Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning"

Transkript

1 Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

2

3 INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser 3D-bilder...5 Håndbøker som følger med projektoren...7 Håndbøker for projektoren...7 Liste over håndbøker...7 Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROM-en...9 Slik bruker du denne håndboken...10 Symboler...10 Merknader Forberedelser før bruk av projektoren Hovedfunksjoner...11 Kontrollere tilbehøret...13 Projektorens deler og deres funksjoner...15 Kontrollpanel (sett ovenfra)...15 Sett forfra og fra venstre...16 Sett bakfra og fra høyre...17 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner...18 Slik bruker du fjernkontrollen...21 Fjernkontrollens effektive rekkevidde...21 Sette batterier i fjernkontrollen...22 Legge inn tekst...23 Betjene en datamaskin med fjernkontrollen...24 Betjene flere projektorer med fjernkontrollen...25 Plassering av projektoren...26 Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse...26 Koble utstyr til projektoren...28 Koble til en datamaskin...28 Koble til AV-utstyr...29 Koble til strømledningen Vise et bilde Grunnleggende operasjoner

4 Slå på projektoren...34 Velge inndatasignal...35 Justere vinkelen til projektoren...36 Justere bildet...37 Justere høyttalervolumet...40 Manipulere bilder med fjernkontrollen...40 Slå av projektoren...44 Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera...46 Koble til USB-enheten...46 Vise stillbilder...47 Vise videoer...48 Koble fra USB-enheten...49 Konvertere presentasjonsfiler til JPEG-filer Bruke projektoren i nettverk Koble projektoren til et nettverk...53 Koble til nettverket med en Ethernet-kabel...55 Tilkobling med trådløst LAN...57 Arbidsflyt for tilkobling av trådløst LAN...57 Oppsett av enkelt, trådløst LAN...59 Vise bilder med Network Utility...61 Hva er Network Utility?...61 Simple 1:1 Connection...62 Nettverkstilkobling...64 Innstillinger når du bruker en USB-minneenhet...65 Bruke projektorserverfunksjonen...68 Konfigurere nettverksserveren...68 Konfigurere projektoren...69 Vise filer som er lagret på serveren Endre projektorinnstillingene Vise menyskjermen...71 Bruke menyskjermen...73 Gjenopprette innstillinger til standardinnstillinger...77 Liste over menyelementer

5 Bildejustering-meny...83 Visningsinnstillinger-meny...87 Standardinnstillinger-meny...90 USB-/nettverksinnstillinger-meny...95 USB-innstillinger...95 Nettverksinnstillinger...96 Nettverksprograminnstillinger Vis status Troubleshooting Liste over indikatorer Vanlige problemer Kunnskapsdatabase Vedlikehold Forholdsregler for betjening Rengjøre projektoren Rengjøre visningsvinduet Rengjøre projektoren Bytte ut lampen Administrere projektoren med Projector Management Utility Installere Projector Management Utility Innstillinger som er nødvendige for å bruke Projector Management Utility Starte Projector Management Utility Rekvisita Tillegg Spesifikasjoner Spesifikasjoner for projektoren Liste over kompatible signaler Inndata fra datamaskin Y/Pb/Pr-inndata Videoinndata HDMI-inndata Spesifikasjoner for porter Datamaskininngang

6 Kontrollport Rettigheter Oppdatere fastvaren Hvor kan jeg rette henvendelser? Varemerker INDEKS

7 Innledning Opphavsrett til bilder Når du viser bilder med projektoren, må du passe på at du ikke bryter opphavsretten til beskyttet materiale. Følgende er eksempler på mulige brudd på opphavsretten til beskyttet materiale. Kringkaste bilder eller filmer for kommersielle formål Redigere bilder eller filmer med funksjoner som å fryse, forstørre eller zoome bildet for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning Endre sideforholdet til bilder eller filmer med en funksjon som endrer skjermstørrelsen for å kringkaste bilder for kommersielle formål eller offentlig visning. Viktig Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. Merknader til brukere som viser 3D-bilder Vær oppmerksom på følgende punkter ved bruk av 3D-briller ved visning av bilder med projektoren: Hvordan man ser 3D-bilder kan variere fra person til person. Ikke bruk 3D-briller til å se på andre ting enn 3D-bilder. Les håndbøkene som fulgte med 3D-brillene og 3D-kompatibelt innhold før visning av 3D-bilder. Unngå lange perioder med 3D-visning. Ta minst 15 minutter pause etter hver time med visning. Stopp 3D-visningen hvis du føler deg uvel. Kontakt lege hvis du fortsetter å føle deg uvel. Ved 3D-visning i et rom med LED- eller lysstoffbelysning kan det føles som om lyset i rommet flimrer. Hvis dette skjer, kan du dempe belysninger til det ikke flimrer mer, eller slå av lyset. Hvis du eller noen i familien har hatt anfall som skyldes lysømfintlighet, må lege kontaktes før 3Dvisning. Ved 3D-visning plasserer du deg foran skjermen slik at øynene er parallelt og på høyde med skjermen. Hvis du sitter for nært skjermen under 3D-visning kan øynene bli overanstrengt. Avstanden til skjermen bør være tre ganger høyden på skjermen. 5

8 Barn skal ikke bruke 3D-briller uten tilsyn av voksne. 3D-visning anbefales ikke for barn under 6 år. Det kan påvirke utviklingen av synet negativt. Kontakt lege før bruk av 3D-briller. 6

9 Håndbøker som følger med projektoren Håndbøker for projektoren Les denne håndboken nøye før du bruker projektoren. Referer til håndbøkene som er relevante i forhold til hva du ønsker å bruke projektoren til. Håndbøkene finnes i ulike formater. Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader må være installert hvis du vil vise håndbøkene som PDF-filer. Sikkerhetsinformasjon Gir informasjon om sikker bruk av projektoren. Les Sikkerhetsinformasjon for å unngå personskader og skader på projektoren. Oppsettveiledning Gir grunnleggende informasjon om hvordan du installerer projektoren. Siden innholdet i denne håndboken er et sammendrag av brukerveiledningen, må du se Brukerveiledning for detaljert informasjon. Brukerveiledning Gir informasjon om hvordan du installerer projektoren, hvordan du viser bilder med den og hvordan du konfigurerer den. Den gir også informasjon om feilsøking og vedlikehold. Følgende programvareprodukter refereres til med generelle navn: Produktnavn Generelt navn RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool Liste over håndbøker Navn på håndbok Trykte håndbøker som leveres med maskinen PDF-håndbøker som leveres med maskinen Sikkerhetsinformasjon Ja Nei Oppsettveiledning Ja Nei 7

10 Navn på håndbok Trykte håndbøker som leveres med maskinen PDF-håndbøker som leveres med maskinen Brukerveiledning Nei Ja 8

11 Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROMen Denne delen beskriver hvordan du viser PDF-håndboken på den vedlagte CD-ROM-en. Filbane Håndboken ligger i følgende mappe på CD-ROM-en: Manual\(språk) 1. Sett CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen din. 2. Angi et språk. Oppstartsskjermen vises. 3. Klikk på [Les PDF-håndbøker]. PDF-håndboken vises på skjermen. Du må ha Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader installert for å kunne vise håndbøkene i PDFformat. 9

12 Slik bruker du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser punkter du må være oppmerksom på når du bruker projektoren. Viser tilleggsforklaringer på projektorens funksjoner samt instruksjoner om hvordan du løser brukerfeil. [ ] Viser navn på knappene på kontrollpanelet og fjernkontrollen. Viser også elementer som vises på menyskjermene. Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Det kan hende visse alternativer ikke er tilgjengelig i noen land. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Visse enheter er tilleggsutstyr, avhengig av landet du oppholder deg i. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du vil ha mer informasjon. 10

13 1. Forberedelser før bruk av projektoren Dette kapittelet forklarer navnene og funksjonene til de ulike delene av projektoren og fjernkontrollen, samt hvordan du bruker dem. Det forklarer også hvordan du skal plassere projektoren og hvordan du kobler den til annet utstyr. Hovedfunksjoner Projektoren har følgende funksjoner du kan bruke: Juster automatisk Projektoren oppdager signalet og justerer flimmer og posisjonen til det viste bildet hvis du trykker på [Auto set]-knappen når projektoren er tilkoblet en datamaskin. Automatisk trapeskorreksjon Projektoren justerer automatisk formen til det viste bildet i henhold til projektorens vinkel. Lyd/video av / frys Når du trykker på [AV Mute]-knappen, slås lyden av og skjermen blir blank. Når du trykker på [Freeze]-knappen, stanses bildet midlertidig. Forstørr/zoom Når du trykker på [Magnify]-knappen, forstørres det viste bildet. Når du trykker på [Zoom]- knappen, forminskes det viste bildet. Veggfargekorrigering Du kan justere fargetonen til bildet i forhold til fargen på veggen som bildet vises på. Passordinnstilling/tastelås Du kan angi et passord for projektoren for å begrense hvilke personer som kan bruke den. Knappene på kontrollpanelet kan deaktiveres med tastelåsinnstillingen for å hindre at uvedkommende bruker projektoren. Administratorautentisering Aktiver administratorgodkjenning slik at bare administratoren kan endre sikkerhetsinnstillingene. Dette gir bedre sikkerhet for projektoren, siden vanlige brukere ikke kan endre innstillingene. Brukerlogo Projektoren kan vise en registrert logo eller et bilde når det ikke er signal eller når den starter opp. Presentasjoner uten datamaskin Projektoren kan vise JPEG- eller MPEG-filer fra en USB-minneenhet som er koblet til den. Den kan også vise JPEG-filer som er lagret på et digitalkamera. 11

14 1. Forberedelser før bruk av projektoren Du kan konvertere PowerPoint-filer til JPEG-format med JPEG Conversion Tool og deretter vise dem med projektoren. Musefjernkontroll Du kan styre musepekeren på en datamaskin ved å bruke fjernkontrollen som følger med projektoren. Network Utility Network Utility er et program som følger med projektoren og brukes til å koble projektoren til en datamaskin for å vise bilder. Du kan også enkelt angi innstillinger for trådløst nettverk med dette programmet. 12

15 Kontrollere tilbehøret Kontrollere tilbehøret Projektoren leveres med tilbehøret nedenfor. Kontroller at alt er med i pakken. Hvis noe mangler eller er skadet, må du kontakte din salgs- eller servicerepresentant. Fjernkontroll AAA-batteri LR03 (2 stk.) RGB-kabel (3 m) Strømledning Mottaker for musefjernkontroll Bæreveske Sikkerhetsinformasjon Oppsettveiledning CD-ROM Garantikort 13

16 1. Forberedelser før bruk av projektoren Tilbehøret som følger med, kan variere avhengig av hvor du kjøpte dette produktet. Bruk bare RGB-kabelen som følger med projektoren. Bruk bare strømledningen som følger med projektoren. Bruksanvisning og diverse programmer finnes på medfølgende CD-ROM. Du finner informasjon om hvordan du leser bruksanvisningen, i s.9 "Vise PDF-håndboken som finnes på CD-ROM-en". Du finner informasjon om hvordan du bruker programmene, i s.51 "Slik bruker du JPEG Conversion Tool", s.61 "Slik bruker du Network Utility", og s.122 "Administrere projektoren med Projector Management Utility". 14

17 Projektorens deler og deres funksjoner Projektorens deler og deres funksjoner Kontrollpanel (sett ovenfra) CLB [Power]-knapp Slår projektoren av og på. Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på indikatorlampen. På: strømmen er på. Av: strømmen er av. Blinker med intervaller på 1 eller 3 sekunder: hvilemodus. Blinker med korte intervaller: oppstart eller nedkjøling. 2. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 3. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. 4. [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 5. [Enter]-knapp Legger inn valgt modus. 15

18 1. Forberedelser før bruk av projektoren 6. Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere formatet til det viste bildet. Knappene [ ] og [ ] brukes til å justere volumet. 7. Visningsvindu Forstørrer og viser bildet (lys). Oversiden av projektoren er dekket med beskyttende film når den fraktes. Fjern filmen før du bruker projektoren. Sett forfra og fra venstre CLB Mottaker for fjernkontroll, LED-indikatorer Mottar signalet fra fjernkontrollen. Du kan bekrefte statusen til projektoren ved å se på LED-indikatorene. Venstre LED viser statusen til lampen, og høyre LED viser temperaturen inne i projektoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.107 "Liste over indikatorer". 2. Høyttaler Leverer lydinndata fra en ekstern kilde. 3. Fokusbryter Justerer bildefokuset. 4. Justerbare føtter Justerer vinkelen til projektoren. 5. Utluftningsventiler Slipper ut varm luft fra innsiden av projektoren. 16

19 Projektorens deler og deres funksjoner Sett bakfra og fra høyre CLB USB-port For å koble til en USB-minneenhet eller USB-enhetskabel. 2. HDMI-port For å koble til en HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface). 3. LAN-port For å koble til en Ethernet-kabel. 4. Datamaskininngang (Y/Pb/Pr) For å ta inn RGB-signaler fra en datamaskin eller bildekomponentsignaler (Y/Pb/Pr) fra en videospiller. 5. Videoinngang For å ta inn bildesignaler fra en videospiller. 6. Lydinngang For å ta imot lydsignaler fra en datamaskin eller videospiller. 7. Inntaksventiler For å sirkulere luft utenfra for å avkjøle projektoren. 8. Strømkontakt For å koble til strømledningsettet som følger med projektoren. 9. Sikkerhetsspor For å koble til en antityverikabel. 17

20 1. Forberedelser før bruk av projektoren Fjernkontrollens deler og deres funksjoner CLB [Menu]-knapp Viser menyskjermen. Trykk en gang til for å lukke menyskjermen. 2. [Input]-knapp Bytter inndatasignal. Inndatasignalet endres hver gang du trykker på knappen. 3. [Page]-knapper Veklser mellom lysbilder, f.eks. i en PowerPoint-presentasjon. Trykk på [ ] for å gå til neste side. Trykk på [ ] for å gå til forrige side. Du kan bruke disse knappene når mottakeren for fjernkontroll av musen er tilkoblet en datamaskin. 4. [Magnify]-knapper Forstørrer bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forstørre bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forminske bildet til sin opprinnelige størrelse. 5. [Keystone]-knapper Justerer trapesforvrengning. Trykk på [ ]-knappen for å øke korreksjonsverdien. Trykk på [ ]-knappen for å redusere korreksjonsverdien. 6. [Power]-knapp Slår projektoren av og på. 7. [Freeze]-knapp Stanser bildet midlertidig. 8. [AV Mute]-knapp Fjerner bildet på skjermen midlertidig og slår av lyden. 18

21 Fjernkontrollens deler og deres funksjoner 9. [Enter]-knapp Angir valgt element eller modus. 10. [Volume]-knapper Justerer volumet i høyttaleren. Trykk på [ ]-knappen for å øke volumet. Trykk på [ ]-knappen for å redusere volumet. 11. [Zoom]-knapper Forminsker bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forminske bildet. Trykk på [ ]-knappen for å forstørre bildet til sin opprinnelige størrelse. 12. [HDMI]-knapp Bytter til HDMI-inndatamodus. 13. [Computer]-knapp Bytter til datamaskininndatamodus. Hvis inndatasignalet bare er Y/Pb/Pr, vises Y/Pb/Pr-skjermen når du trykker på denne knappen. 14. Tallknapper Brukes til å angi tall. 15. [Auto set]-knapp Justerer automatisk bildet slik at det samsvarer med inndatasignalet fra en datamaskin. 16. [Picture]-knapp Bytter skjermmodus. 17. [Clear]-knapp Sletter tegn du har skrevet inn. 18. [Network]-knapp Bytter til nettverksinndatamodus. 19. [USB]-knapp Bytter til USB-inndatamodus. 20. Pilknapper Brukes til å betjene menyskjermen. 21. [R-Click]-knapp Brukes til å betjene datamaskinen med fjernkontrollen. Det er det samme som høyreklikknappen på en datamus. 22. [Guide]-knapp Viser veiledningen for lysbildevisning. 23. [Aspect]-knapp Veksler mellom ulike størrelser av det viste bildet. 24. [Eco]-knapp Bytter strømnivå for lampen. 19

22 1. Forberedelser før bruk av projektoren 25. [ID]-knapp Registrerer fjernkontroll-id-en. 20

23 Slik bruker du fjernkontrollen Slik bruker du fjernkontrollen Du kan bruke fjernkontrollen til å slå projektoren av og på, og til å endre signalet til bildet som mottas og vises. Du kan også forstørre eller forminske bildet og slå av lyden. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler når du bruker fjernkontrollen: Ikke mist fjernkontrollen i gulvet eller slå den mot noe. Ikke legg fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig sted. Pass på at fjernkontrollen ikke blir våt. Ikke legg den oppå noe vått. Ikke ta fjernkontrollen fra hverandre. Fjernkontrollens effektive rekkevidde Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren på projektoren for å bruke den. Den effektive rekkevidden til fjernkontrollen er ca. 4,5 meter (14,7 fot) fra mottakeren ved en vinkel på ca. 15 grader til fjernkontrollmottakeren på projektoren. 2 1 CLB Avstand: opptil 4,5 meter (14,7 fot) 2. Vinkel: innenfor 15 grader Det kan hende fjernkontrollen ikke fungerer i enkelte områder og under enkelte forhold. Hvis dette skjer, peker du fjernkontrollen mot projektoren og prøver på nytt. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren på projektoren er utsatt for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. 21

24 1. Forberedelser før bruk av projektoren Sette batterier i fjernkontrollen For sikker bruk må du følge advarslene nedenfor som gjelder batteriene som brukes i fjernkontrollen. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Ikke bland og bruk batterier av forskjellig type eller nye og gamle batterier. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta batterier som er gått ut på dato eller er utladede, ut av fjernkontrollen. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig. 1. Ta av batteridekselet på fjernkontrollen. CLB015 22

25 Slik bruker du fjernkontrollen 2. Sett inn batteriene. CLB016 Legg merke til retningen til de positive og negative terminalene når du setter inn batteriene. 3. Lukk batteridekselet. CLB017 Bytt batterier hvis fjernkontrollen ikke virker eller den effektive rekkevidden blir for liten. Legge inn tekst Bruk tastaturet som vises på skjermen til å legge inn tekst på innstillingsskjermen. 1. Bruk knappene [ ], [ ], [ ] og [ ] på fjernkontrollen til å velge et tegn på skjermen. Det valgte tegnet markeres med oransje. 23

26 1. Forberedelser før bruk av projektoren 2. Trykk på [Enter]-knappen. Det valgte tegnet vises i tekstfeltet. 3. Etter at du har lagt inn alle tegnene velger du [OK]. 4. Trykk på [Enter]-knappen. Teksten er lagt inn. Du kan også bruke tallknappene på fjernkontrollen til å legge inn tall. Betjene en datamaskin med fjernkontrollen Du kan betjene en datamaskin med fjernkontrollen til projektoren. Du kan bruke denne funksjonen når fjernkontrollmottakeren for mus er tilkoblet en datamaskin. Du kan bruke en datamaskin med en USB-inngang som støtter USB 2.0. Støttede operativsystemer er Windows XP, Vista og 7. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til en datamaskin bare når du betjener datamaskinen med fjernkontrollen. Når du betjener projektoren med fjernkontrollen mens fjernkontrollmottakeren for mus er koblet til datamaskinen, beveger pekeren på dataskjermen seg samtidig med hvordan du bruker tastene på fjernkontrollen CLB Pilknapper Flytter musepekeren. Trykk på knappen som samsvarer med hvilken retning du vil flytte pekeren. 2. [Enter]-knapp Venstreklikker. 3. [R-Click]-knapp Høyreklikker. 4. [Page]-knapp Knappene [ ] og [ ] skifter side i en PowerPoint-presentasjon. 24

27 Slik bruker du fjernkontrollen 1. Koble fjernkontrollmottakeren for mus til datamaskinen. 2. Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollmottakeren for mus og trykk på knappene. Noen datamaskiner kan ikke betjenes med projektorens fjernkontroll. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker hvis fjernkontrollmottakeren for mus utsettes for sollys, fluoriserende lys eller sterkt lys. Hvis dette skjer, endrer du plasseringen eller retningen til fjernkontrollmottakeren for mus. For å dra og slippe holder du nede [Enter]-knappen mens du flytter pekeren med pilknappene, og slipper knappen ved ønsket plassering. Betjene flere projektorer med fjernkontrollen Du kan betjene flere projektorer med én fjernkontroll. Du kan betjene opptil fire projektorer. Du må angi et ID-nummer som skal tildeles hver projektor i [Fjernkontroll-ID] under [Standardinnstillinger] på forhånd. 1. Trykk på [ID]-knappen og trykk samtidig på tallknappen som samsvarer med IDnummeret til projektoren som skal betjenes, og hold nede i tre sekunder eller mer. CLB020 ID-nummeret som er tildelt fjernkontrollen endres. 2. Betjen projektoren. Fjernkontrollen kan ikke betjene en projektor hvis ikke ID-en på fjernkontrollen er den samme som kontroller-id-en som er angitt i projektorens Standardinnstillinger-meny. ID-nummeret som er angitt i fjernkontrollen, gjelder til det angis et annet ID-nummer. ID-nummeret i fjernkontrollen må angis på nytt når du har byttet batterier. 25

28 1. Forberedelser før bruk av projektoren Plassering av projektoren Når du plasserer projektoren, må du plassere den slik at baksiden vender mot lerretet. Pass på at projektoren og lerretet er parallelle med hverandre. Juster avstanden mellom projektoren og lerretet i forhold til størrelsen på det viste bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.26 "Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse". Visningsmodus Du kan plassere projektoren på en av to måter. Velg innstilling i henhold til plasseringen av projektoren i [Visningsmodus] under [Standardinnstillinger]. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.90 "Standardinnstillingermeny". Standard Projektoren plasseres foran en skjerm som bildene vises på. Bak CLB021 Projektoren plasseres bak en skjerm som bildene vises på. CLB022 Forhold mellom visningsavstand og lerretstørrelse Størrelsen til det viste bildet varierer avhengig av avstanden fra projektoren til skjermen. 26

29 Plassering av projektoren Se tabellen nedenfor for å plassere projektoren i en passende posisjon. b a CLB023 Visningsstørrelse *1 a Visningsavstand b Visningshøyde 48 tommer 12 cm (4,6 tommer) 9 cm (3,7 tommer) 60 tommer 17 cm (6,5 tommer) 12 cm (4,7 tommer) 80 tommer 25 cm (9,8 tommer) 16 cm (6,2 tommer) *1 Størrelsen til de viste bildene gjelder bilder i full størrelse uten trapeskorreksjon. 27

30 1. Forberedelser før bruk av projektoren Koble utstyr til projektoren Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Produktet kan falle i gulvet og forårsake skade. Forskjellig utstyr kan kobles til projektoren. Slå av strømmen til eventuelt utstyr før du kobler det til projektoren. Sørg for å lese håndboken for det aktuelle utstyret før du kobler det til projektoren. Koble til en datamaskin Koble en RGB-kabel til datamaskininngangen på projektoren og til RGB-utgangen på en datamaskin. Hvis du vil ta imot lydsignaler, kobler du en lydkabel til lydinngangen på projektoren og lydutgangen på datamaskinen. Hvis det finnes HDMI-grensesnitt på en datamaskin du vil bruke, kobler du en HDMI-kabel til HDMIporten på projektoren og datamaskinen CLB Til lydutgangen 2. Til HDMI-porten 3. Til RGB-utgangen Noen datamaskiner kan ikke kobles til projektoren. Før du kobler en datamaskin til projektoren, må du kontrollere utgangsterminalene og signalkompatibilitet. Hvis du vil sende DVI-signaler til projektoren, kobler du en konverteringsadapter eller -kabel til datamaskininngangen eller HDMI-porten på projektoren. Lydinngangen brukes til utstyr som kobles til datamaskininngangen eller videoinngangen. 28

31 Koble utstyr til projektoren Koble til AV-utstyr Bruk en kabel som støtter signalet som sendes når du kobler til AV-utstyr. Hvis du vil koble til en DVD-opptaker, kobler du en konverteringsadapter med BNC-pin til datamaskininngangen på projektoren og til Y/Pb/Pr-utgangen på opptakeren. Hvis du vil koble til en videoopptaker eller en DVD-spiller, kobler du en videokabel til videoinngangen på projektoren og til videoutgangen på opptakeren eller spilleren. Hvis du vil ta imot lydsignaler, kobler du en lydkabel til lydinngangen på projektoren og til lydutgangen på opptakeren eller spilleren. Hvis det finnes HDMI-grensesnitt på en enhet du vil bruke, kobler du en HDMI-kabel til HDMI-porten på projektoren og enheten CLB Videospiller, DVD-spiller 2. DVD-opptaker 3. Til lydutgangen 4. Til videoutgangen 5. Til HDMI-porten 6. Til Y/Pb/Pr-utgangen 7. Til lydutgangen Lydinngangen brukes til utstyr som kobles til datamaskininngangen eller videoinngangen. Noen enheter fungerer kanskje ikke korrekt når de er tilkoblet med HDMI. Bruk bare en HDMI-kabel som er merket med HDMI-logoen. Hvis du vil ta imot bildesignaler på 1080p må du bruke en høyhastighets-hdmi-kabel. En vanlig HDMI-kabel fungerer kanskje ikke korrekt. 29

32 1. Forberedelser før bruk av projektoren Koble til strømledningen Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk andre frekvenser enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Produktet kan falle i gulvet og forårsake skade. Skyv støpselet helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et strømuttak med en løs tilkobling. Dette kan føre til varmedannelse. Koble strømledningen til basen med riktig retning. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan det føre til røyk, brann eller elektrisk støt. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. 30

33 Koble til strømledningen 1. Sett kontakten til strømledningen inn i vekselstrømkontakten på høyre side av projektoren. 2. Sett støpselet inn i et strømuttak. CLB028 Ikke plasser ting i nærheten av strømuttaket. Når [Metode for å slå på] i [Standardinnstillinger] er angitt som [Autom.], slår projektoren seg på så snart støpselet er satt inn i et strømuttak (slå på direkte). 31

34 32 1. Forberedelser før bruk av projektoren

35 2. Vise et bilde Dette kapittelet forklarer fremgangsmåten for å vise et bilde. Grunnleggende operasjoner Ikke se inn i visningsvinduet eller -ventilen når produktet er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Vær spesielt forsiktig i nærheten av barn. Ikke legg materiale som ikke tåler varme, i nærheten av utluftingsventilene. Det kan komme varm luft ut fra utluftingsventilene, noe som kan føre til skade på produktet eller en ulykke. Ikke sett noe foran visningslyset når det er på. Hvis du gjør det, kan gjenstanden som er plassert foran visningslyset, bli svært varm og bli misformet, forringet eller forårsake brannskader eller brann. Det reflekterte lyset kan gjøre visningsvinduet varmt og forårsake feil på produktet. Hvis du vil stanse visningen midlertidig, velger du dempefunksjonen. Hvis du vil stanse den lenger, slår du av produktet. Ta ut strømledningen hvis projektoren ikke skal brukes over en lengre periode. Hvis lampen brukes i en lengre periode, kan det hende den slutter å lyse eller bildet blir mørkt. Hvis dette skjer, bytter du ut lampen. I noen sjeldne tilfeller kan lampens lysstyrke variere litt på grunn av lampens egenskaper. Projektoren støtter ulike RGB-signaler, men signaler som ikke er WXGA-signaler utvides eller komprimeres når de vises og bildekvaliteten forringes noe. Vi anbefaler at du stiller inn datamaskinens utdatasignal til WXGA for å få bedre bildekvalitet. Bevegelser av bilder i videoer som vises med DVD-programvaren på en datamaskin, kan virke unaturlige. Koble projektoren til utstyret før du bruker projektoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.28 "Koble utstyr til projektoren". Hvis [Tastelås] i [Standardinnstillinger] er angitt til [På], kan du ikke betjene projektoren fra kontrollpanelet. Bruk fjernkontrollen. Hvis du trykker på en knapp som er deaktivert, piper projektoren og det vises et feilikon på skjermen. 33

36 2. Vise et bilde Hvis [Lydsignal] i [Standardinnstillinger] er angitt til [Av], piper ikke projektoren. Slå på projektoren Kontroller at strømledningen er satt inn i et strømuttak. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.30 "Koble til strømledningen". 1. Trykk på [Power]-knappen. CLB030 Projektoren piper og indikatorlampen blinker blått. Oppstartsskjermen vises. Sørg for at projektoren er plassert midt foran lerretet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.26 "Plassering av projektoren". Når projektoren slås på for første gang etter at den er kjøpt, vises startmenyen. Angi visningsspråk og strømnivå for lampen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se s.34 "Når startmenyen vises". Passordskjermen vises hvis det er angitt et passord for projektoren i [Passord] under [Standardinnstillinger]. Angi et passord. Når [Metode for å slå på] i [Standardinnstillinger] er angitt som [Autom.], slår projektoren seg på så snart støpselet er satt inn i et strømuttak (slå på direkte). Oppstartsskjermen lukkes kort tid etter at den er vist. Du kan angi at oppstartsskjermen ikke skal vises i [Oppstartsskjermbilde] under [Visningsinnstillinger]. Når startmenyen vises Når projektoren slås på for første gang etter at den er kjøpt, må du angi visningsspråk og strømnivå for lampen. 1. Velg visningsspråk og trykk på [Enter]-knappen. 2. Velg strømnivå for lampen og trykk på [Enter]-knappen. 34

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...4 Opphavsrett til bilder...4 Viktig...4 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold.

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold. Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg Les sikkerhetsinformasjonen i "Read This First" før du bruker maskinen for

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Nyttige funksjoner

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Nyttige funksjoner Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Nyttige funksjoner Bruke projektoren i nettverk Slik brukes den interaktive funksjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Nyttige funksjoner. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold.

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Nyttige funksjoner. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold. Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Nyttige funksjoner Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Følg instruksjonene på Epson-nettstedet for nedlasting og installering.

Følg instruksjonene på Epson-nettstedet for nedlasting og installering. Message Broadcasting Message Broadcasting er en plugin-modul for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruke plugin-modulen til å sende meldinger eller kunngjøringer til én eller flere projektorer eller

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Nyttige funksjoner

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Nyttige funksjoner Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Nyttige funksjoner Bruke projektoren i nettverk Slik brukes den interaktive funksjonen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Når du forlater rommet, husk: Trykk avslutt på touch-panelet, slå av trådløs mikrofon og logg ut fra PC. Hvis det er feil på utstyret, vennligst

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Network Connection Guide

Network Connection Guide NO MA1703-A Network Connection Guide Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. For å få tak i den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden på URL-en

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Nyttige funksjoner. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold.

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Nyttige funksjoner. Endre projektorinnstillingene. Feilsøking. Vedlikehold. Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Nyttige funksjoner Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Vedlegg Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer