE JUNI 2007

13 Reiser mest innenlands Nordmenn var på 22 millioner reiser med minst en overnatting i millioner av disse skjedde innenfor Norges grenser, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Totalt antall reiser økte med tre prosent fra Selv om nordmenn fremdeles reiser mest innenlands, var det vekst i antall utenlandsreiser som sørget for totaløkningen: Mens antall innenlandsreiser lå stabilt, økte antall utenlandsreiser med 10 prosent, til 6,8 millioner. Da er jobbreiser inkludert. Sverige mest populært I følge SSB økte omfanget av feriereiser med fire prosent, mens yrkesreisene var om lag uendret. I fjor hadde vi i alt 5,4 millioner feriereiser til utlandet, og om lag 20 prosent av disse gikk til Sverige. Vårt nest største reisemål var Danmark, med 16 prosent av reisene, mens Spania inntok tredjeplassen med 9 prosent, viser SSB-tallene. Kanariøyene mest pop i Syden At Spania er helt oppe på tredje plass på listen over Kari og Ola Nordmanns favorittreisemål, var ingen overraskelse. Tall fra TUI Nordic, Nordens største turoperatør og eier av blant annet Star Tour, viser at Kanariøyene, som ligger under Spania, stod for 32 prosent av de solgte reisene. Sammen med fjerdeplassen på listen, Spania (øvrig) med åtte prosent, står landet for 40 prosent av TUI-kundenes charterreiser. Bare Hellas på andre, med 19 prosent og Tyrkia på tredje (10 prosent) klarer å bryte dominansen. Lite eksotisk Til tross for økt mediefokus på eksotiske reisemål, som Østen, Sør-Amerika og Afrika, er det de færreste av oss som faktisk reiser dit. På TUIs ti på topp er de eneste afrikanske representantene middelhavslandene Egypt (4 prosent) og Marokko (1 prosent), men eneste langreisemål er Thailand (2 prosent). Storby står for 1 prosent av omsetningen. Til tross for økt mediefokus på eksotiske reisemål, som Østen, Sør-Amerika og Afrika, er det de færreste av oss som faktisk reiser dit. LEDERNE JUNI

14 FERIE 14 LEDERNE JUNI 2007

15 Feriepenger: Hva har man krav på? Hvor mye skal du ha i feriepenger, og når skal de utbetales? Bjørn Tore Bjørsvik, tekst og illustrasjon Har man krav på feriepenger? Feriepengene opptjenes kalenderåret før ferien skal avvikles. Har man ikke vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger. Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet; at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett på feriepenger etter ferieloven. Hvor mye skal du ha? Hvor mye du får i feriepenger beregnes ut fra det hva du har fått i lønn i opptjeningsåret. Utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med arbeidet (reiseutgifter f.eks.), feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte er ikke med i beregningsgrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år, er satsen 12,5 prosent. Om din bedrift er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent, og 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år. Man har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger. Når skal feriepengene utbetales? Feriepengene utbetales normalt siste vanlige lønningsdag før ferien, men du kan kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Feriepenger ved sykdom og permisjon Du har krav på feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Dette gjelder også for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom. I tillegg utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også - for en begrenset periode - feriepenger for penger opptjent under fødselspermisjon og omsorgspermisjon ved adopsjon. Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året. Dersom man har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret, utbetaler Folketrygden feriepenger (gjeninnføring av gammel ordning. Feriepengene utgjør 9,5 prosent av brutto dagpenger utbetalt i kalenderåret. For 2006 starter inntjeningsperioden fra 1. juli. Feriepengene skal utbetales så snart som mulig etter utgangen av ferieinntjeningsåret, eller når medlemmet har hevet dagpenger i en full stønadsperiode. Første utbetaling av ferietillegget vil skje i 2007, selv om opptjeningsperioden avsluttes i Når ferien ikke avvikles Ferie som ikke er avviklet og ikke er overført til neste ferieår, bortfaller. Feriepenger for ikke avviklet ferie skal utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp (januar). Feriepenger ved oppsigelse Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Når virksomheten skifter eier Dersom virksomheten skifter innehaver (eier eller leier) kan arbeidstakere som fortsetter hos den nye innehaveren, kreve at denne oppfyller plikten til å gi ferie og utbetale feriepenger. Den tidligere innehaverens forpliktelser overføres til den nye innehaveren. Men krav på feriepenger som er opptjent hos den tidligere innehaveren, kan fortsatt gjøres gjeldene overfor denne. Kilder: Lovdata, Arbeidstilsynet LEDERNE JUNI

16 FERIE - Vi tror trenden med at folk vil jobbe fra hytta vil forsterke seg, sier Øivind A. Tandberg, formann i NEF. Vi vil jobbe fra hytta Stadig flere nordmenn ønsker å kunne jobbe fra hytta, mener Norsk Eiendomsmeglerforbund, NEF. Bjørn Tore Bjørsvik, tekst - Vi gjorde en undersøkelse på dette for en tid tilbake, forteller Øivind A. Tandberg, formann i NEF til Lederne. - Jeg har ikke de nøyaktige tallene i hodet, men konklusjonen var entydig; der forholdene lå til rette for det, velger flere og flere å jobbe fra hytta. Undersøkelsen han viser til slo fast at så mye som hver tredje nordmann er interessert i å kunne bruke noe av tiden på hytta til å jobbe. norske befolkning (63 prosent NEF 2005) ønsker en moderat standard på hytta. Med moderat menes innlagt vann og strøm, men ikke alle fasiliteter vi finner i et hus. Samtidig har det vokst fram et nytt marked for det NEF kaller Hjem nr 2. Dette er større hytter, med alle fasiliteter og hjelpemidler man finner i en moderne bolig. - Flere og flere nordmenn får økonomi til å holde seg med et hjem nummer to, og dette er en utvikling vi tror vil fortsette, sier Tandberg. Trenden forsterker seg - Vi tror trenden med at folk vil jobbe fra hytta vil forsterke seg, sier Tandberg. - Det bygges stadig nye hytter, og standarden går bare oppover. Det er ikke lenger uvanlig at folk legger inn bredbånd på hyttene, eller får det i pakken når de kjøper en ny hytte. Han mener en av følgene av den økte standarden på hyttene, er at flere velger å jobbe fra hytta. - Så sant de har tilgang til de fasilitetene man trenger, og ikke er avhengige av å møte på kontoret. Hjem nummer 2 Tradisjonelt har den norske hytta blitt sett på som et sted for avkopling og familieliv. Fremdeles er det slik at flertallet av den 16 LEDERNE JUNI 2007

17 Ferie: Hvilke rettigheter har du? LEDERNE JUNI

18 FERIE Få vet at den femte ferieuka er ikke lovfestet, men knyttet til tariffavtaler. Vet du hvilke lover og regler som gjelder? Bjørn Tore Bjørsvik, tekst Hvor mye ferie har man krav på? Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdager er medregnet i virkedagene, så hver uke har 6 virkedager. Med andre ord har man krav på 4 uker + 1 dags ferie hvert kalenderår. Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange grupper en femte ferieuke. Denne ekstra ferien (med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen) er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven. Den femte uken er altså ikke lovbestemt, så hvorvidt du har krav på den, er et lokalt spørsmål på din arbeidsplass. Det er også verdt å merke seg at arbeidstakere som arbeider deltid ikke kan gjøre ferien ekstra lang ved å kreve å få lagt feriedagene kun på dager da de ellers ville jobbet med mindre arbeidsgiver samtykker. Når skal ferien avvikles? Arbeidsgiveren skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferietidspunktet og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Hvis det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiveren som bestemmer når ferien skal avvikles. Informasjon om ferieavviklingen Arbeidstakeren kan kreve å bli orientert om feriefastsettingen minst to måneder før ferien tar til. Dersom arbeidsgiveren varsler feriefastsettelsen for sent, kan ikke arbeidstakeren nekte å ta ferie, men arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig for økonomiske tap (og ikke-økonomiske tap, velferdstap) som følger av forsinkelsen. Sammenhengende ferie Alle kan kreve 18 virkedager (3 ukers) sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Restferien (7 virkedager = 1 uke + en dag) kan kreves gitt sammenhengende i løpet av ferieåret. Spesielle regler for arbeidstakere over 60 år Er du over 60 år (må ha fylt 60 år innen 1. september i ferieåret) har du krav på 6 virkedager - 1 uke - ekstra ferie. Du bestemmer selv når denne ekstraferien skal tas ut, men arbeidsgiveren skal varsles minst 2 uker i forveien. Ekstraferien kan deles i enkeltdager, men man har da kun krav på det antall dagers ferie som det er i en normal arbeidsuke. Det vil si at dersom man jobber f.eks. tre dager i uken, kan man ta ut opptil tre enkeltdager ekstraferie. Hva om ferien blir utsatt/endret? Arbeidsgiveren kan endre allerede fastsatt ferie dersom avviklingen av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer på grunn av uforutsette hendelser og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiveren skal drøfte endringene med arbeidstaker på forhånd. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Det skal opplyses om slike krav under drøftingene. Når man begynner i ny jobb Tiltrer du senest 30. september i ferieåret, kan du kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår, mens 18 dagers sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret. Begynner du etter 30. september, har du krav på 6 virkedagers ferie samme år. OBS: Forutsetningen for å kunne fremme disse feriekravene er at man ikke har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver samme ferieår. Overføring av ferie Man kan avtale overføring av inntil to ukers ferie til påfølgende ferieår. Det kan også inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie. Dersom sykdom hindrer deg i å avvikle ferien innen ferieårets utløp, kan du kreve 18 LEDERNE JUNI 2007

19 å få overført inntil 12 virkedager ferie til neste år. Et slikt krav må framsettes før årets utløp. Slik overføring kan komme i tillegg til eventuell avtalt overføring, dvs. til sammen 24 virkedager. Ferie som ikke er avviklet og ikke er overført til neste ferieår, bortfaller. Må man ta ferie? Ja. Ferieloven er gitt for å sikre at arbeidstakerne virkelig får ferie, og arbeidsgiver plikter å sørge for at så skjer. Men retten til ferie er samtidig en plikt for arbeidstaker til å gjennomføre den ferien. Unntaket er dersom en arbeidstaker ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger til å dekke bortfallet av lønn under fraværet. I slike tilfeller kan man la være å ta ferie, med mindre man jobber i en virksomhet hvor driften innstilles i forbindelse med ferieavviklingen (fellesferie). Da må ferien avvikles uansett. Hvis virksomheten skifter eier Dersom virksomheten skifter innehaver (eier eller leier) kan arbeidstakere som fortsetter hos den nye innehaveren, kreve at den nye arbeidsgiveren oppfyller plikten til å gi ferie og utbetale feriepenger. Sykdom i ferien Har du vært 100 prosent arbeidsufør i minst 6 virkedager (1 uke) i ferien, kan du kreve ny ferie i like mange dager som arbeidsuførheten varte. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet er gjenopptatt. Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan man kreve at ferien utsettes til senere i året. Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Ferie under fødselsog omsorgspermisjon Du kan avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da bli avbrutt under ferien, og begynner å løpe igjen etter at ferien er over. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke kreve at man skal avvikle ferie under permisjonen, og arbeidstakeren kan kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Ferie i oppsigelsestiden Dersom oppsigelsen kommer fra arbeidsgiveren, kan ikke arbeidsgiveren legge ferien i oppsigelsestiden uten ditt samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på 3 måneder eller lenger, men du kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Dersom du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innenfor ferieåret og vilkårene ellers i 6 og 7 overholdes. Men sier du opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september. Kilder: Lovdata, Arbeidstilsynet LEDERNE JUNI

20 POWER POINT Tekst: Bjørn Tore Bjørsvik Ikke tid eller anledning til å gå på kurs? 20 LEDERNE JUNI 2007

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger Forside / Feriepenger Feriepenger Oppdatert: 29.05.2017 Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SkoleInfo NR. 04/17 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 Enighet mellom partene i Oslo kommune - Akademikerne

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer