Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

2

3 INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser 3D-bilder...5 Håndbøker som følger med projektoren...7 Håndbøker for projektoren...7 Liste over håndbøker...7 Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROM-en...9 Slik bruker du denne håndboken...10 Symboler...10 Merknader Forberedelser før bruk av projektoren Hovedfunksjoner...11 Kontrollere tilbehøret...13 Projektorens deler og deres funksjoner...15 Kontrollpanel (sett ovenfra)...15 Sett forfra og fra venstre...16 Sett bakfra og fra høyre...17 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner...18 Slik bruker du fjernkontrollen...21 Fjernkontrollens effektive rekkevidde...21 Sette batterier i fjernkontrollen...22 Legge inn tekst...23 Betjene en datamaskin med fjernkontrollen...24 Betjene flere projektorer med fjernkontrollen...25 Plassering av projektoren...26 Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse...26 Koble utstyr til projektoren...28 Koble til en datamaskin...28 Koble til AV-utstyr...29 Koble til strømledningen Vise et bilde Grunnleggende operasjoner

4 Slå på projektoren...34 Velge inndatasignal...35 Justere vinkelen til projektoren...36 Justere bildet...37 Justere høyttalervolumet...40 Manipulere bilder med fjernkontrollen...40 Slå av projektoren...44 Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera...46 Koble til USB-enheten...46 Vise stillbilder...47 Vise videoer...48 Koble fra USB-enheten...49 Konvertere presentasjonsfiler til JPEG-filer Bruke projektoren i nettverk Koble projektoren til et nettverk...53 Koble til nettverket med en Ethernet-kabel...55 Tilkobling med trådløst LAN...57 Arbidsflyt for tilkobling av trådløst LAN...57 Oppsett av enkelt, trådløst LAN...59 Vise bilder med Network Utility...61 Hva er Network Utility?...61 Simple 1:1 Connection...62 Nettverkstilkobling...64 Innstillinger når du bruker en USB-minneenhet...65 Bruke projektorserverfunksjonen...68 Konfigurere nettverksserveren...68 Konfigurere projektoren...69 Vise filer som er lagret på serveren Endre projektorinnstillingene Vise menyskjermen...71 Bruke menyskjermen...73 Gjenopprette innstillinger til standardinnstillinger...77 Liste over menyelementer

5 Bildejustering-meny...83 Visningsinnstillinger-meny...87 Standardinnstillinger-meny...90 USB-/nettverksinnstillinger-meny...95 USB-innstillinger...95 Nettverksinnstillinger...96 Nettverksprograminnstillinger Vis status Troubleshooting Liste over indikatorer Vanlige problemer Kunnskapsdatabase Vedlikehold Forholdsregler for betjening Rengjøre projektoren Rengjøre visningsvinduet Rengjøre projektoren Bytte ut lampen Administrere projektoren med Projector Management Utility Installere Projector Management Utility Innstillinger som er nødvendige for å bruke Projector Management Utility Starte Projector Management Utility Rekvisita Tillegg Spesifikasjoner Spesifikasjoner for projektoren Liste over kompatible signaler Inndata fra datamaskin Y/Pb/Pr-inndata Videoinndata HDMI-inndata Spesifikasjoner for porter Datamaskininngang

6 Kontrollport Rettigheter Oppdatere fastvaren Hvor kan jeg rette henvendelser? Varemerker INDEKS

7 Innledning Opphavsrett til bilder Når du viser bilder med projektoren, må du passe på at du ikke bryter opphavsretten til beskyttet materiale. Følgende er eksempler på mulige brudd på opphavsretten til beskyttet materiale. Kringkaste bilder eller filmer for kommersielle formål Redigere bilder eller filmer med funksjoner som å fryse, forstørre eller zoome bildet for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning Endre sideforholdet til bilder eller filmer med en funksjon som endrer skjermstørrelsen for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning. Viktig Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Merknader til brukere som viser 3D-bilder Vær oppmerksom på følgende punkter ved bruk av 3D-briller ved visning av bilder med projektoren: Hvordan man ser 3D-bilder kan variere fra person til person. Ikke bruk 3D-briller til å se på andre ting enn 3D-bilder. Les håndbøkene som fulgte med 3D-brillene og 3D-kompatibelt innhold før visning av 3D-bilder. Unngå lange perioder med 3D-visning. Ta minst 15 minutter pause etter hver time med visning. Stopp 3D-visningen hvis du føler deg uvel. Kontakt lege hvis du fortsetter å føle deg uvel. Ved 3D-visning i et rom med LED- eller lysstoffbelysning kan det føles som om lyset i rommet flimrer. Hvis dette skjer, kan du dempe belysninger til det ikke flimrer mer, eller slå av lyset. Hvis du eller noen i familien har hatt anfall som skyldes lysømfintlighet, må lege kontaktes før 3Dvisning. Ved 3D-visning plasserer du deg foran skjermen slik at øynene er parallelt og på høyde med skjermen. Hvis du sitter for nært skjermen under 3D-visning kan øynene bli overanstrengt. Avstanden til skjermen bør være tre ganger høyden på skjermen. 5

8 Barn skal ikke bruke 3D-briller uten tilsyn av voksne. 3D-visning anbefales ikke for barn under 6 år. Det kan påvirke utviklingen av synet negativt. Kontakt lege før bruk av 3D-briller. 6

9 Håndbøker som følger med projektoren Håndbøker for projektoren Les denne håndboken nøye før du bruker projektoren. Referer til håndbøkene som er relevante i forhold til hva du ønsker å bruke projektoren til. Håndbøkene finnes i ulike formater. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Sikkerhetsinformasjon Gir informasjon om sikker bruk av projektoren. Les Sikkerhetsinformasjon for å unngå personskader og skader på projektoren. Oppsettveiledning Gir grunnleggende informasjon om hvordan du installerer projektoren. Siden innholdet i denne håndboken er et sammendrag av brukerveiledningen, må du se Brukerveiledning for detaljert informasjon. Brukerveiledning Gir informasjon om hvordan du installerer projektoren, hvordan du viser bilder med den og hvordan du konfigurerer den. Den gir også informasjon om feilsøking og vedlikehold. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle navn: Produktnavn Generelt navn RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool Liste over håndbøker Navn på håndbok Trykte håndbøker som leveres med maskinen PDF-håndbøker som leveres med maskinen Sikkerhetsinformasjon Ja Nei Oppsettveiledning Ja Nei 7

10 Navn på håndbok Trykte håndbøker som leveres med maskinen PDF-håndbøker som leveres med maskinen Brukerveiledning Nei Ja 8

11 Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROMen Denne delen beskriver hvordan du viser PDF-håndboken på den vedlagte CD-ROM-en. Filbane Håndboken ligger i følgende mappe på CD-ROM-en: Manual\(språk) 1. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen din. 2. Angi et språk. Oppstartsskjermen vises. 3. Klikk på [Les PDF-håndbøker]. PDF-håndboken vises på skjermen. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDFformat. 9

12 Slik bruker du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser punkter du må være oppmerksom på når du bruker projektoren. Viser tilleggsforklaringer på projektorens funksjoner samt instruksjoner om hvordan du løser brukerfeil. [ ] Viser navn på knappene på kontrollpanelet og fjernkontrollen. Viser også elementer som vises på menyskjermene. Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Det kan hende visse alternativer ikke er tilgjengelig i noen land. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Visse enheter er tilleggsutstyr, avhengig av landet du oppholder deg i. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. 10

13 1. Forberedelser før bruk av projektoren Dette kapittelet forklarer navnene og funksjonene til de ulike delene av projektoren og fjernkontrollen, samt hvordan du bruker dem. Det forklarer også hvordan du skal plassere projektoren og hvordan du kobler den til annet utstyr. Hovedfunksjoner Projektoren har følgende funksjoner du kan bruke: Juster automatisk Projektoren oppdager signalet og justerer flimmer og posisjonen til det viste bildet hvis du trykker på [Auto set]-knappen når projektoren er tilkoblet en datamaskin. Automatisk trapeskorreksjon Projektoren justerer automatisk formen til det viste bildet i henhold til projektorens vinkel. Lyd/video av / frys Når du trykker på [AV Mute]-knappen, slås lyden av og skjermen blir blank. Når du trykker på [Freeze]-knappen, stanses bildet midlertidig. Forstørr/zoom Når du trykker på [Magnify]-knappen, forstørres det viste bildet. Når du trykker på [Zoom]- knappen, forminskes det viste bildet. Veggfargekorrigering Du kan justere fargetonen til bildet i forhold til fargen på veggen som bildet vises på. Passordinnstilling/tastelås Du kan angi et passord for projektoren for å begrense hvilke personer som kan bruke den. Knappene på kontrollpanelet kan deaktiveres med tastelåsinnstillingen for å hindre at uvedkommende bruker projektoren. Administratorautentisering Aktiver administratorgodkjenning slik at bare administratoren kan endre sikkerhetsinnstillingene. Dette gir bedre sikkerhet for projektoren, siden vanlige brukere ikke kan endre innstillingene. Brukerlogo Projektoren kan vise en registrert logo eller et bilde når det ikke er signal eller når den starter opp. Presentasjoner uten datamaskin Projektoren kan vise JPEG- eller MPEG-filer fra en USB-minneenhet som er koblet til den. Den kan også vise JPEG-filer som er lagret på et digitalkamera. 11

14 1. Forberedelser før bruk av projektoren Du kan konvertere PowerPoint-filer til JPEG-format med JPEG Conversion Tool og deretter vise dem med projektoren. Musefjernkontroll Du kan styre musepekeren på en datamaskin ved å bruke fjernkontrollen som følger med projektoren. Network Utility Network Utility er et program som følger med projektoren og brukes til å koble projektoren til en datamaskin for å vise bilder. Du kan også enkelt angi innstillinger for trådløst nettverk med dette programmet. 12

15 Kontrollere tilbehøret Kontrollere tilbehøret Projektoren leveres med tilbehøret nedenfor. Kontroller at alt er med i pakken. Hvis noe mangler eller er skadet, må du kontakte din salgs- eller servicerepresentant. Fjernkontroll AAA-batteri LR03 (2 stk.) RGB-kabel (3 m) Strømledning Mottaker for musefjernkontroll Bæreveske Sikkerhetsinformasjon Oppsettveiledning CD-ROM Garantikort 13

16 1. Forberedelser før bruk av projektoren Tilbehøret som følger med, kan variere avhengig av hvor du kjøpte dette produktet. Bruk bare RGB-kabelen som følger med projektoren. Bruk bare strømledningen som følger med projektoren. Bruksanvisning og diverse programmer finnes på medfølgende CD-ROM. Du finner informasjon om hvordan du leser bruksanvisningen, i s.9 "Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROM-en". Du finner informasjon om hvordan du bruker programmene, i s.51 "Slik bruker du JPEG Conversion Tool", s.61 "Slik bruker du Network Utility", og s.122 "Administrere projektoren med Projector Management Utility". 14

17 Projektorens deler og deres funksjoner Projektorens deler og deres funksjoner Kontrollpanel (sett ovenfra) CLB [Power]-knapp Slår projektoren av og på. Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på indikatorlampen. På: strømmen er på. Av: strømmen er av. Blinker med intervaller på 1 eller 3 sekunder: hvilemodus. Blinker med korte intervaller: oppstart eller nedkjøling. 2. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 3. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. 4. [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 5. [Enter]-knapp Legger inn valgt modus. 15

18 1. Forberedelser før bruk av projektoren 6. Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere formatet til det viste bildet. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere volumet. 7. Visningsvindu Forstørrer og viser bildet (lys). Oversiden av projektoren er dekket med beskyttende film når den fraktes. Fjern filmen før du bruker projektoren. Sett forfra og fra venstre CLB Mottaker for fjernkontroll, LED-indikatorer Mottar signalet fra fjernkontrollen. Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på LED-indikatorene. Venstre LED viser statusen til lampen, og høyre LED viser temperaturen inne i projektoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.107 "Liste over indikatorer". 2. Høyttaler Leverer lydinndata fra en ekstern kilde. 3. Fokusbryter Justerer bildefokuset. 4. Justerbare føtter Justerer vinkelen til projektoren. 5. Utluftningsventiler Slipper ut varm luft fra innsiden av projektoren. 16

19 Projektorens deler og deres funksjoner Sett bakfra og fra høyre CLB USB-port For å koble til en USB-minneenhet eller USB-enhetskabel. 2. HDMI-port For å koble til en HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface). 3. LAN-port For å koble til en Ethernet-kabel. 4. Datamaskininngang (Y/Pb/Pr) For å ta inn RGB-signaler fra en datamaskin eller bildekomponentsignaler (Y/Pb/Pr) fra en videospiller. 5. Videoinngang For å ta inn bildesignaler fra en videospiller. 6. Lydinngang For å ta imot lydsignaler fra en datamaskin eller videospiller. 7. Inntaksventiler For å sirkulere luft utenfra for å avkjøle projektoren. 8. Strømkontakt For å koble til strømledningsettet som følger med projektoren. 9. Sikkerhetsspor For å koble til en antityverikabel. 17

20 1. Forberedelser før bruk av projektoren Fjernkontrollens deler og deres funksjoner CLB [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 2. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 3. [Page]-knapper Veklser mellom lysbilder, f.eks. i en PowerPoint-presentasjon. Trykk på [ ] for å gå til neste side. Trykk på [ ] for å gå til forrige side. Du kan bruke disse knappene når mottakeren for fjernkontroll av musen er tilkoblet en datamaskin. 4. [Magnify]-knapper Forstørrer bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forstørre bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forminske bildet til sin opprinnelige størrelse. 5. [Keystone]-knapper Justerer trapesforvrengning. Trykk på [ ]-knappen for å øke korreksjonsverdien. Trykk på [ ]-knappen for å redusere korreksjonsverdien. 6. [Power]-knapp Slår projektoren av og på. 7. [Freeze]-knapp Stanser bildet midlertidig. 8. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. 18

21 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner 9. [Enter]-knapp Angir valgt element eller modus. 10. [Volume]-knapper Justerer volumet i høyttaleren. Trykk på [ ]-knappen for å øke volumet. Trykk på [ ]-knappen for å redusere volumet. 11. [Zoom]-knapper Forminsker bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forminske bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forstørre bildet til sin opprinnelige størrelse. 12. [HDMI]-knapp Bytter til HDMI-inndatamodus. 13. [Computer]-knapp Bytter til datamaskininndatamodus. Hvis inndatasignalet bare er Y/Pb/Pr, vises Y/Pb/Pr-skjermen når du trykker på denne knappen. 14. Tallknapper Brukes til å angi tall. 15. [Auto set]-knapp Justerer automatisk bildet slik at det samsvarer med inndatasignalet fra en datamaskin. 16. [Picture]-knapp Bytter skjermmodus. 17. [Clear]-knapp Sletter tegn du har skrevet inn. 18. [Network]-knapp Bytter til nettverksinndatamodus. 19. [USB]-knapp Bytter til USB-inndatamodus. 20. Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen. 21. [R-Click]-knapp Brukes til å betjene datamaskinen med fjernkontrollen. Det er det samme som høyreklikknappen på en datamus. 22. [Guide]-knapp Viser veiledningen for lysbildevisning. 23. [Aspect]-knapp Veksler mellom ulike størrelser av det viste bildet. 24. [Eco]-knapp Bytter strømnivå for lampen. 19

22 1. Forberedelser før bruk av projektoren 25. [ID]-knapp Registrerer fjernkontroll-id-en. 20

23 Slik bruker du fjernkontrollen Slik bruker du fjernkontrollen Du kan bruke fjernkontrollen til å slå projektoren av og på, og til å endre signalet til bildet som mottas og vises. Du kan også forstørre eller forminske bildet og slå av lyden. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler når du bruker fjernkontrollen: Ikke mist fjernkontrollen i gulvet eller slå den mot noe. Ikke legg fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig sted. Pass på at fjernkontrollen ikke blir våt. Ikke legg den oppå noe vått. Ikke ta fjernkontrollen fra hverandre. Fjernkontrollens effektive rekkevidde Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren på projektoren for å bruke den. Den effektive rekkevidden til fjernkontrollen er ca. 4,5 meter (14,7 fot) fra mottakeren ved en vinkel på ca. 15 grader til fjernkontrollmottakeren på projektoren. 2 1 CLB Avstand: opptil 4,5 meter (14,7 fot) 2. Vinkel: innenfor 15 grader Det kan hende fjernkontrollen ikke fungerer i enkelte områder og under enkelte forhold. Hvis dette skjer, peker du fjernkontrollen mot projektoren og prøver på nytt. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren på projektoren er utsatt for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. 21

24 1. Forberedelser før bruk av projektoren Sette batterier i fjernkontrollen For sikker bruk må du følge advarslene nedenfor som gjelder batteriene som brukes i fjernkontrollen. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Ikke bland og bruk batterier av forskjellig type eller nye og gamle batterier. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta batterier som er gått ut på dato eller er utladede, ut av fjernkontrollen. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig. 1. Ta av batteridekselet på fjernkontrollen. CLB015 22

25 Slik bruker du fjernkontrollen 2. Sett inn batteriene. CLB016 Legg merke til retningen til de positive og negative terminalene når du setter inn batteriene. 3. Lukk batteridekselet. CLB017 Bytt batterier hvis fjernkontrollen ikke virker eller den effektive rekkevidden blir for liten. Legge inn tekst Bruk tastaturet som vises på skjermen til å legge inn tekst på innstillingsskjermen. 1. Bruk knappene [ ], [ ], [ ] og [ ] på fjernkontrollen til å velge et tegn på skjermen. Det valgte tegnet markeres med oransje. 23

26 1. Forberedelser før bruk av projektoren 2. Trykk på [Enter]-knappen. Det valgte tegnet vises i tekstfeltet. 3. Etter at du har lagt inn alle tegnene velger du [OK]. 4. Trykk på [Enter]-knappen. Teksten er lagt inn. Du kan også bruke tallknappene på fjernkontrollen til å legge inn tall. Betjene en datamaskin med fjernkontrollen Du kan betjene en datamaskin med fjernkontrollen til projektoren. Du kan bruke denne funksjonen når fjernkontrollmottakeren for mus er tilkoblet en datamaskin. Du kan bruke en datamaskin med en USB-inngang som støtter USB 2.0. Støttede operativsystemer er Windows XP, Vista og 7. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til en datamaskin bare når du betjener datamaskinen med fjernkontrollen. Når du betjener projektoren med fjernkontrollen mens fjernkontrollmottakeren for mus er koblet til datamaskinen, beveger pekeren på dataskjermen seg samtidig med hvordan du bruker tastene på fjernkontrollen CLB Pilknapper Flytter musepekeren. Trykk på knappen som samsvarer med hvilken retning du vil flytte pekeren. 2. [Enter]-knapp Venstreklikker. 3. [R-Click]-knapp Høyreklikker. 4. [Page]-knapp Knappene [ ] og [ ] skifter side i en PowerPoint-presentasjon. 24

27 Slik bruker du fjernkontrollen 1. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til datamaskinen. 2. Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren for mus og trykk på knappene. Noen datamaskiner kan ikke betjenes med projektorens fjernkontroll. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren for mus utsettes for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. Hvis dette skjer, endrer du plasseringen eller retningen til fjernkontrollmottakeren for mus. For å dra og slippe holder du nede [Enter]-knappen mens du flytter pekeren med pilknappene, og slipper knappen ved ønsket plassering. Betjene flere projektorer med fjernkontrollen Du kan betjene flere projektorer med én fjernkontroll. Du kan betjene opptil fire projektorer. Du må angi et ID-nummer som skal tildeles hver projektor i [Fjernkontroll-ID] under [Standardinnstillinger] på forhånd. 1. Trykk på [ID]-knappen og trykk samtidig på tallknappen som samsvarer med IDnummeret til projektoren som skal betjenes, og hold nede i tre sekunder eller mer. CLB020 ID-nummeret som er tildelt fjernkontrollen endres. 2. Betjen projektoren. Fjernkontrollen kan ikke betjene en projektor hvis ikke ID-en på fjernkontrollen er den samme som kontroller-id-en som er angitt i projektorens Standardinnstillinger-meny. ID-nummeret som er angitt i fjernkontrollen, gjelder til det angis et annet ID-nummer. ID-nummeret i fjernkontrollen må angis på nytt når du har byttet batterier. 25

28 1. Forberedelser før bruk av projektoren Plassering av projektoren Når du plasserer projektoren, må du plassere den slik at baksiden vender mot lerretet. Pass på at projektoren og lerretet er parallelle med hverandre. Juster avstanden mellom projektoren og lerretet i forhold til størrelsen på det viste bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.26 "Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse". Visningsmodus Du kan plassere projektoren på en av to måter. Velg innstilling i henhold til plasseringen av projektoren i [Visningsmodus] under [Standardinnstillinger]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.90 "Standardinnstillingermeny". Standard Projektoren plasseres foran en skjerm som bildene vises på. Bak CLB021 Projektoren plasseres bak en skjerm som bildene vises på. CLB022 Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse Størrelsen til det viste bildet varierer avhengig av avstanden fra projektoren til skjermen. 26

29 Plassering av projektoren Se tabellen nedenfor for å plassere projektoren i en passende posisjon. b a CLB023 Visningsstørrelse *1 a Visningsavstand b Visningshøyde 48 tommer 12 cm (4,6 tommer) 9 cm (3,7 tommer) 60 tommer 17 cm (6,5 tommer) 12 cm (4,7 tommer) 80 tommer 25 cm (9,8 tommer) 16 cm (6,2 tommer) *1 Størrelsen til de viste bildene gjelder bilder i full størrelse uten trapeskorreksjon. 27

30 1. Forberedelser før bruk av projektoren Koble utstyr til projektoren Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Produktet kan falle i gulvet og forårsake skade. Forskjellig utstyr kan kobles til projektoren. Slå av strømmen til eventuelt utstyr før du kobler det til projektoren. Sørg for å lese håndboken for det aktuelle utstyret før du kobler det til projektoren. Koble til en datamaskin Koble en RGB-kabel til datamaskininngangen på projektoren og til RGB-utgangen på en datamaskin. Hvis du vil ta imot lydsignaler, kobler du en lydkabel til lydinngangen på projektoren og lydutgangen på datamaskinen. Hvis det finnes HDMI-grensesnitt på en datamaskin du vil bruke, kobler du en HDMI-kabel til HDMIporten på projektoren og datamaskinen CLB Til lydutgangen 2. Til HDMI-porten 3. Til RGB-utgangen Noen datamaskiner kan ikke kobles til projektoren. Før du kobler en datamaskin til projektoren, må du kontrollere utgangsterminalene og signalkompatibilitet. Hvis du vil sende DVI-signaler til projektoren, kobler du en konverteringsadapter eller -kabel til datamaskininngangen eller HDMI-porten på projektoren. Lydinngangen brukes til utstyr som kobles til datamaskininngangen eller videoinngangen. 28

31 Koble utstyr til projektoren Koble til AV-utstyr Bruk en kabel som støtter signalet som sendes når du kobler til AV-utstyr. Hvis du vil koble til en DVD-opptaker, kobler du en konverteringsadapter med BNC-pin til datamaskininngangen på projektoren og til Y/Pb/Pr-utgangen på opptakeren. Hvis du vil koble til en videoopptaker eller en DVD-spiller, kobler du en videokabel til videoinngangen på projektoren og til videoutgangen på opptakeren eller spilleren. Hvis du vil ta imot lydsignaler, kobler du en lydkabel til lydinngangen på projektoren og til lydutgangen på opptakeren eller spilleren. Hvis det finnes HDMI-grensesnitt på en enhet du vil bruke, kobler du en HDMI-kabel til HDMI-porten på projektoren og enheten CLB Videospiller, DVD-spiller 2. DVD-opptaker 3. Til lydutgangen 4. Til videoutgangen 5. Til HDMI-porten 6. Til Y/Pb/Pr-utgangen 7. Til lydutgangen Lydinngangen brukes til utstyr som kobles til datamaskininngangen eller videoinngangen. Noen enheter fungerer kanskje ikke korrekt når de er tilkoblet med HDMI. Bruk bare en HDMI-kabel som er merket med HDMI-logoen. Hvis du vil ta imot bildesignaler på 1080p må du bruke en høyhastighets-hdmi-kabel. En vanlig HDMI-kabel fungerer kanskje ikke korrekt. 29

32 1. Forberedelser før bruk av projektoren Koble til strømledningen Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk andre frekvenser enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Produktet kan falle i gulvet og forårsake skade. Skyv støpselet helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et strømuttak med en løs tilkobling. Dette kan føre til varmedannelse. Koble strømledningen til basen med riktig retning. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan det føre til røyk, brann eller elektrisk støt. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. 30

33 Koble til strømledningen 1. Sett kontakten til strømledningen inn i vekselstrømkontakten på høyre side av projektoren. 2. Sett støpselet inn i et strømuttak. CLB028 Ikke plasser ting i nærheten av strømuttaket. Når [Metode for å slå på] i [Standardinnstillinger] er angitt som [Autom.], slår projektoren seg på så snart støpselet er satt inn i et strømuttak (slå på direkte). 31

34 32 1. Forberedelser før bruk av projektoren

35 2. Vise et bilde Dette kapittelet forklarer fremgangsmåten for å vise et bilde. Grunnleggende operasjoner Ikke se inn i visningsvinduet eller -ventilen når produktet er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Vær spesielt forsiktig i nærheten av barn. Ikke legg materiale som ikke tåler varme, i nærheten av utluftingsventilene. Det kan komme varm luft ut fra utluftingsventilene, noe som kan føre til skade på produktet eller en ulykke. Ikke sett noe foran visningslyset når det er på. Hvis du gjør det, kan gjenstanden som er plassert foran visningslyset, bli svært varm og bli misformet, forringet eller forårsake brannskader eller brann. Det reflekterte lyset kan gjøre visningsvinduet varmt og forårsake feil på produktet. Hvis du vil stanse visningen midlertidig, velger du dempefunksjonen. Hvis du vil stanse den lenger, slår du av produktet. Ta ut strømledningen hvis projektoren ikke skal brukes over en lengre periode. Hvis lampen brukes i en lengre periode, kan det hende den slutter å lyse eller bildet blir mørkt. Hvis dette skjer, bytter du ut lampen. I noen sjeldne tilfeller kan lampens lysstyrke variere litt på grunn av lampens egenskaper. Projektoren støtter ulike RGB-signaler, men signaler som ikke er WXGA-signaler utvides eller komprimeres når de vises og bildekvaliteten forringes noe. Vi anbefaler at du stiller inn datamaskinens utdatasignal til WXGA for å få bedre bildekvalitet. Bevegelser av bilder i videoer som vises med DVD-programvaren på en datamaskin, kan virke unaturlige. Koble projektoren til utstyret før du bruker projektoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.28 "Koble utstyr til projektoren". Hvis [Tastelås] i [Standardinnstillinger] er angitt til [På], kan du ikke betjene projektoren fra kontrollpanelet. Bruk fjernkontrollen. Hvis du trykker på en knapp som er deaktivert, piper projektoren og det vises et feilikon på skjermen. 33

36 2. Vise et bilde Hvis [Lydsignal] i [Standardinnstillinger] er angitt til [Av], piper ikke projektoren. Slå på projektoren Kontroller at strømledningen er satt inn i et strømuttak. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.30 "Koble til strømledningen". 1. Trykk på [Power]-knappen. CLB030 Projektoren piper og indikatorlampen blinker blått. Oppstartsskjermen vises. Sørg for at projektoren er plassert midt foran lerretet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.26 "Plassering av projektoren". Når projektoren slås på for første gang etter at den er kjøpt, vises startmenyen. Angi visningsspråk og strømnivå for lampen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.34 "Når startmenyen vises". Passordskjermen vises hvis det er angitt et passord for projektoren i [Passord] under [Standardinnstillinger]. Angi et passord. Når [Metode for å slå på] i [Standardinnstillinger] er angitt som [Autom.], slår projektoren seg på så snart støpselet er satt inn i et strømuttak (slå på direkte). Oppstartsskjermen lukkes kort tid etter at den er vist. Du kan angi at oppstartsskjermen ikke skal vises i [Oppstartsskjermbilde] under [Visningsinnstillinger]. Når startmenyen vises Når projektoren slås på for første gang etter at den er kjøpt, må du angi visningsspråk og strømnivå for lampen. 1. Velg visningsspråk og trykk på [Enter]-knappen. 2. Velg strømnivå for lampen og trykk på [Enter]-knappen. 34

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer