Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen"

Transkript

1 Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk.

2

3 INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Innledning... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 Merknader Sikkerhetsinformasjon Brukersikkerhet...3 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet...4 Miljø der maskinen kan brukes... 4 Håndtere strømledninger og støpsler... 5 Håndtere hovedmaskinen...7 Håndere maskinens deler inne i maskinen...8 Å feste projektoren til en vegg eller et tak... 9 Om batteriene Om lampen Behandle trådløst LAN Flytte...12 Sikkerhetsmerking på maskinen Plassering av ADVARSEL- og FORSIKTIG-etiketter Symboler på strømbryter Informasjon for denne maskinen Lover og forskrifter...17 CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land)...17 Merknad til brukere i EØS-land Tilknyttede selskaper i utlandet og informasjon om støyutslipp...17 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr...18 Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land)...18 Merknader til brukere i Taiwan

4 Slik leser du denne håndboken Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instruksjoner og merknader om drift og bruk av denne skriveren. For din egen sikkerhet bør du lese denne håndboken før du bruker skriveren. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. Ansvarsfraskrivelse Selskapet vil ikke i noe tilfelle kunne stilles til ansvar for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som er resultat av håndtering eller bruk av maskinen. Merknader Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra maskinen. Produsenten tar ikke ansvar for skader eller utgifter som inntreffer som et resultat av at du har brukt annet enn originaldeler fra produsenten sammen med kontorproduktene dine. 2

5 1. Sikkerhetsinformasjon Dette kapittelet inneholder sikkerhetsinformasjon for maskinen. Brukersikkerhet I denne veiledningen brukes følgende viktige symboler: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan forårsake alvorlig skade eller død dersom instruksjonene ikke følges. Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan forårsake mindre eller moderat skade på personell eller utstyr dersom instruksjonene ikke følges. 3

6 1. Sikkerhetsinformasjon Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Denne delen forklarer hvilke forholdsregler som alltid må følges med hensyn til sikkerhet når denne maskinen er i bruk. Miljø der maskinen kan brukes Denne delen beskriver forholdsregler for hvilke omgivelser maskinen kan benyttes i. Plasser ikke vaser, blomsterpotter, kopper, toalettsaker, medisiner, små metallgjenstander eller beholdere med vann eller annen væske oppå eller i nærheten av denne maskinen. Brann eller elektrisk støt kan forårsakes ved søling eller dersom slike gjenstander eller substanser faller ned i maskinen. Hold maskinen og tilbehør utilgjengelig for barn. Maskinen kan forårsake skade hvis den befinner seg nær barn. Hold maskinen borte fra fukt og støv. Hvis ikke kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke plasser gjenstander i nærheten av maskinen. Hvis du gjør det, kan maskinen velte, og det kan resultere i skade. Ikke plasser maskinen på en ustabil eller skrå flate. Hvis den velter, kan det føre til personskader. Ikke plasser eller bruk maskinen i et miljø der den kan bli våt av snø, regn eller ved å være nær vann. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser ansiktet eller hånden nær utluftingsventilene. Det kan føre til brannskader eller en ulykke på grunn av varm luft som kommer ut av utluftingsventilene. Ikke bruk maskinen på mykt materiale slik som papir eller tøy som kan bli sugd inn i åpningene. Det kan føre til varmeutvikling inne i maskinen, noe som kan medføre feil, brannskader eller brann. Ikke plasser maskinen på et sted der luftgjennomstrømningen er dårlig. Det kan føre til brann fordi innvendige komponenter blir overopphetet. 4

7 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Ikke plasser eller lagre maskinen i direkte sollys eller der varmeutvikling kan oppstå. Varmen kan deformere eller slite ut ytre deler eller negativt påvirke indre deler. Hvis du gjør det kan det begynne å brenne. Ikke legg materiale som ikke tåler varme, i nærheten av utluftingsventilene. Det kan komme varm luft ut fra utluftingsventilene, noe som kan føre til skade på maskinen eller en ulykke. Ikke dekk maskinens lufteåpninger. Dette kan føre til at de interne komponentene overopphetes, noe som igjen kan føre til brann. Håndtere strømledninger og støpsler Denne delen beskriver forholdsregler ved håndtering av støpsler og strømledninger. Ikke bruk andre strømkilder enn de som stemmer overens med spesifikasjonene i denne håndboken. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke skad, ødelegg eller endre strømledningen. Plasser heller ikke tunge gjenstander på strømledningen, ikke trekk i ledningen eller bøy den kraftig. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Berøring av pinnene i strømledningspluggen med en gjenstand av metall innebærer fare for brann og elektrisk støt. Den medfølgende strømledningen er kun ment for bruk med denne maskinen. Ikke bruk den med annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Det er farlig å håndtere strømledningen med våte hender. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Du må trekke ut strømledningen fra veggkontakten minst én gang i året og kontrollere om: det er brennmerker på pluggen pinnene på støpselet er bøyd Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av støpselet kan resultere i brann eller elektrisk støt. 5

8 1. Sikkerhetsinformasjon Du må trekke ut strømledningen fra stikkontakten minst én gang i året og kontrollere om: ledningstråder inne i strømledningen har eksplodert, er ødelagt, osv. kledningen til strømledningen er sprukket eller har kutt. strømmen skrus av og på hvis du bøyer strømledningen deler av strømledningen blir varm strømledningen er ødelagt Hvis noen av tilfellene som er nevnt over oppstår, unngå bruk av støpselet og ta kontakt med forhandler eller servicerepresentant. Bruk av strømledningen kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk tilkoblingskabelen hvis den er deformert, sprukken eller skadet. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Er forbindelseskabelen deformert, sprukken eller skadet, kontakt verksted for å be om en reservekabel. Når du bruker skjøteledning eller grenuttak, må du bare koble til utstyr med totalt strømforbruk som ligger innenfor maksimal strømbelastning for skjøteledningen eller grenuttaket. Hvis maksimal belastning overskrides, kan det føre til varmeutvikling og brann. Skyv støpselet helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et strømuttak med en løs tilkobling. Dette kan føre til varmedannelse. Koble strømledningen til basen med riktig retning. Hvis den ikke er satt inn riktig, kan det føre til røyk, brann eller elektrisk støt. Trekk støpselet ut av stikkontakten på maskinen hvis den ikke skal brukes på flere dager eller over lengre perioder. Trekk i pluggen, ikke i ledningen, når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Dersom du trekker i ledningen kan det ødelegge den. Bruk av skadede strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt. Pass på at du trekker støpslet ut fra kontakten og rengjør pinnene og området rundt pinnene minst én gang i året. Det kan føre til brann hvis det bygger seg opp støv i støpslet. Når du utfører vedlikehold på maskinen må du alltid koble strømledningen fra stikkontakten. Ikke legg strømledningen og tilkoblingskabelen på en slik måte at noen kan snuble i den og falle. Maskinen kan falle i gulvet og forårsake skade. Strømkilde Sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som over. 6

9 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Håndtere hovedmaskinen Denne delen forklarer forholdsregler med hensyn til sikkert ved håndtering av hovedmaskinen. Hvis det kømmer røyk eller lukt fra maskinen, eller hvis den oppfører seg på en uvanlig måte, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer gjenstander, vann eller annen væske inn i maskinen, må du slå av strømmen umiddelbart. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Dersom det lyner i nærheten, må du ikke røre maskinen. Dersom du gjør det kan det føre til elektrisk støt. Advarsler på plastposer brukt som emballasje er forklart nedenfor. Oppbevar alltid polyetenmaterialene (poser, osv.) som fulgte med denne maskinen utilgjengelig for babyer og små barn. Hvis disse polyetylenmaterialene kommer i kontakt med munn eller nese kan det føre til kvelning. Hvis maskinen faller ned eller et deksel eller en annen del blir ødelagt, må du straks skru av strømmen på maskinen. Sørg for å trekke ut støpslet fra vegguttaket etter at du har slått av strømmen. Rapporter deretter problemet til en servicerepresentant. Ikke bruk maskinen. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Maskinen kan være svært varm etter at den er skrudd av, særlig ventilene og nedre del av enheten der lampen ligger. Unngå å ta på disse områdene. Det kan føre til brannsår. Ikke plasser maskinen på annet utstyr eller omvendt. Det kan føre til varmeutvikling inne i maskinen eller funksjonssvikt i annet utstyr. Ikke øk volumet med mindre du lytter mens du øker volumet. Senk også volumet før du slår av strømmen, fordi det kan høres en høy lyd når du slår på strømmen som kan forårsake hørselsskader. Ikke vipp maskinen horisontalt mer enn ± 20 grader. Dette kan føre til at fremmedlegemer kommer inn i maskinen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt. 7

10 1. Sikkerhetsinformasjon Projektoren kan installeres i enhver vertikal vinkel. Projektoren kan derimot ikke vippes mot venstre eller høyre. Ikke bruk projektoren horisontalt skråstilt (± 20 grader eller mer). DHY039 Håndere maskinens deler inne i maskinen Denne delen forklarer forholdsregler med hensyn til sikkerhet vedr. maskinens indre deler. Ikke fjern deksler eller skruer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken. Det finnes høyspenningskomponenter inni maskinen som kan forårsake elektrisk støt. Kontakt din servicerepresentant dersom noen av delene inne i produktet trenger vedlikehold, justering eller reparasjon. Ikke ta maskinen fra hverandre eller endre den. Dette kan føre til personskader eller funksjonsfeil. Dersom maskinen ikke blir rengjort innvendig med jevne mellomrom vil det samle seg støv. Det kan oppstå brann eller driftsstans hvis det samler seg store mengder støv på innsiden av maskinen. Ta kontakt med servicerepresentanten for mer informasjon, samt kostnader for innvendig rengjøring av maskinen. 8

11 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Å feste projektoren til en vegg eller et tak For sikker bruk, vennligst følg advarslene nedenfor når du fester projektoren til en vegg eller et tak. Ikke forsøk å rense eller skifte ut deler av en maskin. Hvis du gjør det, kan den falle ned, noe som kan føre til skader. Ikke åpne lampedekselet på en maskin. Hvis du gjør det, kan lampedekselet falle i gulvet. Hvis lampen er ødelagt, kan glassbiter falle ned og forårsake skader. Kontakt din salgs- eller serviceperson for å rense eller erstatte deler i en maskin. Hvis en maskin ikke er riktig festet til en vegg eller i taket, kan den falle ned og forårsake skade. Kontakt din salgs- eller serviceperson for å feste en maskin til en vegg eller et tak. For brukere Ikke installer projektoren selv. Kontakt din salgs- eller servicerepresentant for å installere projektoren på en vegg eller i taket. Når du fester projektoren, må du sørge for å sikre projektoren til veggen eller taket ved å bruke braketter. For salgs- eller servicerepresentanter. Bruk festebraketter som er sterke nok til å bære projektoren. Projektoren veier omtrent 3,1 kg (6,9 lb.). Projektoren må installeres på et sted som er solid nok til å bære hele vekten av projektoren med festebraketter. Bare bruk skruene (tre M4x16-skruer) lagt ved projektoren for å feste projektorens braketter. Bruk alle tre skruehull på projektoren for å feste brakettene. Skruehullenes plassering er vist i illuastrasjonen under. Sørg for at skruene blir festet stramt. DHY001 9

12 1. Sikkerhetsinformasjon Om batteriene Forklarer ting du bør gjøre når det gjelder batteriene. Følg advarslene om batteriene under for trygg drift. Hvis du bruker batteriene på feil måte, kan det føre til brann eller skade som følge av batterier som lekker eller eksploderer. Ikke bruk andre batterier enn de som er angitt. Ikke bland og bruk batterier av forskjellig type eller nye og gamle batterier. Sett inn batteriene riktig i forhold til polaritet ( / ). Ikke forsøk å lade batterier som ikke kan lades. Ikke varm opp eller kast batteriene i ild eller vann. Ikke koble sammen de positive og negative terminalene på batteriet med en metalltråd. Ta ut batterier som har gått ut på dato eller er utladet. Ta ut batteriene dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Barn kan svelge eller sette batteriene fast i halsen. Hvis dette skjer må du kontakte lege øyeblikkelig. Dette gjør du hvis batteriet lekker Hvis lekkasje fra et batteri kommer i kontakt med hud, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Tørk av lekkasjen med tørkepapir uten å berøre den. Ha vann på det brukte tørkepapiret, og kast det som brannfarlig søppel. Om lampen Forklarer ting du bør gjøre når det gjelder lampen. Ikke se inn i linsen eller ventilen når maskinen er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Vær spesielt forsiktig i nærheten av barn. Før du bytter ut lampen må du slå av projektoren og vente minst en time til maskinen er fullstendig avkjølt. Hvis det ikke er fullstendig avkjølt, kan du brenne eller skade deg fordi innsiden av maskinen og lampeenheten kan være svært varm. Hvis du bytter ut lampen uten å ta ut strømledningen fra strømuttaket, kan det oppstå elektrisk støt eller eksplosjon. Vær forsiktig når du håndterer den brukte lampen, slik at den ikke knuses. Hvis den knuses, kan det føre til personskade. 10

13 Forholdsregler som må følges med hensyn til sikkerhet Lampen på maskinen bruker en kvikksølvdamplampe som utsettes for høytrykk når den slås på. Lampen har egenskapene nedenfor, så sørg for å behandle den forsiktig når du har forstått innholdet. Hvis lampen eksploderer og du har fått glassbiter eller tror at du kan ha fått glassbiter eller kvikksølvdamp i øynene, eller har inhalert glassbiter eller kvikksølvdamp, kontakter du lege øyeblikkelig. Forringelse eller støt kan avbryte lampens levetid eller gjøre at lampen eksploderer. Hvis lampen eksploderer, kan det skape en høy lyd. Hvor lang tid det tar før lampen når slutten av levetiden eller eksploderer, avhenger av hver enkelt lampe og forholdene den brukes under. Lampen kan eksplodere første gang den tas i bruk. Hvis du bruker lampen etter at den burde vært skiftet, øker muligheten for at den eksploderer. Hvis lampen eksploderer, kan glassbiter bli spredt inne i maskinen og kastet ut fra ventilen eller andre åpninger. Hvis lampen eksploderer, kan en svært liten mengde kvikksølvdamp i lamperøret og glassbiter kastes ut fra ventilene eller andre åpninger. Ikke sett noe foran visningslyset når det er på. Hvis du gjør det, kan gjenstanden som er plassert foran visningslyset, bli svært varm og bli misformet, forringet eller forårsake brannskader eller brann. Det reflekterte lyset kan gjøre linsen varm og forårsake feil på maskinen. Hvis du vil stanse visningen midlertidig, velger du dempefunksjonen AV. Hvis du vil stanse den lenger, slår du av maskinen. Sørg for at du alltid setter inn en ny, egnet lampe når du bytter ut den gamle. Hvis du bruker en lampe som ikke er egnet, kan det føre til eksplosjon og personskade. Dette gjør du hvis lampen har eksplodert Hvis lampen eksploderer, tar du strømledningen ut av projektoren og forlater rommet etter å ha sørget for at det er skikkelig ventilert. Hvis lampen eksploderer og du tror at du kan ha fått glassbiter eller kvikksølvdamp i øynene eller har inhalert det, kontakter du lege øyeblikkelig. Rydd området rundt projektoren og vær forsiktig så du ikke skader deg på glasskår. Kast eventuell mat som fantes i nærheten av projektoren. Be servicerepresentanten din om å sette inn en ny lampe og undersøke projektoren. 11

14 1. Sikkerhetsinformasjon Behandle trådløst LAN Denne delen forklarer forholdsregler ved bruk av et trådløst LAN for brukere av RICOH PJ X3351N/ WX3351N/WX4241N. Forsikre deg om at det ikke er noen med en pacemaker i nærheten før du bruker trådløst LAN. Denne maskinen kan forårsake feilfunksjon i pacemakere på grunn av elektromagnetisk interferens. Forsikre deg om at det ikke er noe medisinsk utstyr i nærheten før du bruker trådløst LAN. Denne maskinen kan forårsake feilfunksjon i medisinsk utstyr på grunn av elektromagnetisk interferens. Før du bruker trådløst LAN, skal du forsikre deg om at det ikke er noen begrensninger på stedet der du skal bruke det. Det kan være bruksbegrensninger på steder som medisinske anlegg på grunn av elektromagnetisk interferens. Ikke bruk trådløst LAN hvis det finnes elektromagnetiske forstyrrelser fra annet utstyr. Hvis du gjør det kan det føre til en ulykke som følge av funksjonsfeil på det andre utstyret grunnet de elektromagnetiske forstyrrelsene. Flytte Denne delen forklarer sikkerhetsforholdsregler når maskinen skal flyttes. Ta ut strømledningen fra kontakten før du flytter maskinen. Når maskinen flyttes, pass på at strømledningen ikke blir ødelagt under maskinen. Dersom du ikke passer på dette kan det føre til brann eller elektrisk støt. 12

15 Sikkerhetsmerking på maskinen Sikkerhetsmerking på maskinen Plassering av ADVARSEL- og FORSIKTIG-etiketter Denne skriveren har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG plassert som vist nedenfor. Av sikkerhetshensyn er det viktig at du leser instruksjonene og bruker maskinen som beskrevet DHY002 1 CUD043 Ikke se inn i linsen når produktet er slått på. Det skarpe lyset kan skade øynene. Ikke plasser noe foran linsen. Gjenstanden kan bli svært varm og forårsake brann eller brannskade. Skru på dempefunksjonen for å stenge bildet ute midlertidig. 2 13

16 1. Sikkerhetsinformasjon CUD079 Skal du skifte ut lampen, ta først ut strømledningen og vent i mer enn én time. Lampen kan være ødelagt. Vær forsiktig med glassbiter. 3 DHY038 Ikke fjern skruer med unntak av skruer til lampedekselet. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Indre lampedeksel 4 DHY003 14

17 Sikkerhetsmerking på maskinen 4 Deler med høy temperatur. Vent en stund til det indre lampedekselet er kjølt ned før du bytter lampen. Lampeenhet 5 5 DHY004 Du må ikke berøre de delene som vises med varseletiketter. Lampeenheten kan bli veldig varm. Symboler på strømbryter Symbolene på denne maskinens brytere betyr følgende: : HVILEMODUS 15

18 16 1. Sikkerhetsinformasjon

19 2. Informasjon for denne maskinen Dette kapittelet beskriver lover og regler knyttet til maskinen. Lover og forskrifter CE-sporingsinformasjon (Kun for EU-land) Fabrikant: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importør: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Merknad til brukere i EØS-land For brukere av RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N Samsvarseklæring Merknad til brukere i EØS-land Dette produktet er i samsvar med kravene og bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 angående radioutstyr og teleterminal-utstyr, og gjensidig godkjenning av deres konformitet. CE-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett, på: URL: Tilknyttede selskaper i utlandet og informasjon om støyutslipp Tilknyttede selskaper i utlandet Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom 17

20 2. Informasjon for denne maskinen Støyutslipp Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i land der symbolet vist i denne delen er spesifisert i nasjonal lovgivning om innsamling og behandling av e-avfall. Produktene våre inneholder høykvalitetskomponenter og er konstruert for å kunne gjenvinnes. Produktene eller produktemballasjen vår er merket med symbolet nedenfor. Dette symbolet viser at produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. Det må avhendes separat via de korrekte retur- og innsamlingssystemene som finnes. Ved å følge disse anvisningene sikrer du at dette produktet håndteres på korrekt måte, og hjelper med å redusere potensiell innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som i motsatt fall kan bli resultatet av feilbehandling. Resirkulering av produkter hjelper med å spare på naturressursene og beskytter miljøet. For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningssystemer for dette produktet, kontakt butikken der du kjøpte det, din lokale forhandler eller salgs-/servicerepresentantene. Alle andre brukere Dersom du ønsker å kassere dette produktet, kontakt dine lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller salgs-/service-representantene. Merknad for batteri- og/eller akkumulatorsymbolet (kun for EU-land) I samsvar med batteridirektiv 2006/66/EC artikkel 20 informasjon for sluttbruker Vedlegg II, står det ovennevnte symbolet på batterier og akkumulatorer. Dette symbolet betyr at i EU skal batterier og akkumulatorer avhendes atskilt fra husholdningsavfall. 18

21 Lover og forskrifter I EU er det atskilte innsamlingssystemer ikke bare for elektriske og elektroniske produkter, men også batterier og akkumulatorer. Avhend dem riktig gjennom det kommunale avfalls-/resirkuleringsanlegget. Merknader til brukere i Taiwan. 19

22 MEMO 20 NO NO Y

23 2015 Ricoh Co., Ltd.

24 NO NO Y

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW

Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW (kun EU) Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Les dette heftet før du tar produktet i bruk, eller

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer