INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen"

Transkript

1 Les dette først

2

3 INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet... 6 Penn Sikkerhetsinformasjon Brukersikkerhet...7 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet...8 Miljø der maskinen kan brukes... 8 Håndtere strømledninger og støpsler... 9 Håndtere hovedenheten...11 Håndere maskinens deler inne i maskinen Håndtere maskinens rekvisita Om batteriene Flytte...13 Håndtering av stativet Informasjon for denne maskinen Lover og forskrifter...15 CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land)...15 Tilknyttede selskaper i utlandet og informasjon om støyutslipp...15 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr...15 Merknad for batteriet og/eller akkumulator-symbol...16 Merknader til brukere av FCC-utstyr i USA Merknader til brukere i California (Merknader til brukere i USA) Oppsett av maskinen Komponentnavn og funksjoner Hovedenhet...19 Penn

4 Flytte maskinen Starte og stoppe maskinen Starte...26 Stoppe Installere maskinen (installert av leverandør)...29 Forholdsregler for installasjon...29 Miljøspesifikasjoner Krav til installasjonsplass Montering av penneholder Koble til DVI-kabel...33 Tilkobling av strømledningen Feilsøking Maskinen starter ikke Tillegg Varemerker

5 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. 3

6 Slik leser du denne håndboken Symboler Følgende symboler forekommer i denne håndboken: Viser at dette er punkter du må være oppmerksom på når du bruker maskinen. Viser at her finner du ytterligere informasjon om maskinens funksjoner, samt veiledning for å løse brukerfeil. [ ] Viser at det er navn på taster på maskinens skjerm eller kontrollpanel. Ansvarsfraskrivelse Så langt det er mulig innenfor rammen av gjeldende lover, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av feil med maskinen, tap av lagret informasjon, eller bruk eller manglende bruk av dette produktet og brukerveiledningene som leveres sammen med det. Sørg for at du alltid kopierer eller har sikkerhetskopier av informasjonen som er lagret på denne maskinen. Dokumenter eller informasjon kan slettes på grunn av feilbetjening eller at maskinen ikke fungerer som den skal. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for dokumenter som er laget ved hjelp av denne maskinen eller resultater av data du har lagt inn. Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne håndboken. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. 4

7 Om Operating Instructions Brukerhåndboken forklarer hvordan du bruker og feilsøker på maskinen etter at den er installert. Du finner også detaljerte spesifikasjoner om maskinen. Du kan laste ned brukerhåndboken fra Ricohs hjemmeside. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du installerer og bruker Interactive Whiteboard Remote License (tillegg). 5

8 Kontrollere maskinens innhold Denne maskinen består av Interactive Whiteboard-hovedenheten (heretter kalt «hovedenhet») og Interactive Whiteboard Pen (heretter kalt «penn»). Følgende tilbehør er inkludert sammen med hovedenheten og pennen. Hovedenhet Tilbehør Bruk Referanse 1 stk. D-SUB 15-pin kabel Brukes til å koble til en utgangsenhet slik som datamaskin, nettbrett eller dokumentkamera for å vise et bilde, og for å skrive informasjon på bildet som vises. 1 stk. DVI-kabel Brukes for å koble skjermenheten til kontrollenheten. Se brukerhåndboken. Se s. 33 "Koble til DVIkabel". 1 stk. strømkabel Brukes for å koble til et strømuttak. Se s. 34 "Tilkobling av strømledningen". 1 stk. penneholder Brukes til å oppbevare pennen. Festet til hovedenheten. Se s. 33 "Montering av penneholder". 2 stk. skruer til penneholderen Brukes til å feste penneholderen til hovedenheten. Se s. 33 "Montering av penneholder". Les dette først (denne håndboken) Andre dokumenter Penn Tilbehør Bruk Referanse 1 stk. pennespiss Når pennespissen blir utslitt, må du erstatte den med en ny. Se brukerhåndboken. 1 stk. AAA-batteri Sett batteriet i pennen. Se brukerhåndboken. 6

9 1. Sikkerhetsinformasjon Dette kapittelet beskriver forholdsregler med hensyn til sikkerhet. Brukersikkerhet I denne veiledningen brukes følgende viktige symboler: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan forårsake alvorlig skade eller død dersom instruksjonene ikke følges. Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan forårsake mindre eller moderat skade på personell eller utstyr dersom instruksjonene ikke følges. 7

10 1. Sikkerhetsinformasjon Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Denne delen forklarer hvilke forholdsregler som alltid må følges med hensyn til sikkerhet når denne maskinen er i bruk. Miljø der maskinen kan brukes Denne delen beskriver forholdsregler for hvilke omgivelser maskinen kan benyttes i. Ikke bruk brennbar spray eller løsemidler i nærheten av denne maskinen. Unngå å plassere disse elementene i nærheten av denne maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Plasser ikke vaser, blomsterpotter, kopper, toalettsaker, medisiner, små metallgjenstander eller beholdere med vann eller annen væske oppå eller i nærheten av denne maskinen. Brann eller elektrisk støt kan forårsakes ved søling eller dersom slike gjenstander eller substanser faller ned i maskinen. Hold maskinen borte fra fukt og støv. Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke plasser gjenstander i nærheten av maskinen. Hvis du gjør det, kan maskinen velte, og det kan resultere i skade. Ikke plasser maskinen på en ustabil eller skrå flate. Hvis den velter, kan det føre til personskader. Hold maskinen unna saltholdig luft og korroderende gasser. Ikke installer maskinen på steder der det er sannsynlig at det oppstår kjemiske reaksjoner (laboratorier, osv). Det kan føre til at maskinen ikke fungerer som den skal. Ikke plasser eller bruk maskinen i et miljø der den kan bli våt av snø, regn eller ved å være nær vann. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Installer maskinen på en sikker måte. Hvis maskinen faller over ende, kan den bli skadet, og det kan oppstå personskade. 8

11 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Ikke plasser eller lagre maskinen i direkte sollys eller der varmeutvikling kan oppstå. Varmen kan deformere eller slite ut ytre deler eller negativt påvirke indre deler. Hvis du gjør det kan det begynne å brenne. Ikke hindre maskinens inngang eller utgang for luft. Hvis du gjør det risikeres brann av overopphetede indre komponenter eller skade på produktet. Ikke plasser maskinen eller tilbehør på et sted der det er overdreven risting. Hvis du gjør det kan det føre til en skade eller ulykke. Hvis en indre komponent er skadd grunnet risting, kan den forårsake brann eller produktfeil. Håndtere strømledninger og støpsler Denne delen beskriver forholdsregler ved håndtering av støpsler og strømledninger. Merknader for brukere i Nord-Amerika Koble den medfølgende 120-voltskabelen til strømuttaket på 120 volt. Merknader for brukere i EU og andre områder Koble den medfølgende voltskabelen til strømuttaket på volt. Merknader for brukere i Taiwan Koble den medfølgende 110-voltskabelen til strømuttaket på 110 volt. Ikke bruk andre frekvenser enn de som stemmer overens med de oppgitte spesifikasjonene. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Unngå om mulig å bruke skjøteledning eller grenuttak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du er nødt til å bruke skjøteledning eller grenuttak, må du passe på at totalt strømforbruk til den tilkoblede enheten ikke overstiger ytelsesnivået til skjøteledningen eller grenuttaket. Hvis totalt strømforbruk overstiger det spesifiserte nivået, kan de tilkoblede enhetene bli skadet eller forårsake brann. 9

12 1. Sikkerhetsinformasjon Ikke bruk strømledninger som er skadet, brukket eller endret. Bruk heller ikke strømkabler som har vært i klem under tunge gjenstander, vært trukket hardt i eller bøyd kraftig. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Berøring av pinnene i strømledningspluggen med en gjenstand av metall innebærer fare for brann og elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet og de indre lederne er synlige eller er brutt, må du ta kontakt med en servicetekniker for å få den byttet. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst én gang i året og kontrollere om: det er brennmerker på pluggen pinnene på støpselet er bøyd Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av støpselet kan resultere i brann eller elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra stikkontakten minst én gang i året og kontrollere om: ledningstråder inne i strømledningen har eksplodert, er ødelagt, osv. kledningen til strømledningen er sprukket eller har kutt. strømmen skrus av og på hvis du bøyer strømledningen deler av strømledningen blir varm strømledningen er ødelagt Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontroller at støpselet på strømledningen settes godt inn i stikkontakten. Støpsler som bare er delvis satt inn skaper en ustabil tilkobling som kan føre til farlig oppsamling av varme. Trekk støpselet ut av stikkontakten på maskinen hvis den ikke skal brukes på flere dager eller over lengre perioder. 10

13 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Pass på at du trekker støpslet ut fra kontakten og rengjør pinnene og området rundt pinnene minst én gang i året. Det kan føre til brann hvis det bygger seg opp støv i støpslet. Når du utfører vedlikehold på maskinen må du alltid koble strømledningen fra stikkontakten. Håndtere hovedenheten Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsreglene for håndtering av hovedenheten. Pass på at du setter maskinen så nær en stikkontakt som mulig. Dette vil gjøre det enkelt å koble fra strømledningen hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maksinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Ikke plasser en gjenstand på dette produktet eller klatre på det. Dette kan føre til skader. Ikke vær hardhendt mot skjermen eller utsett den for støt. Dette kan resultere i skade eller funksjonsfeil. 11

14 1. Sikkerhetsinformasjon Ikke trykk på skjermen med en skarp gjenstand. Dette kan resultere i skade eller funksjonsfeil. Ikke skrap opp eller slå på hovedenheten med en hard gjenstand. Dette kan resultere i skade eller funksjonsfeil. Håndere maskinens deler inne i maskinen Denne delen forklarer forholdsregler med hensyn til sikkerhet vedr. maskinens indre deler. Ikke fjern deksler eller skruer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken. Kontakt din servicerepresentant dersom noen av delene inne i produktet trenger vedlikehold, justering eller reparasjon. Ikke ta produktet fra hverandre eller endre det. Dette kan føre til personskader eller funksjonsfeil. Dersom maskinen ikke blir rengjort innvendig med jevne mellomrom vil det samle seg støv. Det kan oppstå brann eller driftsstans hvis det samler seg store mengder støv på innsiden av maskinen. Ta kontakt med servicerepresentanten for mer informasjon, samt kostnader for innvendig rengjøring av maskinen. Håndtere maskinens rekvisita Denne delen beskriver forholdsregler for håndtering av maskinens rekvisita. Hold pennespiss eller batteri utilgjengelig for barn. Hvis et barn skulle svelge en pennespiss, pennebunn eller batteri, kontakt lege øyeblikkelig. Om batteriene Denne delen forklarer ting du bør gjøre når det gjelder batteriene. 12

15 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet For sikker bruk må du følge advarslene nedenfor som gjelder batteriene som brukes i pennen. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta batterier som er gått ut på dato eller er utladede, ut av pennen. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig. Dette gjør du hvis batteriet lekker Hvis lekkasje fra et batteri kommer i kontakt med hud, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Tørk av lekkasjen med tørkepapir uten å berøre den. Ha vann på det brukte tørkepapiret, og kast det som brannfarlig søppel. Det er fare for eksplosjon hvis batterier settes inn feil. Bytt bare til batterier av samme eller tilsvarende type (alkaliske AAA-batterier) som anbefales av produsenten. Avhend brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner. Flytte Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler for flytting av hovedenheten. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. 13

16 1. Sikkerhetsinformasjon Kontakt servicerepresentanten hvis du må flytte maskinen (for eksempel hvis du skal flytte den til en annen etasje). Du må ikke prøve å løfte maskinen uten assistanse fra servicerepresentanten. Maskinen vil bli skadet hvis den velter eller faller ned, noe som kan medføre funksjonsfeil og skaderisiko for brukerne. Håndtering av stativet Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler for håndtering av stativet. Sørg for at to eller flere personer flytter stativet. Ellers kan stativet falle over ende eller hovedenheten kan falle av slik at det oppstår skader. Når stativet settes sammen og hovedenheten skal monteres til en vegg, eller ved installering av hovedenheten, kontakt din lokale leverandør. Ikke forsøk å installere selv. Ikke heng opp, len deg mot eller tråkk på stativet. Stativet kan deformeres, noe som kan resultere i en ulykke. Monter stativet slik at strømkabelen og de andre kablene ikke floker seg eller blir sittende fast. Hvis kablene settes fast, kan de skades, noe som kan resultere i brann eller elektrisk sjokk. Lås opp trinsestopperne når du flytter stativet. Hvis du ikke kan låse opp stopperne, kan stativet velte og resultere i en ulykke som skader stativet eller hovedenheten. Ved flytting av stativet, ikke plasser fingrene på innsiden av hovedenhetsrammen. Hvis du gjør dette kan den indre sensoren bli skadet. Flytt stativet sakte når det flyttes over ujevn overflate med humper for å unngå eksponering av hovedenheten for plutselige rykk. Risting eller plutselige rykk kan skade komponentene til hovedenheten, eller presisjonsenhetene inne i hovedenheten, og kan forårsake funksjonsfeil på hovedenheten. Etter å ha flyttet stativet låser du opp trinsestopperne. Hvis du ikke får låst opp stopperne, kan stativet plutselig flytte seg eller falle ned. Dette kan resultere i en ulykke som forårsaker skade på stativet eller hovedenheten. Ikke rist eller berør stativet hardt. Hvis stativet brukes feil, kan det bli skadet eller forårsake en ulykke som kan føre til personskade. 14

17 2. Informasjon for denne maskinen Dette kapittelet beskriver lover og regler knyttet til maskinen. Lover og forskrifter CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land) Fabrikant: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importør: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Tilknyttede selskaper i utlandet og informasjon om støyutslipp I henhold til TUV GS Symbol -krav, er informasjon om EU-kontor eller tilknyttet bedrift under. Tilknyttede selskaper i utlandet Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Støyutslipp Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. 15

18 2. Informasjon for denne maskinen Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Kun for Tyrkia Merknad for batteriet og/eller akkumulator-symbol I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står det ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls-/resirkuleringsanlegget. 16

19 Lover og forskrifter Merknader til brukere av FCC-utstyr i USA Merknad: Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi tilfredstillende beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvent energi; hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det forårsake skadelig forstyrrelser i radiokommunikasjon. Bruk av dette ustyret i boligområder kan forårsake skadelige forstyrrelser. Hvis det skjer må brukeren rette opp i forstyrrelsene for egen regning. Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for regelsamsvar, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Bruke beskyttelseskabelen Det må brukes riktig beskyttede og jordede kabler og plugger for tilkobling til en vertsmaskin (og ytre enheter) for å overholde FCC-utslippsgrensene. Å installere ferittkjernen Ferittkjernen må brukes for RF brukergrensesnitt-suppresjon. Merknader til brukere i California (Merknader til brukere i USA) Perklorater spesiell håndtering kan være nødvendig. Se: perchlorate 17

20 18 2. Informasjon for denne maskinen

21 3. Oppsett av maskinen Dette kapittelet forklarer hvordan du installerer, starter og stopper denne maskinen. Komponentnavn og funksjoner Hovedenhet Strømlampe Denne indikatoren lyser når maskinen kjører. 2. Strømknapp Starter og stopper maskinen. 5 6 DEC050 Selv etter at du har trykket på strømknappen for å stoppe maskinen, fortsetter det å strømme elektrisitet til maskinen til du slår av hovedstrømbryteren. Informasjon om hvordan du starter og stopper maskinen finner du på s. 26 "Starte og stoppe maskinen". 3. Skjermenhet 4. Kontrollenhet 5. Hovedstrømbryter Slår hovedstrømmen av og på. Symbolene på denne maskinens hovedstrømbryter betyr følgende: : HOVEDSTRØM PÅ : HOVEDSTRØM AV 19

22 3. Oppsett av maskinen Informasjon om hvordan du starter og stopper maskinen finner du på s. 26 "Starte og stoppe maskinen". 6. Strømledningskontakt Kobler til strømledningen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til strømledningen, kan du se s. 34 "Tilkobling av strømledningen". Skjermenhet CUE [PIP]-knapp Viser bilder fra en enhet som er tilkoblet via VGA Input 2 i et undervindu, eller skjuler disse bildene. 2. Skroll-knapper 3. [Meny]-knapp Justerer lysstyrken eller kontrasten på skjermen. 4. [Input/Enter]-knapp Viser bilder fra en enhet som er tilkoblet via VGA Input 2 i fullskjerm, eller skjuler disse bildene. Denne knappen brukes også til å angi innstillingene i menyen som ble endret. 5. DVI Input Kobler en DVI-kabel. Se s. 33 "Koble til DVI-kabel". 6. VGA Input 2 Kobler en enhet for videokonferanse til maskinen. Du kan vise bilder fra den tilkoblede enheten mens du bruker maskinen. Se brukerhåndboken (Operating Instructions) for informasjon om hvordan du viser bilder fra en enhet for videokonferanse. 20

23 Komponentnavn og funksjoner Kontrollenhet DEC Strømlampe Denne strømindikatoren lyser mens kontrollen kjører. 2. HD tilgang LED 3. USB-porter (USB 3.0 Type A) Disse portene brukes til å koble en USB-minneenhet til maskinen for å utføre fastvareoppdatering, lagre en side eller bruke andre funksjoner. 4. Ethernet-grensesnitt (10/100/1000 Mbps LAN-port) Dette grensesnittet brukes til å koble maskinen til et nettverk. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kobler til et nettverk. 5. USB-porter (USB 2.0 Type A) Disse portene brukes til å koble en USB-minneenhet til maskinen for å utføre fastvareoppdatering, lagre en side eller bruke andre funksjoner. 6. DVI Output (DVI-D) Kobler en DVI-kabel. Se s. 33 "Koble til DVI-kabel". 7. DVI Output (DVI-I) Denne terminalen brukes til å koble til en projektor som støtter full HD for å vise skjermbilder. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kobler til en projektor. 8. VGA Input Denne terminalen brukes til å koble til en bildeutgangsenhet, f.eks. datamaskin, nettbrett eller dokumentkamera for å vise et bilde, og til å skrive informasjon på bildet som vises. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kobler til en datamaskin. 9. DisplayPort Input Denne terminalen brukes til å koble til en bildeutgangsenhet, f.eks. datamaskin, nettbrett eller dokumentkamera for å vise et bilde, og til å skrive informasjon på bildet som vises. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kobler til en datamaskin. 21

24 3. Oppsett av maskinen Penn CUE Pennespiss Delen som brukes for å berøre skjermen for å skrive, tegne og velge operasjoner. Hvis pennespissen er utslitt, bytter du den ut med den medfølgende ekstra pennespissen. 2. Batterideksel 3. Strømlampe Indikerer gjenstående tid på batteri. Strømindikatoren lyser når pennespissen eller bunnen berøres. Når pennen ikke brukes på en viss tid, slås strømindikatoren av. Strømindikatoren blinker med en lavere hastighet når batteriets levetid er lav. Når batteriet er tomt, vil ikke strømindikatoren slås på, selv om pennespissen eller bunnen berøres. Erstatt batteriet. 4. Pennebunn Delen som brukes til å berøre skjermen for å slette tidligere operasjon. Hvis pennebunnen er utslitt, bytter du den ut med den medfølgende ekstra pennebunnen. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du bytter pennespiss og -bunn. Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du setter inn og bytter batteri. 22

25 Flytte maskinen Flytte maskinen Når du flytter en maskin som er montert på stativ, følger du fremgangsmåten nedenfor. Sørg for at to eller flere personer flytter stativet. Ellers kan stativet falle over ende eller hovedenheten kan falle av slik at det oppstår skader. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt servicerepresentanten hvis du må flytte maskinen (for eksempel hvis du skal flytte den til en annen etasje). Du må ikke prøve å løfte maskinen uten assistanse fra servicerepresentanten. Maskinen vil bli skadet hvis den velter eller faller ned, noe som kan medføre funksjonsfeil og skaderisiko for brukerne. Lås opp trinsestopperne når du flytter stativet. Hvis du ikke kan låse opp stopperne, kan stativet velte og resultere i en ulykke som skader stativet eller hovedenheten. Ved flytting av stativet, ikke plasser fingrene på innsiden av hovedenhetsrammen. Hvis du gjør dette kan den indre sensoren bli skadet. Flytt stativet sakte når det flyttes over ujevn overflate med humper for å unngå eksponering av hovedenheten for plutselige rykk. Risting eller plutselige rykk kan skade komponentene til hovedenheten, eller presisjonsenhetene inne i hovedenheten, og kan forårsake funksjonsfeil på hovedenheten. Når du skal flytte en veggmontert maskin, må du kontakte din lokale forhandler og be om assistanse. Når du bruker flere maskiner på samme sted, må du passe på at maskinene står minst 15 meter (49,2 fot) fra hverandre. Hvis maskinene står nærmere hverandre enn 15 meter, kan det utføres utilsiktede operasjoner. Når du bærer hovedenheten, må du holde i de områdene som er vist på følgende illustrasjon. Ikke berør sensorene i de fire hjørnene av hovedenheten. 23

26 3. Oppsett av maskinen DEC Sørg for at maskinens hovedstrømbryter er slått av. CUE043 Hvis hovedstrømbryteren er på, slår du den av. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår hovedstrømbryteren av, kan du se s. 27 "Stoppe". 2. Koble fra alle kabler. 3. Slipp stopperen for hver trinse. 4. Flytt maskinen. CUE040 Flytt den sakte for å unngå å utsette hovedenheten for overdrevent sjokk. 24

27 Flytte maskinen 5. Når maskinen er flyttet til ønsket plassering, låser du stopperen til hver trinse. CUE041 Hvis du ikke kan låse stopperne, kan det resultere i skade på maskinen, føre til at maskinen velter eller forårsake personskade. 6. Koble til strømledningen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til strømledningen, kan du se s. 34 "Tilkobling av strømledningen". 25

28 3. Oppsett av maskinen Starte og stoppe maskinen Pass på at du setter maskinen så nær en stikkontakt som mulig. Dette vil gjøre det enkelt å koble fra strømledningen hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maksinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Når du bruker maskinen over lengre tid, må du passe på å ta pauser for å unngå å overanstrenge øynene. Maskinen er utstyrt med en hovedstrømbryter og en strømknapp. Vi anbefaler at du vanligvis lar hovedstrømbryteren være på. Hvis du vil flytte maskinen eller ikke forventer å bruke den på en stund, slår du av hovedstrømbryteren. Starte Når maskinen starter opp, justeres posisjonen til berøringssensoren automatisk. Ikke berør skjermen mens maskinen starter opp. Hvis du gjør det, kan det hende posisjonen til berøringssensoren ikke justeres korrekt. 26

29 Starte og stoppe maskinen 1. Slå på hovedstrømbryteren. CUE Trykk på strømknappen. DEC052 Skjermbildet vises. Stoppe Ikke slå av hovedstrømbryteren eller fjern strømledningen mens det ledes strøm til maskinen. Det kan ødelegge flashminnet eller føre til annen skade. Hvis maskinen slås av mens den deler et skjermbilde med flere enheter som er tilkoblet via et nettverk og utfører operasjoner på den delte skjermen, går dataene for disse operasjonene tapt. 1. Trykk på strømknappen. Trykk på strømbryteren og slipp den igjen med en gang. 27

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer