LM400e Serie Hurtigguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM400e Serie Hurtigguide"

Transkript

1 LM400e Serie Hurtigguide

2

3 Funksjoner for LM400e serie LM400e serie den robuste industrielle generasjonen av høyytelses skrivere med høyoppløselig kapasitet. LM400e er en brukervennlig skriver som leverer høy kapasitet og skriverhastighet i produksjon av strekkodeetiketter. Førsteklasses skriverfunksjon LM400e sikrer en høy utskriftskvalitet, forstørrer og skriver forskjellige skrifttyper med en uavhengig layout. Operasjonspanel og LCD display LM400E er brukervennlig og opereres ved bruk av ni taster på operasjonspanelet. Veiledningsmeldinger som vises på LCD skjermen vil vise hvordan man bruker denne skriveren. Stabil og enkel håndtering LM400e serie skrivere kjennetegnes med en ekstra kraftig skrivemekanisme for produksjon av strekkodeetiketter i store mengder og sikrer en stor holdbarhet. Enkel pleie og rengjøring må gjennomføres for daglig bruk. I

4 Sikkerhetstiltak Denne hurtigguiden inneholder viktig informasjon om sikkerhet for brukeren. For å sikre korrekt bruk, vennligst les disse sikkerhetstiltakene før du bruker dette produktet. s Piktogrambeskrivelser Følgende piktogrambeskrivelser brukes i denne hurtigguiden og på skriveren for brukerens sikkerhet og andre, og også forebygging av skader eller tap av eiendeler. Beskrivelser for piktogrammer og symboler som brukes i disse instruksjonene er inkludert under. Forsikre deg om at du forstår disse før du leser hovedteksten. Advarsel Dette indikerer at det er stor sannsynlighet for at uriktig håndtering vil føre til alvorlig skade eller til og med død. Forsiktig Dette indikerer at uriktig håndtering utgjør en stor risiko for skade på brukeren eller skade på eiendeler. Betydningen av piktogrammene : Uriktig håndtering kan forårsake elektrisk støt. : Uriktig håndtering kan føre til alvorlig skade. : Forbudte (begrensede) handlemåter. : Demontering forbudt. II

5 : Ikke plasser skriveren ved siden av ild, eller eksponer den for varme eller anbringe den i ild. : Koble skriveren fra stikkontakten. : Koble jordingsledningen til jordingen. Advarsel : Plasser skriveren på en jevn og plan overflate Ikke plasser skriveren på ustabile overflater. Hvis skriveren faller og treffer noen, kan det forårsake skade. : Ikke utsett skriveren for væske eller fukt. Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som drikkevarer, vaser eller kjemiske produkter i nærheten av skriveren. Dessuten skal det ikke plasseres små metallobjekter i nærheten av skriveren. Hvis det søles væske eller hvis objekter har falt inni i skriveren, skal strømmen slåes av øyeblikkelig, koble strømledningen fra skriverens uttak og kontakt din nærmeste forhandler, servicesenter eller butikken der du kjøpte skriveren. Fortsatt bruk av skriveren i denne tilstanden kan forårsake brann eller elektrisk støt. III

6 : Ikke plasser fremmedlegemer i skriveren. Ikke plasser eller slipp noen metallgjenstander i åpningene (kablende, stikkontakt for grenseflatekoblinger). Hvis fremmedlegemer har falt inni i skriveren, skal strømmen slåes av øyeblikkelig, koble strømledningen fra skriverens uttak og kontakt din nærmeste forhandler, servicesenter eller butikken der du kjøpte skriveren. Fortsatt bruk av skriveren i denne tilstanden kan forårsake brann eller elektrisk støt. : Bruk kun den spesifiserte elektriske strøm og spenning. Bruk den type strømkilde som er vist på skriveren. Avvikende spenning kan forårsake brann eller elektrisk støt. : Koble til jordingsledning Forsikre deg om å koble til jordingsledningen på skriveren til jordingsinnstikket. Hvis dette ikke gjøres kan det forårsake elektrisk støt. Advarsel : Strømledning Ikke forsøk å skade, brekke eller modifisere strømledningen. Unngå også å plassere tunge gjenstander, varme opp eller å dra i strømledningen. Dette kan skade strømledningen å forårsake brann og elektrisk støt. Hvis strømledningen blir skadet på noen måte (utslitt kabelkjerne, brudd på ledningen), kontakt din nærmeste forhandler, servicesenter eller butikken der du kjøpte skriveren. Fortsatt bruk med en skadet strømledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. IV

7 Ikke forsøk å modifisere, rykke, knytte, bøye eller på andre måter mishandle strømledningen. Fortsatt bruk med en skadet strømledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. : I tilfelle fall eller skade Hvis skriveren har falt ned eller er skadet, skal strømmen slåes av øyeblikkelig, koble strømledningen fra skriverens uttak og kontakt din nærmeste forhandler, servicesenter eller butikken der du kjøpte skriveren. Fortsatt bruk av skriveren i denne tilstanden kan forårsake brann eller elektrisk støt. : Ikke bruk skriveren i unormal tilstand I tilfelle feil som røyk eller dårlig lukt fra skriveren, skal skriveren stoppes øyeblikkelig. Fortsatt bruk av skriveren i denne tilstanden kan forårsake brann eller elektrisk støt. Slå av strømmen øyeblikkelig, koble strømledningen fra skriverens uttak og kontakt din nærmeste forhandler, servicesenter eller butikken der du kjøpte skriveren. Ikke forsøk å reparere skriveren selv. : Ikke demonter Ikke forsøk å demontere eller modifisere skriveren. Det kan oppstå brann eller elektrisk støt. For service og reparasjoner på indre problemer, vennligst kontakt din nærmeste forhandler eller servicesenter eller butikken der du kjøpe skriveren for hjelp. V

8 Advarsel : Ikke bruk lokaler med høy luftfuktighet Ikke plasser skriveren på steder der den blir utsatt for høy luftfuktighet eller kondens. Ved kondensering, slå av strømbryteren øyeblikkelig, stopp skriveren og tørk den fullstendig ved bruk av varmeproduserende utstyr. Fortsatt bruk under slike betingelser kan forårsake elektrisk støt. : Transport av skriveren Koble strømledningen fra strømuttaket før skriveren flyttes til et annet sted. Ved å la den være tilkoblet ved flytting av skriveren, kan skade ledningen og koblingene. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke transporter skriveren når etikettene er satt inn. Hvis etikettene faller og treffer noen, kan det forårsake skade. Når man plasserer skriveren på gulvet eller på et bord, skal du være forsiktig slik at fingrene eller hendene ikke blir fanget av bena til skriveren. : Strømforsyning Ikke rør strømbryteren, skifte sikringer eller koble inn/ut strømledningen med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt. : Strømledning Hold strømledningen unna alle apparater som produserer varme. Dette kan smelte kappen på strømledningen og forårsake brann og elektrisk støt. VI

9 Når man kobler strømledningen fra skriveren eller et strømuttak, skal man dra i pluggen. Hvis ikke kan det forårsake avdekking av ledningen, brudd på ledningen, overoppheting, brann eller elektrisk støt. : Skifte ut sikring Koble strømledningen fra strømuttaket før utskifting av sikringen. : Deksel Ved åpning/lukking av dekselet, skal man være forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget. Hold dekslet fast og unngå at det faller ned. : Varmehode Varmehodet vil bli varmt under skriveprosessen. Når man skifter karbonfargebånd og etiketter eller når man rengjør etter utskrift, skal man være forsiktig slik at man ikke blir brent. Kontakt med endene på varmehodet med hendene kan forårsake skade. Når man skifter karbonfargebånd og etiketter eller når man rengjør, skal man være forsiktig slik at man ikke blir skadet. Ikke erstatt varmehodet selv. Hvis dette gjøres kan det resultere i skader, brannskader eller elektrisk støt. : Åpning og lukking av varmehodet Ikke sett inn fremmedlegemer annet enn karbonfargebånd og etiketter når man åpner/lukker varmehodet. Dette kan resultere i skader eller funksjonsfeil. : Innsetting av etiketter Når man setter inn etikettrullene, vennligst vær forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget mellom etikettene og etikettspindelen. VII

10 : Når den ikke brukes over en lang periode Koble fra strømledningen fra strømuttaket når den ikke brukes over tid. : Vedlikehold og rengjøring Koble strømledningen fra strømuttaket under vedlikehold eller rengjøring av skriveren. VIII

11

12 Innholdsfortegnelse Forsiktighet ved installasjon og håndtering...1, 2, 3 Utpakking... 4 Tilbehør... 5 Navn på delene... 6, 7, 8 Innsetting av etikettruller... 9, 10, 11 Innsetting av trekkspillfalset etiketter... 12, 13, 14 Innsetting av karbonfargebånd... 15, 16, 17 Justering av stigningssensor Slå på strømmen... 19, 20 LM400e Serie spesifikasjoner...21

13 Forsiktighet ved installasjon og håndtering Skriveroperasjonen kan bli påvirket av skriverens miljø. Henvis til følgende instruksjoner for installasjon og håndtering av Lt408. s Velg en sikker plassering Når du velger en plassering for installasjon av Lt408, ta hensyn til følgende. Plasser skriveren på en jevn og plan overflate. Hvis overflaten ikke er jevn og plan, kan dette resultere i dårlig utskriftskvalitet. Dette kan også forårsake funksjonsfeil og nedkorting av levetiden til skriveren. Ikke plasser skriveren på et sted som produserer vibrasjoner. Ikke transporter skriveren når etikettrullene er satt inn. Hvis skriveren blir utsatt for vibrasjoner og støt, kan dette forårsake funksjonsfeil og nedkorting av levetiden. Hold skriveren borte fra høye temperaturer og fuktighet. Unngå lokaliseringer som har ekstreme eller hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hvis den utsettes for disse omstendighetene kan det forårsake elektriske problemer inne i skriveren. 1

14 Unngå støv. Oppbygging av støv kan resultere i dårlig utskriftskvalitet. Dette forårsaker ikke bare funksjonsfeil men også nedkorting av levetiden til skriveren. Hold skriveren unna direkte sollys. Denne skriveren har en innebygd optisk sensor. Eksponering for direkte sollys vil gjøre sensoren mindre mottakelige og kan forårsake at etikettene blir oppfattet feil. Lukk dekslet ved utskrift. Ikke plasser skriveren nært kraner eller trykkemaskiner. Maskiner som kraner og trykkemaskiner krever større effektmengder. Dette kan forårsake elektriske forstyrrelser eller spenningsreduksjon. Unngå slike plasseringer for å redusere risikoen for funksjonsfeil eller skader på skriveren. 2

15 s Strømforsyning Lt408 krever V vekselstrøm. Sørg for en stabil elektrisitetskilde til skriveren. Ikke del strømuttak med andre applikasjoner slike som varmeovner og kjøleanlegg som krever betydningsfulle mengder med strøm. Unngå også å bruke strømuttak nært der slike apparater er innplugget. Dette kan forårsake spenningsreduksjon og feilfunksjoner. Koble til strømledningen til et jordet uttak. Forsikre deg om at innretningen er utstyrt med jordingsinnstikk. 3

16 Utpakking Etter å ha tatt ut LM400e fra esken og fjernet det beskyttende dekslet og plastikkbeskytelsen, er den klar for installasjon. Beskyttende formet deksel (topp) Skriver Beskyttende formet deksel (bunn) Tilbehør 2 Tilbehør 1 Eske 4

17 Tilbehør Forsikre deg om at alle følgende deler er mottatt i denne pakningen. Hvis det mangler noen deler, kontakt din nærmeste forhandler eller butikken der du kjøpte skriveren. Strømledning Strømledning Hurtigguide s Eske Behold esken og pakkematerialet som beskytter skriveren. Når du sender skriveren til service, skal du bruke esken og pakkematerialet om igjen. 5

18 Navn på delene Sidedeksel Operasjonspanel: LCD for visning av meldinger, to operasjonstaster, tofarget LED for indikering av skriverstatus. Opptaksspindel for fargebånd Leveringsspindel for fargebånd Leveringsspinde l for etiketter Strømbryter AV/PÅ: Slår strømmen PÅ eller AV. I er PÅ. O er AV. Grensesnittavle: Endrer kontaktflaten ved bruk av en signalgrensesnittavle (ekstrautstyr). Vekselstrøm inngangskonnektor: Koble til strømledningen og koble strømmen til skriveren. Sikringsdeksel: Sikringen er plassert på innsiden. 6

19 Etikettstopper Sikrer etikettene. Varmehode (konsumdel) Skriver data på media Skrivevalse (konsumdel) Lader ut skrivemedia Hovedlåsespake Sikring: Når strøm som overskrider et bestemt nivå går gjennom skriveren, vil en sikring bli brutt for å beskytte skriveren. 7

20 s Operasjonspanel Instruksjoner og feilmeldinger vises alfanumerisk. Displaypanel Viser en feilmelding og instruksjoner etc. LINE tast Vipper skriveren mellom online og offline modus for utskrift start/stopp og for overføring/mottak av data. FEED tast Mater etikettene. Trykk en gang for å mate en blank etikett. *Når strømmen slåes PÅ eller når etiketten ikke er i riktig posisjon etter innsetting av etiketten, trykk FEED tasten for å justere etikettposisjonen. Dimbryter Stiller inn driftsparametere til skriveren. STATUS Indikerer skriverstatus. Grønn: Aktivert for utskrift og datakommunikasjon. Rød: En feil har oppstått. Av: Deaktivert for utskrift og datakommunikasjon. Justeringer Kan brukes for justering under service. Ikke bruk dette volumet hvis ikke annet er anvist. UTSKRIFT: Justerer mørkhet på utskrift OFFSET: Justerer avrivningsposisjonen PITCH: Justerer utgangsposisjonen til etikettene. 8

21 Innsetting av etikettruller 1 Åpne sidedekslet. Sidedeksel 2 Dytt opp den purpurfargede låsehendelen i pilens retning for å åpne varmehodet. Hovedlåse spake Varmehode 3 Vri glideskinnen i pilens retning og la skinnen stå i vinkel. Glideskinne 9

22 4 Plasser etikettrullen på etikettspindelen. Skyv etikettstopperen og juster etikettbredden. Etikettrull Etikettstopper Leveringsspindel for etiketter 5 Tre etikettene under etikettlederen og stigningssensoren. Forsikre deg om at siden av etiketten berører rulleføreren lett. Forsiktig *Varmehodet og omkringliggende områder vil bli varme under skriveprosessen. Når etikettene skiftes etter utskrift, skal du være forsiktig slik at du ikke brenner deg. *Kontakt med endene på varmehodet med hendene kan forårsake skade. Når etikettene skiftes, skal du være forsiktig slik at du ikke skader deg. Hellingssensor Etikett Etikettleder Rulleleder Etikettleder 10

23 6 Vri glideskinnen til vertikal posisjon og juster skinnen slik at den berører fronten på etikettene lett. Glideskinne 7 Dytt ned den purpurfargede låsehendelen i pilens retning og lås varmehodet. Hovedlåsespake 8 Lukk sidedekslet. Forsiktig Ved lukking av dekselet, skal man være forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget. 11

24 Innsetting av trekkspillfalset etiketter 1 Åpne sidedekslet. Dytt nylonnaglen fra innsiden av skriveren og fjern dekslet til den trekkspillfalsede åpningen. Sidedeksel 2 Dytt opp den purpurfargede låsehendelen i pilens retning for å åpne varmehodet. Hovedlåse spake Varmehode 3 Vri glideskinnen i pilens retning og la skinnen stå i vinkel. Glideskinne 12

25 4 Dytt etikettene gjennom trekkspillfalsens åpning. Skyv og juster etikettstopperen slik at den berører siden av etikettene lett. Etikettstopper Trekkspillfalset 5 Tre etikettene under etikettlederen og stigningssensoren. Forsikre deg om at siden av etiketten berører rulleføreren lett. Forsiktig *Varmehodet og omkringliggende områder vil bli varme under skriveprosessen. Når etikettene skiftes etter utskrift, skal du være forsiktig slik at du ikke brenner deg. *Kontakt med endene på varmehodet med hendene kan forårsake skade. Når etikettene skiftes, skal du være forsiktig slik at du ikke skader deg. Hellingssensor Rulleleder Etikettleder 13

26 6 Vri glideskinnen til vertikal posisjon og juster skinnen slik at den berører fronten på etikettene lett. Glideskinne 7 Dytt ned den purpurfargede låsehendelen i pilens retning og lås varmehodet. Hovedlåsespake 8 Lukk sidedekslet. Forsiktig Ved lukking av dekselet, skal man være forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget. 14

27 Innsetting av karbonfargebånd Bruk kun SATO karbonfargebånd. Ved bruk av andre en de godkjente karbonfargebåndene kan resultere i utilfredsstillende utskriftskvalitet og/eller skade på skriverhodet og kan annullere din garanti. 1 Åpne sidedekslet. Sidedeksel 2 Dytt opp den purpurfargede låsehendelen i pilens retning for å åpne varmehodet. Hovedlåse spake Varmehode 3 Plasser karbonfargebåndet på fargebåndspindelen og trykk fargebåndrullen helt ned til innsiden av skriveren (Bestem rulleretningen). Leverings spindel for fargebånd Karbonfargebånd 15

28 4 Plasser en tomt fargebåndkjerne på fargebåndets opptaksspindel. Fargebåndkje 5 Tre karbonfargebåndene fra fargebåndets leveringsspindel under varmehodet og til fargebåndets opptaksspindel. Tape den løse enden på karbonfargebåndet til fargebåndkjernen og rull noen ganger i pilens retning. Forsikre deg om og bekreft at karbonfargebåndet er påsatt som vist i bildet til høyre. Forsiktig *Varmehodet og omkringliggende områder vil bli varme under skriveprosessen. Når etikettene skiftes etter utskrift, skal du være forsiktig slik at du ikke brenner deg. *Kontakt med endene på varmehodet med hendene kan forårsake skade. Når etikettene skiftes, skal du være forsiktig slik at du ikke skader deg. Fargebånd vikler spindel Tape 16

29 6 Dytt ned den purpurfargede låsehendelen i pilens retning og lås hodet. Hovedlåsespake 7 Lukk sidedekslet. Forsiktig Ved lukking av dekselet, skal man være forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget. 17

30 Justering av stigningssensor 1 Åpne sidedekslet. Sidedeksel 2 For å justere stigingssensorens posisjon, skyv den grønne stigningssensorknappen helt til enden av glideskinnen. Den er plassert bakerst (på sensorens rammeside). Hellingssensorkna Hellingssens 3 Lukk sidedekslet. Forsiktig Ved lukking av dekselet, vennligst vær forsiktig slik at fingrene ikke blir fanget i dekslet. 18

31 Slå på strøm Koble på strømledningen og slå på skriveren. Strømforsyning Etter at skriveren er installert, koble til strømledningen som vist under. s Strømledning og strømuttak Den vedlagte strømledningen har tre kontakter som vist på bildet. Stikkontakten har tre kontakter. Den tredje er tilkoblet jording for sikkerhetens skyld. Hvis strømuttaket har tre innstikk, skal strømledningen plugges inn som den er. For å koble til strømledningen til skriveren, sikre og bekreft topp/bunnen av pluggen. Når du kobler til strømledningen, bruk den andre hånden for å sikre skriveren. Koble til strømledningen i skriveren først og deretter plugg inn den andre enden i strømuttaket. Skriver Strømuttak Strømledning 19

32 Hvis strømuttaket har to innstikk, bruk en 3- til 2-spiss adapter. Advarsel Koble til jordingsledningen til jordingsinnstikket. Hvis dette ikke gjøres kan det forårsake elektrisk støt. Strømuttak Strømledning 2-spiss adapter Jordledning Jordingsinnstikk Slå PÅ strømmen Trykk strømbryteren i [I] retning. Når skriveren er slått på, vil en [ONLINE] melding vises på LCD panelet. Advarsel Ikke betjen strømbryteren eller plugge inn/ut strømledningen med våte hender. Dette kan forårsake elektrisk støt. 20

33 LM400e Serie spesifikasjoner Modell: Skrivemetode: LM408e / LM412e Varmeoverføring/direkte varme Skriveoppløsning: 203/305dpi 8 punkter mm/12 punkter mm Mediastørelse: Skrivbart område: Maks. 128mm Bredde (inkludert rygglinjer 131mm) Maks. 104mm bredde/ Maks. stigning 178mm Maks. skrivehastighet: 6 tommer (ca 150mm/sek) Dimensjoner: Rullemedia: Trekkspillfalset: Sensortype: Karbonfargebånd: B271 x D430 x H321mm (Standard) 13kg (Standard) Maks. utvendig diameter 8 tommer (150m/rull) Front inn, 3 tommer rull Maks foldet høyde 100mm, mater trekkspillfalsen eksternt Vekslingssensor mellom refleksjonssensor/overføringssensor. 450m/rull Merk: Karbonfargebåndets bredde må være bredere enn mediumbredden Strøm: V vekselstrøm ±10 % 50/60Hz±1 % Miljø: Drift 5 til 40 grader C Lagring -20 til 40 grader C Fuktighet 30 til 85 % uten kondensering 21

34

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer