Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen"

Transkript

1 Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk.

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Innledning... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 Merknader Sikkerhetsinformasjon Brukersikkerhet...3 Sikkerhetsforholdsregler som må følges... 4 Miljø der maskinen kan brukes... 4 Håndtere strømledninger og støpsler... 5 Håndtere hovedmaskinen...7 Håndere maskinens deler inne i maskinen...9 Installere projektoren på vegg eller tak...9 Om batteriene Om lampen Flytte...13 Sikkerhetsmerking på maskinen Plassering av ADVARSEL- og FORSIKTIG-etiketter Symboler på strømbryter Informasjon for denne maskinen Lover og forskrifter...17 CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land)...17 Datterselskaper og informasjon om støyutslipp...17 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr...17 Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)

4 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Ansvarsfraskrivelse Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. 2

5 1. Sikkerhetsinformasjon Dette kapittelet inneholder sikkerhetsinformasjon for maskinen. Brukersikkerhet I denne veiledningen brukes følgende viktige symboler: Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere alvorlig skade eller til og med død. Hvis du overser denne advarselen, kan du risikere mindre eller moderat skade på personell eller utstyr. 3

6 1. Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsforholdsregler som må følges Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler som alltid må tas når denne maskinen er i bruk. Miljø der maskinen kan brukes Denne delen beskriver forholdsregler for miljø der maskinen kan brukes. Plasser ikke vaser, blomsterpotter, kopper, toalettsaker, medisiner, små metallgjenstander eller beholdere med vann eller annen væske oppå eller i nærheten av denne maskinen. Brann eller elektrisk støt kan forårsakes ved søling eller dersom slike gjenstander eller substanser faller ned i maskinen. Hold maskinen og tilbehør utilgjengelig for barn. Maskinen kan forårsake skade hvis den befinner seg nær barn. Hold maskinen borte fra fukt og støv. Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke plasser gjenstander i nærheten av maskinen. Hvis du gjør det, kan maskinen velte, og det kan resultere i skade. Ikke plasser maskinen på en ustabil eller skrå flate. Hvis den velter, kan det føre til personskader. Ikke plasser eller bruk maskinen i et miljø der den kan bli våt av snø, regn eller ved å være nær vann. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser ansiktet eller hånden nær utluftingsventilene. Det kan føre til brannskader eller en ulykke på grunn av varm luft som kommer ut av utluftingsventilene. 4

7 Sikkerhetsforholdsregler som må følges Ikke bruk maskinen på mykt materiale slik som papir eller tøy som kan bli sugd inn i åpningene. Det kan føre til varmeutvikling inne i maskinen, noe som kan medføre feil, brannskader eller brann. Ikke plasser maskinen på et sted der luftgjennomstrømningen er dårlig. Det kan føre til brann fordi innvendige komponenter blir overopphetet. Ikke plasser eller lagre maskinen i direkte sollys eller der varmeutvikling kan oppstå. Varmen kan deformere eller slite ut ytre deler eller negativt påvirke indre deler. Hvis du gjør det kan det begynne å brenne. Ikke legg materiale som ikke tåler varme, i nærheten av utluftingsventilene. Det kan komme varm luft ut fra utluftingsventilene, noe som kan føre til skade på maskinen eller en ulykke. Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Håndtere strømledninger og støpsler Denne delen beskriver forholdsregler ved håndtering av støpsler og strømledninger. Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med spesifikasjonene i denne håndboken. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke skad, ødelegg eller endre strømledningen. Plasser heller ikke tunge gjenstander på strømledningen, ikke trekk i ledningen eller bøy den kraftig. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. 5

8 1. Sikkerhetsinformasjon Berøring av pinnene i strømledningspluggen med en gjenstand av metall innebærer fare for brann og elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst en gang i året og kontrollere om: det er brennmerker på pluggen pinnene på støpselet er bøyd Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av støpselet kan resultere i brann eller elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra stikkontakten minst en gang i året og kontrollere om: ledningstråder inne i strømledningen har eksplodert, er ødelagt, osv. kledningen til strømledningen er sprukket eller har kutt. strømmen skrus av og på hvis du bøyer strømledningen deler av strømledningen blir varm strømledningen er ødelagt Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk tilkoblingskabelen hvis den er deformert, sprukken eller skadet. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Er forbindelseskabelen deformert, sprukken eller skadet, kontakt verksted for å be om en reservekabel. 6

9 Sikkerhetsforholdsregler som må følges Når du bruker skjøteledning eller grenuttak, må du bare koble til utstyr med totalt strømforbruk som ligger innenfor maksimal strømbelastning for skjøteledningen eller grenuttaket. Hvis maksimal belastning overskrides, kan det føre til varmeutvikling og brann. Skyv støpselet helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et strømuttak med en løs tilkobling. Dette kan føre til varmedannelse. Koble strømledningen til basen med riktig retning. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan det føre til røyk, brann eller elektrisk støt. Trekk støpselet ut av stikkontakten på maskinen hvis den ikke skal brukes på flere dager eller over lengre perioder. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Pass på at du trekker støpslet ut fra kontakten og rengjør pinnene og området rundt pinnene minst én gang i året. Det kan føre til brann hvis det bygger seg opp støv i støpslet. Når du utfører vedlikehold på maskinen må du alltid koble strømledningen fra stikkontakten. Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Maskinen kan falle i gulvet og forårsake skade. Strømkilde V, 1,7 A eller mer, 50/60 Hz Sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som over. Håndtere hovedmaskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler for håndtering av hovedmaskinen. 7

10 1. Sikkerhetsinformasjon Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maksinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Hvis maskinen faller ned eller et deksel eller en annen del blir ødelagt, må du straks skru av strømmen på maskinen. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Maskinen kan være svært varm etter at den er skrudd av, særlig ventilene og nedre del av enheten der lampen ligger. Unngå å ta på disse områdene. Det kan føre til brannsår. Ikke plasser maskinen på annet utstyr eller omvendt. Det kan føre til varmeutvikling inne i maskinen eller funksjonssvikt i annet utstyr. 8

11 Sikkerhetsforholdsregler som må følges Ikke øk volumet med mindre du lytter mens du øker volumet. Senk også volumet før du slår av strømmen, fordi det kan høres en høy lyd når du slår på strømmen som kan forårsake hørselsskader. Håndere maskinens deler inne i maskinen Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler vedr. maskinens indre deler. Ikke fjern deksler eller skruer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken. Det finnes høyspenningskomponenter inni maskinen som kan forårsake elektrisk støt. Kontakt din servicerepresentant dersom noen av delene inne i produktet trenger vedlikehold, justering eller reparasjon. Ikke ta maskinen fra hverandre eller endre den. Dette kan føre til personskader eller funksjonsfeil. Dersom maskinen ikke blir rengjort innvendig med jevne mellomrom vil det samle seg støv. Det kan oppstå brann eller driftsstans hvis det samler seg store mengder støv inne i den. Ta kontakt med servicerepresentanten for detaljer om, og kostnader for innvendig rengjøring av maskinen. Installere projektoren på vegg eller tak Ikke forsøk å rengjøre eller bytte ut deler i en maskin som er montert høyt oppe på en vegg eller i taket. Hvis du gjør det, kan den falle ned, noe som kan føre til skader. Ikke åpne lampedekselet på en maskin som er montert på en vegg eller i taket. Hvis du gjør det, kan lampedekselet falle i gulvet. Hvis lampen er ødelagt, kan glassbiter falle ned og forårsake skader. Kontakt din salgs- eller servicerepresentant for å rengjøre eller bytte ut deler i en maskin som er montert på en vegg eller i taket. Hvis en maskin ikke er riktig installert på en vegg eller i taket, kan den falle ned og forårsake skade. Kontakt din salgs- eller servicerepresentant hvis du vil installere en maskin på en vegg eller i taket. 9

12 1. Sikkerhetsinformasjon Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. For brukere Ikke installer projektoren selv. Kontakt din salgs- eller servicerepresentant hvis du vil installere projektoren på en vegg eller i taket. For salgs- eller servicerepresentanter. Bruk festebraketter som er sterke nok til å bære projektoren. Projektoren veier omtrent 3,0 kg (6,7 lb.). Projektoren må installeres på et sted som er solid nok til å bære hele vekten av projektoren med festebraketter. Bare bruk skruene (tre M4x16-skruer) lagt ved projektoren for å feste projektorens braketter. Bruk alle tre skruehull på projektoren for å feste brakettene. Skruehullenes plassering er vist i illuastrasjonen under. Sørg for at skruene blir festet stramt. CZE130 Om batteriene Forklarer ting du bør gjøre når det gjelder batteriene. 10

13 Sikkerhetsforholdsregler som må følges Følg advarslene om batteriene under for trygg drift. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Ikke bland og bruk batterier av forskjellig type eller nye og gamle batterier. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta ut batterier som har gått ut på dato eller er utladet. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig. Dette gjør du hvis batteriet lekker Hvis lekkasje fra et batteri kommer i kontakt med hud, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Tørk av lekkasjen med tørkepapir uten å berøre den. Ha vann på det brukte tørkepapiret, og kast det som brannfarlig søppel. Om lampen Forklarer ting du bør gjøre når det gjelder lampen. Ikke se inn i visningsvinduet eller -ventilen mens maskinen er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Vær spesielt forsiktig i nærheten av barn. Før du bytter ut lampen må du slå av projektoren og vente minst en time til maskinen er fullstendig avkjølt. Hvis det ikke er fullstendig avkjølt, kan du brenne eller skade deg fordi innsiden av maskinen og lampeenheten kan være svært varm. Hvis du bytter ut lampen uten å ta ut strømledningen fra strømuttaket, kan det oppstå elektrisk støt eller eksplosjon. Vær forsiktig når du håndterer den brukte lampen, slik at den ikke knuses. Hvis den knuses, kan det føre til personskade. 11

14 1. Sikkerhetsinformasjon Lampen på maskinen bruker en kvikksølvdamplampe som utsettes for høytrykk når den slås på. Lampen har egenskapene nedenfor, så sørg for å behandle den forsiktig når du har forstått innholdet. Hvis lampen eksploderer og du har fått glassbiter eller tror at du kan ha fått glassbiter eller kvikksølvdamp i øynene, eller har inhalert glassbiter eller kvikksølvdamp, kontakter du lege øyeblikkelig. Forringelse eller støt kan avbryte lampens levetid eller gjøre at lampen eksploderer. Hvis lampen eksploderer, kan det skape en høy lyd. Hvor lang tid det tar før lampen når slutten av levetiden eller eksploderer, avhenger av hver enkelt lampe og forholdene den brukes under. Lampen kan eksplodere første gang den tas i bruk. Hvis du bruker lampen etter at den burde vært skiftet, øker muligheten for at den eksploderer. Hvis lampen eksploderer, kan glassbiter bli spredt inne i maskinen og kastet ut fra ventilen eller andre åpninger. Hvis lampen eksploderer, kan en svært liten mengde kvikksølvdamp i lamperøret og glassbiter kastes ut fra ventilene eller andre åpninger. Ikke sett noe foran visningslyset når det er på. Hvis du gjør det, kan gjenstanden som er plassert foran visningslyset, bli svært varm og bli misformet, forringet eller forårsake brannskader eller brann. Det reflekterte lyset kan gjøre visningsvinduet varmt og forårsake feil på maskinen. Hvis du vil stanse visningen midlertidig, velger du dempefunksjonen AV. Hvis du vil stanse den lenger, slår du av maskinen. Sørg for at du alltid setter inn en ny, egnet lampe når du bytter ut den gamle. Hvis du bruker en lampe som ikke er egnet, kan det føre til eksplosjon og personskade. Dette gjør du hvis lampen har eksplodert Hvis lampen eksploderer, tar du strømledningen ut av projektoren og forlater rommet etter å ha sørget for at det er skikkelig ventilert. Hvis lampen eksploderer og du tror at du kan ha fått glassbiter eller kvikksølvdamp i øynene eller har inhalert det, kontakter du lege øyeblikkelig. Rydd området rundt projektoren og vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Kast eventuell mat som fantes i nærheten av projektoren. Be servicerepresentanten din om å sette inn en ny lampe og undersøke projektoren. 12

15 Sikkerhetsforholdsregler som må følges Flytte Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler når maskinen skal flyttes. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. 13

16 1. Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsmerking på maskinen Plassering av ADVARSEL- og FORSIKTIG-etiketter Denne skriveren har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG plassert som vist nedenfor. Av sikkerhetshensyn er det viktig at du leser instruksjonene og bruker maskinen som beskrevet. 1 CZE129 1 CLM005 Ikke se inn i visningsvinduet når projektoren er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Ikke legg noe på visningsvinduet. Gjenstanden kan bli svært varm og forårsake brann eller brannskade. Skru på AV-dempefunksjonen for å stenge bildet ute midlertidig. 14

17 Sikkerhetsmerking på maskinen 2 3 CZE106 2 CZE155 Ikke rør! Overflaten kan være varm. 3 CZE124 Skal du skifte ut lampen, ta først ut strømledningen og vent i mer enn én time. Lampen kan være ødelagt. Vær forsiktig med glassbiter. Symboler på strømbryter Betydningen til symbolene på denne maskinens brytere er som følger: : HVILEMODUS 15

18 16 1. Sikkerhetsinformasjon

19 2. Informasjon for denne maskinen Dette kapittelet beskriver lover og regler knyttet til maskinen. Lover og forskrifter CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land) Fabrikant: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importør: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Datterselskaper og informasjon om støyutslipp I henhold til UL-GS Symbol -krav, er informasjon om EU-kontor eller tilknyttet bedrift under. Datterselskaper Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Støyutslipp Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. 17

20 2. Informasjon for denne maskinen Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Kun for Tyrkia Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls/resirkuleringsanlegget. 18

21 MEMO 19

22 MEMO 20 NO NO Y

23 2013 Ricoh Co., Ltd.

24 NO NO Y

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL

NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL NF665/15(CE) 15 GA. DYKKERTPISTOL DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK NORSK LES DENNE BRUKERHÅNDBOKEN NØYE FØR VERKTØYET TAS I BRUK FOR Å KUNNE FØLGE SIKKERHETSADVARSLER OG -INSTRUKSJONER. OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer