Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører?"

Transkript

1 Systemutvikling - risikosport?? Systemutvikling i praksis Tore Hagen, Steria..eller arena for nerder og useriøse aktører? Agenda Presentasjon av meg selv + Steria Årlige milliardtap. Forskningsinstitusjonen Simula Research Laboratory avdekket at offentlige IT-prosjekter sprekker med 67 prosent, noe som koster skattebetalerne inntil 6 milliarder kroner i året. Private ITprosjekter har en overskridelse på 21 prosent. Undersøkelsen ble omtalt i Aftenposten 4. mars. Litt om hvordan vi driver systemutvikling på Steria. Case FHS Et stort systemutviklingsprosjekt hos Telenor Oppsummering av noen prosjekter jeg har vært med på de 2 siste årene. Systemutvikling - Utfordringer Systemutvikling - Tendenser

2 Utdrag fra min CV.. CV Tore Hagen Stilling : Systemarkitekt SAMMENDRAG Tore Hagen er utdannet sivilingeniør i Datateknikk. Lang arbeidserfaring fra Nordic Bull Net, Ericsson og Steria AS. Erfaring fra en rekke ulike systemutviklings- og systemintegrasjons-prosjekter for distribuerte og virsomhetskritiske systemer. Har hatt roller knyttet opp mot kravspek, design, arkitektur, utvikling, drift, teamledelse og rådgiving. God kjennskap til ulike mellomvareteknologier og bruken av disse. Leder for Sterias faggruppe for mellomvare. SUN-sertifisert Java programmerer. Er spesielt interessert i arbeid rundt arkitektur, utvikling av JavaJ2EE baserte løsninger og systemintegrasjoneai. Tore Hagen benyttes som foredragsholder i interne og eksterne fora knyttet til systemintegrasjon. Steria AS Fakta: Konsulentfirma 250 ansatte i Norge Omsetning i 2003 på NOK 615 millioner Mer enn 40 år i Norge Områder: IT- og virksomhetsrådgivning Systemutvikling og integrasjon Drift og outsourcing Produktsalg HOVEDKVALIFIKASJONER Arkitektur Spesifikasjonsarbeid Design Systemintegrasjon Mellomvare Systemutvikling Kunder: Politiet, Tollvesenet, ErgoGroup, Forsvaret, Telenor, BBS, Skatteetaten, DnB, Gjensidige NOR, EDB Teamco, Statsbygg, Norsk Tipping for å nevne noen. Steria og systemutvikling(1) Majoriteten av systemutviklingen utføres hos kunden(hans lokaler) og på hans premisser. Prosessmetodikk, språk og verktøy er svært ofte styrt av kunden. Vi utvikler på alt fra Cobol(stormaskin), Basic(telefonihelpdesk), assemblycc++(betalingsterminaler), Java (websystemintegrasjon) og sql Det at vi er spredd på så mange ulike områder har gjort det vanskelig å standardisere på en utviklings Prosessmetodikk Steria innfører nå RUP. Steria og systemutvikling(2) I de fleste tilfeller utvikler vi ikke en løsning fra bunn av men prøver å finne eksisterende produktløsning eller rammeverk: Tilpasser løsning til kundens behov : tilpassning av eksisterende eller utvikling av nye skjermbilder, legger til nye forretningsregler, utvidelser til datamodell etc Integrerer løsningen opp mot eksisterende systemer hos kunden

3 Eksempel på prosess for anskaffelse & Rational Unified Process utvikling av systemløsning (1) Kunden lager kravspesifikasjon og mal for besvarelse som sendes ut til et antall leverandører. Leverandørene besvarer forespørselen, dvs grov designer løsning, estimerer og beskriver løsningene. Besvarelsentilbudet sendes kunden. Kunden behandler besvarelsene og plukker ut 2-3 leverandører for forhandlinger. Velger en leverandør. Ny runde med forhandlinger event demo + kontrakt settes opp som bla spesifiserer milepæler, dagsbøter, betalingsplan etc. Systemutviklingsprosjekt påbegynnes Eksempel på prosess for anskaffelse & utvikling av systemløsning (2) Løsning er ferdig utviklet og testet av leverandør overleveres til kunden. Kunden kjører akseptansetest og overtar løsningen. Leverandør avslutter systemutviklingsprosjekt Pilotdrift noen utvalgte steder. Gradvis utrullingimplementering av løsning. Installasjon og opplæring. Full drift Case: Telenors FeilHåndteringsSystem (FHS) Feilmeldingen 145 Steria valgt som leverandør i 1997 Satt i drift i våren 1998 Videreutvikling over flere år + vedlikeholdsreleaser (feilretting + Endringsordre). Man har nå startet å planlegge for nytt FHS Et prosjekt i hundremillioners klassen

4 Løsningen Klient Kundebehandling CTI Selvbetjening WEB Overvåkn. systemer Prosess for Prosess for Selvbetjening kundemeldte feilarbeidsprosess driftsmeldte Feilhåndtering feil Automasjon (PeopleSoft Vantive) Automasjon mellomvare FHS FHS Feilmeldingen Feilmeldingen hos hos Telenor Telenor Avansert Avansert helpdesk helpdesk med med integrasjon integrasjon mot mot støttesystpartnere støttesystpartnere ca ca brukere brukere samtidige samtidige x x 7 7 AIX AIX HA HA Cluster Cluster Applikasjon Applikasjon : : PeopleSoft PeopleSoft Oracle Oracle Parallel Parallel Serv Serv M E L L O M V A R E Kundedata Teknisk system Innhenting av levende og lagret data Økonomi system Automatisk økonomisk ferdigmelding og fakturering SMS fax B2B mot Partnere leverandører Tilbakemelding kunde Automatisk oppdrag til entreprenør Mellomvare Mellomvare Integrasjon Integrasjon mot mot ca ca støtte støtte systemer systemer partnere partnere pers pers i i år år Plattform Plattform BEA BEA TuxedoIBM TuxedoIBM Websphere(J2EE) Websphere(J2EE) Forskjellige Forskjellige former former for for teknologi teknologi Synkron Synkron asynkron asynkron Forkskjellig Forkskjellig former former for for koblinger koblinger : : Applikasjoner(2-veis) Applikasjoner(2-veis) Spørringer(utgående) Spørringer(utgående) Registrering(inngående) Registrering(inngående) Datavarehusdatabaser Datavarehusdatabaser Web Web FHS: Utvikling Utvikling av FHS omfattet: Eksterne Partnere Støttesystemer integrasjon Applikasjonsutvikling Skreddersøm og tilpassing av helpdesk applikasjonen fra PeopleSoft. Utvikling i Visual Basic og PLSQL. Skjermbilder via eget verktøy. Utvikling av løsning for systemintegrasjon. Utvikling av komponenter i Java og C på mellomvareplattformene BEA Tuxedo og IBM Websphere(J2EE). FHS FHS: Prosessmetodikk De første leveransene var fastpris. Deretter time&matherial med bonussystem. Gjennomføringen er basert på fossefallsmetoden. Utarbeidelse av krav, spesifikasjon, koding, test og akseptanse håndteres som separate, sekvensielle aktiviteter med tydelige leveranser og godkjenningspunkter. Utviklingsprosess er egenutviklet og blitt til underveis. Testarbeidet i utviklingsprosjektet består av tre faser: enhets-, integrasjons- og systemtest Mottaksprosjektet kjører akseptansetest.

5 FHS: Organisering(1) FHS: Organisering(2) Utviklingsprosjekt Utviklingsprosjekt Analyse Analyse Grovspek Design Utvikling Test Release Feilretting Aktiviteter Utrullingdriftsetting Vedlikehold Vedlikeholdsrelease Aktiviteter Leveranser Leveranser Kravspek Kommentarer Endrings Ordre Godkjenning Planlegging prosess beskrivelse +++ Mottaksprosjekt Feilrapporter Akseptansetest Aktiviteter Godkjenning Endrings Ordre MottaksprosjektForvaltningsprosjekt Feilrapporter Akseptansetest Aktiviteter Behov Organisasjon Organisasjon FHS - mottaksprosjekt Mottaksprosjektet har oppgaver knyttet opp mot: Implementeringprosjektplan Prosessdesign Opplæring Supportbrukerstøtte Vedlikeholdendringsordre Drift Oppfølging og kvalitetskontroll av leverandør!!! Oppsummering FHS Det første året og den første leveransen var tøff fordi plattformen var ustabil og det var første prosjektet på den aktuelle plattformen Det fungerte sannsynligvis fordi det var relativt mange seniorer i prosjektet. En smule underestimert men ikke dramatisk. Systemutviklings-prosessen ble til underveis i samabeid mellom kunde og leverandør. Simple verktøy. Telenor er fornøyd og betrakter prosjektet løsningen som en suksess. Kundens sterke engasjement var en av suksessfaktorene.

6 Kunde Løsning Prosessmetode Verktøy Plattform Telco Telco FHS 1200 brukere Styring av felteknikere, 400 brukere. Fossefall Egenutviklet, etter hvert noe UML Fossefall Egenutviklet Powerpointword, cvs, VA Java, Tau,Testdirector Powerpoint,word, Testdirector rammeverk PeopleSoft, BEA Tuxedo, IBM Websphere PeopleSoft En usystematisk gjennomgangoppremsing av noen utfordringer relatert til systemutvikling.. Telco Automatisering av Fossefall UML Word, Visio Tibco prosesser, 300 brukere Offentlig Portalløsning Iterativ UML Word, Rational BEA Weblogic + Rose Portal + Integration Telco Drifts og Fossefall Egenutviklet Powerpoint Struts, BEA overvåkingsløsning, 5 brukere word, Jbuilder Weblogic Utfordring - Systemutvikling Større løsninger kan bli meget komplekse og dermed meget kostbare. og dermed høy risiko Systemutvikling på enkelte plattformer, for eksempel server side Java (J2EE), krever at du holder tunga rett i munnen. Gjenbruk Mange teknologierverktøy videreutvikles kontinuerlig og gjør det vanskelig for systemutviklerne å være oppdaterte og produktive. Bransjens forbannelse. For mye cowboymentalitet og for lite struktur og prosess Utfordring Driftsettingdrift Driftsetting = løsning overleveres fra utviklings prosjekt til driftsorganisasjon for installasjon og igangkjøring.(ideelle verden) Moderne webjava systemløsning består av et virvar av arkivfiler, biblioteker, konfigurasjonsfiler, propertyfiler etc. I tillegg har man gjerne en komplisert plattform. Alt dette medfører at driftsetting blir et komplekst puslespill. Det bør være et veldefinert grensesnitt mellom utviklings- og drifts-organisasjonen som baserer seg på leveranser Rutinerprosedyrer for drift, driftsetting og oppgradering må utarbeides og vedlikeholdes

7 Utfordring - Estimering Noe av det vanskeligste man gjør som systemutvikler. FHS modellen. Samlet erfaringstall + utarbeidet modell. Veldig ofte erfaringstall som ikke er direkte sammenlignbare ukjente faktorer + dårlig tid Utfordring - Ytelse Alltid et tema i større løsninger Det må stilles krav Utvikling må skje i et realistisk miljø Utviklerne må skjønne det de holder på med Det må testes for ytelse Det må finnes tracelog som gjør det mulig å finne flaskehalser. Legg inn målepunkter. Må kunne skrues avpå Sporbarhet Utfordring - Test Testing og atter testing. Stikkord: Automatisering Det er verdt å bruke tid på å lage testverktøy Enhetstest, integrasjonstest, systemtest ++ Husk også å test ytelse og feilsituasjoner En usystematisk gjennomgangoppremsing av noen tendenser som jeg ser ifm systemutvikling.

8 Tendens Konsolidering Markedet er inne i en bølgedal etter år 2000 skiftet + alt maset rundt.com Ønsker å få mest mulig ut av eksisterende løsninger, for eksempel via systemintegrasjon. Tøffere krav. Nye prosjekter må ha et godt business case. Det er slutt på den tiden da man realisert noe fordi det var gøy å leke med teknologi. Økt fokus på automatisering av forretningsprosesser. Gjør det lettere å lage et business case, dvs argumentere for at løsningen er økonomisk lønnsom. Tendens Arkitektur arkitekturmønstre Best Practices IT bransjen har et frynsete rykte når det gjelder stor prosjekter. Vi trenger en systematisk måte å videreføre erfaringer på. Ingen grunn til å oppfinne hjulet på nytt. Økt fokusering på IT arkitektur som kan sammenlignes med byplanlegging Tendens Mellomvare, App server Application Programming Suite (APS) Eksempel på lagdelt arkitektur basert på mellomvare Mellomvare gir en grunnmur for å bygge distribuerte løsninger. Ferdig infrastruktur kjøremiljø for komponenter. Mellomvare gjør det lettere å bygge løsninger som kan støtte mange brukere(skalerer). Development Environment (WebLogic Workshop) User Data Application Integration Integration Integration (WebLogic Portal) (Liquid Data) Application Server (WebLogic Server, Tuxedo) JVM (JRockit) (WebLogic Integration) App Security Sikkerhet, Admin, overvåk Basis felles. Funksjoner Intern applikasjon Bruker Portal Web løsning Bruker applikasjoner Tjeneste Modul Tjenester for LagringValideringKontroller etc Integrasjon koblinger Intern applikasjon Bruker Innrapp database data Ekstern applikasjon Intern applikasjon Gr. Snitt fagsystem Meldings Formidler App Mgmt and Deployment Arbeidsflyt motor MetaDataArkiv DB Notarlog Portal-lag Applikasjons-lag Tjeneste-lag Integrasjons-lag Data-lag

9 Tendens - XML XML gjør det mulig å definere sitt eget markeringsspråk og man kan kode informasjonen i dokumenter på en strukturert måte. Det også er mulig å maskinelt sjekkeverifisere innholdet. XML har i dag et antall ulike anvendelser som f.eks.: Utvekslingsformat for data mellom ulike systemer. Tatt over rollen som EDI hadde. For eksempel ebxml. WebServicesSOAPintegrasjon Lagring av formatert informasjon konfigurasjonsfiler. Fleksibel bærer av data (datacontainer) internt i en løsning. Tendens - Systemutvikling Bedre verktøystøtte som gjør det enklere og billigere å utvikle. Model Driven Architecture (MDA) Generere kode basert på UML modeller. Parallell til 4GL. Open source produkter kommer sterkere både når det gjelder infrastruktur og utviklingsverktøy. Flere og flere ønsker å ta i bruk rammeverk. Objekter -> Komponenter -> Rammeverkhalvfabrikatamellomvare Kostbart å drive utvikling i Norge. Nedlegging av utviklingsavd. i Norge, for eksempel Ericsson. Konkurranse fra India. Spørsmål?

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Prosjektskisse 04.11.2005 Side 1 av 20 Innhold Innledning 3 Utviklingsmodell 4 Prosjektorganisering 4 Framdriftsplan og milepæler 4 Funksjonalitet

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Nr1. Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt. Nytt 2008. Møt det nye SBN styret. SBN Konferansen 2007

Nr1. Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt. Nytt 2008. Møt det nye SBN styret. SBN Konferansen 2007 SBN Nr1 Nytt 2008 Aksel på pappaperm Sunniva Bjerke tar over som SBN-kontakt Møt det nye SBN styret SBN Konferansen 2007 Du får dette magasinet fordi Hei, Du holder i et nytt nummer av SBN Nytt, der S

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

Intelligente Handlevogner

Intelligente Handlevogner Intelligente Handlevogner Prosjektdokument Prosjekt I Systemutvikling ved Høgskolen I Gjøvik våren 2005. Audun Klundby Asbjørn Konstad Hans Einar Øverjordet 03HBINDA Kilde: www.windowsfordevices.com 1.

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer