Bernd Moeske. Arbeidserfaring. Utdannelse. ÆDiFY. ÆDiFY telefon AKTUELLE ROLLER FAGOMRÅDER SPRÅK BRANSJEERFARING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bernd Moeske. Arbeidserfaring. Utdannelse. ÆDiFY. ÆDiFY bernd@aedify.no telefon +47 95 41 87 54 AKTUELLE ROLLER FAGOMRÅDER SPRÅK BRANSJEERFARING"

Transkript

1 Bernd Moeske Senior konsulent Arbeidserfaring 01/2013 Eier og Seniorkonsulent Ædify 10/ /2012 Principal Consultant Devoteam 10/ /2010 Seniorkonsulent iteratec 12/ /2008 Virksomhetsarkitekt og Strategirådgiver Telenor Nordic 10/ /2006 IT Arkitekt, Teamleder og Utvikler Telenor Mobil 05/ /2000 Eier og Utvikler / IT Arkitekt BM Software Utdannelse Eugenies Gate 8b 0168 Oslo Bernd har lang internasjonal erfaring innen IT strategi, governance, virksomhets-, forretnings- og IT arkitektur, systemutvikling, teamledelse og forretningsutvikling. Han har en MBA, en mastergrad i informatikk og bransjekunnskap innen telekommunikasjon, offentlig sektor, helse, bank og finans, automobil og transport. Gjennom de siste 12 år har han blant annet jobbet i følgende fagområder: Virksomhetsarkitektur (TOGAF 9, Zachman, Archimate, PEAF) IT governance (CobiT 4, sertifisert) IT Arkitektur (Målarkitektur, SOA, ATAM, design etc.) Informasjonsarkitektur (E/R, databaser, metadata, BI, SQL) Systemutvikling og modellering (Java EE, Scala, OOAD, E/R, UML) Team- og prosjektledelse (PRINCE2 sertifisert) Agile metodikker (Scrum, XP, Kanban etc.) Service Management (ISO , sertifisert) Metodikk og verktøy for arkitektur- og programvareutvikling Bernd har stor arbeidskapasitet, en positiv innstilling og er en erfaren megler i (potensielle) konfliktsituasjoner 01/ /2006 Master of Technology Management 09/ /2000 Master (Dipl.Inf.) i informatikk, sidefag teoretisk medisin NTNU Trondheim, NHH Bergen og National University of Singapore Technische Universität München AKTUELLE ROLLER Strategirådgiver Virksomhetsarkitekt IT arkitekt Interimleder Auditor FAGOMRÅDER IT- ledelse og styring Virksomhetsarkitektur Strategi Forretningsutvikling Forretningsarkitektur Gevinstrealisering Risikostyring Prosessmodellering Informasjonsarkitektur Integrasjonsarkitektur Løsningsarkitektur Konflikthåndtering Megling Endringsprosesser Organisasjonspsykologi SPRÅK Norsk Engelsk Tysk BRANSJEERFARING Bank/Finans Telecom Automotive Transport Offentlig Helse Software Forskning SERTIFISERINGER COBIT 4 ISO PRINCE2 foundation

2 Sertifiseringer ÅR TITTEL FAGOMRÅDE, UTSTEDER 2012 PRINCE2 Foundation Prosjektledelse, APMG 2008 Cobit 4 Governance, ISACA 2008 ISO Service Management, TÜV Kurs og konferanser (deltaker) ÅR FAGOMRÅDE ORGANISASJON, STED 2013 QCon konferanse InfoQ, New York 2013 Enterprise Architecture Summit Gartner, London 2012 Gevinstrealisering Internkurs i Devoteam Consulting 2012 Risikohåndtering Internkurs i Devoteam Consulting 2012 Enterprise Architecture Summit Gartner, London 2010 Presentasjonsteknikk Stöger, München 2009 Konflikthåndtering, megling, forhandling Stöger, München 2008 JavaOne Conference Sun Microsystems, San Francisco 2002 Designing J2EE applications Sun Microsystems, München 2001 EJB for Architects The Middleware Company, San Francisco, 5 dager Egne foredrag og verv ÅR KATEGORI TEMA, STED/FORUM 2013 Foredrag Systemteoritenkning for prosessorienterte organisasjoner MiTSM, IT service management konferanse München, Tyskland 2012/13 Kurs TOGAF, Enterprise Architect, UML 2 og BPMN 2 kurs for arkitekter NAV, Oslo 2012 Foredrag Virksomhetsarkitektens rolle i en dynamisk verden Bouvet, Oslo 2012 Foredrag Håndtering av kompleksitet og usikkerhet I store transformasjonsprogrammer. Keynote, Ark2012 konferanse, Den Norske Dataforening, Oslo 2012 Kurs Big Data: Konkurransefortrinn gjennom informasjonsarkitektur og in- memory grids Internkurs, Devoteam Consulting, Oslo 2012 Verv Ansattrepresentant i styret, Devoteam Consulting, Oslo 2011 Foredrag Best practices for Auditing og Due Diligence Intern foredrag, Devoteam Consulting, Oslo 2011 Kurs Virksomhetsarkitektur og Frameworx rammeverk (Telekom bransje) Internkurs, Devoteam Saudi Arabia, Riyadh 2011 Foredrag Virksomhetsarkitektur i Helse Norge Foredrag, Konferanse Helse & IT, Nasjonal IKT, Oslo 2011 Verv Ansvarlig for fagområde Strategy, Governance & Enterprise Architecture Devoteam Consulting, Oslo 2010 Kurs Virksomhetsarkitektur Best Practice: Beyond TOGAF Internkurs, Devoteam Consulting; Oslo 2009 Kurs Utvikling av JEE applikasjoner EJB, JSF, JPA Internkurs, iteratec, München 2001 Kurs Datamodellering og databasedesign Internkurs, Telenor Mobile Communications /djuice.com 2001 Kurs Utvikling av J2EE applikasjoner på BEA WebLogic Server Internkurs, Telenor Mobile Communications /djuice.com

3 Verktøy, teknologi og metoder FAGOMRÅDE Virksomhetsarkitektur - rammeverk IT Governance IT service management Prosjektmanagement Analyse av IT arkitekturer Uviklingsmetodikk (programvare) Management Consulting Modellering av forretnignsprosesser Integrasjonsarkitekturer Rammeverk Databaser, persistens Grid arkitekturer Programmeringsspråk Programmeringsparadigmer Presentasjonsrammeverk Web og applikasjonsservere Virksomhetsarkitektur - verktøy Verktøy for programvareutvikling Kravhåndteringsverktøy Testverktøy Samhandlingsverktøy KOMPETANSER TOGAF, Archimate og PEAF COBIT ISO PRINCE2, ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method), Scrum, XP, Crystal, Kanban, RUP Business case, 5 forces analyse, cluster analyse, sourcing strategi, verdinettverk, strategy maps, opsjonsmodell, BMM, activity based pricing, business canvas etc BPMN 2.0, Archimate SOA, XSD, WSDL, SOAP, REST, IBM SOMA etc Oracle Java Enterprise Edition (JEE) SQL and nosql Oracle, Sybase, Hibernate etc In- memory, data-, compute grid Gigaspaces, Terracotta Java, Scala, Reactive Extensions, C#, VB, Prolog, etc Object oriented, functional, procedural, logical, data flow Diverse (MVC) frameworks / Spring MVC, JSF, Struts TomCat, JBoss, Akka etc NoMagic MagicDraw, Sparx Enterprise Architect, Rational Software Architect, Rational System Architect, iteraplan, Archie Eclipse, NetBeans, IntelliJ, VisualStudio Jira, Geenhopper, RequisitePro HP Quality Manager Confluence, Jive, Sharepoint Prosjekterfaring NAV Offentlig sektor Siden Januar 2012 Prosjekt/Avdeling: Moderniseringsprogrammet / IKT styring Virksomhetsarkitekt i NAV IKT styring og IT arkitekt i NAVs Moderniseringsprogrammet. Oppgaven er å lage prosesser, modeller, verktøystøtte og opplæring for - virksomhetsarkitektur - prosjektporteføljestyring - leverandørstyring - arkitektur governance og - IT arkitektur for å understøtte NAVs evne til å gjennomføre endringer på en god og effektiv måte. TOGAF, Archimate, virksomhetsarkitektur, BPMN, Governance, arkitekturstyring, NoMagic MagicDraw, Sparx Enterprise Architect, Jira, Confluence, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur, modelldrevet programvareutvikling, (MDA), SOA, WSDL, XSD, ATAM, opplæring, mentoring. Norges Forskningsråd Offentlig sektor / Forskning Oktober 2013 Desember 2013

4 IT Arkitektur og strategi Fasilitator, auditor, IT arkitekt Fasilitering av workshops og levering av rapport med anbefaling for videre arbeid innen IKT arkitektur for Norges Forskningsråd. IKT arkitektur, opplæring, mentoring, fasilitering Sykehuspartner Helse Mars 2013 Juli 2013 Identitetsmanagement, IT arkitekt Støtte for modellerings- og designarbeid innen identitetsmanagement. Archimate, virksomhetsarkitektur, BPMN, Sparx Enterprise Architect, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur, opplæring, mentoring, fasilitering Lindorff Group AS Bank & finans / kredittvurdering November Desember 2011 LIS (automated invoicing) og innføring av virksomhetsarkitektur Auditor Audit på et av Lindorff s strategiske satsningsområder: Kost/nytte analyse av et IT uviklingsprosjekt (basert på Microsoft.NET), forslag til forbedret prosjekt- og produktporteføljestyring, ressursutnyttelse, kodekvalitet, IT governance og plan for innføring av virksomhetsarkitektur. Auditing, konflilkthåndtering, megling, top management consulting,.net, virksomhetsarkitektur, automated invoicing, Microsoft Axapta, lønnsomhetsanalyse DNB Group AS Bank & finans Mai November 2012 Innføring av virksomhetsarkitekturmetode og - verktøy Auditor, Audit på DNB s virksomhetsarkitektursatsning og dens anvendelse innen IT arkitektur. Etter ferdigstillelse av audit (6/2011), implementering av foreslåtte forbedringer i tett samarbeid med forretningssiden. Virksomhetsarkitektur, SOA, TOGAF, Audit, Rational System Architect, BPMN 2.0 Saudi Telecom (Riyadh, Saudi Arabia) Telekom Juni August 2011 Audit av virksomhetsarkitektur Auditor, virksomhetsarkitekt, bransjeekspert (telekom) Kvalitetssikring av STC s virksomhets- og IT arkitektur og gap analyse i forhold til målarkitekturen (TM Forum s Frameworx ).

5 Oppgaven var å overføre kompetanse rundt TOGAF 9, TM Forum Frameworx, telekombransje og modelleringsverktøy til det lokale teamet i Riyadh og å fungere som kvalitetssikrer under prosjektet. Audit, opplæring, mentoring, TOGAF, TM Forum Frameworx, tverrkulturelle forhandlinger, staffing, verdikjede telekom Nasjonal IKT Helse April November 2011 Tiltak 42: Videreutvikling av virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten Modellering av nasjonal IKT s forretningstjenester og prosesser innen spesialisthelsetjenesten med sikte på å støtte Nasjonal IKTs SOA strategi. Baserende på TOGAF 9 rammeverket, BPMN 2.0 notasjon og Sparx Enterprise Architect som verktøy. TOGAF, SOA, Sparx Enterprise Architect, BPMN 2.0 prosessmodellering, intervju, IT arkitektur, sikkerhetsarkitektur, systemintegrasjon, HL7 standard Toyota Norge AS Automobil Oktober Mai 2011 Innføring av virksomhetsarkitektur Ansvarlig for innføring av EAM/virksomhetsarkitektur rammeverk (TOGAF 9), - verktøy (Sparx Enterprise Architect) og - prosesser (TOGAF 9, CoBIT). Tett samarbeid med forretnings- og IT- siden med målet om å etablere verktøy, rammeverk og prosesser som er lettvekt og best tilpasset for å støtte Toyota Norge i sitt behov for å styre og videreutvikle IT i forhold til fremtidige behov. TOGAF, virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, Sparx Enterprise Architect, BPMN 2.0 prosessmodellering NAV Offentlig sektor Oktober April 2011 Moderniseringsprogrammet (KS2 analyse) Ansvarlig for innføring av virksomhetsarkitektur - rammeverk (TOGAF 9) og - verktøy (IBM Rational System Architect og Sparx Enterprise Architect). Leder og rådgiver for modellering og tilpasning av rammeverk til NAV s behov. Dekker både arkitekturområdene (forretnings-, løsnings-, informasjons- og driftsarkitektur), governance (prinsipper, målbilde etc.) og planlegging av migrasjonsfasen. KS2 utredning, TOGAF, virksomhetsarkitektur, informasjonsmodellering, Sparx Enterprise Architect, IBM Rational System Architect Daimler / Mercedes Benz Cars (Stuttgart, Tyskland) Automobil Oktober September 2010 Mercedes Benz Cars Point Of Sales (MBC POS)

6 Design og implementering av Daimler s SOA rammeverk pilot, tilpasning av IT governance- (CobiT) og rapporteringsstandarder til kundens behov. IT arkitekt for Mercedes Benz Car s nye point of sales portal, ansvarlig for ytelse, skalerbarhet og testbarhet IT arkitektur, IT governance, Scrum, formidling, PMO støtte, testing, IT arkitektur, ikke- funksjonelle krav, Rational System Architect, HP Quality Center, Websphere Integration Developer, Websphere Application Server, JEE, JSF, JPA, Hibernate, JUnit, JProbe, Oracle 11g Telenor Nordic Telekom Desember September 2008 Avdeling: Roller: Strategi og Arkitektur, Telenor Nordic Stabsfunksjon innen IT- strategi, - governance og virksomhetsarkitektur Rapportering direkte til IT ledelsen (CIO), Telenor Norge. Ansvarsområder: Medvirkning i forretningsstrategiarbeidet Iterativ utarbeidelse av IT- strategi i samarbeid med IT ledelsen Formidling og innledende operasjonalisering: Tilpasning av virksomhets- og IT arkitektur i henhold til strategien og TM Forums standarder (etom, SID, TAM) Multiprosjektledelse Utarbeidelse av en leveransestrategi for gjensidig avhengige programvareutviklingsprosjekter Kontinuerlig auditing og styring av de mest kritiske prosjekter, statusrapportering til CIO Design av en ny mellomvare for Telenor Mobil Design av en ny referansearkitektur for Telenor Mobils BBS mellomvare Implementering av en prototype basert på gridarkitekturer og event- orientering IT Strategi, top management consulting, virksomhetsarkitektur, multiprosjektledelse, auditing, lønnsomhetsanalyser, porteføljestyring, risikostyring, IT arkitektur, grid arkitekturer, analyser, fasilitering, workshopledelse, megling, konflikthåndtering Telenor Mobil Telekom Oktober November 2006 Avdeling: djuice.com og Forhandlerløsninger IT- arkitekt, systemutvikler og teamleder i store programvareutviklingsprosjekter innen Telenor Mobils Business Support System portefølje (CRM, BI, ordrehåndtering, produkt management, salg, etc.). Sjefsarkitekt i djuice.com. IT arkitektur, programvareutvikling, spesifisering, agile metoder, databaser BM Software Mai September 2000 Eier; rådgivning innen programvareutvikling og datamodellering for mellomstore bedrifter. Programvareutvikling for forskningsprosjekter innen medisin, fysikk og arkitektur Forsking, programvareutvikling, datamodellering, web applikasjoner

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Konsulentprofil Harald Bakken

Konsulentprofil Harald Bakken Personalia Navn: Harald Bakken Stilling/rolle: Daglig leder / Seniorkonsulent Født : 1963 Nasjonalitet: Norsk Harald har de siste årene jobbet med analyse, design og implementering i prosjekter basert

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Mars 2015 JAKOB LIND SENIORKONSULENT M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO

CURRICULUM VITAE. Mars 2015 JAKOB LIND SENIORKONSULENT M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO CURRICULUM VITAE Mars 2015 JAKOB LIND M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO HATFACTORY AS DARRES GATE 24 0175 OSLO ORG NR: 915 104 096 WWW.JAKOBLIND.NO Jakob er en meget dyktig systemutvikler og systemarkitekt

Detaljer

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983)

Utdannelse Høgskolen i Stavanger 3 årig Elektronikk (1972) Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo 2 årig bedriftsøkonomi kvelds studie (1983) Tittel Senior IT konsulent Født 1950 Sivilstand Gift IT-erfaring 1974 Språkkunnskaper Personprofil Norsk (morsmål), engelsk flytende Kåre har arbeidet med analyse og systemutvikling innen mange typer applikasjoner

Detaljer

Konsulentprofil Dag Framstad

Konsulentprofil Dag Framstad Personalia Navn Stilling: Dag Framstad Sjefskonsulent Født E-post 1963 dag.framstad@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 909 19 969 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Dag har lang

Detaljer

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Spesialkompetanse: Jan har lang erfaring fra utvikling av og ledelse innen IT Styring og kontroll(it Governance) og sikkerhet og sikring innen IKT, Egen-/Intern kontroll

Detaljer

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 www.bouvet.no/kurs KURS 2015 Kurs på alle nivåer Læring er det som driver

Detaljer

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager Kurs 2013 Fakta om Bouvet Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi er

Detaljer

Konsulentprofil Ivan Uthus

Konsulentprofil Ivan Uthus Personalia Navn Stilling: Ivan Uthus Sjefskonsulent Født E-post 1973 ivan.uthus@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 974 01 827 www.ifront.no Nasjonalitet Klarering Norsk HEMMELIG (til 23.05.2017) Nøkkelkvalifikasjoner

Detaljer

Konsulentprofil Per Møller

Konsulentprofil Per Møller Personalia Navn Stilling: Per Møller Senior konsulent Født E-post 1962 per.moller@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 900 35 148 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Konsulenten har

Detaljer

TOC. INTRODUCTION... page 2-3. SPEAKERS BIO... page 4-13. PRESENTATIONS... page 14-35. CLUBZONE... page 36. Page 2

TOC. INTRODUCTION... page 2-3. SPEAKERS BIO... page 4-13. PRESENTATIONS... page 14-35. CLUBZONE... page 36. Page 2 PROGRAM 2009 TOC INTRODUCTION... page 2-3 SPEAKERS BIO... page 4-13 PRESENTATIONS... page 14-35 CLUBZONE... page 36 Page 2 9Leder Takk for sist! Nå har det plutselig gått et år siden vi sist var samlet

Detaljer

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere Kurskatalog Mars 2013 September 2013 Karriere Kurs Sertifisering Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie

Detaljer

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 www.bouvet.no/kurs KURS 2014 Kurs på alle nivåer Læring er det som driver

Detaljer

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere Kurskatalog september 2012 - februar 2013 Kurs Sertifisering Karriere Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie til IKT bransjen

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

Torstein har også flere års erfaring fra kraftbransjen, og var prosjektsjef i et norsk ITselskap som leverte løsninger og tjenester i Nord-Europa.

Torstein har også flere års erfaring fra kraftbransjen, og var prosjektsjef i et norsk ITselskap som leverte løsninger og tjenester i Nord-Europa. Torstein Didrik Kongshem f. 24-02-1963 Nøkkelkvalifikasjoner Torstein er en erfaren program- og prosjektleder med 20 års erfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper innenfor bank, finans, energi

Detaljer

Dokumenthåndtering. Document handling to suppliers in Aker Solutions. Taler: Pål Arne Nauf fra Aker Solutions.

Dokumenthåndtering. Document handling to suppliers in Aker Solutions. Taler: Pål Arne Nauf fra Aker Solutions. 1 PROGRAM DAG 1, ONSDAG 08:00 09:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 14:45 15:30 15:45 Kaffe og registrering. Styret hilser velkommen til SBN Konferansen og brukerforeningens årsmøte. KEYNOTE:

Detaljer

Konsulentprofil Morten Haugen

Konsulentprofil Morten Haugen Personalia Navn: Morten Haugen Stilling/rolle: Seniorkonsulent Født : 1961 Morten har siden 1983 opparbeidet seg en meget bred og allsidig faglig bakgrunn innen systemarkitektur og systemutvikling/integrasjon.

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Etterspørsel etter videreutdanning i informatikk: Interessen for ulike fagemner 1 Lars Groth Professor II, Institutt for informatikk, UiO

Etterspørsel etter videreutdanning i informatikk: Interessen for ulike fagemner 1 Lars Groth Professor II, Institutt for informatikk, UiO Etterspørsel etter videreutdanning i informatikk: Interessen for ulike fagemner 1 Lars Groth Professor II, Institutt for informatikk, UiO Sammendrag I forbindelse med planleggingen av en erfaringsbasert

Detaljer

VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER

VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER GENUS Logix VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER Savner du et styringsverktøy som faktisk kan tilpasses din virkelighet? Ønsker du å gjenbruke begreper som er innarbeidet i din virksomhet? Er du lei av strukturerte

Detaljer

SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift?

SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift? SAP, Oracle og Microsoft AX - hva passer best for min bedrift? Odd Jøran Sagegg Capgemini Norge 10/12 2008 1 Agenda 1. Litt om Capgemini Norge 2. ERP markedet gjennom SAP, Oracle & Microsoft 3. Hvilket

Detaljer

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå?

Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? 1 Kompetanse på arkitekturområdet i helsesektoren er tidoblet på under to år - hva nå? Bakgrunn Nasjonal IKT har siden høsten 2010 investert i kompetansebygging innen virksomhetsarkitektur, (Enterprise

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Digital ledelse Ledelse og styring gjennom systemer

Digital ledelse Ledelse og styring gjennom systemer Digital ledelse Ledelse og styring gjennom systemer John Krogstie Professor i informasjonssystemer NTNU krogstie@idi.ntnu.no Kunnskap for en bedre verden Agenda Bakgrunn Meg UoH-sektoren Ledelse og styring

Detaljer

CV for Sveinung Gehrken

CV for Sveinung Gehrken Curriculum Vitae Navn: Stilling: Nasjonalitet: Født: Mobil Sveinung Gehrken Partner Norsk 1966 +47 47 31 80 37 sveinung.gehrken@framgruppen.no Nøkkelkompetanse 14 års erfaring med SAP Dyp kompetanse innen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer