Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera"

Transkript

1 Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg Les sikkerhetsinformasjonen i "Read This First" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk.

2

3 INNHOLD Innledning...6 Opphavsrett til bilder... 6 Viktig...6 Merknader til brukere som viser 3D-bilder... 6 Håndbøker som følger med projektoren... 8 Håndbøker for projektoren...8 Slik bruker du denne håndboken... 9 Symboler...9 Merknader... 9 Modellspesifikk informasjon Forberedelser før bruk av projektoren Hovedfunksjoner Kontrollere tilbehøret Projektorens deler og deres funksjoner Utvendig Porter på projektoren...16 Kontrollpanel...17 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner Slik bruker du fjernkontrollen...22 Fjernkontrollens effektive rekkevidde Sette batterier i fjernkontrollen...23 Legge inn tekst...24 Betjene en datamaskin med fjernkontrollen...24 Betjene flere projektorer med fjernkontrollen Plassering av projektoren Visningsmodus...27 Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse Koble utstyr til projektoren...31 Koble til en datamaskin Koble til AV-utstyr...33 Koble til en ekstern visningsenhet Koble til en ekstern høyttaler

4 2. Vise et bilde Forholdsregler for bruk av projektoren...35 Grunnleggende bruk...37 Vise et bilde Slå av projektoren...39 Justere bildet som vises Justere vinkelen til projektoren Endre størrelsen til bildet som vises...41 Justere fokus...43 Justere trapesforvrengning Betjening mens du viser bilder...46 Justere høyttalervolumet Forstørre bildet Fjerne bildet og dempe lyden midlertidig...47 Fryse bildet Angi innstillinger for lampen Bruke presentasjonstidsuret Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Krav for å vise bilder fra en USB-enhet...51 Slik viser du bilder fra en USB-minneenhet Koble til USB-enheten...53 Vise bilder fra en USB-minneenhet...53 Styre bildet som vises...54 Koble fra USB-enheten...55 Konvertere presentasjonsfiler til JPEG-filer med JPEG Conversion Tool Slik bruker du JPEG Conversion Tool...56 Konvertere presentasjonsfiler til JPEG-filer Bruke projektoren i nettverk Før du kobler til et nettverk Koble til en Ethernet-kabel Forholdsregler for bruk av trådløst LAN Koble projektoren til et nettverk Åpne skjermbildet [Veiviser for nettverksinnstilling]

5 Konfigurere innstillinger for kablet LAN...63 Konfigurere innstillingene for trådløst LAN for infrastrukturmodus Konfigurere innstillingene for trådløst LAN for ad hoc-modus...67 Vise skjermbildet på en datamaskin over et nettverk...68 Slik bruker du QuickProjection Vise bilder med QuickProjection Bruke projektorserverfunksjonen...71 Konfigurere nettverksserveren...71 Konfigurere projektoren Vise filer som er lagret på serveren Endre projektorinnstillingene Vise menyskjermen...75 Bruke menyskjermen Gjenopprette innstillinger til standardinnstillinger...79 Bildejustering-meny...80 Visningsinnstillinger-meny...83 Innstillinger for energisparing-meny Standardinnstillinger 1-meny Standardinnstillinger 2-meny USB-innstillinger-meny...93 Innstillinger...93 Vis status Nettverksinnstillinger-meny...95 Kablet LAN...95 Trådløst LAN (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N)...96 LAN - felles Projektor-ID Veiviser for oppsett Vis status Nettverksprograminnstillinger-meny Administratorverktøy Sikkerhet Server

6 Fastvareoppdatering Vis status Vis status Feilsøking Liste over indikatorer Vanlige problemer Tilgang til kunnskapsdatabasen på Internett Vedlikehold Forholdsregler for betjening Rengjøre projektoren Rengjøre linsen Rengjøre projektoren Bytte ut lampen Administrere projektoren med Projector Management Utility Installere Projector Management Utility Innstillinger som er nødvendige for å bruke Projector Management Utility Starte Projector Management Utility Kontrollere og overvåke projektoren med Crestron RoomView Vise Crestron WebUI Bruke Crestron WebUI Rekvisita Tillegg Spesifikasjoner for projektoren Liste over kompatible signaler Videoinndata Y/Pb/Pr-inndata Inndata fra datamaskin HDMI-inndata D-format Spesifikasjoner for porter Datamaskin1-inngang og Datamaskin2-inngang/skjermutgang Kontrollport Informasjon

7 Rettigheter Oppdatere fastvaren Hvor kan jeg rette henvendelser? Varemerker INDEKS

8 Innledning Opphavsrett til bilder Når du viser bilder med projektoren, må du passe på at du ikke bryter opphavsretten til beskyttet materiale. Følgende er eksempler på mulige brudd på opphavsretten til beskyttet materiale. Kringkaste bilder eller filmer for kommersielle formål Redigere bilder eller filmer med funksjoner som å fryse, forstørre eller zoome bildet for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning Endre sideforholdet til bilder eller filmer med en funksjon som endrer skjermstørrelsen for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning. Viktig Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Merknader til brukere som viser 3D-bilder Vær oppmerksom på følgende punkter ved bruk av 3D-briller ved visning av bilder med projektoren: Du må ha 3D-briller for å kunne se 3D-bilder. Projektoren bruker DLP Link-teknologi til å synkronisere med 3D-briller. Du må bruke 3D-brillene som støtter DLP Link (tilleggsutstyr) (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). Hvordan man ser 3D-bilder kan variere fra person til person. Ikke bruk 3D-briller til å se på andre ting enn 3D-bilder. Les håndbøkene som fulgte med 3D-brillene og 3D-kompatibelt innhold før visning av 3D-bilder. Unngå lange perioder med 3D-visning. Ta minst 15 minutter pause etter hver time med visning. Stopp 3D-visningen hvis du føler deg uvel. Kontakt lege hvis du fortsetter å føle deg uvel. Ved 3D-visning i et rom med LED- eller lysstoffbelysning kan det føles som om lyset i rommet flimrer. Hvis dette skjer, kan du dempe belysninger til det ikke flimrer mer, eller slå av lyset. Hvis du eller noen i familien har hatt anfall som skyldes lysømfintlighet, må lege kontaktes før 3Dvisning. 6

9 Ved 3D-visning plasserer du deg foran skjermen slik at øynene er parallelt og på høyde med skjermen. Hvis du sitter for nært skjermen under 3D-visning kan øynene bli overanstrengt. Avstanden til skjermen bør være tre ganger høyden på skjermen. Barn skal ikke bruke 3D-briller uten tilsyn av voksne. 3D-visning anbefales ikke for barn under 6 år. Det kan påvirke utviklingen av synet negativt. Kontakt lege før bruk av 3D-briller. 7

10 Håndbøker som følger med projektoren Håndbøker for projektoren Les denne håndboken nøye før du bruker projektoren. Referer til håndbøkene som er relevante i forhold til hva du ønsker å bruke projektoren til. Håndbøkene finnes i ulike formater. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Read This First Gir informasjon om sikker bruk av projektoren. Les delen Sikkerhetsinformasjon i denne håndboken for å unngå personskader og skader på projektoren. Startveiledning Gir grunnleggende informasjon om hvordan du installerer projektoren og hvordan du viser bilder med den. Siden innholdet i denne håndboken er et sammendrag av brukerveiledningen, må du se Brukerveiledning for detaljert informasjon. Brukerhåndbok Gir informasjon om hvordan du installerer projektoren, hvordan du viser bilder med den og hvordan du konfigurerer den. Den gir også informasjon om feilsøking og vedlikehold. CD-ROM-en inneholder bare engelsk utgave av håndboken. For andre språk kan du laste ned den nyeste versjonen fra nettstedet. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle navn: Produktnavn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Generelt navn 8

11 Slik bruker du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser punkter du må være oppmerksom på når du bruker projektoren. Viser tilleggsforklaringer på projektorens funksjoner samt instruksjoner om hvordan du løser brukerfeil. [ ] Viser navn på knappene på kontrollpanelet og fjernkontrollen. Viser også elementer som vises på menyskjermene. (hovedsakelig Europa og Asia) (hovedsakelig Nord-Amerika) Forskjellene mellom funksjonene i modellene i region A og -B vises ved to symboler. Les informasjonen som indikeres av symbolet som samsvarer med regionen til den modellen du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket symbol som tilsvarer modellen du bruker, kan du se s.10 "Modellspesifikk informasjon". Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Det kan hende visse alternativer ikke er tilgjengelig i noen land. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Visse enheter er tilleggsutstyr, avhengig av landet du oppholder deg i. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. 9

12 Modellspesifikk informasjon Denne delen forklarer hvordan du finner ut hvilken region projektoren tilhører. Det er en etikett på undersiden av projektoren, plassert som vist nedenfor. Etiketten viser informasjon om hvilken region projektoren tilhører. Les etiketten. CUD107 Informasjonen nedenfor er spesifikk for hver region. Les informasjonen under symbolet som tilsvarer regionen til projektoren. (hovedsakelig Europa og Asia) Hvis etiketten inneholder følgende, er projektoren en region A-modell: KODE XXXX -27 (hovedsakelig Nord-Amerika) Hvis etiketten inneholder følgende, er projektoren en region B-modell: KODE XXXX -17 Målene i denne håndboken oppgis i to måleenheter: metrisk og tommer. Hvis projektoren er en Region A-modell, må du lese de metriske målene. Hvis projektoren er en Region B-modell, må du lese tommemålene. 10

13 1. Forberedelser før bruk av projektoren Dette kapittelet forklarer navnene og funksjonene til de ulike delene av projektoren og fjernkontrollen, samt hvordan du bruker dem. Det forklarer også hvordan du skal plassere projektoren og hvordan du kobler den til annet utstyr. Hovedfunksjoner Projektoren har følgende funksjoner du kan bruke: Automatisk sparefunksjon Projektoren registrerer lysstyrken i omgivelsene og bildesignalene og justerer lampestrømmen automatsik. Denne funksjonen er nyttig for å spare strøm. Hurtigstart Projektoren starter visningen automatisk når bildesignalene mottas selv om den er i hvilemodus. Automatisk trapeskorreksjon Projektoren justerer automatisk formen til det viste bildet i henhold til projektorens vinkel. Automatisk fokusfunksjon (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektoren justerer automatisk fokus når du slår den på og når du flytter den. Lyd/video av / frys Når du trykker på [AV Mute]-knappen, slås lyden av og skjermen blir blank. Når du trykker på [Freeze]-knappen, fryses bildet midlertidig. Forstørr/zoom Når du trykker på [Magnify]-knappen, forstørres det viste bildet. Når du trykker på [Zoom]- knappen, forminskes det viste bildet. Tidsurfunksjon Når du trykker på [Timer]-knappen, vises nedtellingsklokken på visningsskjermen. Du kan følge med på hvor lang tid som er gått på visningsskjermen. Veggfargemodus Du kan justere fargetonen til bildet i forhold til fargen på veggen som bildet vises på. Passordinnstilling/tastelås Du kan angi et passord for projektoren for å begrense hvilke personer som kan bruke den. Knappene på kontrollpanelet kan deaktiveres med tastelåsinnstillingen for å hindre at uvedkommende bruker projektoren. 11

14 1. Forberedelser før bruk av projektoren Administratorautentisering Aktiver administratorgodkjenning slik at bare administratoren kan endre sikkerhetsinnstillingene. Dette gir bedre sikkerhet for projektoren, siden vanlige brukere ikke kan endre innstillingene. Brukerlogo Projektoren kan vise en registrert logo eller et bilde når det ikke er signal eller når den starter opp. Presentasjoner uten datamaskin Projektoren kan vise JPEG- og MPEG-filer som er lagret på en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Du kan konvertere PowerPoint-filer til JPEG-format med JPEG Conversion Tool og deretter vise dem med projektoren. Fjernkontroll for mus (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Du kan styre musepekeren på en datamaskin ved å bruke fjernkontrollen som følger med projektoren. QuickProjection QuickProjection er et program som følger med projektoren og brukes til å koble projektoren til en datamaskin for å vise bilder. 12

15 Kontrollere tilbehøret Kontrollere tilbehøret Projektoren leveres med tilbehøret nedenfor. Kontroller at alt er med i pakken. Hvis noe mangler eller er skadet, må du kontakte din salgs- eller servicerepresentant. Les dette først Startveiledning Fjernkontroll AAA-batteri LR03 CD-ROM RGB-kabel Strømledning Garantikort Mottaker for musefjernkontroll (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bæreveske (kun RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Forberedelser før bruk av projektoren Tilbehøret som følger med, kan variere avhengig av hvor du kjøpte dette produktet. De ulike programmene finnes på medfølgende CD-ROM. Du finner informasjon om hvordan du bruker programmene, i s.56 "Slik bruker du JPEG Conversion Tool", s.68 "Slik bruker du QuickProjection", og s.129 "Administrere projektoren med Projector Management Utility". 14

17 Projektorens deler og deres funksjoner Projektorens deler og deres funksjoner Utvendig Illustrasjonene nedenfor viser RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Lampdeksel Fjern for å bytte lampen. 2. Zoombryter/Fokusbryter Zoombryter (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Justerer størrelsen på det viste bildet. Fokusbryter (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Justerer fokus på det viste bildet. 3. Lyssensor Måler lysstyrken på visningsstedet. 4. Kontrollpanel Se s.17 "Kontrollpanel". 5. Strømkontakt For å koble til strømledningsettet som følger med projektoren. 6. Luftutslippsventiler Slipper ut varm luft fra innsiden av projektoren. 7. Linse Forstørrer og viser bildet (lys). 8. Fjernkontrollmottaker Mottar signalet fra fjernkontrollen. 15

18 1. Forberedelser før bruk av projektoren 9. Justerbare føtter Justerer vinkelen til projektoren. Justerbare føtter finnes på høyre og venstre side av projektoren. 10. Luftinntaksventiler For å sirkulere luft utenfra for å avkjøle projektoren. 11. LED-indikatorer Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på LED-indikatorene. Venstre LED viser statusen til lampen, og høyre LED viser temperaturen inne i projektoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.111 "Liste over indikatorer". 12. Høyttaler Leverer lydinndata fra en ekstern kilde. 13. Sikkerhetsspor For å koble til en antityverikabel. 14. Sikkerhetsstang For å koble til antityverikabel eller -kjede. Oversiden av projektoren er dekket med beskyttende film når den fraktes. Fjern filmen før du bruker projektoren. Porter på projektoren Illustrasjonene nedenfor viser RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Datamaskin1-inngang (Y/Pb/Pr) For å ta inn RGB-signaler fra en datamaskin eller bildekomponentsignaler (Y/Pb/Pr) fra en videospiller. 2. Datamaskin2-inngang/skjermutgang For å ta imot RGB-signaler eller sende bildesignalene som mottas av "Datamaskin1-inngang" til en ekstern visningsenhet. Du kan endre formålet for denne porten i [Datamaskin 2-terminal] under [Standardinnstillinger 1]. 16

19 Projektorens deler og deres funksjoner 3. Videoinngang For å ta inn bildesignaler fra en videospiller. 4. HDMI-port For å ta imot HDMI-signaler fra en datamaskin eller videospiller. 5. Lydinngang For å ta imot lydsignaler fra en datamaskin eller videospiller. 6. Lydutgang For å sende lydsignaler til en ekstern høyttaler. 7. LAN-port For å koble til en Ethernet-kabel. 8. USB-port For å koble til en USB-minneenhet eller USB-enhetskabel. Kontrollpanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen og verdisøylen. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere trapesforvrengning. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere volumet. 2. [Enter]-knapp Angir valgt element eller modus. 3. [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 4. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 17

20 1. Forberedelser før bruk av projektoren 5. [Power]-knapp Slår projektoren av og på. Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på indikatorlampen. På: strømmen er på. Av: strømmen er av. Blinker med intervaller på 1 eller 3 sekunder: hvilemodus. Blinker med korte intervaller: oppstart eller nedkjøling. 6. [Focus]-knapp/[Eco]-knapp [Focus]-knapp (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Justerer fokus manuelt. Trykk på den og juster fokus med knappene [ ] og [ ]. [Eco]-knapp (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Viser skjermbildet [Innstillinger for energisparing]. I skjermbildet [Innstillinger for energisparing] kan du angi innstillingene for energisparing for lampen. 7. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. Knappen lyser blått når lyden på projektoren dempes. 18

21 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner Fjernkontrollens deler og deres funksjoner CUD [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 2. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 3. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.47 "Fjerne bildet og dempe lyden midlertidig". 4. Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen og verdisøylen. 5. Tallknapper Brukes til å angi tall. 6. [Power]-knapp Slår projektoren av og på. 7. [Freeze]-knapp Fryser bildet midlertidig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.48 "Fryse bildet". 8. [Magnify]-knapp Viser søylen for forstørrelsesprosent. Trykk på den og angi forstørrelsesprosenten med knappene [ ] og [ ]. For mer informasjon, s.46 "Forstørre bildet". 19

22 1. Forberedelser før bruk av projektoren 9. [Enter]-knapp Angir valgt element eller modus. 10. [Zoom]-knapp Viser den digitale zoomsøylen. Trykk på den og juster størrelsen til det viste bildet med knappene [ ] og [ ]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.42 "Forminske bildet som vises". 11. [Focus]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N Justerer fokus manuelt. Trykk på den og juster fokus med knappene [ ] og [ ]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.43 "Justere fokus på RICOH PJ X3340N/WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N Denne knappen brukes ikke. 12. [Keystone]-knapp Viser trapeskorreksjonssøylen. Trykk på den og juster trapesforvrengningen med knappene [ ] og [ ]. For mer informasjon, s.44 "Justere trapesforvrengning". 13. [Volume]-knapp Viser volumkontrollsøylen. Trykk på den og juster høyttalervolumet med knappene [ ] og [ ]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.46 "Justere høyttalervolumet". 14. [Timer]-knapp Viser presentasjonstidsuret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.49 "Bruke presentasjonstidsuret". 15. [ID]-knapp Registrerer fjernkontroll-id. For mer informasjon, se s.25 "Betjene flere projektorer med fjernkontrollen". 16. [R-Click]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Brukes til å betjene datamaskinen med fjernkontrollen. Det er det samme som høyreklikknappen på en datamus. Du kan bruke denne knappen når mottakeren for fjernkontroll av musen er tilkoblet en datamaskin. RICOH PJ X4240N Denne knappen brukes ikke. 17. [Page]-knapper RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Endrer bildet når du viser bilder fra en USB-enhet eller en visningsserver. Trykk på [ ] for å gå til neste side. Trykk på [ ] for å gå til forrige side. Når mottakeren for fjernkontrollen for mus er tilkoblet en datamaskin, kan du bruke disse knappene til å endre lysbilder i f.eks. en PowerPoint-presentasjon. RICOH PJ X4240N Endrer bildet når du viser bilder fra en USB-enhet eller en visningsserver. Trykk på [ ] for å gå til neste side. Trykk på [ ] for å gå til forrige side. 20

23 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner 18. [Eco]-knapp Viser skjermbildet [Innstillinger for energisparing]. I skjermbildet [Innstillinger for energisparing] kan du angi innstillingene for energisparing for lampen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.48 "Angi innstillinger for lampen". 21

24 1. Forberedelser før bruk av projektoren Slik bruker du fjernkontrollen Du kan bruke fjernkontrollen til å slå projektoren av og på, og til å endre signalet til bildet som mottas og vises. Du kan også forstørre eller forminske bildet og slå av lyden. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler når du bruker fjernkontrollen: Ikke mist fjernkontrollen i gulvet eller slå den mot noe. Ikke legg fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig sted. Pass på at fjernkontrollen ikke blir våt. Ikke legg den oppå noe vått. Ikke ta fjernkontrollen fra hverandre. Fjernkontrollens effektive rekkevidde Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren på projektoren for å bruke den. Den effektive rekkevidden til fjernkontrollen er ca. 5 meter (16,4 fot) fra mottakeren ved en vinkel på ca. 15 grader til fjernkontrollmottakeren på projektoren. 2 1 CUD Avstand: opptil 5 meter (16,4 fot) 2. Vinkel: innenfor 15 grader Det kan hende fjernkontrollen ikke fungerer i enkelte områder og under enkelte forhold. Hvis dette skjer, peker du fjernkontrollen mot projektoren og prøver på nytt. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren på projektoren er utsatt for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. Du kan bruke fjernkontrollen når du står bak projektoren ved å reflektere signalet fra skjermen. Merk at effektiv rekkevidde kan endres avhengig av formen og materialet til skjermen. 22

25 Slik bruker du fjernkontrollen Sette batterier i fjernkontrollen For sikker bruk må du følge advarslene nedenfor som gjelder batteriene som brukes i fjernkontrollen. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Ikke bland og bruk batterier av forskjellig type eller nye og gamle batterier. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta batterier som er gått ut på dato eller er utladede, ut av fjernkontrollen. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig CUD Ta av batteridekselet på fjernkontrollen. 2. Sett inn batteriene. Legg merke til retningen til de positive og negative terminalene når du setter inn batteriene. 3. Lukk batteridekselet. Bytt batterier hvis fjernkontrollen ikke virker eller den effektive rekkevidden blir for liten. 23

26 1. Forberedelser før bruk av projektoren Legge inn tekst Bruk tastaturet som vises på skjermen til å legge inn tekst på innstillingsskjermen. 1. Bruk knappene [ ], [ ], [ ] og [ ] på fjernkontrollen til å velge et tegn på skjermen. Det valgte tegnet markeres med oransje. 2. Trykk på [Enter]-knappen. Det valgte tegnet vises i tekstfeltet. 3. Etter at du har lagt inn alle tegnene velger du [OK]. 4. Trykk på [Enter]-knappen. Teksten er lagt inn. Du kan også bruke tallknappene på fjernkontrollen til å legge inn tall. Betjene en datamaskin med fjernkontrollen Du kan betjene en datamaskin med fjernkontrollen til projektoren. Du kan bruke denne funksjonen når fjernkontrollmottakeren for mus er tilkoblet en datamaskin. Denne funksjonen er tilgjengelig på RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. Du kan bruke en datamaskin med en USB-inngang som støtter USB 2.0. Støttede operativsystemer er Windows XP, Vista og 7. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til en datamaskin bare når du betjener datamaskinen med fjernkontrollen. Når du betjener projektoren med fjernkontrollen mens fjernkontrollmottakeren for mus er koblet til datamaskinen, beveger pekeren på dataskjermen seg samtidig med hvordan du bruker tastene på fjernkontrollen. 1. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til datamaskinen. 24

27 Slik bruker du fjernkontrollen 2. Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren for mus og trykk på knappene CUD Pilknapper Flytter musepekeren. Trykk på knappen som samsvarer med hvilken retning du vil flytte pekeren. 2. [Enter]-knapp Venstreklikker. 3. [R-Click]-knapp Høyreklikker. 4. [Page]-knapper Knappene [ ] og [ ] skifter side i en PowerPoint-presentasjon. Noen datamaskiner kan ikke betjenes med projektorens fjernkontroll. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren for mus utsettes for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. Hvis dette skjer, endrer du plasseringen eller retningen til fjernkontrollmottakeren for mus. For å dra og slippe holder du nede [Enter]-knappen mens du flytter pekeren med pilknappene, og slipper knappen ved ønsket plassering. Betjene flere projektorer med fjernkontrollen Du kan betjene flere projektorer med én fjernkontroll. Du kan betjene opptil fire projektorer. Du må angi et ID-nummer som skal tildeles hver projektor i [Fjernkontroll-ID] under [Standardinnstillinger 2] på forhånd. 25

28 1. Forberedelser før bruk av projektoren 1. Hold inne [ID]-knappen og trykk på en talltast fra 1 til 4 i minst tre sekunder. CUD086 ID-nummeret som er tildelt fjernkontrollen, endres til nummeret du tastet. 2. Betjen projektoren. Fjernkontrollen kan ikke betjene en projektor hvis ikke ID-en på fjernkontrollen er den samme som kontroller-id-en som er angitt i [Standardinnstillinger 2]. ID-nummeret som er angitt i fjernkontrollen, gjelder til det angis et annet ID-nummer. ID-nummeret i fjernkontrollen må angis på nytt når du har byttet batterier. 26

29 Plassering av projektoren Plassering av projektoren Når du plasserer projektoren, må du plassere den slik at linsen vender mot lerretet. Pass på at projektoren og lerretet er parallelle med hverandre. Juster avstanden mellom projektoren og lerretet i forhold til størrelsen på det viste bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.28 "Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse". Visningsmodus Hvis en projektor ikke er riktig installert på en vegg eller i taket, kan den falle ned og forårsake skade. Kontakt din salgs- eller servicerepresentant hvis du vil installere en projektor på en vegg eller i taket. Bruk festebraketter som er sterke nok til å bære projektoren. Projektoren veier omtrent 3,1 kg (6,9 lb.). Projektoren må installeres på et sted som er solid nok til å bære hele vekten av projektoren med festebraketter. Du kan plassere projektoren på en av fire måter. Velg innstilling i henhold til plasseringen av projektoren i [Visningsmodus] under [Standardinnstillinger 2]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.91 "Standardinnstillinger 2-meny". 1. Standard 2. Bak 3. Tak 4. Bak tak NO CUD Standard Projektoren plasseres foran en skjerm som bildene vises på. 27

30 1. Forberedelser før bruk av projektoren 2. Bak Projektoren plasseres bak en skjerm som bildene vises på. 3. Tak Projektoren er festet i taket foran en skjerm som bildene vises på. 4. Bak tak Projektoren er festet i taket bak en skjerm som bildene vises på. Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse Størrelsen til det viste bildet varierer avhengig av avstanden fra projektoren til skjermen. Se tabellene nedenfor for å plassere projektoren i en egnet posisjon. Visningsstørrelsene som vises i tabellene gjelder for bilde i full størrelse uten trapesjustering. Visningsavstanden blir kortest når zoombryteren er på enden av den bredeste siden, og lengst når zoombryteren er på enden av telesiden. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Visningsstørrelse Kortest a Visningsavstand Lengst b Visningshøyde 30 tommer 0,68 m (2,22 fot) 1,05 m (3,45 fot) 4 cm (1 tomme) 40 tommer 0,92 m (3,02 fot) 1,41 m (4,64 fot) 5 cm (2 tommer) 60 tommer 1,40 m (4,58 fot) 2,13 m (6,99 fot) 7 cm (3 tommer) 80 tommer 1,87 m (6,12 fot) 2,86 m (9,38 fot) 10 cm (4 tommer) 100 tommer 2,34 m (7,68 fot) 3,58 m (11,75 fot) 12 cm (5 tommer) 120 tommer 2,82 m (9,24 fot) 4,31 m (14,12 fot) 14 cm (6 tommer) 150 tommer 3,54 m (11,60 fot) 5,39 m (17,67 fot) 18 cm (7 tommer) 200 tommer 4,73 m (15,50 fot) 7,20 m (23,61 fot) 24 cm (9 tommer) 28

31 Plassering av projektoren RICOH PJ WX3340N Visningsstørrelse Kortest a Visningsavstand Lengst b Visningshøyde 40 tommer 0,77 m (2,53 fot) 1,20 m (3,94 fot) 3 cm (1 tomme) 60 tommer 1,18 m (3,87 fot) 1,80 m (5,92 fot) 5 cm (2 tommer) 80 tommer 1,58 m (5,18 fot) 2,42 m (7,92 fot) 6 cm (2 tommer) 100 tommer 1,98 m (6,50 fot) 3,03 m (9,94 fot) 8 cm (3 tommer) 120 tommer 2,39 m (7,84 fot) 3,65 m (11,98 fot) 9 cm (4 tommer) 150 tommer 2,99 m (9,81 fot) 4,57 m (14,98 fot) 11 cm (4 tommer) 200 tommer 4,00 m (13,12 fot) 6,10 m (20,01 fot) 15 cm (6 tommer) 240 tommer 4,81 m (15,79 fot) 7,33 m (24,06 fot) 18 cm (7 tommer) RICOH PJ X4240N Visningsstørrelse a Visningsavstand b Visningshøyde 50 tommer 0,59 m (1,94 fot) 6 cm (2 tommer) 60 tommer 0,72 m (2,36 fot) 7 cm (3 tommer) 70 tommer 0,85 m (2,78 fot) 8 cm (3 tommer) 80 tommer 0,97 m (3,20 fot) 10 cm (4 tommer) 90 tommer 1,10 m (3,62 fot) 11 cm (4 tommer) 100 tommer 1,23 m (4,04 fot) 12 cm (5 tommer) 110 tommer 1,36 m (4,46 fot) 13 cm (5 tommer) 120 tommer 1,49 m (4,88 fot) 14 cm (6 tommer) 29

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer