Grunnleggende brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnleggende brukerveiledning"

Transkript

1 Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012

2 Finne riktig tabell og relevant informasjon... 3 Snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner... 4 Tilpasning av tabell... 5 Hvilke tall er tilgjengelig i tabellen?... 5 Tabelloppsett... 5 Eksempel på tabelloppsett... 5 Åpne underkategorier i hierarkiske variabler direkte i tabell... 6 Endre tabell via nedtrekksmeny... 7 Bruk av filterfunksjon... 8 Funksjonen «endre utvalg»... 9 Flytt til rekke/kolonne/filter Finne prosentvis vekst Bruke kartfunksjonen Flere funksjoner

3 Finne riktig tabell og relevant informasjon Til venstre i skjermbildet finnes oversikt over emner og tabeller. Klikk på ved siden av det emnet du er interessert i. Dette vil utvide katalogen og vise nye kataloger eller tabeller. Ønsker man å lukke åpnede kataloger er det bare å trykke på ved siden av den katalogen man ønsker å lukke. Dette tegnet angir en tabell. Det er også mulig å søke etter tabeller i søkefeltet. Noen tabeller er publisert under mer enn ett emne. Søkefelt Emnemeny Når du går inn i en tabell får du tilgang til tre arkfaner: «Tabell», «om statistikken» og «artikler». I den første arkfanen ligger altså tabellen. Går du til arkfanen «om statistikken» finner du viktige definisjoner og annen informasjon, kildereferanse, dato for når tabellen sist ble oppdatert og kontaktinformasjon. Som regel finnes det også en kort kommentar til innholdet i tabellen. I arkfanen «artikler» ligger linker til artikler og nettsider knyttet til tema i tabellen. 3

4 Du kan enkelt skjule emnemenyen, og hente den frem igjen, ved å klikke på denne pilen. Snarveier til grafikk, eksportmuligheter og andre nyttige funksjoner Til høyre i skjermbildet er en rekker symboler. Dette er snarveier til tabellvisning, søylediagram (velg mellom liggende eller stående), linjediagram, kartpresentasjon samt eksport til Excel, pdf og printer. Spørsmålstegnet helt til høyre åpner en bruksanvisning på engelsk. Hvis du gjør endringer i tabellen kan du raskt komme tilbake til standardinnstillingene ved å klikke på dette symbolet. Her finnes også mulighet til å lage link til tabellen/figuren du lager slik at du lett kan finne den igjen, eller lime den inn som objekt på egne nettsider. Alle funksjonene er ikke tilgjengelig for alle tabeller. Tilgjengelighet er avhengig av innholdet og oppsettet på tabellene. 4

5 Tilpasning av tabell I åpningsbildet for tabellene har vi ofte valgt å vise tall på et overordnet nivå. I mange tabeller kan man hente frem mer detaljert informasjon. Det er også mulig å lage egne variabler og endre layout på tabellene. Her presenteres de viktigste verktøyene man kan bruke for å tilpasse og endre tabellene. Flere funksjoner er dokumentert i den utvidede brukerveiledningen, tilgjengelig på denne siden Hvilke tall er tilgjengelig i tabellen? Hvilke variabler som er tilgjengelig i tabellen ser du over selve tabellen. I tabellen nedenfor er det fem tilgjengelige variabler: «region», «tid», «kjønn» og «alder» i tillegg til «måltall», som er innholdet i tabellen (her folkemengde i kommunene, vist som antall personer). Tabelloppsett Variablene i tabellen ligger enten i rekke, kolonne eller filter. Filtervariablene er markert med dette symbolet ved siden av variabelnavnet. Variablene som ligger i rekke eller kolonne kan ha flere underkategorier synlig i tabellen. Tallene i tabellen gjelder imidlertid kun for en av kategoriene på filtervariablene. Hvilken kategori tallene gjelder for ser man ved siden av navnet til filtervariablene over selve tabellen. Eksempel på tabelloppsett Innholdet i tabellen under gjelder antall personer ( «måltall»), begge kjønn ( «kjønn») og alle aldersgrupper ( «alder»). Disse tre variablene («måltall», «kjønn» og «alder») ligger i filter. Videre er innholdet i tabellen fordelt på delregioner og år, som ligger i henholdsvis rekke og kolonne. Plassering av rekke, kolonne og filter er vist i figuren nedenfor. 5

6 «Kjønn», «alder» og «måltall» ligger i filter «Tid» ligger i kolonne «Region» ligger i rekke Dette oppsettet kan endres. Ulike måter å endre dette på beskrives i de neste underkapitlene. Åpne underkategorier i hierarkiske variabler direkte i tabell Ønsker man å åpne underkategorier i hierarkiske variabler kan dette gjøres dette direkte i tabellen ved å klikke på kategorien man ønsker å åpne. Hierarkiske variabler er variabler hvor underkategoriene er delt inn i ulike nivåer (som fylkesnivå, delregionsnivå og kommunenivå for variabelen «region»). Når funksjonen er tilgjengelig vil kategoriene være markert med blått. I eksempelet under kan man f.eks klikke på delregion Asker og Bærum for å se disse to kommunene hver for seg. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i tabellvisning og for hierarkiske variabler som ligger synlig i tabellen. 6

7 Endre tabell via nedtrekksmeny Over tabellen finnes flere nedtrekksmenyer, en for hver variabel. Merk at det kan være flere tilgjengelige variabler enn de som står med variabelnavn i tabellen. I tabellen under ligger variablene «tid» og «region» med overskrifter i tabellen. I tillegg finnes filtervariablene «kjønn», «alder» og «måltall». Disse filtervariabler er kun synlig i feltet over tabellen og innholdet i tabellen gjelder bare for de kategoriene som er angitt bak variabelnavnene (tabellen under viser med andre ord tall for folkemengde i kommunene målt som antall personer, for begge kjønn samlet og alle aldersgrupper totalt). I nedtrekksmenyen (tilgjengelig ved å trykke på ved siden av variabelnavnet) kan man velge å endre hvilke variabelkategorier som skal vises (via «filter» eller «endre utvalg»), flytte variabler mellom tabell og filter samt lage nye variabelkategorier («sett inn kalkulering»). 7

8 Bruk av filterfunksjon Filterfunksjonen gir mulighet til hurtig å endre tabelloppsettet ved at man kan velge hvilken variabelkategori som skal vises for variabler som ligger i filter. Variabelkategoriene vil vises når man holder musepekeren over «filter». Klikk på kategorien du ønsker å vise og tabellen blir oppdatert. Merk: Når man bruker denne funksjonen kan man kun vise en kategori om gangen. For å vise flere kategorier se funksjonen «endre utvalg» For hierarkiske variabler som ikke ligger i filter vil du i stedet for filterfunksjonen finne alternative hierarkiske nivåer øverst i nedtrekksmenyen. For å endre kategorivisning for ikke-hierarkiske variabler som ligger synlig i tabellen («tid» i eksemplet over) må man bruke funksjonen «endre utvalg». 8

9 Funksjonen «endre utvalg» Gå til nedtrekksmenyen ved aktuell variabel og velg «endre utvalg». Det vil da dukke opp en avkrysningsboks der man kan velge hva som skal vises i tabellen. Her kan man krysse av for de kategoriene man vil se på, og kan velge å vise flere alternativer samtidig (flere kategorier samtidig vil bare fungere i tabellvisning). Trykk ok og tabellen oppdateres automatisk 9

10 Flytt til rekke/kolonne/filter I nedtrekksmenyen finnes alternativene «flytt til kolonne», «flytt til rad» og «flytt til filter». Hvilke alternativer som er tilgjengelig er avhengig av variabelens plassering i tabellen. Eksempel: Flytte en variabel fra rekke til kolonne I tabellen under ligger «region» og «kjønn» i rekke, «tid» ligger i kolonne mens «alder» og «måltall» ligger i filter. Rekke Kolonne Velg «flytt til kolonne» i nedtrekksmenyen under «kjønn» og tabellen oppdateres. 10

11 Den nye tabellen har variablene «region» i rekke, «tid» og «kjønn» ligger i kolonne, og to variabler («alder» og «måltall») ligger i filter. Finne prosentvis vekst For å lage en kategori som viser prosentvis vekst fra et år til et annet, brukes «sett inn kalkulering» og «prosentvis vekst» fra nedtrekksmenyen tilgjengelig ved variabelen «tid» I bildet som dukker opp velges årstallene man vil gjøre beregningene på. Det nyeste årstallet skal først, deretter året man vil beregne prosentvis vekst fra. Man må også velge antall desimaler (forhåndsinnstilt på 1) og gi den nye kategorien et navn. I eksempelet under lages en tidskategori som viser prosentvis vekst fra 2011 til

12 Trykk ok og tabellen blir oppdatert med den nye variabelkategorien. Når en ny kategori lages får man et nytt valg, «kalkulasjoner», i nedtrekksmenyen under den aktuelle variabelen (under variabelen «tid» i dette eksempelet). Her kan man velge å endre eller slette egenproduserte variabelkategorier. Den nye kategorien vil også være tilgjengelig i funksjonen «endre utvalg» i nedtrekksmenyen for den aktuelle variabelen (her altså under variabelen «tid»). Ønsker man å komme tilbake til den opprinnelige tabellen slik den er publisert på nettsiden kan man klikke på dette ikonet. Merk at alle egenproduserte variabelkategorier da vil bli slettet og må lages på nytt. 12

13 Bruke kartfunksjonen I mange tabeller er det lagt inn en kartfunksjon, tilgjengelig via dette symbolet øverst til høyre i bildet. Du kan endre hva som vises i kartet på flere måter. Du kan for det første endre hvilke variabelkategorier som skal vises ved bruk av filterfunksjonen i nedtrekksmenyen på samme måte som i tabellvisning. 13

14 I tillegg kan du tilpasse kartet ved å velge hvor mange grupper informasjonen skal deles opp i. I utgangspunktet vil kartet vise fire grupper, som normalt er maksimalt antall grupper som egner seg til kartvisning. Det er mulig å velge fra 2 til 8 grupper. Gruppene kan deles opp som like intervaller etter verdi på variabelen «måltall», eller like store grupper (like mange kommuner i hver gruppe). I utgangspunktet vil gruppene være delt inn etter like intervaller. Du kan også velge å vise navn på kommunene og verdien på «måltallet» i selve kartet. Kartet vil oppdatere seg automatisk når du klikker på de ulike alternativene. 14

15 Flere funksjoner Det er flere alternativer for kalkulering av egne variabler og grafisk fremstilling av tabeller enn de som er omtalt her. Det er også flere alternativer for reorganisering av tabeller samt eksportmuligheter til Excel og pdf for videre bruk og formidling. I tillegg finnes det mulighet til å lage direkte link til egne tabeller samt mulighet til å hente inn visning av tabell og grafikk på egne nettsider. Mer om dette finnes i den utvidede brukerveiledningen, som er tilgjengelig på denne siden 15

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)?

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3-24.02.2012 RSS (Really Simple Syndication, på norsk Levende bokmerker) er en metode informasjonsutgivere

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer