november 2014 KommITed eforum-samling november 2014 Stjørdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://kurs.kommit.no november 2014 KommITed eforum-samling 11.-12. november 2014 Stjørdal 11.11.14"

Transkript

1 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KommITed eforum-samling november 2014 Stjørdal

2 Fortsatt et lite, men slagkraftig sekretariat Kirsti Kierulf Programleder Michael Pande-Rolfsen Plan, bygg og geodata Lars Sverre Gjølme Kompetanse Skole Oppvekst Informasjonssikkerhet Rune Sandland Arkitektur og Standardisering Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Camilla Glasø Helse Velferd (NOEN) VENNER: kommuner 19 fylkeskommuner 500 kom. foretak

3 Hovedoppgaver for KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning mellom stat og kommune Øke den kommunale IKT-kompetansen Utrede framtidens utviklings- og forvaltningsenhet (KS KommIT etter 2015) Virkemidler Arbeidsgrupper og nettverk, misjonering 24/7, prosjektstyring, verktøyleveranser, kunnskapsdeling Styringsråd, referansegrupper, deltagelse i prosjekter, dele kunnskap Nettverk, Kurs, Foredrag, Workshops, video, artikler, ekspertnettverk, leverandører Arbeidsgrupper og kontaktutvalg, samarbeidsavtaler på utvikling, følge-forskning, innovasjon Utrednining pågår

4 Hvordan ser verdenen ut når vi har lykkes? «En samordnet kommunal sektor som leverer digitale tjenester og tilbyr et reelt digitalt førstevalg til våre innbyggere og vårt næringsliv» DigIT DoIT KommIT

5 1. Innbyggere ser ett land - én kommune. Fylkeskommune DET OFFENTLIGE Staten Kommune I Trondheim var det slik at man automatisk får skoleplass når man går i barnehagen. Jeg fant ut ved en tilfeldighet igjennom barnehagen at man må søke i Hamar. (Ingrid) Jeg håper at de forskjellige instansene innenfor kommunen deler informasjon om individet. Det er bedre for dem og for oss. (Bernt) Det er vanskelig å få et større bilde av hvordan det offentlige henger sammen. Det er ingen selvfølge at innbyggere forstår hvor lite kontinuitet og informasjonsflyt det faktisk er mellom kommuner og innad i en kommune. Oppfatningen om at det offentlige vet alt kan skape feil forventninger. Det er uklart hva slags info som flytter med innbyggeren, og hva innbyggeren selv er ansvarlig for å endre og ta med (Helsejournalen). Prinsipp: Standardisere prosesser. Beskriv helheten og sammenhenger. Gjenbruk elementer og fremgangsmåter på tvers av tjenester og kommuner.

6 6. Informasjon er ofte kommune-sentrisk - ikke innbygger-sentrisk. november 2014 De fører det samme språket til meg som privatperson. Da setter jeg meg ned og finner ut hva det betyr. Føler meg jo dum. Er jeg dum som ikke forstår det han skriver? For det tror jeg jo. Er jeg den eneste i Trondheim som ikke forstår? (Ingrid) Informasjonen er der, men det er opp til innbyggerne selv å finne den. (Anna Kirah) Kommunens stammespråk gjenspeiles i kommunikasjonen utad. Utilgjengelig språk gjør det vanskelig å finne det man søker etter på nettsidene dersom du ikke kjenner begrepene. Resultatet er at man føler seg dum. Da blir det fort oss og dem. Uforståelige forkortelser: PPT, HIPPT, BUP. Negativt ordvalg: Hos det offentlige blir du en sak. Prinsipp: Forenkle språket. Ta utgangspunkt i mottakeren og tilrettelegg for et felles språk for god kommunikasjon.

7 16. Lite involvering av innbyggere ved utvikling av tjenester. november 2014 Man kan ikke regne alt i kroner, men i tilfredshet. Så kommer kronene etterpå. (Anna Kirah) Vi får mange sidetreff på nettsidene, men hvorfor det? Er det fordi det er en bra nettside, eller er det fordi det er vanskelig å finne informasjon? (Trine) Det finnes ingen kontinuerlig toveis dialog og samarbeid mellom kommune og innbyggere for sammen å forbedre og forenkle tjenester til det beste for begge parter. Spørreundersøkelser avdekker overfladisk informasjon, men holder også folk på strak arm. Innbyggerne er eksperter på sin egen situasjon og som kunder kan de bidra med verdifulle synspunkter som kan bistå kommunen i å bedre tilrettelegge tjenester. Prinsipp: Samskape. Inviter til dialog.

8 Om «humankapitalen» i kommunal sektor FAKTA: Kommunesektoren sysselsetter i overkant av personer Kostnader knyttet til ansatte utgjør mellom 60% og 70% av budsjettene En betydelig andel ansatte jobber deltid (mer enn 50%) og er i tillegg mobile Rekruttering er en betydelig utfordring i sum antas behovet å være over pr år UTFORDRING: Hvordan sikrer vi at nødvendig kompetanseutvikling finner sted? Hvordan gjør vi oss relevante for generasjonen på vei inn? Hvordan får vi til bedre og mer kunnskapsdeling mellom kommuner og videre ut? Hvordan øker vi de digitale kunnskapene og ferdighetene? Hvordan beholder vi og synliggjør vi ekspertene? Hva skal til for å kvitte oss med den digitale angsten?

9 Meg selv som fremtidens innbygger Infrastruktur: 70/70 Mbit WiFi ute og inne på hjemme adressen litt dårligere på hytta PC m/office365 + Jabber, Skype, Lync, WebEx, Appear.in Cisco HD videokonferanse Klassisk telefon (lite brukt) Hjerneføde ipad tungt lastet med utvalgte apper Ekstra kapasitet i ekstern harddisk Final storage iphone Autentisering via Idporten/ BankiD Temporary phys. storage

10 Nåsituasjonen Hvordan kan sektoren i fellesskap fange, lagre og gjenbruke kunnskap og kompetanse som allerede finnes og «forbrukes» på arbeidsplassen hver dag til beste for innbyggere og kommunens næringsliv?

11 DET BEGYNTE KANSKJE I TELEMARK

12 Løsninger basert på medlemmenes piloter Proaktiv kompetanseheving i Telemark og Kongsbergregionen Prosjekt: Deling av digitale læringsløp i Telemark og Kongsbergregionen Felles løsning med FRIHET TIL DELING av ressurser

13 Smakebiter lansert julen november 2014

14 Virker digital læring i kommunal sektor? CASE: Kurs i legemiddelhåndtering Telemark fylkes største arbeidsplass årsverk fordelt på 114 enheter leverer tjenester til drøye innbyggere. Brutto driftsbudsjett ca. 2,5 milliarder. Kommunen har helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper, og har 2 kommunale foretak. Ansatte i målgruppen Øvrige +/- 500 personer må gjennomføre kurs + bestå Oppnådd høyere kvalitet ved å bruke passeringstest i digitalt format (øker den enkeltes innsats) Klasseromsundervisning på resertifisering redusert med 3 timer ved bruk av e-læring = +/- 1,5 årsverk (3t*500+vikar) Sparte utgifter til leie av lokaler og kursholdere Kurset ligger tilgjengelig for alle og kan repeteres

15 EN DIGITAL LÆRINGSARENA I EN ANALOG DOMINERT KULTUR

16 Fokus i 2014 Kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i 3 kanaler «KommIT 24/7» generell tilstedeværelse med informasjon om programmet i de fleste analoge og digitale kanaler konferanser, artikler, nett, video «KommIT prosjektportal» støtter igangsatte prosjektinitiativer blant våre medlemmer med basis verktøy fra skyen (O365) og tankegods fra prosjektveiviseren.no fra Difi «KommIT s arena for kunnskapsdeling & komp.utv.» Frem til 07/14 - pilotprosjekt blant 50 kommuner med fokus på utvikling, deling og gjenbruk av læringsobjekter. Etablert med nytt design, autentisering fra idporten, med et voksende innhold og på en teknisk plattform som tåler nasjonal skalering.

17 KommIT fokuserer på digitalisering og IKT Prioriterte «kompetanseområder»*: Hovedtiltak for å realisere visjonen: KommIT skal levere fokusert digital læring for prioriterte målgrupper innen «våre» kompetanseområder KommIT skal etablere en digital arena for læring, kunnskapsdeling og samhandling (teknisk plattform) KommIT skal legge til rette for at kunnskap kan deles på tvers av kommunene både digitalt og analogt (adferdsendring) Arkitektur & standardisering Bruk av digitale løsninger Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Kravstilling, bestilling og anskaffelse av IKT Prosesstankegang og -forbedring Prosjektledelse Endringsledelse Gevinstrealisering IKT-styring Raskere, smarte og bedre kommuner * Områder gjenstand for kontinuerlig evaluering

18 Kunnskapsdeling + kompetanseutvikling = kurs.kommit.no Fremtidens læringshverdag utnytter sammenhenger mellom den formelle og den uformelle læringsarenaen og bygger bro mellom fysiske og digitale møteplasser. Formell Læring Uformelle Læringsaktiviteter Fysisk læring ofte styrt av instruktør/lærer Trad. elæring, dokumenter, sjekklister Ekspert nettverk Spillbasert læring, simuleringer Podcasts/ Video Instruktørledet virtuell læring og samhandling Wiki / guider Ekspertprofiler Kataloger Verktøykasser Retningslinjer Pålagte kurs og læringstiltak Rollestyrt Rapportering Sertifisering Sterkt knytning til sektorvise tjeneste leveranser Læringsbehov oppstår gjennom analyse og dialog Kanal og format i forhold til hvordan læringen pakketeres - tilpasset tjeneste-området Læringsinnhold henger sammen på tvers av kanaler og formater Større involvering fra eksperten/lærer der innholdet går mot formalkrav

19 Hvorfor samles sektoren nå rundt kurs.kommit.no? Leverandør Z KS Direktorat Y HSØ Tilgjengelige kilder Stavanger kommune Kommune X Difi KommIT SIKT Fylkeskommune

20 Et felles kommunalt «økosystem» for læring kurs.kommit.no Åpen side for alle skape nysgjerrighet, promotere innhold fra flere «kilder» Pålogging for rask tilgang til egne sider hvor som helst og fra hva som helst Enkelt selv å publisere innhold Fokus på både kunnskapsdeling og kompetanseutvikling Enkelt design, fokus på «innsalg» av ny læringsarena, tilpasset mobil aksess, bør gi «wow» effekt Responsivt design, universell utforming er målbilde Visuelle virkemidler med samme designpalett gjenbrukt fra topp til bunn (hvis mulig) 50+ kommuner er allerede med

21 tilgjengelig 24/7/365 Teknisk plattform: Kjørt i pilotene, nå valgt av Difi Utviklings- & driftspartner: Basert på mini-konkuranse mot norske potensielle leverandører Innregistrering & pålogging Øvrige verktøy: Photoshop VideoScribe InfoCaption Captivate Lectora

22 e-læring (trad. CBT) INNEBYGD SYSTEMSTØTTE Ulike digitale «kanaler» fokuseres i vår nye læringsarena Klasseromkurs som gjennomføres med Instruktør gjerne av lokale «fyrtårn» Kurs gjennomført av «fyrtårnsinstruktør» via web-video Videokurs og opptak med eller uten interaktive løsninger ONSITE SEMINAR WEBINAR A/V CASTING Interaktive kurs på nett uten «fysisk» instruktør DOKUMENT BRUKERFORA Innebygd brukerstøtte i IKT-systemer f.eks. felthjelp og popupvinduer Opplæringsdokumenter eller reproduserbart inspirasjonsmateriell Basert på «digitale» nettverk av personer som både vil og settes i stand til å kunne Uformell læring og veiledning fra kollegaene på arbeidsplassen (der og da trening) D&D TRENING GUIDER Veiledninger eller kokebøker knyttet til spesifikke fagområder (ex. Gevinstrealisering)

23 Universell utforming og kurs.kommit.no Deltasenteret (2005): Begrepet universell utforming blir ofte brukt synonymt med tilgjengelighet for alle, planlegging for alle og design for alle. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming Dugnadsreisen har startet og en del grunnleggende må på plass først Vi er tett på «Klar språk» initiativet i KS Moodle har støtte for tekst til tale vil bli testet ut i 2015 Vi satser på «verktøy» som kan kombinere tekst, tale, bilde, film Vi vil støtte gjenbruk av nasjonale komponenter og ser nå også på hvordan vi skal kunne dele f.eks. et godt stemmebibliotek Se

24 Pålogging/tilgang til løsningen via IdPorten, SSO, Kommuner Fylkeskommuner Ansatte Ansatte kurs.kommit.no Lokale administratorer Id porten KS Læring (kurs.kommit.no) Id porten Lokale administratorer Ansatte Id porten m/sso Id porten Ansatte Lokale administratorer Kommuner m/ Singel Sign On Id porten Andre interessenter Leverandører * * Betalingsløsninger ikke implementert vil komme senere.

25 Det skjer ikke noe før man begynner kurs.kommit.no Kursets «ingress» Kursets «Metadata» Videobasert teaser Rating & tilbakemelding

26 Raskt overblikk og bruk av metadata kunnskap er ferskvare Et kurs vist i kort format: Bruke «typiske» sosiale teknikker for å skape interesse og nysgjerrighet for læring visninger, vurderinger, anmeldelser, dato-stempling

27 «Mine sider» gir enkel navigasjon til egne kompetansetiltak Enhetsleder vil enkelt kunne planlegge «sertifiseringsløp» for den enkelte rolle basert både på hva man MÅ og BØR gjennomføre av læringstiltak.

28 «Distribusjon & konsum» av kunnskap vil være drevet av søk Søk etter Webinar Workshop aktiv leksjon CoP brukerfora Fysisk kurs Video lyd Quiz Wiki Standard for hva som er gode søkemetoder» settes av andre eks. finn.no, edx, Coursera. Viktige elementer: Trad. elæring ebøker Dokumenter Kategorier Filter Datostempel Format

29 Hvordan skape gode læringsløp? Introduksjon Problemfokusering Agenda Tema I: Del a Del b Del c Tema II: Del a Del b Del c Tema III: Del a Del b Del c Test/sertifisering «Prøve» Nye læringskilder Innsalg av læringsobjekt via startside Hva er læringsmålet? Ulike «ruter» i læringsobjektet avhenger av rollen man lager læring for Dramaturgi og historiefortelling viktig for maksimal læringseffekt Underbygge innhold med bruk av grafiske elementer lyd, bilde, video Bruk av quiz eller refleksjon rundt hva man skal ha lært er ofte smart Total lengde på læringsobjektet tenk mikrolæring Hvor kan jeg lære mer? Hva finnes av relatert innhold? Brukerforum som jeg kan ta del i? Andre eksperter som jeg kan assosiere meg med?

30 kurs.kommit.no bruke standard verktøy i Moodle AKTIVITETER bygger innholdet i et læringsobjekt og kan bestå av enkle leksjoner, ordbøker, innleveringsoppgaver, meningsmålinger, dialog osv RESSURSER er ytterligere innholdselementer som kan legges inn i læringsobjektene for å tilføre struktur eller øke læringsutbyttet I tillegg benyttes et utvalg av verktøy for å øke brukeropplevelsen basert på eget ferdighetsnivå og læringsambisjon. Videoscribe, InfoCaption, Captivate m.fl. er eksempler på slike

31 Enkel kompetansestyring (fase I) for enhetsledere R A P P O R T E R I N G Person Rolle Organisasjonsstruktur Arbeidssted PERSON - personen identifiseres via personnummer Autentisering via IdPorten ROLLE - personen kan registreres med en eller flere jobbroller ORGANISASJONSSTRUKTUR - løsningen støtter en organisasjonsstruktur med 4 nivåer ARBEIDSSTED løsningen støtter registrering av konkret arbeidssted/hvor man jobber (ex. Et navngitt sykehjem) KOMPETANSE kan defineres med attributter varighet, knyttet til en rolle ROLLER kan defineres med «sertifisering» basert på kompetanse LÆRINGSLØP kan gjøres personlig (min side)

32 Deling og gjenbruk og IP-rettigheter Asker kommune har laget et stort utvalg guider som gir brukeren enkel informasjon om praktisk bruk av ulike systemløsninger i kommunen. Kommunene har mange felles systemløsninger og læringsbehov. Når kommunen nå gir bort disse til sine «kollegaer» jobber vi smart og effektivt. Hvordan skal vi håndtere rettighetene til slike nye digitale læringsobjekter?

33 Omfattende og komplekst interessentbilde kurs.kommit.no 428 kommuner Leverandører 19 fylkeskommuner Direktorater 500+ kommunale foretak Off. foretak Akademia Innbyggere + næringsliv

34 Avtaleverk skal være på plass senest Q KS KommIT vil gjennom KPR K [Koordinerings- og Prioriteringsråd Kompetanse] være ansvarlig for arbeidet med den nye læringsarenaen. KPR et er forankret direkte mot KS KommIT s programstyre. Det vil bli etablert et eget brukerforum for området der alle kan delta. Kommunen tegner avtale om bruksrett til løsningen basert på samme malverk som er utviklet for den nasjonale komponenten SvarUt og statens «lille» driftsavtale. Hovedprinsipp er at basisløsningen i programperioden vil være er en del av tjenestetilbudet som kommunen får gjennom å betale sin kontingent til KS KommIT (drift, forvaltning, utvikling). Ønsket skreddersøm og ønskede tilpasninger i den enkelte kommune gjennomføres som konkrete prosjekter med egen «økonomi» sentrale rammeavtaler kan benyttes i dette arbeidet dersom eksterne ressurser må til for å gjøre jobben. KS Læring Betale K-adm? HR

35 Hva lanseres fortløpende fremover + Grunnkurs digital kompetanse (i samarbeid med SIKT/IKT-plan.no) Nesten 700 guider knyttet til kommunale systemløsninger Office, Agresso Mikrolæring og «push»-funksjonalitet via epost for kampanjer Kursadministrasjonsmodul (også for fysiske kurs) Ny og bedre søkefunksjonalitet (ex. søk som på finn.no) Hurtigtilgang fra URL vha selv-valgt PIN-kode i tillegg til single sign on (Feide?) Kurssertifikater med lokale designmuligheter Ny og bedre Wiki Designpåbygg for/flere innholds maler Flere «sosiale» løsninger ex. «folk som tok dette kurset tok også» Bedre/flere rapporter for enhetsledere Sektorbaserte redaktørfora Mye nytt innhold egenprodusert, mottatt fra andre, fra samarbeidsprosjekter

36 Hvordan komme i gang? P Mobilisering og prosjektorganisering forankring, deltakere, ressurser tilgjengelig, verktøy, informasjon, finansiering Avklare samarbeidspartnere Definere system-kartet hvilke løsninger er berørt Guidelines fra rådmann, enhetsleder(e) - hvorfor? Organisering av innholdsproduksjon? Kompetanseområdet? Hva finnes allerede inhouse? Konvertering? Organisering av kompetanse som kommunalt initiativ roller, ansvar Definere sertifisering/læringsløp/kompetanseplaner Hva er første konkrete leveranse? S O

37 BTV-modellen læring som en del av den regionale agenda? * * Ressurspersoner fra pilotprosjektet i Telemark En mulig modell for utrulling av kurs.kommit.no Definert rolle/ansvar for «spredning» og arbeid i felt Ressursestimat minimum som for BTV KommIT s samspillspartner lokalt deltakelse i våre KPR er der hensiktsmessig Regionens dedikerte ressurs for implementeringsbistand hos et medlem lokalt som vil i gang Produksjonsressurs (rf. Bø som fyrtårn eller «Senter of excellence»)

38 Ny lærings arena æra LÆRING = fremtiden november 2014 Volker Hirsch

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen.

E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. E-læring i møte med morgendagens utfordringer - En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Publisert: Juli 2015 Skrevet av: Karin Marie Antonsen, Arbeidsnotat nr.:

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer